načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání - Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková; Karel Šteker; Daniel Remeš

Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání

Elektronická kniha: Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
Autor: Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková; Karel Šteker; Daniel Remeš
Podnázev: 3., kompletně aktualizované vydání

Metody a postupy finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniků. Podstata a úloha finanční analýzy v řízení podniku, popis účetních výkazů, přehled metod, postupů a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  280
+
-
9,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 228
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace, formuláře
Vydání: 3., kompletně aktualizované vydání
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
Umístění v žebříčku: 592. nejprodávanější produkt za poslední měsíc
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0563-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Metody a postupy finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniků. Podstata a úloha finanční analýzy v řízení podniku, popis účetních výkazů, přehled metod, postupů a ukazatelů finanční analýzy, způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití benchmarkingu, popis slabých stránek finanční analýzy, integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti, dopady a využití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na výsledky finanční analýzy.

Popis nakladatele

Již třetí vydání je kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví, který nově upravuje mimo jiné účetní výkazy používané pro finanční analýzu. Zcela nová je v knize i vzorová finanční analýza reálného podniku s mnoha komentáři. Naučte se kvalitně provést finanční analýzu! (komplexní průvodce s příklady)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková; Karel Šteker; Daniel Remeš - další tituly autora:
 (e-book)
Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví Jak číst účetní výkazy
 (e-book)
Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 2., rozšířené vydání Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
 (e-book)
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Klastry a jejich vliv na výkonnost firem
 (e-book)
Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví - 2., aktualizované a rozšířené vydání Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví
Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
 
K elektronické knize "Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Finanční management Finanční management
 (e-book)
Finanční matematika v praxi -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Finanční matematika v praxi
 (e-book)
Metody komplexního hodnocení podniku Metody komplexního hodnocení podniku
 (e-book)
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání -- metody, ukazatele, využití v praxi Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Komplexní průvodce s příklady 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza silné a slabé stránky finanční analýzy vyhodnocení výsledků a využití benchmarkingu propojení finanční analýzy a řízení výkonnosti nové příklady z praxe a zcela nová případová studie finanční analýza při účtování podle IFRS nově: zapracovány změny účetní legislativy

a jejich promítnutí do případové studie

Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker

prosperita

firmy

Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková,

Daniel Remeš, Karel Šteker

prosperita

firmy

Grada Publishing

Komplexní průvodce s příklady 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza silné a slabé stránky finanční analýzy vyhodnocení výsledků a využití benchmarkingu propojení finanční analýzy a řízení výkonnosti nové příklady z praxe a zcela nová případová studie finanční analýza při účtování podle IFRS nově: zapracovány změny účetní legislativy

a jejich promítnutí do případové studie


doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. prof. dr. Ing. Drahomíra Pavelková Ing. Daniel Remeš, Ph.D. Ing. Karel Šteker, Ph.D. Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady 3., kompletně aktualizované vydání Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6755. publikaci Odborní recenzenti: doc. Ing. Václav Janeček, CSc. doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědný redaktor PhDr. Milan Pokorný Sazba a grafická úprava Jan Šístek Návrh a zpracování obálky Eva Hradiláková Počet stran 232 Třetí vydání, Praha 2017 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2017 Cover Design © Eva Hradiláková ISBN 978-80-271-0911-1 (ePub) ISBN 978-80-271-0910-4 (pdf) ISBN 978-80-271-0563-2 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reproduko

vána a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Obsah O autorech .............................................................................................................................. 7

Řekli o knize ........................................................................................................................... 9

Seznam nejpoužívanějších zkratek .................................................................................... 10

Summary ............................................................................................................................... 13

Úvod ...................................................................................................................................... 14

1 Úvod do finanční analýzy .............................................................................................. 17

1.1 Účel finanční analýzy ............................................................................................. 17

1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu ................................................................... 18

2 Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy ................................. 21

2.1 Rozvaha .................................................................................................................. 24

2.1.1 Aktiva (majetková struktura podniku) ........................................................ 25

2.1.2 Pasiva (finanční struktura podniku) ............................................................ 33

2.2 Výkaz zisku a ztráty ............................................................................................... 40

2.3 Přehled o peněžních tocích .................................................................................... 51

2.3.1 Vymezení cash flow .................................................................................... 52

2.3.2 Způsoby tvorby výkazu cash flow .............................................................. 52

2.3.3 Metody sestavení výkazu cash flow ........................................................... 54

2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu .................................................................... 62

2.5 Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy ............................ 62

2.6 Příloha účetní závěrky ............................................................................................ 63

3 Metody, postupy a ukazatele finanční analýzy ........................................................... 65

3.1 Metody finanční analýzy ........................................................................................ 65

3.2 Postup při finanční analýze .................................................................................... 66

3.3 Ukazatele finanční analýzy .................................................................................... 71

3.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy ......................................................... 71

3.3.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy ........................................................ 85

3.3.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy ......................................................... 87


4 Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití postupů

benchmarkingu ............................................................................................................. 119

4.1 Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů a využití benchmarkingu .............. 119

4.2 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů .................................................. 122

4.2.1 Soustavy poměrových ukazatelů .............................................................. 129

4.3 Zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrh doporučení ..................... 132

5 Slabé stránky finanční analýzy .................................................................................. 139

5.1 Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky ................................... 139

5.2 Vliv mimořádných událostí a sezonních faktorů na výsledky hospodaření ......... 147

5.3 Závislost tradičních ukazatelů finanční analýzy na účetních údajích .................. 148

5.4 Nutnost srovnání tradičních ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty ......... 148

5.5 Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů

podnikatelských aktivit ........................................................................................ 149

6 Integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti ..................... 151

6.1 Diskontované cash flow ....................................................................................... 152

6.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ................................................................... 153

6.2.1 Identifikace faktorů ovlivňujících výši ukazatele EVA ............................. 172

6.3 Tržní přidaná hodnota (MVA) .............................................................................. 175

6.4 Balanced scorecard (BSC) ................................................................................... 177

7 Dopad využití IFRS na výsledky finanční analýzy ................................................... 181

7.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví ................................................................... 181

7.1.1 Současný vývoj účetnictví ve světě .......................................................... 181

7.1.2 České podniky a IFRS .............................................................................. 184

7.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ...................................................... 185

7.2.1 Rozdělení a struktura IFRS ....................................................................... 185

7.2.2 Rozpoznání a oceňování základních prvků účetních výkazů ................... 186

7.3 Základní rozdíly mezi českým účetnictvím a IFRS ............................................. 191

7.3.1 Účetní výkazy ........................................................................................... 191

7.3.2 Účetní postupy .......................................................................................... 194

7.3.3 Výsledky finanční analýzy podle IFRS .................................................... 206

Shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití finanční analýzy v podnikatelské praxi ............................................................................................ 211

Použitá literatura ............................................................................................................... 213

Příloha 1: Účetní výkazy – Odlitek ................................................................................... 217

Příloha 2: Přehled mezinárodních účetních standardů a interpretací .......................... 223

Rejstřík ................................................................................................................................ 225

Poznámky ............................................................................................................................ 227


O autorech / 7

O autorech

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Dlouhodobě se zabývá problematikou výkonnosti podniků.

V současnosti působí jako prorektorka pro sociální záležitosti

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde rovněž přednáší a vede

odborné semináře zaměřené na podnikové finance a věnuje se

vědecko-výzkumné činnosti. Praktické zkušenosti čerpá z pod

nikové praxe, se kterou dlouhodobě velmi úzce spolupracuje.

Výsledky své práce prezentovala na mezinárodních konferen

cích, např. v USA, Indii, Vietnamu, Dánsku, Španělsku či Řec

ku. Své poznatky čerpá i ze zkušeností, která načerpala na za

hraničních stážích v Belgii, Finsku, Vietnamu nebo Japonsku.

prof. dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Řadu let se zabývá problematikou podnikových financí se

zaměřením na podnikovou výkonnost. Působí na Univerzitě

Tomáše Bati ve Zlíně ve funkci ředitelky Ústavu financí a účet

nictví, přednáší a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti. Je

členkou vědeckých a oborových rad ekonomicky zaměřených

fakult vysokých škol, členkou vědecké rady CAFIN a členkou

redakčních rad několika odborných časopisů. Intenzivně spolu

pracuje s podnikovou praxí, zodpovídá za řešení výzkumných

projektů. Absolvovala zahraniční stáže – v Japonsku, ve Velké

Británii, Finsku, v Belgii, Dánsku a USA. Výsledky své práce

prezentovala v řadě monografií, v odborných časopisech a na

mnoha domácích a zahraničních konferencích.

Ing. Daniel Remeš, Ph.D.

Od studia na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzi

ty Tomáše Bati ve Zlíně se zabývá problematikou výkonnosti

podniku – propojením finančního a strategického řízení. Svá

doktorská studia zaměřil na oblast moderních ukazatelů výkon

nosti, jako jsou EVA a BSC. Již několik let působí ve výrobní

společnosti MESIT foundry, a. s., na vedoucí pozici v oblasti

ekonomiky a financí. Své zkušenosti rozšiřuje aktivní spolu

prací s podniky. Stále působí externě na Fakultě managementu

a ekonomiky v oblasti výuky podnikových financí. Je autorem

i spoluautorem článků publikovaných na domácích i zahranič

ních konferencích a ve vědeckých časopisech.


8 / Finanční analýza

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

V současné době pracuje na pozici finančního ředitele ve spo

lečnosti CENTROPROJEKT GROUP, a.s. Zde má na starosti

finance, účetnictví, controlling a oblast IT. Zároveň externě

působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde zajišťuje výuku

českého a mezinárodního účetnictví. Je autorem nebo spoluau

torem studijních textů, odborných knih a článků publikovaných

na konferencích i v časopisech.


Řekli o knize / 9

Řekli o knize Přepracované vydání knihy reaguje na změny, které v účetnictví vstoupily v platnost od roku 2016. Nejenom tím si publikace udržuje vysokou míru aktuálnosti, je věnována velmi důležitému tématu. Podává nejen ucelený přehled o obvyklých postupech, metodách a ukazatelích finanční analýzy, ale dává tuto problematiku do dalších souvislostí. Za hodnotné lze považovat, že se autoři podrobně zabývají slabinami finanční analýzy, což výrazně zvyšuje hodnotu práce i z hlediska praktického využití.

Za velmi přínosnou lze považovat tu část práce, která ukazuje na možnosti využití finanční

analýzy nejenom v její původní klasické funkci, tedy vyhodnocování toho, co se již v podniku stalo, ale naznačuje i cesty, jak postupy a metody finanční analýzy využít pro formulaci rozhodnutí, která budou usměrňovat vývoj podniku i v poměrně vzdálené budoucnosti.

Jako velmi cenné se ukazují případové studie, které vycházejí ze situace reálných podniků.

Zvlášť je třeba ocenit nově zařazenou komplexní případovou studii založenou na údajích z vybraného podniku, která provází čtenáře celou publikací. V případových studiích jsou uceleně aplikovány postupy, které byly teoreticky vysvětleny v jednotlivých kapitolách knihy. Prostudování případových studií může velmi přispět čtenáři k jeho schopnosti prakticky využít poznatky, které mu publikace nabízí.

Publikaci ocení nejenom studenti oborů zaměřených na finanční management, ale určitě

i manažeři působící v oblasti finančního řízení podniku.

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové Čtenářům se dostává do rukou nové, aktualizované a rozšířené vydání publikace Finanční analýza, která přináší nejen nezbytné teoretické poznatky, ale zejména praktické aplikace pro hodnocení podnikatelských subjektů. Komplexní pohled na metody a postupy finanční analýzy je doplněn o případové studie, které zobrazují reálnou praxi obchodních korporací a objasňují podstatu konkrétních ekonomických jevů. Autoři adekvátně reagovali na nejnovější legislativní úpravy, zaktualizovali všechny praktické příklady v návaznosti na změny ve finančních výkazech a zpracovali zcela novou komplexní případovou studii vybraného reálného podniku.

Hlavní přednost publikace spatřuji v precizním výkladu adekvátních metod v nezbytné hloub

ce tak, aby poskytly potřebný přehled i návod pro použití. Nechybí ani ilustrativní příklady sestavené k obtížnějším teoretickým pasážím výkladu a jejich aplikaci. Celkově je publikace psána přes vysokou odbornost srozumitelně a přehledně, takže nepochybně zaujme i čtenáře mimo cílovou skupinu. Na rukopisu je poznat, že pochází z pera vynikajících odborníků z oblasti finančního managementu a zkušených vysokoškolských pedagogů. Nové vydání je určeno zájemcům o finanční management, investování, hodnocení finanční situace podniků a metody zvyšování jejich výkonnosti.

doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita, Brno

10 / Finanční analýza

Seznam nejpoužívanějších zkratek

a. s. – akciová společnost

BSC (balanced scorecard) – vyvážené skóre

C (capital) – investovaný kapitál

CF (cash flow) – peněžní tok

CK – cizí kapitál

ČD – České dráhy

ČEZ – České energetické závody

ČPK – čistý pracovní kapitál

ČSA – České aerolinie

ČÚS – České účetní standardy

ČZ – čistý zisk

DCF (discounted cash flow) – diskontované cash flow

DFM – dlouhodobý finanční majetek

DHM – dlouhodobý hmotný majetek

DM – dlouhodobý majetek

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek

EAT (earnings after tax) – čistý zisk

EBIT – zisk před úroky a zdaněním

(earnings before interest and tax)

EBITDA – zisk před úroky, zdaněním a odpisy

(earnings before interest, tax, depreciaton and amortization)

EBT (earnings before tax) – zisk před zdaněním

EFRAG – Evropská poradní skupina účetního výkaznictví

(European Financial Reporting Advisory Group)

EPS (earnings per share) – zisk na akcii

EVA (economic value added) – ekonomická přidaná hodnota

FASB – Rada pro standardy finančního účetnictví

(Financial Accounting Standards Board)

i – úroková sazba, diskontní sazba, požadovaná výnosnost

I (investment) – výše investice

IAS – Mezinárodní účetní standardy

(International Accounting Standards)

IASB – Rada pro mezinárodní účetní standardy

(International Accounting Standards Board)

IASC – Výbor pro mezinárodní účetní standardy

(International Accounting Standards Committee)

IASCF (IASC Foundation) – Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy

IFRIC – Výbor pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví

(International Financial Reporting Interpretations Committee)

Seznam nejpoužívanějších zkratek / 11

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) IFRS for SMEs – Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé (International Financial Reporting a střední podniky

Standard for Small and Medium-sized Entities)

KFM – krátkodobý finanční majetek KPI (key performance indicators) – klíčová výkonnostní měřítka MF ČR – Ministerstvo financí ČR MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MSP – malé a střední podniky MVA (market value added) – hodnota přidaná trhem n – doba životnosti investice, doba pronájmu, doba splatnosti

dluhopisu

Ná – náklady NACE – Statistická klasifikace ekonomických činností (Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes) N

CK

– náklady na cizí kapitál NOA (net operating assets) – čistá operativní aktiva NOPAT – zisk z operativní činnosti po zdanění (net operating profit after taxes) NPV (net present value) – čistá současná hodnota NÚ – nákladové úroky N

VK

– náklady na vlastní kapitál O – odpisy OA – oběžná aktiva, obrat aktiv OKEČ – Odvětvová klasifikace ekonomických činností OM – oběžný majetek ON – osobní náklady p (price) – cena výrobku P (price) – tržní cena akcie P/E (price-earnings ratio) – ukazatel tržní cena akcie /zisk na akcii PH – přidaná hodnota P

t

– peněžní příjmy v jednotlivých letech PV (present value) – současná hodnota r

e

(risk

equity

) – náklady na vlastní kapitál

r

f

(risk

free rate

) – bezriziková úroková míra

ROA (return on assets) – rentabilita aktiv ROCE – rentabilita úplatného kapitálu (return on capital employed) ROE (return on equity) – rentabilita vlastního kapitálu ROI (return on investment) – rentabilita investovaného kapitálu RONA (return on net assets) – rentabilita čistých aktiv ROS (return on sales) – rentabilita tržeb r

podnikatelské

– riziková prémie za podnikatelské riziko SEC – Komise pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission) SH – současná hodnota

12 / Finanční analýza

SIC – Stálý interpretační výbor

(Standing Interpretations Committee)

SME – malé a střední podniky

SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

(strengths-weaknesses-opportunities-threats)

t – jednotlivé roky

t – sazba daně z příjmů

T – tržby

ú – úrok

US GAAP – Americké všeobecně uznávané účetní zásady

(US Generally Accepted Accounting Principles)

Vý – výnosy

VBM (value based management) – hodnotové řízení

VH – výsledek hospodaření

VK – vlastní kapitál

VS – výkonová spotřeba

VyZÚ – vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení ZÚ

WACC – vážené průměrné náklady kapitálu

(weighted average costs of capital)

ZK – základní kapitál

ZOK – zákon o obchodních korporacích

ZÚ – zákon o účetnictví

Summary / 13

Summary The publication Financial Analysis attends to the problems and methods of financial analysis as tools for financial management of companies. In addition to the traditional overview of the financial analysis, the publication is discussing a number of topics and providing recommendations regarding its practical applications. The main goal is that its results and their evaluation as well as recommendations appreciate both the strong and the weak aspects of the analysis and modern trends of shifting from mere statements about the past development of a company to more purposeful management of the future state, that is, with the link to its performance.

The publication is not only designed as a resource for financial managers and experts in the given field of economics. It can be helpful to anyone who wants to become familiar with opportunities leading to the increase of the financial performance of a company. The systematic explanation of procedures for processing a financial analysis of a company should guarantee the coherence of this publication. In each step, there is a detailed illustration of practical application demonstrated on a case study of a real-life company.

The knowledge and experience presented in this publication is based on the long-run interest of the authors in the given subject, on their cooperation with companies, their university teaching as well as on exchange of ideas at professional forums at home and abroad.

This is already the 3rd reissue of the publication, extensively amended following the significant changes in the field of accounting, which came into force in 2016. The publication is supplemented with dozens of short case studies, which help to illustrate the actual business practice, and aim to explain the substance of various economical situations in an approachable format. The authors also included an entirely new complex case study of a real-life company, which will serve as a red line guiding the readers through the book and the entire field of financial analysis./ Finanční analýza Úvod Publikace Finanční analýza je věnována problematice metod a postupů finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniků. Vedle tradičního pohledu na finanční analýzu nabízí také řadu námětů a doporučení, jak by měla být finanční analýza prováděna v praxi tak, aby její výsledky, zhodnocení výsledků a doporučení respektovaly silné a slabé stránky finanční analýzy i moderní trendy posunu od pouhého konstatování stavu minulého vývoje podniku k cílevědomému řízení stavu budoucího, tzn. s vazbou na výkonnost podniku. Vzhledem k mezinárodnímu ekonomickému prostředí je součástí knihy část zaměřená na dopady využití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na výsledky finanční analýzy. Nové, výrazně přepracované vydání knihy zohledňuje všechny změny v oblasti účetnictví, které od roku 2016 vstoupily v platnost. Kniha je doplněna několika desítkami krátkých případových studií, které dokreslují reálnou podnikovou praxi a přitažlivou cestou vysvětlují podstatu nejrůznějších ekonomických situací. Pro nové vydání knihy byla zvolena i nová komplexní případová studie vybraného reálného podniku, která čtenáře provází celou knihou a názorně a přirozeně je tak seznamuje s celou problematikou finanční analýzy.

Publikace není určena pouze finančním manažerům a odborníkům v dané ekonomické oblasti. Může posloužit každému, kdo se chce seznámit s příležitostmi vedoucími ke zvýšení finanční výkonnosti podniku.

Na začátku každé finanční analýzy musí být k dispozici data. Předložená publikace by čtenářům měla pomoci datům porozumět, získat informace a ty dále přetavit ve znalosti, které jsou užitečné v samotné řídící praxi podniků.

Autoři publikace využívají poznatky a zkušenosti získané studiem problematiky finanční analýzy i praktickou analytickou činností v řadě podniků k tomu, aby čtenářům nabídli možnost komplexního průvodce finanční analýzou včetně řady aplikací v podobě příkladů z reálné praxe. Ucelenost publikace by měl zaručit systematický výklad postupu při zpracování finanční analýzy podniku, který je v každém kroku doplněn o podrobnou ukázku praktického provedení, demonstrovanou na případové studii reálného podniku.

Publikace je rozdělena do sedmi kapitol.

První kapitola obsahuje informace o podstatě a úloze finanční analýzy v řízení podniku a dále důvody, proč by tento nástroj měli manažeři podniku a další subjekty znát a využívat, odkud je možné získat informace pro její zpracování a jak se liší možnosti interního a externího analytika z hlediska dostupnosti dat a jejich zpracování do podoby relevantních výsledků.

Druhá kapitola se podrobně věnuje popisu a analýze účetních výkazů jako základního zdroje informací pro zpracování finanční analýzy. Je zde také popsána vzájemná provázanost a souvztažnost mezi účetními výkazy, a to z důvodu nutnosti uvědomění si těchto souvislostí pro zpracování finanční analýzy.

Ve třetí kapitole jsou uvedeny metody tradiční finanční analýzy a popsán postup, který je nutné pro racionální zpracování finanční analýzy dodržet. Jsou zde podrobně charakterizovány absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele finanční analýzy, které se v praxi osvědčily, a jejich výpočet slouží k analýze hospodaření podniku v oblasti rentability, likvidity, aktivity a zadluÚvod / 15 ženosti. Pro posouzení finanční situace podniku jsou uvedeny i další užitečné ukazatele, které tento obrázek vhodně doplňují.

Čtvrtá kapitola je věnována způsobům vyhodnocení výsledků finanční analýzy s důrazem na posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů (včetně možností využití benchmarkingu), vztahům mezi jednotlivými skupinami ukazatelů a celkovému zhodnocení finanční situace podniku, ze kte rého jsou potom odvozeny návrhy a doporučení pro jeho řízení. Tato část finanční analýzy je někdy v praxi podceňována, a tak se finanční analýza často omezuje na výpočet ukazatelů a popis minulého a současného vývoje dosažených hodnot ukazatelů v jednotlivých hodnocených oblastech.

Pátá kapitola je zaměřena na systematický popis a zdůvodnění slabých stránek finanční analýzy, které oslabují její vypovídací schopnost a možnosti využití pro finanční řízení podniku. Problémy, jež jsou zde nastíněny, je nutné vzít při práci s výsledky finanční analýzy v úvahu. Autoři zde dávají náměty, jak některé slabé stránky finanční analýzy eliminovat, resp. oslabit jejich závažnost. Mimo jiné navrhují doplnění a propojení využívání metod a postupů finanční analýzy s hodnocením výkonnosti podniku a využíváním moderních výkonnostních měřítek.

Podrobněji je využití vybraných výkonnostních měřítek a jejich propojení se zpracováváním a výsledky finanční analýzy popsáno v šesté kapitole. Je zde také demonstrováno propojení výsledků tradiční finanční analýzy s výkonnostními měřítky, která se soustřeďují na podporu řízení hodnoty jako ústředního cíle podnikání. Finanční analýza tak může sehrávat významnou roli při podpoře efektivního řízení podniku.

Dopad využití IFRS na výsledky finanční analýzy je uveden v sedmé kapitole, ve které je také zmíněn současný vývoj mezinárodního účetnictví ve světě a jeho vliv na české podniky. Kapitola dále obsahuje stručný úvod do problematiky IFRS a v neposlední řadě přehled základních rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS.

Závěrečné shrnutí představuje metodická doporučení pro efektivní zpracování finanční analýzy v podnikatelské praxi v podobě stručného a srozumitelného souhrnu znalostí získaných studiem této publikace pro jejich aplikaci v praxi.

Poznatky a zkušenosti uvedené v publikaci vycházejí z dlouhodobého zájmu autorů o uvedenou problematiku, ze zkušeností a spolupráce s podniky, výuky na univerzitě a z výměny poznatků na domácích i zahraničních odborných fórech.

Autoři předem děkují čtenářům za případné připomínky nebo náměty k dané problematice, které je možné zaslat na e-mailové adresy: knapkova@utb.cz, pavelkova@utb.cz, daniel. remes@mesit.cz nebo steker@centroprojekt.cz.

Ve Zlíně 29. 8. 2017

+Úvod do finanční analýzy / 17

1 Úvod do finanční analýzy 1.1 Účel finanční analýzy Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá odhalit, zda je dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak – a to zejména – pro odhad a prognózování budoucího vývoje. Těžko si lze představit kvalitního manažera podniku, který nemá představu o tom, jaké rentability jeho podnik dosahuje, jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek, jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci apod.

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal. Samozřejmě platí, že to, co již proběhlo v minulosti, nelze nijak ovlivnit, výsledky finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale i pro uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, finančně apod.

Manažeři potřebují finanční analýzu pro krátkodobé, a zejména pak pro dlouhodobé finanční řízení podniku. V nejširším slova smyslu zahrnuje finanční analýza celou škálu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Vedle analýzy finančního postavení podniku a posouzení finanční pozice podniku je možno ji využít k rozhodování o investičních záměrech, o financování dlouhodobého majetku, k volbě optimální kapitálové struktury, při sestavování finančního plánu apod. Finanční analýza by měla být také významnou součástí řízení výkonnosti podniku orientovaného na hodnotové řízení.

Finanční analýzu jako zdroj pro další rozhodování a posuzování potřebují nejen samotní manažeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná veřejnost. Je důležité pečlivě zvážit, pro koho je finanční analýza zpracovávána, protože každá zájmová skupina preferuje jiné informace.

Vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich prostředků, tzn. hodnocení rentability (ziskovosti) vloženého kapitálu. Věřitelé se budou zajímat hlavně o likviditu svých obchodních partnerů a jejich schopnost splácet závazky. Věřitelé, kteří se o tuto oblast nezajímají, mohou být nemile překvapeni, že jejich dlužníci nejsou schopni dostát svým závazkům, což se může velice nepříjemně odrazit na jejich hospodaření. Státní instituce určitě zajímá schopnost podniků vytvářet zisk a odvádět daně do státního rozpočtu. Konkurenti se snaží získat jednotlivé výsledky zejména u těch podniků, kterým se na trhu daří, aby se mohli inspirovat a aplikovat dobré prak/ Finanční analýza tiky. Potenciální investory také zajímá finanční zdraví podniku. Jsou to informace, které mohou významně ovlivnit jejich budoucí investiční záměry. U zaměstnanců lze předpokládat zejména zájem o výši mzdy. Je pro ně ale určitě cenná také informace např. o ziskovosti či likviditě, protože jen jejich dostatečná výše zabezpečí dlouhodobé fungování podniku. 1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, jež tvoří východisko pro kvalitní zpracování a dosažení relevantních výsledků.

Základní zdroj dat představují účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky. Řadu cenných informací obsahuje také výroční zpráva. Čerpat informace lze dále ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, vedoucích pracovníků či auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti, z oficiálních ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství, z komentářů odborného tisku či z nezávislých hodnocení a prognóz.

V případě, že společnost nevydává výroční zprávu, je možné získat účetní závěrku např. ve veřejném rejstříku na oficiálním serveru českého soudnictví Justice.cz

1

, který spravuje Mi

nisterstvo spravedlnosti České republiky, nebo využít databáze firem, které tyto informace za úplatu nabízejí (např. firma Bisnode databázi Albertina)

2

. Řadu informací o zahraničních

společnostech lze získat z webových stránek

3

, někdy i zdarma, v řadě případů je však potřeba

počítat s poměrně vysokými náklady na jejich získání.

Lepší přístup k informacím o podniku má interní analytik – pracovník podniku, který si všechna potřebná a podrobná data o podniku, včetně případných komentářů managementu podniku, lehce zajistí. Jednodušší přístup k informacím má i externí analytik, jehož si podnik pro zpracování finanční analýzy najme, i když zde chybí vlastní znalost podniku. Výhodou však může být nezávislý úhel pohledu. Obtížnější je tedy situace pro externího analytika, který není ve spojení s podnikem a musí se spokojit s veřejně přístupnými daty. Data bývají často agregovaná či neúplná. Externí analytik tak často nemá dostatek dat pro kvalitní zpracování finanční analýzy.

V souvislosti s problematikou finanční analýzy a zpracování jejích výsledků lze využít informací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které dlouhodobě na svých webových stránkách

4

zveřejňuje finanční analýzy českého průmyslu a stavebnictví a vyhodnocuje je agregovaně dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE, dříve využívaný OKEČ). Nabízená data mo- 1

Justice.cz je informační portál veřejné správy, který obsahuje online veřejný obchodní rejstřík, jehož

součástí jsou v části Sbírka listin i účetní závěrky jednotlivých společností. Viz https://or.justice.cz/ias/

ui/rejstrik. 2

Viz http://www.albertina.cz. 3

Např. Bloomberg.com: http://www.bloomberg.com, Corporate Information Research Site: http://www.

corporateinformation.com, dun & bradstreet: http://www.dnb.com, Hoover’s Online: http://hoovers.

com, Stock Analysis on Net: https://www.stock-analysis-on.net, Bureau Van Dijk: https://www.bvdinfo.

com, http://www.annualreports.com, https://www.orderannualreports.com, Financial Times: https://

markets.ft.com/data, https://ycharts.com, https://www.gurufocus.com. 4

Viz https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist