načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Globální problémy světa v ekonomických souvislostech - Vladimír Jeníček; Jaroslav Foltýn

Globální problémy světa v ekonomických souvislostech
-6%
sleva

Kniha: Globální problémy světa v ekonomických souvislostech
Autor: ;

Globální problémy mají zpravidla ekonomickou dimenzi a bezprostředně ovlivňují světové hospodářství... (v ekonomických souvislostech)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C.H.Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 352
Rozměr: 238x165
Úprava: xix, 324 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788074003264
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učební text mapuje společenské, ekonomické a ekologické problémy současného světa.

Popis nakladatele

Globální problémy mají zpravidla ekonomickou dimenzi a bezprostředně ovlivňují světové hospodářství... (v ekonomických souvislostech)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Oddíl A - Typologie globálních problémů

1. Globální problémy - význam, klasifikace a vzájemné vztahy

1.1 Klasifikace globálních problémů

1.1.1 Globální problémy intersociální

1.1.2 Globální problémy přírodně-sociální

1.1.3 Globální problémy antroposociální

1.2 Vzájemná souvislost a hierarchie globálních problémů

Literatura

2. Prognózování globálních problémů

2.1 Etapizace globálního prognózování

2.1.1 První generace globálních prognóz

2.1.2 Druhá generace globálních prognóz

2.1.3 Třetí generace globálních prognóz

2.1.4 Čtvrtá generace globálních prognóz

2.1.5 Instituce globálního prognózování

2.2 Realizační pravděpodobnost globálních prognóz a jejich vývoj

Literatura

Oddíl B - Intersociální problémy

3. Sociálně-ekonomická zaostalost rozvojových zemí

3.1 Vývoj pojetí rozvojových zemí - dvojí přístup

3.2 Základní vymezení zaostalosti

3.3 Rozdíly ve vývoji ekonomického růstu a životní úrovně

3.4 Snahy o překonání sociálně-ekonomické zaostalosti rozvojových zemí ..

3.4.1 Rozvojové dekády OSN


3.4.2 Sociálně-ekonomická zaostalost jako globální problém

3.4.3 Úloha mezinárodních organizací v překonávání zaostalosti RZ . . .

Literatura

4. Globální problémy chudoby a zadluženosti

4.1 Mezinárodní zadluženost jako globální problém

4.1.1 Dluhová krize

4.1.2 Oficiální iniciativy

4.2 Světová chudoba jako globální problém

4.2.1 Světová chudoba: identifikace a vývojový trend

4.2.1.1 Zpráva Světové banky o rozvoji (1978)

4.2.1.2 Iniciativy brettonwoodských institucí na přelomu století

vůči zadluženosti a chudobě

4.2.1.3 Realizační pravděpodobnost iniciativ

4.2.2 Současné hledání kompromisu v boji proti chudobě

4.2.2.1 Neoliberální představy

4.2.2.2 Neokeynesiánské představy

4.2.2.3 Nová širokospektrální „klinická ekonomie"

(comprehensive clinical economics)

4.2.2.4 Možný vliv Světového summitu OSN 2005

Literatura

5. Problémy systému mezinárodních vztahů včetně užití vědy

a technologie

5.1 Nový mezinárodní ekonomický řád

5.2 Odstranění tarifních a netarifních překážek v rámci GATT

5.3 Dosažení prvků „globálního přerozdělování"

5.4 Nové jevy v novém miléniu v oblasti regionálních hospodářských

vztahů (MEV)

5.4.1 „Nová geografie světového obchodu" jako potenciální cesta

ke zlepšování mezinárodních ekonomických vztahů

5.4.1.1 Růst významu rozvojových zemí na světových trzích ...

5.4.1.2 Dramatický růst v hodnotě asijského exportu

a strukturální zbožové změny rozvojových zemí

5.4.1.3 Dlouhodobě sílící trend růstu obchodu v dimenzi

Jih—Jih - rizika a limity

5.4.1.4 Vyplývající poznatky a nutné předpoklady využití

5.4.2 Postupné formování tzv. nového regionalismu

5.4.2.1 Prudký nárůst dvoustranných a mnohostranných dohod . .

5.4.2.2 Regionální a nadregionální či meziregionální dimenze ..

5.4.2.3 Příčiny rapidního nárůstu, jeho pozitiva a negativa

5.4.2.4 Příklad za všechny: Barcelonský proces

Literatura


6. Vývoj globálního problému války, míru a terorismu

6.1 Diskuse o charakteru eventuálních příštích válek a globální problém

terorismu

6.2 Rozvojová pomoc v kontextu globálního problému války, míru

a terorismu. Výdaje na zbrojení

6.3 Některé závěry o nových jevech ve spojitosti se zbrojními

a odzbrojovacími programy a otázkami rozvojové pomoci

6.4 Mezinárodní a nekonvenční terorismus

Literatura

Oddíl C - Přírodně-sociální problémy

7. Populační problém

7.1 Historický vývoj populace

7.1.1 Populační vývoj v Evropě od průmyslové revoluce

7.1.2 Vývoj populace Afriky a Ameriky

7.2 Populační problém

7.2.1 Současný svět v demografických ukazatelích

7.2.1.1 Pohlaví a věk světové populace

7.2.1.2 Plodnost a úmrtnost

7.2.2 Rozvojové země

7.2.2.1 Antipopulační politika

7.2.2.2 Významné faktory ovlivňující růst populace

7.2.2.3 Tunisko - první krok na cestě k úspěchu

7.2.3 Svět stárne

7.2.3.1 Problém Evropy

7.2.3.2 Stárnutí populace pociťují i rozvojové země - nejvíce

Čína

7.2.3.3 USA - výjimka potvrzuje pravidlo

7.3 Migrace a urbanizace

7.4 Prognózy budoucího vývoje populace

7.4.1 Predikce vývoje světové populace

7.4.1.1 Střednědobý model populačního vývoje

(do roku 2050)

7.4.1.2 Dlouhodobý model populačního vývoje

(2050 až 2300)

7.4.2 Rozmístění obyvatel

7.4.3 Mezinárodní migrace

7.5 Celosvětové úsilí o zmírnění negativních vlivů populačního růstu

a stárnutí obyvatelstva

7.5.1 Řešení populačního problému na půdě OSN

7.5.1.1 Akční program ICPD


7.5.1.2 Millenium Development Goals

7.5.2 Stárnutí obyvatelstva - hlavní problém ve vyspělých zemích

7.5.2.1 Přístupy k řešení na úrovni jednotlivých vlád

7.5.2.2 Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku

stárnutí 2002

Literatura

Internetové zdroje

8. Potravinový problém

8.1 Charakteristika potravinového problému

8.1.1 Spotřební úroveň potravin

8.1.2 BMR (Basal Metabolic Rate) - stupeň bazálního metabolismu ..

8.1.3 BMI (Body Mass Index) - index tělesné hmotnosti

8.1.4 Potravinová bezpečnost

8.2 Výživa obyvatelstva světa

8.2.1 Uspokojování jednotlivých populací z hlediska výživových

hodnot různých potravin

8.2.2 Nedostatečná výživa a hlad

8.2.2.1 Formy podvýživy

8.2.2.2 Podoby hladovění

8.2.2.3 Skrytý hlad

8.2.2.4 Hloubka hladu

8.2.2.5 Rozsah hladu

8.2.3 Faktory související s podvýživou

8.2.3.1 Nedostatek vody a sanitace

8.2.3.2 Dětský hlad

8.2.3.3 AIDS

8.3 Příčiny potravinového problému

8.3.1 Příčiny způsobené člověkem

8.3.1.1 Degradace půdy způsobená lidskou činností

8.3.1.2 Globální oteplování

8.3.1.3 Populační příčiny

8.3.1.4 Chudoba

8.3.1.5 Politické nepokoje, náboženské a kulturní příčiny

8.3.1.6 Vliv růstu cen ropy a umělých hnojiv

8.3.2 Příčiny nezávislé na lidských aktivitách

8.3.2.1 Vliv klimatu

8.3.2.2 Přírodní katastrofy

8.4 Způsoby a možnosti řešení potravinového problému

8.4.1 Krátkodobá opatření

8.4.2 Střednědobá opatření

8.4.3 Dlouhodobá opatření


8.4.3.1 Ekonomický růst

8.4.3.2 Růst zemědělské a potravinové produkce,

zemědělský výzkum

8.4.3.3 Reformy vlastnických vztahů

8.4.3.4 Zlepšení vzdělanosti

8.4.3.5 Zlepšení postavení žen

8.5 Mezinárodní organizace a potravinový problém

8.5.1 Světový potravinový program (WFP)

8.5.2 Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

8.5.3 Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD)

8.5.4 Světová zdravotnická organizace (WHO)

8.5.5 Dětský fond (UNICEF)

Literatura

9. Energetický problém

9.1 Růst spotřeby energie

9.2 Klasifikace zdrojů energie

9.3 Světové energetické zdroje - trendy vývoje

9.3.1 Neobnovitelné zdroje energie

9.3.1.1 Ropa

9.3.1.2 Zemní plyn

9.3.1.3 Uhlí

9.3.2 Jaderná energie - alternativmí řešení

9.3.3 Obnovitelné zdroje energie

9.3.3.1 Voda

9.3.3.2 Vítr

9.3.3.3 Slunce

9.3.3.4 Biomasa

9.3.4 Elektrická energie - nejužívanější forma sekundární energie

Literatura

10. Environmentální problém

10.1 Vznik, vývoj a význam globálního environmentálního problému

10.1.1 První etapa - od počátků lidské civilizace do konce

feudalismu

10.1.2 Druhá etapa - rozvoj manufakturní výroby až druhá třetina

19. století

10.1.3 Třetí etapa - od nástupu technické revoluce do druhé třetiny

20. století

10.1.4 Současná čtvrtá etapa - od zavedení pojmu „trvale udržitelný

rozvoj"


10.2 Jednotlivé environmentální problémy a jejich projevy v souvislostech

světové ekonomiky

10.2.1 Ohrožení globálních biosférických systémů

10.2.1.1 Klimatický systém

10.2.1.2 Redukce ozónu ve stratosféře

10.2.1.3 Změny biogeochemických cyklů prvků

a molekul ...

10.2.2 Redukce biologického bohatství

10.2.2.1 Devastace přírodních ekosystémů

10.2.2.2 Vymírání živočišných a rostlinných druhů

10.2.2.3 Redukce genetické základny

10.2.3 Zmenšující se přírodní zdroje

10.2.3.1 Úbytek sladké vody

10.2.3.2 Ztráta ploch a redukce úrodnosti zemědělských

půd

10.2.3.3 Vyčerpání biotických zdrojů

10.2.4 Přímé ohrožení člověka

10.2.4.1 Závadná pitná voda

10.2.4.2 Ohrožení lidského zdraví nebezpečnými

biologickými, chemickými a fyzikálními faktory ..

10.2.4.3 Živelní katastrofy a ekologické havárie

10.2.5 Zhodnocení významu, vlivu a hierarchie závažnosti

10.2.5.1 Propojeni globálních problémů

10.2.5.2 Rozvojové versus rozvinuté země

10.3 Mezinárodní spolupráce při řešení globálního environmentálního

problému

10.3.1 Historický vývoj mezinárodní spolupráce

10.3.2 Mezinárodní organizace a jejich činnost

10.3.2.1 OECD a životní prostředí

10.3.2.2 OECD a udržitelný rozvoj

10.3.2.3 Nevládní organizace

10.3.2.4 Mezinárodní smlouvy

10.3.3 Kjóto

10.3.3.1 Redukční cíle

10.3.3.2 Boj o Kjótský protokol

10.3.3.3 Odstoupení Spojených států

10.3.4 Summit v Johannesburgu

10.3.4.1 Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD)

- co mu předcházelo

10.3.4.2 Implementační plán

Literatura


ODDÍL D - Globální problémy a udržitelný rozvoj

11. Trvale udržitelný rozvoj

11.1 Charakteristika trvale udržitelného rozvoje

11.1.1 Historie trvale udržitelného rozvoje

11.1.2 Pojem „trvale udržitelný rozvoj"

11.1.3 Principy a pilíře trvale udržitelného rozvoje

11.1.3.1 Ekologický pilíř - vztah lidí a přírody

11.1.3.2 Ekonomický pilíř - přírodní kapitál

11.1.3.3 Sociální rozměr - rozvoj lidské osobnosti i celé

sociální sféry

11.1.4 Reformisté a reformátoři

11.1.4.1 Reformisté

11.1.4.2 Reformátoři

11.1.5 Současný rozvoj, globální trendy a budoucí vývoj

11.1.5.1 Ekonomický růst

11.1.5.2 Změny v sociální oblasti

11.1.5.3 Globalizace

11.1.5.4 Demografický vývoj

11.1.5.5 Technologický vývoj

11.1.5.6 Rostoucí tlak na přírodní ekosystémy

11.2 Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD) 2002

11.3 Indikátory trvale udržitelného rozvoje

11.3.1 Úloha indikátorů v procesu realizace trvale udržitelného

rozvoje

11.3.2 Zhodnocení současných indikátorů na příkladu

ekonomických indikátorů na mezinárodní a národní úrovni

11.3.3 Alternativní ekonomické indikátory na mezinárodní

a národní úrovni

11.4 Strukturované indikátory trvale udržitelného rozvoje

11.4.1 Jak se indikátory vyvíjely

11.4.1 Indikátory komise OSN pro udržitelný rozvoj

11.4.3 Přehled dalších indikátorů

11.4.4 Společné evropské indikátory

11.4.5 Ekologická stopa

11.4.6 Specifické indikátory

Literatura

Budoucnost - místo závěru
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist