načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Hádky v manželství -- Jak je řešit a předcházet jim - Tomáš Novák

Hádky v manželství -- Jak je řešit a předcházet jim

Elektronická kniha: Hádky v manželství
Autor: Tomáš Novák
Podnázev: Jak je řešit a předcházet jim

Hádky ke vztahu nerozlučně patří. Kdy jde ale ještě o nezbytné "koření láskyy" a kdy už jsou spory signálem hrozící krize? To nemusí být na první pohled zřejmé ani pro jednoho z ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  111
+
-
3,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 145
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-2037-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autor, známý český psycholog a manželský poradce, popisuje poměrně časté činnosti probíhající v manželství jako jsou krize, hádky a spory. Příčiny konfliktů jsou často spojeny s kladnými i zápornými životními událostmi. Představuje typy a fáze krizí a hádek. Nabízí návody, jak se manželským konfliktům vyhnout, jak zlepšit vzájemné vztahy mezi partnery a vytvořit klidnou a přátelskou atmosféru v rodině. Doplněno příklady ze života, několika zábavnými testy. Poučná a čtivá příručka. Příručka se věnuje hádkám a krizím v manželství či trvalém partnerském soužití.

Popis nakladatele

Hádky ke vztahu nerozlučně patří. Kdy jde ale ještě o nezbytné "koření láskyy" a kdy už jsou spory signálem hrozící krize? To nemusí být na první pohled zřejmé ani pro jednoho z účastníků. Proč je jedno manželství šťastné, přestože se jedná o typickou "italskou domácnostt", a jiné se mílovými kroky blíží ke krachu, ačkoli se manželé téměř nehádají? Existuje nějaká osvědčená cesta, jak se blížícímu konfliktu vyhnout? Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se v takových situacích dopouštíme? Nápovědou může být kniha známého českého psychologa, která se zabývá právě tématem konfliktních situací, hádek a krizí v manželství. (jak je řešit a předcházet jim)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Tomáš Novák - další tituly autora:
Asertivita v manželství a v rodině Asertivita v manželství a v rodině
Jak vychovat sebevědomé dítě Jak vychovat sebevědomé dítě
 (e-book)
Věkový rozdíl mezi partnery Věkový rozdíl mezi partnery
 (e-book)
Vztah otce a syna Vztah otce a syna
 (e-book)
Kontakt s dětmi po rozvodu – Jak nepřijít o dítě Kontakt s dětmi po rozvodu – Jak nepřijít o dítě
Manželské a rodinné poradenství -- 2., aktualizované vydání Manželské a rodinné poradenství
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Celou svou mimorodinnou existencí je člověk veden k racionální,nekontex

tuální, nedvojznačné komunikaci. Ve světě velkých organizací v dospělosti

i ve kole v dětství je jetě navíc podstatná část komunikace vertikálně

orientována. Párový vztah naopak je zaloen a reprodukován v podstatném

podílu na neverbální, mnohoznačné, kontextuální komunikaci. Milování

samo je kvitesencí neverbální komunikace tohoto typu. I manelský či mile

necký konflikt, zejména pokud je jetě úsilím o reparaci vztahu, odehrává se

významnou měrou na bázi nonverbální komunikace. Milenecká hádka je bo

hatá na gesta, výraz tváře, intonace, body language nese víc sdělení ne

vyslovovaná slova.

Ivo Moný


PhDr. Tomá Novák

HÁDKY V MANELSTVÍ

Jak je řeit a předcházet jim

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3080. publikaci

Odpovědná redaktorka Bc. Maria Arnautovová

Sazba a zlom Milan Vokál

Počet stran 148

Vydání 1., 2007

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2007

Cover Photo Š profimedia.cz/CORBIS

ISBN 978-80-247-2037-1 (titná verze)

ISBN 978-80-247-6039-1 (elektronická verze ve formátu PDF)

Š Grada Publishing, a.s. 2011


Obsah Úvodem......................................7

Kdo za to můe .................................11

Vechno dobré je k něčemu zlé .......................14

Hádka jako vize krize .............................19

Krize .....................................21

Typyafázekrizíahádek ..........................23

Příčinyproblémů ..............................32

Jak se v hádce orientovat? ..........................34

Virtuální mámení ...............................43

Smajlíknáladytajtrdlík ........................44

Kdo se v tom má vyznat? ...........................46

Nejen gesta k napadení cesta ........................49

Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou aneb

bakalář radikálního feminismu řádí na internetu .............51

Kdy emoce vítězí nad intelektem .....................82

Rozumová náplň počítání do deseti .....................84

Nejde-li hora k Mohamedovi, Mohamed jde k hoře............86

5

verze osvit 1; Monday, 8th October, 2007


Co nás čeká a zřejmě nemine .........................89

Partnerská eristika ..............................93

Kritická diskuse kontra partnerská eristika ...............101

Test:Dokáetepředcházethádkyakrizesvéhomanelství? ....104

Test:Přivolávátekonfliktyakrizevesvémmanelství? .......106

Test: Chcete si v manelství skutečně uít hádek, krizí i těkého

stresu? ...................................110

Test:Jáchyme,hoďhodostroje,anebjetovehvězdách? ......111

Test:Psiasitěkají,jenkdyjdekaravanadál... ...........112

Místo hádek zkuste... ............................114

BBsystém .................................116

CKsystém .................................117

HAsystém .................................122

KOZsystém ................................127

SystémJAK.................................129

KOsystém .................................132

KOMsystém ................................134

OVOsystém ................................137

MKsystém .................................137

WCsystém .................................139

PAHsystém ................................140

ZDsystém .................................141

Kdy se ruka k ruce vine ...........................144

Přečtěte si ...................................145

6

Hádky v manelství


Úvodem

Tato kniha je věnována jedné z poměrně častých činností probíhající

v manelství manelským hádkám. Hádka je střet dvou, eventuálně

i více osobností, usilujících o dosaení svého. Termín manelství zde uí

vámeiroce.Zamanelskouhádkupovaujemekadouhádkuoboupart-

nerů ijících ve vztahu s charakteristikami trvalého partnerského souití,

bybyibylonesezdané.Inspirovatsemůemeúdajemzeskandinávského

práva z 12. století. Zmíněné za manelku povaovalo enu, která měla po

celou zimu klíče od vech muových truhlic. Někdy se říká, e hádka je po

slední krok k mlčení. V manelském poradenství vnímáme toto sdělení

opačně.Uraenémlčeníjevyíaproblematičtějístupeňhádky.Jetoti

monomlčet,alenelzenekomunikovat.To,cosisdělujídvauraeněmlčí-

cí, by si ani jeden za rámeček nedal.

Partnerskáproblematikajezdrojemzásadních,vebříčcíchzávanosti

nejvýepostavenýchstresovýchvlivů.Platítoiopačně.Partnerské,rodin-

nézázemíjelékprotistresu.Poskytujezcelamimořádnoumíruemoční

podpory i ochrany zdravotního stavu. Jednoznačně a v různých zemích

světabyloprokázáno,elidé,kteříijísami,ajsoutedyuchráněniodpart-

nerských hádek, se doívají niího věku ne osoby ijící v manelství.

Prognózu doití podstatně neovlivňuje ani subjektivní hodnocení spoko

jenosti ve vztahu. Jen s mírným zjednoduením lze říci, e je lépe mít se

skýmhádat,nebýtzcelasám.Navětinupartnerskýchsporůselzedívat

zoboustran.Svoupravdumajíobaaktéři,někdyidalízúčastnění.Zhle-

diska zachování fyzické a psychické pohody je neastné pídit se po tom,

7

Úvodem


kdomávícpravduakdokomuvíceneboméněukřivdil.Vseriozníchpopu-

lárně vědeckých pramenech hojně citovaný tým odborníků z University

Ohiopodlouhodobémvýzkumupotvrdilto,cočeskálidovámoudrostvy-

stihujerčením:Vevztahujedobrébýtalespoňčástečněsplachovací.To

znamená,epsychickéafyzickékondicipomáháschopnostzapomenutna

utrpěnékřivdyanezabývatsemylenkaminapomstu.Tojevřadězjitění,

je lze vnímat z různých stran, konečně zcela jednoznačné slovo. Po

dobnýchjasnýchzprávmnohonení.Proilustraciuvádímukázkuzdruhého

dílu pomyslného výkladového Slovníku zamilované četiny, věnovaného

hádkám. Jedná se o slova spisovná, nikoliv vulgární první díl takového

pomyslného slovníku by mohly tvořit zdrobněliny a citoslovce. Je nutno

mít na paměti, e výrazná větina jakkoli útočných výroků jsou sdělení

o nedostatku lásky, kterou dotyčný trpí nebo trpěl kdysi v dětství. Je to

adonění o přijetí takového, jaký jsem, o respekt, pozornost a preferenci

před druhými lidmi.

Vpotenciálnímslovníku,kterýponepatrnýchúpraváchmůeplatitjak

pro mue, tak i pro eny, by např. mohlo být uvedeno:

romantický nezralý

oddaný závislý

vtipný povrchní, lacině vtipkující, aby zakryl

povrchnost

společenský neschopný být sám sebou, aek

spontánní drzý, hysterický

mu, který se líbí enám děvkař

ena, která se líbí muům děvka

má rád děti nezralý infantil, suspektně pedofil

silná osobnost despota

nekonvenční psychopat

8

Hádky v manelství


soběstačný chladný introvert zajímající se jen o sebe a nenávidějící

druhé lidi, tvor, který by snad mohl ít

na pustém ostrově, ale nikde jinde citlivý hysterický, věčně ukřivděný obezřetný bázlivý, přesněji řečeno zbabělec pomáhající druhým člověk, který chce vládnout druhým,

neumoní jim postavit se na vlastní nohy

a drí je v otrocké podřízenosti roztomilý divoch hnusný sexuální maniak myslící jen

přirozením mu (ena) s krásným oidipák, maman, nezralá tatínkova holčička, vztahem k rodičům patologicky fixováni na rodiče obě patného rodinného kriminálník prostředí či společnosti veselý trapný osudem předurčený jen nikdo jiný ne já blbec by si o tebe neopřel pro vás ani kolo realista cynik a chodící kalkulačka ctitel dobrého jídla a pití obera, bečka, alkoholik, narkoman cudný, v sexu uměřený ledovec, dřevo v posteli, snad buzerant

či lesba Pokračovatbybylomonojetědlouho.Praktickykadýkladnýhodnotící soud má své záporné hádkové alternativy.

Nutnost překladu nevyplývá jen z komerčně značně zneuívaného ná

zvuknihyMuijsouzMarsuaenyzVenue.Vserioznímvědeckémja- zyce a v překvapivé souvislosti se k tomu vyjadřuje I. Moný (Kapitoly ze

9

Úvodem


sociologierodiny,Brno1987):V milenecké hádce je smysluplná věta: Kdy

to neví, je zbytečné ti to říkat. Přeloeno do jazyka technické racionality

to znamená: Pokud jsi nedekódoval správně moje sdělení v nonverbálním

jazyce, není ádná naděje, e bys je dekódoval správně, kdybych se je pokusil

formulovat v jazyce verbálním...

Tímjedleautoramimojinélaickypoukázánonazjitěníslavnýchantro

pologů (Levi-Straus, Meadová, Gehlen) jazyk technické racionality není

bohatí, nosnějí ne jazyk netechnických civilizací. Je to spíe naopak.

10

Hádky v manelství


Kdo za to můe

Kdysi to s domluvou v manelství bylo poměrně jednoduché: Bůh na

nebi, císař na zemi a mu v rodině měli hlavní a nezpochybnitelné slovo

s rozhodující pravomocí. I při tomto jednoznačném rozdělení pravomocí

hádky rozhodně nebyly neznámým jevem.

Rodinnýivotvpřítomnostimázcelajinévzory.Nekrálové,aledebata

rovnýchrozhodujeotom,jakvmanelstvíít,kamsnímsměřovat,codě-

lat.Díkyrovnoprávně-demokratickédebatěsetříbínázoryavesvobodné

soutěi lidí nech zvítězí ten nejlepí. Málokde lze ukázat na rozdíl mezi

teorií a praxí tak rázně jako právě tady. Předevím, není to nic nového.

Takhle nějak uvaoval ji athénský zákonodárce. Tenkrát bylo jasné, kdo

patřímezirovnéakdojeeventuálnějetěrovnějí.Dnesseotolzehá-

dat.Jsoutomanelé?Nebosempatříijejichrodičeataktépotomci?Od

kolikaeventuálnědokolikalettovpřípaděosobrovných,nevakvman-

elství ijících, platí? Je mono někomu významnému udělit, jak se ve

sportuříká,divokoukartu,tj.oprávnithokúčasti,byseřádněnekvali-

fikoval? Pokud by to lo, pak by mohla mezi rovné patřit třeba přítelkyně

eny.Jakseshodnoutnatakovévolbě?Manelskérozhodováníidohodu

ponecháme ze zákona na domluvě těch chcete-li nejrovnějích, tj. dvojici

partnerůmueaeny.Tímovemcelévěcidámepříměsneřeitelného.

Mají-liobapartneřistejnouváhuarozhodovacípravomoc,jakbudeřeen

eventuálnípat?MuchceA,enachceB,kdorozhodne,cosepořídí?Na-

bízí se volba kompromisu C. Jenome kdo rozhodne, e právě C je ten

správný kompromis, vdy v abecedě je jetě mnoho dalích písmen.

11

Kdo za to můe


Zde je mimořádně velký prostor pro diskusi, která bude obvykle poměrně brzy značně afektivně podbarvená a nabude charakter hádky. Protoe v rovnoprávném vztahu nebude nikoho, kdo by jasně rozhodl, kdo pravdu má a kdo ne, můe ryze teoreticky nastat situace charakterizovaná lehce modifikovaným výrokem známým z pohádek: Jestli neumřeli, hádají se dodnes.

Nasvětěexistujíkomunity,jemajívotázcekdomápravdu,respek- tivecoajaksemádělat,jasno.Příklademmohoubýtvěřícíidé.Halacha, přesněji její nejznámějí a nejpřednějí kodifikace, čtyřsvazkový ulchan aruch, pojednává mimo jiné a překvapivě podrobně o rodinném ivotě aotom,jaksprávněítdomavmanelství.Nahlédnete-liovemdostatis- tik, zjistíte, e rozvodovost ve státě Izrael odpovídá zhruba poměrům ve vyspělých evropských zemích. Existuje i u ortodoxních, nekompromisně věřícíchidů.Ostatněivýezmíněnýpramennarozvodpamatuje.Poptá- te se v kuloárech a zjistíte, e i ortodoxní idovská komunita zná manelskéhádky.Snaítesevrolinaivníhotazatelenaléhatdál.Tvrdíte,ejezde přece zákon jak v manelství ít, ten platí po staletí a buď je dodrován, a pak to v páru musí klapat, nebo samozřejmě dodrován není. To lze ovemdíkyobsáhlýmsvazkůmprokázatanedodrenípostihovat.Znalec poměrů, jeho jste chtěli zahnat do úzkých se jen usměje a opáčí: A to víte, e kdy se sejdou dva rabíni, tak mají na věc tři různé názory? V domácíchdiskusíchospornýchvěcechvmanelstvítomezimuemaenou zřejmě celosvětově mnohdy vypadá jako v oné rabínské diskusi.

V kadé rodině jsou občas nedorozumění a konflikty. A ve vaí rodině jsou někdy spory, hádky a konflikty? Tuto otázku nedávno poloil srovnávací sociologický výzkum v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku. Nejlépe byl hodnocen stav v Polsku a v Rumunsku. Nejhorí jsou výsledky z Ruska. ČR, Bulharsko a Maďarsko dosahují podobné výsledky. Neuvěřitelných téměř 11 % českých rodin popírá, e by proily manelský konflikt. Zřídka připoutí konflikty 57,8 % tázaných, několikrát v měsíci proívá hádku 18,3 % osob, jednou a dvakrát týdně takřka 10 % a téměř denně2,8%.Vevechzmíněnýchzemíchjejednoznačněnejčastějíhádka mezi manelskými partnery. Nejméně hádek je v ČR 31 % a nejvíce je jich v Rusku 44,4 %. Pozoruhodných je oněch 11 % konfliktu prostých českých

12

Hádky v manelství


rodin.Jetovůbecmonévzemi,kdesereálnámírarozvodovostipohybu-

je mezi třetinou a polovinou sňatků? Pravděpodobně to souvisí s pamětí

a emocemi. Krátkodobé hádky bez následků, zejména ty, které vyřeily

sporný problém bez trpkosti účastníků, nejsou spojeny s přetrvávající

emocí. Nemají tedy tzv. emocionální prioritu. Jejich proitky se ukládají,

obrazně řeeno, kdesi hluboko ve skladiti paměti. Tak hluboko, e si je

mnohdy ani nevybavíme.

13

Kdo za to můe


Vechno dobré je k něčemu zlé Rodina se mění, vyvíjí. Kadá změna, samozřejmě i změna k lepímu, klade nároky a vyvolává stres. Obtíe můe vyvolat přechod jedné vývojové fáze rodinného ivota v druhý. Náročný je namátkou třeba krok od bezdětnostikpéčiodítě,nástupnamateřskoudovolenouijejíukončení,ná- stup dětí do koly i jejich odchod z rodiny. Problémy mohou vyvolávat i změny, je nejsou takto ryze intimní a soukromé. Rodina je vystavena nové realitě i tlaky a informacemi zvenčí.

Změnilsecharakterpráce.Muiaenysemohouúspěnězastoupitve větině činností takříkajíc a na tu jednu, co je porod. Přítomnost mueuporoduovemjehoproitkovýhandicapvtomtosměrualespoňčástečně sniuje.

ena tedy neupadá v nadení, uvdomí-li si, e její mu obstál v pro ni (ne)pá

telském svt práce. Mu si vytvoí hlubí vztah k dítti ne jen jako k ddici

rodu, jemu se zane vnovat, a se potomek stane patin rozumným. Chce

mítvevztahukdíttisvémísto,onzákonitpipravujemaminku(babiku).

Právní nebo alespoň nekompromisně zvykové a tudí jasné vymezení rolívmanelstvíjevpodstatěoputěno.Dnesvezáleínadobrovolnosti, na ochotě, domluvě. Úkoly vyplývající z rolí v manelství si dnes můeme představit jako pokrmy nabízené na védském stole. Nabídka je iroká, kadýsivezmepodlechuti.Někdoovemmůesmíchatdejmetomumed

14

Hádky v manelství


a zavináče. Jemu to chutná, ostatní jen kroutí hlavou. Můe té míchat dejmetomukyselémlékoatřeně,conebudebeznásledků.Jinýsiztabu- lehojnostimůevzítjennepatrnýdibínek.Nebodokoncemůekolemjen projítsprázdnýmtalířem.Jinýstrávníkmilujetopinkypotřenénaprstvyso-kosměsíčesnekusolomouckýmitvarůkyavyzrovnaonenpachnesnáíte. Můe se samozřejmě stát, e zájem dejme tomu o pečeni bude takový, e lákavý pokrm brzy zmizí, by na něj mají přítomní stále chu.

Kdysizůstaneme-liuobrazuprostřenéhostolukadýdostalnatalíř, co mu náleelo, nesměl si vybírat a společnost vynaloila patřičný tlak, abyvechnopěkněsnědl.Monátomubylotaktojetězcelanedávno.Ve výchozí rodině, je zformovala oba partnery. Jetě jednou, naposledy, zvolímpříkladsjídlem.Jstedejmetomuzesvérodinyzvyklípovečeřetna tědrý den kapra. Před ním konzumovat rybí polévku, po něm vánoční cukroví.Pokudvámmístotohonaservírujírostbíf,krůtu,aposlézezmrzli- nu, budete nesví. Moná konstatujete, e to nejsou ádné Vánoce. Přitomjdeotradičnívánočnívečeřivmnohaohledechsrovnatelnérodinyi- jící pár hodin letu letadlem od vás.

Kdy rodičovství, tak zodpovědné. Odevzdanost osudu, která pomáhala rodičům přeít děsivou dětskou úmrtnost, je vystřídána nároky, je klademe na dítě a tím také zprostředkovaně na sebe.

Postarat se dnes o dít není jednoduché. Z mnoha objektivn sloitých zálei

tostí zvolím pouhou (zdánlivou) banalitu krouky. V poradn slýchávám stesky,

jak tké je zajistit docházku, pesnji dovoz a odvoz do vech moných krou

k,jakvelkésumyjenutnouhraditakolikpakstojívybavení.Atosepohybujeme

naúrovnitchrznýchrytmik,keramik,dramatik,ivépírodyazákladhudby.

Nároky na hokej, golf, tenis nebo krasobruslení se pak na základní úrovni blíí

prmrnémumsínímuplatuvzemi.Sponzoringamanaering,bysamozejm

v rámci rodiny, me být zdrojem konflikt.

Výrazně se změnil i styl výchovy.

Demokracie je vestrann náronjí ne autokracie. S demokracií ovem pi

chází i jistá degenerace empatie a spontaneity. Navíc ze vech stran útoí zápla

valeckdyalespoástenprotichdnýchradadoporuení,jevytváejídojem,

15

Vechno dobré je k něčemu zlé

+


e tak i onak chybovat prost jeden z nás musí. Jakoby se vytrácel korektiv

daný zptnou vazbou a tradicí, potamo i pirozené potení teba z pobytu

s malým díttem.

Sociálně zabezpečovací hodnota současné rodiny oproti minulosti výrazně klesla.

Pi troe zodpovdnosti a dlouhodobém plánování si lze pro období, kdy jsme

handicapováni, zajistit ddovu mísu pomrn luxusn a z mimo rodinných

sfér. Doposud ádný penzijní fond nezkrachoval, úroky i státní podpora sice ni

jak nefascinují, ale jsou a to docela stabilní. Zato rodin, které se rozpadly teba

a k vzájemné nenávisti, je habadj. Upímn ona ta sociáln zabezpeovací

hodnota rodiny bývala vdycky sporná. Jinak by nemohla vzniknout jak báse

o ddov míse, tak teba rení: Jedna matka uiví tucet dtí, ale tucet dtí ne

uiví matku.

Věk, jeho se doíváme, se prodluuje.

Mimojinétímzískávámedelíaspromonékonflikty,hádkyaspory.Stáínení

synonymem moudrosti. Spíe karikuje rysy mladího vku.

Náročnost domácích prací je nií ne dřív. Dřinu, eventuálně nároky na zručnost lze snadněji delegovat strojům.

Partnei se tak stávají jeden na druhém v rámci vedení domácnosti mén závislí.

ena rozhodn nemusí ekat, a mu pro rodinu uloví kus masa. Automatická

praka, polotovary, robot a mikrovlnná trouba v mnohém nahradí enu hospo

dyni.

Být single není synonymem celibátu.

Spolenostanilidé,kteíjivnaemokolíreprezentují,rozhodnneoekávají,e

sférou pro realizaci sexuálního uspokojení bude jen manelství, eventuáln

v pípad mu coby varianta navíc komerní sex s prostitutkou. Ostatn i vý

znam slova single není být sám, ale nevázat se.

Rozvod není společenským prohřekem. Naopak do značné míry se stává běnou normou.

16

Hádky v manelství


Pro srovnání v Rakousku-Uhersku nepekroila rozvodovost nikdy 3 %. V roce

1930sevtehdejímeskoslovensku,samozejmvetnPodkarpatskéRusi,roz-

vedlo 5609 pár, co bylo 4,3 % z potu manelství uzavených tamté v daném

roce a zhruba ptina z potu pár rozvádjících se ron v echách a na Morav

v souasnosti. S poklesem potu satk a pi stabilní výi potu rozvod u dáv

no neplatí rozvádí se kadé tetí manelství, ve velkých mstech ji neplatí

rozvádí se kadé druhé manelství. e se zde v rámci statistiky porovnávají

hruky a jablka je vc jiná. S daným vývojem lze v nedaleké budoucnosti oe

kávat zkreslené novináské titulky: Rozvádí se víc manelství, ne jich bylo

uzaveno! Ve, co zde bylo uvedeno, posiluje tzv. rozvodový radikalismus.

Pedstavamyserozvedemevklidujesicechvályhodná,leobvyklepramálo

reálná. Nemén problematické bývá pesvdení: To by manel (manelka) ni

kdyneudlal(a).Vrámcirozvodovéholámáníchlebajemonétakkavechno.

Naznačené změny do jisté míry člověka osvobozují a zároveň přináejí novárizika.Vkadémpřípadězvyujímírupoadavků,jeklademevpáru jeden na druhého. Rovnoprávné manelství je náročnějí, křehčí a bez rozvoduobvykleipodstatnědelínebývalmanelskývztahvminulosti. Stačí, nahlédneme-li do publikace o manelkách českých králů, tedy en mimořádnědobřezabezpečených.Královnynetrpělynouzíaninedostat- kemnaúrovnisvédobykvalitnílékařsképéče.Vysokáúmrtnostpoporo- du ale délku jejich manelství velmi výrazně zkracovala. A co teprve uméněmovitýchvrstev.Skorobysemohlozdát,etilidémnohdyanine- měli čas k hádkám dospět.

Předchozířádkypopisujímodelmoderní,rovnoprávnérodiny,lečdíva- jí se na ni jen z určitého úhlu pohledu. Deklarovanou rovnost muů a en doprovázínadvládamuů.Zdalekanejdejenopolitiku,kdejetounásvelmi markantní.Jdedálenapř.oobsazovánívedoucíchmíst,výiplatu,tradici. Společnost vyznává a uznává typicky muskou charakteristiku výkonnost. Běná míra individuální svobody a tolerance k svérázu osobnostního chování je vyí vůči muům.

Dítě patří matce! Z celého srdce i mozku je mi protivné v předchozí větěobsaenékonstatovánítzv.biologicképreferencevrámcirozchodo- výcharozvodovýchsporůopotomka.Nemohuovemnevidět,esvěře-

17

Vechno dobré je k něčemu zlé


ní dítěte bývalé manelce mue nijak sociálně nediskriminuje. Té nemo

hu neslyet suverénní konstatování typu: Dítě po rozvodu nedostane

jen prostitutka, narkomanka nebo jim podobná ena... Přihlédneme-li

k obecně vyí empatii en vůči jejich okolí, je pak v skutku obtíné o dítě

nebojovat.

Shodneme se, e svět dnes nabízí mnohem více moností, příleitostí,

svobodyarozličnýchcest,jimilzenaplnitlidskýúděl.Natakovouzměnu

jezáhodnosepřipravit.Jakjinakajakjindynezačítodmalička.Vývojčlo-

věka potřebuje chráněný, specifický prostor. Takovým je pro vyvíjející se

plodděloha.Vrodiněsepaknovorozenecocitnevsociálníděloze.Vní

mají nezastupitelné místo jak otec, tak i matka, a často i dalí příbuzní či

blízcí.Pokudsevetaktopovede,jetobáječné.Můemeovemzopako-

vat titulek této kapitoly: Vechno dobré je k něčemu zlé. Rizika hádek,

sporů,nedorozuměnívonérodinnémnoiněrostou.Dokoncesezdá,e

prudce rostou.

18

Hádky v manelství
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist