načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Hmotný a nehmotný majetek v praxi – Pavel Prudký; Milan Lošťák

Hmotný a nehmotný majetek v praxi
-11%
sleva

Kniha: Hmotný a nehmotný majetek v praxi
Autor: Pavel Prudký; Milan Lošťák

- Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  389 Kč 346
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 351
Rozměr: 209,0x149,0x22,0 mm
Vydání: 18. aktualizované vydání
Hmotnost: 0,426kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201906
ISBN: 978-80-7554-219-9
EAN: 9788075542199
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.

Publikace kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále proměnlivou, svědčí skutečnost, že jde již o 18. aktualizované vydání této publikace.

Oproti jiným publikacím věnovaným stejné problematice nemá tato rozsah zbytečně navýšený mnoha stránkami úplného znění zákona o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku a některými výpočtovými příklady.Celá publikace je proložena několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích evidován, odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.

Publikace vychází z aktuálního znění zákona a zohledňuje veškeré legislativní změny účinné ke dni autorské uzávěrky.

(komentář, příklady, výklad změn)
Předmětná hesla
majetek ev
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

EDICE DANĚ

18. aktualizované vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák

HMOTNÝ

A NEHMOTNÝ

MAJETEK

V PRAXI • komentář • příklady • výklad změn HMOTNÝ A NE HMOT NÝ MAJETEK V PRA XI ƒ

komentáą ƒ

pąíklady ƒ

výklad zm÷n 18. aktualizované vydání Ing. Pavel Prudký Ing. Milan Lošċák

Nakladatelství ANAG


© Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák, 2019 © Nakladatelství ANAG, 2019 ISBN 978-80-7554-219-9

Případné zásadní legislativní změny, k nimž dojde v období mezi jednotlivými vydáními,

budou ošetřeny formou vkládané aktualizace, která bude po dobu prodejnosti publikace

volně ke stažení na www.anag.cz. Nutnost aktualizace posuzuje na základě legislativních

změn výhradně autor ve spolupráci s nakladatelstvím.

Aktualizace však v žádném případě nemohou nahradit nová vydání knihy.

Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání

anag@anag.cz, tel.: 585 757 411


3

OBSAH

Úvod ...................................................................................................................9

I. DRUHY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................... 11

A. Hmotný majetek .................................................................................... 14

1. Samostatné hmotné movité věci ............................................................. 14

1.1 Zabudované samostatné hmotné movité věci ................................. 17

1.2 Soubory hmotných movitých věcí .................................................. 21

2. Budovy, domy a jednotky .......................................................................22

3. Stavby .....................................................................................................24

3.1 Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny

ze slunečního záření ......................................................................25

4. Pěstitelské celky trvalých porostů ...........................................................26

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny ..............................................................26

6. Jiný majetek ........................................................................................... 27

6.1 Technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu

a zůstatkovou cenu hmotného majetku .......................................... 27

6.2 Výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť .........................29

6.3 Technické rekultivace.....................................................................29

6.4 Výdaje související s finančním leasingem .......................................29

6.5 Právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví ........................ 31

7. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku .....................................33

8. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) ..................34

B. Nehmotný majetek ................................................................................36

1. Zřizovací výdaje .....................................................................................40

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ................................................... 41

3. Software ................................................................................................. 41

4. Ocenitelná práva .....................................................................................42

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek .................................................43

6. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč ...................................................43

7. Goodwill .................................................................................................43

8. Nehmotný majetek pořízený na dobu určitou .........................................45

C. Změny limitů .........................................................................................45

II. POŘÍZENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

A JEHO EVIDENCE ......................................................................................48

1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví ...............................................48

1.1 Pořízení majetku koupí za hotové ..................................................48

1.2 Pořízení majetku na fakturu ...........................................................49

Obsah


4

1.3 Pořízení majetku ve vlastní režii ....................................................49

1.4 Získání majetku bezúplatně ...........................................................50

1.5 Pořízení majetku formou finančního leasingu ................................ 51

2. Evidence v účetnictví ..............................................................................53

2.1 Pořízení majetku koupí za hotové ..................................................53

2.2 Pořízení majetku na fakturu ...........................................................53

2.3 Pořízení majetku ve vlastní režii ....................................................54

2.4 Získání majetku bezúplatně ...........................................................54

2.5 Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu ...............56

III. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ ...........58

A. Hmotný majetek vyloučený z odpisování ............................................58

B. Nehmotný majetek vyloučený z odpisování ......................................... 61

IV. VSTUPNÍ CENA ...........................................................................................63

1. Vstupní cena u majetku pořízeného úplatně ...........................................63

2. Vstupní cena u majetku pořízeného ve vlastní režii ................................69

3. Vstupní cena u majetku získaného převodem práva................................69

4. Vstupní cena u majetku nabytého bezúplatně ........................................70

5. Vstupní cena majetku nabytého jiným způsobem ...................................70

6. Vstupní cena technického zhodnocení majetku,

který není vymezen zákonem jako hmotný majetek ............................... 71

7. Vstupní cena při přemístění majetku ze zahraničí

– přepočtená zahraniční cena .................................................................. 71

8. Vstupní cena převzatá od původního majitele .........................................72

9. Společné problémy stanovení vstupní ceny .............................................72

9.1 Technické zhodnocení v prvním roce odpisování ...........................72

9.2 Vstupní cena a daně .......................................................................73

9.2.1 DPH ....................................................................................73

9.2.2 Ostatní daně ....................................................................... 74

9.3 Změny vstupní ceny ....................................................................... 74

9.4 Zahrnutí části úroků do vstupní ceny ............................................. 76

9.5 Vstupní cena u majetku pořízeného s dotací .................................. 77

9.6 Náklady nezahrnované do vstupní ceny .........................................78

9.7 Vstupní cena a technické zhodnocení ............................................78

9.8 Vstupní cena u majetku ve spoluvlastnictví ....................................80

9.9 Vstupní cena a vyvolaná investice ..................................................80

9.10 Vstupní cena při pokračování v odpisování vloženého majetku ...... 81

9.11 Vstupní cena po provedení technického zhodnocení

nájemcem u odpisovatele při ukončení nájmu ...............................82

10. Zvláštnost při pořizování nehmotného majetku ......................................82

Obsah


5

V. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ ........................................................................83

1. Definice technického zhodnocení ...........................................................83

2. Důsledky technického zhodnocení .........................................................85

3. Závazné posouzení technického zhodnocení ..........................................86

4. Technické zhodnocení nehmotného majetku .......................................... 87

VI. ZÁSADY ODPISOVÁNÍ ................................................................................88

1. Roční odpis hmotného majetku ..............................................................88

2. Polovina ročního odpisu hmotného majetku ...........................................90

2.1 Majetek evidovaný ke konci zdaňovacího období ...........................90

2.2 Majetek evidovaný na začátku zdaňovacího období .......................90

3. Žádný odpis ............................................................................................92

4. Účetní odpis ........................................................................................... 97

5. Daňový odpis dlouhodobého nehmotného majetku ................................ 97

6. Odpisování po provedení technického zhodnocení ............................... 100

6.1 Technické zhodnocení hmotného majetku ................................... 100

6.1.1 Rovnoměrně odpisovaný majetek ..................................... 100

6.1.2 Zrychleně odpisovaný majetek ......................................... 100

6.1.3 Výjimky z výše uvedeného postupu odpisování

technického zhodnocení hmotného majetku .................... 101

6.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku ............................... 101

6.2.1 Technické zhodnocení nehmotného majetku

u poplatníků s daňovou evidencí ...................................... 101

6.2.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku

u poplatníků s účetnictvím................................................... 101

7. Odpisování při změně zákona ............................................................... 102

7.1 Změna odpisové skupiny .............................................................. 102

7.2 Prodloužení doby odpisování ....................................................... 102

7.3 Jiná změna zákona ....................................................................... 103

7.3.1 Zavedení samostatného způsobu odpisování technologií

pro výrobu elektřiny ze slunečního záření ........................ 103

VII. NOSITELÉ ODPISŮ – KDO MŮŽE ODPIS UPLATNIT ................................. 104

1. Odpisovatel ........................................................................................... 104

2. Nájemce ............................................................................................... 105

2.1 Pacht obchodního závodu ............................................................ 105

2.2 Technické zhodnocení pronajatého majetku a výdaje

související s leasingem (§ 26 odst. 3 písm. a) a písm. c) zákona) .... 106

3. Technická rekultivace ........................................................................... 112

4. Zajištění dluhu převodem práva ............................................................ 112

5. Hmotný majetek na cizím pozemku ..................................................... 112

Obsah


6

6. Nepeněžité vklady ................................................................................ 112

6.1 Nabytí hmotného a nehmotného majetku vkladem ...................... 112

6.2 Nabytí hmotného a nehmotného majetku přemístěním ................ 113

VIII. ZPŮSOBY ODPISOVÁNÍ ............................................................................ 114

1. Pokračování v započatém odpisování .................................................... 116

2. Způsoby odpisování .............................................................................. 121

2.1 Rovnoměrné odpisování (§ 31 zákona) ......................................... 121

2.2 Zrychlené odpisování (§ 32 zákona) ............................................. 129

2.2.1 Zrychlené odpisování majetku

bez technického zhodnocení ............................................ 131

2.2.2 Zrychlené odpisování majetku

s provedeným technickým zhodnocením .......................... 133

2.3 Časové odpisování ........................................................................ 136

2.3.1 Pronajímaný hmotný movitý majetek

u finančního leasingu ....................................................... 136

2.3.2 Majetek včetně staveb s omezenou dobou trvání .............. 138

2.3.3 Technické zhodnocení nemovité kulturní památky ........... 139

2.3.4 Matrice, zápustky, formy, modely a šablony ..................... 139

2.3.5 Právo užívání nehmotného majetku na dobu určitou ........ 140

2.3.6 Společná pravidla pro časové odpisování .......................... 140

2.4 Odpis dospělých zvířat a jejich skupin ......................................... 142

2.5 Odpis nehmotného majetku ......................................................... 143

2.5.1 Účetní odpis goodwillu ..................................................... 146

2.5.2 Nehmotný majetek v daňové evidenci ............................... 146

2.6 Účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku ....................... 147

2.7 Časové odpisování technického zhodnocení

nehmotného majetku ................................................................... 147

2.7.1 Technické zhodnocení v průběhu odpisování ................... 147

2.7.2 Technické zhodnocení odepsaného

nehmotného majetku........................................................ 148

2.7.3 Technické zhodnocení odepsaného

nehmotného majetku s právem užívání na dobu

určitou při prodloužení doby užívání ................................ 148

3. Mimořádné odpisy ................................................................................ 149

3.1 Technické zhodnocení u majetku, u něhož jsou uplatněny

mimořádné odpisy ....................................................................... 153

4. Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě

elektřiny ze slunečního záření .............................................................. 154

4.1 Odpisy technického zhodnocení majetku

k výrobě solární energie ............................................................... 154

5. Komponentní odpisování ...................................................................... 154

Obsah


7

IX. POSTUP ODPISOVÁNÍ ............................................................................... 157

1. Stanovení vstupních informací .............................................................. 157

2. Určení odpisové skupiny ....................................................................... 158

3. Volba způsobu odpisování .................................................................... 167

4. Výpočet odpisů ..................................................................................... 168

5. Výpočet odpisů při nové registraci k DPH

a při zrušení registrace k DPH .............................................................. 168

5.1 Odpisy při nové registraci k DPH .................................................. 168

5.2 Odpisy při zrušení registrace k DPH ............................................. 171

X. LIKVIDACE MAJETKU .............................................................................. 174

1. Zůstatková cena .................................................................................... 174

2. Ukončení odpisování ............................................................................ 174

3. Likvidace majetku a zůstatková cena .................................................... 177

4. Likvidace neodpisovaného majetku ...................................................... 180

5. Proúčtování zůstatkových cen v účetnictví ............................................ 181

XI. POŘÍZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU

FORMOU FINANČNÍHO LEASINGU .......................................................... 183

1. Podmínky finančního leasingu ............................................................. 183

1.1 Podmínky finančního leasingu do 31. 12. 2007 ............................. 183

1.2 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2008 ................................ 184

1.3 Podmínky finančního leasingu od 1. 4. 2009 ................................ 188

1.4 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2011 ................................. 189

1.5 Podmínky finančního leasingu od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010

(pomoc při řešení hospodářské krize) .......................................... 191

1.6 Finanční leasing hmotného majetku

využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření .................. 192

1.7 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2015 ................................. 194

2. Výpočet měsíční splátky úplaty za finanční leasing .............................. 197

3. Ukončení finančního leasingu .............................................................. 205

4. Nájemné při postoupení finančního leasingu ........................................ 206

XII. PÉČE O MAJETEK .....................................................................................208

1. Rezervy na opravy hmotného majetku .................................................. 208

2. Inventarizace majetku .......................................................................... 211

XIII. ODPOČET NA PODPORU POŘÍZENÍ MAJETKU

NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ .................................................................... 214

XIV. VYBRANÁ USTANOVENÍ .......................................................................... 218

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1. 4. 2019 ...................................................................... 218

Obsah


8

Pokyn GFŘ D–22 ......................................................................................... 315

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ............................................................ 328

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ............................ 335

Příklady obsažené v publikaci .........................................................................348

Obsah ÚVOD Praktická publikace řeší v úvahu připadající právní, finanční a ekonomické firemní úkony v souvislosti s pořízením, evidováním, odpisováním, najímáním, technickým zhodnocováním, převodem i vyřazováním hmotného a nehmotného majetku. Obsahuje aktuálně platná příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů včetně komentářů, názorů a výkladů i z jiných odborných zdrojů ke specifickým ustanovením, týkajícím se zejména odpisů hmotného i nehmotného majetku. V textu najdete i početní příklady řešící nejrůznější situace, které mohou při pořizování, odpisování i vyřazování majetku v praktickém životě nastat.

Vydání aktualizace publikace obvykle načasované na počátek kalendářního roku bylo opět i v letošním roce pozdrženo z důvodu očekávání schválení společné novely celkem deseti právních předpisů – zákonů, které řeší především oblast zdaňování, správy daní i institucí příslušných k této sféře ekonomického prostředí.

Přestože se jedná z pohledu zaměření této publikace o méně významné změny, autoři i nakladatelství raději vyčkali na okamžik, kdy zákon č. 80/2019 Sb., ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, vyšel ve Sbírce zákonů, aby byla zajištěna aktuálnost znění publikace, deklarovaná zákonnou novelou pro období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.

Publikace je tedy vydána v momentálně platném znění a odborná veřejnost by měla ve vlastním zájmu sledovat další vývoj legislativy ve sledované problematice. Tento vývoj lze pohodlně sledovat i na webových stránkách www.anag.cz, které budou o všech relevantních změnách zájemce informovat. květen 2019 Autoři a nakladatelství ANAG

Úvod


53

2. Evidence v úèetnictví 2.1 Poøízení majetku koupí za hotové a) nákup u dodavatele (v prodejně, od prodejce, od privátní osoby)

y

vyžádat od dodavatele doklad (daňový doklad v případě, že se jedná

o plátce DPH),

b) vystavení vlastního pokladního výdajového dokladu a případně dalších

účetních dokladů (účtovací předpisy),

c) proúčtování nákupu majetku:

Účetní operace MD D

nákup – náklady 042 (041) 211

nákup – DPH 343 211 d) stanovení vedlejších pořizovacích nákladů (pokud připadají v úvahu)

a jejich proúčtování obdobně jako u nákupu majetku,

e) stanovení vstupní ceny majetku a termínu uvedení do užívání a proúčto

vání zařazení majetku do užívání:

Účetní operace MD D

zařazení do užívání 02. (01., 03.) 042 (041) f) vystavení karty majetku (inventární karty), g) zařazení majetku do odpisové skupiny (jen hmotný majetek), stanovení

doby odpisování u nehmotného majetku,

h) stanovení způsobu odpisování (daňového), i) stanovení účetního odpisového plánu, j) vyhodnocení rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy. 2.2 Poøízení majetku na fakturu a) nákup u dodavatele

y

vyžádat od dodavatele fakturu (daňový doklad v případě plátců DPH),

b) proúčtování nákupu:

Účetní operace MD D

došlá faktura (náklady) 042 (041) 321

DPH 343 321

úhrada faktury 321 221

Další činnosti daňového subjektu jsou stejné jako v kapitole II.2.1 d) až j),

tj. u nákupu za hotové.

2. Evidence v úèetnictví


63

IV. VSTUPNÍ CENA Jedním z rozhodujících faktorů pro bezchybné uplatňování odpisů je správné stanovení vstupní ceny, ze které se odpisy provádějí.

Co je vstupní cena, definuje § 29 zákona pro různé formy pořízení hmotného a nehmotného majetku. 1. Vstupní cena u majetku poøízeného úplatnì Zákon definuje, že vstupní cenou u majetku pořízeného úplatně, tedy koupí, je cena pořizovací. Cenu pořizovací definuje zákon o účetnictví jako cenu, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících. Cena pořízení je cena dohodnutá nebo zaplacená dodavateli majetku, tedy taková, za kterou byl majetek ve skutečnosti nakoupen. Náklady související s pořízením majetku jsou v podstatě vedlejší pořizovací náklady, které ve svém důsledku zvyšují (pokud připadají v úvahu) pořizovací cenu majetku.

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby uvedení do stavu způsobilého k užívání jsou zejména náklady na: a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za po

radenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskyt

nuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předpro

jektové přípravné práce, b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské vý

robě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variant

ních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a přísluš

né terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást

stavby, e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv

pro budoucí provoz, f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby.

Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřa

zení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

1. Vstupní cena u majetku poøízeného úplatnì


82 V. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 9.11 Vstupní cena po provedení technického zhodnocení nájemcem

u odpisovatele pąi ukonéení nájmu

Odpisuje-li technické zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena (zůstatková cena) pronajatého majetku u odpisovatele (pronajímatele) v roce ukončení nájmu nebo zrušení souhlasu odpisovatele s odpisováním nájemcem, a to o: f částku nepeněžního příjmu ve výši výdajů (nákladů) vynaložených

nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec

smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem) a oce

něných zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném od

pisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým

posudkem, f zůstatkovou cenu technického zhodnocení evidovanou u nájemce, je-li

jím plněno nájemné.

Provede-li nájemce technické zhodnocení nad rámec smluveného nájemného se souhlasem odpisovatele (pronajímatele) a neodpisuje-li je nájemce ani odpisovatel (pronajímatel), zvyšuje se vstupní (zůstatková) cena příslušného pronajatého majetku u odpisovatele (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu o částku nepeněžního příjmu ve výši ocenění zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo podle znaleckého posudku. Po zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny pokračuje odpisovatel (pronajímatel) v odpisování ze zvýšené vstupní ceny nebo ze zvýšené zůstatkové ceny. Tento postup se neprovádí, pokud dochází k ukončení nájmu z důvodu odkoupení najaté věci nájemcem, který zahrne zůstatkovou cenu jím odpisovaného technického zhodnocení do vstupní ceny. 10. Zvláštnost pøi poøizování nehmotného majetku Nehmotný majetek může být vzhledem k jeho charakteru v řadě případů pořízen jen prostřednictvím práva užívání. V tomto případě do vstupní ceny vstupuje pořizovací cena práva užívání a zákon umožňuje v tomto případě tomu, kdo nabyl právo užívání za úplatu, provádět daňové odpisování, i když není skutečným vlastníkem nehmotného majetku.

96

VI. ZÁSADY ODPISOVÁNÍ

Pąíklad 9

Alternativní možnost uplatnční výdajĥ ve skuteÿné výši nebo paušální ÿástkou

(procentem z pĝíjmĥ) v prĥbčhu odpisování

Majetek: kosmetický laserový pĜístroj

Odpisová skupina: 2

PoĜízení: 2016

Vstupní cena: 151 600 Kþ

UplatĖování výdajĤ ve skuteþné výši: 2016, 2017, 2020

UplatĖování výdajĤ paušální þástkou: 2018, 2019

Zrychlený odpis:

VC 151 600

RO1 = ———————— = —————————— = 30 320 Kþ

K1 5

2 × ZC 2 × 121 280

RO2 = ———————— = —————————— = 48 512 Kþ

K2 – 2 + 1 6 – 2 + 1

2 × ZC 2 × 72 768

RO3 = ———————— = —————————— = 36 384 Kþ

K2 – 3 + 1 6 – 3 + 1

(odpis zahrnut v paušálních výdajích)

2 × ZC 2 × 36 384

RO4 = ———————— = —————————— = 24 256 Kþ

K2 – 4 + 1 6 – 4 + 1

(odpis zahrnut v paušálních výdajích)

2 × ZC 2 × 12 128

RO5 = ———————— = —————————— = 12 128 Kþ

K2 – 5 + 1 6 – 5 + 1

Rekapitulace odpisĥ

Rok

ZĤstatková cena

na poþátku období

Roþní odpis

ZĤstatková cena

na konci období

2016 — 30 320 121 280

2017 121 280 48 512 72 768

2018 72 768 0 36 384

2019 36 384 0 12 128

2020 12 128 12 128 0

Celkem 90 960

Pokud poplatník uplatní výdaje paušální þástkou (procentem z pĜíjmĤ) podle § 7 odst. 7 zá

kona (tyto výdaje zahrnují i pĜípadné odpisy majetku), nejedná se o pĜerušení odpisování.

Alternativní možnost uplatnční výdajĥ ve skuteÿné výši nebo paušální ÿástkou

(procentem z pĝíjmĥ) v prĥbčhu odpisování

Majetek: kosmetický laserový pĜístroj

Odpisová skupina: 2

PoĜízení: 2016

Vstupní cena: 151 600 Kþ

UplatĖování výdajĤ ve skuteþné výši: 2016, 2017, 2020

UplatĖování výdajĤ paušální þástkou: 2018, 2019

Zrychlený odpis:

VC 151 600

RO1 = ———————— = —————————— = 30 320 Kþ

K1 5

2 × ZC 2 × 121 280

R O2 = ———————— = —————————— = 48 512 Kþ

K2 – 2 + 1 6 – 2 + 1

2 × ZC 2 × 72 768

R O3 = ———————— = —————————— = 36 384 Kþ

K2 – 3 + 1 6 – 3 + 1

(odpis zahrnut v paušálních výdajích)

2 × ZC 2 × 36 384

R O4 = ———————— = —————————— = 24 256 Kþ

K2 – 4 + 1 6 – 4 + 1

(odpis zahrnut v paušálních výdajích)

2 × ZC 2 × 12 128

R O5 = ———————— = —————————— = 12 128 Kþ

K2 – 5 + 1 6 – 5 + 1

Rekapitulace odpisĥ

Rok

ZĤstatková cena

na poþátku období

Roþní odpis

ZĤstatková cena

na konci období

2016 — 30 320 121 280

2017 121 280 48 512 72 768

2018 72 768 0 36 384

2019 36 384 0 12 128

2020 12 128 12 128 0

Celkem 90 960

Pokud poplatník uplatní výdaje paušální þástkou (procentem z pĜíjmĤ) podle § 7 odst. 7 zá

kona (tyto výdaje zahrnují i pĜípadné odpisy majetku), nejedná se o pĜerušení odpisování. 2. Zpùsoby odpisování Zákon zná následující způsoby odpisování: f rovnoměrné odpisování podle § 31 zákona, f zrychlené odpisování podle § 32 zákona, f časové odpisování pronajímaného hmotného movitého majetku formou

leasingu (již jen pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2007), f časové odpisování u některého dalšího majetku, f časové odpisování technického zhodnocení nemovité kulturní památky, f časové odpisování matric, zápustek, forem modelů a šablon, f časové odpisování nehmotného majetku, f časové odpisování technického zhodnocení nehmotného majetku, f časové odpisování práva užívání, f odpisování dospělých zvířat a jejich skupin, f účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku, f mimořádné odpisy podle § 30a zákona, f odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního

záření, f odpisy komponentního odpisování.

Jako pomoc při řešení důsledků krize byly do zákona na přechodnou dobu včleněny mimořádné odpisy podle § 30a zákona, které jsou blíže rozvedeny v samostatné kapitole VIII.3.

K jednotlivým způsobům odpisování dále podrobněji. 2.1 Rovnomìrné odpisování (§ 31 zákona) Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku (a nehmotného majetku evidovaného v majetku do 31. 12. 2000) za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby:

VC × OS

RO =

———————

100

kde: RO – roční odpis,

VC – vstupní cena,

OS – roční odpisová sazba.

2. Zpùsoby odpisování


174

X. LIKVIDACE MAJETKU

X. LIKVIDACE MAJETKU

1. Zùstatková cena

Zákon definuje zůstatkovou cenu pro daňové účely jako rozdíl mezi vstupní

cenou hmotného a nehmotného majetku a celkovou výší odpisů z tohoto

majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů za

hrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů nebo uplatňoval v některých

zdaňovacích obdobích výdaje procentem z příjmů. Odlišně se postupuje,

pokud poplatník nevyužije v určitém zdaňovacím období možnost uplatnit

daňově odpisy v plné výši u rovnoměrného odpisování. Za takové období

se odečte pouze skutečně uplatněná část odpisů. Zůstatková cena se tedy

mění s časem a hodnotou uplatněných odpisů v daném časovém okamžiku.

Zůstatková cena se tedy pohybuje v rozmezí mezi vstupní cenou a nulou.

2. Ukonèení odpisování

Odpisování majetku zpravidla končí v okamžiku, kdy celková suma uplat

něných odpisů dosáhne hodnoty vstupní ceny, tj. po uplynutí stanovené

doby odpisování. V tomto případě v posledním roce odpisování je třeba po

rovnat vypočtenou výši odpisů a zůstatkovou cenu, neboť přesáhne-li

vypočtená výše odpisů zůstatkovou cenu, lze odpis uplatnit pouze do výše

zůstatkové ceny.

Odpisování může skončit i v průběhu doby odpisování, tzn. že ukončení

odpisování zde závisí na vůli daňového subjektu, který se rozhodne přestat

využívat majetek pro dosahování příjmů. Důvodů zde může být celá řada,

například opotřebení majetku, morální zastarání, přechod na jinou výro

bu, ukončení určité výroby, rozdělení obchodní korporace atd. Zde je třeba

prověřit, zda majetek byl v evidenci majetku na počátku daného zdaňovací

ho období, což je podmínkou pro uplatnění jedné poloviny ročního odpisu.

Po vypočtení jedné poloviny ročního odpisu je opět třeba provést porovnání

výše vypočteného odpisu a zůstatkové ceny. Rovněž zde nelze připustit, aby

celkově uplatněné odpisy přesáhly ve svém souhrnu vstupní cenu hmotného

či nehmotného majetku.


179

Pąíklad 36

Odpisování majetku odcizeného neznámým pachatelem

Majetek: televizní pĜijímaþ

Odpisová skupina: 2

PoĜízení: 2018

Vstupní cena: 88 299 Kþ

Odcizení: 2019 podle potvrzení Policie ýR neznámým pachatelem

Zrychlený odpis:

VC 88 299

RO1 = ———————— = —————————— = 17 660 Kþ

K1 5

2 × ZC 2 × 70 639

RO2 = ———————— : 2 = —————————— : 2 = 14 128 Kþ

K2 – 2 + 1 6 – 2 + 1

Rekapitulace odpisĥ

Rok

ZĤstatková cena

na poþátku období

Roþní odpis

ZĤstatková cena

na konci období

2018 – 17 660 70 639

2019 70 639 14 128 56 511

V okamžiku odcizení je tĜeba hmotný majetek vyĜadit, tzn. že je možno uplatnit pouze polo

vinu roþního odpisu. ZĤstatkovou cenu 56 511 Kþ lze zahrnout do nákladĤ (výdajĤ) pouze

v pĜípadČ odcizení majetku neznámým pachatelem po obdržení potvrzení orgánĤ Policie ýR.

V pĜípadČ, že je pachatel zjištČn, lze do nákladĤ (výdajĤ) zahrnout zĤstatkovou cenu pouze

do výše náhrady škody, pokud ji poplatník uplatní na pachateli. Nenulovou zůstatkovou cenu za předpokladu, že se nejedná o darování, dobrovolný bezúplatný převod či škodu, lze zahrnout plně do daňově uznatelných nákladů u: a) pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat (kategorie hmotného ma

jetku) při jejich vyřazení, b) prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku a nehmotného ma

jetku, který lze odpisovat, v případě vypořádání hmotného majetku při

zániku práva stavby se postupuje obdobně, c) hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle zvláštních

předpisů. Tato zůstatková cena se ale musí snížit o přijaté dotace na po

řízení takového majetku.

Odpisování majetku odcizeného neznámým pachatelem

Majetek: televizní pĜijímaþ

Odpisová skupina: 2

PoĜízení: 2018

Vstupní cena: 88 299 Kþ

Odcizení: 2019 podle potvrzení Policie ýR neznámým pachatelem

Zrychlený odpis:

VC 88 299

R O1 = ———————— = —————————— = 17 660 Kþ

K1 5

2 × ZC 2 × 70 639

RO2 = ———————— : 2 = —————————— : 2 = 14 128 Kþ

K2 – 2 + 1 6 – 2 + 1

Rekapitulace odpisĥ

Rok

ZĤstatková cena

na poþátku období

Roþní odpis

ZĤstatková cena

na konci období

2018 – 17 660 70 639

2019 70 639 14 128 56 511

V okamžiku odcizení je tĜeba hmotný majetek vyĜadit, tzn. že je možno uplatnit pouze polo

vinu roþního odpisu. ZĤstatkovou cenu 56 511 Kþ lze zahrnout do nákladĤ (výdajĤ) pouze

v pĜípadČ odcizení majetku neznámým pachatelem po obdržení potvrzení orgánĤ Policie ýR.

(ý j)

V pĜípadČ, že je pachatel zjištČn, lze do nákladĤ (výdajĤ) zahrnout zĤstatkovou cenu pouze

do výše náhrady škody, pokud ji poplatník uplatní na pachateli.

3. Likvidace majetku a zùstatková cena


206 XI. POØÍZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU FORMOU FINANÈNÍHO LEASINGU 4. Nájemné pøi postoupení finanèního leasingu Je-li předčasně ukončena leasingová smlouva, ať již ze strany najímatele, či nájemce, a dojde-li bezprostředně k uzavření nové smlouvy s novým účastníkem, nastává ve skutečnosti postoupení smlouvy, tj. převod práva. To znamená, že nedochází ke zrušení leasingové smlouvy, a v případě, že budou zachovány všechny podmínky leasingové smlouvy při převodu na nového účastníka, posuzuje se leasing tak, jako by ke změně nedošlo. Nový účastník – postupník musí být poplatníkem daně z příjmů a majetek musí být pořizován za účelem podnikání.

Za výše uvedených podmínek se částka převyšující poměrnou výši úplaty zaplacené původním nájemcem a uznané do daňových nákladů, bude-li uhrazena postupníkem – novým účastníkem, považuje za: f daňový výdaj původního účastníka do výše příjmů plynoucích z postou

pení leasingové smlouvy – úhrady za postoupení či úhrady neuplatněné

části úplaty, f daňový výdaj u nového účastníka ve výši odpovídající poměrné části

předplacené úplaty na zbývající dobu finančního leasingu.

Rozdíl, o který částka hrazená postupníkem (novým účastníkem) postupiteli (původnímu účastníku), neboli také odstupné, při změně osoby účastníka podle smlouvy o finančním leasingu hmotného majetku převyšuje částku úplaty připadající u postupitele na zbývající dobu finančního leasingu sníženou o úplatu jím hrazenou najímateli v souladu se smlouvou, nelze promítnout do daňově uznatelných výdajů (nákladů). Je však možné toto odstupné následně zahrnout do vstupní ceny pořízeného majetku a do daňových výdajů (nákladů) ji promítnout formou odpisů jiného majetku.

Pokud se převede smlouva o finančním leasingu za jiných podmínek, již se nejedná o postoupení, ale o zrušení původní smlouvy se všemi důsledky pro účastníka a o uzavření další zcela nové smlouvy o finančním leasingu.

MĚSÍČNÍK MZDOVÁ ÚČETNÍ EDICE DANĚ

EDICE DANĚ

EDICE ÚČETNICTVÍ

DVOUMĚSÍČNÍK PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

MĚSÍČNÍK ÚČETNÍ A DANĚ ANAG, spol. s r. o. | Kollárovo nám. 698/7 | 779 00 Olomouc tel.: 585 757 411 | fax: 585 418 867 | e-mail: obchod@anag.cz | www.anag.cz

Doporučená cena 389 Kč
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist