načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Francouzsko-český / česko-francouzský kapesní slovník - Vladimír Uchytil

Francouzsko-český / česko-francouzský kapesní slovník

Elektronická kniha: Francouzsko-český / česko-francouzský kapesní slovník
Autor:

Tento Francouzsko-český / česko-francouzský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,fr
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 518
Jazyk: cs,fr
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento Francouzsko-český / česko-francouzský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů. Obsahuje cca 20.000 hesel. Slovní zásoba je tedy zacílena na nejčastěji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka.

Zařazeno v kategoriích
Vladimír Uchytil - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KAPESNÍ SLOVNÍK

20 000 hesel

mluvnické minimum

§

§

...pro každého

FRANCOUZSKO-ČESKÝ

ČESKO-FRANCOUZSKÝ


FRANCOUZSKO-ČESKÝ

ČESKO-FRANCOUZSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS-TCHÈQUE

TCHÈQUE-FRANÇAIS

TZ-

2013FRANCOUZSKO-ČESKÝ

ČESKO-FRANCOUZSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS-TCHÈQUE

TCHÈQUE-FRANÇAIS

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy

bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování,

umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Ing. Vladimír Uchytil

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze)

ISBN 978-80-87873-13-7


5

ZKRATKY

ABRÉVIATIONS

anatomie anat. anatomie

astronomie astr. astronomie

biologie biol. biologie

botanika bot. botanique

církev círk. église

elektrotechnika elektr. électrotechnique

chemie, chemický chem. chimie

ženský rod f féminin

fyzika fyz. physique

gramatika gram. grammaire

hudba hud. musique

kuchyně kuch. cuisine

lékařství med. médecine

motorismus mot. automobilisme

mužský rod m masculin

střední rod n neutre

nebo n. ou

obchod obch. commerce

množné číslo pl. pluriel

sex sex. sex

sport sport. sport

technika tech. technique

telekomunikace telekom. télécommunications

vojenství voj. militaire

vulgární vulg. vulgaire

zdrobnělina, zkratka zkr. diminutif, abréviation


Madame, Mademoiselle, Monsieur,

ne vous en faites pas, même les autochtones ne s’y débrouillent

pas à merveille.

Néanmoins – bonne chance!

Auteur


Mluvnické minimumMLUVNICKÉ MINIMUM 9

STRUČNÁ FRANCOUZSKÁ

GRAMATIKA

Na rozdíl od češtiny je ve francouzštině, která má historický aetymologický pravopis, velký rozdíl mezi pravopisem avýslovností. Totéž písmeno nebo spřežka se často vyslovují několikerým

způsobem, velmi často se zde vyskytují i němá písmena nebo

jejich skupiny, které se vůbec nevyslovují. Francouzská abeceda

má 26 písmen: a [a], b [be], c [se], d [de], e [e], f [ef], g [že], h [aš], i [i], j [ži], k [ka], l [el], m [em], n [en], o [o], p [pe], q [kü], r [er], s [es], t [te], u [ü], v [ve], w [dubl ve], x [iks], y [igrek], z [zed] K dalšímu rozlišení znaků používá francouzština těchto diakritických znamének: accent grave: è, à, ù accent aigu: é accent circonfl exe: â, ê, û, î, ô cédille: ç Vybraná základní pravidla francouzské výslovnosti (neuvedené samohlásky a souhlásky se vyslovují podobně jako

v češtině): a, à, â [a] – ami, voilà, pâte ai, aî [e] – faire, fraîche aim [em] – před samohláskou - aimant

[ém – nosovka] – na konci slova – daim

Abeceda a výslovnost


MLUVNICKÉ MINIMUM10

ain [en] – před samohláskou – plaine

[én – nosovka] – před souhláskou a na konci slova

– sainte, gain

au [o] – restaurer, faux

ay [ej] – před samohláskou – paye

[e] – před souhláskou a na konci slova – saynète,

tramway

c [s] – před e, i, y – céder, cire, cycliste

[k] – jindy – contre, école ç [s] – ça, garçon cc [ks] – před e, i, y – accélérer, occident

[k] – jindy – accusation, raccord ch [š] – před samohláskou - chat

[k] – před souhláskou a na konci slova – technique,

Zurich

d [d] – před samohláskou a souhláskou

[-] – na konci slova a před -s e, é, è, ê [e] – grenade, éperon, fi dèle, fêter

[-] – před němým koncovým –s, před samo hláskou, na konci slova – Londres, tableau, vie

ë [e] – uprostřed slova – Noël

[-] – na konci slova – ambiguë eil, eill [ej] – orteil, bouteille em [ám –nosovka] – před b, p – embarras, empire

[em] – před jinou souhláskou, samohláskou a

na kon ci slova – gemme, semence, tandem

en [én – nosovka] – na konci slova po samohlásce – chien

[en] – na konci slova po souhlásce, uprostřed slova

před samohláskou a před n – spécimen,

soutenir, biennal

[án – nosovka] – před samohláskou mimo n – entrer,

vent

eu [ö] – bleu, veuve

euil, euille [öj] – fauteuil, feuilleton


MLUVNICKÉ MINIMUM 11

ey [ej] – před samohláskou – asseyez

[e] – před souhláskou a na konci slova – geyser,

hockey

g [ž] – před e, i, y – gémir, gitan, gymnastique

[g] – jindy – guerre, fagot, grog gg [gž] – před e, i, y – suggérer, suggestion

[g] – jindy – agglomération gn [ň] – agneau h [-] nevyslovuje se nikdy, nicméně na počátkuslova se rozeznává dvojí h – němé h (h muet),

které se váže (ve slovníku označenoapostrofem ’ – l’habileté), a dyšné h (h aspiré), které

se neváže – la hache

ï [j] – na začátku slova před samohláskou a uprostřed slova mezi dvěma samo hláska mi

– ïambe, aïeul

[i] – jindy – naïf il [j] – na konci slova po samohlásce – oeil

[il] – jindy – fi l ill [j] – mezi samohláskami – bouteille

[ij] – po souhlásce – fi lle

[il] – na začátku slova – illégal im [ém – nosovka] – před b, p – timbre, simple

[im] – jindy – image in [én – nosovka] – před souhláskou kromě n a na konci

slova - incapable, fi n

[in] – jindy – fi nesse ïn [én – nosovka] – coïncidence j [ž] – jambe ll [j] – mezi i a samohláskou – famille

[l] – jindy - vallée oe [ö] – noeud, coeur oi [ua] – boire ou [u] – bouche

MLUVNICKÉ MINIMUM12

oy [uaj] – moyen

ph [f] – phare

q [k] – qui, coq

r [r] – s výjimkou na konci slova v -cher, -ger,

-ier, -iller a v koncovce neurčitého způsobu

sloves, kde se nevyslovuje vůbec

s [s] – na začátku slova, uprostřed slova a v sousedství souhlásky mimo před h – salle,

hostile, dorsale

[z] – uprostřed slova mezi dvěma samohláskami a

mezi samohláskou a h – ciseaux, déshonorer

[-] – na konci slova sc [s] – před e, i, y – sceau, conscience

[sk] – jindy – escrime ss [s] – caisse, express t [s] – před i s následující samohláskou, nepředchází-li s, t, x a mimo tvary sloves na –ter,

-tier, -tir, -tre – patient, dictionnaire

[-] – na konci slova – achat, portrait

[t] – jindy – terre, question u [-] – po oe a mezi g, q a samohláskou mimo ë

– manoeuvre, guère, quille

[ü] – jindy – duel, infl uence x [gz] – v počátečním ex-,inexřed samohláskou a

před h – exhaler, inexigible

[k] – v počátečním ex-, inexřed ce, ci a před s

– excellent, inexcitable, exsangue

[-] – na konci slova – perdrix

[ks] – jindy – fi xe z [z] – na začátku a uprostřed slova – zéro, dizaine

[-] – na konci slova - nez

MLUVNICKÉ MINIMUM 13

Pravidelná slovesa se časují podle vzorů aimer, fi nir a vendre.

Pro úsporu místa neuvádíme tvary passé antérieur, futur

antérieur, impératif passé, imparfait du subjonctif, passé

du subjonctif, plus-quearfait du subjonctif a conditionnel

passé II

e

forme, které se v mluvené řeči téměř nepoužívají.

Podle vzoru aimer se časují i slovesa s některými hláskovými

nebo pravopisnými zvláštnostmi. Tato slovesa jsou ve slovníku

označena písmennými indexy (a) – (g).

Infi nitif (neurčitý způsob)

Présent: aimer, fi nir, vendre

Passé: avoir aimé, avoir fi ni, avoir vendu

Indicatif (oznamovací způsob)

Présent:

j’aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment

je fi nis, tu fi nis, il fi nit, nous fi nissons, vous fi nissez, ils fi nissent

je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent

Imparfait:

j’aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient

je fi nissais, tu fi nissais, il fi nissait, nous fi nissions, vous fi nissiez,

ils fi nissaient je vendais, tu vendais, il vendait, nous vendions, vous vendiez,

ils vendaient Passé simple: j’aimai, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent je fi nis, tu fi nis, il fi nit, nous fi nîmes, vous fi nîtes, ils fi nirent je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendîtes,

ils vendirent

Francouzská slovesa


MLUVNICKÉ MINIMUM14

Passé composé:

j’ai aimé, tu as ~, il a ~, nous avons ~, vous avez ~, ils ont ~

j’ai fi ni, tu as ~, il a ~, nous avons ~, vous avez ~, ils ont ~

j’ai vendu, tu as ~, il a ~, nous avons ~, vous avez ~, ils ont ~

Plus-quearfait:

j’avais aimé, tu avais ~, il avait ~, nous avions ~, vous aviez ~,

ils avaient ~ j’avais fi ni, tu avais ~, il avait ~, nous avions ~, vous aviez ~,

ils avaient ~ j’avais vendu, tu avais ~, il avait ~, nous avions ~, vous aviez ~,

ils avaient ~ Futur simple: j’aimerai, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez,

ils aimeront je fi nirai, tu fi niras, il fi nira, nous fi nirons, vous fi nirez, ils fi niront je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils

vendront Impératif (rozkazovací způsob) Présent: aime!, aimons!, aimez! fi nis!, fi nissons!, fi nissez! vends!, vendons!, vendez! Subjonctif (spojovací způsob) Présent: que j’aime, que tu aimes, qu’il aime, que nous aimions, que vous

aimiez, qu’ils aiment que je fi nisse, que tu fi nisses, qu’il fi nisse, que nous fi nissions, que

vous fi nissiez, qu’ils fi nissent que je vende, que tu vendes, qu’il vende, que nous vendions,

que vous vendiez, qu’ils vendent

MLUVNICKÉ MINIMUM 15

Conditionnel (podmiňovací způsob)

Présent:

j’aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez,

ils aimeraient je fi nirais, tu fi nirais, il fi nirait, nous fi nirions, vous fi niriez,

ils fi niraient

je vendrais, tu vendrais, il vendrait, nous vendrions, vous vendriez,

ils vendraient

Passé:

j’aurais aimé, tu aurais ~, il aurait ~, nous aurions ~, vous auriez ~,

ils auraient ~ j’aurais fi ni, tu aurais ~, il aurait ~, nous aurions ~, vous auriez ~,

ils auraient ~ j’aurais vendu, tu aurais ~, il aurait ~, nous aurions ~, vous auriez ~,

ils auraient ~ Participe (příčestí) Présent: aimant, fi nissant, vendant Passé: aimé, fi ni, vendu Zvratná slovesa – na rozdíl od češtiny se zvratného zájmena se

užívá jen pro 3. osobu jednotného a množného čísla. Pro ostatní osoby se užívá tvarů osobních zájmen me, te, nous, vous.

Ve složených tvarech činného rodu se u zvratných sloves užívá

pomocného slovesa être – u nezvratných sloves pomocného

slovesa avoir. Dále je ve francouzštině mnoho sloves zvratných,

která však nejsou zvratná v češtině (např. : s’écrier – zvolat,

s’en aller – odejít, se douter – tušit) a naopak (např. : craindre

– bát se, rire – smát se, sembler – jevit se). Zvratné tvary lze

tvořit u valné části francouzských sloves. Jako vzor uvádíme

zvratné sloveso se réjouir. Pro jednoduchost uvádíme participe

passé ve složených tvarech jen v mužském rodě a u neurčitých

tvarů slovesných jen zvratné zájmeno se.


MLUVNICKÉ MINIMUM16

Infi nitif (neurčitý způsob)

Présent: se réjouir

Passé: s’être réjoui

Indicatif (oznamovací způsob)

Présent:

je me réjouis, tu te réjouis, il se réjouit, nous nous réjouissons,

vous vous réjouissez, ils se réjouissent Imparfait: je me réjouissais, tu te réjouissais, il se réjouissait, nous nous

réjouissions, vous vous réjouissiez, ils se réjouissaient Passé simple: je me réjouis, tu te réjouis, il se réjouit, nous nous réjouîmes,

vous vous réjouîtes, il se réjouirent Passé composé: je me suis réjoui, tu t’es réjoui, il s’est réjoui, nous nous sommes

réjouis, vous vous êtes réjouis, ils se sont réjouisPlus-quearfait: je m’étais réjoui, tu t’étais réjoui, il s’était réjoui, nous nous étions

réjouis, vous vous étiez réjouis, ils s’étaient réjouis Futur simple: je me réjouirai, tu te réjouiras, il se réjouira, nous nous réjouirons,

vous vous réjouirez, ils se réjouiront Impératif (rozkazovací způsob) Présent: réjouis-toi!, réjouissons-nous!, réjouissez-vous! Subjonctif (spojovací způsob) Présent:

MLUVNICKÉ MINIMUM 17

que je me réjouisse, que tu te réjouisses, qu’il se réjouisse, que nou

nous réjouissions, que vous vous réjouissiez, qi’ils se réjouissent Conditionnel (podmiňovací způsob) Présent: je me réjouirais, tu te réjouirais, il se réjouirait, nou nous réjouirions,

vous vous réjouiriez, ils se réjouiraient Passé: je me serais réjoui, tu te serais réjoui, il se serait réjoui, nous nous

serions réjouis, vous vous seriez réjouis, ils se seraient réjouis Participe (příčestí) Présent: se réjouissant Passé: réjoui (a) manger Kmenová souhláska g u sloves zakončených v infi nitivu na –ger

si všude zachovává výslovnost [ž]. V písmu se vkládá mezi ni a

následující a, o samohláska e: nous mangeons.

(b) placer

Kmenová souhláska c u sloves zakončených v infi nitivu na –cer

si všude zachovává výslovnost [s]. V písmu se c mění na ç před

následujícím a, o: nous plaçons.

(c) peser, acheter, modeler

Slovesa, která mají v předposlední slabice infi nitivu měné e,

před slabikou s němým e je mění v otevřené e. V písmu se otevřenost

e značí změnou e v è: je pèse, j’achète, je modèle.

(d) jeter, appeler

Slovesa na -eter, -eler, která mají v předposlední slabice infi nitivu

němé e, před slabikou s němým e je mění v otevřené e. V písmu

se otevřenost e značí zdvojením následující souhlásky: je jette,

j’appelle.

MLUVNICKÉ MINIMUM18

(e) céder

Slovesa, která mají v předposlední slabice infi nitivu zavřené é, je

před slabikou s němým e mění v otevřené è (výjimkou je futur a

conditionnel, kde é v pravopise zůstává): je cède. (f) broyer Slovesa na -oyer, -uyer mění kmenové y před slabikou s němým e na

i: je broie. (g) assiéger, rapiécer U sloves tohoto typu se zavřené é mění před slabikou s němým e

v otevřené è (výjimkou je futur a conditionnel, kde é v pravopise

zůstává) a koncové kmenové souhlásky g a c se chovají podle

vzoru manger a placer: j’assiège, nous assiégeons, je rapièce, nous

rapiéçons. Nepravidelná slovesa slouží též jako slovesné vzory. Písmenné

indexy (1) – (65) ve slovníku označují vybraná slovesanepravidelná a dále ta, která se podle jejich vzoru časují. Tvary, v nichž

se některá nepravidelná slovesa nepoužívají, neuvádíme. (1) absoudre – zprostit viny, dát rozhřešení Présent: j’absous, tu absous, il absout, nous absolvons,

vous absolvez, ils absolvent Imparfait: j’absolvais Passé simple: j’absolus Futur simple: j’absoudrai Présent du subjonctif: que j’absolve, que nous absolvions Impératif présent: absous!, absolvons!, absolvez! Participe présent: absolvant Participe passé: absous/absoute (2) acquérir – získat, osvojit si Présent: j’acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acquérons,

vous acquérez, ils acquièrent

MLUVNICKÉ MINIMUM 19

Imparfait: j’acquérais

Passé simple: j’acquis

Futur simple: j’acquerrai

Présent du subjonctif: que j’acquière, que nous acquérions

Impératif présent: acquiers!, acquérons!, acquérez!

Participe présent: acquérant

Participe passé: acquis, ~e

(3) aller – jít, chodit, jet, jezdit

Présent: je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont

Imparfait: j’allais

Passé simple: j’allai

Futur simple: j’irai

Présent du subjonctif: que j’aille, que nous allions

Impératif présent: va!, allons!, allez!

Participe présent: allant

Participe passé: allé, ~e

(4) assaillir – přepadnout, zaútočit

Présent: j’assaille, tu assailles, il assaille, nous assaillons,

vous assaillez, ils assaillent Imparfait: j’assaillais Passé simple: j’assaillis Futur simple: j’assaillirai Présent du subjonctif: que j’assaille, que nous assaillions Impératif présent: assaille!, assaillons!, assaillez! Participe présent: assaillant Participe passé: assailli, ~e (5) asseoir – posadit; s’~ sednout si Présent: j’assieds, tu assieds, il assied, nous asseyons, vous asseyez,

ils asseyent j’assois, tu assois, il assoit, nous assoyons, vous assoyez, ils assoient Imparfait: j’asseyais

MLUVNICKÉ MINIMUM20

j’assoyais

Passé simple: j’assis

Futur simple: j’assiérai

j’assoirai

Présent du subjonctif: que j’asseye, que nous asseyions

que j’assoie, que nous assoyions

Impératif présent: assieds!, asseyons!, asseyez!

assois!, assoyons!, assoyez!

Participe présent: asseyant

assoyant

Participe passé: assis, ~e

(6) avoir – mít, vlastnit

Présent: j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont

Imparfait: j’avais

Passé simple: j’eus

Futur simple: j ’aurai

Présent du subjonctif: que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous

ayons, que vous ayez, qu’ils aient

Impératif présent: aie!, ayons!, ayez!

Participe présent: ayant

Participe passé: eu, ~e

(7) battre – bít, tlouci, mlátit, bušit, přemoci

Présent: je bats, tu bats, il bat, nous battons, vous battez, ils battent

Imparfait: je battais

Passé simple: je battis

Futur simple: je battrai

Présent du subjonctif: que je batte, que nous battions

Impératif présent: bats!, battons!, battez!

Participe présent: battant

Participe passé: battu, ~e

(8) boire – pít, napít se

MLUVNICKÉ MINIMUM 21

Présent: je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent

Imparfait: je buvais

Passé simple: je bus

Futur simple: je boirai

Présent du subjonctif: que je boive, que nous buvions

Impératif présent: bois!, buvons!, buvez!

Participe présent: buvant

Participe passé: bu, ~e

(9) bouillir – vařit se, vřít

Présent: je bous, tu bous, il bout, nous bouillons, vous bouillez,

ils bouillent Imparfait: je bouillais Passé simple: je bouillis Futur simple: je bouillirai Présent du subjonctif: que je bouille, que nous bouillions Impératif présent: bous!, bouillons!, bouillez! Participe présent: bouillant Participe passé: bouilli, ~e (10) conclure – ukončit, uzavřít, ujednat Présent: je conclus, tu conclus, il conclut, nous concluons,

vous concluez, ils concluent Imparfait: je concluais Passé simple: je conclus Futur simple: je conclurai Présent du subjonctif: que je conclue, que nous concluions Impératif présent: conclus!, concluons!, concluez! Participe présent: concluant Participe passé: conclu, ~e (11) conduire – vodit, vést, vozit, vézt, řídit Présent: je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons,

vous conduisez, ils conduisent

MLUVNICKÉ MINIMUM22

Imparfait: je conduisais

Passé simple: je conduisis

Futur simple: je conduirai

Présent du subjonctif: que je conduise, que nous conduisions

Impératif présent: conduis!, conduisons!, conduisez!

Participe présent: conduisant

Participe passé: conduit, ~e

(12) connaître – znát, poznat

Présent: je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons,

vous connaissez, ils connaissent Imparfait: je connaissais Passé simple: je connus Futur simple: je connaîtrai Présent du subjonctif: que je connaisse, que nous connaissions Impératif présent: connais!, connaissons!, connaissez! Participe présent: connaissant Participe passé: connu, ~e (13) coudre – šít, přišít, zašít Présent: je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez,

ils cousent Imparfait: je cousais Passé simple: je cousis Futur simple: je coudrai Présent du subjonctif: que je couse, que nous cousions Impératif présent: couds!, cousons!, cousez! Participe présent: cousant Participe passé: cousu, ~e (14) courir – běžet, utíkat Présent: je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez,

ils courent Imparfait: je courais

MLUVNICKÉ MINIMUM 23

Passé simple: je courus

Futur simple: je courrai

Présent du subjonctif: que je coure, que nous courions

Impératif présent: cours!, courons!, courez!

Participe présent: courant

Participe passé: couru, ~e

(15) couvrir – pokrýt, přikrýt, zakrýt, uhradit

Présent: je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvrons,

vous couvrez, ils couvrent Imparfait: je couvrais Passé simple: je couvris Futur simple: je couvrirai Présent du subjonctif: que je couvre, que nous couvrions Impératif présent: couvre!, couvrons!, couvrez! Participe présent: couvrant Participe passé: couvert/couverte (16) craindre – bát se, strachovat se Présent: je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez,

ils craignent Imparfait: je craignais Passé simple: je craignis Futur simple: je craindrai Présent du subjonctif: que craigne, que nous craignions Impératif présent: crains!, craignons!, craignez! Participe présent: craignant Participe passé: craint, ~e (17) croire – věřit, myslet si Présent: je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez,

ils croient Imparfait: je croyais Passé simple: je crus

MLUVNICKÉ MINIMUM24

Futur simple: je croirai

Présent du subjonctif: que je croie, que nous croyions

Impératif présent: crois!, croyons!, croyez!

Participe présent: croyant

Participe passé: cru, ~e

(18) croître – vzrůstat, stoupat, přibývat

Présent: je croîs, tu croîs, il croît, nous croissons, vous croissez,

ils croissent Imparfait: je croissais Passé simple: je crûs Futur simple: je croîtrai Présent du subjonctif: que je croisse, que nous croissions Impératif présent: croîs!, croissons!, croissez! Participe présent: croissant Participe passé: crû/crue (19) cueillir – trhat, sklízet, sbírat Présent: je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons,

vous cueillez, ils cueillent Imparfait: je cueillais Passé simple: je cueillis Futur simple: je cueillerai Présent du subjonctif: que je cueille, que nous cueillions Impératif présent: cueille!, cueillons!, cueillez! Participe présent: cueillant Participe passé: cueilli, ~e (20) cuire – vařit, péci, spálit, vypalovat Présent: je cuis, tu cuis, il cuit, nous cuisons, vous cuisez, ils cuisent Imparfait: je cuisais Passé simple: je cuisis Futur simple: je cuirai Présent du subjonctif: que je cuise, que nous cuisions       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist