načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Hodnotící metodiky v neonatologii – Jaroslava Fendrychová

Hodnotící metodiky v neonatologii
-1%
sleva

Kniha: Hodnotící metodiky v neonatologii
Autor: Jaroslava Fendrychová

Druhé přepracované a rozšířené vydání učebního textu je určeno zdravotnickým pracovníkům pečujícím o novorozence na všech typech jednotek a oddělení, ale také studentům nelékařských zdravotnických oborů. Slouží k získání informací o ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  369 Kč 365
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 112
Rozměr: 210x148
Úprava: ilustrace
Vydání: 2., přeprac. a rozš. vyd.
Spolupracovali: ilustrovala Hana Bořilová
Skupina třídění: Pediatrie
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013
EAN: 9788070135600
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Druhé přepracované a rozšířené vydání učebního textu je určeno zdravotnickým pracovníkům pečujícím o novorozence na všech typech jednotek a oddělení, ale také studentům nelékařských zdravotnických oborů. Slouží k získání informací o možnostech objektivního zhodnocení stavu a chování novorozenců všech hmotnostních kategorií a k posouzení rizikových faktorů dlouhodobé péče.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jaroslava Fendrychová - další tituly autora:
Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii II. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii II.
 (e-book)
Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence -- Vybrané kapitoly Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence
Péče o kriticky nemocné dítě Péče o kriticky nemocné dítě
Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah:

1 Ú v o d.................................................................................................................................7

2 K la sifika ce a fy z ik á ln í' v y š e tře n í n o v o ro z e n c e.....................................................8

2.1 K la sifika ce n o v o ro z e n c e.................................................................................8

2.1.1 H o d n o c e n í s o m a tic k é z r a lo s t i.........................................................8

2.1.2 H o d n o c e n í n e u ro m u s k u lá rn í z r a lo s ti...........................................10

2.1.3 K la sifika ce d le d é lk y tě h o te n s tv í...................................................10

2.1.4 K la sifika ce d le v z ta h u p o ro d n í' h m o tn o s ti ke gestačním u

v ě k u......................................................................................................11

2.1.5 K la sifika ce d le z r a lo s ti......................................................................12

2.1.6 M o ž n é p ro b lé m y n o v o ro z e n c ů s o d liš n o u p o ro d n í

h m o tn o s ti' a g e sta čm m v ě k e m.......................................................12

2 .2 F yzikální' v y š e třo v á n í n o v o ro z e n c e..........................................................15

3 H o d n o c e n i' p o p o r o d n í a d a p ta c e...........................................................................24

4 H o d n o c e n í stavu v ě d o m í.......................................................................................2 6

4.1 P e d ia trická glasgow ská škála k o m a tu (P ed ia trie CCS)........................26

4.2 S tavy sp á n ku a b d ě n í d le B ra ze lto n a a N u g e n ta.................................27

4.3 Stav m o d u la c e................................................................................................3 0

4 .4 S tavy sp á n ku a b d ě n í d le jin ý c h a u to rů..................................................31

5 H o d n o c e n í c h o v á n í...................................................................................................35

5.1 Z n á m k y stresu a k o m fo rtu n o v o ro z e n c e...............................................3 6

5.2 Skóre n e u ro lo g ic k ý c h p ro je v ů a a d a p ta č n íc h s c h o p n o s tí (N AC S).. 37

5.3 H o d n o tíc í s tu p n ic e c h o v á n í n o v o ro z e n c ů (NBAS)..............................37

5.4 H o d n o c e n í c h o v á n í n e d o n o š e n ý c h n o v o ro z e n c ů (А Р ІВ ).................38

5.5 Škála stavu c h o v á n í (SBS)............................................................................41

6 H o d n o c e n í p o ru c h d ý c h á n í....................................................................................4 4

6.1 T y p y d ý c h á n í..................................................................................................4 4

6.2 S ilv e rm a n o v o skó re (S ilve rm a n S co re )....................................................45

6.3 D o w n s o v o skóre (D o w n e s S c o re )............................................................4 6

7 H o d n o c e n í p ro je v ů b o le s ti.....................................................................................48

7.1 D e fin ic e a d ě le n í b o le s ti..............................................................................4 8

7.2 P ro je v y b o le s ti................................................................................................50

7.3 H o d n o c e n í b o le s ti.........................................................................................52

7.4 H o d n o tíc í s y s té m y.........................................................................................52

7.4.1 Škála h o d n o tíc í p o h y b y n o v o ro z e n c e (IBCS)............................52

7.4.2 Škála h o d n o tíc í v ý ra z tv á ře (NFCS).............................................53

7.4.3 Škála b o le s ti n o v o ro z e n c e (N IP S ).................................................54

7.4.4 Škála distresu v e n tilo v a n é h o n o v o ro z e n c e (D S V N I) 55

7.4.5 P ro fil b o le s ti n e d o n o š e n ý c h n o v o ro z e n c ů (P IP P )...................57

5


7.4.6 H o d n o c e n i' p o o p e ra č n í b o le s ti (CRIES).....................................58

7.4.7 Škála b o le s ti a d is k o m fo rtu n o v o ro z e n c ů (E D IN )..........59

7.4.8 Škála p ro n o v o ro z e n c e (S U N ).............................................6 0

7.4.9 Škála p o o p e ra č n í b o le s ti u d ě tí (FLA C C ).........................61

7.4.10 Škála k o m fo rtu u d ě tí (C O M F O R T S ca le )........................62

7.4.11 Škála a k u tn í b o le s ti u n o v o ro z e n c ů ( D A N ).....................63

7.4.12 S oupis s le d o v á n í b o le s ti sestrou ( N A P I)....................................6 4

7.4.13 N á s tro j к h o d n o c e n í b o le s ti (PAT)...............................................6 4

7.4.14 B e h a v io rá ln í skó re b o le s ti (BPS)...................................................65

7.4.15 Škála n o v o ro z e n c k é b o le s ti, a g ito va n o sti a sedace

(N-PASS)..............................................................................................66

8 H o d n o c e n í a b s tin e n č n íc h p ř íz n a k ů.....................................................................74

8.1 K lin ic k é z n á m k y n e o n a tá ln íh o a b s tin e n č n íh o s y n d ro m u (N A S ) 74

8.2 H o d n o tíc í s y s té m y..........................................................................................76

8.2.1 F inn e g a n o vé skóre (Finnegan S c o re )...........................................76

8 .2 .2 N o v o ro z e n e c k ý a b s tin e n č n í s k ó ro v a c í systém (NASS) 76

8 .2 .3 L ip s itz skóre (L ip sitz S c o re )...........................................................79

8 .2 .4 S ou pis a b s tin e n č n íc h p říz n a k ů u n o v o ro z e n c e ( N W I) 8 0

9 H o d n o c e n í riz ik a p o š k o z e n í k ů ž e.........................................................................85

9.1 D e fin ic e p r o le ž e n in........................................................................................85

9 .2 M e c h a n iz m u s v z n ik u p r o le ž e n in..............................................................87

9 .3 M ís tn í p ro je v y p ro le ž e n in...........................................................................87

9 .4 H o d n o tíc í sy s té m y..........................................................................................8 9

9.4.1 W a te rlo w o v é š k á la...........................................................................89

9 .4 .2 D ě tská škála p ro h o d n o c e n í riz ik a p o š k o z e n í ků že

(Bedi sc a le ).........................................................................................9 0

9 .4 .3 B ra d e n o vé Q škála (Braden Q S c a le ).........................................91

9 .4 .4 N o v o rz e n e c k á /k o je n e c k á B ra d e n o vé Q škála

(N e o n a ta l/In fa n t B raden Q S c a le )...............................................93

9 .4 .5 Škála p ro h o d n o c e n í riz ik n o v o ro z e n e c k é p o k o ž k y

(NSRAS)...............................................................................................93

9 .4 .6 G la m o rg a n ská p e d ia tric k á škála r iz ik d e k u b itů

(G la m o rg a n S c a le )...........................................................................95

9 .4 .7 P a tto ld ů v systém h o d n o tíc í tla k (P a tto ld S c a le )......................96

10 H o d n o c e n í riz ik a v z n ik u sep se............................................................................103

10.1 H o d n o c e n í c e lk o v é h o v z h le d u d í t ě t e.....................................................105

10.2 Yalská o b s e rv a č n í škála (YOS)...................................................................105

10.3 N o v o ro z e n e c k á škála p ro h o d n o c e n í riz ik a sepse (S O S -C Z ) 106

11 Seznam p o u ž itý c h z k ra te k....................................................................................109

12 Seznam ta b u le k.........................................................................................................111

6
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.