načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Finanční ekonometrie - Tomáš Cipra

Finanční ekonometrie
-11%
sleva

Kniha: Finanční ekonometrie
Autor:

Z úvodu ke knize... Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom ...
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  620 Kč 552
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
18,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ekopress
Rok vydání: 23.09.2014
Počet stran: 538
Rozměr: 25 cm
Úprava: 538 stran : ilustrace
Vydání: 2., upr. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-86929-93-4
EAN: 9788086929934
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Z úvodu ke knize...
Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom kvantitativní analýzou se míní především statistické zpracování finančních dat (tj. klasická popisná statistická analýza, statistická identifikace, odhad a verifikace příslušného modelu, statistické testování různých finančních hypotéz a konstrukce předpovědí v rámci zkonstruovaného modelu) s využitím dostupných ekonomických informací a pak následná diskuse získaných výsleddků z hlediska jejich kompatibility s praxí a dopadu v rámci dané finanční reality (finančních trhů, finančního sektoru, burzy, banky, investiční firmy, penzijního fondu apod.). Významné je také propojení finanční ekonometrie s klasickou finanční matematikou, která pro kalibrování svých modelů pro daný trh (např. při modelování časové struktury úrokových měr či úvěrového rizika, při oceňování kapitálu v rámci modelu CAPM apod.), ratingu a klastrování finančních ukazatelů a v celé řadě dalších oblastí musí při konkrétních výpočtech použíívat ekonometrické metody (to platí do jisté míry i pro pojistnou matematiku).
Vedle termínu finanční ekonometrie se také často používají spojení typu ekonometrická analýza finančních dat, ekonometrie finančních trhů, analýza finančních časových řad apod. (viz také názvy některých monografií a článků v uvedené bibliografii). Takový přístup si vyžádala praxe, neboť podle některých pramenů až devadesát procent z objemu dat, která prakticky zpracovává současná ekonometrie, má fmanční charakter. Navíc se také stalo tolerovaným zvykem, že pokud analyzovaná data mají finanční charakter, nemluví se o statistické analýze, ale automaticky o analýze ekonometrické. Zdrojem dat pro finanční ekonometrii jsou profesionální finanční agentury (Bloomberg, Center for Research in Security Prices CRSP, DataStream, Reuters aj.), nadnárodní fmanční instituce (Mezinárodní měnový fond IMF, Světová banka WB aj.), statistické úřady, centrální banky, finanční burzy jednotlivých zemí, finanční databáze spravované různými investičními společnostmi (např. u nás Patria Finance aj.), bankami, americkými univerzitami apod., ale také např. pojišťovny a zajišťovny, penzijní fondy, jednotliví obchodníci s cennými papíry, auditorské, poradenské, účetní a realitní firmy a mnoho dalších.
Důležitou součástí finanční ekonometrie je analýza finančních časových řad, která se soustřeďuje na dynamiku finančnich jevů. V jejím rámci je nutné se vyrovnat s moderním specifikem finančních dat, který byl zcela neznámý v klasické ekonometrii, totiž s vysokou hustotou záznamu (např. každých pět minut přes široké portfolio cenných papírů obchodovaných na burze), takže se mluví o tzv. vysokofrekvenčních datech předtím běžných předeevším v technických a biologických disciplínách.
Tato publikace si klade za cíl představit postupy, které lze v rámci současné finanční ekonometrie použít. Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je značná pozornost věnována dynamickým modelům (např. vícerozměrným autoregresním modelům V AR nebo kointegraci) včetně analýzy finančních časových řad. Poněkud netypicky jsou do tohoto ekonometrického textu zařazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro jejich význam v současných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky ovšem není možné v monografii uvádět teoretické detaily a kompletní důkazy všech tvrzení, což se řeší v rámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou často odsunuty do poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé straně by publikace měla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanční praxi. K tomu účelu také slouží řada numerických příkladů především z finanční (včetně pojistné) oblasti doplněných většinou o interpretaci a diskusi získaných výsledků.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Tomáš Cipra - další tituly autora:
Pojistná matematika 2.vydání Pojistná matematika 2.vydání
Cipra, Tomáš
Cena: 427 Kč
Pojednání o lidském myšlení III Pojednání o lidském myšlení III
Cipra, Tomáš
Cena: 204 Kč
Pojednání o lidském myšlení II Pojednání o lidském myšlení II
Cipra, Tomáš
Cena: 231 Kč
Penze: kvantitativní přístup Penze: kvantitativní přístup
Cipra, Tomáš
Cena: 481 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Recenzenti: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou,
elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na
ukládání a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele. Neoprávněné užití
této knihy bude trestně stíháno.
Finanční ekonometrie
Tomáš Cipra
2., upravené vydání, 2013
Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.
K Mostu 124, Praha 4
Odpovědná redaktorka Iva Kapcová
Sazba autor
Obálka Karel Novák
Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
www.ekopress.cz
© Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., 2008, 2013
© Ekopress, s. r. o., 2008, 2013
ISBN 978-80-86929-93-4

OBSAH 5
OBSAH
SEZNAM NċKTERÝCH SYMBOLģ ................................................................. 11
1. ÚVOD ................................................................................................................ 17
2. PěEDMċT FINANýNÍ EKONOMETRIE ................................................... 21
2.1. Konstrukce ekonometrického modelu ........................................................ 24
2.2. Typy dat ..................................................................................................... 26
2.3. Míry zisku .................................................................................................. 27
2.4. Finanþní ekonometrický software .............................................................. 29
3. KLASICKÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE .............................................. 31
3.1. Motivace .................................................................................................... 31
3.2. Metoda nejmenších þtvercĤ ....................................................................... 34
3.3. Vlastnosti odhadu metodou nejmenších þtvercĤ ........................................ 40
3.3.1. Nestrannost odhadu ........................................................................ 45
3.3.2. Konzistence odhadu ....................................................................... 46
3.3.3. Eficience odhadu ............................................................................ 47
3.3.4. Asymptotické vlastnosti odhadu ..................................................... 47
3.4. Koeficient determinace .............................................................................. 48
3.5. Normální model ......................................................................................... 52
3.6. Testování hypotéz ...................................................................................... 54
3.6.1. Principy testování hypotéz .............................................................. 55
3.6.2. Testování normality ........................................................................ 57
3.6.3. Testy pro jednotlivé parametry ....................................................... 60
3.6.4. Souhrnné testy pro více parametrĤ ................................................. 63
3.6.5. PĜedpovČdi ..................................................................................... 70
3.7. Kvalitativní vysvČtlující promČnné ............................................................ 73
3.8. PĜíklad: model pro oceĖování realit ........................................................... 76
3.9. Úlohy ......................................................................................................... 80

6 OBSAH
4. EKONOMETRICKÁ ZOBECNċNÍ LINEÁRNÍ REGRESE ...................... 81
4.1. ZobecnČný model lineární regrese ............................................................. 82
4.2. Heteroskedasticita ...................................................................................... 84
4.2.1. Detekce heteroskedasticity ............................................................. 85
4.2.2. DĤsledky heteroskedasticity ........................................................... 87
4.2.3. ěešení heteroskedasticity ............................................................... 87
4.3. Autokorelovanost reziduí .......................................................................... 94
4.3.1. Detekce autokorelovanosti reziduí ................................................. 95
4.3.2. DĤsledky autokorelovanosti reziduí ............................................... 100
4.3.3. ěešení autokorelovanosti reziduí ................................................... 101
4.4. Dynamické modely .................................................................................... 105
4.4.1. Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui ..................... 107
4.4.2. Model rozložených þasových zpoždČní ......................................... 109
4.4.3. Náhodné regresory ......................................................................... 114
4.5. Multikolinearita ......................................................................................... 117
4.6. Specifikace modelu ................................................................................... 121
4.6.1. Nevhodný funkcionální tvar modelu .............................................. 121
4.6.2. NezaĜazení relevantních vysvČtlujících promČnných ..................... 124
4.6.3. ZaĜazení irelevantních vysvČtlujících promČnných ........................ 125
4.6.4. Kritéria pro výbČr modelu ............................................................. 126
4.6.4.1. Informaþní kritéria ........................................................... 127
4.6.4.2. PĜedpovČdní kritéria ........................................................ 127
4.6.4.3. Iteraþní selekþní metody .................................................. 128
4.6.5. Transformace promČnných ............................................................. 129
4.7. Stabilita modelu ......................................................................................... 130
4.7.1. Rekurentní metoda nejmenších þtvercĤ .......................................... 130
4.7.2. Testy stability ................................................................................. 131
4.7.2.1. CUSUM testy ................................................................... 132
4.7.2.2. Chowovy testy ................................................................. 133
4.8. Úlohy ......................................................................................................... 138
5. SPECIÁLNÍ REGRESNÍ PROBLÉMY V EKONOMETRII ...................... 139
5.1. Testování nevnoĜených hypotéz ................................................................. 139
5.2. Nelineární regrese ...................................................................................... 142
5.3. RĤzné metody odhadu v regresním modelu ............................................... 147
5.3.1. DvoustupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ....................... 147
5.3.2. MaximálnČ vČrohodný odhad ......................................................... 152
5.3.3. Momentový odhad ......................................................................... 155
5.4. Modely s apriorními omezeními ................................................................ 158
5.5. Úlohy ......................................................................................................... 164

OBSAH 7
6. DISKRÉTNÍ A OMEZENÉ VYSVċTLOVANÉ PROMċNNÉ .................. 165
6.1. Binární vysvČtlovaná promČnná ................................................................ 166
6.2. Ordinální vysvČtlovaná promČnná ............................................................. 171
6.3. Cenzorovaná vysvČtlovaná promČnná ....................................................... 175
6.4. Useknutá vysvČtlovaná promČnná ............................................................. 180
6.5. VysvČtlovaná promČnná vyjadĜující dobu trvání ....................................... 182
6.6. ýítací vysvČtlovaná promČnná ................................................................... 185
6.7. Úlohy ......................................................................................................... 189
7. VÍCEROVNICOVÉ EKONOMETRICKÉ SOUSTAVY ............................ 191
7.1. Obecná formulace soustavy ....................................................................... 191
7.2. SUR soustava ............................................................................................. 193
7.3. Panelová data ............................................................................................. 199
7.3.1. Panelový model s fixními efekty .................................................... 200
7.3.2. Panelový model s náhodnými efekty .............................................. 202
7.4. Soustava simultánních rovnic ..................................................................... 204
7.4.1. Vychýlení v dĤsledku simultánního modelování ............................ 206
7.4.2. Odhady soustavy simultánních rovnic ............................................ 209
7.4.2.1. NepĜímý odhad metodou nejmenších þtvercĤ .................. 210
7.4.2.2. DvoustupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ......... 216
7.4.2.3. TĜístupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ............. 217
7.4.2.4. Testy exogenity ................................................................ 220
7.4.3. Dynamická soustava simultánních rovnic ...................................... 220
7.5. Úlohy ......................................................................................................... 225
8. NÁHODNÉ PROCESY V EKONOMETRII ................................................. 227
8.1. Náhodné procesy jako modely þasových Ĝad ............................................. 227
8.2. Specifické problémy analýzy þasových Ĝad ............................................... 228
8.2.1. Problémy þasových ekonomických a finanþních dat ...................... 229
8.2.2. Metodické problémy ....................................................................... 231
8.2.3. Problémy konstrukce pĜedpovČdí ................................................... 237
8.3. Náhodné procesy s diskrétními stavy v diskrétním þase ............................ 248
8.4. Náhodné procesy s diskrétními stavy ve spojitém þase ............................. 252
8.5. Náhodné procesy se spojitými stavy ve spojitém þase .............................. 255
8.6. Úlohy ......................................................................................................... 256

9. DEKOMPOZIýNÍ METODY PRO JEDNOROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY 257
9.1. Trend v þasové ĜadČ ................................................................................... 258
9.1.1. Subjektivní metody eliminace trendu .............................................. 258
9.1.2. Popis trendu matematickými kĜivkami ............................................ 259
9.2. Metoda klouzavých prĤmČrĤ ...................................................................... 274

8 OBSAH
9.2.1. Konstrukce klouzavých prĤmČrĤ vyrovnáváním úsekĤĜady
polynomickými kĜivkami ................................................................ 275
9.2.2. Další typy klouzavých prĤmČrĤ ...................................................... 285
9.3. Exponenciální vyrovnávání ........................................................................ 288
9.3.1. Jednoduché exponenciální vyrovnávání .......................................... 288
9.3.2. Dvojité exponenciální vyrovnávání ................................................ 292
9.3.3. Holtova metoda ............................................................................... 295
9.4. Sezónnost v þasové ĜadČ ............................................................................. 298
9.4.1. Jednoduché pĜístupy k sezónnosti ................................................... 299
9.4.2. Regresní pĜístupy k sezónnosti ........................................................ 302
9.4.3. Holtova-Wintersova metoda ............................................................ 305
9.4.4. Schlichtova metoda ......................................................................... 309
9.5. Testování periodicity .................................................................................. 311
9.6. Transformace þasových Ĝad ........................................................................ 315
9.7. Testování náhodnosti .................................................................................. 320
9.8. Úlohy .......................................................................................................... 325
10. AUTOKORELAýNÍ METODY PRO JEDNOROZMċRNÉ
ýASOVÉ ěADY ............................................................................................ 327
10.1. Autokorelaþní vlastnosti þasových Ĝad ...................................................... 328
10.2. Základní modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie ................................... 332
10.3. Konstrukce modelĤ Boxovy-Jenkinsovy metodologie ............................... 339
10.3.1. Identifikace modelu ....................................................................... 339
10.3.2. Odhad modelu ............................................................................... 343
10.3.3. Diagnostika modelu ...................................................................... 347
10.4. Stochastické modelování trendu ............................................................... 351
10.4.1. Testy na jednotkový koĜen ............................................................ 353
10.4.2. Proces ARIMA ............................................................................. 359
10.5. Stochastické modelování sezónnosti ......................................................... 362
10.6. PĜedpovČdi v rámci Boxovy-Jenkinsovy metodologie .............................. 366
10.7. Autoregresní model rozložených þasových zpoždČní ............................... 371
10.8. Proces s dlouhou pamČtí ........................................................................... 374
10.9. Úlohy ........................................................................................................ 376
11. FINANýNÍ ýASOVÉ ěADY ........................................................................ 377
11.1. Obecná klasifikace nelineárních modelĤþasových Ĝad ............................. 377
11.2. Modelování volatility ................................................................................ 379
11.2.1. Historická volatilita a modely EWMA ......................................... 380
11.2.2. Implikovaná volatilita ................................................................... 383
11.2.3. Autoregresní modely volatility ..................................................... 384
11.2.4. ARCH modely .............................................................................. 384

OBSAH 9
11.2.5. GARCH modely ........................................................................... 390
11.2.6. RĤzné modifikace typu GARCH .................................................. 394
11.3. Modely nelineární ve stĜední hodnotČ ...................................................... 402
11.4. Další modely finanþních þasových Ĝad ..................................................... 410
11.5. Testy nelinearity ....................................................................................... 413
11.6. Modelování durace ................................................................................... 415
11.7. Úlohy ........................................................................................................ 418
12. VÍCEROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY ........................................................... 419
12.1. ZobecnČní metod pro jednorozmČrné Ĝady .............................................. 419
12.2. Vektorová autoregrese VAR .................................................................... 426
12.3. Testování pĜíþinnosti ............................................................................... 439
12.4. Odezva na impuls a rozklad rozptylu ....................................................... 441
12.5. Kointegrace a EC model .......................................................................... 445
12.6. VícerozmČrné modelování volatility ........................................................ 457
12.6.1. VícerozmČrné modely EWMA ..................................................... 458
12.6.2. Implikovaná vzájemná volatilita ................................................... 458
12.6.3. VícerozmČrné GARCH modely .................................................... 459
12.6.4. Kopula .......................................................................................... 461
12.7. KalmanĤv filtr .......................................................................................... 462
12.8. Úlohy ........................................................................................................ 468
13. MODELOVÁNÍ VÝVOJE FINANýNÍCH AKTIV ................................... 469
13.1. Finanþní modely ve spojitém þase ............................................................. 469
13.1.1. Difuzní proces .............................................................................. 470
13.1.2. Itoovo lemma a náhodný integrál ................................................. 472
13.1.3. Exponenciální WienerĤv proces ................................................... 473
13.2. BlackĤv-ScholesĤv vzorec ........................................................................ 476
13.3. Modelování þasové struktury úrokových mČr ........................................... 479
14. HODNOTA V RIZIKU .................................................................................. 483
14.1. Typy finanþních rizik ............................................................................... 483
14.2. Princip VaR .............................................................................................. 487
14.3. Výpoþet VaR ............................................................................................ 492
14.4. ÚvČrové riziko .......................................................................................... 501
14.5. Úlohy ........................................................................................................ 506
LITERATURA ....................................................................................................... 507
REJSTěÍK ............................................................................................................. 519

ÚVOD 17
1. ÚVOD
Termín finanþní ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu
finanþních dat jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. PĜitom kvantitativní
analýzou se míní pĜedevším statistické zpracování finanþních dat (tj. klasická popisná
statistická analýza, statistická identifikace, odhad a verifikace pĜíslušného modelu, statistické
testování rĤzných finanþních hypotéz a konstrukce pĜedpovČdí v rámci zkonstruovaného
modelu) s využitím dostupných ekonomických informací a pak následná diskuse získaných
výsledkĤ z hlediska jejich kompatibility s praxí a dopadu v rámci dané finanþní reality (finanþních
trhĤ, finanþního sektoru, burzy, banky, investiþní firmy, penzijního fondu apod.). Významné
je také propojení finanþní ekonometrie s klasickou finanþní matematikou, která pro
kalibrování svých modelĤ pro daný trh (napĜ. pĜi modelování þasové struktury úrokových mČr þi
úvČrového rizika, pĜi oceĖování kapitálu v rámci modelu CAPM apod.), ratingu a
klastrování finanþních ukazatelĤ a v celé ĜadČ dalších oblastí musí pĜi konkrétních výpoþtech
používat ekonometrické metody (to platí do jisté míry i pro pojistnou matematiku).
Vedle termínu finanþní ekonometrie se také þasto používají spojení typu ekonometrická
analýza finanþních dat, ekonometrie finanþních trhĤ, analýza finanþních þasových Ĝad
apod. (viz také názvy nČkterých monografií a þlánkĤ v uvedené bibliografii). Takový pĜístup
si vyžádala praxe, neboĢ podle nČkterých pramenĤ až devadesát procent z objemu dat, která
prakticky zpracovává souþasná ekonometrie, má finanþní charakter. Navíc se také stalo
tolerovaným zvykem, že pokud analyzovaná data mají finanþní charakter, nemluví se o
statistické analýze, ale automaticky o analýze ekonometrické. Zdrojem dat pro finanþní ekonometrii
jsou profesionální finanþní agentury (Bloomberg, Center for Research in Security Prices
CRSP, DataStream, Reuters aj.), nadnárodní finanþní instituce (Mezinárodní mČnový fond
IMF, SvČtová banka WB aj.), statistické úĜady, centrální banky, finanþní burzy jednotlivých
zemí, finanþní databáze spravované rĤznými investiþními spoleþnostmi (napĜ. u nás Patria
Finance aj.), bankami, americkými univerzitami apod., ale také napĜ. pojišĢovny a
zajišĢovny, penzijní fondy, jednotliví obchodníci s cennými papíry, auditorské, poradenské, úþetní a
realitní firmy a mnoho dalších.

18 ÚVOD
DĤležitou souþástí finanþní ekonometrie je analýza finanþních þasových Ĝad, která se
soustĜećuje na dynamiku finanþních jevĤ. V jejím rámci je nutné se vyrovnat s moderním
specifikem finanþních dat, který byl zcela neznámý v klasické ekonometrii, totiž s vysokou
hustotou záznamu (napĜ. každých pČt minut pĜes široké portfolio cenných papírĤ
obchodovaných na burze), takže se mluví o tzv. vysokofrekvenþních datech pĜedtím bČžných
pĜedevším v technických a biologických disciplínách.
Tato publikace si klade za cíl pĜedstavit postupy, které lze v rámci souþasné finanþní
ekonometrie použít. KromČ (vícerovnicových) regresních modelĤ je znaþná pozornost
vČnována dynamickým modelĤm (napĜ. vícerozmČrným autoregresním modelĤm VAR nebo
kointegraci) vþetnČ analýzy finanþních þasových Ĝad. PonČkud netypicky jsou do tohoto
ekonometrického textu zaĜazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro
jejich význam v souþasných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky
ovšem není možné v monografii uvádČt teoretické detaily a kompletní dĤkazy všech tvrzení,
což se Ĝeší v rámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou þasto odsunuty do
poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé stranČ by publikace
mČla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanþní praxi.
K tomu úþelu také slouží Ĝada numerických pĜíkladĤ pĜedevším z finanþní (vþetnČ pojistné)
oblasti doplnČných vČtšinou o interpretaci a diskusi získaných výsledkĤ.
VČtšinu praktických výpoþtĤ v rámci finanþní ekonometrie se doporuþuje provádČt s
využitím vhodného softwaru, a to pĜinejmenším z následujících dĤvodĤ: (1) programování
nČkterých metod by bylo neúnosné a v ĜadČ pĜípadĤ pro nepoþítaþovČ orientovaného þtenáĜe
vĤbec neakceptovatelné; (2) software bývá vČtšinou doplnČn manuálem se struþným a
výstižným popisem metody, která nás právČ zajímá (navíc þasto bývají parametry programu
nastaveny na defaultní hodnoty tak, že jsou okamžitČvhodné pro rutinní použití); (3) pĜi
zkoumání nabídky v menu programového systému nČkdy uživatel objeví další metody nebo
modifikace známých metod, o kterých pĤvodnČ nemČl tušení. Na druhé stranČ je ovšem
softwarový spotĜebitel vydán þasto zcela napospas zvolenému produktu a všem jeho možným
nedostatkĤm (pĜípadným chybám, subjektivnČ dané nabídce, neprĤhlednosti používaných
metod aj.). Pro pĜíklady v této publikaci byl použit software EViews 5.1 (od firmy Quantitative
Micro Software QMS, i když v dobČ publikace této knihy budou jistČ dostupné vyšší verze
tohoto produktu), neboĢ je velmi „uživatelsky pĜátelský“, je používán na ĜadČ odborných
pracovišĢ v ýeské republice a zcela postaþuje pro numerickou prezentaci vČtšiny materiálu
obsaženého v publikaci. Jako zdroje datového materiálu pro pĜíklady byly použity webové
stránky www.cnb.cz (ýNB: systém þasových Ĝad ARAD), www.czso.cz (ýSÚ), www.econo-
magic.com a webové stránky související s publikací Greene (2003).
PrvoúþelovČ je publikace urþena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a
matematického zamČĜení, a to vþetnČ výzkumu, který zde probíhá. MĤže však být užiteþná pro
všechny, kteĜí v rámci své profese musí kvantitativnČ analyzovat ekonomická a finanþní data.

ÚVOD 19
Za pomoc poskytnutou rĤznou formou pĜi práci na této publikaci autor dČkuje prof.
J. AndČlovi, prof. J. Antochovi, prof. J. Hanouskovi, Mgr. T. Hanzákovi, prof. M. Huškové,
doc. Z. Práškové, prof. J. ŠtČpánovi, doc. J. Trešlovi, doc. K. Zvárovi a dalším. Práce na
publikaci probíhala v rámci výzkumného zámČru MSM 0021620839.


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist