načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví - Milana Otrusinová; Dana Kubíčková

Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví
-7%
sleva

Kniha: Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví
Autor: ;

Všechny dosud uskutečněné reformy ve veřejné sféře provázely úvahy o efektivnosti výkonu činností veřejného sektoru. Základním a výchozím bodem řešení je vybudování kvalitní ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 24.02.2011
Počet stran: 192
Rozměr: 168x240
Úprava: xiv, 178 stran
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-342-4
EAN: 9788074003424
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Všechny dosud uskutečněné reformy ve veřejné sféře provázely úvahy o efektivnosti výkonu činností veřejného sektoru. Základním a výchozím bodem řešení je vybudování kvalitní informační základny.
Určujícím rysem celé reformy účetnictví je přiblížení účetního výkaznictví a vypovídací schopnosti účetních informací veřejného sektoru podnikatelským subjektům, přechod od cash-báze na akruální účetní princip, který umožňuje evidovat procesy přesněji a účelněji.
Přestože se některé rozdíly postupně stírají, veřejný sektor se vždy ze své podstaty bude od soukromého sektoru odlišovat. Cílem hospodaření organizací veřejné správy není totiž tvorba zisku, ale především naplnění veřejného zájmu. (po novele zákona o účetnictví)

Další popis

V publikaci jsou vysvětleny základní principy hospodaření organizací, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku. Důraz je přitom kladen na územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Pozornost je věnována zejména otázce dodržování rozpočtových pravidel, a to v návaznosti na celkový právní rámec. Je vysvětlena a analyzována účetní reforma včetně legislativních procesů a očekávaného vývoje. Nechybí ani problematika finanční analýzy, řízení likvidity a peněžních toků v municipální sféře. Velmi důležitá je oblast řízení nákladů, která bezprostředně ovlivňuje efektivnost, účelnost i hospodárnost realizovaných činností.
Text je rozdělen do sedmi kapitol (Vymezení subjektů veřejného sektoru, Zásady finančního řízení a hospodaření ve veřejném sektoru, Reforma účetnictví v oblasti veřejných financí, Změny v účetním výkaznictví a nové účetní metody vyplývající z účetní reformy, Finanční analýza a její možnosti v municipálních jednotkách, Cash flow a jeho řízení v municipálních firmách, Řízení nákladů v neziskové sféře).
Na závěr jsou připojeny dvě přílohy – Směrná účtová osnova a Převodový můstek.
Publikace je určena zejména odpovědným pracovníkům municipálních účetních jednotek (obcí, krajů, dobrovolných svazů obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a jimi zřizovaných příspěvkových organizací). Je vhodnou pomůckou také pro kontrolní pracovníky, protože objasňuje postupy analýzy dat a výstupů z účetnictví jako nástroje pro kontrolní činnost a audit. Lze ji doporučit také studentům vysokých škol ekonomického zaměření.Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Management a hospodaření muzeí Management a hospodaření muzeí
Ochrana František, Plaček Michal, Půček Milan Jan, Šimčík Antonín
Cena: 244 Kč
Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
Svoboda Michal, Prokůpková Danuše
Cena: 274 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1. Vymezení subjektů veřejného sektoru

1.1 Význam a rozdělení neziskového sektoru v České republice

1.2 Vybrané účetní jednotky, municipální účetní jednotky

1.2.1 Organizační složky

1.2.1.1 Organizační složky státu

1.2.1.2 Organizační složky územního samosprávného celku

1.2.2 Územní samosprávné celky - kraje, obce

1.2.3 Příspěvkové organizace

Shrnutí

2. Zásady finančního řízení a hospodaření ve veřejném sektoru

2.1 Systém řízení financí ve veřejné správě (ve srovnání

s podnikatelským sektorem)

2.1.1 Finanční hospodaření

2.1.2 Finanční řízení

2.2 Hospodaření municipálních účetních jednotek

2.2.1 Finanční hospodaření územních samosprávných celků

2.2.2 Hospodaření organizačních složek

2.2.3 Hospodaření svazku obcí

2.2.4 Hospodaření příspěvkových organizací

2.2.5 Peněžní fondy a fondy výsledku hospodaření příspěvkových

organizací zřizovaných USC

2.2.5.1 Fond odměn

2.2.5.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

2.2.5.3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku

hospodaření

2.2.5.4 Rezervní fond z ostatních titulů

2.2.5.5 Investiční fond nebo fond reprodukce majetku


2.2.6 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací

a vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací

Shrnutí

Reforma účetnictví v oblasti veřejných financí

3.1 Základní cíle účetní reformy

3.2 Etapy účetní reformy

3.3 Některé problémové oblasti současné fáze zavádění účetní reformy

v České republice

3.4 Legislativní úpravy vyplývající z účetní reformy v oblasti

veřejných financí

3.4.1 Vyhláška o konsolidaci dat vstupujících do Centrálního

systému účetních informací státu

3.4.2 Základní pojmový aparát reformy účetnictví veřejných financí . . .

3.5 Legislativní úpravy vyplývající z účetní reformy v oblasti

veřejných financí

3.5.1 Vybraná ustanovení zákona o účetnictví týkající se

vybraných účetních jednotek

3.5.2 Vyhlášky Ministerstva financí vyplývající z účetní reformy

3.5.2.1 Technická vyhláška o účetních záznamech

3.5.2.2 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů

3.5.2.3 Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

3.5.3 Vyhláška č. 410/2009 Sb

3.6 České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky

3.7 Účtování o transferech

3.7.1 Český účetní standard č. 703 - Transfery

3.7.2 Základní rozlišování transferů

3.7.3 Účtování vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů

u územních samosprávných celků

3.7.3.1 Obec jako příjemce transferu

3.7.3.2 Obec jako zprostředkovatel transferu

3.7.3.3 Obec jako poskytovatel transferu

Shrnutí

Změny v účetním výkaznictví a nové účetní metody vyplývající

z účetní reformy

4.1 Výkaznictví

4.1.1 Rozvaha

4.1.2 Výkaz zisku a ztráty

4.1.3 Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního

kapitálu

4.1.4 Příloha


4.2 Obsahové vymezení položek účetních výkazů vyplývající z reformy

4.2.1 Rozvahové položky

4.2.2 Výsledkové položky

4.2.3 Nejvýznamnější změny ve výkaznictví územních

samosprávných celků

4.3 Nově používané účetní metody vyplývající z reformy

4.3.1 Podrozvahové účetnictví - rozšíření předmětu účetnictví . . .

4.3.2 Oceňovací metody - použití reálné hodnoty

4.3.3 Metody oceňování specifických složek majetku

4.3.4 Odpisování majetku

4.3.5 Rezervy

4.3.6 Přechodné položky a časové rozlišení

4.3.7 Kurzové rozdíly

Shrnutí

5. Finanční analýza a její možnosti v municipálních jednotkách

5.1 Finanční analýza a její úkoly

5.2 Metody finanční analýzy

5.2.1 Elementární metody finanční analýzy

5.2.2 Vyšší metody finanční analýzy

5.3 Zdroje dat pro finanční analýzu

5.3.1 Rozvaha

5.3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

5.3.3 Výkaz cash flow

5.3.4 Přehled změn ve vlastním kapitálu

5.4 Metody a ukazatele finanční analýzy

5.4.1 Horizontální analýza (trendová)

5.4.2 Vertikální analýza (strukturální)

5.4.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy

5.4.3.1 Ukazatele rentability (výkonnosti)

5.4.3.2 Ukazatele likvidity

5.4.3.3 Ukazatele finanční struktury

5.4.3.4 Ukazatele aktivity

5.5 Hodnocení finanční situace municipálních firem

5.5.1 Specifika finanční analýzy municipální firmy

5.5.2 Strukturovaný soubor ukazatelů finanční analýzy

municipální firmy

5.5.2.1 Ukazatel autarkie

5.5.2.2 Ukazatel rentability

5.5.2.3 Ukazatel nákladové rentability

5.5.2.4 Ukazatel míry pokrytí ztráty z hlavní činnosti

ziskem z doplňkové činnosti


5.5.2.5 Ukazatele aktivity

5.5.2.6 Ukazatele financování

5.5.2.7 Ukazatele likvidity

5.5.2.8 Ukazatele investičního rozvoje/útlumu

5.5.2.9 Ukazatele produktivity

5.6 Nákladově užitkové metody

5.6.1 Metoda CMA

5.6.2 Metoda CBA

5.6.3 Metoda CEA

5.6.4 Metoda CUA

Shrnutí

6. Cash ílow a jeho řízení v municipálních firmách

6.1 Výkaz cash flow, jeho struktura a vypovídací schopnost

6.2 Metody sestavení výkazu cash flow

6.2.1 Přímá metoda

6.2.2 Nepřímá metoda

6.3 Controlling likvidity a cash flow v příspěvkové organizaci

6.3.1 Roční prognóza cash flow

6.3.2 Plánování peněžních toků v podmínkách kofinancování

6.3.3 Operativní plánování cash flow

Shrnutí

7. Řízení nákladů v municipální sféře

7.1 Druhy rozpočtů v neziskových organizacích

7.2 Postup sestavování rozpočtu

7.3 Rozpočtování režijních nákladů

7.4 Klíčování nákladů pro daňové účely

7.5 Rozvrhování režijních nákladů

7.5.1 Rozvrhové základny pro přiřazování nákladů

7.5.2 Příklady a varianty klíčování (rozvrhování) režijních nákladů . .

Shrnutí
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist