načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Hudobno pohybová rytmika - Heda Šimoneková

Hudobno pohybová rytmika
-7%
sleva

Kniha: Hudobno pohybová rytmika
Autor:

Publikácia je metodickou príručkou hudobnej, telesnej, tanečnej a pohybovej výchovy detí a mládeže. Obsahuje výber hudobno sluchových, hudobno pohybových, rytmických cvičení, pohybových a tanečných ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: AT Publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 5.5.2008
Počet stran: 164
Rozměr: 148x210
ISBN: 978-80-8895-410-1
EAN: 9788088954101
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia je metodickou príručkou hudobnej, telesnej, tanečnej a pohybovej výchovy detí a mládeže. Obsahuje výber hudobno sluchových, hudobno pohybových, rytmických cvičení, pohybových a tanečných etúd, hudobno pohybových hier, priestorových cvičení a ľudových tancov.

Související tituly dle názvu:
Člověk - pohybová soustava Člověk - pohybová soustava
J. Mageta
Cena: 328 Kč
Koncentratívna pohybová terapia (KPT) v teórii a praxi Koncentratívna pohybová terapia (KPT) v teórii a praxi
Hochgerner Markus, Pokorny Veronika
Cena: 315 Kč
Heda Gablerová Heda Gablerová
Ibsen Henrik, Cibulková Vilma, Trojan Ivan, Dvorská Milena
Cena: 133 Kč
Heda Gablerová Heda Gablerová
Ibsen Henrik
Cena: 185 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Heda Šimoneková

Hudobnoohybová

rytmika

Ukážka z knihyHudobnoohybová rytmika

www.atpublishing.sk


3

OBSAH

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.Hudobnoohybová rytmika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. Hudba a pohyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. Metodické a organizaèné pripomienky k vyuèovaniu

hudobnoohybovej rytmiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4.Hudobnoohybová rytmika najmladších . . . . . . . . . . . . . . . . .30

5. Hudobno-sluchové cvièenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

6.Hudobnoohybové rytmické cvièenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

7.Hudobnoohybové hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

8. Priestorové cvièenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

9.Hudobnoohybové etudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

10. ¼udové tance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Ukážka z knihyHudobnoohybová rytmika

www.atpublishing.sk


19

3. METODICKÉ A ORGANIZAÈNÉ

PRIPOMIENKY K VYUÈOVANIUHUDOBNOPOHYBOVEJ RYTMIKY

Z množstva prostriedkov rytmiky používame tie najšpeciálnejšie akorytmickoohybovú prípravu pred nácvikom niektorého špecifickéhopohybu, ¾udových tancov, taneèných hier a iných telovýchovných disciplín a to najmä v úvodnej, prípravnej a závereènej èasti hodiny. Môžu tvori aj hlavnú èas hodiny, jej náplò, najmä vtedy, ak ide o hodiny telesnej výchovy arytmiou (pohybovou) postihnutých jedincov.

Do úvodnej èasti volíme rušné pohyby ako napr. cvièenia rytmickejpohotovosti (zo zrýchlenia istého pohybu zastavi), niektoré rušné dynamické rytmické motívy (forte, crescendo), resp. pohyby, ktoré žiaci ovládajú z minulých hodín telesnej výchovy. Ich náplòou sú napr. poskoky,zrýchlená chôdza, beh, rozlièné hudobné hry (naháòaèky) a pod.

V prípravnej èasti môžeme použi rôzne prostriedky rytmiky zamerané na dôkladné precvièenie celého tela najmä na tie svalové skupiny, ktoré sú v hlavnej èasti zaažené najviac. Cvièenia rytmizujeme, dynamicky atemovo obmieòame.

V hlavnej èasti, a to v prvej polovièke, sa venujeme nácviku tých prostriedkov rytmiky, ktoré sme si vytýèili za cie¾ hodiny. V druhej polovièke opakujeme cvièenia rytmiky z minulých hodín.

Do závereènej èasti patria cvièenia vo¾ného tempa ako napr. pomalá chôdza (v rytme celých, polových a polovej s bodkou hodnôt), taktovacie pohyby (paží a nôh) v pomalom tempe a v piane, dýchacie cvièenia v istom rytme, precvièovanie niektorého zvládnutého pohybového prvku, taneèného motívu z predchádzajúcich hodín, jeho štrukturálna analýza, motívy ¾udových tancov urèitého výrazu a jednoduchého charakteru,hudobné hry, nácvik (artikulácie, rytmus, melódie) istej ¾udovej piesne s urèením jej formy atï. Ako príklad uvádzame obsah vyuèovacej jednotky rytmiky pre I. roèník gymnázií. Úloha hodiny: Opakovanie rytmických cvièení – rytmus a protirytmus.

Ukážka z knihyHudobnoohybová rytmika

www.atpublishing.sk


Uspávanky

Haja, hajušky Trenèín

I. 1. Haja, hajušky, pôjdeme do Soblahova na hrušky.

2. Haja, hajušky, natrháme kvetiniek do podušky.

3. Haja, hajušky, poletujú vèielky, vtáky aj mušky.

4. Haja, hajušky, zaspievam ti uspávanku pošušky. (Upravila H. Š.) II. Haja, hajušky, išli maèky na hrušky,

haja, ide to, necháme to na leto. (¼udová.)

Úloha:hudobnoohybový výraz, polový rytmus, pomalé tempo, 2/4

takt.

Uèite¾ka aj deti spolu spievajú a „hojdajú“ – uspávajú bábätko (akoby)

alebo hraèku – bábiku v polovom rytme. Pri kolísaní buï sedia, alebo sa

pomaly pohybujú (kráèajú v rytme polových) vpred, okolo svojej osi,

v dvojici, v skupinkách si vzájomne poukazujú bábiky, uspávajú ich. Bábiku

držia v predpažení pokrèmo až skrèmo a „hojdajú“ ju pohybom paží z boka

na bok (vpravo, v¾avo). Dbáme na prirodzený, precítený výraz detí.

Motivácia.

Okopávam kapustièku Trenèín

47

Ha- ja, ha- juš- ky, pôj- de- me do

Sob- la- ho- va na hruš- ky.

O-koá- vam kaus- tiè- ku s rep- kou,

Ukážka z knihyHudobnoohybová rytmika

www.atpublishing.sk


Najvýhodnejšie je pri nácviku odstredivých a dostredivých kriviek, obrazcov používa na udržanie lepšej rovnováhy upaženie.

Pri krivkách, obrazcoch odstredivých je sklon tela, trupu do stredu krivky alebo obrazca. Sklon trupu je tým väèší, èím je tempo pohyburýchlejšie a krivka, resp. obrazec menší. Upaženie, úklon, šija a hlava svojím sklonom a obrátením tento sklon dokres¾ujú (obr. 1).

Pri pohybe po krivkách dostredivých (po smere chodu hodinových ruèièiek) je úklon vpravo, pravá smeruje v upažení dole, dnu do stredu krivky alebo obrazca; ¾avá v upažení smeruje von a hore (obr. 2).

Pri krivkách èelných sa žiaci pohybujú vždy èelom do pôvodného smeru (vpred bokom, vzad), upaži, trup je vzpriamený (obr. 3). Príklady cvièení priestorových dráh

Priamky. Rozoznávame priame a šikmé smery pohybu po urèitých dráhach v priestore. Tieto smery môžeme znázorni na následovných krížoch (obr. 4).

Spojením týchto krížov dostaneme tzv. ružicu (obr. 5).

113

Obr. 1

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 2 Obr. 3

Ukážka z knihyHudobnoohybová rytmika

www.atpublishing.sk


Etuda 5

Hopkáèi Ján Kaòuk

HOPKÁÈI Tempo = 135

– Rôzne krátke, resp. dlhé skoky cez švihadlo: z nohy na nohu, jednonožne, znožmo, znožmo s medziskokom, so skríženými pažami

znožmo tzv. vajíèka, v kombinácii skok znožmo a so skríženými pažami

znožmo tzv. otvor – zatvor, poklus. – Rovnomerné tempo, staccato, legato, štvrový a osminový rytmus,hudobný motív. 126

Ukážka z knihyHudobnoohybová rytmika

www.atpublishing.sk
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist