načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku - Radana Matelková Svobodová

Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku
-7%
sleva

Kniha: Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku
Autor:

Monografie vychází z odborné práce autorky – je členěna na část teoretickou a praktickou. První část práce přibližuje problematiku čtenářské gramotnosti a s ohledem na vybrané ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  287 Kč 267
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ostravská univerzita
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 11.07.2013
Počet stran: 258
Rozměr: 172x240
Úprava: 257 stran : ilustrace , faksim.
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7464-451-1
EAN: 9788074644511
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografie vychází z odborné práce autorky – je členěna na část teoretickou a praktickou. První část práce přibližuje problematiku čtenářské gramotnosti a s ohledem na vybrané výstupy mezinárodní výzkumu PIRLS se pokouší vyvozovat závěry využitelné v českém školním prostředí. Praktická část práce uceleně shrnuje výsledky tří specifických vysokoškolských výzkumů realizovaných v letech 2010, 2011 a 2013. Jejím hlavním záměrem je prezentovat dosažené výstupy a současně poukázat na aktuální situaci v edukační realitě Moravskoslezského kraje.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ú V O D............................................................................................................................................................................................................7

TEORETICKÁ ČÁST...................................................................................................................................................................................9

1 VY M E ZE N Í ZK O U M A N É PR O B LEM ATIKY......................................................................................................................10

1.1 К POJMŮM GRAMOTNOST A NEGRAMOTNOST А К POSUNU JEJICH OBSAHŮ...............................................................11

1.2 FunkčnI a čtenářská gram otnost v souvislostech.............................................................................................14

1.3 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, JEJÍ VYMEZENI A ŠKOLSKÉ PROSTŘEDÍ.............................................................................. 19

1.3.1 Z á k la d n í (po čá te čn í čtenářská) g ra m o tn o s t..............................................................................................31

1.3.2 Vym ezení p o jm ů souvisejících se čte n á řsko u g ra m o tn o s tí..................................................................33

1.3.3 Práce s um ěleckým textem v lite rá rn í výchově zohledňující m odel čtenářské gra m o tn o sti............37

1.3.3.1 Čtením a psaním ke kritickém u m yšleni...................................................................................................42

1.4 Proces porozum ěn!textu..............................................................................................................................................45

1.4.1 Ú rovně p o ro z u m ě n i te x tu.....................................................................................................................................4 9

1.4.2 Ú rovně po ro z u m ě n í te x tu z po h le d u k o g n itiv n í ta x o n o m ie................................................................5 0

2 REPREZENTATIVNÍ M E Z IN Á R O D N Í V Ý Z K U M Y ČTENÁŘSKÉ G R A M O TN O S TI...............................................52

2.1 VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOST P IR IS.....................................................................................................................54

2.1.1 Vliv p ro s tře d í n a ro z v o j čtenářské g ra m o tn o s ti ve výzkum u PIRLS..................................................58

2.1.2 K om parace dílčích českých a slovenských výstupů výzkum u PIRLS.................................................60

2.1.2.1 Užívané zdroje a ty p te x tu............................................................................................................................63

2.1.2.2 A ktivity při výuce čte n i...................................................................................................................................67

2.1.2.3 Činnosti následující po přečteni a rozvíjeni čtenářských dovedností................................................68

2.1.2.4 Věk učitelů a další vzděláváni........................................................................................................................70

2.1.2.5 Čteni v rodině....................................................................................................................................................72

2.2 VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V ŠETŘENI PIS A....................................................................................................72

2.3 Komparace metodik výzkum ů PIRLS a PISA............................................................................................................75

3 ČTENÁŘSKÁ G R A M O TN O S T V KONTEXTU KU R IKU LA............................................................................................77

3.1 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY..............................................................................................78

3.1.1 P rin cip k o m p le xn o sti ve výuce m a te řš tin y.................................................................................................83

3.2 UČEBNICE MATEŘŠTINY A JEJICH ROLE PŘI VÝUCE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI............................................................85

3.2.1 O becná c h a ra k te ris tik a učeb nic........................................................................................................................8 7

3 .2.2 S pecifika nově p o ja tých učeb nic m a te řš tin y...............................................................................................91

PRAKTICKÁ Č Á S T..................................................................................................................................................................................94

4 M ETO DO LO G IE EMPIRICKÉ Č Á STI..............................................................................................95

5 DO TAZNÍKO VÉ ŠETŘENÍ - NEJ ČASTĚJI U ŽÍV AN É UČEBNICE ČEŠTINY.............................................................98

5.1 Vyhodnocen! získaných d at..........................................................................................................................................98


6 M O N IT O R O V Á N Í VÝU KY M ATEŘSKÉHO JA Z Y K A...................................................................................................100

6.1 Vyhodnocen! d a t- výuka mateřštiny n a 1. stupni ZŠ.....................................................................................101

6.1.1 V yh odnocen i d a t- v ý u k o m a te řš tin y n a 2. s tu p n i ZŠ.........................................................................105

6.2 Vyhodnocen! dat - výuka uterárn! výchovy n a 1. stupni Z Š........................................................................107

6.3 Vyhodnocen! dat SGS 2013 - m o nito r o ván! výuky mateřštiny n a 1. stupni Z Š...................................112

7 A N ALÝ ZA JAZYKOVÝCH UČEBNIC...................................................................................................................................115

7.1 К VÝSLEDKŮM ANALÝZY UČEBNIC 1. ROČNÍKU ZŠ.........................................................................................................115

7.1.1 Koncepce učeb nic 1. ročníku ZŠ......................................................................................................................116

7.1.2 Texty učeb nic a za d á n í rozvíjející čtenářskou g ra m o tn o s t................................................................1 1 7

7.2 Analýza dalších jazykových učebnic 1. stupně ZŠ.............................................................................................118

7.2.1 In te g ra ce v n itro p ře d m ě to vých v z ta h ů.......................................................................................................120

7.3 Analýza učebnic mateřského jazyka pro 2. ročnIk Z Š.....................................................................................123

7.3.1 Výchozí te x ty uče b n ic.........................................................................................................................................123

7 .3.2 Jazykový m a te riá l m lu vnických c v ič e n i.....................................................................................................125

7 .3.3 Ú ko ly к te x tu cíleně ro zvíje jící čte n á řsko u g ra m o tn o s t.......................................................................128

7 .4 Analýza učebnic mateřského jazyka pro 3. ročník Z Š.....................................................................................129

7.4.1 Výchozí te x ty uče b n ic.........................................................................................................................................1 2 9

7 .4.2 Jazykový m a te riá l m lu vn ických c v ič e n í.....................................................................................................131

7.4.3 Ú ko ly к te x tu cíle n ě rozvíjející čtenářskou g ra m o tn o s t......................................................................134

7 .5 Analýza učebnic mateřského jazyka pro 4. ročník Z Š.....................................................................................135

7.5.1 V ýchozí te x ty u če b n ic.........................................................................................................................................135

7.5.2 Jazykový m a te riá l m lu vnických c v ič e n i......................................................................................................137

7.5.3 Ú ko ly к te x tu cíleně rozvíjející čtenářskou g ra m o tn o s t......................................................................139

7 .6 Analýza učebnic českého jazyka pro 5. ročník ZŠ...............................................................................................140

7.6.1 Výchozí te x ty u če b n ic..........................................................................................................................................140

7.6.2 Jazykový m a te riá l m lu vnických c v ič e n i......................................................................................................142

7.6.3 Ú ko ly к te x tu cíleně rozvíjející čtenářskou g ra m o tn o s t.......................................................................144

7.7 Analýza jazykových učebnic - s h r n u tí..................................................................................................................144

7.7.2 A n alýza učeb nic českého ja z y k a n a k la d a te ls tv í S cientia...................................................................149

8 AN A LÝ ZA ČÍTANEK..................................................................................................................................................................152

8.1 Analýza čítanek 1. stupně ZŠ .............................................................................................................................153

8 .1.1 In te g ra ce vn itro p ře d m ě to v ý c h a m e zip ře d m ě to vých vzta h ů...........................................................155

8 .1 .2 Ú lohy ro zvíje jíci čte n á řské d o v e d n o sti ž á k ů.............................................................................................156

8 .1 .3 A n alýza číta n e k n a k la d a te ls tv í D id a ktis a F ra u s....................................................................................159

8 .2 VÝSLEDKY ANALÝZY ČÍTANEK 2. STUPNĚ Z Š................................................................................................................. 163

8 .3 So n d a- v u vDíln y č t e n ín a p o r o z u m ě n ít e x t u uZAků......................................................................................166


9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SGS 2013 - UČITELÉ A ŽÄ C I1. STUPNĚ Z Š .........................................................168

10 PRACOVNÍ LISTY V EDUKACI.................................................................................................................................175

10.1 VÝSLEDKY ANALÝZ PRACOVNÍCH LISTŮ-SGS 2 0 1 3............................................................................................................176

10.2 NÄVRHY PRACOVNÍCH LISTŮ ZOHLEDŇUJÍC! MODEL ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI........................................................... 178

11 ZÄVÉRY A STANOVISKA PRO PEDAGOGICKOU PRAXI.................................................................................234

ZÁVĚR.....................................................................................................................................................................................239

SUMMARY............................................................................................................................................................................240

POUŽITA LITERATURA......................................................................................................................................................241

PŘÍLOHA 1............................................................................................................................................................................249

PŘÍLOHA 2 ............................................................................................................................................................................251

PŘÍLOHA 3 ............................................................................................................................................................................253

PŘÍLOHA 4 ............................................................................................................................................................................254

PŘÍLOHA 5 ............................................................................................................................................................................255

PŘÍLOHA 6 ............................................................................................................................................................................256
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist