načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Holocaust pod lupou - Germar Rudolf

Holocaust pod lupou
-12%
sleva

Kniha: Holocaust pod lupou
Autor:

Práce Holocaust pod lupou vyšla jako vůbec první titul z řady Holocaust Handbook Series, která již čítá 38 odborných publikací (a další jsou v přípravě). Tato kniha se považuje ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  490 Kč 431
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9% 88%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Guidemedia etc
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 650
Rozměr: 230x155
Úprava: 650 stran : ilustrace, plány, faksimile
Název originálu: Dissecting the Holocaust
Spolupracovali: překlad anglické verze s přihlédnutím k německému originálu Erik Sedláček
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788088021056
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Práce Holocaust pod lupou vyšla jako vůbec první titul z řady Holocaust Handbook Series, která již čítá 38 odborných publikací (a další jsou v přípravě). Tato kniha se považuje obecně za jedno z nejlepších a nejdůležitějších děl revizionizmu holocaustu. Ačkoliv bylo první vydání publikováno zhruba před 20 lety, oficiální historiografie se dodnes nezmohla na žádnou relevantní odpověď a její pozice je již naprosto neudržitelná. Podle Popperovy břitvy libovolný počet verifikujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací dokazuje, že teorie neplatí. Takových „vylučovacích důkazů“, definitivně vykazujících vládnoucí verzi holocaustu do říše bájí a pověstí, tato kniha obsahuje nepřeberné množství. I když se snad některá jednotlivá tvrzení v průběhu doby ukázala jako nepřesná či mylná, jsme pevně přesvědčeni, že kniha jako celek je argumentačně naprosto nevyvratitelná. Také proto se proti revizionizmu holocaustu zásadně nebojuje argumenty, ale ignorováním. Jestliže nelze na argumenty revizionistů odpovědět, jednoduše se předstírá, že žádné neexistují. V další fázi nastupují pomluvy, lhaní, zesměšňování, překrucování, očerňování a perezekuce, která má nejrůznější formy: odebírání akademických hodností, fyzické útoky, pokutování a věznění, existenční likvidace. Nějakou formou pronásledování byli postiženi prakticky všichni spoluautoři této práce: Germar Rudolf – donucen k emigraci, 4 roky vězněn v Německu; Jürgen Graf – odsouzen na 15 měsíců nepodmíněně, již 14 let žije v emigraci atd. Nikdo z nich se přitom neprovinil ničím jiným než publikováním svých – dobře podložených – argumentů ohledně holocaustu. Překlad a vydání této knihy nechť je tedy považováno za pozvednutí hlasu proti umlčování, byť by mělo jít pouze o hlas volajícího na poušti… (sílící kritika "pravdy" a "paměti")

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Holocaust pod lupou" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

HOLOCAUST

POD LUPOU


Germar Rudolf

HOLOCAUST POD LUPOU

Vydalo nakladatelství guidemedia etc v Brn roku 2016 jako svou 16. publikaci.

Vechna práva na reprodukci knihy nebo jakékoli její ásti jsou vyhrazena.

Copyright Š guidemedia etc s.r.o. 2016

Vydavatel prohlauje, e dílo vydává pro úely historického bádání. Jeho cílem není propagace

ádných politických názor a mylenek. Tato publikace je urena pro studijní úely.

Peklad a sazba Erik Sedláek

Ilustrace na obálce Siegfried Trotzkopf

Grafická úprava obálky Luká Novák

guidemedia etc s.r.o.

www.guidemedia.cz

ISBN 978-80-88021-05-6


Holocaust pod lupou

Sílící kritika

„pravdy“ a „pamti“

Redigoval Germar Rudolf

Theses & Dissertations Press


HOLOCAUST Handbooks Series, Vol. 1:

ermarRudolfed 

Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of ,Truth‘ and ,Memory‘

PeložilVictoriodon hicagoIllinoisThesesissertationsPress srpenć ruhé opravenévydání ISN çc c ISSNc ěç Pvodnínmeckévydání auss rnsttj ermarRudolfg Grundlagen zur Zeitgeschichte. Ein Handbuch über strittige Fragen des 20. Jahrhunderts. Tübingenrabert ě VeröffentlichungendesInstitutesfürdeutscheNachkriegsgeschichted ISNć ççě ě ISSNcě ěç PvodnínmeckévydáníŠlistopaděbyrabert Verlag Postfach 

Tübingen

PrvníanglickévydáníŠThesesissertationsPress P O oxě apshaw 

labamaćcě USISN çc 

ruhéanglickévydáníŠćbyThesesissertationsPress P O oxcç 

hicago Illinoisc US

PekladanglickéverzespihlédnutímknmeckémuorigináluŠrikSedláek ě

Online

Nmeckywww vho orggzz

nglickywww vho orgooksdth


Obsah

Pedmluvapekladatele 

Pedmluva 

RORTURISSON

PolemikaovyhlazováníŽidÚvod 

RMRRUOL

PípadWalteraLüftlaSoudobáhistorieajustinísystém c

WRNRRMR

odnotasvdectvíapiznáníkholocaustu 

MNRKÖLR

SvdciplynovýchkomorvOsvtimi ćç

RORTURISSON

NmeckýjustinísystémPípadovástudie c

LUSJORN

ObtiholocaustuStatistickéanalýzy çç

RMRRUOL

ProtokolzkonferenceveWannseenalýzapadlku ě

JONNSPTRNY

PlynovacínáklaákyKritickézhodnocenídkaz ěç

INRIWKRTOVÁ

okazujífotografievyhlazováníŽid 

UOWLNY

Dkazyz leteckého snímkování ć

JONLIVLL

NacistickékoncentranítáboryMýtusarealita ćc

JÜRNR

NkterépodrobnostizhlavnístavebnísprávyvOsvtimi ćěě

NSJÜRNNOWKWRNRRMR

Technickéachemickéúvahyo„plynovýchkomorách“vOsvtimiaezince ć

RMRRUOL

KrematoriavOsvtimiaezince ěç RLOMTTONO PlynovékomoryvMajdanku ěc RLOMTTONO ieselovéplynovékomoryIdeálníkmuení–absurdníkvraždní ěě RIRIPULR olocaust vTreblince cć RNULNUMIR abíJarKritickéotázkyapipomínky cěě RRTTIMNN

Represáliearozkazyodnadízených c

KRLSIRTSKOMNTÁMRMRRUOL odatekOchranadevazaplynovánímkyanovodíkemModrézabarvení

vnitníchvápennýchacementovýchomítek c

LMUTWRSKOMNTÁMRMRRUOL

odatekGrundlagen zur ZeitgeschichteZnaleckýposudek 

JOIMOMNN

odatekćenzuravNmeckuNikdyLedaže 

NTONMÄRL

Strunáhistorierevizionizmu holocaustu 

WILLIS RTO

Seznampoužitéliteratury ć


„Pírodnívdy[anejenony]jsoukrajnkonzervativníadogmatické Každépotvrzenípa

radigmatu je vítané každá novota bude dlouho odmítána instinkt zachování vetn sebezá

chovyjesilnjšínežhledánípravdy Protosevtšinounovépoznatkyprosazujíažpoté co

sezanbijedostatenýpoetbadatelpaksedogmatickýstatusquobortíanastává vdecká

revoluce‘ nové paradigma nahrazuje staré […] Závr žádný student vdec ani laik nemá 

vitvdefinitivnprokázanéskutenosti anikdyžjeuebnicejakotakovéprezentují “

ProfesorWalterNagl Ph Gentechnologie und Grenzen der Biologie 

Wissenschaftlicheuchgesellschaft armstadtç str ad 

„Omyl[ohlednpotuobtíOsvtimi] akolivspáchanýjinýmiapeddávnoudobou z

stávátendenním bylto nᚑomyl pokud nᚑznamenánepátelefašismuarasismu […]

Piznávám želovknkdymusízatajovatpravdu–ililhát–obasizušlechtilýchpo

hnutekjakosoucitnebotakt levždyjedobrévdt protolovkdláacotakováodchyl

kaodpravdyznamená […]

Pestožepravdanenívždydobrá mnohemastjijeležzlá[…] “

rnestSkalski Der Spiegel no ć str 

„emokraciepotebujesvobodnéobany kteíjsouochotníveejn íkatnepopulárnív

ci abyvyprovokovalikritickoudiskusi “

RobertReich Los Angeles Times Mayć ç str ć 

Pedmluva

*RORTURISSON

istorickýrevizionizmusjevelkéintelektuálnídobrodružstvíkonce století 

Kniha kterou práv máte ped sebou i pes svou objemnost nabízí pouze souhrn tohoto 

dobrodružství Proto mi pipadá nezbytné nejprve specifikovat historický problém na který 

revizionisté soustedí svj výzkum dále to jak revizionizmus ve ě letech vznikl a jak se 

vletechcažçvyvíjel anakonecto jakvletechçažodstartovaltakovývze

stup žetodnesvypadá žehonadalšímpostupuužnemženiczastavit 

Nmecko bylo v Norimberském procesu souzeno a odsouzeno za „zloiny proti míru“ 

„válené zloiny“ a „zloiny proti lidskosti“ Postupné objevy týkající se tchto tí obvinní 

revizionisty svým zpsobem vedly k požadavku na revizi Norimberského procesu Ohledn 

prvníchdvoubodmohlisvéargumentyprezentovatbezvelkýchproblémažádnýseriózní

historikbydnesnejspíšnepopíral ženikdonenívpozici abymohlNmeckukázato„zloi

nechprotimíru“a„válenýchzloinech“jetotižjasné žesvjdílodpovdnostizazahájení

válkymajíispojenciažesamispáchalinespoet„válenýchzloin“pokudmátentovýraz

njakývýznam protožeužjensamotnouválkulzepokládatzazloin Nadruhoustranupo

kud jde o tetí bod tedy o „zloiny proti lidskosti“ do omrzení se omílá že Nmecko svou 

„genocidouŽid“dosáhlovrcholubrutality Revizionistésesoustedilikonkrétnnavýzkum

tohotoproblému ataksezhistorickéhorevizionizmupostupnstaloto emudnesmeria

néíkají„revizionizmusholocaustu“ 

Nmecko se podle žalobc nespokojilo jen s pronásledováním Žid jejich deportacemi 

azavíránímdokoncentraníchnebopracovníchtábortyto„zloiny“–jakvíkaždýhistorik

–jsouvdjináchlidstvabohuželastéadnesstaíjenzapnouttelevizor abylovkvidl že

takovými „zloiny“ dál trpí nejrznjší skupiny lidí Nmecko však prý zašlo mnohem dál 

Uiniloobrovskýposunvbrutalit vletechě ěrozhodloototálnímvyhlazeníevrop

skýchŽidakespáchánítohotospecifickéhozloinuvymysleloapoužilospecifickouzbra

plynové komory pípadn plynovací náklaáky Na tchto odporných chemických jatkách 

prý zahájilo kolektivní vraždní prmyslových rozmr Tento zloin genocida a vražedná 

zbra plynová komora jsou neoddlitelné a proto je neudržitelné tvrzení k nmuž mnozí 

sahají že„vtom jestlibylynebonebylyplynovékomory nenížádnýpodstatnýrozdíl“ N

mecko prý takto spáchalo perverzní zloin vi Židm Ti navíc tvrdí že mu jeho páchání 

celý svt vdom toleroval Paradoxním výsledkem tak obího obvinní je že dnes na lavici 

obžalovaných „zloinc“ vedle itlera immlera a öringa jako spolupachatelé sedí také 

Roosevelt hurchill Stalin papež Pius XII a Mezinárodní výbor erveného kíže jakož 

izástupcimnohadalšíchzemíaorganizací 

nessevcimajítak ženapíkladveSpojenýchstátechodLosngelespoWashington

rostoujakohoubypodešti„muzeaholocaustu“ vnichžseŽidéstavídopozicežalobccelé

hosvta Obviujídokonceiodpovdnéžidovsképolitiky kteízaválkyžilivvrop US

nebo Palestin odvažují se jim vytýkat bu kolaboraci nezájem nebo nedostatenou reakci 

na„systematickévyhlazování“svýchsouvrc *

ZfrancouzštinypeložilTomKerr 


 

První fámy o plynování Žid patrn zaaly kolovat ve varšavském ghettu v prosinci 

ěle podobné zvsti za války nacházely v kruzích nepátelských Nmecku jen malou 

odezvu K pochopení všeobecné skepse si staí peíst knihu jako The Terrible Secretod 

Waltera Laqueura Lidé ješt mli v pamti vymyšlenou propagandu hrz z první svtové 

války kde se už šíily historky o plynování civilist v kostelech nebo jinde i továrnách na 

mrtvoly ritskéministerstvozahraniítytonovéfámyzadruhésvtovéválkypokládalojen

zažidovskévýmyslyamnohéamerickékruhytotopesvdenísdílely

ć

eskoslovenskýpre

zidentvlondýnskémexiludvardenešvlistopaduěpouskutennémpátráníjeholidí

prohlásil ženavzdoryvšemzprávámNmciŽidynevyhlazují

ě

merickýŽidasoudceNej

vyššího soudu elix rankfurter v této souvislosti ekl Janu Karskimu „Nemohu vám uv

it “

c

Ministr zahranií ordell ull v telegramu ze srpna ěć upozornil amerického velvy

slance v Moskv že by bylo vhodné z navrhovaného spoleného prohlášení spojenc o „n

meckýchzloinechvPolsku“vynechatjakékolivzmínkyoplynovýchkomorách protože jak

poznamenaliritové existovalypouze„nedostatenédkazy“

Pedníspojenetípoliticijakoisenhower hurchilladeaulleoexistenciafungování

„nacistických plynových komor“ nemluvili ani ve svých poválených pamtech V jistém 

smyslutovšichnibyliskepticiasvýmzpsobemrevizionisté niVatikán aniMezinárodní

výborervenéhokíže aninmeckéhnutíodporusenechovali jakobyvilizvstem které

navíc nabíraly tu nejfantastitjší podobu že Nmci Židy vyhlazují se tvrdilo poád ale po

kudjdeometodyvyhlazování tybylynanejvýšrozdílnépára plyn elektina stílení kyse

lina injeknívstikovánívzduchu topení vakuovépumpyapod Pronakonecvpropagand

krutostízvítzilplyn sevlastnanipoádnneví 

PrvnímskutenýmrevizionistoupoválenéhoobdobíbylrancouzPaulRassinier Tento

bývalývzevroceczaalodsuzovat„mýtusplynovýchkomor“vOdysseov lžiacelé

addalšíchknih merickýinženýrrthurRobertutzvrocevydalPodvod dvacátého

století

ç

knihu která dodnes zstává zásadní revizionistickou prací o údajné genocid a ply

nových komorách Nmecký soudce Wilhelm Stäglich v roce vydal Der Auschwitz

Mythos

prácivnovanouhlavntomu jaknmeckésoudyspolupracovalynavýrobtohoto

„Stockholm ec JT–Vícnežobtískvrnitéhotyfuvsilnpeplnnémvaršavskémghettubylo

zabitoplynem[…]bylodneszjištnoodspolehlivýchzdroj “The Jewish Telegraphic Agency Bulletin e

cember ě str The Terrible Secret. An Investigation into the Suppression of Information about Hitler’s „Final Solution“ 

WeidenfeldandNicolson Londonç 

ć

Tamtéž 

ě

Tamtéž str ad 

c

Tamtéž str ć Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers US Printing Office Washington ć vol of 

ěć str ěad Le Mensonge d’Ulysse LaLibrairiefrançaise Parisc 

onlineabbc comaaarghfranarchRassiprmuprmu html 

ç

The Hoax of the Twentieth Century. The Case Against the Presumed Extermination of the Jews Institutefor

istoricalReview P O oxć Newporteach aliforniac US Ketbdoporuujivydánízroku

ć obsahující ve tech samostatných pílohách autorovy pednášky z let ç a V pednášce 

zrokuçdoporuujiskvlouanalogiis„neviditelnýmslonem“nastr ćc ć 

Der Auschwitz-Mythos. Legende oder Wirklichkeit? Eine kritische Bestandsaufnahme rabert Verlag Tübin

genonlinevho orgdam Knihabylaznaízenínmeckýchúadzlikvidována ruhévydánívyšlo

veVelkéritániieruschwitz Mythos[…] VorwortvonMarkWeber eitragvonR aurisson e

merkungenvonReviloOliver harles Weberu rthurR utz istoricalReviewPress MadeiraPlace 

righton Sussex nglandNTN çě Vobouvydáníchjefotodokumentacezméhoarchivu 


 ć

mýtu skorojakokdyžsoudcivarodjnickýchprocesechhlavnvletechěcažcpod

porovaliitynejnesmyslnjšíhistorkyoklech roštechasatanovýchpecích 

nižbychchtlsnižovatvelkývýznamPaulaRassiniera rthurautzeaWilhelmaStäg

licha snad mohu íci že se revizionizmus stal materialistickým a vdeckým na konci let 

díky výzkumm švédského revizionisty itlieba elderera i díky mým objevm v Osvtimi 

mémuzkoumánípoužívánícyklonukdezinsekciodvšivováníamýmúvahámopoužívání

kyanovodíku v plynových komorách amerických vznic k popravování odsouzených Rassi

nier utzaniStäglichnejelidoPolskanaúdajnámístazloinuanavícdostatennevyužili

argumenty fyzikální chemické topografické a architektonické povahy které dnes využívá 

mladšígeneracerevizionistickýchbadatel Pokudjdeožidovskébadatele kteíobhajujíteo

rii o vyhlazování Žid ti zstali tím emu íkám papíroví historiciLéonPoliakovaRaul

ilbergzstalivoblastipapíraslov tedyvoblastispekulací

Jespodivem žetotoširoképoleistvdeckéargumentacenepostehloNmecko ježmá

tolik chemik a inženýr ani US které také netrpí nedostatkem vdc a mají zkušenosti 

s používáním vlastních kyanovodíkových plynových komor V roce  jsem v Osvtimi 

objevilpesnéuspoádáníkrematorií vnichžmlybýtúdajnévražednéplynovékomory od

všivovacíchplynovýchkomorEntlausungsgaskammernadotédobyskrytéplányuritých

krematorií V letech ç jsem nkteré své objevy shrnul ve dvou láncích v Le Mon

deNa první konferenci Institute for istorical Review v Los ngeles roku jsem je 

rozebraldopodrobna VpublikubylijistýrnstZündel NmecžijícívTorontu Tentomuž

se od roku çc ukazoval jako nejzapálenjší nejefektivnjší a také – akoliv se zdá že to 

mnozínevdí–nejpokrokovjšízevšechrevizionist Onjakoprvnípochopil projsemkla

dltakvelkýdraznachemickouargumentaciahlavnnato jakývýznampronásmátechno

logie amerických plynových komor ze ticátých a tyicátých let Pochopil pro jsem chtl 

aby jel do Polska odborník na tyto americké plynové komory a prozkoumal údajné plynové 

komory pímo na míst íky své korespondenci s americkými vznicemi v letech jsem 

takovéhoodborníkanašelvosobredaLeuchtera alebyltoprávrnstZündelanikdojiný 

kdomltenskvlýnápadpožádathonejenoprzkumbudov aletakéoodebránívzorkjak

z odvšivovacích plynových komor tak z údajných plynových komor pro lidi V únoru çç 

na sebe vzal riziko a na vlastní náklady do Polska poslal reda Leuchtera s celým týmem 

kprozkoumáníúdajnýchplynovýchkomorvOsvtimi ezinceaMajdanku Výsledkypr

zkumubudovianalýzyvzorkbylypsobivéadopadlyjednoznanveprospchrevizionis

tickéteze VdalšíchletechpotvrdilyelementárnísprávnostLeuchterovyzprávyidalšízna

lecképosudkynejprveodbornnáronýposudekermaraRudolfa

paktajnýprotiposudek

Polák

anakonecstudieRakušanaWalteraLüftla

cOhledn podrobné kritiky práce Raula ilberga viz Jürgen raf The Giant With Feet of Clay. Raul Hilberg

and his Standard Work on the „Holocaust“ Theses issertations Press apshaw L online 

vho orgooksiantpoznámkaeditora Le Monde ecemberçandJanuary An Engineering Report on the alleged execution gas chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland 

pril c çç ć str online www zundelsite orgenglishleuchterreportleuchter toc html rnst Zündel 

tentoposudeksmoupedmluvoupublikovalć dubnaççSamisdatPublishers Toronto 

Rüdiger Kammerer and rmin Solms eds Das Rudolf-Gutachten romwell Press London ć online 

vho orgrgargatoc htmlngl ermarRudolf The Rudolf Report ThesesissertationsPress hicago 

IL Marchćonlinevho orgookstrr 

Die offizielle polnische Antwort auf dem Leuchter-Bericht[OficiálnípolskáodpovnaLeuchterovuzprávu] 

PekladzpolštinyT Rudolph distribuce Zündel [VroceěvyšlajinázprávaJ Markiewicz W uba

la J Labedz Z Zagadnien Nauk Sadowych Z XXXě str pozn editora ]


 ě

Zbývá jen dodat že pokud obviovatelé Nmecka nejsou s tmito studiemi spokojeni 

mohou provést vlastní znalecké zkoumání Na co posledních c let ekali co jim bránilo to 

veejnudlat

Zdšení obviovatel Nmecka je tváí v tvá revizionistickým úspchm pochopitelné 

Plstoletíupímnvili žetragédieŽidzadruhésvtovéválkybylacodovelikostimimo

ádná jenže ve svém skuteném rozmru – tedy bez genocidy a plynových komor – to byla 

jenjednazmnohatragédiívtomtostrašnémkonfliktu Jejichhistoricimuselipodrevizionis

tickýmnáporemkrokzakrokempipouštt žeproúdajnougenociduŽidneexistovalanirozkaz aniplán anirozpoet

Wannseebylaleda„pošetiláhistorka“

ohledn vražedné zbran neexistuje žádný znalecký posudek jenž by konstatoval že 

„danábudovaaneporušená zrekonstruovaná‘nebovruináchsloužilajakovražed

náplynovákomora“

neexistuje jediná pitva která by vedla k závru toto je tlo deportovaného zabitého 

jedovatýmplynem

piznáníRudolfaößeužnemážádnouhodnotu„ößbylvždyvelmislabýazmate

nýsvdek“jejich údajní svdci pravdpodobn nikdy nevidli plynovou komoru ani plynování 

protože ten nejlepší z nich slavný Rudolf Vrba musel v roce çc ped kanadským 

soudcem a porotou piznat že ve své proslulé knize v této vci použil „básnickou li

cenci“neboli„licentiapoetarum“

*žádné„mýdlozeŽid“nikdyneexistovalo

poettymilionobtíOsvtimibylsmyšlenýc

WalterLüftl „olocaust“ inThe Journal of Historical Reviewě Winterć str ć ěonline

ihr orgjhrvvpć_Lueftl html RaulilbergvrocevprvnímvydáníThe Destruction of the European JewsQuadrangleooks hica

go str úplnklidnpropagujeexistencirozkazudokoncedvouposobjdoucíchrozkazkvyhlazení

Žid VedruhémvydánízrokuçcolmesandMeier NewYorkpodávánaprostojinévysvtleníužne

píšeožádnémrozkazupíše ženeexistovalžádný„základníplán“str cć že„celýproces[zniení]neídila

nebonekoordinovalažádnájednotliváorganizace“str ccadodává„KeznieníevropskýchŽidnebylvy

tvoenžádnýúadaschválenžádnýzvláštnírozpoet“str elýúdajnýpodnikvyhlazeníŽidvysvtluje

tenímmyšleneknebotelepatiívrámcinmeckébyrokracie„ neuvitelnounázorovoushodu osouhlasné

tenímyšlenekzestranyrozsáhlébyrokracie“výrokypronesenénapednášce únoraçćapotvrzenéb

hemjehokížovéhovýslechuuZündelovasouduvToronturokuçc podletsnopisnéhozáznamustr çě

çěç Yehuda auer profesor na ebrejské univerzit v Jeruzalému doslova prohlašuje „Veejnost poád znova 

aznovaopakujetupošetilouhistorku žeseovyhlazeníŽidrozhodloveWannsee “The Canadian Jewish

News January str ç reprodukcetelegramuJewishTelegraphicgencyvLondýn 

Profesorhristopherrowning spoluautorEncyclopedia of the Holocaust hristopheruitchensovi „Whose

history is it“ Vanity Fair ecember ć str Profesor ml tu drzost prohlásit „Z toho dvodu ho 

[R öße]celoudobupoužívajírevizionistévesnazezdiskreditovatpamátkuOsvtimijakocelku “

*

Výrazembásnickálicencenebolilicentiapoetarumeventuelnlicentiapoeticaseoznaujeliterárnídílo které

sevýraznzámrnodchylujeodustálenéjazykové literární historické spoleenskéijinénormy zvyklos

ti úzu tradice faktografieapod pozn pekl ZündelvsoudvToronturokuçc pepis str ěě ěěç ć itovanáknihaR Vrba I Cannot Forgive 

antamooks Torontoě Shmuel Krakowski editel archiv Yad Vashem a profesor Yehuda auer v roce konen piznali že 

„nacisténikdynevyráblimýdlozlidskéhotuku“The Jerusalem Post International Edition cMay Na

jednomhbitovvNiceranciejepomníksnápisem„Tatournaobsahujemýdlozlidskéhotukuvyrobené

hoNmcizaTetííšeztlnašichdeportovanýchbratr “


 c

ažezdroje pro studium plynových komor jsou jednak vzácné a jednak nespolehlivé 

[…] V letech ě až ěc s jistotou v Osvtimi ale pravdpodobn i všude jinde 

zabily víc Žid takzvané pirozené‘ píiny [hlad nemoci a pepracovanost] než 

nepirozené‘Už ervenceç poskonenímezinárodníhosymposia kteréuspoádaliobhájciteo

rie o vyhlazování na paížské Sorbonn aby mi odpovdli se ukázala jejich naprostá ne

schopnost pedložit sebemenší dkaz o existenci a fungování by i jen jedné jediné plynové 

komory VkvtnujsempišelsvýzvouUkažteminebominakresletenacistickouplynovoukomoruJean laudePressac nanhožsezastánciteorieovyhlazovánítolikspoléhali seukázal

neschopný pijít s ímkoliv jiným než „kriminálními stopami“ a dával si velký pozor aby 

námneposkytlcelkovéfyzickézobrazenívražednézbranć srpnaějsemsesešelsMichaelemerenbaumem editelemvdeckéhovýzkumu

v olocaust Memorial Museum ve Washingtonu Schzka probhla v jeho kancelái za pí

tomnostitysvdkdvoujehoadvoumých Pinutiljsemhopiznat žejehomuzeumpa

radoxnnenabízíanijednokonkrétníznázornnínacisticképlynovékomorymodelkremato

riaIIjejenumleckédílonijaknesouvisejícísrealitou Ptaljsemsehonadvody Nakonec

eklylo[námi]rozhodnutonacisticképlynovékomorynijakfyzickyneznázorovat Tojestejnáodpov jakokdybysekatolickýknz–M erenbaumježidovskýteolog–

rozhodlodstranitjakékolivznázornníkížezkostela Kdyžseuchýlilktakextrémnímupro

hlášení muselsecítitzahnanýdokouta 

Myslímsi žesesouvrcipanaerenbaumaplynovékomorynakonecvzdají stejnjako

sevzdalimýdlazeŽidaosvtimskýchtymilion zajdouještdál Stejnjakovobou

zmínnýchpípadechsebudouprezentovatjakoobjevitelémýtuazvymyšlení„mýtuplyno

vých komor“ obviní Nmce Poláky nebo komunisty Na podporu této nehoráznosti pak bu

doujmenovatŽidy kteíjsouúplnýmineboástenýmirevizionistyJ urg Jean abriel

ohn endit Roger uy ommergue rno Mayer avid ole hristopher itchens Joel 

ayward udousestylizovatdoroletchhodných 

Zárove však „židovský holocaust“ petransformují v náboženskou víru tentokrát zbave

noujakéhokolivmateriálníhoobsahu abudoutímneúprosnjiútoitnaskutenérevizionisty

PodlenázoruJean laudePressacasecelkovýpoetmrtvýchvOsvtimipohybujemezićaž

znichbyloěažcczplynovanýchŽidDie Krematorien von Auschwitz. Die Technik desMasse

nmordes Piper Verlag Munichě str rnoJ Mayer Why did the Heavens not Darken? The „Final Solution“ in History Pantheonooks New

Yorkçç str ć ćc utoržidovskéhopvodujeprofesoremhistorienaPrincetonUniversityUS 

Stojízapovšimnutí žeakolivJ Pressacumíkreslit vžádnézesvýchknihseneodvažujekonkrétnzná

zornit celou plynovou komoru s vysvtlením její „techniky a fungování“ Ve své objemné knize Auschwitz:

Technique and Operation of the Gas Chambers TheeateKlarsfeldoundation NewYorkçtvrdí že

neexistujížádné„pímédkazy“ jen„kriminálnístopy“a„nepímédkazy“str ě 


 

jako„popírae“i„negativisty“ intolerantníabezcitné kteíjsouprotisvobodnémuvyjado

vání náboženského cítní Pro tyto Židy budou revizionisté z duchovního hlediska i nadále 

ábelští ikdyžjimvrovinfaktbudoumusetdátzapravdu 

Revizionisténejsouaniábelštíaninegativní Vžádnémpípadnejsounegativisté Jsou

pozitivní Závremjejichvýzkumu–celousvoupodstatoupozitivního–jezjištní žeurité

pesvdení je jen mýtus Takové mýty jsou zhoubné v tom, že živí nenávist Revizionistése

snažípopisovat cosestalo necosenestalo To copinášíubohémulidstvu jekoneckonc

dobrázpráva Jdejimjenohistorickoupesnost piemžbojujíprotipomluvámazasprave

dlnost Trpliaještbudoutrpt alemyslím žejimhistorienakonecdázapravduadostane

sejimspravedlnosti

Robertaurisson ć záíěStžejnímdílemhistorickéhorevizionizmujeprácekanadskéobhájkynarbaraKulaszka Did Six Million

Really Die? Report of the Evidence in the Canadian „False News“ Trial of Ernst Zündel – 1988 Samisdat

Publishers Torontoonlinewww zundelsite orgenglishdsmrddsmrdtoc html 


 c

PípadWalteraLüftla

Soudobáhistorieajustinísystém

WRNRRMR ÚvodMnohénmeckéarakouskédeníky

ć

vúnorupsalyorezignaciWalteraLüftla pre

zidentaRakouskéspolkovékomoryinženýr jenžzfunkceodešelpovyslovenípochybností

oholocaustu VNmeckucelávcpomrnrychleutichla alevRakouskuztohobylvelký

skandál Prezidentkomoryinženýrprývedl„nacistickéei“amnozísedožadovalizásahu

státníhozástupce 

Rozumnjší lidé však nastražili uši protože pokud technickou proveditelnost nkterých 

aspektholocaustuzpochybnilinženýraastopedvolávanýsoudníznaleczrakouskévysoké

spolenosti uritktomumuselmítdobrédvody 

Zasvcení vdli že je nco ve vzduchu již v zim nebo tehdy Lüftl v asopise 

Konstruktivpublikovaluriténáznaky žesnkterýmihistorickýmioitýmisvdectvíminení

všechnovpoádku Tehdyještneukázalprstemnaholocaust alenechalnatenáích abysi

dalivcidosouvislostínazákladvcnýchotázek

ćZákladnízásadouprávníhostátujeto žeznaleckýposudekmusímítvtšíváhunežjaká

koliv svdecká výpov Lüftla proto ponkud pekvapilo když pochopil že je v pípad 

holocaustuvšeobecnuznávanákvalitativníhierarchiedkazpostavenánaopakhistoriogra

fiiholocaustuurujívýpovdioitýchsvdk které jakzjistil astoneobstojípedodbornou

kritikou ale pesto jsou nekriticky akceptovány a je jim dávána pednost ped znaleckými 

posudky 

Rovnžbylpekvapen žesoudy„berounavdomí“holocausttak jakhopopisujísvdci

–tzn pokládajítytovýpovdizazcelazejmáaprokázanáfakta–nejenabysevyhnulynut

nostiformálníhodokazování aletakétímprotistranberouprávopedkládatdkazyoopaku 

Lüftltutopraxipokládázaporušovánílidskýchpráv nebosoudbymlbrátnavdomíjen

takovéskutenosti kteréjsouproobžalobuiobhajobunesporné–napíkladževodajemok

rá ohežhavýaledstudený Pokudalevnjakévciexistujedvodnýspor musíbýtoteve

nýdiskusi ć

Nap „RücktrittnachZweifelamolocaust“ Süddeutsche Zeitung Marchě 

ć

W Lüftl Konstruktivstr ćad porovnejtaké auss Vorlesungen über Zeitgeschichte ra

bert Tübingenć str ěěad onlinevho orgvuezv html


 

Kdyžsenkdoschovávázapravidlosoudníhovzetínavdomí nepiznávátímveskute

nosti že nechce znát pravdu odlišnou od tradiní verze té která je z hlediska „vzdlávání 

veejnosti“žádoucíažechcejakýmikolivprostedkyzabránit abysenedostalaktm kteí

by chtli nahradit slepou víru skuteným vdním Pokud je nkdo skuten pesvden že 

oficiálnípravdaodpovídárealit uritnemástrachzjakýchkolivnavrhovanýchmateriálních

dkaz kterébyostatnmlbýtschopenlehcevyvrátit Jenžeforenznírealitaohlednholo

caustu je taková že se všechny nonkonformní dkazy od poátku nepipouštjí z dvodu 

„pseudovdeckosti“ xistuje jen jediná pravda „Všechno už bylo tisíckrát dokázáno Proti

argumentyužbylytisíckrátvyvráceny “zníobvyklánámitka kterávšakzkrátkanenípravdi

vá Tatosvévolnurovaná„zejmázjevnost“jenáhubeknasazovanýpravd 

 RakouskýzvláštnízákonRakouskojezvláštnípípad kterýlzepochopit jenkdyžlovkznájehohistorii Odra

néhostedovkubylosouástíNmeckemovládanéSvatéíšeímské dojejíhožnázvubylo

pozdji doplnno „nmeckého národa“ Nejpozdji od konce stedovku bylo Rakousko 

a jeho královský rod absburk dominantní nmeckou silou To se zmnilo až za slezských 

válek kdy pruští ohenzollernové za riedricha II Velikého se znaným vojenským štstím 

absburkm vyrvali Slezsko Prusko si pak v Nmecku – od konce stedovku tvoeného 

stovkami malých království a knížectví – nárokovalo stejné postavení jako Rakousko Ra

kouskosevzdalovdírolevNmeckuažrokuç kdypodNapoleonovýmútokempadla

Svatá íše ímská nmeckého národa Tuto moc si o let pozdji uzurpovalo Prusko když 

opt porazilo rakouskou armádu

ć

 Již v roce çěç kdy lidé vyzývali panovníka 

k politickému sjednocení nmeckých stát bylo jasné že se absburkové kvli zaangažova

nostinaalkánnaprvnímnmeckémsjednocení–knmuždošlorokuç–podíletnebu

dou pestože obyvatelé Rakouska toto sjednocení nechtli o nic mén než všichni ostatní 

Nmci a žili v echách na Morav Prusku avorsku Švábsku Sasku i kdekoliv jinde 

Sjednocení z roku ç se týkalo jen severonmeckých stát z nichž vznikla takzvaná N

mecká íše Vztahy s Rakousko Uherskem však byly velmi tsné a ani jedna strana se ne

vzdávala nadje na možné sjednocení obou císaství v jednom Nmecku To bylo možné až 

popádurakousko uherskéhocísastvípoprvnísvtovéválce aletehdysjednoceníRakouska

s Nmeckem násiln zabránili západní spojenci pestože už bylo formáln domluvené Ob 

stranydáldoufaly žespojencidíveipozdjidostojíprávurakouskýchNmcnasebeure

ní takžeiporoceçpokraovalaneoficiálníjednáníakoordinovalysezákonyanaízení 

Jak víme ke sjednocení došlo až roku ćç kdy se stalo skuteností díky pímoarému pí

stupudolfaitleraajenamístpoznamenat žeikdyžokolnostimožnánebylyideální ke

sjednocení došlo se souhlasem drtivé vtšiny rakouských Nmc Rakouští Nmci se pidru

žení k Nmecku nechtli vzdát ani po druhé svtové válce ale tuto možnost jim opt upeli 

vítzníspojenci 

Tentokráttovšakspojencidotáhlidokonce JakopodmínkuukoneníokupaceRakouska

si vymínili takzvaný „zákazový zákon“ [Verbotsgesetz] Tentozákontvrdtrestájakékoliv

aktivity ve prospch nacionálního socialismu vetn snahy podkopat rakouskou nezávislost 

napíklad pípravou nebo provedením znovusjednocení s Nmeckem Zárove byl ć

ormálnvzatosejednaloobojonadvláduveŠlesvicku olštýnsku 


 

v Rakousku nastolen totalitní pevýchovný program podobný tomu nmeckému jedním 

zjehocílbylozbavitRakušanynmeckéidentityavymezitjejakosamostatnýnárod Tato

snahabyladoznanémíryúspšná 

Takzvaný„zákazovýzákon“–samostatný nezávislýtrestnízákonstojícímimorakouský

trestní zákoník – je relikvie z doby okupace na jejímž základ se ukládají drakonické tresty 

za nejasn definované „zloiny myšlení“ nálepkované jako „nacistické“ Mlhavá definice 

inahodilost sjakoukriminalizujeuriténázoryipesvdení tentozákonstavímimooblast

lidskýchpráv Taképorušujezákladníprincipymezinárodníhopráva jakojeprávonasebeur

ení Krom toho zákazový zákon porušuje i rakouskou ústavu která je v souladu s meziná

rodnuznávanýmilidskýmiprávyimezinárodnímprávem Jenževzhledemkespecifickélži 

vnížRakouskožije–žesetotižpovažujeza„itlerovuprvníob“avsouasnosti„osvobo

zený národ“ – se tohoto zákona nemže vzdát aniž by dalo všanc svou státnost jelikož 

mezinárodníspoleenstvínechcevidttsnjšíspolupráciNmeckasRakouskem tytonedo

statkysevelkorysepehlížejí 

ć LüftlovoporušenízvláštníhozákonaRevizionisté holocaustu koncem ç let zaali být aktivnjší i v Rakousku Rakouský 

trestnízákoníkžádnéexplicitníprostedkyktrestánítakovýchdisidentneobsahoval Spolé

hánísenatzv zákazový zákon umožujícítvrdtrestatoživovánínacionálníhosocialismu se

všakprorežimukazovalojakoproblematické Jist soudciobžalovanýmneváhalipipisovat

nacistické smýšlení a pedpokládat že jejich revizionistické teorie mají opt uinit nacistic

kouideologiispoleenskypijatelnouadobudoucnatakobnovitjejívlivasílu Jenžezákon

zapeinytohototypustanovovaltrestvevýšiminimálnptiamaximálndvacetiletvzení

avtšinasoudcsezdráhalaudlovattakdrakonickétrestyzapouhé„zloinymyšlení“ takže

–podlenázorumédiíapolitik–bylovpílišmnohapípadechkonenýmvýsledkemzproš

tní Nejrznjšínátlakovéskupinytochtlyzmnit 

tenáeuritbudezajímat jaksedokonfliktustímtozákonemmohldostatlovk„jako

vyajᓠlovkslušný pracující nikdynetrestaný–anizadopravnípestupek– kterývno

val znané úsilí práci pro veejné blaho elou stránku by zabralo jen vyjmenovat všechny 

funkceaúadyW Lüftla kterýbylnakonecjakobezpartijníanezávislýzvolenprezidentem

své profesní organizace Rakouské spolkové komory inženýr Jak je možné že se takový 

lovkdostanedokonfliktusezákonem kterýznjdlánebezpenéhozloinceshrozbouaž

letvzení

Tento lánek podrobn dokumentuje pípad akademicky uznávaného inženýra Waltera 

Lüftla 

Všechno pro nj zaalo dvma tiskovými zprávami ve vídeském deníku Die Presse

ć a bezna ObalánkysezabývalyjednánímiSPÖ[sociálnídemokracie]aÖVP

[Lidové strany] o nové skutkové podstat „podncování“

*

zvažované zavedením § çća 

trestníhozákoníku Navrhovanýparagrafmltrestatažjednímrokemvzenítoho kdo„popí

rá skutenost že v koncentraních táborech nacistického režimu byly v rámci plánované ge

nocidyzabitymilionylidí zejménaŽid“

ćć

*

Nmecky„Verhetzung“–podncování štvanípozn pekl 

ćć

Navrhovanýparagrafnakonecschválennebyl MístonjvzniklnovýparagrafćhvrámciVerbotsgesetz.


 ç

ToLüftlapimlonapsatdvadopisy jedenredakciDie Presseadruhýdr Michaeluraf

fovi pedsedovijustiníhovýborurakouskéNárodnírady Jejichobsahbylzhrubatentono

výparagrafbudepouzepodporovatudavaství Lüftlponávštvkoncentraníhotáboraa

chauvrocezjistil žeturistickáatrakcepedvádnájakoplynovákomoranejenže„ne

bylapoužívanᓠjaksestrunpsalovprvodci aleveskutenostitobylaatrapapostavená

partou amatér Ve svých dopisech se ptal zda se o této snadno dokazatelné skutenosti v 

budoucnunebudesmtmluvit protožeseznístane„dachauskálež“ 

r raffneodpovdlšéfredaktorPresse dr Thomashorherr Lüftlac dubnain

formoval žejehodopisbohuželnelzeotisknout nebobyhoveejnostmohlašpatnpocho

pit NatoLüftl dubnareagovalnásledujícímdopisem„Víde dubna

Vašezn r hP

VcVášdopiszc dubnaVáženýdr horherr šéfredaktorDkuji za Vᚠdopis je pomrn neobvyklé že na dopis tenáe odpovídá šéfredaktor 

Ukazujeto žemjdopisbylpedmtemdkladnéhouvážení SdílímVášnázor žebymohl

býtšpatnpochopen zvláškdyžhonkdopochopitnechceexistujetakénebezpeípochval

zešpatnéstrany 

Proto Vám posílám mnou napsané memorandum zdokumentované z veejn dostupných 

zdroj Nemánikohoobhajovat jenvyvolatpochybyvesmyslunemohuíci zdatotakbylo 

protožejsemutohonebyl alepokudtotakbýtnemuselo mlbyotomlovksmtmluvit 

nisoudceaporotanesmjíodsuzovat kdyžmajípochybnosti 

Prosím abyste toto memorandum považoval za dvrné Slouží jen pro Vaši osobní in

formaci 

KdybyvzbudilopochybyiuVás takbyDie Pressemuselyvystoupitproti§çća piro

zenne–avtomtosouhlasímsVašímnázoremohlednmožnéhonedorozumní–sodvolá

nímnakonkrétnípípad alekvliohroženísamotnéhoprávníhostátu rstkaneonacistne

stojízatovzdátsemaximyprávníhostátu Sveškerouúctou[podepsán]WalterLüftl“Memorandem na nž se odvolával tento dopis byla Die neue Inquisition Nová inkvizi

ce kterouLüftlnapsalnazákladvlastníknihovnyijinaklehcepístupnýchzdroj 

RozhodlsetotižinformovatnkteréposlanceNárodníradyidalší„názorovévdce“opo

chybnostech které jako nezávislý odborník má Naivn doufal že pokud na takové pochyb

nostiupozorníodborníkanenjaký„neonacista“ vyvolátopochybnostiiudotynýchosob 

horherrvodmítavýpostojhotrochupekvapil protožesipamatoval žekdyžrakouskáte

levize odvysílala film Holocaust horherr v Presse vyjádil pomrn vehementní námitky 

oseodtédobystalo žeseztohotoPavlazasestalŠavel


 

Lüftl v Die neue Inquisition na základ svých tehdejších znalostí vci tžce zkritizoval 

nkolikústedníchbodhistoriografieholocaustu

ćě

odsoudilsnahurakouskýchzákonodárc

zabránithledánípravdyex legezezákonajakostátemnaízenýterorvimyšleníaptalse 

jestliministrspravedlnostiaparlamentchtjí abybylivbudoucnubezjakékolivmožnostina

obhajobu vláeni k soudu a odsuzováni historici a technicko pírodovdetí odborníci nebo 

i úpln obyejní lidé kteí jen vysloví své pochybnosti Jak ukazuje Lüftlv pípad ministr 

spravedlnostiiparlamenttoskutenchtli

ě LüftlovainnostvzákulisíJelikož dr raff na Lüftlv dopis z ć bezna neodpovdl napsal mu znova 

kvtna poté co ho navštívil bývalý pedseda poslaneckého klubu ÖVP jemuž dal 

nkterédokumentysprosbouopedánídr raffovi Lüftlhoupozorovalnavýsledeksvého

dosavadního výzkumu neodstranitelné rozpory a dvodné pochybnosti „Soudobou historii“ 

a techniku zkrátka nebylo možné uvést v soulad Tentokrát dr raff odpovdl dopisem da

tovanýmć kvtna„kuji za Vᚠdopis v souvislosti s plánovaným § çća „Leuchterova zpráva“ 

kterou jste mi poslal mi je již známa Nijak však neskrývám že na m osobní vzpo

mínkytolikasvdk kteípopsalihrzyOsvtimi dlajívtšídojemnežinterpretace

„Leuchterovyzprávy“ Pln s Vámi však souhlasím v tom, že o pravd a lži mže

rozhodovat jen vda, nikoliv trestní soudce.“Lüftlnatentodopisodpovdl kvtnaanapíkladechukázal ževýpovdioi

tých svdk a piznání údajných pachatel které zkoumal jsou vcn chybné a informoval 

dr raffaoobsahudopisu který kvtnaposlalprofesoroviJagschitzovi 

ZemskýtrestnísoudveVídnipovolaldr erhardaJagschitze profesorasoudobéhistorie

zVídn jakoznalcevprocesusrakouskýmrevizionistouholocaustuerdemonsikemb

Vr ě çç ten v dopise soudu z  ledna  vyjádil elementární pochybnosti

o „vzetí soudem na vdomí“ 

Lüftlhoinformovalosvýchodvodnnýchpochybnostechadoporuilmuvyužíttechni

kukrozešeníotázkyprobíhalovyhlazováníplynemaexistovalavOsvtimiplynovákomo

ra Lüftl psal profesorovi Jagschitzovi ješt srpna c a íjna a února 

piemž poukázal na mnoho skuteností padlání a lživá svdectví piložil odkazy na pí

slušnouliteraturuanakonecmupoložilrozhodujícíotázku„Jak chcete jako znalec soudobé historie posuzovat jestli svdek mže nco v

dt jestliže neberete v úvahu materiální dkazy technických znalc Wittgenstein 

Überewissheit vtaěěMžetejenomcitovatjinézdroje bezmožnostiskuten

ovitfaktaJedenpíkladzavšechnyjaksevypoádátesesvdectvím svdkahrz‘ 

kterýtvrdí že zkomínšlehalynkolikametrovéplameny ‘Jáalevímamohućě

Novjší revidovaná verze nazvaná „olocaust elief and acts“ vyšla v The Journal of Historical Review

ěWinter ćstr ć ě 


 

svýmiodbornýmiznalostmi pípadnvýpotemanakonecexperimentemdokázat že

tentosvdeklže Jakalevymžete dokázat žesvdekmlmožnostvdt ‘“Lüftl tudíž na profesora Jagschitza naléhal aby soudu doporuil pibrání technických 

znalc Tenmuodpovdlzdvoilostn alevyhýbav Svéslužbyprofesorovinezištnnabídl

i ermar Rudolf Níže uvedená kritika Jagschitzovy zprávy odhaluje dsledky profesorovy 

neochotytatodoporuenípijmout 

c ZplnomocnníLüftlajakoznalceholocaustuLüftlmezitímsepsalkonceptHolocaust (víra a fakta)apracovalnaopraváchadoplcích 

Jeho práce se stala známou takže ho nmecký advokát ajo errmann z üsseldorfu 

ě kvtnapovilvypracovánímposudku„oúdajnémplynovánílidízaválkyvkoncen

traníchtáborechOsvtimanazákladprzkumunamístsamém“ Meziobmaseroz

vinulailákorespondenceaprávníkLüftlovi ervnanapsal žemuzaslanépodklady

odhalily „chemicko lékaský aspekt“ a že proto napsal o informace ermaru Rudolfovi 

Z toho vzešel posudek diplomovaného chemika ermara Rudolfa jehož shrnutí tená najde 

vtétoknize LüftlzasovýchdvodnemohlodjetprovéstprzkumdoOsvtimi takžejeho

korespondencesprávníkemerrmannemskoniladopisemze ervence anižLüftl

vypracovaljakýkolivposudek Zaslalpouzedotédobyvypracovanýkoncept píslušnépod

klady a odpovdi na nkolik otázek Svou práci o holocaustu zlepšil a doplnil na základ in

formacíododborník snimižkonzultovalnkteréotázky adokoniljivsrpnu 

otédobyposílalvýtiskysvépráce–vždynejnovjiaktualizovanouverzi–rznýmpoli

tikmvetnministraspravedlnosti pedsedyjednohoposlaneckéhoklubu nkolikaposlan

cm zemskémuhejtmanoviatd avúnoruještnkolikapedsedmsenátuNejvyššíhosou

du Jedenztchtopán jehožjménojetuzvdnostizamleno muposlalnásledujícípozo

ruhodnouodpov„r XY    ć ć 

PedsedasenátuNejvyššíhosouduPanstavebníradah c 

ipl Ing WalterLÜTL 

Prezidentspolkovékomoryinženýr

SchönbrunnerStraßecě c

VídeVáženýpaneprezidente svelkýmzájmemjsemsipeetlVašipráci PodleinformacíztiskuNárodnírada

schválilanovelizaciVerbotsgesetz 

Zákon kterýkriminalizujevdeckoudiskusiootázkáchsoudobéhistorie jepodle

méhonázoruprotiústavníanesluitelnýsezásadamiprávníhostátu 


 

Nový§ćhdoznanémíryoperujesneuritýmiprávnímipojmy aleosobnpo

kládámzaneudržitelnousnahuinterpretovathotak ževeejnévdecképráceuri

týchvdcneboinstitucí kterésesnažízpochybnitneboivyvrátitpopisuritýchhis

torickýchudálostí pedstavujíporušenízákona 

Vdecká snaha vyvrátit technickými argumenty panující názor o uritých meto

dáchzabíjenínebopotuobtípodlemvbecnenaplujeskutkovoupodstatu leda

žebysetímpopíralanebohrubbagatelizovalanacistickágenocidaijinénacistické

zloiny Jiné pípadné zpsoby porušení zákona v tomto pípad vbec nepicházejí 

doúvahy 

Samozejm nemohu poskytnout autoritativní výklad nebo pedpov výkladu 

zákonaNejvyššímsoudem Spozdravem[ ]“StudieHolocaust (víra a fakta) vyšla anglicky ve roníku ísle ě zima ć 

Journal of Historical Review udiž zde jen krátce podotknuto že v ní Lüftl popsal motivy 

svépráceito žepodlenjzloinzaínáprvnímprotiprávnusmrcenýmažemunejdeosni

žovánípotuobtí aleoto žeuritározpornáavcnchybná baivdomlživátvrzení na

která poukazuje musejí být kriticky zhodnoceny a analyzovány technickými odborníky Po

chyby revizionist každopádn nejsou bezdvodné a lze je mnohem snáz uvést do souladu 

s technologickými fakty než doposud vznášená tvrzení ortodoxních autor Kdyby vdecké 

zkoumání holocaustu – zejména prostednictvím materiálních dkaz – v rozporu 

soekávánímrevizionistprokázaloholocaustjakoskutenost takbytoionimuselivzítna

vdomí Podle Lüftla je problematickým aspektem holocaustu hlavn údajné masové plyno

váníjinéformyvraždníkvlinedostatenéobeznámenostistmitovcmivbecnezmiuje 

 SkandálRakouskáNárodníradavúnoruschválilanovelizacizákona

ćc

Pozmnnýparagraf

ćg a nový paragraf ćh rakouského zvláštního trestního zákona Verbotsgesetz obsahov 

analogickýsplánovaným§çćatrestníhozákoníku nynízní„g Kdo jedná v nacistickém smyslu zpsobem jiným než uvedeným v §§ ća až 

ćf není lidanýintrestánpísnjipodlejinéhozákona budepotrestánodntímsvo

bodyažnalet vpípadzvláštnínebezpenostipachatelenebojehoinuažna

let 

hPodle§ćgbudepotrestániten kdotiskem rozhlasem jinýmmédiemneboji

ným veejným zpsobem pístupným velkému množství lidí popírá hrub bagateli

zuje schvalujenebosesnažíospravedlnitzloinynacistprotilidskosti “Lüftlsimyslel žetímjehoprácevtétovciskonila ojovatprotivtrnýmmlýnmne

mlvúmyslu ćc

 února Bundesgesetzblatt 


 

JenpárdnípotévyšelvísleWochenpresse/Wirtschaftswoche láneknazvaný„Na

cistické ei Waltera Lüftla“ [ie Nazisprüche des Walter Lüftl] utorem byl noviná jmé

nem Reichmann a lánek byl napsán typicky manipulativním stylem jak je pro dnešní „in

vestigativní žurnalistiku“ píznané Reichmann vytrhal z kontextu nepopirateln pravdivá 

tvrzeníjako„mrtvolynejsoupalivojejichzpopelnnívyžadujevelkýpísunenergieahodn

asu“aoznailjeza„nacistickéei“ Motivy kteréLüftlavedlyknapsánípráce samozej

mnaprostoignoroval 

Záhy se vzedmula vlna nevole „lavní architekt popírá Osvtim“ byl ješt jeden z tch 

nevinných titulk Žádné protirešerše se nikde neobjevily Nanejvýš mu dvakrát nebo tikrát 

zatelefonovali piemžtiskovéznníobvykletvrdilopravýopak nežcojimLüftlvysvtlil 

Skandálbylnasvt 

Takékomorainženýrbylaplnározhoení aužskutenéhovyplývajícíhozneznalosti

nebo umle vyvolaného lavn Svaz sociáln demokratických akademik [Bund Sozialde

mokratischer Akademiker S] a svobodozednáské kruhy se mohly petrhnout v evu po 

Lüftlovrezignacinapostprezidentakomoryinženýr Lüftlsicenemohlbýtzpoziceprezi

denta sesazen ani odvolán hlasováním ale v další práci s umle pobuovanými pedstaviteli 

této profese nevidl smysl Pedpokládal že inženýi budou víc než kdokoliv jiný naped 

zkoumatapaksoudit Prezidentvídeskékomoryinženýrasocialistasehosnažilpimt

krezignacivýmnouzato žeprotinmuSnepodnikneprávníkroky Jakouváhumáslo

vo tohoto sociálního demokrata ukázala skutenost že navzdory všemu umle vyvolanému 

poboueníahalasunapoliciipišlajendvoznámeníjednooddr Neugebauera profesionál

níhoudavaezokumentaníhocentrarakouskéhoodporu[Dokumentationszentrum desös

terreichischen Widerstandes] adruhéodS 

Jelikožúadprezidentaspolkovékomoryinženýrnebylžádnásinekura

*

nýbržodlov

ka který se mu vnoval vyžadoval velkou asovou i finanní ob ale i kvli rodin Lüftl 

 beznarezignoval 

Netrvalodlouhoapišlaobsílkaodzemskéhotrestníhosoudu Nazákladdvouvýšezmí

nných udání proti nmu bylo zahájeno pedbžné šetení Jenže vyšetujícímu soudci nešlo 

o zjištní pravdy zajímalo ho jen to jak se výatky z Lüftlovy práce dostaly do „radikáln 

pravicových publikací“ Na Lüftlovo tvrzení že jde o správnost jeho práce nikoliv o místo 

jejíhovydání kterýmpronjzanjmohlybýttebaKatolické noviny nebylbránzetel Ne 

šloo„nacistickésmýšlení“ kterésesamozejmvynoívždy kdyžsenapíšenežádoucíprav

da tj jdoucí proti vcem vzatým na vdomí soudem Zejm existují jakési „relativní prav

dy“ závisejícínatom vjakémmédiuseobjeví Jespodivem ženikohonenapadlotvrdit že

sám Lüftl možná navedl Reichmanna z Wochenzeitung aby tendenn vybral citáty z jeho 

práceHolocaust publikovaljevesvémlánkuatakskryt„velebilnacistickýrežim“ 

ni státní zástupce ani vyšetující soudce nedokázali pijít by jen s jedinou vtou nebo 

slovem dokazujícím žeLüftlhrubbagatelizoval schvalovalneboospravedlovalnacistické

zloiny tímméngenocidu 

c lednaćbylinformován žepedbžnéšetení kteréevidentnnicnepineslo bylo

nažádoststátníhozástupcezmnnovzávaznjšípedbžnévyšetování 

Návrhobhájcenazastaveníízeníbylç ervnaćzamítnutspozoruhodnýmodvod

nním *

Teplémísteko snadnéavýnosnézamstnáníbezvelkýchpovinnostípozn pekl 


 ć

[ ]žejezestylizaceprácejasné žekdyžsepoužijezastíracímneboospravedlu

jícímzpsobem jeprincipiálnzpsobilánaplnitskutkovoupodstatu§ćgV[ ]Pevedeno do polopatické ei to znamená že tvrzení „kyselina kyanovodíková ve pi 

c °“ pedstavuje oživování nacismu pokud tuto skutenost využije „radikální praviák“ 

ke vznesení otázky jak tedy mohlo být možné zplynovat cyklonem bhem pár minut lidi 

vnevytápnýchsklepech acovíc jasnýmpípademoživovánínacismubybyloitvrzení že

sinatutootázkumžekaždýodpovdtsámpouhýmpohledemdouebnicechemieschvá

lené ministerstvem školství le jelikož už Lüftla neobviovali z „popírání“ jeho obhájce 

vdalšínámitcedosplkekišálovjasnémuzávru „[ ]žezávry[jehopráce]jsouzjevnsprávné Vtomtoohledusesoudemsou

hlasíme[ ] “Mámezdecodoinnísezákonemevidentnporušujícímlidskápráva Lüftlnapsalcelé

adposlancaptalsejich zdavdob kdyotomtonávrhuzákonahlasovali chtlito cose

stalojemu Odepsaljenjediný„Vášdopismznepokojuje Nictakovéhojsemnechtl “

 alšívýzkumLüftl se te vidl nucen pokraovat v práci na studii Holocaust už jen v zájmu vlastní 

obhajoby jakožikvlisplnnípožadavkuStenographische ProtokollerakouskéNárodníra

dy umožujícího „výhradn seriózní vdecký výzkum uritých témat“ íky intenzivnímu 

studiupramenavýmninformacískvalifikovanýmiodborní       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist