načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Hodnocení kvality života -- Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum - Elena Gurková

Hodnocení kvality života -- Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

Elektronická kniha: Hodnocení kvality života -- Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Autor:

Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické pro ošetřovatelství. V rámci něho je kvalita života vymezená jako výsledek ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  149
+
-
5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 223
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Spolupracovali: překlad ze slovenského jazyka Vlasta Wirthová
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-3625-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace se věnuje posuzování kvality života v souvislosti se zdravím a s nemocí. V úvodní části shrnuje teoretická východiska a praktická doporučení, jakými metodami lze kvalitu života pacientů sledovat a měřit. V části pro praktické využití se autorka věnuje sledování kvality života u pacientů napříč spektrem chorob - např. u onemocnění akutních, chronických, onkologických, podle věku pacientů.

Popis nakladatele

Je ojedinělou odbornou publikací, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života specifické pro ošetřovatelství. V rámci něho je kvalita života vymezená jako výsledek a ukazatel ošetřovatelské péče. Publikace se věnuje posuzování kvality života v souvislosti se zdravím a s nemocí. V úvodní části shrnuje teoretická východiska a praktická doporučení, jakými metodami lze kvalitu života pacientů sledovat a měřit. V části pro praktické využití se autorka věnuje sledování kvality života u pacientů napříč spektrem chorob - např. u onemocnění akutních, chronických, onkologických, podle věku pacientů. Publikace se svým zaměřením dotýká nejen posuzování kvality péče jako takové, ale postihuje také řadu etických aspektů práce sestry. (pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Elena Gurková - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Hodnocení kvality života

Elena Gurková

Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Ojedinělá odborná publikace o kvalitě života zpracovává problematické oblasti

měření kvality života specifi cké pro ošetřovatelství. V rámci něho je kvalita živo

ta vymezená jako výsledek a ukazatel ošetřovatelské péče. Publikace se věnuje

posuzování kvality života v souvislosti se zdravím a s nemocí, shrnuje teoretická

východiska a praktická doporučení, jakými metodami lze kvalitu života pacien

tů sledovat a měřit, zabývá se sledováním kvality života u pacientů napříčspekt

rem chorob – např. u onemocnění akutních, chronických, onkologických, podle

věku pacientů.

Publikace se svým zaměřením dotýká nejen hodnocení kvality péče jako takové,

ale postihuje také řadu etických aspektů práce sestry.

Elena Gurková

Hodnocení

kvality života

Pro klinickou praxi

a ošetřovatelský výzkum


Poděkování

Poděkování patří mým kolegům a přátelům Kataríně Žiakové a Jurajovi Čápovi za jejich

pomoc a inspirující spolupráci. Zároveň bych chtěla poděkovat Mgr. Vlastě Wirthové za

její vstřícnost a podporu při vydání knihy.

Elena Gurková


GRADA Publishing

Elena Gurková Hodnocení kvality života

Pro klinickou praxi

a ošetřovatelský výzkum


Mgr. Elena Gurková, Ph.D.

HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA

prO KLINICKOu prAxI A OšETřOVATELsK ý VýzKum

Překlad ze slovenského jazyka:

Mgr. Vlasta Wirthová

Recenze:

Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada

Publishing, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2011

Cover Photo © fotobanka allphoto, 2011

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 4476. publikaci

Odpovědná redaktorka Mgr. Helena Vorlová

Sazba a zlom Jana Řeháková, DiS.

Počet stran 224

1. vydání, Praha 2011

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Publikace vznikla jako součást grantového úkolu VEGA 1/0215/10.

Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním

způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách,

dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického

uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky.

ISBN 978-80-247-3625-9

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě

bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této

knihy bude trestně stíháno. Obsah Použité zkratky ...............................................................................9

Předmluva .....................................................................................13

Úvod ..............................................................................................15

Teoretická východiska kvality života v ošetřovatelství ................19

1 Kvalita života – úskalí jejího definování v ošetřovatelství .....21

1.1 Co vyjadřuje pojem kvalita života? ........................................21

1.2 Proč je těžké definovat kvalitu života? ...................................23

1.3 Proč je důležitá konceptualizace kvality života

v ošetřovatelství? .......................................................................24

2 Rozdílnost přístupů ke kvalitě života .....................................28

2.1 Od populační k individuální kvalitě života ..........................28

2.2 Od rozlišení konstruktů individuální kvality života

k jejich kombinaci .....................................................................29

3 Kvalita života a subjektivní pohoda v psychologii ..................31

3.1 Pohoda versus subjektivní pohoda ........................................31

3.1.1 Subjektivní pohoda versus psychologická pohoda ..32

3.2 Emocionální versus kognitivní část subjektivní pohody ....33

3.2.1 Stabilita a dynamika subjektivní pohody ..................36

3.3 Subjektivní pohoda versus kvalita života v psychologii........38

4 Kvalita života související se zdravím (HRQoL)

a kvalita života v ošetřovatelství .............................................41

4.1 Vývoj HRQoL ...........................................................................41

4.2 HRQoL versus kvalita života v ošetřovatelství .....................45

4.3 HRQoL versus zdravotní stav/zdraví .....................................52

4.3.1 Funkčnost versus význam v HRQoL ........................54

4.3.2 Vztah hodnot a kvality života .....................................56

4.4 Objektivní versus subjektivní kvalita života .........................57

4.4.1 Význam adaptace ve vztahu k objektivní

a subjektivní kvalitě života ..........................................60


6

4.4.2 Změna odpovědi/reakce jedince ve vztahu ke kvalitě

života ..............................................................................62

4.4.3 Konsekvence pro konceptualizaci kvality života

v ošetřovatelství .............................................................66

5 Multidimenzionalita konstruktu kvality života

– jeho rozdělení domén za účelem měření .............................68

5.1 Domény kvality života vymezené v ošetřovatelství .............73

5.2 Domény versus determinanty kvality života ........................78

5.2.1 Domény a determinanty v ošetřovatelských modelech

kvality života ..................................................................81

5.3 Kultura a kvalita života ............................................................85

5.4 Závěrečné poznámky ...............................................................87

Poznámky k textu části

Teoretická východiska kvality života v ošetřovatelství ...............90

Problematika hodnocení kvality života

v ošetřovatelském výzkumu ........................................................101

6 Hodnocení kvality života v ošetřovatelském výzkumu ........103

6.1 Teorie, modely a hodnocení kvality života .........................103

6.2 Multidimenzionálnost kvality života:

unidimenzionální versus multidimenzionální

nástroje jejího měření .............................................................106

6.2.1 Globální versus specifická kvalita života .................107

6.3 Objektivní versus subjektivní kvalita života

a její měření ..............................................................................108

6.3.1 Indikátorové versus kauzální proměnné ................110

6.3.2 Konvenční nástroje versus individuální nástroje ..112

7 Výběr nástroje měření kvality života

v ošetřovatelském výzkumu ..................................................116

7.1 Validita a reliabilita nástrojů kvality života ........................118

7.1.1 Nástroje měření kvality života

a jejich validizace v cílovém jazyce ...........................122


7

8 Kvalita života v kontextu praxe založené na důkazech ........126

8.1 Design studie hodnotící kvalitu života ................................126

8.2 Časový interval hodnocení kvality života ...........................127

8.3 Závěrečné poznámky .............................................................129

Poznámky k textu části Problematika hodnocení

kvality života v ošetřovatelském výzkumu ................................132

Problematika hodnocení kvality života v klinické praxi ...........137

9 Jaký význam má hodnocení kvality života pacientů

v klinické praxi? .....................................................................139

10 Příklady využití generických a specifických nástrojů ..........14 4

10.1 Generické nástroje měření kvality života ............................14 4

10.2 Specifické nástroje měření kvality života ............................149

10.2.1 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s onkologickými chorobami .....................................150

10.2.2 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s diabetes mellitus .......................................................151

10.2.3 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s kardiovaskulárními chorobami .............................156

10.2.4 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s gastrointestinálními problémy ...............................158

10.2.5 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s respiračními chorobami ..........................................160

10.2.6 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s kožními chorobami ..................................................162

10.2.7 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s neurologickými chorobami ....................................163

10.2.8 Specifické nástroje měření kvality života pacientů

s chorobami pohybového aparátu ............................165

10.2.9 Specifické nástroje měření kvality života u dětí .....166

10.2.10 Měření kvality života u seniorů ................................167

10.2.11 Měření kvality života u pečujících ...........................169

10.3 Závěrečné poznámky .............................................................171


8

Poznámky k textu části

Problematika hodnocení kvality života v klinické praxi ...........173

LITERATURA ............................................................................177

Slovníček pojmů .........................................................................213

REJSTŘÍK ...................................................................................219

Souhrn/Summary .......................................................................223


9

Použité zkratky

ADDQoL Audit of Diabetes Dependent Quality of Life

ADS Appraisal Of Diabetes Scale

AIMS 2 Arthritic Impact Measurement Scale

ACMP akutní cévní mozková příhoda

APQLQ Angina Pectoris Quality of Life Questionnaire

AQLQ Asthma Quality of Life Questionnaire

CCT klinická kontrolní studie

CDLQI Children‘s Dermatology Life Quality Index

CINAHL Cumulative Index to Nursing and Allied Health

Li te rature

CQOLQ Caregiver Quality of Life Questionnaire

CRQ Chronic Respiratory Disease Questionnaire

DAFNE Dose Adjustment For Normal Eating

DA LY Disability Adjusted Life Years (léta života ztracená

v důsledku nezpůsobilosti)

DCP Diabetes Care Profile

DCCT Diabetes Control and Complications Trial

DHP Diabetes Health Profile

DIELH German Instrument for the Assessment of Quality

of Life in Skin Diseases

DIMS Diabetes Impact Measurement Scales

DLQI Dermatology Life Quality Index

DQOL Diabetes Quality of Life Scale

DSQOLS Diabetes Specific Quality of Life Scale

DQLCTQ-R Diabetes Quality Of Life Clinical Trial Questionnaire

– Revised

DM diabetes mellitus

EORTC European Organization for Research and Treatment

of Cancer

EQ-5D European Quality of Life Questionnaire – Version

HEPQLQ Hepatitis Quality of Life Questionnaire

HRQoL Health Related Quality of Life

(kvalita života související se zdravím)

FACIT Functional Assessment of Chronic Illness Therapy

FAC T- G Functional Assessment of Cancer Therapy – General

použité zkratky


10

Hodnocení kvality života

FDA The US Department of Health and Human Services

Food and Drug Administration

IBDQ Inflammatory Bowel Disease Questionnaire

MacNew The MacNew Heart Disease HRQoL questionnaire

Mini AQLQ Mini Asthma Quality of Life Questionnaire

MLHF Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire

MSQoL 54 Multiple Sclerosis Quality of Life

NHP Nottingham Health Profile

QA LY Quality-Adjusted Life Years

(kvalita upravených let života)

QLI Quality of Life Index

QLMI Quality of Life after Myocardial Infarction

QLP Quality of Life Profile

QOLIE Quality of Life in Epilepsy

OPTQOL Osteoporosis Targeted-Quality of Life Questionnaire

QSD-R Questionnaire on Stress in Patients with Diabetes-R

QUA L EFFO Quality of life questionnaire of the European

Foun dation for Osteoporosis

QUA LIOST The Quality of Life questionnaire in Osteoporosis

PAC QL Q Paediatric Asthma Caregiver ́s Quality of Life

Ques tion nare

PA D perorální antidiabetika

PA I D Problem Areas in DM

PAQ Peripheral Artery Questionnaire

PAQL Q Paediatric Asthma QoL Questionnaire

PDQUA LIF Parkinson’s Disease Quality Of Life Scale

PDQ-39 Parkinson’s Disease Questionnaire-39

PDQL Parkinson’s Disease Quality Of Life Questionnaire

Pe d s QL™ Pediatric Quality of Life Inventory

PGI Patient-Generated Index

PGWI Psychological General Well-Being Index

PRO Patient Reported Outcomes

PROQOLID Patient – Reported Outcomes and Quality of Life

Instru ment Database

PIMS Parkinson‘s Impact Scale

PWB Psychological well-being, psychologická pohoda

PWI Personal Well-Being Index, Index osobní pohody

RCT randomizovaná – kontrolní studie


11

Použité zkratky

RSCL Rotterdam Symptom Checklist,

Rotterdamský seznam symptomů

SAQ Seattle Angina Questionnaire

SEIQoL Schedule for Evaluation of Individual Quality of Life

(program hodnocení individuální kvality života)

SEIQoL-DW Schedule for Evaluation of Individual Quality of Life –

direct weighting

SF-36 Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form

SGRQ St. George ́s Respiratory Questionnaire

SIP Sickness Impact Profile

SIS Stroke Impact Scale

SOTI The Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention

SWB Subjective well-being (subjektivní pohoda)

UKPDS United Kingdom Prospective Diabetes Study

WED Well-Being Enquiry For Diabetics

WHO World Healht Organization

(SZO – Světová zdravotnická organizace)

WHOQoL World Healht Organization Qualiy of Life

WHO WBQ WHO Well-Being Questionnaire13

Předmluva

předmluva

Koncept kvality života získal v ošetřovatelství svou nezastupitelnou

specifickou pozici. Zaměření ošetřovatelství na kvalitu života potvrzuje rozvoj teoretické báze – konceptuálních modelů a teorií kvality

života, stejně jako využívání nástrojů jejího měření v  různých oblastech ošetřovatelského výzkumu a klinické praxe. Zároveň je nalegislativní úrovni deklarovaná jako jeden z výsledků ošetřovatelské péče.

Mezi předmětem ošetřovatelství a  základními konceptualizačními principy kvality života (ve všech pomáhajících profesích) můžeme

pozorovat vzájemnou komplementaritu – subjektivní,multidimenzionální charakter kvality života ve vztahu k celostnímu přístupu a úsilí

o  individualizaci péče. Koncept kvality života úzce souvisí s  dalšími

pojmy, se kterými pracuje ošetřovatelství – lidské potřeby, zdraví,sebeéče, pohoda, denní aktivity i existencionální rozměr lidského života.

V kontextu současných trendů postupně získává v ošetřovatelstvíanalogickou pozici, jakou si předtím vytvořil koncept zdraví.

V definování a měření kvality života, uchopování jejích subjektivních

a objektivních aspektů v  rámci zdravotní péče přetrvává nejednotnost

a  nejednoznačnost. Multidimenzionálnost, dynamičnost kulturní podmíněnost a  subjektivní charakter konceptu omezují jeho jednoznačný

teoretický základ. Všeobecně je konstatovaná absence jeho univerzálně

platné definice, základních atributů formujících její konceptuálníparametry a taktéž chybějící metodologický konsenzus při jejich měření.

V domácí ošetřovatelské literatuře se setkáváme s dominancíaplikačních, medicínských a psychologických přístupů ke kvalitě života.

Zároveň zaznamenáváme rozmach studií (především empirických)

hodnotících kvalitu života ve specifických populacích pacientů,včetně validizace nástrojů jejího měření. V omezené míře jsou všakrozracovány teoreticko-metodologická východiska konceptu kvality

života vytvořené v ošetřovatelství. Právě to byl jeden z důvodů, proč

jsme se v publikaci zaměřili na konceptuální a s nimi souvisejícímetodologické aspekty kvality života v  kontextu ošetřovatelského výzkumu a klinické praxe.

Elena Gurková

březen 201115

Úvod

Úvod

Nárůst zájmu o  problematiku kvality života v  ošetřovatelství zaznamenáváme v průběhu posledních tří desetiletí. V databázi MEDLINE

se kvalita života objevuje v  názvu vědecké práce poprvé v  roce 1975

(Padilla et al., 1992, s. 341). V  nejznámější ošetřovatelské databázi Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (dále

CINAHL) se objevuje až od roku 1983 (Padilla et al., 1992, s.  341).

O dva roky později věnovalo periodikum Advances of Nursing Science

kvalitě života speciální číslo se zaměřením na její subjektivní,fenomenologickou perspektivu. Od tohoto období se obsah a  rozsah pojmu

dále vyvíjí, krystalizuje a etabluje v různých oblastech ošetřovatelské

praxe, výzkumu a teorie. Uvedenou skutečnost dokazuje i nárůstpublikací zabývajících se kvalitou života. Například v databázi MEDLINE

bylo v roce 1975 registrovaných 40 referencí týkajících se kvalityživota, v roce 1999 jich nacházíme více než 12 000, v roce 2004 jejich počet

stoupl na 40 000 a v roce 2009 na 138 415 (PubMed home, 2010).

V  ošetřovatelství, podobně jako v dalších vědních oborech zabývajících se kvalitou života, zaznamenáváme různorodost přístupů

a  definic, které se snaží zachytit lidskou zkušenost vyjádřenou tímto

konceptem. V úvodu ošetřovatelských prací, týkajících se jeho definování, se standardně setkáváme s  konstatováním, že kvalita života představuje těžko uchopitelný pojem právě pro jeho komplexnost

a  multidimenzionálnost. Na první pohled jednoduchý pojem, který

však zároveň představuje přímo nepozorovatelnou, latentníproměnnou, popsatelnou a měřitelnou pouze zprostředkovaně. V odborných

diskurzech rezonuje otázka, zda je vlastně vůbec definovatelnýa měřitelný, když bereme do úvahy komplexnost jeho inter-a intraindividuálních determinant. I navzdory tomu se jeho vývoj v ošetřovatelství

posunul od medicínského k multidimenzionálnímu psychologickému

konstruktu, často fragmentovanému s  ohledem na jeho empirickou

pozorovatelnost a uchopitelnost.

Rozvoj teoreticko-metodologické báze kvality života neprobíhal

simultánně s  progresivním vývojem nástrojů jejího měření. Kvalita

života byla zakomponovaná jen v malém množství ošetřovatelských

modelů, iniciálně vytvořených pro specifické skupiny pacientů(především v oblasti onkologického ošetřovatelství). Nedostatekkoncep+


16

Hodnocení kvality života

tuálních modelů usměrňujících vývoj výzkumu (včetně měřícíchnástrojů) v oblasti kvality života a definování kvality života ad hoc (jen

pro účely konkrétních, specifických studií) limitoval možnostporovnání výsledků mnohých studií, a tak zevšeobecnění tohotokonceptu v  ošetřovatelství. Insuficientní konceptuální báze kvality života

v  ošetřovatelství se promítla i do tvorby nástrojů. V  rámci ošetřovatelského výzkumu zaznamenáváme implementaci heterogenního

spektra nástrojů měření kvality života. U mnohých je kritizovánaabsence konceptuálně-teoretického základu kvality života nebo jejich

použití bez předcházející psychometrické analýzy (v mnohých studiích absentují údaje o validitě, reliabilitě, citlivosti nástrojů apod.).

Předkládaná publikace je proto zaměřena na:

– zpracování problematiky kvality života z aspektu ošetřovatelství,

– zpřesnění, sjednocení rozdílných přístupů ke kvalitě života

v ošetřovatelství,

– vymezení základních doporučení jejího hodnocení v  rámci výzkumu a klinické praxe.

Koncepčně je publikace rozdělená do tří oblastí:

1. Teoretická východiska kvality života v ošetřovatelství

2. Problematika hodnocení kvality života v  ošetřovatelském výzkumu

3. Problematika hodnocení kvality života v klinické praxi

V první části jsou analyzovány problémové oblasti definování

kvality života v ošetřovatelství. Pozornost je věnovaná následujícím

otázkám:

ƒ Proč je těžké definovat kvalitu života? Proč je důležitákonceptualizace kvality života v ošetřovatelství? (1. kapitola)

ƒ Jaké jsou přístupy ke konceptualizaci a  měření kvality života

v ošetřovatelství? (2. kapitola)

ƒ Jaký je vztah mezi kvalitou života a subjektivní pohodou? (3.kaitola)

ƒ Jaký je rozdíl mezi kvalitou života a kvalitou života související se

zdravím? Jaký je rozdíl mezi zdravotním stavem a kvalitou života

související se zdravím? Jaký je vztah mezi objektivní a subjektivní

kvalitou života? Jak můžeme rozdělit kvalitu života za účelemjejího měření v ošetřovatelství? Jaký je rozdíl mezi doménamia determinantami kvality života? Jaké atributy (definující proměnné)

má kvalita života v ošetřovatelském kontextu? (4. kapitola)

Úvod

ƒ Které metodologické aspekty je potřeba zvažovat při měřeníkvality života v ošetřovatelství? Jaké jsou jejich praktické implikace?

(5. kapitola)

Závěr první části tvoří sumarizace definic kvality života vošetřovatelství. První část publikace je proto určena především studentům, pedagogům a vědeckým pracovníkům (v oboru ošetřovatelstvía příbuzných oborech), kteří se danou problematikou zabývají.

Druhá část reflektuje základní problémy, které mohou vzniknout při měření kvality života v  ošetřovatelském výzkumu. V této části jsou formulována základní metodologická doporučení pro měření kvality života pro výzkumné účely (například jak vybrat vhodnýnástroj, co je u nástrojů potřeba hodnotit apod.). Tato část monografie může být užitečná jako výchozí literatura pro bakalářské, diplomové a dizertační práce, ve kterých je kvalita života předmětem výzkumu.

Třetí část se věnuje problematice měření kvality života pro potřeby v klinické praxi. V této části jsou uváděny příklady využitígenerických a specifických škál měření kvality života u pacientůs vybranými chronickými chorobami. Tato část monografie je věnovaná zdravotnickým pracovníkům, především sestrám a lékařům, kteří se o danou problematiku zajímají.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist