načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: HTML -- začínáme programovat, 3., aktualizované vydání - Slavoj Písek

HTML -- začínáme programovat, 3., aktualizované vydání

Elektronická kniha: HTML -- začínáme programovat, 3., aktualizované vydání
Autor:

Nové vydání jedinečného bestselleru je na světě. Jazyk HTML je základním prostředkem k vytváření WWW stránek pro internet. Po jejím přečtení budou čtenáři schopni vytvářet ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 190
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 3., aktualiz. vyd. [i.e.] 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-3117-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nové vydání jedinečného bestselleru je na světě. Jazyk HTML je základním prostředkem k vytváření WWW stránek pro internet. Po jejím přečtení budou čtenáři schopni vytvářet vlastní webové stránky, kvalitou srovnatelné s těmi, jež se dají najít během toulek internetem.Vše je vysvětlováno postupně od zobrazování textu, přes tvorbu odstavců a nadpisů, až k formátování dokumentu a nastavování barev. V jednotlivých kapitolách je možné naučit se používat seznamy, obrázky, vkládat na stránky citace, hypertextové odkazy a tabulky. Po těchto základech přijdou na řadu i některá pokročilejší témata. Čtenáři se naučí používat kaskádové styly, pomocí rámů budou umět zobrazit několik dokumentů současně. Krátce jsou zmíněny i možnosti oživení stránek pomocí DHTML.Kniha je určena naprostým začátečníkům. Nepředpokládá se žádná předběžná znalost programování ani jazyka HTML. Kniha obsahuje mnoho názorných příkladů, které je možné získat i stažením z autorova webu nebo z webu nakladatelství Grada. (začínáme programovat)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
HTML HTML
Písek Slavoj
Cena: 229 Kč
HTML HTML
Písek Slavoj
Cena: 229 Kč
HTML HTML
Písek Slavoj
Cena: 229 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

HTML

začínáme programovat – 3., aktualizované vydání

Slavoj Písek

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 3933. publikaci

Odpovědný redaktor Barbora Šmoldasová

Sazba Tomáš Vild

Návrh a grafi cká úprava obálky Vojtěch Kočí

Počet stran 192

První vydání, Praha 2010

© Grada Publishing, a.s., 2010

Cover Photo © fotobanka allphoto

V knize použité názvy programových produktů, fi rem apod. mohou být ochrannými

známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

ISBN 978-80-247-3117-9


HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

5

Obsah

Obsah

1. Dříve než začneme ........................................................13

Přehled ......................................................................................13

1.1 Bez čeho se neobejdeme? ....................................................14

Editor kódu ......................................................................................... 14

Prohlížeč webových stránek ................................................................. 15

Microsoft vs. zbytek světa .................................................................... 15

Co ještě můžete potřebovat .................................................................. 16

1.2 Bez čeho se obejdeme .........................................................16

1.3 Hypertext na internetu .......................................................16

Historie hypertextu .............................................................................. 16

World Wide Web .................................................................................. 17

1.4 HTML .................................................................................17

Co HTML zvládne ................................................................................. 17

S čím si HTML neporadí ........................................................................ 18

V HTML není možné vytvořit ověřování uživatele .................................. 18

Historie HTML ...................................................................................... 18

2. První webová stránka ...................................................21

Přehled ......................................................................................21

2.1 Formátovací značky v HTML dokumentu ...............................22

2.2 Struktura HTML dokumentu .................................................22

Malá a velká písmena v HTML .............................................................. 23

2.3 Zobrazení stránky ..............................................................23

2.4 Nezapomínejte na hlavičku ..................................................24

Název stránky ..................................................................................... 24

Metainformace .................................................................................... 24

Co se ještě vejde do hlavičky ................................................................ 26

Obsah

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT6

2.5 Kompletní schéma HTML dokumentu ....................................26

2.6 Komentáře .........................................................................26

3. Formátování textu ........................................................29

Přehled ......................................................................................29

3.1 Nadpisy .............................................................................30

3.2 Odstavce ............................................................................31

3.3 Optické dělení dokumentu ...................................................33

3.4 Zarovnávání částí dokumentu ..............................................36

Zarovnání více odstavců současně ........................................................ 37

3.5 Používání barev ..................................................................38

Změna barvy v celém dokumentu ........................................................ 39

Změna barvy v části textu .................................................................... 41

3.6 Nastavení písma a jeho velikosti .........................................42

Nastavení velikosti písma ..................................................................... 42

Absolutní velikost písma ....................................................................... 42

Relativní velikost ................................................................................. 43

Změna písma ...................................................................................... 45

3.7 Formátování textu ..............................................................46

3.8 Pokročilé formátování textu ................................................49

Logické styly písma .............................................................................. 49

HTML a výpisy zdrojových kódů ........................................................... 51

Zkratky v HTML dokumentech .............................................................. 52

Vkládání revizí do HTML dokumentů .................................................... 54

3.9 Zobrazení speciálních znaků ................................................56

4. Hypertextové odkazy ...................................................59

Přehled ......................................................................................59

4.1 HTML dokumenty a jejich URL .............................................60

Absolutní URL ...................................................................................... 61

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

7

Obsah

Relativní URL ....................................................................................... 61

4.2 Vkládání odkazů do dokumentů ...........................................62

Používání relativních odkazů ................................................................ 62

4.3 E-mailová adresa jako odkaz ...............................................63

4.4 Používání záložek ...............................................................63

4.5 Barevné provedení odkazů ..................................................64

5. Seznamte se se seznamy ...............................................65

Přehled ......................................................................................65

5.1 Nečíslované seznamy ..........................................................66

Zkrácený zápis seznamů ...................................................................... 68

5.2 Číslované seznamy .............................................................69

5.3 Definiční seznamy ...............................................................70

5.4 Vnořené seznamy ...............................................................72

6. Bez obrázků to nepůjde .................................................73

Přehled ......................................................................................73

6.1 Umístění obrázku do HTML dokumentu ................................74

6.2 Kdo nemá rád obrázky? ......................................................75

6.3 Obrázky a text ...................................................................76

6.4 Obrázky obtékané textem ...................................................77

Obrázek jako hypertextový odkaz ....................................................... 80

6.5 Další atributy pro obrázky ..................................................80

Velikost obrázku .................................................................................. 80

Odsazení obrázku od textu .................................................................. 80

Rámeček ............................................................................................ 80

6.6 Animované obrázky ............................................................80

6.7 Obrázky na pozadí .............................................................81

6.8 Zásady správného používání obrázků ..................................81


Obsah

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT8

7. Obrázkové mapy ...............................................................83

Přehled ............................................................................................83

7.1 Vytváření obrázkových map ......................................................84

8. Tabulky .............................................................................89

Přehled ............................................................................................89

8.1 Vytváření tabulek .....................................................................90

Tabulky a rámečky ..................................................................................... 91

8.2 Formátování tabulek .................................................................92

Zarovnávání buněk .................................................................................... 92

Slučování buněk ......................................................................................... 93

Svislé zarovnávání buněk ........................................................................... 94

Velikost buněk ............................................................................................ 95

Tabulka s popiskem .................................................................................... 96

Odsazení textu v buňkách ........................................................................... 97

Nastavení vlastností pro sloupce tabulky ...................................................... 99

Sdružování sloupců ................................................................................... 100

Nastavení částí tabulky ............................................................................. 101

8.3 Možnosti využití tabulek .........................................................103

Text ve sloupcích ....................................................................................... 103

Tabulky a obrázky .................................................................................... 104

9. Rámy ..............................................................................107

Přehled ..........................................................................................107

9.1 Tvorba rámů ...........................................................................108

Definice rámu ........................................................................................... 110

9.2 Hypertextové odkazy a rámy ..................................................111

9.3 Když rámy nechtějí fungovat ...................................................111

9.4 Praktická ukázka ....................................................................112

9.5 Vložené rámy .........................................................................113


HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

9

Obsah

10. Formuláře v HTML ......................................................115

Přehled ....................................................................................115

10.1 K čemu slouží formuláře ....................................................116

10.2 Vytvoření formuláře .........................................................116

Tlačítka ............................................................................................. 117

Tlačítko Odeslat ................................................................................. 118

Tlačítko Vymazat ............................................................................... 118

Editační řádka ................................................................................... 118

Editační řádka pro zadávání hesla ...................................................... 119

Zarovnáváme ovládací prvky ............................................................. 120

Textové pole ...................................................................................... 122

Zaškrtávací políčka ............................................................................ 123

Přepínací tlačítka ............................................................................... 124

Skrytá textová pole ........................................................................... 126

K čemu slouží neviditelné ovládací prvky ............................................ 127

Seznamy ........................................................................................... 127

Seznamy se skupinami položek .......................................................... 129

Seskupování ovládacích prvků na formuláři ........................................ 130

10.3 Zpracování formuláře ........................................................132

Formát přenášených dat .................................................................... 133

Proměnné prostředí ........................................................................... 134

Metoda GET ....................................................................................... 135

Metoda POST ..................................................................................... 136

10.4 Vytváření CGI programů ...................................................136

Ukázkový PHP skript (metoda GET) .................................................... 137

Jak vyzkoušet tento příklad ............................................................... 140

Ukázkový CGI program (metoda POST) .............................................. 140

10.5 Odeslání formuláře e-mailem ..............................................142

11. Kaskádové styly .........................................................145

Přehled ....................................................................................145


Obsah

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT10

11.1 Význam stylů .........................................................................146

11.2 Používání stylů .......................................................................147

Slučování definic ....................................................................................... 147

Třídy HTML elementů ................................................................................ 148

Identifikátory ........................................................................................... 150

Výjimky z pravidel .................................................................................... 151

Použití značky <SPAN> ............................................................................ 152

Pseudotřídy .............................................................................................. 153

Pseudoelementy ....................................................................................... 155

Překrývání stylů ....................................................................................... 156

Komentáře v kaskádových stylech ............................................................. 156

11.3 Jeden styl pro více dokumentů .................................................157

11.4 Co všechno styly umí ..............................................................157

Písmo ....................................................................................................... 157

Velikost písma .......................................................................................... 158

Formátování textu .................................................................................... 158

Barvy a pozadí ......................................................................................... 159

Umístění a okraje ..................................................................................... 161

Uspořádání ............................................................................................... 165

11.5 Kaskádové styly úrovně CSS2 .................................................168

Okraje a rámečky ..................................................................................... 168

Písmo ....................................................................................................... 168

Pseudotřídy .............................................................................................. 169

Pseudoelementy ....................................................................................... 170

Automatické generování obsahu elementu ................................................. 170

Vlastnost content ....................................................................................... 170

Automatické číslování ............................................................................... 171

Označení elementů ................................................................................... 172

Tabulky .................................................................................................... 173

Typy prezentačních prostředí ..................................................................... 173

Možné způsoby prezentace ....................................................................... 174

Skupiny prezentačních prostředí ................................................................ 174

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

11

Obsah

Vytvoření stylu závislého na způsobu prezentace ................................ 175

Stránkové vlastnosti ........................................................................... 175

Vizuální vlastnosti .............................................................................. 176

Akustické styly ................................................................................... 178

Příloha A ...........................................................................179

Webový server a příklady z 10. kapitoly .............................179

Přehled ....................................................................................179

Instalace webového serveru ............................................................... 180

Konfigurace webového serveru ........................................................... 180

Přístup na webový server ................................................................... 180

Virtuální adresáře na webovém serveru .............................................. 181

Nastavení práv pro virtuální adresář .................................................. 182

Instalace interpretu jazyka PHP .......................................................... 183

Umístění PHP skriptů ......................................................................... 184

Literatura ..........................................................................185

Rejstřík .............................................................................187


1. Dřív než začneme

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT12


HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

13

Přehled

D

ř

ív než za

č

neme

1.

Dříve než začneme

Přehled:

V úvodní kapitole se dozvíte vše, co musí vědět začínající tvůrce webových stránek,

než se pustí do práce. Zmíníme se o tom, které nástroje budete potřebovat pro tvorbu

příkladů uvedených v této knize, a pokusíme se vyřešit dilema, pro který prohlížeč

se máte rozhodnout. V neposlední řadě si uděláme malý výlet do historie.

Dříve než se pustíme do vlastního vytváření webových stránek, musíme si povědět

některé základní informace, bez nichž byste se daleko nedostali. Nejprve si musíme

udělat jasno v tom, co budete potřebovat k práci.


1. Dřív než začneme

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT14

1.1 Bez čeho se neobejdeme?

V první řadě to bude textový editor, ve kterém budete zapisovat zdrojový textdokumentu.

Editor kódu

Na editor vhodný pro tvorbu webových stránek nejsou kladeny žádné zvláštnípožadavky, s jedinou výjimkou. Editor nesmí do psaného textu vkládat žádné vlastní

znaky. K tomuto účelu docela dobře poslouží i obyčejný Zápisník Windows. Znám

i takové tvůrce stránek, kteří jsou ochotni dát ruku do ohně za to, že tentojednoduchý program je tím nejlepším, co lze najít. To pochopitelně není ani zdaleka

pravda, protože na internetu existuje velké množství výkonnějších editorů, které

jsou určeny přímo pro psaní v HTML a nabízejí mnoho prostředků pro usnadnění

práce.

Jedním z takových editorů je například program PSPad, který je určen nejen protvůrce webových stránek v HTML, ale i pro programátory v mnoha programovacíchjazycích. Editor se vyznačuje celou řadou pokročilých funkcí a propracovanýmovládáním. K jeho velkým přednostem patří také to, že je celý v češtině a pro autory

stránek má připraveno několik opravdu praktických funkcí.

Na programu je navíc sympatická i cena. Je totiž šířen zcela zdarma, a proto pokud

dosud žádný editor pro tvorbu stránek nemáte a nechcete se spokojit pouze seZáisníkem, můžete si PSPad stáhnout ze stránek jeho autora na adrese http://www.

pspad.com/.

Obrázek 1.1: PSPad je pokročilý editor HTML stránek

Pokud se rozhodnete pro používání PSPadu, můžete si ze stránek http://www.

slavojpisek.cz stáhnout spolu s příklady k této knize i soubor s projektem

PSPadu, který rozděluje příklady do složek pojmenovaných číslem příslušné

kapitoly a usnadňuje tak orientaci v příkladech.

Tip


HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

15

1.1 Bez čeho se neobejdeme?

D

ř

ív než za

č

neme

Pro tvorbu webových stránek existují i komplexnější nástroje, než jsou jen obyčejné

textové editory. Tyto programy umožňují vytváření HTML kódu v režimu WYSIWYG

(What You See Is What You Get, čili dostaneš to, co vidíš). To znamená, že uživatel

vytváří a formátuje stránku bez jakékoli znalosti HTML pouze pomocí nástrojůnabízených editorem. Ten nakonec sám vygeneruje výsledný kód.

Vývojáře webových stránek lze rozdělit do dvou skupin, jedni na tyto nástroje nedají

dopustit, ti druzí je z duše nenávidí. Nepřísluší mi hodnotit ani jeden z těchtopřístuů, ale naše kniha se používáním editorů v režimu WYSIWYG nezabývá. Prohlížeč webových stránek Kromě textového editoru budete ještě potřebovat nějaký prohlížeč webových stránek, ve kterém si budete moci prohlédnout výsledek své práce. Zde ale narážíme na věčný problém, pro který z mnoha dostupných prohlížečů serozhodnout. Microsoft vs. zbytek světa Vzhledem k tomu, že se chcete naučit používat jazyk HTML, lze předpokládat, že

již nějakou dobu internet používáte. A jistě máte na svém počítači nainstalován

nějaký prohlížeč webových stránek. Mezi nejčastěji používané prohlížeče patří

Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox. Oba programy mají své nadšenézastánce i odpůrce, ale pokud se na ně díváte z pohledu uživatele, je celkem jedno,

který z nich používáte. Pokud ale sami začnete vytvářet webové stránky, musíte si

uvědomit, že oba prohlížeče se v mnohém odlišují.

Bohužel se přes veškeré normalizační snahy dosud nepodařilo zcela sjednotit interpretaci jazyka HTML ve všech dostupných prohlížečích. A tak navzdory standardu si softwarové firmy do svých programů přidávají různá „vylepšení“, která však

podporují pouze ony samy. Pokud se tedy pokusíte zobrazit stránku určenou pro

Microsoft Internet Explorer ve Firefoxu, zjistíte, že stránka vypadá poněkud odlišně,

než očekáváte. Stejně tak Internet Explorer si občas neporadí se stránkou, která se

ve Firefoxu zobrazí bez problémů.

Proto si pamatujte, že než nějakou stránku umístíte na internet, měli bystezkontrolovat, jak bude zobrazena ve všech nejrozšířenějších prohlížečích.

Výše uvedené prohlížeče jsou sice v našich končinách nejrozšířenější, ale ani

zdaleka nejsou jedinými, které se používají. Můžete vybírat z dalších prohlížeč, jako je třeba Opera, Safari, Chrome či Konqueror. Smutné je, že každý z těchto

prohlížečů má své „odchylky“ od standardu HTML. Příklady v této knize budou vytvářeny v Internet Exploreru 8, ale jestliže patříte k lidem, kteří používají jiný prohlížeč, buďte bez obav. Vzhledem k tomu, že budeme probírat hlavně základy HTML a vystačíme si bez složitějších konstrukcí,budou všechny příklady jistě fungovat i ve všech ostatních prohlížečích. Pokud by

měl nějaký prohlížeč s danou stránkou problémy, vysloveně na to u příkladuupozorním.

+


1. Dřív než začneme

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT16

Co ještě můžete potřebovat

Pokud máte k dispozici textový editor a prohlížeč stránek, máte prakticky vše

potřebné, abyste mohli začít s tvorbou webových stránek. Chcete-li však spouštět

stránky, které se dynamicky generují na webovém serveru, budete pochopitelně

potřebovat nějaký webový server. Pokud se vám ale zdá, že se vytváření stránek

začíná komplikovat dříve, než začalo, mohu vás uklidnit, protože webový server je

nezbytně nutný pouze pro některé příklady v 10. kapitole. Mezi nejrozšířenějšíwe

bové servery patří Apache pro Linux a IIS pro Windows.

1.2 Bez čeho se obejdeme

Kromě uvedených nástrojů již nic víc k tvorbě HTML dokumentů opravdu nepot

řebujete. Všimněte si, že nebyla vůbec řeč o způsobu připojení k internetu. To proto,

že v první fázi vytváření webových stránek internet vůbec nepotřebujete. Stránky

mohou být uloženy na pevném disku vašeho počítače, odkud mohou být načteny

prohlížečem. Internetové připojení budete potřebovat, teprve až budete chtítvýsled

ky své práce publikovat na webu.

Pokud máte vše potřebné připraveno, můžete se již nyní těšit na druhou kapitolu,

v níž vytvoříte svou první webovou stránku v HTML.

Dříve než se ale k tomu dostaneme, nebude od věci stručně připomenout nejdůležitější

milníky, které se objevily při vývoji internetu a značkovacích jazyků HTML.

1.3 Hypertext na internetu

HTML je hypertextový značkovací jazyk. Hypertext umožňuje propojit velkémnož

ství oddělených informací (textu, obrázků, atd.), a vytvořit tak nové uspořádání

pro existující informace. To znamená, že v jednom dokumentu mohou být vedle

sebe umístěny informace z oddělených zdrojů. Podívejme se, jak vlastně hypertext

vznikl.

Historie hypertextu

Koncepce hypertextu je stará více než šedesát let. V červenci 1945 napsal Vannevar

Bush článek s názvem „As We May Think“ pro Atlantic Monthly. V něm popsalsys

tém pro „prohlížení a pořizování poznámek z rozsáhlých textů a grafiky“.

V roce 1960 Theodor Colm Nelson poprvé použil termíny hypertext a hypermédia

(spojení textu a multimédií). Napsal knihu Computer Lib/Dream Machines, která

ovlivnila vývoj celosvětové pavučiny (World Wide Web).

Na konci 70. let představil Nelson projekt Xanadu, který vytvářel digitální kni

hovny a hypertextové nakladatelské systémy – další průkopnický projekt, který však

nedošel naplnění.

Ačkoli univerzity a další instituce v průběhu 60. a 70. let experimentovaly shyper

textem, všeobecně byl tento trend v útlumu, dokud Apple v roce 1987 neuvedl na trh


HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

17

1.4 HTML

D

ř

ív než za

č

neme

Hypercard a dokud Apple a Microsoft nevyvinuly podpůrné systémy pro Windows

a Macintosh, pomocí nichž se uživatelé mohli přemisťovat z jednoho odkazu na

druhý nebo otevírat „popisky“.

World Wide Web

Když se dnes řekne internet, většina lidí si představí právě World Wide Web neboli

celosvětovou pavučinu obsahující miliony stránek s nejrůznějším obsahem. World

Wide Web demonstruje skutečnou povahu hypertextu. Na webu se lze připojit na

většinu stránek prostým poklepáním na jejich odkaz nebo napsáním jejich adresy,

bez ohledu na to, na kterém serveru ve světě se tyto stránky nacházejí. Můžete

kupříkladu zahájit relaci otevřením souboru v Kalifornii, pokračovat klepnutím na

odkaz na dokument v Austrálii či v Japonsku, dále se připojit do Francie nebo

Švédska a tak dále, dokud tímto způsobem neobkroužíte celý svět několikrát dokola

během pár minut.

Přestože je dnes internet chápán hlavně jako World Wide Web, je Web pouze jeho

relativně novou částí. Na konci 80. let vyvinuli web výzkumníci z „Evropské laboratoře

pro fyziku částic“ (CERN) ve Švýcarsku, aby si usnadnili práci. Chtěli po síti získat

snadný přístup k dokumentům týkajícím se výzkumu. Mezi těmito výzkumníky byl

i Tim Berners-Lee, který je považován za otce webu. Do roku 1990 představilitextový prohlížeč a vyvinuli HTML a v roce 1991 zavedli web v rámci CERN. Roku 1992

představili web uživatelům internetu. Tím rozpoutali revoluci v jeho vývoji.

1.4 HTML

HTML neboli HyperText Markup Language je značkovací jazyk, který je určen kvytváření dokumentů, obsahujících hypertextové odkazy a pokročilejší formátování.

Co HTML zvládne

HTML poskytuje elementy, pomocí nichž lze vytvářet, formátovat nebo upravovat

webové stránky následujícími způsoby:

Můžete nastavit vzhled nebo velikost zvolenému textu, je možné použít tučné •

písmo nebo kurzívu.

Do dokumentu můžete vložit obrázky všech tvarů a velikostí, používat obráz-•

kové mapy, pomocí nichž se uživatel dostane na další stránky. Můžete také

použít animace ve formátu GIF, což jsou série obrázků sloučených dojediného souboru.

Můžete vytvořit formuláře, pomocí kterých vám uživatel pošle e-mail, odpoví •

na váš dotazník nebo si objedná zboží z vašeho online katalogu.

Můžete vytvářet tabulky, které vám zajistí větší kontrolu nad dokumentem, •

jeho formátováním a srozumitelným obsahem.

Můžete definovat barvy pozadí pro HTML dokument, celou tabulku, řádek •

tabulky, nebo dokonce pro jednotlivou buňku.

1. Dřív než začneme

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT18

Můžete vkládat odkazy na další sekce téhož dokumentu, na dokumenty na ji-•

ných stránkách, na audio a video soubory.

Místo umístění jediné stránky na obrazovku můžete používat rámy. To jsou •

panely, z nichž každý může samostatně z obr a z it ji ný H T M L d ok u me nt . Můžete

např. zobrazit dva malé statické rámy s nadpisem stránky a přehlednýmobsahem stránky, jehož jednotlivé položky se zobrazují ve třetím, větším rámu. S čím si HTML neporadí Z výše uvedeného je vidět, že HTML má značně široké možnosti použití, ale na druhou stranu je tu i celá řada omezení, která mohou začínajícího tvůrce webových stránek nepříjemně překvapit. Abyste od tvorby HTML nebo od této knihy neměli přehnaná očekávání, je třeba si uvědomit, že pro vytvoření některých funkcí,kterými dnes běžně webové stránky disponují, se samotným HTML nevystačíte: V HTML není možné vytvořit ověřování uživatele HTML je určeno pro dokumenty se statickým obsahem. To znamená, že nelzevytvářet dokumenty, jejichž obsah by se automaticky měnil. Pomocí HTML nelze vytvářet dynamicky se měnící nabídky, vysouvací menu ani nic podobného. Jestliže budete na své stránce něco podobného používat, budete muset kromě HTML sáhnout ještě po nějaké další webové technologii. Historie HTML HTML prošlo za svůj krátký život několika fázemi. První verze HTML, 1.0, se objevila v roce 1990 a neoficiální verze HTML+ byla představena ve druhé polovině roku 1993. Rysy HTML+ zahrnovaly formuláře, tabulky a obrázky s popiskem, aleneobsahovaly formátování odstavců ani úpravy textu. HTML+ obsahovalo 78 elementů, z nichž mnohé již dnes v HTML nenajdeme. Mnohé zastaralé elementy definovaly komponenty dokumentů, např. výpisky, poznámky a podtitulky. HTML 2.0, uvedené na trh v roce 1994, bylo první verzí, která měla formálníspecifikaci a stala se oficiálním standardem. Tato verze obsahovala 49 elementů. V březnu 1995 se objevilo HTML 3.0. Zde se poprvé objevily tabulky, možnostobtékání obrázků textem a matematické elementy. Dále zde bylo k dispozici formátování, znovu se objevil element NOTE, který byl součástí HTML+, ale z HTML 2.0 se vytratil. V této verzi se také objevily atributy elementu FORM. Avšak životnost HTML 3.0 a mnoha jeho prvků vypršela a dnes již nejsou podporovány. V květnu 1996 bylo uvedeno na trh HTML 3.2, které se považuje za pravéhonástupce HTML 2.0 (jinými slovy obchází HTML 3.0). HTML 3.2 přidalo 19 nových prvků, zachovalo tabulky a atributy pro obtékání textu z HTML 3.0 a zapracovalo četná rozšíření pro Netscape. HTML verzi 4.0 se během jejího vývoje přezdívalo Cougar. Přidala podporu prvku OBJECT, který má velký význam pro vkládání obrázků a multimédií. Dále HTML 4.0 podporuje kaskádové styly, úpravy formulářů a tabulek, skriptování na straněklienta, internacionalizaci (tj. rozpoznání jazyků, které obsahují zvláštní znaky v abecedě

HTML – ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT

19

1.4 HTML

D

ř

ív než za

č

neme nebo se čtou zprava doleva) a další zvláštní znaky pro matematické operace aprofesionální publikování. V současné době se pracuje na specifikaci pro HTML 5.0. Přestože je zatím kdisozici jen pracovní verze, již teď je jasné, že v této verzi bude celá řada užitečných novinek.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist