načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Finanční ekonometrie - Tomáš Cipra

Finanční ekonometrie
-11%
sleva

Kniha: Finanční ekonometrie
Autor:

Z úvodu ke knize... Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom ...
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  620 Kč 552
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
18,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ekopress
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 23.09.2014
Počet stran: 538
Rozměr: 25 cm
Úprava: 538 stran : ilustrace
Vydání: 2., upr. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-86929-93-4
EAN: 9788086929934
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Z úvodu ke knize...
Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom kvantitativní analýzou se míní především statistické zpracování finančních dat (tj. klasická popisná statistická analýza, statistická identifikace, odhad a verifikace příslušného modelu, statistické testování různých finančních hypotéz a konstrukce předpovědí v rámci zkonstruovaného modelu) s využitím dostupných ekonomických informací a pak následná diskuse získaných výsleddků z hlediska jejich kompatibility s praxí a dopadu v rámci dané finanční reality (finančních trhů, finančního sektoru, burzy, banky, investiční firmy, penzijního fondu apod.). Významné je také propojení finanční ekonometrie s klasickou finanční matematikou, která pro kalibrování svých modelů pro daný trh (např. při modelování časové struktury úrokových měr či úvěrového rizika, při oceňování kapitálu v rámci modelu CAPM apod.), ratingu a klastrování finančních ukazatelů a v celé řadě dalších oblastí musí při konkrétních výpočtech použíívat ekonometrické metody (to platí do jisté míry i pro pojistnou matematiku).
Vedle termínu finanční ekonometrie se také často používají spojení typu ekonometrická analýza finančních dat, ekonometrie finančních trhů, analýza finančních časových řad apod. (viz také názvy některých monografií a článků v uvedené bibliografii). Takový přístup si vyžádala praxe, neboť podle některých pramenů až devadesát procent z objemu dat, která prakticky zpracovává současná ekonometrie, má fmanční charakter. Navíc se také stalo tolerovaným zvykem, že pokud analyzovaná data mají finanční charakter, nemluví se o statistické analýze, ale automaticky o analýze ekonometrické. Zdrojem dat pro finanční ekonometrii jsou profesionální finanční agentury (Bloomberg, Center for Research in Security Prices CRSP, DataStream, Reuters aj.), nadnárodní fmanční instituce (Mezinárodní měnový fond IMF, Světová banka WB aj.), statistické úřady, centrální banky, finanční burzy jednotlivých zemí, finanční databáze spravované různými investičními společnostmi (např. u nás Patria Finance aj.), bankami, americkými univerzitami apod., ale také např. pojišťovny a zajišťovny, penzijní fondy, jednotliví obchodníci s cennými papíry, auditorské, poradenské, účetní a realitní firmy a mnoho dalších.
Důležitou součástí finanční ekonometrie je analýza finančních časových řad, která se soustřeďuje na dynamiku finančnich jevů. V jejím rámci je nutné se vyrovnat s moderním specifikem finančních dat, který byl zcela neznámý v klasické ekonometrii, totiž s vysokou hustotou záznamu (např. každých pět minut přes široké portfolio cenných papírů obchodovaných na burze), takže se mluví o tzv. vysokofrekvenčních datech předtím běžných předeevším v technických a biologických disciplínách.
Tato publikace si klade za cíl představit postupy, které lze v rámci současné finanční ekonometrie použít. Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je značná pozornost věnována dynamickým modelům (např. vícerozměrným autoregresním modelům V AR nebo kointegraci) včetně analýzy finančních časových řad. Poněkud netypicky jsou do tohoto ekonometrického textu zařazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro jejich význam v současných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky ovšem není možné v monografii uvádět teoretické detaily a kompletní důkazy všech tvrzení, což se řeší v rámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou často odsunuty do poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé straně by publikace měla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanční praxi. K tomu účelu také slouží řada numerických příkladů především z finanční (včetně pojistné) oblasti doplněných většinou o interpretaci a diskusi získaných výsledků.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Tomáš Cipra - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Finanční ekonometrie" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Recenzenti: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na ukládání a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Finanční ekonometrie Tomáš Cipra 2., upravené vydání, 2013 Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka Iva Kapcová Sazba autor Obálka Karel Novák Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. www.ekopress.cz © Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., 2008, 2013 © Ekopress, s. r. o., 2008, 2013 ISBN 978-80-86929-93-4 OBSAH 5 OBSAH SEZNAM NċKTERÝCH SYMBOLģ ................................................................. 11 1. ÚVOD ................................................................................................................ 17 2. PěEDMċT FINANýNÍ EKONOMETRIE ................................................... 21 2.1. Konstrukce ekonometrického modelu ........................................................ 24 2.2. Typy dat ..................................................................................................... 26 2.3. Míry zisku .................................................................................................. 27 2.4. Finanþní ekonometrický software .............................................................. 29 3. KLASICKÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE .............................................. 31 3.1. Motivace .................................................................................................... 31 3.2. Metoda nejmenších þtvercĤ ....................................................................... 34 3.3. Vlastnosti odhadu metodou nejmenších þtvercĤ ........................................ 40 3.3.1. Nestrannost odhadu ........................................................................ 45 3.3.2. Konzistence odhadu ....................................................................... 46 3.3.3. Eficience odhadu ............................................................................ 47 3.3.4. Asymptotické vlastnosti odhadu ..................................................... 47 3.4. Koeficient determinace .............................................................................. 48 3.5. Normální model ......................................................................................... 52 3.6. Testování hypotéz ...................................................................................... 54 3.6.1. Principy testování hypotéz .............................................................. 55 3.6.2. Testování normality ........................................................................ 57 3.6.3. Testy pro jednotlivé parametry ....................................................... 60 3.6.4. Souhrnné testy pro více parametrĤ ................................................. 63 3.6.5. PĜedpovČdi ..................................................................................... 70 3.7. Kvalitativní vysvČtlující promČnné ............................................................ 73 3.8. PĜíklad: model pro oceĖování realit ........................................................... 76 3.9. Úlohy ......................................................................................................... 80 6 OBSAH 4. EKONOMETRICKÁ ZOBECNċNÍ LINEÁRNÍ REGRESE ...................... 81 4.1. ZobecnČný model lineární regrese ............................................................. 82 4.2. Heteroskedasticita ...................................................................................... 84 4.2.1. Detekce heteroskedasticity ............................................................. 85 4.2.2. DĤsledky heteroskedasticity ........................................................... 87 4.2.3. ěešení heteroskedasticity ............................................................... 87 4.3. Autokorelovanost reziduí .......................................................................... 94 4.3.1. Detekce autokorelovanosti reziduí ................................................. 95 4.3.2. DĤsledky autokorelovanosti reziduí ............................................... 100 4.3.3. ěešení autokorelovanosti reziduí ................................................... 101 4.4. Dynamické modely .................................................................................... 105 4.4.1. Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui ..................... 107 4.4.2. Model rozložených þasových zpoždČní ......................................... 109 4.4.3. Náhodné regresory ......................................................................... 114 4.5. Multikolinearita ......................................................................................... 117 4.6. Specifikace modelu ................................................................................... 121 4.6.1. Nevhodný funkcionální tvar modelu .............................................. 121 4.6.2. NezaĜazení relevantních vysvČtlujících promČnných ..................... 124 4.6.3. ZaĜazení irelevantních vysvČtlujících promČnných ........................ 125 4.6.4. Kritéria pro výbČr modelu ............................................................. 126 4.6.4.1. Informaþní kritéria ........................................................... 127 4.6.4.2. PĜedpovČdní kritéria ........................................................ 127 4.6.4.3. Iteraþní selekþní metody .................................................. 128 4.6.5. Transformace promČnných ............................................................. 129 4.7. Stabilita modelu ......................................................................................... 130 4.7.1. Rekurentní metoda nejmenších þtvercĤ .......................................... 130 4.7.2. Testy stability ................................................................................. 131 4.7.2.1. CUSUM testy ................................................................... 132 4.7.2.2. Chowovy testy ................................................................. 133 4.8. Úlohy ......................................................................................................... 138 5. SPECIÁLNÍ REGRESNÍ PROBLÉMY V EKONOMETRII ...................... 139 5.1. Testování nevnoĜených hypotéz ................................................................. 139 5.2. Nelineární regrese ...................................................................................... 142 5.3. RĤzné metody odhadu v regresním modelu ............................................... 147 5.3.1. DvoustupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ....................... 147 5.3.2. MaximálnČ vČrohodný odhad ......................................................... 152 5.3.3. Momentový odhad ......................................................................... 155 5.4. Modely s apriorními omezeními ................................................................ 158 5.5. Úlohy ......................................................................................................... 164 OBSAH 7 6. DISKRÉTNÍ A OMEZENÉ VYSVċTLOVANÉ PROMċNNÉ .................. 165 6.1. Binární vysvČtlovaná promČnná ................................................................ 166 6.2. Ordinální vysvČtlovaná promČnná ............................................................. 171 6.3. Cenzorovaná vysvČtlovaná promČnná ....................................................... 175 6.4. Useknutá vysvČtlovaná promČnná ............................................................. 180 6.5. VysvČtlovaná promČnná vyjadĜující dobu trvání ....................................... 182 6.6. ýítací vysvČtlovaná promČnná ................................................................... 185 6.7. Úlohy ......................................................................................................... 189 7. VÍCEROVNICOVÉ EKONOMETRICKÉ SOUSTAVY ............................ 191 7.1. Obecná formulace soustavy ....................................................................... 191 7.2. SUR soustava ............................................................................................. 193 7.3. Panelová data ............................................................................................. 199 7.3.1. Panelový model s fixními efekty .................................................... 200 7.3.2. Panelový model s náhodnými efekty .............................................. 202 7.4. Soustava simultánních rovnic ..................................................................... 204 7.4.1. Vychýlení v dĤsledku simultánního modelování ............................ 206 7.4.2. Odhady soustavy simultánních rovnic ............................................ 209 7.4.2.1. NepĜímý odhad metodou nejmenších þtvercĤ .................. 210 7.4.2.2. DvoustupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ......... 216 7.4.2.3. TĜístupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ............. 217 7.4.2.4. Testy exogenity ................................................................ 220 7.4.3. Dynamická soustava simultánních rovnic ...................................... 220 7.5. Úlohy ......................................................................................................... 225 8. NÁHODNÉ PROCESY V EKONOMETRII ................................................. 227 8.1. Náhodné procesy jako modely þasových Ĝad ............................................. 227 8.2. Specifické problémy analýzy þasových Ĝad ............................................... 228 8.2.1. Problémy þasových ekonomických a finanþních dat ...................... 229 8.2.2. Metodické problémy ....................................................................... 231 8.2.3. Problémy konstrukce pĜedpovČdí ................................................... 237 8.3. Náhodné procesy s diskrétními stavy v diskrétním þase ............................ 248 8.4. Náhodné procesy s diskrétními stavy ve spojitém þase ............................. 252 8.5. Náhodné procesy se spojitými stavy ve spojitém þase .............................. 255 8.6. Úlohy ......................................................................................................... 256 9. DEKOMPOZIýNÍ METODY PRO JEDNOROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY 257 9.1. Trend v þasové ĜadČ ................................................................................... 258 9.1.1. Subjektivní metody eliminace trendu .............................................. 258 9.1.2. Popis trendu matematickými kĜivkami ............................................ 259 9.2. Metoda klouzavých prĤmČrĤ ...................................................................... 274 8 OBSAH 9.2.1. Konstrukce klouzavých prĤmČrĤ vyrovnáváním úsekĤĜady polynomickými kĜivkami ................................................................ 275 9.2.2. Další typy klouzavých prĤmČrĤ ...................................................... 285 9.3. Exponenciální vyrovnávání ........................................................................ 288 9.3.1. Jednoduché exponenciální vyrovnávání .......................................... 288 9.3.2. Dvojité exponenciální vyrovnávání ................................................ 292 9.3.3. Holtova metoda ............................................................................... 295 9.4. Sezónnost v þasové ĜadČ ............................................................................. 298 9.4.1. Jednoduché pĜístupy k sezónnosti ................................................... 299 9.4.2. Regresní pĜístupy k sezónnosti ........................................................ 302 9.4.3. Holtova-Wintersova metoda ............................................................ 305 9.4.4. Schlichtova metoda ......................................................................... 309 9.5. Testování periodicity .................................................................................. 311 9.6. Transformace þasových Ĝad ........................................................................ 315 9.7. Testování náhodnosti .................................................................................. 320 9.8. Úlohy .......................................................................................................... 325 10. AUTOKORELAýNÍ METODY PRO JEDNOROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY ............................................................................................ 327 10.1. Autokorelaþní vlastnosti þasových Ĝad ...................................................... 328 10.2. Základní modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie ................................... 332 10.3. Konstrukce modelĤ Boxovy-Jenkinsovy metodologie ............................... 339 10.3.1. Identifikace modelu ....................................................................... 339 10.3.2. Odhad modelu ............................................................................... 343 10.3.3. Diagnostika modelu ...................................................................... 347 10.4. Stochastické modelování trendu ............................................................... 351 10.4.1. Testy na jednotkový koĜen ............................................................ 353 10.4.2. Proces ARIMA ............................................................................. 359 10.5. Stochastické modelování sezónnosti ......................................................... 362 10.6. PĜedpovČdi v rámci Boxovy-Jenkinsovy metodologie .............................. 366 10.7. Autoregresní model rozložených þasových zpoždČní ............................... 371 10.8. Proces s dlouhou pamČtí ........................................................................... 374 10.9. Úlohy ........................................................................................................ 376 11. FINANýNÍ ýASOVÉ ěADY ........................................................................ 377 11.1. Obecná klasifikace nelineárních modelĤþasových Ĝad ............................. 377 11.2. Modelování volatility ................................................................................ 379 11.2.1. Historická volatilita a modely EWMA ......................................... 380 11.2.2. Implikovaná volatilita ................................................................... 383 11.2.3. Autoregresní modely volatility ..................................................... 384 11.2.4. ARCH modely .............................................................................. 384 OBSAH 9 11.2.5. GARCH modely ........................................................................... 390 11.2.6. RĤzné modifikace typu GARCH .................................................. 394 11.3. Modely nelineární ve stĜední hodnotČ ...................................................... 402 11.4. Další modely finanþních þasových Ĝad ..................................................... 410 11.5. Testy nelinearity ....................................................................................... 413 11.6. Modelování durace ................................................................................... 415 11.7. Úlohy ........................................................................................................ 418 12. VÍCEROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY ........................................................... 419 12.1. ZobecnČní metod pro jednorozmČrné Ĝady .............................................. 419 12.2. Vektorová autoregrese VAR .................................................................... 426 12.3. Testování pĜíþinnosti ............................................................................... 439 12.4. Odezva na impuls a rozklad rozptylu ....................................................... 441 12.5. Kointegrace a EC model .......................................................................... 445 12.6. VícerozmČrné modelování volatility ........................................................ 457 12.6.1. VícerozmČrné modely EWMA ..................................................... 458 12.6.2. Implikovaná vzájemná volatilita ................................................... 458 12.6.3. VícerozmČrné GARCH modely .................................................... 459 12.6.4. Kopula .......................................................................................... 461 12.7. KalmanĤv filtr .......................................................................................... 462 12.8. Úlohy ........................................................................................................ 468 13. MODELOVÁNÍ VÝVOJE FINANýNÍCH AKTIV ................................... 469 13.1. Finanþní modely ve spojitém þase ............................................................. 469 13.1.1. Difuzní proces .............................................................................. 470 13.1.2. Itoovo lemma a náhodný integrál ................................................. 472 13.1.3. Exponenciální WienerĤv proces ................................................... 473 13.2. BlackĤv-ScholesĤv vzorec ........................................................................ 476 13.3. Modelování þasové struktury úrokových mČr ........................................... 479 14. HODNOTA V RIZIKU .................................................................................. 483 14.1. Typy finanþních rizik ............................................................................... 483 14.2. Princip VaR .............................................................................................. 487 14.3. Výpoþet VaR ............................................................................................ 492 14.4. ÚvČrové riziko .......................................................................................... 501 14.5. Úlohy ........................................................................................................ 506 LITERATURA ....................................................................................................... 507 REJSTěÍK ............................................................................................................. 519 ÚVOD 17 1. ÚVOD Termín finanþní ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finanþních dat jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. PĜitom kvantitativní analýzou se míní pĜedevším statistické zpracování finanþních dat (tj. klasická popisná statistická analýza, statistická identifikace, odhad a verifikace pĜíslušného modelu, statistické testování rĤzných finanþních hypotéz a konstrukce pĜedpovČdí v rámci zkonstruovaného modelu) s využitím dostupných ekonomických informací a pak následná diskuse získaných výsledkĤ z hlediska jejich kompatibility s praxí a dopadu v rámci dané finanþní reality (finanþních trhĤ, finanþního sektoru, burzy, banky, investiþní firmy, penzijního fondu apod.). Významné je také propojení finanþní ekonometrie s klasickou finanþní matematikou, která pro kalibrování svých modelĤ pro daný trh (napĜ. pĜi modelování þasové struktury úrokových mČr þi úvČrového rizika, pĜi oceĖování kapitálu v rámci modelu CAPM apod.), ratingu a klastrování finanþních ukazatelĤ a v celé ĜadČ dalších oblastí musí pĜi konkrétních výpoþtech používat ekonometrické metody (to platí do jisté míry i pro pojistnou matematiku). Vedle termínu finanþní ekonometrie se také þasto používají spojení typu ekonometrická analýza finanþních dat, ekonometrie finanþních trhĤ, analýza finanþních þasových Ĝad apod. (viz také názvy nČkterých monografií a þlánkĤ v uvedené bibliografii). Takový pĜístup si vyžádala praxe, neboĢ podle nČkterých pramenĤ až devadesát procent z objemu dat, která prakticky zpracovává souþasná ekonometrie, má finanþní charakter. Navíc se také stalo tolerovaným zvykem, že pokud analyzovaná data mají finanþní charakter, nemluví se o statistické analýze, ale automaticky o analýze ekonometrické. Zdrojem dat pro finanþní ekonometrii jsou profesionální finanþní agentury (Bloomberg, Center for Research in Security Prices CRSP, DataStream, Reuters aj.), nadnárodní finanþní instituce (Mezinárodní mČnový fond IMF, SvČtová banka WB aj.), statistické úĜady, centrální banky, finanþní burzy jednotlivých zemí, finanþní databáze spravované rĤznými investiþními spoleþnostmi (napĜ. u nás Patria Finance aj.), bankami, americkými univerzitami apod., ale také napĜ. pojišĢovny a zajišĢovny, penzijní fondy, jednotliví obchodníci s cennými papíry, auditorské, poradenské, úþetní a realitní firmy a mnoho dalších. 18 ÚVOD DĤležitou souþástí finanþní ekonometrie je analýza finanþních þasových Ĝad, která se soustĜećuje na dynamiku finanþních jevĤ. V jejím rámci je nutné se vyrovnat s moderním specifikem finanþních dat, který byl zcela neznámý v klasické ekonometrii, totiž s vysokou hustotou záznamu (napĜ. každých pČt minut pĜes široké portfolio cenných papírĤ obchodovaných na burze), takže se mluví o tzv. vysokofrekvenþních datech pĜedtím bČžných pĜedevším v technických a biologických disciplínách. Tato publikace si klade za cíl pĜedstavit postupy, které lze v rámci souþasné finanþní ekonometrie použít. KromČ (vícerovnicových) regresních modelĤ je znaþná pozornost vČnována dynamickým modelĤm (napĜ. vícerozmČrným autoregresním modelĤm VAR nebo kointegraci) vþetnČ analýzy finanþních þasových Ĝad. PonČkud netypicky jsou do tohoto ekonometrického textu zaĜazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro jejich význam v souþasných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky ovšem není možné v monografii uvádČt teoretické detaily a kompletní dĤkazy všech tvrzení, což se Ĝeší v rámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou þasto odsunuty do poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé stranČ by publikace mČla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanþní praxi. K tomu úþelu také slouží Ĝada numerických pĜíkladĤ pĜedevším z finanþní (vþetnČ pojistné) oblasti doplnČných vČtšinou o interpretaci a diskusi získaných výsledkĤ. VČtšinu praktických výpoþtĤ v rámci finanþní ekonometrie se doporuþuje provádČt s využitím vhodného softwaru, a to pĜinejmenším z následujících dĤvodĤ: (1) programování nČkterých metod by bylo neúnosné a v ĜadČ pĜípadĤ pro nepoþítaþovČ orientovaného þtenáĜe vĤbec neakceptovatelné; (2) software bývá vČtšinou doplnČn manuálem se struþným a výstižným popisem metody, která nás právČ zajímá (navíc þasto bývají parametry programu nastaveny na defaultní hodnoty tak, že jsou okamžitČvhodné pro rutinní použití); (3) pĜi zkoumání nabídky v menu programového systému nČkdy uživatel objeví další metody nebo modifikace známých metod, o kterých pĤvodnČ nemČl tušení. Na druhé stranČ je ovšem softwarový spotĜebitel vydán þasto zcela napospas zvolenému produktu a všem jeho možným nedostatkĤm (pĜípadným chybám, subjektivnČ dané nabídce, neprĤhlednosti používaných metod aj.). Pro pĜíklady v této publikaci byl použit software EViews 5.1 (od firmy Quantitative Micro Software QMS, i když v dobČ publikace této knihy budou jistČ dostupné vyšší verze tohoto produktu), neboĢ je velmi „uživatelsky pĜátelský“, je používán na ĜadČ odborných pracovišĢ v ýeské republice a zcela postaþuje pro numerickou prezentaci vČtšiny materiálu obsaženého v publikaci. Jako zdroje datového materiálu pro pĜíklady byly použity webové stránky www.cnb.cz (ýNB: systém þasových Ĝad ARAD), www.czso.cz (ýSÚ), www.econo- magic.com a webové stránky související s publikací Greene (2003). PrvoúþelovČ je publikace urþena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a matematického zamČĜení, a to vþetnČ výzkumu, který zde probíhá. MĤže však být užiteþná pro všechny, kteĜí v rámci své profese musí kvantitativnČ analyzovat ekonomická a finanþní data. ÚVOD 19 Za pomoc poskytnutou rĤznou formou pĜi práci na této publikaci autor dČkuje prof. J. AndČlovi, prof. J. Antochovi, prof. J. Hanouskovi, Mgr. T. Hanzákovi, prof. M. Huškové, doc. Z. Práškové, prof. J. ŠtČpánovi, doc. J. Trešlovi, doc. K. Zvárovi a dalším. Práce na publikaci probíhala v rámci výzkumného zámČru MSM 0021620839.


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.