načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Gangy -- Vězeňské, pouliční a motorkářské - Barbora Vegrichtová

Gangy -- Vězeňské, pouliční a motorkářské

Elektronická kniha: Gangy -- Vězeňské, pouliční a motorkářské
Autor:

Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Počet stran: 181
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné)
Vydání: Vydání 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0377-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Charakterizuje nejznámější skupiny hispánských, černošských i rasistických vězeňských gangů, stejně jako nejvlivnější pouliční a motorkářské gangy. Podrobným způsobem popisuje rekrutační techniky, příčiny vstupu do gangu, členskou základnu i nejvýznamnější současné trendy. Zvýšená pozornost je věnována aktuálnímu tématu radikalizace ve věznicích, vazbám mezi gangy a problematice extremismu a terorismu. Autorka vychází nejen z dlouhodobého studia této oblasti, ale i z empirického šetření realizovaného v prostředí českých věznic. Nakladatelelská anotace. Publikace představuje vybrané vězeňské gangy, jejich organizační strukturu, dynamiku, charakter a užívanou symboliku.

Popis nakladatele

Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice? (vězeňské, pouliční a motorkářské)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Barbora Vegrichtová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Gan Gy

B a r B o r a

VegrichtoVá

Vězeňské, pouliční

a motorkářské

Barbora Vegrichtová

Vězeňské, pouliční a motorkářské


KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Vegrichtová, Barbora

Gangy : vězeňské, pouliční a motorkářské / Barbora Vegrichtová.-

Vydání 1. -- Praha : Grada, 2017. -- 184 stran, 8 stran obrazových příloh

ISBN 978-80-271-0377-5

316.354.4 * 343.97 * 343.85 * (048.8)

- gangy

- kriminologie

- prevence kriminality

- monografie

343.97 - Kriminologie [18]


VĚZEŇSKÉ, POULIČNÍ

A MOTORKÁŘSKÉ

GANGY

B A R B O R A

VEGRICHTOVÁ

Grada Publishing


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být

reprodukována ani šířena v  papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA GANGY Vězeňské, pouliční a motorkářské Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6722. publikaci Recenzovali: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. JUDr. Jörg Petermann, Ph.D. Odpovědný redaktor Zdeněk Kubín Sazba a zlom Milan Vokál Foto z archivu autorky Návrh a zpracování obálky Vojtěch Kočí Počet stran 184 + 8 stran barevné přílohy Vydání 1., 2017 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice © Grada Publishing, a.s., 2017 Cover Photo © Barbora Vegrichtová a Depositphotos / nejron ISBN 978-80-271-9512-1 (ePub) ISBN 978-80-271-9349-3 (pdf ) ISBN 978-80-271-0377-5 (print)

————————————————— 5 ———

Obsah

Obsah

Předmluva 8

1. Úvod do problematiky 10

1.1 Základní terminologické vymezení 11

1.2 Vymezení vězeňských gangů 21

1.3 Shrnutí 29

2. Charakteristické znaky vězeňských gangů 30

2.1 Typologie gangů 31

2.2 Rekrutační proces a vstup do gangu 33

2.3 Kriminální aktivity gangů 37

2.4 Struktura a image 42

Barvy 44

Oblečení 45

Šperky 46

Graffiti 47

Hudba 50

Kriminální slang 52

Znaková řeč rukou 55 2.5 Znalost vězeňské komunity z pohledu prevence 56 2.6 Shrnutí 59

3. Rasistické a nenávistné gangy 60

3.1 Aryan Brotherhood 62

Proces rekrutace 66 3.2 Nazi Low Riders 69 3.3 Situace v České republice 71 3.4 Shrnutí 77

4. Černošské gangy 78

4.1 Black Guerilla Family 78

4.2 Crips 82

4.3 Bloods 85

4.4 Shrnutí 87


——— 6 —————————————————

5. Hispánské gangy 89

5.1 Mexican Mafia 89

5.2 Texas Syndicate 92

5.3 La Nuestra Familia 94

5.4 Shrnutí 99 6. Motorkářské gangy 100

6.1 Jednoprocentní motorkáři 100

6.2 Organizační struktura a rekrutace 106

6.3 Systém hodností 109

6.4 Symbolika motorkářských gangů 112

6.5 Hells Angels MC 114

6.6 Bandidos MC 119

6.7 Outlaws MC 121

6.8 Pagans MC 122

6.9 Mongols MC 123

6.10 Shrnutí 124 7. Transnacionální gangy 125

7.1 Mara Salvatrucha 126

7.2 18th Street Gang (M-18) 131

7.3 Shrnutí 133 8. Napodobování gangů a aktuální bezpečnostní otázky 135

8.1 Vězeňská subkultura a vězeňský kodex chování 135

8.2 Adaptace na vězeňské prostředí 142

8.3 Imitace, identifikace, radikalizace 146

8.4 Vybrané případy kriminální symboliky 157 Závěr 163 Použité a doporučené informační zdroje 164

Monografie, studie a učební texty 164

Články z časopisů a sborníků 167

Zákonná úprava a ostatní použité dokumenty 170

Webové stránky a elektronické zdroje 172 Rejstřík 175

Poděkování autorky náleží Policejní akademii České republiky v Praze, příslušníkům

bezpečnostních sborů, zejména pracovníkům Vězeňské služby České republiky, a dalším

spolupracovníkům za jejich podporu a vstřícnost při studiu a výzkumu

dané problematiky. ——— 8 ————————————————— Předmluva Skupinová trestná činnost neboli kriminalita, která je páchaná v kooperaci více osob, je považována za závažnou formu protiprávního jednání, ohrožující společenské hodnoty a bezpečnost. Moderní společnost proto trvale usiluje o hledání účinnějších nástrojů trestní politiky a  dalších sociálních strategií, umožňujících potlačování kriminality, včetně její organizované podoby.

Problematika gangů představuje širokospektrální téma, které je předmětem zájmu odborníků reprezentujících různorodé vědní disciplíny, zejména tedy trestní právo, kriminologii, penologii, etopedii, kriminalistiku a mnohé jiné relevantní obory. Neméně důležitou oblastí, kde jsou gangy podrobeny studiu a zkoumání, je bezpečnostní sféra. Gangová uskupení jsou sledována pracovníky bezpečnostních složek států po celém světě. Ilegální aktivity členů gangu nebo gangu jako kolektivního tělesa mají v mnoha případech mezinárodní charakter, vliv gangů je tak často patrný v několika desítkách států po celém světě. Sdílení informací o této problematice v nadnárodním kontextu je proto klíčové pro přijetí dalších opatření.

Svět zločinu a organizovaných kriminálních skupin přitahuje pozornost širokéveřejnosti již po staletí a ne vždy z pohledu kritického. Kriminalita vybraných zločineckých gangů a kriminálních společenství mafiánského typu je předmětem zájmu žurnalistů, publicistů, ale i oblíbeným námětem literárních a filmových ztvárnění. Kriminálnískuiny a  ikoničtí představitelé těchto uskupení jsou do značné míry prezentováni s romantizující aureolou, což zapříčiňuje, že se tyto skupiny stávají legendami. Takovýto pohled na kriminalitu zvyšuje její atraktivnost a pro vybranou část společnosti se může stát přitažlivým, či dokonce akceptovatelným.

Existence a fungování gangů nejsou tedy striktně limitovány teritoriálně, působení a trestná činnost přesahují hranice a právní jurisdikce států, imunní nezůstávají aniprostředí vězeňských zařízení či orgánů veřejné správy. Ve státech, kde není činnost gangů registrována či příliš rozšířena, je možné sledovat projevy jisté formy adorace a imitace aktivit gangů. To je zřejmé zejména u vybraných subkultur mládeže, především tédelikventní části a rovněž ve výchovných ústavech a vězeňských zařízeních. V některých případech je možné odhalit i povýšení kriminálního chování na životní styl.

Autorka se v  publikaci zaměřuje na popis a  charakteristiku nejvýznamnějších vězeňských gangů světa s důrazem na ty aspekty gangové subkultury, které je možnéidentifikovat i v českém kriminálním a vězeňském prostředí. Cílem monografie je přispět k rozšíření povědomí o této problematice za pomoci kategorizace a deskripce klíčových indikátorů imitace či identifikace s kriminálním prostředím gangů. Z hlediskaformálního je kniha strukturována do osmi kapitol, přičemž každá je tematicky zaměřena na specifický typ vězeňských gangů, s popisem vnitřních kodexů, organizační struktury,

————————————————— 9 ———

Předmluva

rekrutačních postupů, image a symboliky. Závěrečná kapitola vychází z terénníhošet

ření autorky a její součástí jsou konkrétní příklady projevů sympatií či nápodoby gangů

v prostředí věznic v České republice.

Pro zájemce o hlubší studium tohoto tématu či vybraných tematických okruhůod

kazuje autorka na seznam literatury a přehled použitých písemných a elektronických

zdrojů. ——— 10 ————————————————— 1. Úvod do problematiky Důvodem zvýšené pozornosti, která je věnována činnosti, a především kriminalitě členů zločineckých gangů, je rostoucí vliv těchto skupin a trestné činnosti, jež je s tímtoprostředím spjata, extrémní míra násilí příslušníků gangu a značný podíl těchto struktur na ohrožování a narušování norem a hodnot států, často v mezinárodním měřítku.

Kriminalita gangů je vnímána jako velmi závažná bezpečnostní hrozba zejména v souvislosti s napojením těchto osob na sféru organizovaného zločinu či případněveřejný sektor. V dalších kontextech lze vnímat gangy jako velmi negativní sociální jev, který narušuje občanské soužití vybraných měst a regionů, zejména v souvislosti s činností pouličních gangů. V uzavřeném prostředí věznic představují členové gangů vysoké riziko a překážku zajištění bezpečného chodu těchto nápravných zařízení. Existence a evoluce gangů v současném světě znamená v praxi enormní ohrožení demokratických principů většiny států a je s to způsobit výraznou dysbalanci v rovině bezpečnostní a společenské.

Problematice gangů je věnována značná pozornost především na americkémkontinentě, kde má studium a výzkum tohoto jevu historickou tradici. V evropském kontextu je tato problematika taktéž předmětem badatelského zájmu, ovšem v kontextuspolečenských, kulturních a rámcových odlišností, stejně tak v užívaném pojmosloví a přístupu.

1

Ve srovnání se stavem poznání problematiky gangů ve Spojených státech amerických

a ve vybraných zemích na evropském kontinentě, je odborná literární produkcev českém prostředí poměrně deficitní. Překážkou dostatečného a hlubšího poznání vězeňské

subkultury je bezesporu obtížnost pronikání do této komunity, stejně tak možnost sběru

validních dat.

Základní metodologický rámec knihy tedy tvoří popis a kategorizacenejvýznamnějších gangů působících v zahraničí a jejich vlivu na současnou vězeňskou populaciv České republice. Cílem textu je analyzovat projevy přijetí či nápodoby kulturních vzorců, které jsou vlastní nejvýznamnějším pouličním a vězeňským gangům v mezinárodním měřítku. Důraz je kladen na vymezení identifikátorů členství v gangu či podobné skupině nebo projevů sympatií a podpory k takovému uskupení.

Prezentované informace a zjištění vycházejí z terénního šetření realizovaného formou techniky pozorování a volných rozhovorů v prostředí vězeňských zařízení. Nezbytnou součástí zpracování problematiky byly též deskriptivní a historické metody, doplněné o analýzu relevantních zdrojů a materiálů, vztahujících se k předmětné oblasti. Primární důraz knihy je kladen na popis významných subjektů světové gangové subkulturya akcentování vybraných rizikových jevů vztahujících se k vězeňskému prostředí v kontextu zpracovávané problematiky. 1

Terminologické různorodosti je věnována pozornost dále v textu.

————————————————— 11 ———

Úvod do problematiky

1.1 Základní terminologické vymezení

Základem každé seriózní monografie je stanovení exaktního definičního rámce neboli

jednoduše řečeno terminologické zakotvení zpracovávané problematiky. Ne jinak je

tomu v případě významu a původu slov gang, kriminální skupina, komunita, subkultura,

organizovaná kriminalita, organizovaný zločin a  mnohé další. Sekundárně navazující

pojmosloví zasluhuje rovněž exaktní popis a vysvětlení, neboť právě takový obsahový

výklad vytyčuje srozumitelný prostor pro pochopení a porozumění popisovaného jevu.

Skupinová trestná činnost je jevem velmi heterogenním a  vyčerpávající deskripce jeho rysů je velmi obtížná, neboť v sobě zahrnuje mnoho kvalitativně odlišnýchkriminálních uskupení různého charakteru. Stupeň organizovanosti je jedním ze základních charakteristických rysů skupinové trestné činnosti. Může se ovšem u jednotlivýchpříadů výrazně lišit, od relativně nízkého stupně strukturovanosti až po precizněorganizované kriminální struktury. Jednoduše řečeno, každou kriminální skupinu není možné nazývat gangem a termín gang není identický s pojmem organizovaný zločin. Stručný výklad diferenčních znaků je nutný k bližšímu pochopení zpracovávané problematiky.

Jedna z kategorizací skupinové trestné činnosti může vypadat takto: ■ Příležitostná skupina

Vzniká nahodile v důsledku situace těsně před spácháním trestného činu nebo v jeho

průběhu. Navenek je zpravidla anonymní, trestná činnost se realizuje spontánně, bez

dělby úkolů, často se daří identifikovat momentálního vůdce skupiny. ■ Parta

Je časově stálejší, má již hierarchickou strukturu v čele s vůdcem. Plánování trestné

činnosti je na nízké úrovni, zahlazování trestných činů je nezřídka primitivní. ■ Organizovaná kriminální skupina

Páchání trestné činnosti je hlavní náplní skupiny, stupeň organizovanosti je vysoký,

pevná hierarchická struktura, existuje rozdělení úloh a zahlazování stop. ■ Zločinecká organizace

Jde o  nejvyšší a  nejnebezpečnější typ skupinové trestné činnosti. Orientuje se na

soustavné a dlouhodobé páchání závažné kriminality, která je smyslem její existence.

Činnost je plánovitá, charakterizovaná snahou po dosažení vysokých zisků i moci.

Hierarchie je členitá s pevnými organizačními vztahy a výraznými prvky konspirace.

2

2

VÁLKOVÁ, Helena; KUCHTA, Josef a kolektiv. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha:

C. H. Beck, 2012. s. 559. ——— 12 —————————————————

Někteří odborníci hovoří dokonce ještě o  vyšší formě, která přesahuje rámec organizovaného zločinu, a kterou nazývají nejvyšším stupněm páchání organizovaného zločinu. Jde o zločinecké prostředí.

Moderní formy organizovaného zločinu jsou charakteristické prohlubující sekonspirací, legalizací, a tedy z kriminologického hlediska i zvyšující se latentností. Systém organizovaných zločineckých skupin je nahrazován systémem organizovanéhozločineckého prostředí. Tuto tendenci potvrzuje také zpráva vypracovaná britským Královským institutem pro mezinárodní vztahy Chatham House

3

. Organizované zločinecké prostředí

tvoří nejen zločinci, ale i osoby, které nevědí o svém podílu na zločinecké činnosti a jsou

přesvědčeny o legálnosti svého počínání. V postsovětském prostoru pozorujeme celou

řadu kriminálních skupin, syndikátů i společenství. Ty se ve své nejméně rozvinuté formě

blíží spíše organizované skupině pachatelů, ve svých nejsofistikovanějších podobách jsou

tvůrci a součástmi onoho organizovaného zločineckého prostředí.

4

Jedna z definic uvádí, že organizovaná kriminalita je soustavná a plánovitá trestná činnost páchaná hierarchicky strukturovanou skupinou osob, mezi nimiž existuje dělba činnosti. Jejím primárním cílem je dosažení vysokého zisku.

5

Výše uvedené definiční charakteristiky se v mnoha aspektech shodují se systémem fungování gangů, míněno pouličních, vězeňských, motocyklových aj. Rozhodně ovšem nelze ztotožňovat termín organizovaná kriminalita a  organizovaný zločin, stejně tak není možné subsumovat kriminalitu gangů pod organizovaný zločin, či dokonce tyto jevy považovat za identické.

Podle dokumentu Rady EU 6204/97/2 ENFOPOL 35 REV 2 ze dne 21. 4. 1997 se organizovaným zločinem rozumí trestná činnost zločineckých skupin, které splňují kombinaci následujících kritérií: spolupráce dvou nebo více osob po delší či neomezenou dobu a podezření z páchání závažné trestné činnosti, motivované finančním ziskem nebo získáním moci. Tyto prvky pak musí být doprovázeny některými z doplňujících kritérií: rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy skupiny, uplatňování určitého druhu disciplíny a vnitřní kontroly, působení na mezinárodní úrovni, používání násilí či jinýchzastrašovacích prostředků, využívání obchodních či podnikatelských subjektů, zapojení do praní špinavých peněz, uplatňování vlivu v politice, médiích, ve veřejné správě, v justičních orgánech či ekonomice. 3

Informace o srůstání legální a nelegální sféry vyplývající ze zprávy, kterou v průběhu r. 2009 zadal

Europol Královskému institutu pro mezinárodní vztahy Chatham House (Chatham Hause, Royal

Institute of International Affairs). Citováno dle: Koncepce boje proti organizovanému zločinu v ČR

na období let 2011–2014, MV ČR. 4

POJMAN, Petr. Ruský a ukrajinský organizovaný zločin. Institut pro kriminologii a sociální prevenci,

2013. s. 13–14. 5

GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 4. vyd. Praha:

Wolters Kluwer, 2014. s. 396.

————————————————— 13 ———

Úvod do problematiky

Organizovaný zločin nelze tedy slučovat s gangem, byť někdy bývají gangyk organizovanému zločinu přiřazovány a jisté propojení je možné v tomto ohledu zachytit. Je zapotřebí ovšem zdůraznit, že činnost gangů vykazuje podstatně nižší stupeňorganizovanosti a hierarchizace, než je tomu v případě organizovaného zločinu. Gangy bývají také často vázány na určitou lokalitu, teritorium, jejich členská základna je určována věkem, etnickým složením, vyznávanou ideologií či přesvědčením. Organizovaný zločin obecně dbá více na konspiraci svých aktivit, trestná činnost je oproti kriminalitě gangů sofistikovanější a  kvalifikovanější, byť toto neplatí výlučně. Obecně však kriminalita gangů více postrádá propracovanost doprovodných a zabezpečovacích akcí tak, jak je to typické pro organizované zločinecké struktury. Členové gangů taktéž zpravidla otevřeně různými prostředky manifestují příslušnost ke svému „kmenovému“ gangu.

6

Členství

v gangu je zpravidla hodnota sama o sobě, loajalita, vnitřní solidarita členské základny,

oddanost principům skupiny je v rámci gangu velmi intenzivní. S jistým simplicitním

přístupem by se gangy daly označit za jistou vývojovou formu organizovaného zločinu

a v některých případech i za jeho nástroj při realizaci kriminálních aktivit.

V některých odborných studiích a dokumentech se ovšem hovoří o tzv. třetí generaci gangů, u které je možné zaznamenat nadnárodní, či dokonce mezinárodní působnost, zapojení v mnoha formách trestné činnosti, vyšší formu organizovanosti, existencivnitřních norem a autoregulativní mechanismy. Přes tyto charakteristiky stále není možné hovořit o organizovaném zločinu, gangy nejsou tak intenzivně provázány s legitimním podnikáním jako v případě organizovaného zločinu, struktura je horizontálnějšía existence gangu není striktně vázána na jednu vůdčí osobu, je decentralizovanější.

7

Etymologický původ slova gang je třeba hledat ve staré angličtině, kde tento výraz označoval chůzi, případně pochůzku či cestu. Významový vývoj tohoto slova odpovídá vyjádření „soubor věcí, které je nutné si vzít s  sebou na cestu“ případě „soubor věcí či nástrojů užívaných v rámci jednoho řemesla“. Tato konotace se rozšířila v polovině 14.  století. Ve dvacátých letech 16. století proniklo toto slovo do námořnické mluvy, kde označovalo „skupinu dělníků“. Po roce 1630 získal tento výraz již jistý odmítavý až pejorativní podtón, kdy slovo gang bylo užito v souvislosti se „skupinou osob, které cestují společně“ nebo „kriminální skupinou, bandou nebo komunitou“ (např. gang zlodějů, lupičů aj.). Od roku 1855 byl termín gang užíván ve smyslu označení „skupiny kriminálníků nebo darebáků“.

8

V letech po druhé světové válce zaujaly místo nejnebezpečnějších a nejviditelnějších násilných rituálů v zemi bitvy mezi městskými gangy. Svou verzi bitev gangů mělokaždé větší město. Gangy, které často bojovaly, se dělily na dvě hlavní kategorie: obranné 6

Viz níže v textu Symbolika gangů. 7

FRANCO, Celinda. The MS-13 and 18 th Street Gangs: Emerging Transnational Gang Threats?

Congressional Research Service, 2008. 8

HARPER, Douglas. Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 2016-02-01]. Dostupné z WWW:

<http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=gang>. ——— 14 ————————————————— a bojovné. Gangy obou kategorií působily v jasně vymezených rajonech – obvykle šlo o několik desítek městských bloků. Uvnitř gangu platil jasný „klovací řád“ – hierarchie se udržovaly, zpochybňovaly a  občas i  převracely vnitřními boji, slovními potyčkami a odvážnými činy.

9

Správní orgány se s newyorskými gangy mladistvých vypořádávaly zejména tím, že je vykazovaly na jejich území, pokud možno je potlačovaly, když začaly dělat už vážné škody, a  otevíraly sociální únikové cesty pro mladistvé, kteří se chtěli od gangu odoutat. Během šedesátých let začali znepokojení představitelé města vyvíjet rozsáhlejší a efektivnější úsilí o začlenění, pacifikaci nebo likvidaci těchto gangů a občanskoprávní a nacionalistické skupiny začaly vtahovat mladé černochy do jiných forem politického aktivismu. Gangy se stáhly na svá teritoria, transformovaly své organizace a  ztratily hodně ze své popularity. Expanze obchodu s drogami v následujících desetiletíchpřinesla zcela novou formu kontroly rajonu, která se soustředila na výběr plateb z prodeje nelegálních omamných látek.

10

V současnosti se konsenzuální výklady termínu gang nejčastěji shodují na vysvětlení, že se jedná o „skupinu osob, zabývající se kriminalitou“, přičemž člen takové skupiny je nazýván gangsterem. Realita je ovšem daleko složitější a přesahuje možnosti vytvoření explicitní a jednoznačné definice termínu gang. Struktura a dynamika fungování gangů je natolik složitá, že představuje skutečnou badatelskou výzvu. Prostředí gangů se rovněž vyznačuje značnou variabilitou, jež je umocňována odlišnostmi teritoriálními,národnostními, etnickými, náboženskými a  kulturními. Někteří autoři, zabývající se touto otázkou, jsou dokonce toho názoru, že univerzální definici gangu není možné vytvořit. Přesto není důvod na snahu o definiční vymezení podstaty pojmu gang rezignovat.Vědecké instituce a bezpečnostní složky se vzhledem k výše uvedeným faktům přiklánějí spíše k  vysvětlení problematiky gangů cestou stanovení definičních znaků (atributů), které jsou pro gangy charakteristické.

Výzkumu a studiu stavu, struktury a dynamiky fungování gangů se velmi intenzivně věnují specialisté a bezpečnostní instituce především na území Spojených státůamerických, kde má zkoumání tohoto fenoménu historickou tradici. V evropském kontextu se tomuto tématu věnuje podstatně menší pozornost, a v některých evropských státech se dokonce jedná o oblast marginálního zájmu. Významnou organizací, která se zabývá touto sférou je síť Eurogang, která sdružuje přední americké a evropské výzkumníky, jejichž předmětem zkoumání je prostředí gangů. Nosnými pilíři Eurogangu jesystematické, dlouhodobé studium a výzkum gangů v celosvětovém měřítku za využití metod kvalitativních i  kvantitativních. Hlavním cílem a  smyslem této badatelské činnosti je popis jednotlivých gangů, jejich činnosti a zvláštností, stejně tak transfer výzkumných výsledků do bezpečnostní a preventivní praxe. V českých podmínkách je hlavnímřešitelem této problematiky především Institut pro kriminologii a sociální prevenci, ten se 9

TILLY, Charles. Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. 103–104. 10

TILLY, Charles. Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. 105.

————————————————— 15 ———

Úvod do problematiky

ovšem na danou oblast zaměřuje spíše z pohledu skupinové trestné činnosti mládeže,

což zcela neodpovídá charakteru a aktivitám některých specifických gangů působících

v  zahraničí. Studium této problematiky je proto velmi významné v  době zvyšující se

internacionalizace světa zločinu, rozvoje komunikačních a  informačních technologií

a celkové globalizace světa obecně. Proaktivní přístup v této sféře může být přínosem

nejen v oblasti cílené represe, ale především v oblasti profylaktické a vzdělávací.

V souvislosti s problematikou gangů bývají jako ekvivalenty často užívané termíny kriminální či delikventní subkultura. Navzdory tomu, že se tyto pojmy na první pohled jeví jako významově shodné s termínem gang, je zde několik nuancí, kterých je vhodné si povšimnout. Samotný pojem subkultura lze vysvětlit v obecném pohledu jakospecifickou, zpravidla minoritní kulturu, lišící se od té většinové.

Společným a nejdůležitějším znakem subkultury je výrazná odlišnost od dominantní kultury. Obsahově termín vyjadřuje skutečnost, že členové těchto skupin představují alternativu vůči většinovému, společensky rozšířenému způsobu života. Subkulturní skupiny uznávají specifické normy a hodnoty, které jsou originální a nestandardní ve vztahu k majoritní, mainstreamové (hegemonní) společnosti.

11

Různé subkultury existují v  rámci společnosti jako její legitimní a  často i nezbytná součást, přičemž navzdory své odlišnosti nemusejí členové těchto skupin tendovat k ilegálním aktivitám.

Ne každý je však s  aktuální mainstreamovou nabídkou a  nabídkou konformních subkultur spokojen. Proto se rozhodne stát se integrální součástí kontrakultur neboli kontrastních a opozičních kultur, jejichž základním rysem je programová negace okolí, jehož hodnoty a normy odmítá a rozporuje. Dále je charakterizuje nechuť kekompromisům a dialogu s establishmentem. Mohou mít také násilný a protiprávní charakter. Kontrakultury se zpravidla utvářejí na okraji společnosti a  v  sociálně deklasovaném prostředí; rodí se z protestu, sociálního vyloučení, nepochopení a absence komunikace (dialogu). Jako příklad lze uvést kulturu kriminálních gangů, destruktivních kultů nebo teroristických skupin. Míra radikality (čí spíše extremality) programu kontrakulturodovídá schopnosti (potenciálních) členů vyrovnat se s výzvami a rozpory tohoto světa.

12

Porušování právních norem a  páchání trestných činů je oproti tomu fundamentálním znakem subkultur kriminálních, někdy také nazývaných delikventních. Přesto je zapotřebí položit si otázku, zda je možné z hlediska obsahového vnímat kriminální subkulturu a gang jako identický fenomén.

Nejsrozumitelněji se jeví vnímání pojmu kriminální subkultura v širší perspektivě jako soubor kriminálních skupin nejrůznějšího charakteru, velikosti, specializace, orga- 11

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Propagační metody politického extremismu. Praha: Policejní akademie

České republiky v Praze, 2014, s. 164. 12

Více v: URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef; BAJURA, Jan. Sociální deviace. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk,

2012, s. 116.

+ ——— 16 ————————————————— nizační struktury a členské základny, přičemž společným jednoticím znakem je páchání trestné činnosti různého stupně závažnosti. Z tohoto extenzivního pohledu je termín kriminální subkultura nadřazený ve vztahu k pojmu gang. Gang je tedy možné taktocháat jako jednu z forem kriminální subkultury, přičemž součástí jeho kriminálních aktivit je úmyslné páchání trestné činnosti. Z tohoto hlediska je nutné rozlišovat organizované kriminální skupiny, reprezentanty organizovaného zločinu a gangy. Nutno ovšempodotknout, že členové výše uvedených kriminálních společenství mohou oscilovat mezi všemi těmito strukturami a jejich aktivity se mohou vzájemně prolínat. Organizovaný zločin nezřídka využívá kriminální aktivity vybraných gangů či organizovanýchkriminálních skupin pro své dlouhodobější cíle a zájmy.

Kriminální

subkultura

Subkultura gangů

Obr. 1 Schéma vztahu kriminální subkultury a subkultury gangů

Jeden z významných výzkumníků a autorů odborných statí, zabývajících seproblematikou delikventních subkultur, byl bezesporu Albert K. Cohen, který se zaměřil na zkoumání chování delikventní mládeže v amerických městech padesátých let 20. století. Stanovil základní charakteristické znaky gangové subkultury takto: ■ neutilitární jednání (jednání, které není primárně zaměřeno na získání hmotného

majetku, racionality, odpovědnosti): na základě empirických dat ukazuje, že u krádeží

nepřevládá ekonomická racionalita; spíš lze nalézt ničení předmětů symbolizující

hodnoty střední třídy (vandalismus);

————————————————— 17 ———

Úvod do problematiky

■ zlomyslnost, nenávist, zlý úmysl;

■ negativismus: podle výsledků výzkumu nejsou tito mladí lidé ve sporus respektovanými hodnotami, ale vědomě je popírají, negují; ■ hédonismus: základem morálky gangu je preference příjemných prožitkůa odsouvání nepříjemných skutečností; ■ proměnlivost: mnohostrannost aktivit gangu – jednotlivé aktivity provozovanégangem se průběžně proměňují podle konkrétní situace; výběr aktivit je determinován

též rolí pohlaví; ■ skupinová autonomie: základní hodnotou je loajalita k členům gangu.

13

Dle výše uvedeného výčtu představuje dominující atribut gangové subkultury neschopnost přizpůsobit se středostavovským konvencím a pravidlům. Normy gangu jsou odlišné od většinové společnosti, což způsobuje tenzi a nahromaděná frustrace je posléze jedním ze spouštěčů delikventního chování. Jinak řečeno, deviantní subkultura uznává jiná pravidla a normy než většinová část konformní populace a její kriminální činnost je jakýmsi projevem vzdoru.

Výše uvedená charakteristika je ze současného pohledu užitečným nástrojemaplikovatelným na podobu a charakter současných gangů. Nutno ovšem podotknout, žečlenství v gangu není zdaleka doménou pouze mladé generace, což je patrné u složení členské základny vězeňských či motorkářských gangů. Taktéž vzdor vůči většinové společnosti nemusí být vždy zákonitým spouštěčem a podmínkou kriminality. Takové vysvětlení by bylo příliš zjednodušující a neodráželo by jiné aspekty psychologické, kriminologické a právní povahy. Mechanismus fungování gangu a některé definující atributy nastíněné výše jsou ovšem mnoha gangům společné.

Jedna z recentních definic, zformulovaná pracovníky skupiny Eurogang, vymezuje podstatu gangu na základě esenciálních atributů, jimiž jsou: skupinový charakter, věk členů gangu, trávení volného času na veřejných místech, trvání v čase

14

, existenceskuinové identity a páchání nezákonných činů.

15

Definice gangu podle skupiny Eurogang zní: „Každá trvalá skupina mladých lidí, která tráví svůj volný čas na veřejných místech a u které je provozování ilegálních aktivit součástí skupinové identity.“ „Trvalá“ znamená existující minimálně tři měsíce, „mladí“ odpovídá průměrnému věku adolescenta nebo jedincům do 25 let a „ilegálním“ se má 13

COHEN, K. Albert. Delinquent Boy. The Culture of the Gang. Glencoe, Illinois: The Free Press,

1955, s. 25. SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing,

2010. 14

Tyto skupiny existují a působí po určitý časový úsek na rozdíl od spontánně vzniklých kriminálních

skupin, které se po dokonání trestné činnosti zpravidla rozpadnou či zcela zaniknou. 15

Srovnej: MORAVCOVÁ, Eva. Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském

kontextu. In Data a výzkum – SDA Info 2012, vol. 6, no. 2, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012,

s. 157. ——— 18 ————————————————— na mysli nezákonné chování. „Identita“ odkazuje na identitu skupinovou a předpokládá souhlas jedince účastnit se nezákonných aktivit.

16

V  českých odborných kruzích se termín gang vyskytuje sporadicky nebo vůbec. Z kriminologického úhlu pohledu je zkoumána kriminalita mládeže, případně mladých lidí, která vykazuje jistá specifika, ale nelze je ztotožňovat s vymezením fungovánígangu. Nejčastěji se používá termín parta, případně antisociální či delikventní subkultura mládeže. Tyto výrazy ovšem nelze použít jako ekvivalent pojmu gang.

Antisociální činnost mladých pachatelů je ve velkém množství případů páchána ve skupinách nebo alespoň ve dvojicích. Většinou se nejedná o rozsáhlé organizované party s pevnou hierarchickou strukturou, ale spíše o skupiny vrstevníků, kteří se znají z  místa bydliště, školy, internátu či pracoviště nebo volnočasové aktivity (restaurace, kluby, rekreační sport, víkendové aktivity, fotbaloví fanoušci apod.). Trestná činnost získává mnohdy nádech určitého druhu zábavy, soutěživosti, zaplňování přebytečného (nesprávně strukturovaného) volného času, potřeby „realizovat se“ a kompenzovatneúspěchy či frustrující situace všedního dne.

17

Úřad spravedlnosti Spojených států amerických vymezuje gang jako skupinu tří nebo více jedinců, jejíž členové přijímají kolektivní identitu skupiny, se kterou se ztotožňují a  kterou využívají k  vytvoření atmosféry strachu nebo zastrašení, přičemž využívají následující prvky: společný název skupiny, slogan, identifikační znak, symbol, tetování nebo jiný tělesný markant, styl či barvu oblékání, styl účesu, znamení rukou nebograffiti. Hlavním smyslem skupiny je páchání trestné činnosti, používá násilí a zastrašování k dosahování svých kriminálních cílů. Její členové se zabývají ilegálními kriminálními aktivitami s úmyslem zlepšit či udržet moc, reputaci nebo ekonomické zdroje skupiny. Tento typ skupiny se může vyznačovat těmito atributy: ■ členové dodržují a respektují v rámci skupiny interní pravidla; ■ členové se pravidelně setkávají; ■ skupina poskytuje fyzickou ochranu svým členům před ostatními zločinci či členy

konkurenčních nebo nepřátelských gangů; ■ skupina udržuje kontrolu nad vybranou lokalitou či územím; ■ skupina má identifikovatelnou vnitřní strukturu.

Výše uvedené pojetí gangu nelze aplikovat na tradiční organizované zločinecké struktury, jako je například La Cosa Nostra, tedy skupiny, které je třeba subsumovat 16

WEERMAN, Frank; MAXSON, Cheryl; ESBENSEN, Finn; ALDRIDGE, Judith; MEDINA, Juanjo;

GEMERT, Frank. 2009. Eurogang program manual. St. Louis: University of Missouri, 2009 [online].

[cit. 2012-08-28], s. 20. Dostupné z WWW: <http://www.umsl.edu/~ccj/eurogang/EurogangMa-

nual.pdf>. 17

GŘIVNA, Tomáš; SCHENOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 4. vyd. Praha:

Wolters Kluwer, 2014, s. 444.

————————————————— 19 ———

Úvod do problematiky

dle definičního rámce amerického Úřadu spravedlnosti do kategorie mezinárodního

organizovaného zločinu, obchodování s drogami a teroristických skupin.

18

V  evropském prostředí převládá pojetí, které vztahuje charakter a  činnost gangů nejčastěji k tzv. gangům mládeže, v širším kontextu mladých lidí (zpravidla do 25 let), a to spíše v restriktivním pohledu na tzv. otázku pouličního násilí.

Přezkoumání posledních zjištění o evropských ganzích a výzkumy na téma situace pouličních gangů, skupin mládeže gangům podobných a part mládeže odhalily zajímavý vývoj: zaprvé je nyní nepochybné, že v evropských městech existují městské gangy nebo skupiny mládeže podobné gangům. Podle Kleina

19

se jedná hlavně o  specializované

gangy a ve větší míře zhuštěné gangy, na rozdíl od tradičních amerických gangů. Tyto

pouliční gangy je nutno odlišovat od motorkářských gangů, vězeňských gangů,chuligánů, pravicových skupin a neonacistických gangů. Zadruhé si je většina Evropanů vědoma

existence skupin mládeže, ale nepovažuje je za pouliční gangy.

20

Takovýto názor nelze ovšem považovat za opodstatněný, jedná se spíše o otázku terminologického upřesnění. Definiční nejednoznačnost evropského kontinentu v otázce označení gangů nemění nic na faktu, že tyto skupiny se v evropských zemích (Belgie, Německo, Polsko, Švédsko, Velká Británie) vyskytují, tvoří integrální součást kriminálního prostředí a představují tak sociální a bezpečnostní problém v mnoha kontextech.

Analýza situace v Evropě na základě hodnocení publikací výzkumné skupinyEurogang vede k závěru, že v Evropě gangy skutečně existují. Navíc se zdá, že evropské země dělají vše pro to, aby vzniklo více gangů a rozvinuly se problémy s nimi; ty by se mohly stát stejně závažnými jako situace s americkými gangy, i když se to v Evropě zdánepředstavitelné. Faktem je, že ve většině evropských měst operují pouliční gangy – navzdory obecnému popírání této skutečnosti –, které mají některé společné rysy: ■ Gangy existují v chudých komunitách. ■ Většina členů gangů náleží k rasové, národnostní nebo etnické menšině nebo se

jedná o imigranty. ■ Gangy mají převážně mužské členy. ■ Členové gangů jsou téměř vždy odcizení a  marginalizovaní mladiství, kteří jsou

vyloučeni ze společnosti a jejichž příležitosti k uplatnění jsou zablokovány. ■ Členy gangů je obvykle mládež, nejčastěji jsou to teenageři nebo mladí dospělí. 18

Justice.gov. About Violent Gangs [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné z  WWW: <https://www.

justice.gov/criminal-ocgs/about-violent-gangs>. 19

Srovnej: KLEIN, W. Malcolm. The American Street Gang: In Nature, Prevalence and Control. New

York: Oxford University Press, 1995. 20

Více v: ASPENA; DOROVSKÝ, Ilja. Pouliční násilí v EU: Skupiny mladistvých a násilí na veřejnosti

(překlad z anglických orginálů). Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 34.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist