načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů - Martin Landa

Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů
-7%
sleva

Kniha: Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů
Autor:

Kniha Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů přináší ucelený pohled na moderní pojetí finančního a manažerského účetnictví podnikatelských subjektů. Charakterizuje ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 15.10.2007
Počet stran: 324
Rozměr: 176x250
Úprava: 324 stran
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-8707-185-4
EAN: 9788087071854
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů přináší ucelený pohled na moderní pojetí finančního a manažerského účetnictví podnikatelských subjektů. Charakterizuje celkový účetní systém a obecná východiska finančního výkaznictví a objasňuje hlavní účetní metody vztahující se k účetnímu zachycení hlavních složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. V navazujících kapitolách je na praktických příkladech řešena problematika sestavení individuální účetní závěrky a hlavní přístupy k interpretaci informací obsažených ve finančních výkazech. Poslední část knihy je zaměřena na výklad hlavních nástrojů manažerského účetnictví.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Ekonomické a finanční řízení firmy Ekonomické a finanční řízení firmy
Petřík Tomáš
Cena: 1267 Kč
Ekonomické a finanční řízení firmy Ekonomické a finanční řízení firmy
Petřík Tomáš
Cena: 1267 Kč
Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví
Hradecký Mojmír, Lanča Jiří, Šiška Ladislav
Cena: 269 Kč
Manažerské účetnictví - 2. vydání Manažerské účetnictví - 2. vydání
Fibírová Jana, Šoljaková Libuše, Wagner Jaroslav, Petera Petr
Cena: 525 Kč
Manažerské účetnictví veřejného sektoru Manažerské účetnictví veřejného sektoru
Máče Miroslav
Cena: 475 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázkyfinanční a manažerské

účetnictví podnikatelů

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2008

Martin Landa


Název: Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Autor: JUDr. Martin Landa Vydavatel: KEY Publishing s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz Tiskárna: KEY Publishing s.r.o. Vydáno v roce: 2008 Vydání: první

© JUDr. Martin Landa 2008

isBn 978-80-87071-85-4

Vzor citace:

landa, m. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. ostrava: keY publishing,

2008.

V tomto studijním textu jsou uvedeny informace podle právního stavu k 1. 1. 2008.

Obsah

Průvodce studijním textem ........................................................................................

 Obecná východiska finančního výkaznictví ...........................................................3

1.1 Účetní cyklus a základní účetní pojmy ........................................................ 14

1.1.1 Účetní cyklus ...................................................................................... 14

1.1.2 Struktura podnikového účetnictví ..................................................... 15

1.1.3 Definice základních pojmů ................................................................ 17

1.1.3.1 Cíl účetnictví ......................................................................... 17

1.1.3.2 Účetní jednotka ..................................................................... 18

1.1.3.3 Účetní období ........................................................................ 19

1.1.3.4 Rozsah vedení účetnictví ...................................................... 19

1.1.3.5 Účetní záznamy ..................................................................... 20

1.2 Obecně uznávané účetní předpoklady, zásady a kvalitativní požadavky ... 23

1.2.1 Účetní předpoklady ............................................................................ 24

1.2.2 Účetní zásady ..................................................................................... 24

1.2.3 Kvalitativní požadavky na účetnictví ................................................ 25

1.3 Poctivý a věrný obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci ................. 26

1.4 Kvalitativní požadavky na finanční výkaznictví .......................................... 28

2 Dlouhodobý majetek ............................................................................................33

2.1 Vymezení dlouhodobého majetku (stálých aktiv) ........................................ 34

2.1.1 Hlavní typy dlouhodobého majetku .................................................. 34

2.1.2 Vymezení dlouhodobého majetku ..................................................... 35

2.1.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek ............................................ 35

2.1.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek ................................................ 36

2.1.2.3 Dlouhodobý finanční majetek ............................................... 38

2.1.2.4 Nedokončený dlouhodobý majetek (účtová skupina 04) ..... 40

2.1.2.5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

(účtová skupina 05) ............................................................... 40

2.2 Oceňování dlouhodobého majetku ............................................................... 40

2.2.1 Způsoby oceňování dlouhodobého majetku ..................................... 40

2.2.2 Daň z přidané hodnoty ve vztahu k oceňování ................................. 41

2.3 Pořizování dlouhodobého majetku ............................................................... 42

2.3.1 Formy pořízení dlouhodobého majetku ............................................. 42

2.3.2 Pořízení dlouhodobého majetku nákupem ........................................ 42

2.3.3 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností .............................. 43

2.3.4 Pořízení dlouhodobého majetku s použitím investičních záloh ...... 44

2.3.5 Pořízení dlouhodobého majetku bezúplatným nabytím ................... 46 2.4 Odepisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ................. 46

2.4.1 Podstata odpisování ............................................................................ 46

2.4.2 Způsoby výpočtu a účtování odpisů.................................................. 47

2.4.2.1 Účetní odpisy ......................................................................... 48

2.4.2.2 Daňové odpisy ....................................................................... 49

2.4.2.3 Účtování odpisů .................................................................... 50

2.5 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného

a hmotného majetku ...................................................................................... 50

2.6 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ........................ 51

2.6.1 Vyřazení majetku po jeho odepsání ................................................... 51

2.6.2 Vyřazení majetku, který nebyl zcela odepsán ................................... 52

3 Leasing a operace s podnikem .............................................................................57

3.1 Leasing (pronájem) dlouhodobého majetku – základní informace .............. 58

3.1.1 Typy leasingu a jeho výhody a nevýhody .......................................... 58

3.1.1.1 Základní typy leasingu .......................................................... 58

3.1.1.2 Výhody a nevýhody leasingu ................................................ 58

3.1.2 Účtování operativního leasingu ......................................................... 59

3.1.3 Účtování finančního leasingu (pronájmu věci s následnou

koupí) .................................................................................................. 60

3.1.3.1 Výpočet leasingových splátek ............................................... 60

3.1.3.2 Účtování leasingových splátek ............................................. 61

3.1.3.3 Daňové dopady finančního leasingu .................................... 62

3.2 Prodej a nákup podniku ................................................................................ 62

3.2.1 Základní pojmy související s prodejem a nákupem podniku ........... 62

3.2.2 Postup účtování prodeje podniku ...................................................... 63

3.2.3 Postup účtování nákupu podniku ...................................................... 65

3.2.3.1 Použití oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

(účet 027) .............................................................................. 66

3.2.3.2 Použití goodwillu (účet 017) ................................................. 66

4 Zásoby .................................................................................................................. 7

4.1 Vymezení zásob ............................................................................................. 72

4.1.1 Hlavní typy zásob ............................................................................... 72

4.1.2 Vymezení zásob .................................................................................. 73

4.2 Oceňování zásob............................................................................................ 74

4.2.1 Techniky oceňování zásob ................................................................. 74

4.2.2 Daň z přidané hodnoty ve vztahu k oceňování ................................. 75 4.3 Principy účtování zásob ................................................................................ 75

4.3.1 Průběžný způsob (metoda A) účtování zásob ................................... 75

4.3.2 Periodický způsob (metoda B) účtování zásob .................................. 76

4.4 Varianty účetního zachycení pořízení a prodeje zásob ................................ 78

4.4.1 Nákup materiálu/zboží s použitím kalkulačních účtů ...................... 78

4.4.2 Pořízení zásob s použitím zálohy ...................................................... 80

4.4.3 Nedokončená výroba, polotovary a výrobky ..................................... 82

4.4.4 Prodej zboží a výrobků ....................................................................... 83

4.5 Specifické typy účtování zásob ..................................................................... 85

4.5.1 Škody na zásobách ............................................................................. 85

4.5.2 Inventarizační rozdíly ........................................................................ 86

4.5.3 Změna ocenění zásob na základě inventarizace ............................... 86

4.5.4 Opravná položka k zásobám .............................................................. 87

5 Finanční investice .................................................................................................93

5.1 Typy finančních investic ............................................................................... 93

5.1.1 Hlavní typy dlouhodobých finančních investic ................................ 94

5.1.2 Hlavní typy krátkodobých finančních investic ................................. 95

5.2 Oceňování finančních investic ..................................................................... 95

5.3 Metody účtování finančních investic ........................................................... 97

5.3.1 Klasifikace situací souvisejících s finančními investicemi............... 97

5.3.2 Pořízení finančního majetku .............................................................. 97

5.3.3 Výnosy z držení finančních investic ................................................. 98

5.3.4 Prodej finančního majetku ................................................................. 98

5.3.5 Poskytnutí půjčky/úvěru jinému subjektu ......................................... 99

6 Finanční účty a zúčtovací vztahy ........................................................................ 02

6.1 Finanční účty (účty peněžních prostředků) ............................................... 102

6.1.1 Peníze a bankovní účty ..................................................................... 102

6.1.2 Oceňování peněžních prostředků .................................................... 104

6.1.2.1 Oceňování v průběhu účetního období a k datu účetní

závěrky ................................................................................. 104

6.1.2.2 Kursové rozdíly .................................................................... 104

6.1.3 Základní operace u peněžních prostředků ...................................... 106

6.1.3.1 Úhrady pohledávek nebo závazků ...................................... 107

6.1.3.2 Platby při přímém vzniku výnosů a nákladů ..................... 107

6.1.3.3 Platby při přímém pořízení majetku ................................... 108 6.2 Zúčtovací vztahy – základní přehled pohledávek a závazků .................... 109

6.2.1 Vymezení a členění pohledávek a závazků ..................................... 109

6.2.1.1 Doba splatnosti jako třídící kritérium pohledávek

a závazků ............................................................................. 110

6.2.1.2 Členění pohledávek a závazků podle právního důvodu

jejich vzniku ........................................................................ 110

6.2.1.3 Oceňování pohledávek a závazků ....................................... 111

6.3 Hlavní operace při účtování o pohledávkách a závazcích ......................... 111

6.3.1 Pohledávky/závazky z obchodních vztahů ...................................... 111

6.3.2 Pohledávky a závazky z kapitálových vztahů ................................. 113

6.3.3 Pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům, členům

družstva a u účastníků sdružení ...................................................... 115

6.3.4 Pohledávky z poskytnutých záloh.................................................... 116

6.3.5 Pohledávky a závazky ve vztahu k pracovníkům a ve vztahu

k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

(mzdové účetnictví) .......................................................................... 117

6.3.6 Daňové vztahy vůči státu (daňové účetnictví) ............................... 118

6.3.6.1 Úvodem k daňovému účetnictví ......................................... 118

6.3.6.2 „Nákladové“ a „zúčtovací“ daně ......................................... 119

6.3.7 Jiné pohledávky a závazky ............................................................... 120

6.3.8 Kursové rozdíly u pohledávek a závazků ........................................ 121

6.4 Specifické operace s pohledávkami ............................................................ 122

6.4.1 Postoupení pohledávek .................................................................... 122

6.4.2 Kapitalizace pohledávky .................................................................. 123

6.4.3 Opravné položky k pohledávkám .................................................... 123

6.4.4 Odpis pohledávky ............................................................................. 124

6.5 Specifické operace se závazky .................................................................... 125

6.5.1 Převzetí závazku ............................................................................... 125

6.5.2 Odpis závazku .................................................................................. 126

7 Rezervy, dlouhodobé závazky a úvěrové vztahy ................................................. 30

7.1 Rezervy ........................................................................................................ 130

7.1.1 Členění a charakteristika rezerv ...................................................... 131

7.1.1.1 Rezervy podle zvláštních předpisů ..................................... 131

7.1.1.2 Rezervy na důchody a podobné závazky ............................ 133

7.1.1.3 Rezervy na daň z příjmů ..................................................... 133

7.1.1.4 Ostatní rezervy .................................................................... 133

7.1.2 Účetní rezervy .................................................................................. 133

7.1.2.1 Účetní rezervy na opravy majetku ...................................... 133

7.1.2.2 Účetní rezerva na garanční opravy ..................................... 134

7.1.2.3 Rezerva na úroky z prodlení a smluvní pokuty .................. 134

7.1.3 Příklad účtování rezerv .................................................................... 135

7.2 Dlouhodobé závazky ................................................................................... 136

7.2.1 Hlavní typy dlouhodobých závazků ................................................ 136

7.2.2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám a k osobám

pod podstatným vlivem (závazky z kapitálových vztahů) .............. 137

7.2.3 Závazky z dluhopisů ........................................................................ 137

7.3 Závazky z bankovních úvěrových vztahů .................................................. 139

7.3.1 Klasifikace peněžních úvěrů z hlediska vykazování v rozvaze ...... 139

7.3.2 Právní základ úvěrového vztahu ...................................................... 140

7.3.3 Příklady účtování bankovních úvěrů ............................................... 141

8 Operace s vlastním kapitálem .............................................................................47

8.1 Struktura vlastního kapitálu a jeho vykazování v rozvaze ........................ 147

8.1.1 Hlavní složky vlastního kapitálu ..................................................... 147

8.1.2 Základní kapitál ............................................................................... 148

8.1.3 Kapitálové fondy a fondy ze zisku ................................................... 148

8.1.4 Výsledky hospodaření minulých let a aktuálního účetního

období ............................................................................................... 149

8.1.5 Vlastní kapitál u individuálního podnikatele ................................. 150

8.2 Operace se základním kapitálem ................................................................ 150

8.3 Rozdělení výsledku hospodaření a tvorba/použití fondů .......................... 153

8.3.1 Úvodní poznámky ............................................................................ 153

8.3.2 Účtování rozdělení výsledku hospodaření a tvorby/použití

fondů u s.r.o. a a.s. ............................................................................ 154

8.3.3 Účtování rozdělení výsledku hospodaření u veřejné obchodní

společnosti ........................................................................................ 155

8.3.4 Účtování rozdělení výsledku hospodaření a tvorby/použití fondů

u komanditní společnosti ................................................................. 156

9 Výnosy, náklady, výsledek hospodaření a časové rozlišení ................................60

9.1 Definice výnosů a nákladů .......................................................................... 161

9.1.1 Obecné vymezení výnosů a nákladů ............................................... 161

9.1.2 Problémy spojené s identifikací výnosů a nákladů ......................... 161

9.1.3 Způsob vykazování výnosů a nákladů ve výsledovce .................... 162 9.2 Hlavní typy výnosů, nákladů a výsledku hospodaření .............................. 163

9.2.1 Hlavní typy výnosů v druhovém členění ........................................ 163

9.2.2 Hlavní typy nákladů v druhovém členění ....................................... 165

9.2.3 Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) .................................................. 167

9.3 Věcná a časová souvislost výnosů a nákladů ............................................. 168

9.3.1 Princip přiřazování nákladů výnosům ............................................ 168

9.3.2 Princip přiřazování nákladů k období/obdobím ............................. 169

9.4 Časové rozlišení výnosů a nákladů ............................................................. 169

9.5 Dohadné účty aktivní a pasivní .................................................................. 172

0 Proces účetní závěrky ........................................................................................ 78

10.1 Obsah a fáze procesu účetní uzávěrky a závěrky ..................................... 178

10.1.1 Rozvahový den .............................................................................. 179

10.1.2 Fáze procesu účetní uzávěrky a závěrky ...................................... 179

10.2 Uzávěrkové operace .................................................................................. 181

10.2.1 Standardní uzávěrkové operace .................................................... 182

10.2.2 Změny ocenění některých majetkových složek .......................... 182

10.2.2.1 Použití reálné hodnoty ................................................... 182

10.2.2.2 Změna ocenění na základě inventarizace v případě

zásob ............................................................................... 183

10.3 Inventarizace majetku a závazků .............................................................. 183

10.4 Daňová analýza a výpočet daně z příjmů ................................................. 185

10.4.1 Typy daně z příjmů a princip výpočtu těchto daní ...................... 185

10.4.2 Výpočet daně z příjmů právnických osob .................................. 186

10.4.3 Způsob účtování daně z příjmů ................................................... 189

10.4.4 Odložená daň ............................................................................... 191

10.5 Uzavření (a následné otevření) účetních knih ......................................... 192

 Účetní závěrka .................................................................................................... 97

11.1 Obsah a typy účetní závěrky ..................................................................... 198

11.2 Věcné a formální požadavky na účetní závěrku ...................................... 200

11.3 Zadání případové studie sestavení účetní závěrky .................................. 201

11.4 Koncepce a sestavení výkazu zisku a ztráty ............................................. 203

11.4.1 Úvodní poznámky k sestavení výkazu zisku a ztráty .................. 203

11.4.2 Sestavení výkazu zisku a ztráty v druhovém členění ................. 204

11.4.2.1 Základní schéma výkazu zisku a ztráty v druhovém

členění ............................................................................ 204

11.4.2.2 Výpočet výkazu zisku a ztráty v druhovém členění ..... 205

11.4.3 Sestavení výkazu zisku a ztráty v účelovém členění ................. 209

11.5 Koncepce a sestavení rozvahy ................................................................ 212

11.5.1 Základní schéma rozvahy ........................................................... 212

11.5.2 Výpočet rozvahy ......................................................................... 214

11.6 Přehled o peněžních tocích .................................................................... 219

11.6.1 Úvodem k obsahu a struktuře přehledu o peněžních tocích ... 220

11.6.2 Metody sestavení přehledu o peněžních tocích ........................ 221

11.6.3 Výpočet přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou ....... 221

11.7 Přehled o změnách vlastního kapitálu ................................................... 225

11.8 Příloha k účetním výkazům .................................................................... 225

11.9 Ověřování účetní závěrky auditorem ..................................................... 227

11.10 Zveřejnění účetní závěrky ...................................................................... 229

2 Interpretace účetní závěrky ...............................................................................236

12.1 Kritéria ekonomické výkonnosti a postupy interpretace ........................ 237

12.2 Analýza trendů .......................................................................................... 238

12.3 Srovnávací výkazy – horizontální a vertikální hodnocení položek

výkazů ....................................................................................................... 240

12.4 Hodnocení ziskovosti a rentability kapitálu ............................................. 244

12.4.1 Analýza ziskovosti ........................................................................ 245

12.4.2 Rentabilita kapitálu ....................................................................... 247

12.5 Analýza likvidity a pracovního kapitálu .................................................. 248

12.6 Analýza finanční stability (zadluženosti) podniku .................................. 249

12.7 Analýza vývoje účetní hodnoty podniku ................................................. 251

3 Cíle a koncepce manažerského účetnictví ..........................................................255

13.1 Vztah finančního a manažerského účetnictví .......................................... 256

13.2 Úkoly manažerského účetnictví ............................................................... 257

13.3 Manažerské pojetí výnosů a nákladů ...................................................... 258

13.3.1 Pojetí výnosů ................................................................................. 258

13.3.2 Pojetí nákladů ................................................................................ 258

13.3.3 Hospodárnost a efektivnost – klíčové pojmy manažerského

účetnictví ....................................................................................... 260

13.4 Klasifikace nákladů ................................................................................... 263

13.4.1 Druhové členění nákladů .............................................................. 263

13.4.2 Účelové členění nákladů............................................................... 264

13.4.3 Náklady členěné podle závislosti na změnách v rozsahu aktivit 265 13.5 Formy vedení vnitropodnikového účetnictví ........................................... 268 4 Nástroje vnitropodnikového účetnictví ..............................................................273

14.1 Ekonomické plánování a rozpočtový systém ........................................... 273

14.1.1 Plány a rozpočty ............................................................................ 273

14.2 Klasifikace plánů a rozpočtů .................................................................... 275

14.2.1 Organizační a ekonomická struktura podniku ............................. 277

14.2.1.1 Organizační uspořádání podniku .................................. 277

14.2.1.2 Ekonomická struktura podniku ..................................... 278

14.2.1.3 Centralizace a decentralizace rozhodování ................... 278

14.2.2 Funkce střediskových rozpočtů ................................................... 280

14.2.3 Typy rozpočtů a jejich vzájemný vztah ........................................ 280

14.3 Kalkulace a kalkulační metody ................................................................. 282

14.3.1 Funkce kalkulací a základní kalkulační pojmy ............................ 282

14.3.2 Kalkulační systém (typy kalkulací) ............................................... 285

14.3.3 Typový kalkulační vzorec ............................................................. 285

14.3.4 Metody rozvrhování nákladů na kalkulační jednici .................... 287

14.3.4.1 Prostá kalkulace dělením ............................................... 288

14.3.4.2 Kalkulace dělením s poměrovými čísly ......................... 289

14.3.4.3 Kalkulace přirážková ...................................................... 290

14.3.4.4 Metoda ABC (Activity Based Costing) ........................... 291

Výkladový slovník ....................................................................................................299

Návrh účtového rozvrhu ........................................................................................... 3

Literatura ................................................................................................................323

Použité zkratky

V tomto studijním textu jsou použity následující hlavní zkratky:

V500 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě

podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ZDP Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředisů. ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů. ZÚ Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3

kapitola

První kapitola tohoto studijního textu má do značné míry poznávacícharakter a jejím účelem je vysvětlit současné moderní chápání procesuvzniku, struktury, obsahu a významu finančních výkazů pro jejich uživatele.

Předmětem úvodní části je zopakování základních informací o účetnictví

z modulu Účetnictví. Následuje výklad obecně uznávaných účetníchprincipů a zásad (které tvoří základní rámec finančního účetnictví) a podrobné

seznámení s cílem účetnictví, tj. zobrazením poctivého a věrného obrazu

o předmětu účetnictví a finanční situace příslušného podnikatelskéhosubjektu. Poslední část kapitoly je zaměřena na výklad základníchkvalitativních požadavků na finanční výkaznictví.

Studijní cíle

Po prostudování 1. kapitoly budete umět:

1. Vysvětlit účetní cyklus a základní účetní pojmy.

2. Definovat účetní předpoklady a účetní zásady.

3. Znát kvalitativní požadavky na účetnictví.

4. Objasnit cíl finančního účetnictví.

5. Objasnit pravidla finančního výkaznictví.

Obecná východiska

finančního výkaznictví
4

. Účetní cyklus a základní účetní pojmy

Účetnictví lze definovat jako proces poznávání, měření, evidence a zpro­

středkování ekonomických (hodnotových) informací umožňujících rozho­

dování uživatelů těchto informací. Současně lze účetnictví charakterizovat

také jako informační systém, zobrazující informace o hodnotových vzta­

zích určitého subjektu (tzv. účetní jednotce).

.. Účetní cyklus

Proces poznávání, měření, evidence a zprostředkování ekonomickýchinformací probíhá v rámci určitého účetního období a v jeho průběhu vzniká

celá řada účetních operací, dokumentů a zápisů a jeho výsledkem je sestavení účetní závěrky, její ověření a následné zveřejnění. Uvedený proces lze souhrnně označit pojmem účetní cyklus.

1

Z hlediska přehlednosti, ale i z praktického hlediska je nutné účetní cyklus

v rámci jednoho účetního období rozdělit na dvě základní části:

1. operace a činnosti, které se uskutečňují v průběhu účetního období, 2. operace a činnosti, které se uskutečňují na konci účetního období. Obr. 1-1 Schéma účetního cyklu 1

Landa, M. Účetnictví podniku. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2004, s. 60.


5

V průběhu účetního období se průběžně uskutečňují běžné obchodní

a účetní operace (pořízení majetku, vznik obchodních či jiných závazků,

prodej podnikových produktů, vznik obchodních či jiných pohledávek,

úhrady závazků a pohledávek, vynakládání běžných provozních nákla

dů atd.). Tyto operace procházejí procesem identifikace, ocenění, ověření

a zaúčtování a jejich výsledkem jsou souhrnné stavy předmětu účetnictví,

zachycené v účetních knihách a předvaze.

Hlavním cílem operací na konci účetního období je sestavení účetnízávěr

ky (účetních výkazů a dalších písemností), která podává věrný a poctivý

obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku. Dosažení tohoto

cíle účetnictví však vyžaduje (ve větší či menší míře v závislosti na typu

podniku a předmětu jeho činnosti) provést řadu dalších úkonů, zejménaza

účtovat tzv. uzávěrkové operace, ověřit soulad mezi skutečných a účetním

stavem majetku a závazků (tj. provést inventarizaci), sestavit účetní výkazy,

přílohu k výkazům a výroční zprávu a účetní závěrku ověřit auditorem (ve

stanovených případech) a nakonec i zveřejnit.

Ověřovací test

1. Proč je nutné odlišovat v rámci účetního cyklu operace a činnosti,

které se uskutečňují v průběhu účetního období a na konci účetního

období?

..2 Struktura podnikového účetnictví

Různorodost informačních potřeb uživatelů účetních informací (zejména

různorodost informačních potřeb pro externí a interní potřeby) postupem

doby vyvolala nutnost diferenciace způsobu zachycení a zobrazení podni­

katelského procesu podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké

rozhodovací úlohy řeší. Postupně tak došlo k obsahovému oddělení:

1. účetních informací finančního účetnictví,

2. účetních informací, které se využívají pro řízení podnikatelskýchproce

sů (manažerské účetnictví), které se dále ještě člení na účetnictvívnitro

podnikové a účetnictví pro rozhodování.

Obr. 1-2 Struktura podnikového účetnictví


6

Všechny tyto části podnikového účetnictví jsou – pokud jde o jejichstruk

turu a rozsah – závislé především na rozsahu podniku, jeho předmětučin

nosti a předpokládaném vývoji a růstu. Rozdíly mezi nimi způsobují tato

různá kritéria

2

:

• jejich obsah,

• komu jsou informace prvořadě určeny,

• dodržování stanovených účetních zásad, případně norem,

• způsob a techniky zjišťování informací,

• používání měřících jednotek,

• časové intervaly vykazování zjištěných informací,

• stupeň spolehlivosti a srovnatelnosti získaných informací.

Finanční účetnictví je zaměřeno na získání a poskytování ekonomických

informací, které požadují vnější uživatelé a které jim umožnírozhodová

ní. Poskytuje souhrnné informace o podniku jako celku, tj. o jeho majetku,

závazcích, vlastním kapitálu a dále také o nákladech a výnosech s cílem

zjištění hospodářského výsledku podniku. Jsou v něm zaznamenánypřed

nostně informace o jevech, které vznikají ve vztahu k vnějšímu okolí(exter

ní vztahy), např. k odběratelům, dodavatelům, bankám a dalším institucím.

Jde o vztahy finanční povahy, které je třeba finančně vyrovnat, a proto se

toto účetnictví nazývá finančním účetnictvím. Finanční účetnictví je pak

završeno v účetní závěrce, kterou tvoří účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku

a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastníhokapitá

lu) a příloha k účetním výkazům.

Vzhledem k tomu, že informace finančního účetnictví jsou určeny především

pro vnější uživatele, platí pro ně požadavek, aby byly sestaveny v souladu

s obecně uznávanými účetními zásadami a standardy. Tím je zajištěna větší

spolehlivost všech informací, jejich vnitřní provázanost a kontrolovatelnost.

Základní měřící jednotkou ve finančním účetnictví je jednotka peněžní.

Finanční účetnictví je orientováno na minulost a na externí zájemce

o informace o podniku; jeho přínos pro interní zájemce (např. profinanč

ní manažery) je v tom, že poskytuje údaje nutné k posouzení finančního

zdraví podniku a upozorňuje na skrytá nebezpečí a vývojové tendence ve

finanční situaci podniku.

Manažerské účetnictví se zabývá poskytováním ekonomických informací,kte

ré potřebuje vedení podniku pro rozhodování a kontrolu ekonomického vývoje.

Jde o soubor různorodých informací potřebných pro efektivní řízení v rámci

daného podniku. Do této části podnikového účetnictví patří zejména:

• použití různých modelů pro zobrazení interních ekonomickýchinfor

mací,

2

Upraveno podle Munzar, V., Březinová, H., Juránek, V., Muzikářová, L. Účetnictví I. Praha:

Bilance, 1997, s. 22.


7

• kalkulace vlastních a úplných nákladů výkonů,

• soustava rozpočtů a finančních plánů,

• vnitřní kontrola a různé (zejména nákladové či finanční) propočty,

• řešení různých typů rozhodovacích úloh krátkodobého nebodlouhodobého charakteru.

Současně manažerské účetnictví poskytuje některé informace i pro finanční účetnictví, zejména pro účely ocenění dlouhodobého majetku a zásob

vytvářených vlastní činností.

Informace získané v manažerském účetnictví jsou přednostně (resp. výlučně) určeny pro vedení určitého podnikatelského subjektu. Pomáhajípředvídat vývoj (budoucnost) a slouží k hodnocení správnosti dříve přijatých

rozhodnutí.

Informace manažerského účetnictví nevyjadřují jen danou skutečnost, ale

i skutečnost upravenou určitým způsobem (i odhadem), protože mají sloužit

pro plánování a rozhodování o příslušných jevech v budoucnosti, např. při

vypracování rozpočtů nákladů. Nemohou být tudíž tak spolehlivé (či srovnatelné) jako informace získané z finančního účetnictví.

Ověřovací test

2. Objasněte, proč je nutné u finančního a manažerského účetnictví jinak

definovat jejich cíl a předmět.

..3 Definice základních pojmů

Znalost reálného průběhu účetního cyklu vyžaduje pochopení některých

základních účetních pojmů, které jsou definovány (zpravidla) zákonem

o účetnictví:

• cíl účetnictví,

• účetní jednotka,

• účetní období,

• rozsah vedení účetnictví,

• hlavní účetní nástroje,

• účetní výkazy. ..3. Cíl účetnictví Obecně lze cíl účetnictví charakterizovat jako kvalitativní stav, který v maximální míře uspokojí informační potřeby uživatelů účetních informací. Infor­ mační potřeby uživatelů účetních informací jsou však velmi různorodé (například je podstatný rozdíl mezi informačními požadavky managementu

podniku pro potřeby řízení a informačními požadavky finančního úřadu

pro účely vyměření daňové povinnosti).


8

Výsledkem těchto různorodých informačních potřeb bylo postupné rozdělení podnikového účetnictví na oblast finančního a manažerskéhoúčetnictví.

Cílem finančního účetnictví je dosažení situace, kdy účetní závěrka (účetní

výkazy a související písemnosti) sestavená na základě účetnictví podává

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku (§ 7 odst. 1 zákona o účetnictví). Naproti tomu hlavním cílem manažerského účetnictví je podat informace o průběhu, výsledcích a perspektivách ekonomické činnosti podniku, a to v členění podle podnikových výkonů, podnikových organizačních útvarů,

případně i podle jiných hledisek.

..3.2 Účetní jednotka

Vymezení cíle, funkcí a předmětu účetnictví vyžaduje určení subjektu,kterého se účetní procesy a účetní informace týkají a tento subjekt se v účetní

praxi označuje jako účetní jednotka. Touto účetní jednotkou je relativně

uzavřený celek, za který se vede účetnictví a sestavují účetní výkazy, přičemž jeho konkrétní identifikaci obsahuje příslušný právní předpis daného

státu, v případě českého účetnictví pak § 1 zákona o účetnictví.

Obr. 1-3 Schéma typů účetních jednotek

Vysvětlivky: ObčZ Občanský zákoník

ObchZ Obchodní zákoník

ZÚ Zákon o účetnictví

OR Obchodní rejstřík (veřejný seznam podnikatelských

subjektů vedený příslušným krajským soudem).
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist