načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Hodnotový management ve finančním řízení - Pavel Marinič

Hodnotový management ve finančním řízení

Elektronická kniha: Hodnotový management ve finančním řízení
Autor:

Cílem této publikace je přiblížit čtenářům základní aspekty a problematiku hodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  360
+
-
12
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 260
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8406-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem této publikace je přiblížit čtenářům základní aspekty a problematiku hodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci podnikového managementu. Finanční řízení jako integrální součást podnikového řízení má úzkou vazbu a propojení na ostatní subsystémy řízení, zejména účetnictví a controlling. Čtenář po prostudování publikace by měl být schopen definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku. Kromě toho by měl být schopen identifikovat a rozlišovat základní formy a zdroje kapitálu jakož i způsoby jeho získávání pro financování základních potřeb podnikatelských subjektů, dále rozhodovat o cílech a podmínkách dislokace kapitálu v podniku, jakož i zabezpečit efektivní nakládání s disponibilními zdroji v rámci aktivit spojených s podnikáním. Čtenář tak bude schopen rozlišit a prakticky využívat nástroje strategického, dlouhodobého a krátkodobého finančního managementu v souladu se základním cílem a posláním podniku vymezeným vizí vlastníků.

Zařazeno v kategoriích
Pavel Marinič - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

HODNOTOVÝ

MANAGEMENT

VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Pavel Marinič

Hodnota versus finance


© Pavel Marinič, 2014

ISBN: 978-80-7478-405-7 (brož.)

ISBN: 978-80-7478-406-4 (pdf)

ISBN: 978-80-7478-407-1 (mobi)

Vzor citace: MARINIČ, P. Hodnotový management ve finančním řízení.

Hodnota versus finance. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, s. 260

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Marinič, Pavel

Hodnotový management ve finančním řízení : hodnota versus finance / Pavel Marinič.

-- 1. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014

Anglické resumé

ISBN 978-80-7478-405-7

005:330.133.1 * 658.14/.17 * 336.7

- hodnotový management

- finanční management

- osobní finance

- monografie

005 - Management. Řízení [4]

Na zpracování publikace se podíleli:

Ing. Pavel Marinič, MBA, Ph.D. – kapitoly 1 až 7

MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LL.A., FAOG – kapitola 8

Recenze:

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

Autor děkuje Odborům KOVO MB za podporu a pomoc při vydání této knihy.


3

Obsah

Autoři .......................................................................................................................5

Seznam zkratek ........................................................................................................6

Úvod .........................................................................................................................9

1 Základní aspekty a rámec podnikových financí jako nástroje finančního řízení ......10

Otázky a příklady .............................................................................................17

2 Specifika řízení osobních financí ...............................................................................19

Otázky a příklady .............................................................................................26

3 Časový faktor a riziko v řízení financí .......................................................................28

3.1 Faktor času a změna hodnoty peněz ........................................................28

3.1.1 Úroková míra ............................................................................29

3.1.2 Budoucí a současná hodnota peněz ...........................................34

3.2 Riziko a hodnota peněz ...........................................................................40

Otázky a příklady .............................................................................................55

4 Základy hodnotového managementu, měření finanční výkonnosti

a oceňování podniku ...................................................................................................59

4.1 Východisková báze měření .....................................................................59

4.2 Finanční analýza......................................................................................73

4.2.1 Rentabilita firmy (Profitability Ratios) ......................................78

4.2.2 Měření aktivity (Assets Management Ratios) ...........................81

4.2.3 Analýza platební schopnosti a likvidity firmy

(Liquidity Ratios) ......................................................................82

4.2.4 Analýza finanční stability a zadluženosti

(Debt Management Ratios) ........................................................83

4.2.5 Ukazatelé kapitálového trhu (Market Value Ratios) ..................85

4.2.6 Základní techniky interpretace finančních indikátorů ...............87

4.3 Hodnotově orientovaný management ....................................................100

4.4 Oceňování podniku ...............................................................................114

4.4.1 Výnosové metody ....................................................................116

4.4.2 Srovnávací metody ..................................................................120

4.4.3 Majetkové ocenění ...................................................................121

Otázky a příklady ...........................................................................................122

5 Zdroje kapitálu, kapitálová struktura, optimalizace kapitálové struktury ............126

5.1 Zdroje financování dlouhodobých potřeb podniku ...............................126

5.1.1 Interní zdroje financování ........................................................128


4

Hodnotový management ve finančním řízení

5.1.2 Emise cenných papírů ..............................................................135

5.1.2.1 Dluhopisy .................................................................136

5.1.2.2 Akcie ........................................................................139

5.1.3 Bankovní úvěry ........................................................................145

5.1.4 Rizikový kapitál (venture capital) ...........................................146

5.1.5 Leasing ....................................................................................148

5.2 Náklady kapitálu a optimální kapitálová struktura ...............................152

5.2.1 Náklady dluhového financování ..............................................152

5.2.2 Náklady vlastního kapitálu ......................................................154

5.2.3 Průměrné náklady kapitálu ......................................................158

5.2.4 Optimalizace kapitálové struktury ...........................................160

Otázky a příklady ...........................................................................................168

6 Finanční management podniku ...............................................................................171

6.1 Dlouhodobý finanční management .......................................................171

6.1.1 Zakladatelský rozpočet ............................................................172

6.1.2 Dlouhodobý finanční plán .......................................................174

6.2 Rozhodování v investiční oblasti a ekonomická efektivnost investic ...... 182

6.2.1 Měření ekonomické efektivnosti investic ................................183

6.2.2 Investiční plán ..........................................................................196

Otázky a příklady ...........................................................................................200

6.3 Krátkodobý finanční management ........................................................203

6.3.1 Řízení peněžního cyklu ...........................................................203

6.3.2 Zdroje financování krátkodobých potřeb .................................213

6.3.3 Krátkodobý finanční plán ........................................................217

Otázky a příklady ...........................................................................................223

7 Finanční krize a ochrana hodnoty podniku ...........................................................225

Otázky a příklady ...........................................................................................237

8 Financování neziskových organizací ......................................................................238

8.1 Právní aspekty fungování neziskových subjektů ...................................239

8.2 Financování neziskových organizací .....................................................240

Otázky a příklady ...........................................................................................246

Shrnutí ..................................................................................................................247

Summary ..............................................................................................................247

Literatura ..............................................................................................................248

Rejstřík .................................................................................................................252


5

aut OŘi

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Autor má mnoholeté zkušenosti v řízení podniku na úrovni vrcholového managementu

doma i v zahraničí. V současnosti se věnuje přednáškové a konzultační činnosti jako

odborný asistent Katedry financi Škoda Auto Vysoké školy o.p.s. Odborně jeorientován na měření firemní výkonnosti, finanční analýzu, finance podniku a controlling.

V těchto oblastech spolupracuje i s podnikovou praxí. Je autorem několika monografií

a četných příspěvků v odborných periodikách doma i v zahraničí.

MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LL.A., FAOG

Klinický oftalmolog zabývající se neurooftalmologickou problematikou. Odborný

asistent na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a FBMI ČVUT

v Praze. Zakladatel a majitel jedné z nejznámějších soukromých klinik v Praze

– Kliniky JL a Oční kliniky JL. Autor mnoha odborných publikaci v odborných

periodikách. Poslední roky publikuje výhradně v periodikách USA.


6

seznam zkratek

A aktiva

A

n

anuita

a výše roční úložky

ß Beta rizikový koeficient

C cena

CAMP Capital Assets Pricing Model (model oceňování kapitálových aktiv)

Cov kovariance

CZ cizí zdroje

ČPK čistý pracovní kapitál

D úročený dluh

D

iv

očekávaná hodnota dividend splatná na konci období

DHM dlouhodobý hmotný majetek

DOP doba obratu pohledávek

DOZ doba obratu závazku

DOZAS doba obratu zásob

E vlastní kapitál (v kontextu také výnos)

EBIT zisk před úroky a zdaněním

EVA ekonomická přidaná hodnota

FCF free cash flow

FM finanční majetek

FV budoucí hodnota

g míra růstu

HP hodnota podniku

IVP intrinsic value

i úroková sazba za úrokové období

i

ef

efektivní úroková míra

i

n

reálná úroková míra

i

r

reálná úroková míra

i

rs

ekvivalent roční úroková sazba

i

s

sazba skonta z ceny ve tvaru indexu

L

t

jsou leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti

MVA tržní přidaná hodnota

m četnost úložek v úrokovém období

n počet období

Seznam zkratek

NH nominální hodnota

NOPAT provozní zisk po zdanění

NPV čistá současná hodnota

OC peněžní cyklus

Odp odpisy

OM oběžný majetek

P pasiva

P

n

perpetuita P

t

příjmy (výnosy) za sledované období P

1

očekávaná cena akcie v období t=1 PK pracovní kapitál PV současná hodnota p

t

pravděpodobnost výskytu daného výnosu Q množství (objem) ρ korelační koeficient ROA Return on Assets ROCE Return on Invested Capital ROE Return on Equity ROI Return on Investment RPSN roční průměrné sazby nákladů úvěru r očekávána míra návratnosti např. akcie r

e

náklady vlastního kapitálu

r

exp

plánována (požadována) rentabilita podniku

r

d

zdaněné náklady cizího kapitálu r

t

výnos t-té investiční příležitosti, r

f

bezrizikový výnos r

m

výnosnost všech investičních příležitosti na trhu σ směrodatná odchylka σ

2

rozptyl S výše naspořené částky za n let S

x

výše naspořené částky za rok T tržby TC tržní cena t sazba daně U úroky V

hodnota konkrétní akcie

V

t

výdaje za sledované období VHO vnitřní hodnota podniku

8

Hodnotový management ve finančním řízení

VK vlastní kapitál

vk variační koeficient

VS výnos ke dni splatnosti

WACC Weighted Average Cost of Capital – průměrné kapitálové náklady

WC pracovní kapitál

x výše jedné úložky

Z (= EAT) zisk po zdanění

ZD (= EBT) zisk před zdaněním

ZOUD (= EBITDA) zisk před odpisy úroky a zdaněním

ZUD (= EBIT) zisk před úroky a zdaněním ÚVOD Cílem této publikace je přiblížit čtenářům základní aspekty a problematikuhodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci podnikového managementu. Finanční řízení jako integrální součástpodnikového řízení má úzkou vazbu a propojení na ostatní subsystémy řízení,zejména účetnictví a controlling. Čtenář po prostudování publikace by měl být schopen definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnostpodniku. Kromě toho by měl být schopen identifikovat a rozlišovat základní formy

a zdroje kapitálu jakož i způsoby jeho získávání pro financování základních potřeb

podnikatelských subjektů, dále rozhodovat o cílech a podmínkách dislokacekapitálu v podniku, jakož i zabezpečit efektivní nakládání s disponibilními zdroji v rámci aktivit spojených s podnikáním. Čtenář tak bude schopen rozlišit a praktickyvyužívat nástroje strategického, dlouhodobého a krátkodobého finančního managementu

v souladu se základním cílem a posláním podniku vymezeným vizí vlastníků.

Publikace je rozvržená do osmi kapitol, ve kterých jsou rozvedeny cíle a nástrojefinančního řízení s ohledem na jednotlivé principy, jak byly zmíněny v předchozím textu.

Kapitola první je zaměřena na vymezení a postavení finančního řízení v rámci systému

řízení podniku. Druhá kapitola se zabývá specifiky osobních financí. Definici, měření

a hodnocení rizika spojeného s investováním jakož i aplikací principu faktoru času vefinanční strategii a ve finančním řízení se věnuje třetí kapitola. Čtvrtá kapitola jezaměřená na definici hodnoty podniku a základní nástroje hodnotového managementu důležité

jak z hlediska měření výkonnosti, tak i definování klíčových faktorů nezbytných prodosažení vrcholového cíle podnikání. Hodnocení dosahovaných parametrů, naplněnízákladních finančních cílů a zpětnou vazbu poskytuje v rámci finančního managementu

měření firemní výkonnosti, které je součástí této kapitoly. Součástí této kapitoly je také

vysvětlení významu spojování podniků, jakož i problému jejich oceňování.

Nezbytnou součástí finanční strategie je řízení nákladů kapitálu a optimalizacekaitálové struktury jako nezbytného předpokladu výsledné efektivnosti podnikovéčinnosti. Zdrojům financování, optimální kapitálové struktuře jakož i nákladům na kapitál

je věnována pátá kapitola. Strategickým finančním řízením a investičním rozhodováním

se zabývá kapitola šestá, ve které se čtenář dozvídá o základních aspektech dlouhodobé

finanční politiky, kapitálovém plánování a dlouhodobém financování. Kapitola šestá je

také zaměřena na krátkodobý operativní finanční management, který je základnímnástrojem finančního řízení v časovém horizontu do jednoho roku. V sedmé kapitole je pojednáno o řízení podniku v podmínkách recese a je navržena metodika jejichrevitalizace, případně restrukturalizace. Kapitola osmá je věnována neziskovým organizacím.

10

1 Základní aSpekty a rámec

podnikových Financí jako náStroje

FinanČního říZení

Kapitola je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a kategorií podnikovéekono

miky, jakými jsou zejména základní cíl podniku, transformace vize vlastníků,share

holders koncept, stakeholders koncept, strategie a plán podniku, transformačnípro

ces, věcná a peněžní stránka transformačního procesu a rozdílu v obsahu pojmů

peněžní prostředky, finanční prostředky a kapitál. V kapitole jsou vysvětleny rozdíly

mezi finančním a kapitálovým trhem, objasněna role finančního managementu vří

zení podniku, jeho základní úkoly z hlediska strategického, dlouhodobého akrátko

dobého. Vysvětleny jsou základní nástroje a principy řízení.

Na podnik a podnikání se můžeme dívat z různých aspektů a pomocí různýchvěd

ních disciplín. Z hlediska podnikové ekonomiky musíme rozlišovat mezipodniká

ním jako aktivitou a podnikem jako rámcem, v kterém se proces podnikání realizuje.

Podnikání má dvě stránky, a to věcnou a peněžní. Věcná stránka podnikánípředsta

vuje zhmotnění vize a základního cíle podnikatele do konkrétního podnikatelského

projektu, v rámci kterého prostřednictvím cílevědomé, organizované lidské činnosti,

pracovní síly, dochází k transformaci vstupů ve formě hmotných statků, kterými

jsou především stroje a zařízení, infrastruktura a pracovní předměty, do výstupů,

kterými jsou konkrétní produkty, resp. nabízené služby, realizované prostřednictvím

prodeje na trhu. Peněžní stránka podnikání představuje (peněžní) tok a proměnu

kapitálu ve formě peněz od počáteční investice přes financování provozu a realizaci

(prodej) výstupů z procesu transformace znovu na peníze. V této souvislosti je nutno

rozlišovat mezi peněžními prostředky – část majetku (aktiv), která má podobuho

tovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžníchprostřed

ků (ceniny, šeky a poukázky) a finančními prostředky, které podnik má k dispozici

pro financování svých potřeb, ale které nemusejí být ve formě peněz.

Peněžní prostředky jsou součástí krátkodobého finančního majetku, kam jsou

dále kromě hotovosti zahrnovány krátkodobé finanční instrumenty ve forměcen

ných papírů, do kterých podnik vložil volné peněžní prostředky a které jsou vcelku

rychle podle potřeby znovu konvertovány do peněžní podoby.

Součástí finančního majetku je také dlouhodobý finanční majetek ve formě

termínovaných dlouhodobých vkladů, dlouhodobých obligací, dlouhodobých cenných papírů majetkové a úvěrové povahy. Finanční majetek je souhrnem krátkodobého

a dlouhodobého finančního majetku. Podnikový kapitál je ekvivalentem hmotného

a nehmotného majetku, který je součástí podnikání a který tvoří vlastní kapitál(peněžní a nepeněžní povahy) a cizí kapitál ve formě dluhu. Podnikový kapitál vlastě

představuje veškeré finanční zdroje vložené do podnikání.

Podnik je ale součástí konkrétní sociální entity a představuje konkrétní hodnotu i pro jiné subjekty, než jsou pouze vlastníci podniku, ti se nazývají stakeholdeři.

Do skupiny stakeholderů patří zejména stát, který očekává od podnikové sféry realizaci

svých ekonomických zájmů, především ji chápe jako zdroj pro financování svých potřeb

ve formě daní, dále zaměstnanci participující odměnou za vykonanou práci adalšími benefity plynoucími ze zaměstnaneckého poměru, ale také věřitelé, dodavatelé

a zákazníci profitující na podniku v rámci obchodních vztahů (Maurer, 2007).

Moderní teorie definuje nejvyšší cíl podniku na základě hodnotových kritérií.

V této souvislosti obecně platí, že vrcholovým cílem je tvorba hodnoty provlastníky (shareholdeři). Z pohledu stakeholderů jde o naplnění poslání (mission)podniku, za účelem kterého byl jako subjekt podnikatelské činnosti etablován. Podnik je

nutno chápat jako hodnotový řetězec (value chain), v rámci kterého opětovnáproměna peněz ve formě vstupního kapitálu je spojená s jeho zhodnocením v procesu

tvorby výsledné hodnoty podniku (Walters, 2007), a tedy v přírůstku finančních

zdrojů (volného peněžního toku). Výsledná hodnota kapitálového vkladu investora

je zvýšená o dodatečnou hodnotu (přidanou hodnotu), která představuje odměnu

investora za riziko a náklady (výdaje) spojené s investováním, vložením kapitálu

do podnikání. Podnik, přesněji hodnota vázaných finančních zdrojů zvýšená opřidanou hodnotu investování, náleží vlastníkům (shareholderům), kteří investovali

a nesou riziko neúspěchu podnikání (Hollington, 2012).  Příklad (přidaná hodnota) na základě následujících údajů zjistěte, jaká je přidaná hodnota podnikatele, který vykázal vúčetnictví za sledované období následující údaje. tržby z prodeje zboží 2 000 kč, náklady na nákup zboží 850 kč, ostatní výdaje, které nejsousoučástí nákladů, 395 kč, odpisy 250 kč, investice do nových technologií 300 kč, sazba daně 20 %. Řešení Je nutné zjistit přírůstek finančního majetku (peněžní tok): CF = 2 000 – 850 – 250 = 900 × (1 – 0,20) = 720 + 250 – 300 – 395 = 275. Podnikateli se zvýšil majetek o 275 kč, což představuje volný peněžní tok prezentovaný čistým ziskem po zaplacení daní a odpisem, který je nákladově účinnou, ale výdajově neúčinnoupoložkou, snížený o investiční a ostatní výdaje, které nejsou součástí nákladů.

1 základní aspekty a rámec podnikových financí jako nástroje finančního řízení


12

Hodnotový management ve finančním řízení

Způsob, jak dochází k tvorbě hodnoty v podniku, je patrný z následujícího obrázku:

Výdaje

Příjmy

Vázání finančních prostředků ve formě investic

Lidský

kapitál

Proměna kapitálu do výrobních činitelů

strategie, organizace, procesy

Vývoj produktu

hodnota plynoucí ze zákazníků

ziskovost

tvorba hodnoty (eVa)

Vklad vlastního a cizího kapitálu

Dlouhodobý

a oběžný

majetek

t

t

1

Obr. 1.1 Odvození finančních cílů v procesu podnikání

Zdroj: Adelt, B., Sander, L., Stadler,R.:

Controlling im Volkswagen Konzern, str. 34.

Klíčovým vztahem mezi podnikatelem (vlastníkem) a managementem je vztah

zastoupení (agency relationship). V ekonomické teorii jsou subjekty tohotovzta

hu tzv. principálové (principals), kteří si najímají agenty (agents), aby spravovali

jejich záležitosti, což společně s delegováním pravomoci je základem a podstatou

managementu podniku (Vernimmen, 2011). Nezbytným předpoklademúspěšné

ho řízení je integrace účetnictví a controllingu do systému řízení. Nezastupitelná

úloha účetnictví v systému řízení spočívá v tom, že věrně zachycuje všechny změny

majetku, jakož i jeho spotřebu v rámci účetních operací, a vytváří takinformač

ní bázi, bez které by nebylo možné přijímat správné řídící akty. Controlling, jako

nástroj manažerského řízení má za cíl implementaci takových finančních, ale ine

finančních rozhodnutí a řídících aktů v rámci firemního řízení, které na základě

reflexe zpětné vazby získané prostřednictvím informačního systému podniku mají

v případě nutnosti navodit žádoucí stav plánovaných parametrů s ohledem napře

dem stanovené cíle podniku. Finanční řízení je součástí systému řízení a nástrojem


13

řízení hodnototvorných procesů napříč podnikem s důrazem na peněžní stránku

a finanční toky. Finance podniku (finanční management podniku), jakosamo

statná disciplína podnikohospodářské teorie, vychází ze specifických teoretických

postulátů ekonomické vědy a je zaměřená na specifické aktivity řízení podniku,

jakými jsou strategické řízení a investiční rozhodování, finanční plánování, finance

podniku, hodnotový management, měření finanční výkonnosti a finanční analýza,

jak je to patrno z následujícího obrázku:

Finanční

management

strategie

a investiční

rozhodování

Finanční

plánování

Finanční řízení

Finanční analýza

a měření firemní

výkonnosti

hodnota

a oceňování

firmy

Obr. 1.2 Obsah a součásti finančního managementu

Finanční management v rámci řízení podniku má dva základní úkoly:

1. Jemu specifickými nástroji definovat finanční cíle podniku, měřit jejich naplnění

a na základě zpětné vazby napomáhat v případě nepříznivého vývoje korekci

stanovených cílů.

2. Zabezpečit nezbytné finanční zdroje pro realizaci podnikových cílů, jakož iza

bezpečit efektivní nakládaní s těmito zdroji.

Tyto úkoly nejsou jednorázové, ale jsou součástí řídících aktivit probíhajících

v čase v rámci životního cyklu podniku. Finanční management participuje na řízení

podniku od fáze přípravy podnikatelského záměru přes fázi predikce budoucíhovývo

je a přepisu vize do strategie dále ve fázi operativní, tj. ve fázi realizacepodnikatelské

ho záměru po celou dobu existence podniku v rámci tzv. going concern procesu.

Realizace podnikatelského záměru (business development) předpokládá defi

nování a stanovení finanční politiky – finanční strategie firmy vycházející z vize

vlastníků a realizované prostřednictvím strategických cílů firmy, jak je to patrné

z obrázku 1.2.

Finanční strategie představuje páteř finančního řízení, které zahrnuje veškeré

činnosti spojené s efektivním financováním podnikatelských aktivit firmysměřují

cích k naplnění firemní strategie a základních cílů firmy. V závislosti na časovém

horizontu rozlišujeme potom:

 strategický finanční management v časovém horizontu pěti a více let,

 dlouhodobý finanční management zpravidla v horizontu jednoho roku až pěti let a

 krátkodobý finanční management, který je chápán jako součást krátkodobého

operativního řízení firmy zpravidla v časovém horizontu do jednoho roku.

1 základní aspekty a rámec podnikových financí jako nástroje finančního řízení


14

Hodnotový management ve finančním řízení

analýza vnějšího

ekonomického prostředí

Příležitosti

a hrozby

Vize

a poslání

firmy

Vývoj

firemní

strategie

aktuální

strategie

identifikace

a stanovení

podnikatelských

cílů

Volba

strategie

realizace

strategie

Slabé a silné

stránky

analýza tržní pozice

firmy

Obr. 1.3 Struktura procesu strategického řízení

Základní úkoly finančního řízení vycházejí ze základního cíle podniku, jehožvy

mezení prošlo hlubokým vývojem. V počátcích podnikání v důsledku monistického

pojetí byl chápan základní cíl podniku v maximalizaci zisku jako syntetickéhouka

zatele efektivnosti veškeré jeho činnosti. Vzhledem ke složitosti firemní reality bylo

monistické pojetí nahrazeno pojetím pluralistickým a zisk jako vrcholový ukazatel

byl nahrazen soustavou veličin, která lépe vyjadřovala výslednou efektivitu složité

podnikové činnosti z různých hledisek. Pluralistické pojetí bylo nahrazenorelativis

tickým pojetím a absolutní ukazatelé efektivnosti byly nahrazeny ukazatelipoměro

vými, jakými jsou například rentabilita celkového kapitálu, případně rentabilitavlast

ního kapitálu. Trendem posledních desetiletí minulého století především v důsledku

rozvoje kapitálových trhů se stal tzv. hodnotový přístup, prostřednictvím kterého

byla formulována jako nejvyšší cíl podniku tzv. hodnota pro vlastníky (shareholders

value), resp. hodnota pro stakeholdery.

Nejdůležitějším úkolem finančního řízení a obsahem finančníhomanagemen

tu podniku jako gestora finančního řízení je zajištění zdrojů financování, zajištění

efektivního nakládání s finančními zdroji v rámci zmíněného hodnotového řetězce,

jakož i optimální redislokace vytvořených i nově získaných zdrojů kapitálu.Zá

kladní úkoly finančního managementu podniku z tohoto pohledu by bylo možno

vymezit následovně:

 Identifikace zdrojů kapitálu a jeho získávání.

 Rozhodování o cílech a podmínkách jeho dislokace.

 Zabezpečení efektivního nakládání s disponibilními zdroji kapitálu.

 Redislokace a distribuce kapitálu získaného realizací podnikatelské činnosti.


15

Z procesní stránky představují základní aktivity finančního managementu čtyřičinnosti (někteří autoři např. Chandra, 2011, uvádějí pouze tři):

 Funding – hledání a využívání interních a externích kapitálových zdrojů.

 Cash management – řízení peněžních toků.

 Debt management – řízení dluhů.

 Risk management – řízení (minimalizace) rizika.

Finanční management a podnikové financování musí respektovat konkrétníprinciy, které by bylo možné shrnout do následujících bodů:

 Princip respektování faktoru času – faktor času je jeden z důležitých aspektů

finančního řízení, protože ovlivňuje hodnotu peněz, a to jak pozitivně (úročení),

tak negativně (inflace). Proto každý racionální investor preferuje vlastnit stejný

obnos peněz raději dnes, než zítra. Pokud zítra, tak se zhodnocenímzohledňujícím inflaci.

 Princip peněžních toků – proměna jednotlivých složek majetku (přírůstky

a úbytky) napříč hodnototvorným procesem má reflexi na přírůstek, případně

úbytek finančních zdrojů. Zobrazení toku peněz napříč firmou je vyjádřeno

ve výkazu o peněžních tocích. Z hlediska finančního zdraví a likvidity jsoupeněžní toky důležitější než vykázaný zisk, který je jejich součástí. Kladnýbudoucí peněžní tok je důležitým aspektem generování hodnoty pro investora.

 Princip čisté současné hodnoty – kladná čistá současná hodnota investice

představuje zhodnocení (přírůstek hodnoty) majetku investora.

 Princip zohledňování rizika – platí, že koruna získaná s rizikem má nižšíhodnotu než ta samá koruna získaná bez rizika. Racionální investor upřednostňuje

méně rizika, než více, a pokud přeci jen riziko, očekává za něj odměnu.

 Princip optimalizace kapitálové struktury – neznamená nic jiného než docílení

maximální hodnoty podniku (investice) při minimálních nákladech kapitálu.

 Princip zohledňování vlivu kapitálového trhu – přesněji řečeno respektování

efektivnosti daného kapitálového trhu. Jako příklad může posloužit obchodování

na trhu, kde jsou nadhodnocené ceny akcií. Čím je větší takové nadhodnocení, tím

větší riziko nákupu podhodnoceného instrumentu kapitálová investice přináší.

 Princip plánování a analýzy údajů informačního systému – je princip využití

nástrojů finanční analýzy a nově i měření finanční výkonnosti (performancemeasurement) k analýze konkrétní skutečnosti (finančního instrumentu), a na základě toho volbu správné strategie a taktiky ve finančním řízení.

Podnik je součástí širšího makroekonomického prostředí, v rámci kterého působí

různé podnikatelské subjekty, které jsou součástí finančního systému. Kromě podniků

1 základní aspekty a rámec podnikových financí jako nástroje finančního řízení


16

Hodnotový management ve finančním řízení

jsou to také banky, stavební spořitelny, družstevní záložny, investičníspolečnosti, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, penzijní fondy a leasingové společnosti. Všechny tyto subjekty, podniky nevyjímaje, se dostávají do situace, kdy mají

nedostatek zdrojů pro financování svých aktivit, nebo naopak přebytek. Z hlediska

podnikového řízení je důležité rozlišovat mezi peněžním trhem, úvěrovým trhem

a kapitálovým trhem, které jsou integrální součástí finančního trhu. Subjekty

peněžního trhu jsou finanční zprostředkovatelé, kterými jsou zejména banky,finanční instituce, ale i nefinanční subjekty, mezi kterými dochází k přesunukrátkodobých finančních aktiv ve formě krátkodobých finančních instrumentů, jakými

jsou úvěry, případně pokladniční poukázky. Do těchto operací spadají kromě jiného i finanční půjčky centrální banky komerčním bankám, či dalším finančním

subjektům. Na rozdíl od peněžního trhu v rámci úvěrového trhu jsou poskytovány

zejména úvěry různorodého charakteru a s různou dobou trvání a to jak mezibankovním a nebankovním sektorem, tak i vně bankovního sektoru. Na kapitálovém

trhu se obchoduje s instrumenty investičního charakteru (zejména cennými papíry).

Podle fáze životnosti investičního cenného papíru rozlišujeme trh primární, který je

zaměřen na prodej nově emitovaných cenných papírů, a na trh sekundární, kde jsou

obchodovány již prodané emitované cenné papíry. Regulační funkci v rámci našeho

finančního trhu má Česká národní banka, které využívá specifické nástroje, jakým

je úroková míra, ale i administrativní nástroje stanovené zákonem. Hlavnímorganizátorem regulovaného kapitálového trhu je u nás Burza cenných papírů Praha,

a. s., ale i vzhledem k českým specifikům spojených s privatizací v 90. letechminulého století burza RM-Systém. Funkce regulace spočívá zejména v informační povinnosti tykající se cenných papírů kotovaných na burze. V rámci zmíněných institucí existuje i tzv. neregulovaný trh, u kterého je rozsah informační povinnosti menší než u regulovaného trhu.

17

 o táZky a příklady

a Znalostní otázky

1) Co je základním cílem podniku?

2) Jaký rozdíl je mezi kategoriemi shareholder’s a stakeholder’s?

3) Vysvětlete vztah mezi vizí vlastníka, strategií a plánem podniku?

4) Co je obsahem transformačního procesu a jaký rozdíl je mezi jeho věcnou ape

něžní stránkou?

5) Co je obsahem kategorie „kapitál“ a jaké jsou jeho formy?

6) Jaký rozdíl je mezi finančními a peněžními prostředky?

7) Z čeho plyne hodnota, případně přidaná hodnota podniku?

8) Co to je going concern proces?

9) Jaké jsou základní úkoly finančního managementu v rámci podnikovéhosysté

mu řízení?

10) Jaký rozdíl je mezi finančním, peněžním a kapitálovým trhem?

11) Kdo a jak reguluje finanční a kapitálové trhy?

B testové otázky

1. Hodnotový řetězec (value chain) znamená:

a) veškeré finanční a nefinanční operace participující na tvorbě zisku firmy,

b) veškeré hmotné a nehmotné procesy v rámci podniku participující na tvorbě

jeho výsledné hodnoty,

c) veškeré finanční transakce realizované prostřednictvím kapitálového trhu,

d) transakce spojené s odčerpáním části finančních prostředků vlastníky firmy.

2. Podnikový kapitál tvoří:

a) základní kapitál a pohledávky za upsaný základní kapitál,

b) vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje,

c) vlastní kapitál (hmotný i nehmotný) a cizí úročené dluhy,

d) veškeré finanční zdroje vložené zejména externími investory.

3. Úkolem finančního řízení je:

a) maximalizace hodnoty podniku,

b) optimalizace veškerých finančních toků v rámci hodnotového řetězce,

c) získávání zejména externích finančních zdrojů a optimální nakládání s nimi,

d) identifikace a dislokace zdrojů financování, řízení peněžních toků, dluhu

a rizika.

1 základní aspekty a rámec podnikových financí jako nástroje finančního řízení Hodnotový management ve finančním řízení 4. Jaký rozdíl je mezi kapitálovým a finančním trhem:

a) žádný, je to totéž,

b) finanční trh je širší pojem a zahrnuje i kapitálový trh,

c) kapitálový trh je širší pojem a zahrnuje finanční trh,

d) jsou to dvě odlišně věci, které jsou zaměřené na vlastní produktový pilíř.

Správné odpovědi

1b, 2c, 3d, 4b

c příklady k řešení

1. Na základě následujících údajů zjistěte, jaká je přidaná hodnota podnikatele,

který vykázal v účetnictví za sledované období následující údaje: Tržby zprodeje zboží 4 000 Kč, náklady na nákup zboží 1 500 Kč, ostatní výdaje, které nejsou

součástí nákladů 450 Kč, odpisy 250 Kč, sazba daně 20 %.

2. Na základě předchozích údajů stanovte peněžní tok z hlavní činnosti.

3. Na základě údajů příkladu č. 1 zjistěte volný peněžní tok v případě, kdy by firma

investovala do nové technologie 300 Kč.

Řešení

1. 1 600 Kč.

2. 2 050 Kč.

3. 750 Kč.


19

2 SpeciFika říZení oSoBních Financí

Kapitola je zaměřena na vysvětlení role jedince i domácnosti jako střadatele aposky

tovatele úspor v rámci finančního systému konkrétní ekonomiky. Čtenář budesezná

men s riziky, ale i prioritami osobních financí. Bude poukázáno na potřebu sestavení

osobního finančního plánu, budou ukázány jeho priority a vysvětleno jeho fungování.

V kapitole je vysvětlen produktový pilíř finančního trhu a je poskytnut přehledhlav

ních poskytovatelů finančních služeb v jednotlivých segmentech.

Finance hrají důležitou roli v životě každého člověka. Rozhodování o osobních

financích je prvotním impulsem investování a podnikání vůbec (Keown, 2009).

I když některé aspekty osobních i podnikových financí jsou identické. Přestoexis

tují specifika, která vyžadují diferencovaný přístup. Úspory domácností jsou jedním

ze základů akumulace kapitálu v rámci ekonomiky a spotřeba domácnostipřed

stavuje jeden ze stěžejních stimulátorů poptávky, což v konečném důsledku vede

k tvorbě potenciálu rozvoje podnikové sféry a tvorbě investičních příležitostí jako

nezbytného předpokladu úspěšného rozvoje ekonomiky. Významnou součástízdro

jů kapitálu jsou úspory domácnosti, které jsou akumulovány institucemikapitálové

ho trhu, ale také dluh, a tedy půjčky domácnosti určené ke spotřebě v kratším, nebo

dlouhodobějším časovém horizontu.

Význam domácností v rámci makroekonomiky podtrhuje vývoj celkovýchhru

bých úspor a disponibilního příjmu domácností za roky 1997–2006, jak je to patrno

z následujícího grafu:

hrubý disponibilní důchod v mld. korun

hrubé úspory v mld. korun

1997 2000 2004 2005 2006

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

Graf 2.1 Hrubé úspory a hrubý disponibilní příjem domácnosti (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ.


20

Hodnotový management ve finančním řízení

Kromě úspor je rozhodující také zadluženost, která zvyšuje spotřebu a stimuluje

poptávku. Vývoj úvěrů domácnosti za období od prosince 2005 do března 2008 je

patrný z následujícího grafu:

celkem

na bydlení

na spotřebu

ostatní

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

12.05

3.06 6.06 9.06

12.06

3.07 6.07 9.07

12.07

3.08

Graf 2.2 Úvěry domácnosti (v mil. Kč)

Zdroj: ČSÚ.

Pro osobní finance podobně jako pro finance podniku platí identický principfak

toru času, čisté současné hodnoty a také princip rizika, o kterých je pojednáno vná

sledující kapitole. Velice podobně jako v podnikových financích funguje v osobních

financích princip peněžních toků, který nyní trochu rozvineme.

Peněžní toky zahrnují veškeré příjmy a výdaje jednotlivce nebo rodiny vkon

krétním časovém momentu nebo za určité časové období podle toho, jestliposuzu

jeme příjmy a výdaje okamžitého, krátkodobého, případně dlouhodobéhocha

rakteru. Příjmy znamenají zdroje financování základních potřeb příjemce, výdaje

představují jejich užití, zahrnující kromě nezbytně nutné osobní spotřeby, i výdaje

povinné, jako například daňovou povinnost, ale také další výdaje spojené skon

krétním životním standardem. Projevem racionálního chování jedince vkontex

tu peněžních toků je udržení vyrovnané bilance mezi příjmy a výdaji a ještě lépe

v dosažení tzv. surplusu, tj. převisu příjmů nad výdaji. Pokud existuje krátkodobě

nedostatek potřebných vlastních zdrojů, lze je doplnit zdroji cizími. Využitíci

zích zdrojů nese s sebou riziko zadluženosti, a s ohledem na jejich splácení riziko

vyšších výdajů, což působí na celkovou likviditu. Naopak vlastní úspory snižují


21

potřebu externích zdrojů. Převis příjmů po celou dobu života nad celkovýmivý

daji je rozhodující pro celkovou finanční kondici a eliminaci negativníchdůsled

ků předluženosti pro každého z nás. V případě, že dojde k předlužení a zároveň

subjekt nemá dostatečnou likviditu, je nutné se zaměřit na snížení dluhu. Jednou

z cest k oddlužení je omezení osobní spotřeby a prodej nepotřebných, případně

nadstandardních předmětů osobní spotřeby. Takto uspořená částka musí být výlučně

použita na splácení dluhu a dosažení rovnováhy ve finanční bilanci.

 Příklad (úspora)

za předpokladu, že na svůj běžný účet na začátku každého měsíce uložíte částku ve výši 100 kč,

a tento účet je úročen 2% roční nominální úrokovou sazbou skládanou ročně, jak velkou částku

budete mít na tomto účtu na konci 20. roku spoření? Počáteční zůstatek tohoto účtu na začátku

roku byl nulový. Použijte německou obchodní metodu, tj. 30denní měsíc a 360denní rok.

Řešení

Počet období spoření 20 let × 12 měsíců = 240

Formule pro dlouhodobé spoření:

s = a × (1 + i) ×

(1 + i)

n

– 1

i

kde:

S = výše naspořené částky za n let,

S

x

= výše naspořené částky za rok,

a = výše roční úložky,

i = úroková sazba za úrokové období,

n = počet úrokových období spoření (v každém z nich je m úložek),

m = četnost úložek v úrokovém období,

x = výše jedné úložky.

s = 100 × (1 + 0,02/12) ×

(1 + 0,02/12)

240

– 1

= 29 648,39 kč

0,02/12

Pozor! tato kalkulace neuvažuje s 15% daní z úroku. za předpokladu zdanění srážkovou daní

ve výši 15 % by skutečná uspořená částka činila pouze:

s = 100 × [1 + 0,02/12 × (1 – 0,15)] ×

[1 + 0,02/12 × (1 – 0,15)]

240

– 1

= 28 557,33 kč

0,02/12 × (1 – 0,15)

a to je rozdíl! Protože skutečně můžeme použít pouze 28 557,33 kč.

2 Specifika řízení osobních financí


22

Hodnotový management ve finančním řízení

 Příklad (úrok z půjčky) – pokračování předchozího zadání

kdyby nám každý měsíc scházelo na financování osobní spotřeby 100 kč, které bychom si půjčili

každý měsíc od banky na 12% roční nominální úrok, přičemž bychom půjčenou částku v rámci

běžného měsíce splatili, museli bychom ve svých výdajích kalkulovat se zaplacením úroků, a tedy

s výdajem: měsíční úrok 12/12 = 1 %.

ze 100 kč je to výdaj 10 kč měsíčně, 1 200 kč ročně a 24 000 kč za 20 let.

každý člověk by měl mít vypracovanou vlastní finanční strategii, a to jak pro okamžitouspotřebu, tak pro střednědobý, ale i dlouhodobý časový horizont. základem řešení problematikyosobních financí musí být dlouhodobý osobní finanční plán. základem takového plánu je identifikace předpokládaných potřeb a osobních příjmů a jejich soulad za celou předpokládanou délku života. když vycházíme ze skutečnosti, že střední délka života je podle statistických údajů u mužů kolem 72,5 let a u žen kolem 78,5 let

1

, musí být vypracován plán za toto časové období.

Příjmy

Výdaje nekryté příjmy

Výdaje

narození

smrt

Věk

10 20 30 40 50 60 70 80

Obr. 2.1 Vztah mezi délkou života, příjmy a výdaji

Osobní finanční plán musí být sestaven tak, aby byly výdaje v souladu s příjmy,

přičemž součástí výdajů musí být také ochrana příjmů před nenadálýmiživotními situacemi (nemoc, úraz, předčasná invalidita, případně smrt) a tvorba rezervy

pro nenadálé výdaje. Teprve potom rozdíl mezi příjmy a výdaji na ochranu příjmů

a tvorbu rezerv představuje částku, která je určená k osobním investicím a osobní

spotřebě. Základem osobních investic je řešení vlastního bydlení, zabezpečení

důstojného stáří nějakou formou renty, investice do osobního růstu, tedy vzdělání,

a také investice do vlastní rodiny, zejména dětí. Součástí dlouhodobých výdajů

musí být i ochrana majetku a zajištění případné odpovědnosti za újmuzpůsobenou jiným osobám. Teprve po nastavení systému pro tvorbu zdrojů na zabezpečení

zmíněných investic, lze rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji využít ke spotřebě

1

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek


23

osobní i ostatních členů rodiny. Osobní spotřeba neznamená ale pouze konzum

nabízený v různých reklamách, které se občas snaží vydělat na lidské nevědomosti.

I osobní spotřeba je diferencovaná na věci nezbytné, nutné a takové, bez kterých lze

žít slušným životním standardem. Nezbytnou součástí osobní spotřeby jsou výdaje

jednotlivce a členů rodiny spojené s jídlem, oblečením, do doby vyřešení vlastního

bydlení s případným nájmem. Teprve potom nastupuje uspokojování potřebpřed

stavujících určitý životní standard, jako je vybavení domácnosti, automobil,ko

níčky a využívaní volného času, například výdaje na kulturní akce a dovolenou.

Důležitým aspektem takového osobního finančního plánu je jeho správnénača

sování použitelnosti vytvořených zdrojů s nastávajícími výdaji. Vzhledem kesku

tečnosti, že výdaje nastávají v různé fázi života a v různé výši, je nezbytné mítmi

nimálně v této výši a v tomto momentu disponibilní, tj. v daném momentu splatné

zdroje. Je nesmysl zaplatit rodině exkluzivní dovolenou z penzijního připojištění.

Platí proto zásada, že okamžitá spotřeba by měla být financována okamžitými,pří

padně krátkodobými disponibilními zdroji a dlouhodobé potřeby by měly být kryty

dlouhodobými zdroji.

krytí rizika

míra

zadlužení

Výše

rezervy

Vklad

v kč

Čas

Obr. 2.2 Vzájemný vztah rizika zadlužení a výše disponibilních rezerv

Správné načasování zdrojů ve vztahu k riziku zadlužení je znázorněno naobráz

ku. Jak je patrné z předchozího příkladu (úspory), s tvorbou zdrojů je nutné začít co

nejdříve a v dostatečné intenzitě. Jak vidíme v příkladu, šetření pouhé stokoruny,

s ohledem na existující úrok, i v delším časovém horizontu negeneruje dostatek

zdrojů ani ve výši současné měsíční průměrné mzdy, a to jsme ještě neuvažovali

2 Specifika řízení osobních financí


24

Hodnotový management ve finančním řízení

s inflací, která hodnotu peněz znehodnocuje. Znehodnocení jednorázového vkladu

50 000 Kč za konkrétní časové období je patrné z následující tabulky:

rok

Zhodnocení Běžný účet

úrok 0,3 %,

poplatek za vedení

účtu 100 kč

Běžný účet

za stejných

podmínek

při 3 % míře inflace

7 % 5 % 3 % 1 % 0,3 %

1 53 500 52 500 51 500 50 500 50 150 48 949 47 523

5 70 128 63 814 57 964 52 551 50 755 44 711 38 568

10 98 358 81 445 67 196 55 231 51 520 39 342 29 274

20 193 484 132 665 90 306 61 010 53 087 28 360 15 702

30 380 613 216 097 121 363 67 392 54 701 17 043 7 022

40 748 723 351 999 163 102 74 443 56 365 5 382 1 650

50 1 472 851 573 370 219 195 82 232 58 079 –6 634 –1 513

Tab. 2.1 Vliv úročení a inflace na hodnotu peněz

Finanční trh v rámci nabídky finančních institucí nabízí produktový pilíř, který

při znalosti problematiky umožňuje chránit úspory střadatelů a nabídnout jistotu

při řešení nenadálých i očekávaných životních situací. Produktový pilíř je rozdělen

podle jednotlivých segmentů finančního trhu následovně:

 Bankovní služby a bankovnictví. V rámci tohoto segmentu působí kromě

komerčních bank také bankovní instituce jako družstevní záložny, stavební

spořitelny a hypoteční banky. Jsou finančními institucemi zabývajícími seob

chody s penězi a poskytujícími nejrůznější finanční služby. Od nebankovních

finančních institucí se liší tím, že přijímají vklady od veřejnosti, a jsou protovel

mi přísně regulovány a podléhají přísnějšímu dohledu než některé jiné finanční

instituce. Poskytovat tyto služby nemůže žádná finanční instituce, která nemá

příslušné povolení (bankovní licenci). Hlavními produkty nabízenýmifinanční

mi institucemi jsou bankovní účet, platební karta, vklady, stavební spoření,

úvěry a hypoteční úvěry.

 Finanční zprostředkování. Jsou to finanční poradci, kteří zastupují klienty

v širokém spektru produktů finančního trhu a v řízení s finančními institucemi

na základě smluvního vztahu buď za úplatu od klienta, nebo bez úplaty zapro

vizi od finančních institucí.

 Investování a finanční trhy určené k investování volných peněžníchprostřed

ků individuální formou zejména do akcií, dluhopisů, hypotečních zástavních

a podílových listů, či kolektivní formou zejména do investičních a podílových


25

fondů na tuzemských, ale i zahraničních peněžních, kapitálových, devizových

či komoditních trzích.  Leasing formou finančního a operativního leasingu, o kterém bude podrobněji

pojednáno v následujících kapitolách.  Penzijní pojištění představuje možnost spoření na stáří s podporou státu. Ztohoto důvodu platí pro instituce nabízející tento segment přísnější dozor aregulace ze strany státu. Podnikání takové instituce je možné pouze na základě

statutu schváleného státem a na základě udělené licence. Penzijní fondy mají

informační povinnost ve vztahu k státu i svým klientům jakož i předepsanou

formu ochrany vkladů před rizikem.  Pojišťovnictví nabízí specifickou formu zajištění a tvorby rezerv pro případnahodilých životních situací formou širokého spektra produktů, jakými jsoupojištění osob, pojištění majetku, pojištění vozidel, cestovní pojištění, pojištění

odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany.

Existence a možnost širokého spektra produktů na jedné straně umožňujíefektivní ochranu drobného střadatele, ale na druhé straně zvyšují riziko nesprávného rozhodování, pokud jednotlivé nabídky nejsou pečlivě zvažovány a selektovány. Proto selekce a výběr vhodných produktů nebude efektivní bez respektovánízákladních principů finančního řízení, kterými jsou faktor hodnoty peněz, faktor času a faktor rizika. Těmito faktory se zabývá následující kapitola.

2 Specifika řízení osobních financí
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist