načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Globálne zdroje Hrozba alebo šanca? – Peter Staněk; Dušan Doliak; Pavlína Ivanová

Globálne zdroje Hrozba alebo šanca?
-11%
sleva

Kniha: Globálne zdroje Hrozba alebo šanca?
Autor: Peter Staněk; Dušan Doliak; Pavlína Ivanová

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí nedostatok prírodných zdrojov, čo by sa mohlo stať ... (celý popis)
506
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 187
Rozměr: 215,0x157,0x20,0 mm
Úprava: ilustrace, tabulky, grafy, mapy.
Vydání: Prvé vydanie
Skupina třídění: Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
Životní prostředí a jeho ochrana
Hmotnost: 0,356kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201706
ISBN: 978-80-8168-676-4
EAN: 9788081686764
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí nedostatok prírodných zdrojov, čo by sa mohlo stať kľúčovým limitom ďalšieho vývoja ekonomiky i spoločnosti.

Vývoj zmien klímy i celkových zmien prírodného prostredia posilňuje úlohy vody ako kľúčového životodarného zdroja života. Jej zdroje, ale aj plytvanie, čerpanie a takisto aj znečisťovanie ovplyvňuje syntézu zmien prírodného prostredia a vývoj ľudskej civilizácie.

Ľudský faktor hral kľúčovú úlohu vo vývoji ekonomiky i spoločnosti. V súčasnosti sa jeho úloha mení: robotika, umelá inteligencia, informačná spoločnosť sú kľúčové výzvy stojace pred človekom – dnes a osobitne v budúcnosti. Tradičná odvetvová štruktúra zamestnanosti prechádza veľkými zmenami (odvetvia, formy pracovných úväzkov, vlastná potreba práce).

Informačná spoločnosť, robotika, umelá inteligencia sú fenomény súčasnosti i budúcnosti. Existuje antroposféra alebo len k nej smerujeme? Nachádzame nový modus vivendi medzi biosférou a technosférou? Nachádzame nové definovanie vzťahu človeka a prírody, človeka a planéty? Alebo pokračujeme vo svojej nadradenosti nad prírodou, vo svojom pohŕdaní voči flóre a faune? Či v nás hlodá červík pochybnosti a uvedomujeme si, že napriek obrovskému technickému pokroku zostáva človek súčasťou prírody a mal by sa v úcte skláňať pred planétou Zem, pred svojím domovom? (hrozba alebo šanca?)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

ÚVOD .......................................................................................7

KAPITOLA 1

VRCHOL PROSPERITY ............................................................9

1.1 Klimatická zmena ...................................................................12

1.2 Ropný vrchol ..........................................................................18

1.3 Vrchol energií (uhlie, plyn a urán) ...........................................25

1.4 Vrchol minerálov .....................................................................28

1.5 Vrchol obrábateľnej pôdy ........................................................34

1.6 Vrchol úrodnosti .....................................................................35

1.7 Vrchol priemyselného výstupu na obyvateľa ............................37

1.8 Vrchol znečistenia ...................................................................38

Zhrnutie ........................................................................................39

Literatúra ......................................................................................41

KAPITOLA 2

SVET PO VRCHOLE ............................................................... 46

2.1 Vplyvy klimatickej zmeny........................................................47

2.2 Vplyvy vrcholov surovín ..........................................................52

2.3 Vplyvy na ekonomické prostredie ............................................58

2.4 Vplyvy na geopolitické vzťahy .................................................62

2.5 Život na Slovensku po vrchole prosperity ................................63

Zhrnutie ........................................................................................66

Literatúra ......................................................................................68


KAPITOLA 3

VODA AKO KĽÚČOVÝ FENOMÉN BUDÚCNOSTI .................. 71

KAPITOLA 4

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ.

TECHNOSFÉRA – BIOSFÉRA ...............................................107

KAPITOLA 5

ĽUDSKÝ FAKTOR – STRATEGICKÝ MANAŽMENT –

HUMANIZÁCIA ....................................................................147

Z ÁV E R ..................................................................................185


13

Vrchol prosperity

ných výrobkov. To znamená, že až v posledných dvoch desaťročiach vieme krížovo skontrolovať údaje o  množstve častíc CO

2

v atmosfére s produkciou v jednotlivých krajinách, mes

tách, obciach, strojoch a prírodných zdrojoch. Scenáre vývoja globálnej teploty

Najautoritatívnejším zdrojom prognózy vývoja globálnej

klímy je Medzivládny panel o zmene klímy – IPCC. Dá sa povedať, že výsledky, ktoré publikuje, sú konzervatívne. Výsledky majú niekoľko nedostatkov a hlavný z nich je, že podkladové scenáre

[12]

vývoja spotreby fosílnych palív sú založené na

hypotéze neustáleho rastu počtu obyvateľov planéty a neustálej dostupnosti fosílnych palív s  približne rovnakou cenou. V  podkapitolách venovaných ropnému vrcholu a  vrcholom energií (1.2 a  1.3) uvádzame, že tento predpoklad je mylný, a preto sa v tejto práci budeme prikláňať k optimistickejšiemu scenáru (z  hľadiska klimatickej zmeny, nie z  hľadiska HDP), ktorý predpokladá zvýšenie globálnej teploty na Zemi do konca 21. storočia o 2 °C (od priemeru z predindustriálnej epochy). Tento je zhrnutý v  scenári IPCC produkcie CO

2

ozna

1900 2000 2100

rok

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

globáne otepľovanie povrchu (°C)

B1A1TB2A1BA2A1FI

20.storočie

koncentrácia roku 2000

Obrázok 1 Projekcie teplôt IPCC

[12]


19

Vrchol prosperity

uvádzame niekoľko prognóz, ktoré budú mať najvýznamnejší vplyv na vývoj už v nasledujúcich 34 rokoch (do roku 2050): ■

vysušovanie územia okolo Stredozemného mora bude mať

vplyv na cenu pitnej vody a  schopnosť zavlažovať poľno

hospodársku produkciu

[22]

,

zvýšený výpar v Kalifornii a pokles hladiny rieky Colorado

vedie k  vypínaniu zavlažovania a  k  poklesu poľnohospo

dárskej produkcie v Kalifornii

[23]

,

zvyšovanie migrácie z  najviac postihnutých oblastí Čad,

Niger, Nigéria, Sudán

[24]

.

1.2 Ropný vrchol

Ako sme už uviedli, modelovanie vyčerpávania zdrojov vychádza z práce M. King Hubberta z roku 1956. Pozorovaním denného čerpania ropy z vrtu zistil, že množstvo vyčerpanej ropy z  každého jednotlivého vrtu sleduje Hubbertovu krivku

[07]

, ktorá je špeciálnym prípadom tzv. logistickej krivky

[25]

.

Jej priebeh je znázornený na obrázku 7.

V  ďalších prácach M. King Hubbert na základe údajov o čerpaní ropy kontinentálnych Spojených štátov

[26]

(t. j. mimo

Havaj, mimo čerpania v  morských vrtoch a  mimo netradičnú ropu) predpovedal vrchol produkcie − rok najväčšej ťažby konvenčnej (tradičnej) ropy (t. j. klasickej ropy, ktorá má iné zloženie ako ropa z ropných pieskov a bridlíc). Rok najvyššej

začiatok ťažby vrchol koniec ťažby

objem vyťaženej

ropy denne

Obrázok 7 Hubbertova krivka


21

Vrchol prosperity

Tabuľka 1 Producenti ropy

[29]

Producenti Megatony % svetovej ťažby

Saudská Arábia 572 13,2

Spojené štáty americké 567 13,1

Ruská federácia 533 12,3

Kanada 221 5,1

Čínska ľudová republika 215 5,0

Irak 175 4,0

Iránska islamská republika 168 3,9

Spojené arabské emiráty 160 3,7

Kuvajt 160 3,7

Venezuela 144 3,3

Zvyšok sveta 1 416 32,7

Svet spolu 4 331 100,0

1950

-20

-10

10

20

30

40

50

60

70

80

1960 1970 1980 1990 2000

Ročné nálezy mínus ročná spotreba [ mld. barelov]

Počet prieskumných vrtov [tisíce]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

spotreba väčšia ako nálezy

nálezy väčšie ako spotreba

Obrázok 8 Množstvo nových rezerv ropy

nájdených v danom roku

[28]


27

Vrchol prosperity

zuje pokles ťažby a  rast závislosti od dovozu. Vzhľadom na

veľké zásoby príbrežného plynu a hlbokomorského plynu

však nastane celosvetový vrchol ťažby plynu neskôr v budúc

nosti oproti obrázkom 11 a 12 (pozitívny vplyv).

Keďže však vieme, že bude plyn nahrádzať ostatné fosíl

ne palivá v energetickom mixe, aj po pripočítaní príbrežného

a hlbokomorského plynu bude vrchol ťažby plynu skôr (nega

tívny vplyv). Po započítaní pozitívneho a negatívneho vplyvu

si myslíme, že aj ťažba plynu je za vrcholom.

Vrchol uránu bol v  roku 2006. Odvtedy množstvo vyťaže

ného uránu klesá a  rastie jeho cena. Navyše urán tvorí menej

ako 6  % na svetovom energetickom mixe

[36]

. Výstavba jadro

vých elektrární trvá veľmi dlho (od projektového zámeru až

po spustenie do prevádzky viac ako 8 rokov) a  aj pri horúč

kovitej výstavbe nových elektrární, pričom je ziskovosť každé

ho projektu záporná, nedokáže ľudstvo nahradiť fosílne palivá

v energetickom mixe. Preto nebude mať urán podstatný vplyv

na scenár vývoja budúcej prosperity. Tabuľka 5 ukazuje rozlič

né zásoby množstva uránu podľa ceny. Vidíme, že pri súčasnej

cene uránu na svetových trhoch sú zásoby viac-menej vyčerpa

2$

4$

6$

8$

45

55

65

75

mld. kubických stôp denne

Ceny na Henryho hube ($ za MMBTU)

ťažba plynu (ľavá os)

cena plynu (pravá os)

Pokles produkcie

-1,2 bcfd od sep. 2015

jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16

Obrázok 12 Vrchol plynu USA

[35]


38 Vrchol prosperity 1.8 Vrchol znečistenia

Pri charakteristike vplyvu znečistenia sa obmedzíme na

údaje a predpovede, ktoré majú vplyv na ekonomiku a zvyšovanie cien v spotrebnom koši obyvateľstva. Aj keď sekundárne vplyvy prostredníctvom znižujúcej sa kvality života nie sú zanedbateľné, je pomerne ťažko vyčísliť ich vplyv na HDP a iné merateľné ukazovatele.

Znečistenie ovzdušia sa postupne koncentruje v krajinách,

ktoré sú ochotné znášať environmentálnu záťaž kvôli nezadržateľnej honbe za zvyšovaním materiálnych príjmov. Ako najlepší príklad môže slúžiť Čína, Japonsko, India a  niektoré krajiny tretieho sveta. Pri zhoršujúcej sa ekonomickej situácii vo svete môžeme očakávať, že znečistenie bude rásť vo všetkých krajinách, keďže environmentálne zásahy (filtrácia, zložitejšie výrobné postupy, vyžadujúce viac energie alebo materiálu, teda celkovo drahšie a pod.) budú postupne eliminované z troch dôvodov: 1. celková produkcia exhalátov klesne s celkovým poklesom

globálnej aj lokálnej produkcie; 2. pri klesajúcej prosperite budú štáty náchylnejšie na korup

ciu a  obchádzanie legislatívy a  medzinárodných dohovo

rov; 3. voliči budú preferovať udržanie priemyselnej produkcie aj

za cenu zvyšovania ekologickej záťaže.

Znečistenie riek sa týka najmä krajín tretieho sveta a dá sa

očakávať, že súčasný stav by mohol vo vyspelých krajinách pretrvať s  výnimkou oblastí, kde bude prebiehať frakovanie (týka sa to aj niekoľkých percent územia Slovenska a Európy) s cieľom získať veľmi drahú ropu veľmi zlej kvality. V takto postihnutých oblastiach bude voda v riekach a studniach toxická. Môžeme očakávať, že mapa znečistenia vôd sa bude kryť s mapou znečistenia pôdy. Znečistenie oceánov a morí (najmä okysľovanie) bude pokračovať aj po vrchole fosílnych pa

56

sVet po Vrchole

Pri splnení všetkých predpokladov môžeme očakávať, že

technologická úroveň bežne spotrebúvaných tovarov bude

rovnomerne klesať približne rovnakým tempom, ako rástla do

dnešných dní. Môžeme očakávať, že spotreba sa vo vyspelých

krajinách ustáli na úrovni 70. rokov 20. storočia, ale internet

a  osobné počítače už ostanú ako štandardné vybavenie do

mácnosti a priemyslu.

Aj keď plány jednotlivých vlád o  ropnom vrchole nie sú

známe, máme k dispozícii štúdie Medzinárodného menového

fondu

[12]

(MMF), americkej armády a Bundeswehru.

Americká armáda už zverejnila niekoľko dokumentov

[03]

.

Materiál Trendy energie a  dôsledky pre vojenské základne armá

dy USA

[04]

je aktualizáciou podobného materiálu z  roku 2005.

Tento materiál ešte nezachytáva najnovšie trendy a  technoló

gie v ťažbe fosílnych palív: nekonvenčnú ropu a nekonvenčný

plyn, ktorým sa venujeme v  predchádzajúcej kapitole. Autori

konštatujú, že „po tom ako dosiahneme ropný vrchol... je mož

né očakávať aj ropné vojny“. Štúdia opakuje tézy, ktoré sme už

Spojené štáty

Populácia

v miliónoch

Kanada

Austrália

Nemecko

Kanada

Južná KóreaRusko

Čína

Turecko

Brazília

India

1050

1

2

3

4

5

6

7

8

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Taliansko

EÚ 28

100

250

500

1 000

energia ekvivalentná tonám ropy na obyvateľa

HDP na obyvateľa (2011 USD PPP)

Obrázok 26 Závislosť HDP a spotreby energie (na obyvateľa;

v parite kúpnej sily; energia je prepočítaná na tony ropy

na obyvateľa ročne) (zdroj: EIA)

76

Voda ako kľúčoVý fenomén budúcnosti

zmenu hydrologických pomerov. Výsledkom je nielen zvýše

nie priemernej teploty na určitých teritóriách, ale aj výrazný

nárast nemožnosti prežiť na týchto teritóriách vzhľadom na

obmedzené množstvo pitnej vody, zmenu režimu odparova

nia a celkovú zmenu zrážok, ktoré sa na tomto území vyskytu

jú. Skutočnosť, že dochádza skôr k teplejším zimám s menším

množstvom snehu a  prívalovými dažďami, znamená nielen

ohrozenie klasického cyklu štyroch ročných období v  stred

ných šírkach, ale v  podstate predstavuje zásah do celkovej

flóry a fauny v týchto územiach. Výsledkom je nielen zmena

hydrologických pomerov z hľadiska riek atď., ale dochádza aj

k celkovej zmene pohľadu na štruktúru flóry a fauny viazanej

na dostatok hydrologického a vodného potenciálu.

Dochádza k  zvýšeniu výskytu veternej a  vodnej erózie.

V súčasnosti už vyše miliarda ton úrodnej pôdy je ročne spla

vovaná do oceánov. Dochádza nielen k  predlžovaniu území,

ktoré sú za ústím veľkých riek do oceánu, ale aj k  výrazné

mu predlžovaniu usadenín na dne oceánov. Už v  súčasnosti

dôsledky odnosu usadenín riekami, ako sú Mekong a Ganga,

znamenajú stovky kilometrov vo vnútorných častiach oceá

nov, kde sa ukladajú sedimenty. Tieto sedimenty menia nie

len charakter morského dna, ale výrazným spôsobom menia

aj celkovú štruktúru vody, rozpustnosť minerálov a  prvkov,

a v konečnom dôsledku znamenajú aj zmenu celkovej kvality

hydrologických pomerov na veľmi širokých územiach. Pridaj

me k tomu aj pôsobenie fenoménov El Nino a La Nina, ktoré

menia štruktúru prenášanej masy vodných systémov z atmo

sféry medzi kontinentmi, menia výmenu energetických pome

rov medzi jednotlivými oceánmi a v konečnom dôsledku radi

kálnym spôsobom menia hydrologické pomery až po rybolov.

Tieto zmenené podmienky nie sú prijateľné pre veľkú časť po

pulácie a napríklad zmena možností rybolovu znamená aj zá

sadné ohrozenie potravy výživového reťazca vo veľkých úze

miach na hraniciach medzi kontinentom a oceánom.

Voda ako kľúčoVý fenomén budúcnosti

ko síce vytvára mimoriadne zložitú škálu reťazenia súvislostí, ale takisto dovoľuje pomerne presne predvídať kľúčové momenty a  zlomy v  oblasti vývoja ľudskej spoločnosti, ku ktorým bude dochádzať.

Roztopenie alpských ľadovcov radikálne zasiahne desiatky miliónov obyvateľov v rámci EÚ. Bude to možné riešiť na európskej (národnej) úrovni? Alebo sa tento problém bude riešiť ako problém fundamentálneho prežitia ľudstva na úrovni OSN? Bude problém kradnutia vody medzi jednotlivými krajinami riešený medzinárodnými súdmi a  arbitrážou? Alebo skôr finančným vyrovnaním medzi jednotlivými súperiacimi krajinami? A  čo skutočnosť, že veľké časti zdrojov pitnej vody (napríklad na Antarktíde alebo Aljaške) sa stávajú stále častejšie predmetom vlastníckych nárokov a  vlastníckych práv. Ak by sme takto pokračovali ďalej, je zrejmé, že väčšinu pohľadov na úlohu vody v  ľudskej spoločnosti, v  ekonomike i  v  živote človeka, možno obmedziť na konštatovanie určitého druhu tovaru, za ktorého distribúciu musí budúci spotrebiteľ zaplatiť v dostatočnej miere. Je však stále zrejmejšie, že vodu a celkové riešenie problému s ňou, je nutné zásadne riešiť na nadnárodnej úrovni. Národy sa síce snažia vytvárať riešenia v prípade vodného a hydrologického procesu na národnej úrovni, ale tieto zmeny sú nedostatočné. Okrem toho pohyb vody sa nezastaví na hraniciach len preto, že existuje fyzická hranica určitého štátu alebo určitého teritória.

Celkový pohyb vodnej masy po povrchu planéty je jedným z kľúčových vitálnych problémov nielen z hľadiska prognózovania extrémnych atmosférických javov, ale aj z hľadiska prostého prežitia väčšiny populácie na jednotlivých územiach. Nanešťastie, transport pitnej vody z oblastí, kde je jej dostatok, do oblastí, kde jej nedostatok, je veľmi nákladný a problematický, a najmä nevieme, k akým celkovým zmenám hydrologických pomerov dôjde pri premiestnení týchto obrovských más ľadu. Zoberme do úvahy aj ďalšiu skutočnosť alebo ďalšiu informačná spoločnosť. technosféra – biosféra

Tento konflikt je viditeľný napríklad na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, kde ľudia umiestňujú informácie zásadného vitálneho významu pre nich samotných. Aj keď v  podstate často ide o  informácie o  ich zážitkoch, cestách, návštevách a podobne, znamenajú však vytváranie obrovského reálneho psychologického profilu každého umiestňovateľa informácií na Facebooku alebo Twitteri. Na druhej strane aj tí istí ľudia, ktorí poskytujú svoje najinternejšie a najvnútornejšie informácie širokému okruhu užívateľov, zároveň požadujú, aby bola zachovaná výrazná miera ochrany vnútorných informácií, ochrany intimity a súkromia. Požadujú a sú rozhorčení, pokiaľ informácie, ktoré poskytli, sú použité proti nim.

V  tomto kontexte vnútorný rozpor informácií z  hľadiska poskytnutia a  spätného využitia proti poskytovateľovi informácií viedlo veľa autorov aj ku konštatovaniu, že súčasný stav je charakteristický predovšetkým bezplatným poskytovaním informácií o sebe samom. Zoberme do úvahy len informácie, ktoré poskytujeme napríklad pri získaní vernostných kariet alebo vernostných zliav. Zoberme do úvahy informácie, ktoré poskytujeme mobilným operátorom. Zoberme do úvahy informácie, ktoré poskytujeme v rámci zdravotného systému či pracovných záznamov. Všade ide o  veľmi interné informácie o nás samých. Zároveň očakávame, že ten, kto tieto informácie dostal, s nimi nebude ďalej pracovať a zabezpečí ich plnú ochranu.

V legislatíve nadobúda táto snaha podobu vytvorenia úradov na ochranu osobných údajov. Na druhej strane sme stále viac svedkami, že takto získané informácie, v  podstate bezplatne, sú predmetom rozsiahleho obchodovania, biznisu a možností pre toho, kto ich spracúva, získať ďalšie obrovské výhody – odbytový priestor, podnikateľský priestor i možnosti formovania nálad spoločnosti.

informačná spoločnosť. technosféra – biosféra

svedkami nového procesu tohto typu, pri ktorom predovšetkým spoločnosti zaoberajúce sa informáciami vytvárajú nové biznis modely, rozširujú hierarchiu činností, ktoré zahrnujú pod svoju oblasť, a k tomu všetkému používajú predovšetkým systém big data, a teda informácie, ktoré získali legálnou, oficiálnou cestou.

Najlepšie to vidíme na príklade mobilných operátorov a internetového obchodu. Mobilní operátori začínajú stále viac obchodovať s dátami, ktoré získali od svojich klientov. Rozvíjajú analytické oddelenia umožňujúce novým spôsobom pristupovať k dátam, ktoré poskytujú jednotliví zákazníci, vytvárajú situácie, v ktorých možno modelovať predpokladané javy a  výsledky takéhoto modelovania ponúkať žiaducim inštitúciám, orgánom alebo biznis priestoru na ďalšie efektívne využitie. Musíme konštatovať, že mobilní operátori sa stávajú jedným z kľúčových producentov informácií, práve vzhľadom na všetky technické parametre, ktoré obsahujú mobilné komunikácie a pri vzťahu medzi zákazníkom a firmou.

Rozvinutie rôznych bonusových stránok, rôznych systémov odmeňovania v  rámci mobilných operátorov zásadným spôsobom rozširuje možnosť vnútorných interných informácií, ktoré možno získať o jednotlivých klientoch. Dokonca stimulácia k stále väčšiemu využívaniu ďalších takýchto služieb umožňuje priamo formovať vnútorné odhaľovanie psychológie zákazníka v nebývalom rozsahu.

Toto všetko umožňuje dosahovať úplne novú kvalitu spracovania, ale aj získavania informácií. Je pritom paradoxné, že získanie informácií je tou najjednoduchšou cestou, pretože spravidla rôzne vernostné a iné programy umožňujú úplne bezplatne získavať ďalšie obrovské terabajty informácií o jednotlivých klientoch a zákazníkoch.

Na druhej strane aj na obrovský nárast zložitosti spoločnosti však vzniká potreba formovania alternatívnych riešení správania jednotlivých členov spoločnosti a vytvárania mode       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.