načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Finanční gramotnost -- Výpočty v Excelu - Zbyněk Bárta

Finanční gramotnost -- Výpočty v Excelu

Elektronická kniha: Finanční gramotnost -- Výpočty v Excelu
Autor:

Kniha Finanční gramotnost – Výpočty v Excelu by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  495
+
-
16,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 370
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8483-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Měla by plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se finanční gramotnosti. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření. Kniha ukazuje, že k jeho aplikaci do praxe není potřeba žádných složitých znalostí a že má i celou řadu nesporných výhod. Publikace je zaměřena na nejširší veřejnost s cílem přispět ke zvýšení celkové finanční gramotnosti.

Popis nakladatele

Kniha Finanční gramotnost – Výpočty v Excelu by měla plnit funkci jakési příručky, pomocníka, ale i cenného zdroje nových informací pro aplikaci tabulkového kalkulátoru MS Office Excel do výpočtů týkajících se FG. Čtenář získá přehled o širokém použití již zmíněného nástroje při sestavování a provádění celé řady výpočtů a šetření. Kniha ukazuje, že k jeho aplikaci do praxe není potřeba žádných složitých znalostí a že má i celou řadu nesporných výhod.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Zbyněk Bárta - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Finanèní gramotnost

Výpoèty v Excelu

Zbynìk Bárta


Finanční gramotnost

Výpočty v Excelu


Finanční gramotnost

Výpočty v Excelu

Ing. Zbyněk Bárta


Vzor citace: BÁRTA, Z. Finanční gramotnost – Výpočty v Excelu.

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 372 s.

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Bárta, Zbyněk

Finanční gramotnost: výpočty v Excelu / Zbyněk Bárta. –

Praha: Wolters Kluwer, 2014. – 372 s. – (Řízení školy)

ISBN 978-80-7478-483-5

336.7 * 37.03:336 * 004.42Excel

– osobní finance

– finanční gramotnost

– Microsoft Excel

– příručky

336.7 - Finance [4]

© Wolters Kluwer, a. s., 2014

ISBN 978-80-7478-483-5 (brož.)

ISBN 978-80-7478-484-2 (pdf)


Obsah

Úvod ................................................ 7

Seznam použitých zkratek .............................. 11

1. Tabulkový kalkulátor MS Excel ....................... 13

1.1 Rekapitulace aplikace Excel .......................... 13

1.2 Pracovní prostředí ................................... 13

1.2.1 Úprava pracovního prostředí .................... 14

1.2.2 Zadávání vzorců .............................. 20

1.2.3 Kopírování a přesun vzorců ..................... 23

1.2.4 Tvorba řad v Excelu ........................... 30

1.2.5 Zadávání – používání funkcí Excelu .............. 31

1.2.6 Nástroj Ověření dat ........................... 41

1.2.7 Podmíněné formátování ....................... 43

1.2.8 Zadávání poznámek do aplikace ................. 47

1.2.9 Spuštění dodatečných nástrojů Excelu ............ 48

1.2.10 Ovládací prvky formuláře ...................... 49

2. Matematické vzorce a vztahy ve finančních výpočtech ... 54

2.1 Průměry ...........................................55

2.2 Jednoduché úročení ................................. 59

2.3 Složené úročení ..................................... 59

2.4 Smíšené úročení .................................... 69

2.5 Využití jednoduchého úročení ......................... 70

3. Inflace, cenová hladina, nominální a reálné finance ..... 75

4. Základní přehled finančních funkcí ................... 90

5. Rodinný rozpočet ................................. 92

5.1 Rodinný rozpočet – vztah příjmů a výdajů ............... 94

5.2 Rodinný rozpočet – jednotlivé kategorie a složky ......... 97

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů ............... 99

5.3 Analýza výdajů rodiny .............................. 101

5.4 Praktické sestavení rozpočtu ......................... 105

5.4.1 Jednodušší forma rozpočtu .................... 105

5.4.2 Komplexní forma rozpočtu .................... 116

5.5 Finanční rozhodování rodiny ......................... 133

5

Obsah


5.6 Rozhodování strategická ............................ 136

5.6.1 Problematika řešení bydlení ................... 136

5.6.2 Rozhodování o pořízení automobilu ............ 148

5.6.3 Rozhodování o zajištění v důchodu ............. 155

5.7 Rozhodování běžná ................................ 166

5.8 Rodinné finance – celkový pohled ..................... 168

6. Výpočty spojené s půjčováním ...................... 170

7. Výpočty časové hodnoty peněz ..................... 191

7.1 Časová hodnota peněz .............................. 191

7.2 Zohlednění inflace ................................. 192

7.3 Příklad výpočtu ČHP ................................ 192

7.3.1 Výpočet sestavením vzorce .................... 193

7.3.2 Výpočet pomocí funkce ....................... 193

7.4 Základní výpočty časové hodnoty peněz ............... 195

7.4.1 Časování finančních částek .................... 197

7.4.2 Využití funkcí Excelu pro ČHP .................. 200

7.5 Sestavení tabulky hodnot Umořovatele ................ 213

7.5.1 Různé způsoby vyjádření Umořovatele .......... 213

7.5.2 Tabulka Umořovatele sestavená vzorcem ........ 213

7.5.3 Tabulka Umořovatele sestavená nástrojem

Excelu „Tabulka dat“ ......................... 215

8. Výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) ......... 218

9. Výpočty spojené se spořením a investováním ......... 243

9.1 Hodnocení výnosů investice .......................... 251

Přílohy ............................................. 281

Seznam příloh ....................................... 366

Rejstřík ............................................. 367

6

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


Úvod

Rozvoj tržního hospodářství vytvořil v naší republice nové ekonomické

podmínky, na které není veřejnost připravena. Opakovaně prováděnéprůzkumy a šetření potvrzují skutečnost, že finanční gramotnost (FG)obyvatel ČR je na nízké úrovni a lidé neumí se svými penězi příliš dobřehospodařit. Důsledkem je zvyšující se zadluženost jednotlivců, domácností a značný

nárůst osobních bankrotů a exekucí. Stále agresivnější praktiky bank ifinančních institucí ještě zdůrazňují nutnost a potřebu věnovat se zvyšování

FG u co nejširší veřejnosti. Pro lepší pochopení tématu lze FGcharakterizovat jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občananezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné

společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb.

Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je

schopen odpovědně spravovat osobní (rodinný) rozpočet, včetně správy

finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životnísituace.

1

Publikace je zaměřena především na podporu řešení základníchmodelových příkladů, výpočtů a situací, které prolínají problematikou finanční

gramotnosti v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. K jeho aplikaci

není zapotřebí žádných složitých znalostí, ale pouze základní uživatelské

dovednosti rozšířené o nové informace uvedené v této publikaci.Jednotlivé kapitoly seznamují čtenáře s elementárními vlastnostmi tabulkového

kalkulátoru potřebného pro jednoduché a snadné sestavování vzorců.

Dále ukazují aplikaci implementovaných, vestavěných anaprogramovaných funkcí pro provádění celé řady praktických výpočtů. Dochází zde

k propojení matematiky na středoškolské úrovni, znalostí ze základůfinanční gramotnosti a vlastního využití tabulkového kalkulátoru ve výočtech FG. Z uvedeného vyplývá, že záběr toho, co zařazujeme do FG, je

nesmírně široký a rozsáhlý. Znalosti a využívání nástrojů Exceluzjednodušuje celou tuto problematiku. Právě s použitím Excelu lze provádět asestavovat celou řadu výpočtů, kalkulací, propočtů, šetření, provádět popiszávislostí, a konečně i analýzu a prezentaci zaměřenou do oblasti finančních

a bankovních transakcí. Umožňuje tak porozumět různým souvislostem

a vazbám ve finančních výpočtech, a tak zvýšit atraktivnost a porozumění

7

Úvod

1

Národní strategie finančního vzdělávání, htpp://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Na-

rodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf. v oblasti FG. Současně tak pomůže snížit neznalosti a eliminovat problémy v chápání základních výpočtů FG. Z pochopitelných důvodů je značná pozornost věnována rodinnémurozočtu, jeho sestavení a práci s ním. V případě půjčování peněz seopakovaně objevuje pojem roční procentní sazba nákladů (RPSN), jehož zevrubné vysvětlení je provedeno na nemalém počtu stran. Úrokové procento,způsob úročení a doba splatnosti půjčky (úvěru), popřípadě vlastní velikost půjčky jsou v knize popsány, objasněny a je zdůrazněna jejich důležitost. Autor zvolil produkt MS Office Excel pro jeho širokou rozšířenostpředevším na školách a dá se říci i uživatelskou přívětivost aplikace. Počínajeverzí MS Office 2007 došlo k řadě „vylepšení“. Namátkou vzpomeňmepodmíněné formátování (více podmínek a lepší grafické ztvárnění prvků), jednodušší práce s tabulkou, lepší vizuální provedení všech grafů, vkládání funkcí přímo zápisem do buňky s online nápovědou a tak bychom mohli pokračovat. Nic ale nebrání tomu, aby se předkládané úlohy, výpočty a problémy řešily v jiných takto zaměřených SW produktech, například ve free verziproduktu LibreOffice Calc. Obsahuje relativně stejné či podobné postupy při zadávaní vzorců, sestavování grafů, nástroje a funkce v našem případěfinanční. Kupříkladu názvy funkcí vychází z anglických termínů aargumenty jsou obdobné jako v aplikaci Excel:

MS Excel LibreOffice Calc

SOUČHODNOTA PV Počítá, zjišťuje současnou hodnotu investice.

XIRR IRR Počítá, zjišťuje vnitřní výnosnost pro harmonogram

peněžních toků.

BUDHODNOTA FV Počítá, zjišťuje budoucí hodnotu investice.

A některé finanční funkce používané v obou aplikacích jsou označeny

shodným názvem:

ACCRINTM ACCRINTM Počítá, zjišťuje nahromaděný úrok z cenného papíru,

ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

EFFECT EFFECT Počítá, zjišťuje efektivní roční úrokovou sazbu.

RECEIVED RECEIVED Počítá, zjišťuje částku obdrženou k datu splatnosti plně

investovaného cenného papíru. Cílem knihy je seznámit širokou veřejnost, studenty a žáky s příklady,úlohami či problémy, se kterými se mohou setkat ve FG. Není vlastní učebnicí 8 Finanční gramotnost – výpočty v Excelu

v pravém slova smyslu, neboť na trhu je v současnosti řada titulů, které

tuto úlohu již plní. Ale žádná z nich není zaměřena na využití tabulkového

kalkulátoru v oblasti finanční gramotnosti. Celou publikaci doplňuje

a provází řada grafů, schémat a vysvětlení proto, aby čtenář mohl snadno

jednotlivé úlohy sestavit, zkontrolovat, popřípadě upravit podle svýchpo

třeb. Modelové příklady jsou, pokud je to vhodné a smysluplné, řešeny více

možnými způsoby tak, aby čtenář lépe pochopil význam, rozměr a logiku

prováděných výpočtů, analýz, závěrů a doporučení.

Kniha by mohla být vhodnou pomůckou a zdrojem užitečných informací

pro studium a výuku FG nejen pro oblast školství, ale i pro širokou

veřejnost.

Doporučení pro práci s knihou

Komentář provázející čtenáře knihou je postaven na vysvětlenípotřeb

ných a nutných základů. Těžiště knihy spočívá v efektivním postupusesta

vení, kontrole a řešení modelových příkladů.

Protože může být úroveň znalostí Excelu u čtenáře různá, je tonejdůleži

tější pro jeho použití zopakováno a vysvětleno vkapitole č. 1. Obsahujezá

kladní elementární zásady pro práci v tabulkovém kalkulátoru. Počínaje

strukturou aplikace a konče využitím připravených finančních funkcí

a nástrojů.

Přílohy obsahují zajímavé a ilustrativní informace související s finančními

transakcemi a údaje o cenách, spotřebě a výdajích, inflaci v ČR atd.

Pro snazší orientaci je v příloze č. 3 proveden stručný výčet všechpřiprave

ných finančních funkcí ve verzi MS Excel 2007.

9

Úvod Použité piktogramy:

!

Důležité a stěžejní informace, závěry či definice jsou označeny

v textu symbolem „vykřičník“.

4

Symbolem „zaškrtávátko“ je označena část textu, většinou úloha,

určená pro čtenáře k tomu, aby si ji sám v první fázizkusil vyřešit, tj.

tedy samostatně provedl následující kroky:

n analyzoval zadání,

n připravil potřebný model,

n našel odpovídající nástroje v aplikaci Excel,

n dosadil vstupní data,

n ověřil správnost zjištěných výsledků. V druhé fázi s využitím textu publikace provedl:

n kontrolu vlastního řešení nebo

n správně sestavil celé řešení. 10 Finanční gramotnost – výpočty v Excelu

Seznam použitých zkratek

BH – budoucí hodnota

CČ – celková částka

CF – Cash Flow (hotovostní, peněžní tok)

ČHP – časová hodnota peněz

ERR – Economical Rate of Return (ekonomické výnosové procento)

EUM – efektivní úroková míra

FG – finanční gramotnost

IRR – Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento)

LT – levé tlačítko myši

NPV – Net Present Value (čistá současná hodnota)

p.a. – per annum (ročně, za rok)

PT – pravé tlačítko myši

PV – Present Value (současná hodnota)

RPSN – roční procentní sazba nákladů

RUP – reálné úrokové procento

SH – současná hodnota

11

Seznam použitých zkratek Tabulkový kalkulátor MS Excel

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí.

1.1 Rekapitulace aplikace Excel

Ve stručnosti si zopakujeme nejdůležitější pravidla a zásady pro používání

tabulkového kalkulátoru. V dalších kapitolách je pak budeme bez velkých

problémů moci aplikovat. Tabulkový kalkulátor – na toto téma existuje

množství rozsáhlé literatury i dostatečné informace na internetu. Jako vše,

s čím začínáme, vyžaduje osvojení jeho ovládání spoustu času a trpělivosti.

Nutno říci, že obojí v dostatečném množství. Naučit se ho zvládnout apoužívat je spíše otázka týdnů a měsíců. A samozřejmě i zde platí, že„opakování je matka moudrosti“. Pokud nebudeme aplikaci soustavně používat,

lze se domnívat, že naše znalosti se budou neustále zmenšovat. Dálepředokládáme základní znalosti, resp. ovládání PC a operačního systému.Prostředí, ve kterém budeme pracovat, je MS Office, resp. Excel verze 2007.

Samozřejmě uvedené postupy a nástroje můžeme použít i ve verzi vyšší,

tj. 2010 a další. Pokud by se konkrétní model/situace ve verzích hodněodlišovaly, zmíníme a zdůrazníme toto v textu.

1.2 Pracovní prostředí

Tvůrci pro práci v tabulkovém kalkulátoru připravili pracovní plochu,kterou jistě známe. Zvýrazněny jsou základní prvky.

Ve většině případů použití Excelu můžeme dospět k témuž cíli různými

cestami. Je zde ponecháno pouze na uživateli, jakou formu si zvolí.

Nejjednodušší způsob ovládání aplikace je prostřednictvím myši. Při tomto

způsobu si dávejme pozor především na tvar kurzoru, který nás svýmtvarem informuje o tom:

1) co můžeme udělat, bývá zobrazeno „normálně“; naopak to, conemůžeme, resp. je nám zakázáno, je nevýrazné (šedě podbarvené)

a nelze vybrat, označit apod.,

13

Tabulkový kalkulátor MS Excel


2) k čemu je připraven (kopírování, přesun, zahájení výpočtu atd.).

Dále důsledně rozlišujeme levé tlačítko myši (v dalším textu budemeozna

čovat zkratkou LT) a pravé tlačítko (PT).

V následující části bychom zdůraznili stručně pravidla, zásady, informace či

postupy pro použití aplikace MS Excel.

1.2.1 Úprava pracovního prostředí

Při vlastní práci jistě přivítáme několik následujících doporučení. Každý

uživatel si může částečně (v určitých mezích) Excel „přizpůsobit k obrazu

svému“, a to doplněním a přemístěním panelu nástrojů Rychlý přístup.

Tento panel najdeme vlastně v každé samostatné aplikaci „balíku“Micro

soft Office (Word, Power Point, Acces, Publisher) a slouží k tomu, aby se

výrazně zproduktivnila práce v konkrétní aplikaci. Na ni si můžeme umístit

libovolné tlačítko z pásu karet Domů / Vložení / Rozložení stránky /Vzor

ce / Data / Revize / Zobrazení.

14

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu

Obrázek 1-1 Pracovní plocha Excelu


Panel Rychlý přístup je na obrázku 1-2 umístěn „pod pásem karet“, tedy

nejblíže k pracovní ploše. Doporučuji jej takto umístit pro efektivní práci

v aplikaci. Jinak ho zpravidla najdeme úplně nahoře vlevo (takto je vevý

chozím postavení po instalaci) vedle kulatého tlačítka s logem Tlačítko

Office.

Nejjednodušeji přemístíme zvolené tlačítko tak, že na něj klikneme PT.

Pokud to lze provést, objeví se nám vedle tlačítka okno s volbou Přidat na

panel nástrojů Rychlý přístup.

15

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Obrázek 1-2 Nástroj – panel Rychlý přístup

Obrázek 1-3 Přizpůsobit panel Rychlý přístup


V opačném případě, nelze-li toto provést nebo konkrétní příkaz nemátla

čítko na příslušné kartě (existuje velká množina příkazů označená jakoPří

kazy mimo pás karet), si ukážeme obecný postup pro přidání jakéhokoliv

tlačítka. Provedeme to takto:

KliknemeLT na symbolPřizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup(poslední

tlačítko vpravo na této liště) na panelu Rychlý přístup, objeví se dialogové

okno s volbami, které vidíme na obrázku 1-3. Nejběžnější příkazy, které

jsou zde nabízeny, můžeme zaškrtnout dle vlastního uvážení. Pro dalšípří

kazy si zvolíme volbu Další příkazy a v následujícím okně se dostaneme do

okna umožňujícího přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Nynídopo

ručuji v sekci Zvolit příkazy přepnout si záložku na Všechny příkazy.Ná-

sledně se nám pod touto volbou objeví všechny příkazy, nástroje, tlačítka

či funkce sestupně seřazené.

16

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu

Obrázek 1-4 Úprava panelu Rychlý přístup


Nyní klikneme-li dovnitř tohoto okna a zadáme první písmenko, Excel

v seznamu zaroluje na příslušný první výskyt příkazu s tímto písmenem.

Alternativně můžeme též použít posuvník se šipkou vpravo. Nalezneme-li,

co hledáme, klikneme na zvolený příkaz a přidáme jej tlačítkem dopravého seznamu. Ten ukazuje, která tlačítka jsou aktuálně na našem panelu

Rychlý přístup. Šipkami vpravo můžeme tlačítka libovolně přesouvat

(nahoru či dolů, ve vlastním záhlaví Excelu vlevo nebo vpravo).

Jen upozorňuji, že překlad některých tlačítek je zavádějící. Například pro

matematickou operaci Násobení se jmenuje odpovídající tlačítko Krát,ku-

laté závorky jsou označovány jako Otevírací a Zavírací závorka.

Na tento pás si doplníme dle vlastního uvážení důležitá tlačítka, která:

n používáme velmi často,

n jsou uložena na nějaké „spodní“ kartě nebo je obtížnější je

vyhledat,

n příkazy mimo pás karet (příkazy nejsou na základních kartách),

n v případě práce na notebooku se „hůře“ vkládají,

n pokud sestavujeme často vzorce, doporučuji si zde umístit i všechny

matematické operátory.

Panel může například obsahovat následující tlačítka:

Pro snazší umístění na panel použijeme názvy dle jejich uspořádání zleva

doprava. Názvy najdeme v pravé části obrázku 1-4. Podle těchto je pakmůžeme snáze najít v kategorii Všechny příkazy.

Stručně popíši význam či použití několika z nich, které nejsou tak známé či

používané, přesto jsou užitečné a mohou nám usnadnit práci.

Příkaz/tlačítko:

Fotoaparát – jak již název říká, dokáže „ofotit“ určitou pracovní plochusešitu, kterou jsme schopni vybrat kurzorem, vložit ji jako snímek/obrázek

do Excelu. Objekt/obrázek je grafickým objektem „plujícím“ nad stránkou

a můžeme s ním pracovat jako s každým jiným obrázkem. Jeho výhodou

je to, že je neustále „propojen“ se zdrojem. Provedeme-li nějakou změnu

v rozsahu dříve vybraných buněk, promítnou se tyto i do vlastníhoobrázku. Postup jeho vytvoření je následující:

17

Tabulkový kalkulátor MS Excel


1) vybereme rozsah toho, co potřebujeme ofotit,

2) klikneme LT na nástroj Fotoaparát, výběr se označí a současně se

změní tvar kurzoru,

3) umístíme kurzor na místo v sešitě, kam chceme obrázek vložit,

a klikněme LT.

Zobrazit vzorce – tlačítko je velmi užitečné v případě, pokud pracujeme se

sešitem, kde jsou čísla-konstanty a současně i vzorce. Na první pohlednejsme schopni rozlišit, co je co, pokud nejsme přímo v konkrétní buňce.Následující obrázek zobrazuje možnou situaci. V uvedeném listu vidíme jen

konkrétní čísla.

AB C D E

2 10 000

3

4 1% 2% 3% 4%

5 1 -10 100,00 Kč -10 200,00 Kč -10 300,00 Kč -10 400,00 Kč

6 2 -5 075,12 Kč -5 150,50 Kč -5 226,11 Kč -5 301,96 Kč

7 3 -3 400,22 Kč -3 467,55 Kč -3 535,30 Kč -3 603,49 Kč

8 4 -2 562,81 Kč -2 626,24 Kč -2 690,27 Kč -2 754,90 Kč

9 5 -2 060,40 Kč -2 121,58 Kč -2 183,55 Kč -2 246,27 Kč Po přepnutí se celý sešit „roztáhne“ a v buňkách se objeví skutečný obsah. Současně se dočasně „odebere“ i nastavené formátování. Po dalšímkliknutí na Zobrazit vzorce se vše vrátí do původního stavu.

AB C D E

2 10000

3

4 0,01 0,02 0,03 0,04

5 1 =PLATBA(B$4;$A5;$D$2) =PLATBA(C$4;$A5;$D$2) =PLATBA(D$4;$A5;$D$2) =PLATBA(E$4;$A5;$D$2)

6 2 =PLATBA(B$4;$A6;$D$2) =PLATBA(C$4;$A6;$D$2) =PLATBA(D$4;$A6;$D$2) =PLATBA(E$4;$A6;$D$2)

7 3 =PLATBA(B$4;$A7;$D$2) =PLATBA(C$4;$A7;$D$2) =PLATBA(D$4;$A7;$D$2) =PLATBA(E$4;$A7;$D$2)

8 4 =PLATBA(B$4;$A8;$D$2) =PLATBA(C$4;$A8;$D$2) =PLATBA(D$4;$A8;$D$2) =PLATBA(E$4;$A8;$D$2)

95=PLATBA(B$4;$A9;$D$2) =PLATBA(C$4;$A9;$D$2) =PLATBA(D$4;$A9;$D$2) =PLATBA(E$4;$A9;$D$2)

Tlačítko je umístěno na kartě Vzorce a funguje způsobem zapnuto(podbarveno oranžově, zdůrazněno) / vypnuto (nezdůrazněno).

18

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


Toto tlačítko může být i jednou z příčin toho, že nám sešit, resp. Excel„ne

počítá“. Pokud se nám to stane, je potřeba ho odkliknout čili vypnout.

Přepnout okna – máme-li v Excelu otevřeno více souborů, resp. sešitů, je

dost obtížné mít o nich přehled a přechod mezi nimi je komplikovaný. Díky

tomuto tlačítku je práce s otevřenými soubory snadná.

Kukátko– je užitečný nástroj umožňující si nastavit pohled na detaily, resp.

obsahy buněk, které chceme sledovat. Tímto způsobem pak můžeme mít

k dispozici potřebné informace pro jednotlivé závislosti ve výpočtech mezi

otevřenými sešity. V kukátku máme možnost kliknutím řadit údaje podle

jednotlivých sloupců. Strukturu údajů kukátka vidíme na obrázku 1-5.Do

kud ho nevymažeme, údaje s detaily máme stále k dispozici. Zvolené údaje

kukátka se ukládají do konkrétního sešitu – souboru.

19

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Obrázek 1-5 Údaje kukátka


Práce s ním je jednoduchá. Vybereme si buňky, které chceme mít podkont

rolou, a poté klikneme na nástrojKukátko. Rozsah buněk v kukátkumůže

me libovolně měnit – přidávat a odstraňovat. K tomu slouží volba Přidat

kukátko nebo po výběru konkrétního záznamu v kukátku se zpřístupní

volba Odstranit kukátko. Zobrazované buňky mohou být i z různýchseši

tů. Obsah kukátka se ukládá do sešitů, které jsou v něm obsaženy, kdykoliv

je otevřeme, kukátko nám informace nabídne. Chceme-li přidat několik

buněk, podržíme klávesu Ctrl a vybereme buňky, které chceme do kukátka

přidat. Stejně tak vybíráme buňky v kukátku pro odstranění, kdypoužije

me klávesu Ctrl, chceme-li jich vybrat více, pro souvislý výběr Shift klávesu.

Zvláštní kapitolou jsou dvě poslední tlačítka, která dokumentují dalšízpů

soby využití panelu Rychlý přístup.

Čtyři barevné čtverce umístěné v tlačítku jsou uživatelsky přidány k makru,

které bylo zaznamenáno pomocí stisku kláves, zde napříkladzjednodu

šuje vyvolání vstupního okna pro naplnění nástroje Histrogram. Takto si

můžeme upravit spouštění libovolného nástroje v aplikaci Excel.

Poslední tlačítko slouží pro vyvolání kalendáře, který je součástí staženého

doplňku (Add-in) z internetu (v tomto případě RJ Tools od autora Radka

Jurečka; http://www.rjurecek.cz/). Na Internetu je spousta dalšíchrozšiřují

cích doplňků aplikace Excel. Jen dáme velký pozor, abychom si do svého PC

„nezanesli“ nějakou „havěť“.

1.2.2 Zadávání vzorců

Jedním z nejdůležitějších úkonů při práci v tabulkovém kalkulátoru je

tvorba vzorců. Protože je to zásadní činnost, věnujme se tomuto tématu

trochu více. Vzorce opět, jako další činnosti, můžeme sestavovat různými

způsoby. Aby aplikace (tj. Excel) byla schopna rozpoznat, co má provádět,

musí být vzorce zadány jednoznačně tak, aby poté mohl proběhnoutvlast

ní výpočet. Doporučeným znakem pro zápis vzorce je znak = (Rovná se).

Ukončení zápisu vzorce potvrdíme klávesou Enter. Na tuto akci zprvu při

zadávání vzorce uživatelé zapomínají. Po stisknutí klávesy Enter seprove

de i kontrola správnosti sestaveného vzorce a kurzor se posune o jednu

buňku dolů (implicitně je tento pohyb takto nastaven, ale v možnostech

aplikace Excel můžeme nastavit jiný pohyb).

Nejčastěji ve vzorci bývá zadána konstanta-číslo nebo adresa buňky

(např. G3) a samozřejmě příslušný operátor. Na obrázku vidíme stav před

ukončením zápisu vzorce. Sestavený vzorec vynásobí obsah buňky G3

20

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


hodnotou 1000 a výsledek zobrazí v buňce E3. Adresy buňky zapisovatne

musíme, jednodušší je použít LT myši a kliknout na příslušnou buňku.Tím

to dojde k přenosu vlastní adresy (např. E3) do vzorce. Dále si všimněme

zobrazení vzorce přímo v buňce, ale i v horním editačním řádku.

Opětovně do vzorce vstoupíme dvojklinutím v konkrétní buňce neboklá

vesou F2, „stojíme-li“ na ní. Úpravy vzorce můžeme dle potřeby provádět

přímo v buňce nebo v editačním řádku.

V dalším vidíme vzorec sestavený v buňce E3, který vynásobí obsah buněk

C3 a G3 (zvýrazněno barevným rámečkem kolem každé buňky).

Při sestavování složitějších vzorců musíme dle logiky výpočtu použít kulaté

závorky pro správné oddělení jednotlivých členů, a tím zajistit to, abyvý

počet proběhl správně. Kromě toho musíme dodržet i základní pravidlo

závorek – že počet levých a pravých závorek v buňce musí být stejný, jinak

nám Excel oznámí chybu, my ji musíme opravit a aplikace nám nedovolí

výpočet ukončit.

21

Tabulkový kalkulátor MS Excel


Jestliže se ve vzorci „ztratíme“ a potřebujeme ho opustit, použijemeklá

vesu Esc (Escape – návrat zpět bez uložení změn). Rozdílné výsledkystej

ných členů (čísel) a operátorů jinak opatřených závorkami vidíme naobráz

ku. I když pro ilustraci je příklad velmi jednoduchý, vzorce dávají různé

výsledky. Proto je potřeba dávat velký pozor na vkládání závorek přisesta

vování vzorců.

Vzorec Výsledek

=1/2+2*3 = 6,5

=1/(2+2)*3 = 0,75

=1/(2+2*3) = 0,125

=1/2+(2*3) = 6,5

Uvedeme si ale složitější zápis a jeho přepis do správné podoby provýpo

čet. Do buněk B3 a B4 zadáme hodnoty 250 a 985 jako veličiny A a B. Nyní

si zkusíme sami vytvořit vzorec pro výpočet zlomku ve tvaru:

()

B

AB+

2

2

4

Pro operaci umocnění použijeme symbol ^ („stříška“, vložíme na

anglické klávesnici Shift+6 nebo přes menu Vložit/Symbol). Různé

vzorce (dobré E sloupec i špatné D sloupec), které nám mohou vzniknout,

pak vidíme zde:

BC D E

2 Špatně Dobře

3 250 983,00 0,00064581

4 985 =B4/(B3+B4)*(B3+B4)-2 =B4/((B3+B4)*(B3+B4)-2)

5 -1,99935 0,00064581

6 =B4/((B3+B4)^2)-2 =B4/((B3+B4)^2-2)

7 -1,99935 0,00064581

8 =B4/(B3+B4)^2-2 =(B4/((B3+B4)*(B3+B4)-2))

9 0,00016

10 =B3/((B3+B4)^2-2)

11 0,00016

12 =B3/((B3+B4)^2-2)

13 -1,99899

14 =B4/(B3+B4^2)-2

22

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


BC D E

15 0,00101

16 =B4/((B3+B4^2)-2)

17 Správný vzorec zapsaný do buňky musí odpovídat zápisu B/((A+B)^2-2. Poznámka: Místo klávesy Enter můžeme pro ukončení zápisu použít i tlačítko „fajfku“ (ikona Zadat P), která je aktivní pouze v čase, kdy sestavujeme příslušný vzorec. Má v sobě zapojenu i následující funkčnost: 1) je-li třeba, přidá na konec vzorce závorku (pravou, ukončovací), 2) neposune kurzor o jednu buňku dolů, 3) ukončí zadání vzorce (stejně jako klávesa Enter). Tím nám „ušetří“ spoustu času oproti standardně používané klávese Enter. Doporučuji vyzkoušet a používat. Zvláště při práci s notebookem, ale i při sestavování složitých vzorcůobsahujících funkci (funkce), jistě rádi toto tlačítko přivítáme. 1.2.3 Kopírování a přesun vzorců Další důležitou zásadou v tabulkovém kalkulátoru je správně sestavitpotřebný vzorec a pak ho nejjednodušeji „duplikovat“ (nejčastěji hozkopírovat popotažením) do dalších buněk. Proto si musíme velmi detailněvysvětlit postup zadávání vzorců a jejich úpravy tak, aby zajišťovaly efektivně to, co potřebujeme zjistit, vypočítat. Ve většině případů si tímto postupem ušetříme spousty času a práce.

23

Tabulkový kalkulátor MS Excel


Sestavíme-li v listu třeba do buňky F4 jednoduchý vzorec (např. =B2+D2)

a poté ho zkopírujeme o 6 buněk svisle (kurzor nastavíme na sestavený

vzorec, použijeme Ctrl+C /kopírování/, klikneme LT na buňku F10 apoužijeme Ctrl+V /vložení/), změní se původní vzorec na nový ve tvaru =B8+D8.

O kolik jsme posunuli vzorec, o tolik se posunou a změní adresy vstupních

buněk. Tato funkčnost je stejně tak zachována i ve směru vodorovném.

Podle uspořádání dat a způsobu výpočtu je tato vlastnost v některýchpříadech vhodná, ale v jiných nikoliv. Potřebujeme-li „zabránit“ aplikaci

v posouvání (změnám ve vzorci, který kopírujeme), pak vložíme dovýchozího vzorce znak (y) $. Tuto operaci nazveme jako „zafixování“. Odkazy na

původní buňky pak zůstanou vždy zachovány při jakékoliv akci kopírování

takto doplněného vzorce. Znak (y) $ a jeho pozice je řízena následujícím

pravidlem. Protože pracujeme v dvojrozměrném sešitu (směr pohybu při

kopírování – svisle nebo vodorovně), můžeme zafixovat jeden (svislý) či

druhý směr (vodorovný) nebo oba. Znaky vkládáme do příslušného vzorce

klávesou F4 jejím opakovaným stisknutím. Kurzor ve vzorci nastavímenejlépe mezi písmenko a číslici. Počet stisknutí (sloupec F4 klávesa) aodpovídající význam je patrný v následující tabulce.

Vzorec F4 klávesa Zafixování směru:

=A3 – není

=$A$3 1x obou

=A$3 2x vodorovného (řádek)

=$A3 3x svislého (sloupec)

=A3 4x výchozí, první stav 24 Finanční gramotnost – výpočty v Excelu

Tento způsob použití znaku $se v literatuře označuje jako absolutní arela

tivní adresování. Pokud chceme efektivně pracovat s aplikací Excel, vy

zkoušíme si, otestujeme si, ověříme si a naučíme se tuto zásadu, resp.pra

vidlo správně používat. K tomu by nám měl posloužit i následující příklad.

Tento princip pak můžeme samozřejmě používat u všech dalšíchobdob

ných příkladů. Současně si ukážeme i druhý způsob kopírování vzorců, a to

prostřednictvím kurzoru myši.

Máme tabulku dvou veličin, mezi kterými existuje konkrétní vztah,potře

bujeme propočíst vždy údaje třetí veličiny v průsečíku (kříži, proto seně

kdy tato tabulka označuje jako „křížová“), kde vstupují do výpočtu vždy

hodnoty veličiny A a veličiny B.

Při sestavování použijeme, jak už bylo výše zmíněno, i druhý způsobkopí

rování. Tento výhodně použijeme tehdy, když kopírujeme souvislou oblast

a současně přitom chceme (ale nemusíme) vytvořit rostoucí či klesající sérii

hodnot. Jinak řečeno vytváříme číselné „řady“. Vzpomeneme-li namate

matiku, mluvíme pak např. o aritmetické řadě, geometrické apod.

Kopírování – rozvoj řady provedeme následujícím jednoduchým způso

bem. U buněk, jsou-li vybrány (označeny) kliknutím, se vpravo dole objeví

černý hranatý bod. K tomuto se nyní přiblížíme kurzorem (nejlépeodspo

du zprava), až se jeho tvar změní na „nitkový kříž“ tak, jak je zobrazeno na

obrázcích. Nyní použijemeLT, klikneme (stále držíme prst naLT) a táhneme

příslušným směrem, kterým chceme řadu provést (až nyní pustíme LT).

25

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Při sestavení rostoucí (klesající) řady vložíme do sousedních buněk (tak, jak

je vidět na obrázku) potřebné údaje (zde 20 a 30), vybereme apopotaže

ním řadu sestavíme.

Excel si zjistí rozdíl prvého a druhé členu (v našem příkladu 30 – 20 = 10,ji

nak řečeno diferenci, kvocient, v řeči Excelu krok) a o tento pak navyšuje

další členy. Takto „šikovně“ můžeme sestavovat libovolné řady hodnot. Při

tažení kopírované buňky vidíme vedle kurzoru online i hodnoty, kterébu

dou do buněk doplněny. Vybereme-li pouze jednu buňku s hodnotou, pak

vytvoříme řadu konstantních hodnot (10,10,10, ...). Obdobným způsobem

můžeme řadu vytvořit i v druhém rozměru, tj. vodorovně.

Pro konkrétní příklad sestavení tabulky s výpočty použijeme z fyzikyveli

činy dráha (S), čas (T) a rychlost (V); mezi nimi dle logiky existuje operace

násobení nebo dělení.

Připravíme si údaje pro záhlaví tabulky. Do buňky C3 napíšeme 200 a do D3

hodnotu 250 a následně je obě vybereme. Nyní popotažením zkopírujeme

řadu doprava. Celou dobu držíme LT, až se nám v pomocném oknu objeví

požadovaný údaj. Zde například 500. Do buněk B4 a B5 zadáme rychlost

v km/hod 40 a 45, obdobným způsobem zkopírujeme řadu až do hodnoty 100.

26

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu Nyní sestavíme v C4 správně vzorec tak, abychom ho mohli pouhýmzkopírováním doplnit do jednotlivých průsečíků uvnitř tabulky. Výpočty (vzorce) se vždy musí odkazovat na vstupní řádek číslo 3 (číselné údaje v záhlaví – dráha) a vstupní sloupec B (číselné údaje vlevo – rychlost). Abychom této úpravy dosáhli, musíme ve vzorci „zafixovat“ to, co má zůstat řídící a na co se mají vzorce uvnitř tabulky odkazovat. Vzorec =C3/B4 (tj. dráha/rychlost) tedy upravíme klávesou F4 na =C$3/$B4. Vzorec se musí vždy odkazovat na záhlaví tabulky, tj. řádek č. 3, proto vložíme znak $ před číslici tři asoučasně se musí jmenovatel odkazovat na levé okrajové údaje, které jsou pro celý obsah tabulky uloženy ve sloupci $B. Nyní vybereme buňku C4 azkoírujeme vložený vzorec do celého obsahu tabulky. Kopírování provádíme ve dvou krocích svisle a poté vodorovně (Excel neumí kopírovat údaje po diagonále). Směry můžeme samozřejmě prohodit. V druhém kroku pak kopírujeme více buněk (vlastně je to vybraný vektor C4:C16 nebo C4:I4, dle toho, jaký směr jsme zvolili v prvém kroku). Využijeme dále i toho, že máme po skončení kopírování vybrán celý vnitřní obsah tabulky, tj.všechny vzorce v rozsahu C4:I16, a naformátujeme je dle vlastního uvážení (např. jako číslo s 2 desetinnými místy). Výsledná tabulka může vypadat takto:

ABCDEFGHI

1

2 Dráha v km

3 200 250 300 350 400 450 500

4 Rychlost

v km/hod

40 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50

5 45 4,44 5,56 6,67 7,78 8,89 10,00 11,11

6 50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

7 55 3,64 4,55 5,45 6,36 7,27 8,18 9,09

8 60 3,33 4,17 5,00 5,83 6,67 7,50 8,33

9 65 3,08 3,85 4,62 5,38 6,15 6,92 7,69

10 70 2,86 3,57 4,29 5,00 5,71 6,43 7,14

11 75 2,67 3,33 4,00 4,67 5,33 6,00 6,67

12 80 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00 5,63 6,25

13 85 2,35 2,94 3,53 4,12 4,71 5,29 5,88

14 90 2,22 2,78 3,33 3,89 4,44 5,00 5,56

15 95 2,11 2,63 3,16 3,68 4,21 4,74 5,26

16 100 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Obrázek 1-6 Křížová tabulka

27

Tabulkový kalkulátor MS Excel


Tabulka je dvojrozměrná (2D), zjišťuje třetí veličinu ze dvou vstupních.Pokud potřebujeme rozsah formátu 3D, pak použijeme pro třetí rozměrjednotlivé listy sešitu a výpočty provedeme „skrze“ tyto.

!

AB C D E F G H

2B2 Veličina A

3 D3E3F3G3H3

4

Veličina B

C4

5C5

6C6

7C7

8C8

9C9 Tento detailně popsaný postup využíváme u většiny tabulek pro výpočet třetí veličiny ze dvou řad hodnot logicky „svázaných“ a závislých veličin. V uvedeném příkladu čas, dráha a rychlost. Ukážeme si další postup sestavení výchozího vzorce krok za krokem vpříadě, kdy ke dvěma veličinám přibude třetí ovlivňující každou buňku uvnitř tabulky. Máme dvě veličiny např. A a B, mezi kterými existuje určitá závislost. Jejich dílčí hodnoty jsou uloženy do buněk D3 až H3 (veličina A) a C4 až C9 (veličina B). K těmto ještě máme konstantu, která je zadána do buňky B2 a souvisí s oběma. Pro výpočet hodnot v tabulce je nejdůležitější sestavit správný vzorec do buňky D4, což je vlastně první počítaná hodnota v naší tabulce. Podíváme-li se na „logiku“ vzorců v tabulce, vidíme, že se mají odkazovat vždy na řádek třetí, tj. ve směru vodorovném a sloupec C ve svislém směru. Vzniklý vzorec musí tyto dvě vazby zahrnovat.Jednoduše sestavíme základní vzorec jako =D3*C4. Nyní si představíme, jak se bude dále vzorec kopírovat směrem doprava a dolů a na jaký řádek aslouec se budou vzorce uvnitř tabulky opakovaně odkazovat. Tak, jak jsme již řekli, je to třetí řádek (číslice v uvedených buňkách je vždy tři) a sloupec C (opět v adresách zůstává písmeno C). Proto vzorec upravímeprostřednictvím klávesy F4 do tvaru =D$3*$C4. Tím jsme „zafixovali“ odkazy na třetí řádek (to zajišťuje znak $ v prvním členu). Druhý znak $ v členu $C4„zafixuje“ sloupec C. Do výsledného vzorce vložíme ještě vazbu na konstantu 28 Finanční gramotnost – výpočty v Excelu

AB C D E F G H

2B2 Veličina A

3D3E3F3G3H3

4

Veličina B

C4 =D$3*$C4*$B$2

5C5

6C6

7C7

8C8

9C9 zadanou do buňky B2, kterou se má vynásobit každý člen v tabulce.Zadáme znak pro násobení a klikneme na adresu buňky B2. Tím se sestavovaný vzorec změnil na =D$3*$C4*B2. Adresu konstanty „ošetříme“ tak, aby se odkaz na ni nikdy neměnil. Klávesou F4 vložíme dva znaky do adresybuňky. Výsledný tvar vzorce je uveden na obrázku. Potvrdíme ukončenízadávání vzorce tlačítkem Zadat P nebo klávesou Enter. Nyní již snadno vzorec rozkopírujeme svisle a pak vodorovně do celé tabulky. Jak mají vypadatvýsledné vzorce uvnitř tabulky, vidíme na obrázku.

AB C D E F G H

2B2 Veličina A

3 D3E3F3G3H3

4

Veličina B

C4 =D$3*$C4*$B$2 =E$3*$C4*$B$2 =F$3*$C4*$B$2 =G$3*$C4*$B$2 =H$3*$C4*$B$2

5 C5 =D$3*$C5*$B$2 =E$3*$C5*$B$2 =F$3*$C5*$B$2 =G$3*$C5*$B$2 =H$3*$C5*$B$2

6 C6 =D$3*$C6*$B$2 =E$3*$C6*$B$2 =F$3*$C6*$B$2 =G$3*$C6*$B$2 =H$3*$C6*$B$2

7 C7 =D$3*$C7*$B$2 =E$3*$C7*$B$2 =F$3*$C7*$B$2 =G$3*$C7*$B$2 =H$3*$C7*$B$2

8 C8 =D$3*$C8*$B$2 =E$3*$C8*$B$2 =F$3*$C8*$B$2 =G$3*$C8*$B$2 =H$3*$C8*$B$2

9 C9 =D$3*$C9*$B$2 =E$3*$C9*$B$2 =F$3*$C9*$B$2 =G$3*$C9*$B$2 =H$3*$C9*$B$2 Další základní operací se sestaveným vzorcem je jeho přesun, který opět můžeme provést různými způsoby, např. použitím kláves Ctrl+X na buňce se vzorcem a Ctrl+V tam, kam ho chceme přemístit.

29

Tabulkový kalkulátor MS Excel


Jiný způsob přesunu vzorce je použití kurzoru. Při tomto musíme změnit

tvar kurzoru na nový, který je uveden na obrázku (dvě oboustranné šipky

v kříži společně s bílou šipkou).

Když se přiblížíme k černému a zvýrazněnému okraji vybrané buňky(vybraných buněk), dojde ke změně tvaru kurzoru. Poté klikneme LT,podržíme ho a přesuneme na novou buňku. Jsme-li na buňce se vzorcem,můžeme přesun realizovat pomocí místní kontextové nápovědy přes PT (příkaz

Vyjmout, přemístit se kurzorem na novou buňku a poté Vložit).

Důležité je si uvědomit, že u přesunu vzorce se adresy v něm obsaženénemění, takže odkazy na buňky zůstávají pořád stejné – neměnné.

Pokud někdy potřebujeme sestavený vzorec zobrazit jako text, můžeme to

provést tak, že na prvé místo (ještě před znak =) vložíme mezerníkemmezeru (v textu budeme vyznačovat znakem „_“). Vzorec =A3*B3 tímtozpůsobem změníme na _=A3*B3. Tak se ze vzorce stane text a výpočetsamozřejmě neprobíhá. Podle prvého znaku v buňce Excel rozhoduje, jak bude

s obsahem buňky následně pracovat. Takto můžeme vždy postupovat, je-li

třeba zkopírovat vzorec beze změn v adresách buněk. Opětovnou aktivaci

výpočtů v buňce podle sestaveného vzorce zajistíme odebráním prvého

znaku, tj. mezery.

1.2.4 Tvorba řad v Excelu

Potřebujeme-li vytvořit souvislou řadu hodnot (z pohledu matematikyhovoříme o posloupnosti), nabízí se v Excelu několik možných způsobů jejich

sestavení. Uvedeme čtyři nejjednodušší možné případy:

1) Prostřednictvím LT, postup je uveden v předchozí části. Dosousedních buněk zapíšeme odpovídající hodnoty dvou sousedních členů.

Následně obě buňky vybereme a LT „popotažením“ řadu rozvineme – zkopírujeme. Tvar kurzoru musí být „nitkový zaměřovač“,

černý malý křížek. Běžně tvoříme řadu směrem doprava pohybem

kurzoru myši, ale existuje možnost sestavit uvedeným způsobem

řadu i ve směru „doleva“. Pak její trend bude opačný. 30 Finanční gramotnost – výpočty v Excelu 2) Na kartě Domů/Výplň/Řady je připraven komplexní nástroj pro

tvorbu řad. Zde si zvolíme „parametry“ dané řady (posloupnosti)

a Excel potřebné údaje dopočítá.

3) Použitím PT napíšeme pouze první člen řady, vybereme jej a opět

„popotažením“ zkopírujeme. Objeví se nám stejné okno protvorbu řad jako v případě 2.

4) Další možností je sestavení „své“ vlastní řady prostřednictvímodovídajícího vzorce. Ukázku obsahuje tabulka:

BC

3 Hodnota Vzorec

411

5 16,5 =B4+B4/2

6 24,75 =B5+B5/2

7 37,125 =B6+B6/2

8 55,6875 =B7+B7/2

9 83,53125 =B8+B8/2

10 125,2969 =B9+B9/2

11 187,9453 =B10+B10/2

12 281,918 =B11+B11/2

Samostatnou kapitolou je sestavování řad časových (ročních, měsíčních,

denních atd.), které je postaveno na stejných základech jako řady číselné.

1.2.5 Zadávání – používání funkcí Excelu

Velmi rozsáhlým a výkonným aparátem v Excelu jsou předdefinované –narogramované vzorce určené pro snazší a rychlejší práci v tabulkovémkalkulátoru. Tvůrci je naprogramovali a připravili do uživatelsky příjemné

podoby a současně „ošetřili“ i spoustu dalších návazných vazeb. Například

při použití fce Součet jsou přeskočeny buňky obsahující text, a do výpočtu

tudíž nezasahují, a proto je nemusíme z vybraného pole nějakýmzpůsobem vylučovat. Pokud bychom tento výpočet provedli standardněsestaveným vzorcem (např. =A1+A2+B1+B2), ve kterém by jeden ze sčítancůobsahoval text, tak výsledkem výpočtu bude oznámení #HODNOTA!, které

takto indikuje chybu.

31

Tabulkový kalkulátor MS Excel


Výpočty vlastních příkladů tedy můžeme provádět několika způsoby:

n vzorcem – přepíšeme matematický zápis problému do podoby

vhodné pro výpočet v Excelu,

n funkcí – zvolíme podle potřeby odpovídající připravenou funkci,

existuje ale i možnost v případě potřeby si vlastní požadovanou

funkci sestavit a uložit mezi ostatní,

n kombinací obou předchozích možností.

Nejčastější způsob využití aplikace Excel ve výpočtech představuje třetí

alternativa – viz názorný příklad z oblasti matematiky:

Pro řešení kvadratické rovnice:

ax bx c

2

0++=

používáme postup výpočtem pomocí diskriminantu, který je definován

vztahem:

Dbac=

2

4

Následně dosadíme do vztahu pro výpočet kořenů rovnice x

1

ax

2

:

x

bb ac

a

12

2

4

2

,

=

Konkrétně máme kvadratickou rovnici:

xx

2

5140+-=

1B C D E

2a= 1

3b= 5

4c= -14

5

6 Diskriminant

78181

8 =C3^2-4*C2*C4 =POWER(C3;2)-4*C2*C4

9

10 x

1

= 2 =KDYŽ(D7>0;(-C3+ODMOCNINA(D7))/(2*C2);"")

11 x

2

= 7 =KDYŽ(D7>0;(C3+ODMOCNINA(D7))/(2*C2);"")

32

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


V příkladu je proveden výpočet diskriminantu prostřednictvím jenmatematického vzorce v buňce D7, v buňce E7 je pro porovnání výpočet svyužitím připravené funkce POWER (mocnina). V C10 a C11 jsou zjištěny kořeny

rovnice x

1

ax

2

. Výpočet proběhne pouze za té podmínky, že diskriminant je

větší než nula.

Aplikace funkcí (celkem asi 331, po základní instalaci aplikace) je protovelmi jednoduchá, přehledná, rychlá a pokrývá velkou množinu úloh apříkladů z různých oborů. Užívají se samostatně anebo v různě složitýchvlastních vzorcích. V některých případech bychom bez nich nebyli schopni

konkrétní výpočet provést nebo by to bylo velmi komplikované. Časté je

i jejich opakované vkládání do jednoho vzorce (vnořování). Částečně jejich

použití komplikuje to, že názvy některých jsou lokalizovány (= přeloženy

do češtiny, např. Součet) a některé nikoliv (funkce Rank). Na to je třebadávat pozor hlavně tehdy, používáme-li jinou jazykovou mutaci MS Office.

V příloze č. 3 je uveden přehled funkcí s českým i anglickým názvem pro

oblast finančních výpočtů. Nejfrekventovanější funkce jsou přímo vloženy

do karty Domů/Automatické shrnutí, kde jsou připraveny funkce proSoučet, Průměr, Počty, Minimum, Maximum a přechod do okna Vložit funkci

volbou Další funkce. O jejich důležitosti svědčí i to, že je jim vyhrazenajedna ze základních karet – karta Vzorce. Při jejich zadávání je nutno se řídit

určitými pravidly (souladu = konzistence) tak, aby je Excel správně„pochoil“ a mohly nám bez problémů sloužit. Struktura funkce začínáznaménkem rovná se (=), za nímž následuje název funkce, otevírací závorka,argumenty funkce oddělené středníky a uzavírací závorka.

Jejich „vyvolání“ a následně práce s nimi může být prováděna různýmipostupy. Uvedeme zhruba tři základní. Nechť si každý uživatel zvolí tenzpůsob, který mu nejlépe vyhovuje. V některých případech je efektivníkombinace mezi těmito způsoby zadávání.

Vkládání funkcí do buňky:

1) Shift+F3 – otevře se dialogové okno Vložit funkci.

Zde si zvolíme kategorii (Naposledy použité – zobrazeno 10posledně používaných funkcí, Vše – zde jsou řazeny abecedně, a další

ostatní kategorie) a pak vlastní funkci. Vybereme první – zdenapříklad funkce Když. Po potvrzení OK se dostaneme do dalšího„průvodce“, který nám již pomůže správně funkci naplnit.

33

Tabulkový kalkulátor MS Excel


34

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


Při tomto způsobu doplňujeme argumenty (povinná pole) funkce

především v průvodci; v buňce sešitu tak vlastně nic nezadáváme.

U každého pole – argumentu funkce v průvodci je ve spodní části

uvedena stručná nápověda vysvětlující konkrétní argument. Úplně

vlevo dole je pak znázorněn online výsledek funkce. Kontroluvýsledku tedy můžeme provést, aniž bychom ukončovali tohotoprůvodce funkcí. V průvodci se také ihned indikuje nesprávný údajčervenou barvou, a je tak na první pohled jasno, kde je nějaký problém

a čemu je tak třeba se věnovat. Při tomto způsobu zadávání funkce

Excel za nás doplňuje všechny povinné závorky a oddělovače,nezadáváme tak ani do buňky první znak uvozující funkci „=“. Pokud

potřebujeme u konkrétní funkce pomoci, klikneme na Nápověda

k této funkci.

Základní struktura funkce:

= Název funkce (argument1;argument2)

Konkrétně například:

=RANK(číslo;odkaz;[pořadí]) nebo

=PLATBA(sazba;pper;souč hod;[bud hod];[typ])

Argumenty uváděné v hranatých závorkách jsou nepovinné.Oddělovačem argumentů je vždy středník „;“. Mezery ve funkcích žádné

nejsou. 2) Karta Vzorce – zde jsou funkce rozděleny do několika kategorií

a pomocí nich je můžeme vyvolat a vložit. 3) Postupným zadáním podle názvu konkrétní funkce. Napíšeme

znak „=“ a písmenko, kterým funkce začíná. Popíšeme si tento postup krok za krokem na méně známé funkci Rank. Tuto můžeme dobře využít k vyhodnocení pořadí konkrétní hodnoty. Máme tři studenty, kteří házeli kriketovým míčkem do dálky. Projednoduchost volíme malý počet záznamů. Máme zjistit jejich pořadí, když dosáhli následujících výsledků:

Jméno Délka hodu Pořadí

Ota 16

Pavel 22

Jan 13

35

Tabulkový kalkulátor MS Excel


Jméno zadáme do buňky B4 Ota, do B5 Pavel a do B6 Jan.

Sestavíme první vzorec v buňce D4. Zadáme znak = a písmeno r. Excel nám

do buňky zobrazí všechny funkce začínající písmenem r.

Zde si zvolíme RANK (jedním kliknutím LT). Vedle každé funkce se pakob

jevuje stručná nápověda (u RANK například „Vrátí pořadí čísla v seznamu;

jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám v seznamu“). Dvakrátklikne

me LT na RANK, funkce se převede do buňky, vše ostatní zmizí.

Pod funkcí se zobrazí názvy argumentů, dle nichž můžeme doplněnípro

vést. Nyní klikneme LT do buňky C4, vložíme„;“ a vybereme vektor C4 až

C6. Do vzorce se přemístí zápis C4:C6. Protože chceme používánízefektiv

nit (pravidlo jeden vzorec pro vše), buňky „zafixujeme“ klávesou F4

($C$4:$C$6). Zkontrolujeme, zda skutečně došlo k vložení čtyř znaků $ do

adres buněk ohraničujících konkrétní vektor. Pokud bychom toneproved

li, bude se při kopírování sestaveného vzorce vektor hodnot posouvat

a funkce bude vyhodnocovat nesprávné hodnoty.

36

Finanční gramotnost – výpočty v Excelu


Nyní ukončíme zápis argumentů a doplníme pravou (ukončovací) závorku.

Taktéž můžeme místo zadání závorky použít i tlačítko Zadat v řádkuvzorců (v editačním řádku, symbol P). Tímto jsme dokončili zadání vzorce

a můžeme jej zkopírovat pro vyhodnocení pořadí všech účastníků.Sestavené vzorce s výsledky a funkcí RANK vidíme zde:

1B C D E

2

3 Jméno Délka hodu Pořadí Použitý vzorec (sl.D)

4 Ota 16 2 =RANK(C4;$C$4:$C$6)

5 Pavel 22 1 =RANK(C5;$C$4:$C$6)

6 Jan 13 3 =RANK(C6;$C$4:$C$6) Sestavená tabulka s funkcíRankmá další výhodu. Totiž každá změna vevelikosti hodu (obecně ukazatele, podle kterého účastníky hodnotíme) se opětovně vyhodnocuje a pořadí se mění, pokud tomu čísla odpovídají. Jednoduchý příklad o třech záznamech byl vybrán úmyslně pro přehledné vysvětlení a sestavení příkladu. Pořadí je zde na první pohled zřejmé, ale pokud pořádáme závod, kde se přihlásí například 50 účastníků,vyhodnocení pořadí nebude již tak snadné. A ještě jedno použití v souvislosti spořadím může mít tabulka s funkcí Rank. Umí vyhodnocovat i průběžnépořadí, třeba v případě orientačního závodu. Doporučuji předem, pokud to lze zajistit, sestavit si potřebnou tabulku s konkrétními údaji i vzorci a poté jen doplňovat dosahované údaje. Vyhodnocení pořadí může mít jako v tomto případě povahu„Maximalizační“ (čím delší hod, tím lepší pořadí) nebo „Minimalizační“ (uorientačního běhu, čím kratší dosažený čas, tím lepší umístění). V uvedené funkci je proto možné zohlednit tento pohled třetím údajem, a to:

37

Tabulkový kalkulátor MS Excel
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist