načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě -- Komentář - Ondřej Vícha

  > > > > > Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě  
Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě -- Komentář
-11%
sleva

Kniha: Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě -- Komentář
Autor:

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  2 350 Kč 2 092
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
69,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Rok vydání: 201709
Rozměr: 240,0x170,0x58,0 mm
Úprava: liii, 937 stran
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář / Ondřej Vícha
Hmotnost: 1,6kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7552-557-4
EAN: 9788075525574
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také se systémem pramenů nejen na národní, ale i na unijní a mezinárodní úrovni. Samotný komentář k oběma zákonům se vyznačuje hlubší právní argumentací a provázaností se souvisejícími právními předpisy. Komentář ocení nejen právnická veřejnost, ale i neprávnická veřejnost, která se pohybuje v oblasti horního práva, jako jsou například vlastníci či uživatelé pozemků, kterých se hornická činnost dotýká, nevládní neziskové organizace, odborníci z řad vědy a výzkumu a další.

(komentář)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ondřej Vícha - další tituly autora:
Zákon o geologických pracích Zákon o geologických pracích
Vícha, Ondřej
Cena: 427 Kč
Základy horního a energetického práva Základy horního a energetického práva
Vícha, Ondřej
Cena: 285 Kč
Základy horního a energetického práva Základy horního a energetického práva
Vícha, Ondřej
Cena: 285 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
1 ZÁKON O OchraNě a využití NerOstNéhO bOhatství (horní zákon) zákon č. 44/1988 sb., ze dne 19. dubna 1988 ve znění zákona č. 541/1991 sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 439/1992 sb.), 10/1993 sb., 168/1993 sb., 132/2000 sb., 258/2000 sb., 366/2000 sb., 315/2001 sb., 61/2002 sb., 320/2002, 150/2003 sb., 3/2005 sb., 386/2005 sb., 186/2006 sb., 313/2006 sb., 296/2007 sb., 157/2009 sb., 227/2009 sb., 281/2009 sb., 85/2012 sb., 350/2012 sb., 498/2012 sb., 257/2013 sb., 89/2016 sb., 264/2016 sb., č. 183/2017 sb. a č. 225/2017 sb. s přihlédnutím k redakčnímu sdělení sbírky zákonů o opravě chyb uveřejněnému v částce 166/1988 sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁkladNÍ uSTaNoVeNÍ § 1 Úvodní ustanovení Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy evropské unie 22) . 22) Směrnice evropského parlamentu a Rady 94/22/eS ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a využívání povolení k průzkumu, vyhledávání a dobývání uhlovodíků. Směrnice evropského parlamentu a Rady 2009/31/eS ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/eHS, směrnic evropského parlamentu a Rady 2000/60/eS, 2001/80/eS, 2004/35/eS, 2006/12/eS a 2008/1/eS a nařízení (eS) č. 1013/2006. 2 § 1 Základní ustanovení k § 1 Úvodní ustanovení horního zákona informuje o účelu, který zákonodárce vydáním zákona sledoval a co ostatně nejstručněji vyjádřil v názvu tohoto zákona. v úvodním ustanovení je obecně vymezen předmět právní úpravy, kdy se jako stěžejní jeví stanovení podmínek pro všechny fáze ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství (tj. pro vyhledávání, průzkum, otvírku, přípravu a dobývání ložisek nerostů, a pro úpravu a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním). současně je úvodním ustanovením deklarován další účel horního zákona, který souvisí se stanovením základního právního rámce souvisejícího se zabezpečením bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při využívání nerostného bohatství. Důvodová zpráva k hornímu zákonu (Federální shromáždění Československé socialistické republiky, v. volební období, tisk č. 49, 1987) ke komentovanému ustanovení uvádí: „Nerostné bohatství jako zdroj energie a surovin pro potřeby a rozvoj národního hospodářství se musí systematicky ověřovat, maximálně chránit a co nejefektivněji využívat. Zvýšení ochrany nerostného bohatství a jeho racionální využívání jsou proto hlavním cílem tohoto zákona a určují jeho celkovou koncepci. Neoddělitelnou součástí zvýšené ochrany a racionálního využívání nerostného bohatství je zajištění bezpečnosti provozu při hornické činnosti podle zásad báňské techniky a technologie a zajištění péče o životní prostředí.“ Péče o životní prostředí zahrnuje, alespoň podle důvodové zprávy k hornímu zákonu, i ochranu pracovního prostředí při hornické činnosti a souvisí s bezpečností a hygienou hornických prací. horní zákon se však problematice bezpečnosti provozu, ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek při hornické činnosti (snad jen s výjimkou ustanovení § 38) výslovně nevěnuje. tato problematika je předmětem právní úpravy obsažené v zákoně č. 61/1988 sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (zejména v jeho ustanoveních § 6 a § 7). stejně tak zůstává nenaplněné úvodní ustanovení, podle nějž horní zákon zajišťuje péči o životní prostředí. tato problematika je obsažena zejména v právních předpisech z oblasti ochrany životního prostředí [zejména v zákoně č. 17/1992 sb., o životním prostředí, zákoně č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)] a jeho jednotlivých složek [zejména v zákoně České národní rady č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, zákoně č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákoně č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákoně České národní rady č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, nebo zákoně č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší]. v horním zákoně se k ochraně životního prostředí vztahuje v zásadě pouze § 10 písm. d), na jehož základě je organizace povinna řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska, především s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí. Na toto ustanovení pak navazuje § 33, který upravuje řešení střetů zájmů. Zákonem č. 541/1991 sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), došlo s účinností od 20. 12. 1991 k vypuštění odstavce 1, poněvadž jeho obsah neměl normativní Základní ustanovení § 1 3 charakter a byl zdůrazňován pouze význam nerostného bohatství pro společnost. Z původního odstavce 1 vyplývalo, že „nerostné bohatství je jedním ze základních přírodních zdrojů. Ochrana nerostného bohatství a jeho racionální využívání patří k důležitým úkolům socialistické společnosti. Orgány a organizace proto zajišťují svou činností a kontrolou plnění těchto úkolů. významnou úlohu při zabezpečování celospolečenských zájmů má vrchní dozor státní báňské správy.“ Zákonem č. 85/2012 sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, došlo s účinností od 19. 4. 2012 k doplnění druhé věty, která odkazuje na právní předpisy evropské unie, které horní zákon transponuje do právního řádu České republiky. Mezi relevantní právní předpisy evrop ské unie, uvedené v poznámce pod čarou k úvodnímu ustanovení, patří směrnice evropského parlamentu a rady 94/22/es ze dne 30. 5. 1994 o podmínkách udělování a využívání povolení k průzkumu, vyhledávání a dobývání uhlovodíků a směrnice evropského parlamentu a rady 2009/31/es ze dne 23. 4. 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice rady 85/337/ehs, směrnic evropského parlamentu a rady 2000/60/es, 2001/80/es, 2004/35/es, 2006/12/es a 2008/1/es a nařízení (es) č. 1013/2006. v horním zákoně se uplatňuje mezinárodněprávní zásada trvalé svrchovanosti států nad jejich přírodními zdroji. Z rezoluce valného shromáždění OsN ze dne 14. 12. 1962 o trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji vyplývá, že „právo národů na trvalou svrchovanost nad svým přírodním bohatstvím a zdroji musí být vykonáváno v zájmu národního rozvoje a blahobytu národa dotyčného státu“. [res. vs OsN 1803 (Xvii), 1962: trvalá svrchovanost nad přírodními zdroji.] tato zásada byla převzata oběma mezinárodními pakty o občanských a politických právech i o hospodářských, kulturních a sociálních právech (New york, 1966). Podle čl. 1 odst. 2 MPhsKP, jakož i čl. 1 odst. 2 MPOPP mohou všechny národy pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. v žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci. v Deklaraci o životním prostředí a rozvoji (rio de Janeiro, 1992) se pod principem 2 uvádí, že „v souladu s chartou OsN a se zásadami mezinárodního práva mají státy plné právo užívat své vlastní zdroje ve shodě s vlastní politikou péče o životní prostředí a rozvoj a zároveň jsou zodpovědné za to, aby činnosti, které spadají pod jejich jurisdikci nebo kontrolu, nepoškozovaly životní prostředí jiných států nebo území, která pod jejich státní jurisdikci nespadají“. v návaznosti na výše uvedenou zásadu svrchovanosti se působnost horního zákona vztahuje pouze na ochranu a využívání nerostného bohatství nacházejícího se na území České republiky, a nevztahuje se tudíž na dobývání ložisek nerostů českými subjekty na území cizích států nebo v tzv. mezinárodních prostorech (volné moře, resp. mořské dno za hranicemi národní jurisdikce, kosmický prostor, nebeská tělesa a antarktida). Podmínky pro vyhledávání, průzkum a těžbu nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států a výkon státní správy s tím související upravuje zákon č. 158/2000 sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě § 1 Základní ustanovení 4 nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů. Jeho účelem je provedení zásad a pravidel mezinárodního práva, obsažených zejména v Úmluvě OsN o mořském právu z roku 1982 (publikována pod č. 240/1996 sb.) a v Dohodě o provádění části Xi této úmluvy (publikována pod č. 241/1996 sb.), podle nichž jsou dno, jeho podzemí a nerostné zdroje považovány za společné dědictví lidstva. Činnosti týkající se vyhledávání, průzkumu a těžby nerostných zdrojů v oblasti antarktidy jsou zakázané na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o Protokol o ochraně životního prostředí ke smlouvě o antarktidě z roku 1991 (publikován pod č. 42/2005 sb. m. s.), který byl do českého právního řádu implementován zákonem č. 276/2003 sb., o antarktidě a o změně některých zákonů. tento zákon v § 5 odst. 1 zakazuje českým osobám vyhledávání, průzkum a těžbu nerostných zdrojů v antarktidě s výjimkou vědeckého výzkumu nerostných zdrojů prováděného na základě povolení vydávaného podle tohoto zákona. současně je zakázán sběr nerostů a paleontologických nálezů a jejich vývoz s výjimkou jejich sběru a vývozu prováděného v rámci vědeckého výzkumu nerostných zdrojů povoleného podle tohoto zákona (§ 5 odst. 2 zákona č. 276/2003 sb., o antarktidě a o změně některých zákonů). Činnosti týkající se využívání případných nerostných zdrojů nacházejících se v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech, včetně Měsíce, upravují rovněž mezinárodní smlouvy. Jedná se o smlouvu o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru, včetně Měsíce a jiných nebeských těles z roku 1967 (publikována pod č. 40/1968 sb.) a Dohodu o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech z roku 1979. Související ustanovení: § 5 – nerostné bohatství, § 10 – povinnosti organizace při využívání výhradních ložisek, § 11 – vyhledávání a průzkum výhradních ložisek, § 24 – oprávnění k dobývání výhradního ložiska, § 30 – hospodárné využívání výhradních ložisek, § 31 – povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek, § 32 – plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů, § 33 – řešení střetů zájmů, § 38 – bezpečnost provozu Související předpisy: § 2, § 3, § 5–7, § 9, § 10–38 zák. o hornické činnosti, – zák. o geologických pracích, – zák. o nakládání s těž. odp., – zák. o životním prostředí, – § 1 zák. č. 158/2000 sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států, – § 5 zák. č. 276/2003 sb., o antarktidě Související mezinárodní smlouvy: rezoluce valného shromáždění OsN ze 14. 12. 1962 o trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji, – MPOPP, – MPhKsP, – Úmluva OsN o mořském právu (č. 240/1996 sb.), – Dohoda o provádění části Xi této úmluvy (č. 241/1996 sb.), – Protokol o ochraně životního prostředí ke smlouvě o antarktidě (č. 42/2005 sb. m. s.), – smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru, včetně Měsíce a jiných nebeských těles (č. 40/1968 sb.), – Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech Základní ustanovení § 2 5 literatura: buNGeNberG, M., hObe, s. (eds.) Permanent Sovereignty over Natural Resources. cham, heidelberg, New york, Dordrecht, London: springer, 2015. KaviNa, P., DreiseitL, i. Česká republika má možnost těžit rudy z mořského dna. Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2012, č. 6, s. 2–6. KOPaL, v. Právní aspekty průzkumu a využívání Měsíce. Právník, 1994, roč. 133, č. 12. ONDŘeJ, J. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. 1. vydání. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství aleš Čeněk, 2017. MaKarius, r. České horní právo. Díl I. Ostrava: Montanex, a. s., 1999. vícha, O. antarktické právo. Mezinárodněprávní a vnitrostátní aspekty ochrany životního prostředí antarktidy. České právo životního prostředí, 2003 (9), č. 3. vícha, O. Prospection, exploration and production of hydrocarbons under the ec-Law. in DaMOhOrsKÝ, M. (ed.) et al. Czech and European Environmental Law Yearbook – Volume 3. 1. vydání, beroun: eva rozkotová – iFec, 2008, s. 49–54. vícha, O. K právním nástrojům zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého. in DieNstbier, F. (ed.) Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: iuridicum Olomoucense, 2011, s. 87–93. vícha, O. Základy horního a energetického práva. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. § 2 Nerosty (1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. (2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují a) vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, b) přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů, c) rašelina, d) bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství, e) kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva. k odst. 1 Odstavec 1 zavádí legální definici jednoho z nedůležitějších pojmů horního zákona, a to pojmu „nerost“. horní zákon pokládá za nerosty všechny části zemské kůry bez ohledu na to, v jakém skupenství (tuhém, plynném či kapalném) se v přírodním stavu nalézají. tato velmi široká pozitivní definice pojmu „nerost“ je doplněna definicí negativní v odstavci 2. Nerost v právním slova smyslu není synonymem minerálu. vzhledem k tomu, že se za nerost považuje jakákoliv tuhá, kapalná či plynná část zemské kůry (s výjimkami v odstavci 2), odpovídá legální definice pojmu „nerost“ v komentovaném ustanovení zčásti nerostům v pojetí mineralogickém (minerály) a zčásti v pojetí V OBSAH Seznam zkratek .................................................. VII Seznam předpisů citovaných v komentáři ............................ XV Předmluva ....................................................... XXXI Úvod ............................................................ XXXV ZÁKON O OchraNě a využití NerOStNéhO bOhatStví (hOrNí ZÁKON) § 1–7 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ................ 1 § 8–10 ČÁST DRUHÁ Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska ................. 45 § 11–14 ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek ...... 49 § 15–19 ČÁST ČTVRTÁ Ochrana nerostného bohatství ....... 83 § 20–22 ČÁST PÁTÁ nadpis vypuštěn .................... 117 § 23 ČÁST ŠESTÁ Výstavba dolů a lomů ............... 129 § 24–33 ČÁST SEDMÁ Dobývání výhradních ložisek ........ 145 § 33a–33w ČÁST OSMÁ Úhrady ............................ 311 § 33a–33g hLava i Úhrada z dobývacího prostoru ......... 311 § 33h–33o hLava ii Úhrada z vydobytých nerostů ......... 321 § 33p–33w hLava iii Správa úhrad ........................ 338 § 34–35 ČÁST DEVÁTÁ Jiné zásahy do zemské kůry ......... 353 § 36–37 ČÁST DESÁTÁ Důlní škody a jejich náhrada ........ 381 § 38–42 ČÁST JEDENÁCTÁ Společná ustanovení ................ 417 § 43–45 ČÁST DVANÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení ......................... 449 Vybraná ustanovení novel ............................................ 463 Přehled prováděcích předpisů k hornímu zákonu ...................... 469 Obsah VI ZÁKON O hOrNicKé ČiNNOSti, vÝbuŠNiNÁch a O StÁtNí bÁŇSKé SPrÁvě § 1 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení .................... 471 § 2–20 ČÁST DRUHÁ Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ................... 479 § 2–4 Oddíl první Základní pojmy .............. 479 § 5–8 Oddíl druhý Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ......... 511 § 9–18 Oddíl třetí Povolování hornické činnosti .. 576 § 19–20 Oddíl čtvrtý Činnost prováděná hornickým způsobem ................... 644 § 21–36 ČÁST TŘETÍ Výbušniny ............................. 657 § 37 ČÁST ČTVRTÁ Podzemní objekty ...................... 791 § 38–43 ČÁST PÁTÁ Státní báňská správa ................... 803 § 44 ČÁST ŠESTÁ Přestupky .............................. 849 § 45–49 ČÁST SEDMÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení ............................. 879 Vybraná ustanovení novel ............................................ 904 Přehled prováděcích předpisů k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ................................. 911 Literatura ............................................................ 913 Summary ............................................................ 929 O autorovi ........................................................... 931 věcný rejstřík ........................................................ 932


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist