načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 2., rozšířené vydání - Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková; Karel Šteker

Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 2., rozšířené vydání

Elektronická kniha: Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
Autor: Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková; Karel Šteker
Podnázev: 2., rozšířené vydání

Metody a postupy finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniků. Podstata a úloha finanční analýzy v řízení podniku, popis účetních výkazů, přehled metod, postupů a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  280
+
-
9,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 236
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace, portréty, formuláře
Vydání: 2., rozš. vyd.
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2013
ISBN: 978-80-247-4456-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Metody a postupy finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniků. Podstata a úloha finanční analýzy v řízení podniku, popis účetních výkazů, přehled metod, postupů a ukazatelů finanční analýzy, způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití benchmarkingu, popis slabých stránek finanční analýzy, integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti, dopady a využití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na výsledky finanční analýzy.

Popis nakladatele

Chcete se dozvědět, jak si podnik stojí z hlediska finančního zdraví a co je potřeba udělat, aby se hospodaření zlepšilo? Zjistíte to díky kvalitní finanční analýze, kterou vám pomůže provést tato kniha. Druhé vydání je rozšířeno o problematiku finanční analýzy při účtování podle IFRS. Velkou předností publikace je úzká provázanost s praxí a mnoho praktických příkladů, vzorová finanční analýza konkrétního reálného podniku včetně důkladných komentářů. Velmi cenná je kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autoři poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují možná řešení této problematiky. Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy; ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které pro analýzu potřebujete; podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu; objasňuje logické návaznosti a souvislosti. Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům, finančním specialistům podniků a studentům VŠ. (komplexní průvodce s příklady)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Drahomíra Pavelková; Adriana Knápková; Karel Šteker - další tituly autora:
 (e-book)
Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví Jak číst účetní výkazy
 (e-book)
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Klastry a jejich vliv na výkonnost firem
 (e-book)
Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví - 2., aktualizované a rozšířené vydání Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví
Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
 (e-book)
Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
 
K elektronické knize "Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 2., rozšířené vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví - 2., aktualizované a rozšířené vydání Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví
 (e-book)
Investiční rozhodování a řízení projektů -- Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů Investiční rozhodování a řízení projektů
 (e-book)
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
 (e-book)
Finanční analýza – 5. aktualizované vydání -- metody, ukazatele, využití v praxi Finanční analýza – 5. aktualizované vydání
 (e-book)
Metody komplexního hodnocení podniku Metody komplexního hodnocení podniku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

FINANČNÍ ANALÝZA

A. Knápková, D. Pavelková, K. Šteker

Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Karel Šteker

Finanční

analýza

prosperita

fi rmy

Komplexní průvodce s příklady

silné a slabé stránky fi nanční analýzy

vyhodnocení výsledků a využití benchmarkingu

propojení fi nanční analýzy a řízení výkonnosti

příklady z praxe a aktualizovaná případová studie

nově: fi nanční analýza při účtování podle IFRS

2., rozšířené vydání

Konen• i ervená ísla

mohou znamenat zisk

ŠKODA Octavia RS s benzinovým motorem 2,0 TSI o výkonu

147 kW, šestistup­ovou automatickou pºevodovkou DSG,

se sportovními kože nými sedadly, koženým tºíramenným

multifunkním volantem, aerodynamickým spoilerem

a xeno no vými pºedními sv•tlo mety s natáením.

SIMPLY CLEVER

www.skoda-auto.cz

Kombinovaná spotºeba a emise CO

2

modelu

Octavia RS: 5,7–7,7 l/100 km, 149–180 g/km

ISBN

Komplexní průvodce s příklady

2.

vydáníAdriana Knápková, Drahomíra Pavelková,

Karel Šteker

prosperita

fi rmy

Grada Publishing

Finanční

analýza

Komplexní průvodce s příklady

silné a slabé stránky fi nanční analýzy vyhodnocení výsledků a využití benchmarkingu propojení fi nanční analýzy a řízení výkonnosti příklady z praxe a aktualizovaná případová studie nově: fi nanční analýza při účtování podle IFRS

2., rozšířené vydání


Ing. Adriana Knápková, Ph.D. prof. dr. Ing. Drahomíra Pavelková Ing. Karel Šteker, Ph.D. Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady 2., rozšířené vydání Kniha je monografie TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5000. publikaci Odborní recenzenti: doc. Ing. Václav Janeček, CSc. doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědné redaktorky Mgr. Marie Zelinová, Mgr. Kamila Nováková Sazba Jan Šístek Počet stran 240 Druhé vydání, Praha 2013 Vytiskly tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Design © Eva Hradiláková ISBN 978-80-247-4456-8 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-7679-8 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-7680-4 (ve formátu EPUB)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reproduko

vána a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Obsah O autorech .............................................................................................................................. 7

Řekli o knize ........................................................................................................................... 9

Seznam nejpoužívanějších zkratek .................................................................................... 10

Summary ............................................................................................................................... 13

Úvod ...................................................................................................................................... 14

1 Úvod do fi nanční analýzy .............................................................................................. 17

1.1 Účel fi nanční analýzy ............................................................................................. 17

1.2 Zdroje informací pro fi nanční analýzu ................................................................... 18

2 Účetní výkazy jako podklad pro zpracování fi nanční analýzy ................................. 21

2.1 Rozvaha .................................................................................................................. 23

2.2 Výkaz zisku a ztráty ............................................................................................... 37

2.3 Přehled o peněžních tocích (cash fl ow) .................................................................. 47

2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu .................................................................... 57

2.5 Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy ............................ 57

2.6 Příloha účetní závěrky ............................................................................................ 58

3 Metody, postupy a ukazatele fi nanční analýzy ........................................................... 61

3.1 Metody fi nanční analýzy ........................................................................................ 61

3.2 Postup při fi nanční analýze .................................................................................... 61

3.3 Ukazatele fi nanční analýzy .................................................................................... 66

3.3.1 Absolutní ukazatele fi nanční analýzy ......................................................... 67

3.3.2 Rozdílové ukazatele fi nanční analýzy ........................................................ 83

3.3.3 Poměrové ukazatele fi nanční analýzy ......................................................... 84

4 Způsoby vyhodnocení výsledků fi nanční analýzy a využití postupů

benchmarkingu ............................................................................................................. 117

4.1 Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů a využití benchmarkingu .............. 117

4.2 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů .................................................. 122

4.2.1 Soustavy poměrových ukazatelů .............................................................. 129

4.3 Zhodnocení celkové fi nanční situace podniku a návrh doporučení ..................... 131


5 Slabé stránky fi nanční analýzy .................................................................................. 139

5.1 Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky ................................... 139

5.2 Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření ......... 144

5.3 Závislost tradičních ukazatelů fi nanční analýzy na účetních údajích .................. 146

5.4 Nutnost srovnání tradičních ukazatelů fi nanční analýzy s jinými subjekty ......... 146

5.5 Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů

podnikatelských aktivit ........................................................................................ 147

6 Integrace fi nanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti ..................... 149

6.1 Diskontované cash fl ow (DCF – Discounted Cash Flow) ................................... 151

6.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added) .......................... 152

6.2.1 Identifi kace faktorů ovlivňujících výši ukazatele EVA ............................. 169

6.3 Tržní přidaná hodnota (MVA – Market Value Added) ......................................... 176

6.4 Balanced Scorecard (BSC) ................................................................................... 183

7 Dopad využití IFRS na výsledky fi nanční analýzy ................................................... 187

7.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví ................................................................... 187

7.1.1 Současný vývoj účetnictví ve světě .......................................................... 187

7.1.2 České podniky a IFRS .............................................................................. 190

7.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ...................................................... 191

7.2.1 Rozdělení a struktura IFRS ....................................................................... 192

7.2.2 Rozpoznání a oceňování základních prvků účetních výkazů ................... 193

7.3 Základní rozdíly mezi českým účetnictvím a IFRS ............................................. 197

7.3.1 Účetní výkazy ........................................................................................... 197

7.3.2 Účetní postupy .......................................................................................... 200

7.3.3 Výsledky fi nanční analýzy podle IFRS .................................................... 212

8 Shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití fi nanční

analýzy v podnikatelské praxi .................................................................................... 217

Použitá literatura ............................................................................................................... 221

Příloha 1: Účetní výkazy – ALKO, a. s. ........................................................................... 224

Příloha 2: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím metody CAPM ................... 231

Příloha 3: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím stavebnicové metody ......... 232

Příloha 4: Přehled mezinárodních účetních standardů a interpretací .......................... 233

Rejstřík ................................................................................................................................ 235


O autorech / 7

O autorech

Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Již od počátku svého vysokoškolského studia se zabývá proble

matikou faktorů ovlivňujících výkonnost podniků. V roce 2005

úspěšně absolvovala doktorský studijní program na Univerzitě

Tomáše Bati ve Zlíně, kde rovněž přednáší a vede odborné

semináře. Praktické zkušenosti čerpá z podnikové praxe, se

kterou úzce spolupracuje. Výsledky své práce prezentovala na

mezinárodních konferencích, např. v USA, Indii či Řecku.

prof. dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Řadu let se zabývá problematikou podnikových fi nancí se

zaměřením na podnikovou výkonnost. Působí na Univerzitě

Tomáše Bati ve Zlíně, kde přednáší a věnuje se vědecko-vý

zkumné činnosti. Intenzivně spolupracuje s podnikovou praxí.

Absolvovala několik zahraničních stáží – v Japonsku, Velké

Británii, Finsku, Belgii, Dánsku a USA. Výsledky své práce

prezentovala na mnoha domácích i zahraničních konferencích

a v odborných časopisech.


8 / Finanční analýza

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

V současné době působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně,

kde zajišťuje výuku předmětů zaměřených na fi nanční účetnic

tví, mezinárodní účetnictví a audit. Ve výzkumné práci se věnu

je zejména problematice mezinárodního účetnictví (IFRS, IFRS

pro SME) a informačním systémům pro řízení ekonomického

procesu podniků. Je autorem nebo spoluautorem studijních tex

tů, odborných knih a článků publikovaných na konferencích

i v časopisech.


Řekli o knize / 9

Řekli o knize Publikace je věnována velmi důležitému a aktuálnímu tématu. Podává nejen ucelený přehled o obvyklých postupech, metodách a ukazatelích fi nanční analýzy, ale dává tuto problematiku do dalších souvislostí. Za hodnotné lze považovat, že se autoři podrobně zabývají slabinami fi nanční analýzy, což výrazně zvyšuje hodnotu práce i z hlediska praktického využití.

Za velmi přínosnou lze považovat tu část práce, která ukazuje na možnosti využití fi nanční

analýzy nejenom v její původní klasické funkci, tedy vyhodnocování toho, co se již v podniku stalo, ale naznačuje i cesty, jak postupy a metody fi nanční analýzy využít pro formulaci rozhodnutí, která budou usměrňovat vývoj podniku i v poměrně vzdálené budoucnosti.

Jako velmi cenné se ukazují případové studie, které vycházejí ze situace reálných podniků.

V nich jsou uceleně aplikovány postupy, které byly teoreticky vysvětleny v jednotlivých kapitolách knihy. Prostudování případových studií může velmi přispět čtenáři k jeho schopnosti prakticky využít poznatky, které mu publikace nabízí.

Publikaci ocení nejenom studenti oborů zaměřených na fi nanční management, ale určitě

i manažeři působící v oblasti fi nančního řízení podniku.

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové Publikace, jak již z názvu vyplývá, přináší komplexní pohled na metody a postupy fi nanční analýzy včetně jejich aplikace na řešení praktických úloh managementu. Teoretické poznatky jsou tak doplněny o podrobnou ukázku praktického přístupu v podobě případové studie reálného podniku.

Druhé, rozšířené vydání Finanční analýzy přináší nejen aktualizaci původního textu, ale navíc

je obohaceno o dopady, které vyplývají ze zavádění IFRS do ekonomické praxe na výsledky fi nanční analýzy.

Hlavní přednost publikace spatřuji v precizním výkladu adekvátních metod v nezbytné

hloubce tak, aby poskytly potřebný přehled i návod pro použití. Nechybí ani ilustrativní příklady sestavené k obtížnějším teoretickým pasážím výkladu a jejich aplikaci. Celkově je publikace psána přes vysokou odbornost srozumitelně a přehledně, takže nepochybně zaujme i čtenáře mimo cílovou skupinu. Na rukopisu je poznat, že pochází z pera vynikajících odborníků z oblasti fi nančního managementu a zkušených vysokoškolských pedagogů. Druhé vydání posouvá poznatky o dva roky dopředu a rozšiřuje tematické spektrum publikace.

doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita, Brno


10 / Finanční analýza

Seznam nejpoužívanějších zkratek

a. s. – akciová společnost

b. c. – běžné ceny

BSC (Balanced Scorecard) – vyvážené skóre

BÚ – bankovní úvěry

BVPS (Book Value Per Share) – účetní hodnota na akcii

C – investovaný kapitál

CAPM – model oceňování kapitálových aktiv

(Capital Assets Pricing Model)

CF (Cash Flow) – peněžní tok

CK – cizí kapitál

ČD – České dráhy

ČEZ – České energetické závody

ČPK – čistý pracovní kapitál

ČSA – České aerolinie

ČZ – čistý zisk

DCF (Discounted Cash Flow) – diskontované cash fl ow

DFM – dlouhodobý fi nanční majetek

DHM – dlouhodobý hmotný majetek

DM – dlouhodobý majetek

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek

EAT (Earnings After Tax) – čistý zisk

EBIT – zisk před úroky a zdaněním

(Earnings Before Interest and Tax)

EBITDA – zisk před úroky, zdaněním a odpisy

(Earnings Before Interest, Tax, Depreciaton and Amortization)

EBT (Earnings Before Tax) – zisk před zdaněním

EFRAG – Evropská poradní skupina účetního výkaznictví

(European Financial Reporting Advisory Group)

EPS (Earnings Per Share) – zisk na akcii

EVA (Economic Value Added) – ekonomická přidaná hodnota

FASB – Rada pro standardy fi nančního účetnictví

(Financial Accounting Standards Board)

FCF (Free Cash Flow) – volné cash fl ow

i – úroková sazba, diskontní sazba, požadovaná výnosnost

I (Investment) – výše investice

IAS – Mezinárodní účetní standardy

(International Accounting Standards)

IASB – Rada pro mezinárodní účetní standardy

(International Accounting Standards Board)


Seznam nejpoužívanějších zkratek / 11

IASC – Výbor pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Committee) IASCF (IASC Foundation) – Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy IFRIC – Výbor pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (International Financial Reporting Interpretations Committee) IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) IFRS for SMEs – Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé (International Financial Reporting a střední podniky Standard for Small and Medium-sized Entities) IRR (Internal Rate Of Return) – vnitřní výnosové procento KFM – krátkodobý fi nanční majetek KPI (Key Performance Indicators) – klíčová výkonnostní měřítka KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry KZ – krátkodobé závazky MF ČR – Ministerstvo fi nancí ČR MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MSP – malé a střední podniky MVA (Market Value Added) – hodnota přidaná trhem n – doba životnosti investice, doba pronájmu, doba splatnosti

dluhopisu

NACE – Statistická klasifi kace ekonomických činností (Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes) N

CK

– náklady na cizí kapitál NOA (Net Operating Assets) – čistá operativní aktiva NOPAT – zisk z operativní činnosti po zdanění (Net Operating Profi t After Taxes) NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota NÚ – nákladové úroky N

VK

– náklady na vlastní kapitál O – odpisy OA – oběžná aktiva, obrat aktiv OCFPS – provozní peněžní tok na akcii (Operating Cash Flow Per Share) OKEČ – Odvětvová klasifi kace ekonomických činností OM – oběžný majetek ON – osobní náklady p (price) – cena výrobku P (Price) – tržní cena akcie P/E (Price-Earnings Ratio) – ukazatel tržní cena akcie /zisk na akcii PH – přidaná hodnota P

t

– peněžní příjmy v jednotlivých letech

PV (Present Value) – současná hodnota r

e

(risk

equity

)

– náklady na vlastní kapitál r

f

(risk

free rate

) – bezriziková úroková míra

r

fi nstab

– riziková prémie za fi nanční stabilitu r

fi nstr

– riziková prémie za fi nanční strukturu


12 / Finanční analýza r

m

– průměrná výnosnost kapitálového trhu

ROA (Return On Assets) – rentabilita aktiv ROCE – rentabilita úplatného kapitálu (Return On Capital Employed) ROE (Return On Equity) – rentabilita vlastního kapitálu ROI (Return On Investment) – rentabilita investovaného kapitálu RONA (Return On Net Assets) – rentabilita čistých aktiv ROS (Return On Sales) – rentabilita tržeb r

podnikatelské

– riziková prémie za podnikatelské riziko

SEC – Komise pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission) SH – současná hodnota SIC – Stálý interpretační výbor (Standing Interpretations Committee) SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) t – jednotlivé roky T – tržby, sazba daně z příjmů ú – úrok US GAAP – Americké všeobecně uznávané účetní zásady (US Generally Accepted Accounting Principles) V – výnosy VBM (Value Based Management) – hodnotové řízení VH – výsledek hospodaření VK – vlastní kapitál VS – výkonová spotřeba WACC – vážené průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Costs of Capital) ZK – základní kapitál


Summary / 13

Summary The publication Financial Analysis attends to the problems and methods of fi nancial analysis as tools of fi nancial management of companies. Besides the traditional view of fi nancial analysis it offers a number of topics and recommendations as to its practical applications. The main goal is that its results and their evaluation as well as recommendations respect both strong and weak aspects of the analysis and modern trends of shifting from mere statements about the past development of a company to a purposeful management of the future state, that is, with the link to its performance.

The publication is not designed as a resource for fi nancial managers and experts in a given fi eld of economics only. It can be helpful to anyone, who wants to become familiar with opportunities leading to the increase of the fi nancial performance of a company. The systematic explanation of procedures for processing a fi nancial analysis of a company should guarantee the coherence of this publication. In each step, there is a detailed illustration of a practical application demonstrated on a case study of an actual company.

The knowledge and experience presented in this publication are based on a long-time interest of the authors in the given subject, on their cooperation with companies, their university teaching as well as on exchange of ideas at professional forums at home and abroad.

Financial support for this book came from Czech Science Foundation of the Czech Republic (GA ČR) within the framework of Project No. 402/09/1739. The work on this project was done at the Faculty of Management and Economics of the Tomas Bata University in Zlín.


14 / Finanční analýza Úvod Publikace Finanční analýza je věnována problematice metod a postupů fi nanční analýzy jako nástroje fi nančního řízení podniků. Vedle tradičního pohledu na fi nanční analýzu nabízí také řadu námětů a doporučení, jak by měla být fi nanční analýza prováděna v praxi tak, aby její výsledky, zhodnocení výsledků a doporučení respektovaly silné a slabé stránky fi nanční analýzy i moderní trendy posunu od pouhého konstatování stavu minulého vývoje podniku k cílevědomému řízení stavu budoucího, tzn. s vazbou na výkonnost podniku. Nové vydání publikace vychází z původní předlohy, která je aktualizována a doplněna o dopady využití IFRS na výsledky fi nanční analýzy.

Publikace není určena pouze fi nančním manažerům a odborníkům v dané ekonomické oblasti. Může posloužit každému, kdo se chce seznámit s příležitostmi vedoucími ke zvýšení fi nanční výkonnosti podniku.

Na začátku každé fi nanční analýzy jsou k dispozici data. Předložená publikace by čtenářům měla pomoci datům porozumět, získat informace a ty dále přetavit ve znalosti, které jsou užitečné v samotné řídící praxi podniků.

Autoři publikace využívají poznatky a zkušenosti získané studiem problematiky fi nanční analýzy i praktickou analytickou činností v řadě podniků k tomu, aby čtenářům nabídli možnost komplexního průvodce fi nanční analýzou včetně řady aplikací v podobě příkladů z reálné praxe. Ucelenost publikace by měl zaručit systematický výklad postupu při zpracování fi nanční analýzy podniku, doplněný v každém kroku o podrobnou ukázku praktického provedení, demonstrovanou na případové studii reálného podniku. Publikace je rozdělena do osmi kapitol.

První kapitola obsahuje informace o podstatě a úloze fi nanční analýzy v řízení podniku a dále důvody, proč by tento nástroj měli manažeři podniku a další subjekty znát a využívat, odkud je možné získat informace pro její zpracování a jak se liší možnosti interního a externího analytika z hlediska dostupnosti dat a jejich zpracování do podoby relevantních výsledků.

Druhá kapitola se podrobně věnuje popisu a analýze účetních výkazů jako základního zdroje informací pro zpracování fi nanční analýzy. Je zde také popsána vzájemná provázanost a souvztažnost mezi účetními výkazy, a to z důvodu nutnosti uvědomění si těchto souvislostí pro zpracování fi nanční analýzy.

Ve třetí kapitole jsou uvedeny metody tradiční fi nanční analýzy a popsán postup, který je nutné pro racionální zpracování fi nanční analýzy dodržet. Jsou zde podrobně charakterizovány absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele fi nanční analýzy, které se v praxi osvědčily, a jejich výpočet slouží k analýze hospodaření podniku v oblasti rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Pro posouzení fi nanční situace podniku jsou uvedeny i další užitečné ukazatele, které tento obrázek vhodně doplňují.

Čtvrtá kapitola je věnována způsobům vyhodnocení výsledků fi nanční analýzy s důrazem na posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů (včetně možností využití benchmarkingu), vztahům mezi jednotlivými skupinami ukazatelů a celkovému zhodnocení fi nanční situace podniku, z kterého jsou potom odvozeny návrhy a doporučení pro řízení podniku. Tato část fi nanční


Úvod / 15

analýzy je někdy v praxi podceňována, a tak se fi nanční analýza často omezuje na výpočet ukazatelů a popis minulého a současného vývoje dosažených hodnot ukazatelů v jednotlivých hodnocených oblastech.

Pátá kapitola je zaměřena na systematický popis a zdůvodnění slabých stránek fi nanční analýzy, které oslabují její vypovídací schopnost a možnosti využití pro fi nanční řízení podniku. Problémy, jež jsou zde nastíněny, je nutné vzít při práci s výsledky fi nanční analýzy v úvahu. Autoři zde dávají náměty, jak některé slabé stránky fi nanční analýzy eliminovat, resp. oslabit jejich závažnost. Mimo jiné navrhují doplnění a propojení využívání metod a postupů fi nanční analýzy s hodnocením výkonnosti podniku a využíváním moderních výkonnostních měřítek.

Podrobněji je využití vybraných výkonnostních měřítek a jejich propojení se zpracováváním a výsledky fi nanční analýzy popsáno v šesté kapitole. Je zde také demonstrováno propojení výsledků tradiční fi nanční analýzy s výkonnostními měřítky, která se soustřeďují na podporu řízení hodnoty jako ústředního cíle podnikání. Finanční analýza tak může sehrávat významnou roli při podpoře efektivního řízení podniku.

Dopad využití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na výsledky fi nanční analýzy je uveden v sedmé kapitole, ve které je také zmíněn současný vývoj mezinárodního účetnictví ve světě a jeho vliv na české podniky. Kapitola dále obsahuje stručný úvod do problematiky IFRS a v neposlední řadě přehled základních rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS.

Osmá kapitola představuje metodická doporučení pro efektivní zpracování fi nanční analýzy v podnikatelské praxi v podobě stručného a srozumitelného souhrnu znalostí získaných studiem této publikace pro jejich aplikaci v praxi. Poznatky a zkušenosti uvedené v publikaci vycházejí z dlouhodobého zájmu autorů o uvedenou problematiku, ze zkušeností a spolupráce s podniky, výuky na univerzitě a z výměny poznatků na domácích i zahraničních odborných fórech. Práce v dané oblasti byla také podpořena fi nančními zdroji Grantové agentury České republiky (GA ČR) v rámci řešení projektu č. 402/09/1739. Projekt byl řešen na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Autoři předem děkují čtenářům za případné připomínky nebo náměty k dané problematice, které je možné zaslat na e-mailové adresy: knapkova@fame.utb.cz, pavelkova@fame.utb.cz nebo steker@fame.utb.cz.

Ve Zlíně 30. 9. 2012

+Úvod do fi nanční analýzy / 17

1 Úvod do fi nanční analýzy 1.1 Účel fi nanční analýzy Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení fi nanční situace podniku. Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších významných skutečností. Průběžná znalost fi nanční situace fi rmy umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání fi nančních zdrojů, při stanovení optimální fi nanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost fi nančního postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak – a to zejména – pro odhad a prognózování budoucího vývoje. Těžko si lze představit kvalitního manažera podniku, který nemá představu o tom, jaké rentability jeho podnik dosahuje, jaká je průměrná doba splatnosti pohledávek, jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci apod.

Finanční analýza je nedílnou součástí fi nančního řízení, protože působí jako zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal. Samozřejmě platí, že to, co již proběhlo v minulosti, nelze nijak ovlivnit, výsledky fi nanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. Výsledky fi nanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu fi rmy, ale i pro uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, fi nančně apod.

Manažeři potřebují fi nanční analýzu pro krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé fi nanční řízení podniku. V nejširším slova smyslu zahrnuje fi nanční analýza celou škálu metod přispívajících k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Vedle analýzy fi nančního postavení podniku a posouzení fi nanční pozice podniku je možno ji využít např. k rozhodování o investičních

záměrech, o fi nancování dlouhodobého majetku, k volbě optimální kapitálové struktury, při

sestavování fi nančního plánu apod. Finanční analýza by měla být také významnou součástí řízení výkonnosti podniku orientovaného na hodnotové řízení.

Finanční analýzu jako zdroj pro další rozhodování a posuzování potřebují nejen samotní manažeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná veřejnost. Je důležité pečlivě zvážit, pro koho je fi nanční analýza zpracovávána, protože každá zájmová skupina preferuje jiné informace.

Vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich prostředků, tzn. hodnocení rentability (ziskovosti) vloženého kapitálu. Věřitelé se budou zajímat hlavně o likviditu svých obchodních partnerů a jejich schopnost splácet závazky. Věřitelé, kteří se o tuto oblast nezajímají, mohou být nemile překvapeni, že jejich dlužníci nejsou schopni dostát svým závazkům, což se může velice nepříjemně odrazit na jejich hospodaření. Státní instituce určitě zajímá schopnost podniků vytvářet zisk a odvádět daně do státního rozpočtu. Konkurenti se snaží získat jednotlivé výsledky zejména u těch podniků, kterým se na trhu daří, aby se mohli inspirovat a aplikovat dobré prak


18 / Finanční analýza tiky. Potenciální investory také zajímá fi nanční zdraví podniku. Jsou to informace, které mohou významně ovlivnit jejich budoucí investiční záměry. U zaměstnanců lze předpokládat zejména zájem o výši mzdy. Je pro ně ale určitě cenná také informace např. o ziskovosti či likviditě, protože jen jejich dostatečná výše zabezpečí dlouhodobé fungování podniku. 1.2 Zdroje informací pro fi nanční analýzu Zpracování fi nanční analýzy vyžaduje získání dat, jež tvoří východisko pro kvalitní zpracování a dosažení relevantních výsledků.

Základní zdroj dat představují účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash fl ow), přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Řadu cenných informací obsahuje také výroční zpráva. Čerpat informace lze dále ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, ze zpráv vedoucích pracovníků či auditorů, z fi remní statistiky produkce, poptávky, odbytu či zaměstnanosti, z ofi ciálních ekonomických statistik, z burzovního zpravodajství, z komentářů odborného tisku, z nezávislých hodnocení a prognóz.

V případě, že společnost nevydává výroční zprávu, je možné získat účetní závěrku např. v Obchodním věstníku

1

nebo využít databáze fi rem, které tyto informace nabízejí, např. Credit

info ČR

2

. Řadu informací o zahraničních společnostech lze získat z webových stránek.

3

Lepší přístup k informacím o podniku má interní analytik – pracovník podniku, který si všechna potřebná a podrobná data o podniku, včetně případných komentářů managementu podniku, lehce zajistí. Jednodušší přístup k informacím má i analytik, jehož si podnik pro zpracování fi nanční analýzy najme, i když zde chybí vlastní znalost podniku. Výhodou však může být nezávislý úhel pohledu. Obtížnější je situace pro externího analytika, který není ve spojení s podnikem a musí se spokojit s veřejně přístupnými daty. Data bývají často agregovaná či neúplná. Externí analytik tak často nemá dostatek dat pro kvalitní zpracování fi nanční analýzy.

V souvislosti s problematikou fi nanční analýzy a zpracování jejich výsledků lze využít analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které dlouhodobě na svých webových stránkách

4

zveřejňuje fi nanční analýzy českého průmyslu a stavebnictví a vyhodnocuje je agregovaně dle klasifi kace ekonomických činností (CZ-NACE, dříve využívaný OKEČ). Nabízená data mohou posloužit podnikům pro srovnání jejich fi nanční pozice v rámci odvětví a také poskytnout informace o výkonnosti jednotlivých odvětví českého průmyslu a stavebnictví.

Kvalita získaných informací se odráží v přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků fi nanční analýzy, proto by přípravě a sběru dat měla být věnována patřičná pozornost. Platí: Čím více 1

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku,

o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad

a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky, více na http://ov.ihned.cz/ 2

http://www.cicr.cz/ 3

Např. Bloomberg.com: http://www.bloomberg.com, Corporate Information Research Site: http://www.

corporateinformation.com, Fortune 500 Companies: http://pathfi nder.com/fortune, Hoover ́s Online:

http://hoovers.com, Security APL Quote: http://secapl.com, Stockmaster: http://www.stockmaster.com,

Stock Selector: http://stockselector.com, Stock Smart: http://stocksmart.com, Wall Street Research

Network: http://www.wsrn.com, Wright ́s Investor Service: http://www.wisi.com, Zack ́s Investment

Research: http://www.zacks.com 4

http://www.mpo.cz/


Úvod do fi nanční analýzy / 19

analytik o společnosti ví, tím má větší šanci vytvořit fi nanční analýzu s vysokou vypovídací

schopností.

Shrnutí 1. Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení fi nanční situace podniku, je

nedílnou součástí fi nančního řízení. 2. Finanční analýzu jako zdroj pro další rozhodování a řízení potřebují nejen samotní

manažeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční in

stituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři apod. 3. Pro kvalitní zpracování fi nanční analýzy je potřebné mít přístup k informacím o pod

niku. Možnosti přístupu k informacím, a tím i hloubka zpracované analýzy se liší

podle zpracovatele analýzy – interního nebo externího analytika. 4. K významným zdrojům dat a informací patří zejména vnitropodnikové účetní výkazy,

výroční zprávy, komentáře odborného tisku, ofi ciální ekonomické statistiky apod.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist