načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach – Ingrid Konečná Veverková

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach
-7%
sleva

Kniha: Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach
Autor: Ingrid Konečná Veverková

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať, s ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  124 Kč 115
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer (Iura Edition)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 104
Rozměr: 170x240
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 04.04.2017
ISBN: 978-580-8168-607-8
EAN: 97858081686078
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať, s cieľom nakladať s verejnými financiami hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Jeho súčasťou je aj finančná kontrola ako dôležitý nástroj riaditeľa školy pre efektívne riadenie jej prevádzky a zabezpečenie a ochranu verejných financií, s ktorými hospodári. Autorka vysvetľuje ciel a účel finančnej kontroly, kto ju vykonáva a postup pri jej výkone. Využíva pritom svoje teoretické aj praktické vedomosti, skúsenosti a znalosti z výkonu kontrolnej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach. Ako lektorka čerpá námety aj z množstva vzdelávacích akcií, počas ktorých získala prehľad o ťažiskových a problémových oblastiach pri výkone základnej finančnej kontroly.

Pri tvorbe titulu autorka zvolila formu pragmatického výkladu uplatňovania zákonných ustanovení v praxi. Uvádza príklady a odporúčania pre riešenie konkrétnych prípadov z bežnej činnosti a odpovedá na konkrétne otázky z praxe. Čitateľ ocení aj odporúčané vzory dokumentácie, potrebnej k výkonu finančnej kontroly a vzory smerníc, ktoré upravujú jej výkon. Publikácia je určená pre riadiacich pedagogických pracovníkov, zriaďovateľov, ako aj orgány štátnej správy a samospráv pre výchovu a vzdelávanie.

Kniha je zařazena v kategoriích
Ingrid Konečná Veverková - další tituly autora:
Ekonomika školy a školského zariadenia Ekonomika školy a školského zariadenia
Základná škola -- Organizácia a manažment Základná škola
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Rozpočet obce a vyššieho územného celku
Materská škola -- organizácia a manažment Materská škola
Rozpočtové pravidlá v praxi Rozpočtové pravidlá v praxi
Riadenie školy a školského zariadenia -- 3. aktualizované vydanie Riadenie školy a školského zariadenia
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah Úvod ............................................................................................................................................ 5

1 Finančné riadenie a finančná kontrola

v školách a školských zariadeniach ................................................................................. 7

2 Legislatívna úprava vykonávania finančnej kontroly

v školách a školských zariadeniach ............................................................................... 14

2.1 Porovnanie legislatívnej úpravy vykonávania finančnej kontroly

v školách a školských zariadeniach ........................................................................ 14

2.2 Vlastná legislatívna úprava vykonávania finančnej kontroly

v školách a školských zariadeniach ........................................................................ 17

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach ........................... 19

3.1 Personálny aspekt vykonávania základnej finančnej kontroly –

kontrola štyroch očí ................................................................................................... 19

3.2 Spôsob vykonávania základnej finančnej kontroly

v školách a školských zariadeniach ......................................................................... 21

4 Finančná operácia v škole a školskom zariadení ........................................................ 39

4.1 Postup overovania finančnej operácie alebo jej časti

v školách a školských zariadeniach ......................................................................... 45

5 Nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly ........................................ 62

Prílohy ...................................................................................................................................... 71

Smernica upravujúca v škole/školskom zariadení výkon základnej finančnej kontroly .. 72

Vzor č. 1: Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly

v škole/školskom zariadení .............................................................................. 72

Vzor č. 2: Smernica o výkone základnej finančnej kontroly v škole/školskom zariadení .. 79 Vzory pečiatok na výkon základnej finančnej kontroly ................................................... 87

Vzor č. 3: Pečiatky na výkon základnej finančnej kontroly ............................................ 87

Vzor č. 4: Pečiatky na výkon základnej finančnej kontroly ............................................ 87

Vzor č. 5: Pečiatky na výkon základnej finančnej kontroly ............................................ 88

Vzor č. 6: Pečiatky na výkon základnej finančnej kontroly ............................................ 88

Dokumentácia k výkonu základnej finančnej kontroly .................................................... 89

Vzor č. 7: Kontrolný list .................................................................................................... 89

Vzor č. 8: Kontrolný list .................................................................................................... 90

Vzor č. 9: Likvidačný list faktúry ..................................................................................... 92

Vzor č. 10: Žiadosť o preddavok ......................................................................................... 93

Vzor č. 11: Cestovný príkaz tuzemský ............................................................................... 94

Vzor č. 12: Vyúčtovanie pracovnej cesty ............................................................................ 95

Vzor č. 13: Cestovný príkaz zahraničný ............................................................................ 97

Literatúra ................................................................................................................................. 99


19

FINANfiNÁ KONTROLA v školách a školských zariadenia ch

3 Základná finančná kontrola

v školách a školských

zariadeniach

Povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu majú všetky školy a školské zariadenia, ktoré sú orgánmi verejnej správy a musia dodržiavať a uplatňovať vo svojej činnosti zákon o finančnej kontrole. Základnú finančnú kontrolu musia vykonávať vždy pri všetkých finančných operáciách alebo ich častiach na príslušných stupňoch riadenia.

Základnou finančnou kontrolou sa overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti s nasledovnými skutočnosťami: a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok, b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom

roku, ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v  prísluš

nom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak

je orgánom verejnej správy štátna škola/školské zariadenie, c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Sloven

ská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú

finančné prostriedky zo zahraničia, d) zmluvami uzatvorenými školou/školským zariadením, e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, f ) vnútornými predpismi, alebo g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Bez vykonania základnej finančnej kontroly nemožno vo finančnej

operácii alebo jej časti pokračovať. Nevykonanie základnej finančnej

kontroly alebo jej zlé vykonanie môže byť predmetom sankčných me

chanizmov.

Základná finančná kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch riadenia, pričom stupne riadenia v rámci školy/školského zariadenia sú definované organizačným poriadkom školy/školského zariadenia. 3.1 Personálny aspekt vykonávania základnej

finančnej kontroly – kontrola štyroch očí

Základnú finančnú kontrolu v škole/školskom zariadení vykonávajú: a) štatutárny orgán – riaditeľ školy/školského zariadenia alebo ním určený ve

dúci zamestnanec, 3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach b) zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku

alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti

podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu školy/školského zariadenia.

Pri výkone základnej finančnej kontroly sa uplatňuje princíp „štyroch očí“, čo v praxi znamená, že základnú finančnú kontrolu musia vykonať minimálne dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci zamestnanec školy/školského zariadenia alebo štatutárny orgán – riaditeľ školy/školského zariadenia.

Vo väčších školách sa na overovaní finančnej operácie alebo jej časti môžu podieľať aj viacerí zamestnanci, a to vždy podľa charakteru, resp. povahy overovanej finančnej operácie alebo jej časti.

KTO

1. Riaditeľ školy/školského zariadenia alebo ním určený vedúci zamestnanec školy /

školského zariadenia.

2. Zamestnanec školy/školského zariadenia zodpovedný za rozpočet, verejné obstará

vanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti:

– podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti,

– podľa rozhodnutia riaditeľa školy/školského zariadenia.

Vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú základnú finančnú kontrolu, musí vždy určiť štatutárny orgán, riaditeľ školy/školského zariadenia. Môže tak urobiť jednoduchým písomným poverením, môže im túto povinnosť dať do pracovnej náplne, alebo ich ako zodpovedných za výkon základnej finančnej kontroly môže určiť vo vnútornom predpise alebo smernici, napr. vo vnútornej smernici upravujúcej finančné riadenie a finančnú kontrolu alebo v obehu účtovných dokladov alebo v organizačnom poriadku a pod.

Ak škola/školské zariadenie vzhľadom na svoju veľkosť a personálne kapacity nemá vedúcich zamestnancov, základnú finančnú kontrolu vykonáva priamo štatutárny orgán ‒ riaditeľ školy/školského zariadenia spolu so zodpovedným odborným zamestnancom.

Zamestnancov zodpovedných za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti, ktorí vykonávajú základnú finančnú kontrolu, musí tiež určiť štatutárny orgán ‒ riaditeľ školy/školského zariadenia. Rovnako tak môže urobiť jednoduchým písomným poverením, môže im túto povinnosť dať do pracovnej náplne alebo ich ako zodpovedných za výkon základnej finančnej kontroly môže určiť vo vnútornom predpise alebo smernici. Ak zamestnanec školy/školského zariadenia vo svojej činnosti kumuluje viaceré funkcie činnosti

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

(napr. rozpočet,  účtovníctvo a  mzdy), vykonáva základnú finančnú kontrolu za všetky oblasti práve tento zamestnanec.

Ak má veľká škola/školské zariadenie zriadené organizačné útvary v rámci jednotlivých stupňov riadenia, ktoré samostatne zodpovedajú za verejné obstarávanie, rozpočet, zmluvy, faktúry a pod., základnú finančnú kontrolu vykonajú viaceré osoby, ktoré sú zodpovedné za výkon jednotlivých odborných činností. 3.2 Spôsob vykonávania

základnej finančnej kontroly

v školách a školských zariadeniach

Stará právna úprava nikdy neurčovala a ani nový zákon o finančnej kontrole neurčuje konkrétny spôsob vykonania základnej finančnej kontroly.

Zamestnanci školy/školského zariadenia, ktorí vykonávajú základnú finančnú kontrolu, potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole uvedením mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v  nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

KDE a AKO

Na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou:

– uvedením mena, priezviska a  podpisu zamestnanca a  vedúceho zamestnanca resp.

riaditeľa školy /školského zariadenia,

– uvedením dátumu vykonania základnej finančnej kontroly,

– vyjadrením, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v  nej

pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť

už vykonala.

Osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú výkon základnej finančnej kontroly na doklade súvisiacom s  finančnou operáciou alebo jej časťou.

Doklad súvisiaci so základnou finančnou kontrolou je doklad, s  ktorým finančná operácia priamo súvisí, ale môže to byť aj doklad, ktorý je len prílohou dokladu, ktorým je finančná operácia deklarovaná.

22

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Príklad:

– uzatvorenie pracovného pomeru – pracovná zmluva,

– vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu – cestovný príkaz,

– priznanie platu, zvýšenie/zníženie príplatku – platový výmer/rozhodnutie

o výške funkčného platu,

– uzatvorenie zmluvného vzťahu – zmluva,

– dodanie tovaru, služby, práce – faktúra.

V praxi škôl/školských zariadení nikdy nepôjde len o jediný doklad, súvisiaci

s finančnou operáciou alebo jej časťou, na ktorom budú zamestnanci potvrdzo

vať vykonanie základnej finančnej kontroly, ale to bude viacero rôznych dokla

dov, ktoré budú súvisieť s finančnou operáciou alebo jej časťou.

Odporúčanie

Odporúčame, pri základnej finančnej kontrole používať:

– doklady, ktoré súvisia s finančnou operáciou alebo jej časťou, napr. zmlu

vy, cestovné príkazy, dohody o  mimopracovnej činnosti ako dohody vyko

naní práce, dohody o pracovnej činnosti, faktúry, účtovné doklady a pod.,

– doklady, ktoré sa vyhotovujú na základe smernice o vedení účtovníctva,

obehu účtovných dokladov, napr. krycí list k faktúre alebo platobný poukaz

a  pod.; tieto doklady sa vyhotovujú povinne v  rámci systému finančného

riadenia, konkrétne v  rámci obehu účtovných dokladov a  sú potvrdením

o  tom, že faktúra obsahuje všetky zákonné náležitostí účtovného dokladu.

Tieto doklady v súlade so zákonom o finančnej kontrole obsahujú aj potvr

denie o vykonaní základnej finančnej kontroly.

Tab. č. 3: Príklady dokladov na ktorých sa môže potvrdiť vykonanie základnej finančnej

kontroly.

Doklady

¾ pri finančných operáciách, ktorými sú príjem, použitie a  poskytnutie ve

rejných prostriedkov:

– objednávka a zmluva – pred jej podpísaním,

– faktúry alebo krycie listy k faktúram, zmluvám, účtovným dokladom

– platobné poukazy (ak ide o prvotný doklad pri operácii),

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

– interný účtovný doklad (ak ide o prvotný doklad pri operácii), 

– žiadanka na povolenie nákupu v hotovosti,

– cestovný príkaz,

– príjmový a výdavkový pokladničný doklad,

¾ pri právnych úkonoch alebo iných úkonoch majetkovej povahy:

– doklad o zaradení majetku do užívania, resp. o zaradení do hmotného ale

bo nehmotného investičného majetku a  drobného hmotného investičného

majetku,

– doklad o vyradení majetku, vyraďovací protokol,

– dokumentácia z verejného obstarávania,

– zmluv y, dohody,

– platové výmery a rozhodnutia o plate,

– rozhodnutie, na základe ktorého vznikla finančná operácia,

– dekrét o platovom zaradení pracovníka a každý iný doklad zakladajúci ná

rok na plat,

– rozpočtové opatrenia,

– cenové výmery, rozhodnutia o výške stravnej jednotky, o výške režijných ná

kladov v zariadeniach školského stravovania.

V  aplikačnej praxi sa často využívajú ako doklady, na ktorých sa vykonáva

základná finančná kontrola, kontrolné listy alebo krycie listy. Kontrolné listy

Kontrolné listy musia v  súlade so zákonom o  finančnej kontrole obsahovať

dátum vykonania základnej finančnej kontroly, mená a  priezviská zamestnancov, ktorí vykonali overenie súladu finančnej operácie alebo jej častí , ich podpisy a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Kontrolné listy môžu obsahovať názov alebo popis finančnej operácie alebo jej častí. 

Ak sa škola/školské zariadenie rozhodne, že bude na kontrolnom liste písom

ne potvrdzovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, môže na krycom liste tieto skutočnosti uvádzať. Treba však uviesť, že zákon o finančnej kontrole to neukladá ako povinnosť.

Ak sú kontrolné listy vyhotovené mimo systému finančného riadenia a  fi

nančnej kontroly, t. j. ide o ich vytvorenie podľa potreby „ad hoc“, ide o doklady, 3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach ktoré sú podľa registratúrneho poriadku registratúrnymi záznamami a musia byť súčasťou registratúrneho spisu.

V prípade používania kontrolných listov v rámci systému finančného riadenia a finančnej kontroly, t. j. v smernici bude zadefinovaná povinnosť vytvoriť ich v konkrétnych prípadoch k preukázaniu vykonania základnej finančnej kontroly, tieto nebudú registratúrnymi záznamami a nebudú evidované v registratúre subjektu územnej samosprávy. Ich vystavenie však bude obligatórne a nedodržanie tejto povinnosti bude znamenať porušenie povinnosti zamestnanca zodpovedného za ich vytvorenie. Krycie alebo likvidačné listy

V bežnej  praxi účtovných jednotiek sa ku každej faktúre vystavuje tzv. krycí alebo likvidačný list, ktorý je potvrdením o tom, že faktúra obsahuje všetky zákonné náležitostí účtovného dokladu. Na krycom alebo likvidačnom liste k faktúre sa uvádzajú najmä údaje o  dodávateľovi, číslo faktúry, číslo objednávky/ zmluvy, fakturovaná suma v eurách, evidenčné číslo faktúry v knihe došlých faktúr, dátum doručenia faktúry, dátum jej splatnosti, dátum úhrady (uskutočnenia platby), dátum zaúčtovania platby, účtovný predpis. V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole a audite býva na krycom alebo likvidačnom liste aj potvrdenie o vykonaní základnej finančnej kontroly.

Škola/školské zariadenie sa môže rozhodnúť, ktorý doklad z hľadiska

menšej administratívnej náročnosti vykonania základnej finančnej

kontroly využije.

Pečiatky na dokladoch

V  aplikačnej praxi sa zaužívalo používanie pečiatok, a  to najmä z  hľadiska menšej administratívnej náročnosti vykonania základnej finančnej kontroly.

Zákon o  finančnej kontrole používanie pečiatok nezakazuje. Je len na rozhodnutí školy/školského zariadenia, či sa rozhodne používať pečiatky, akú pečiatku a  s  akým textom si zvolí. Je však dôležité, aby text v  pečiatke spĺňal zákonné podmienky vykonania základnej finančnej kontroly ako aj to, aby výkon finančnej kontroly nebol formálnym opečiatkovaním dokladu.

Rozhodnutie o aký konkrétny doklad, na ktorom sa overí vykonanie základnej finančnej kontroly, pôjde, je na škole/školskom zariadení. Platí však zákonné

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

pravidlo, že tento doklad musí byť overený zákonným spôsobom podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole: – dvomi zamestnancami, z toho jeden musí byť vedúci zamestnanec alebo riaditeľ, – obaja zamestnanci musia na doklad uviesť svoje meno a  priezvisko, dátum

a vyjadrenie či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala,

– obaja zamestnanci musia toto vyjadrenie podpísať.

Vyjadrenie, ktoré sa uvádza na doklade súvisiacom s  finančnou operáciou

alebo jej časťou, sa môže uviesť podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti ako jedno tvrdenie, napr.: – je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, – je alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, – je alebo nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, alebo sa môžu pri fi

nančnej operácii alebo jej časti uviesť všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré

sa na danú finančnú operáciu nehodia.

Skutočnosť, že finančná operácia je v súlade s § 6 ods. 4 zákona o fi

nančnej kontrole, vyplýva z uvedenia mena, priezviska, podpisu a vy

jadrenia zodpovedného zamestnanca.

Ak sa škola/školské zariadenie rozhodne, že bude písomne potvrdzovať sú

lad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v  §  6 ods. 4 zákona o  finančnej kontrole (napr. finančná operácia je v  súlade s  rozpočtom, konkrétnym ustanovením osobitného predpisu alebo s vnútorným predpisom), môže na súvisiacom doklade tieto skutočnosti uvádzať, zákon o finančnej kontrole to však neukladá ako povinnosť.

* * *

Otázka č. 6:

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy riaditeľ školy nemohol vykonávať pred

bežnú finančnú kontrolu – vnútornú administratívnu kontrolu. V roku 2016

sa pracovníčky na školení dozvedeli, že základnú finančnú kontrolu riaditeľ

školy môže vykonávať. Čo je správne? Môže alebo nemôže riaditeľ školy vyko

návať finančnú kontrolu?

Odpoveď:

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (zákon č. 502/2001 Z. z.) výkon predbež

nej finančnej kontroly – vnútornej administratívnej kontroly musel byť na škole

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

zabezpečovaný dvomi zamestnancami, z toho jeden musel byť vedúci zamestna

nec. Riaditeľ školy nie je vedúci zamestnanec, ale štatutárny orgán, a tak na zá

klade predchádzajúcej právnej úpravy nemal oprávnenie vykonávať predbežnú

finančnú kontrolu.

Skutočnosť, že väčšina škôl a školských zariadení nemá vedúcich zamestnancov,

a tak nebolo možné vykonať predbežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom

vedúcim zamestnancom, bola vyriešená novou právnou úpravou.

Podľa zákona o  finančnej kontrole (zákon č.  357/2015  Z.  z.) základnú finanč

nú kontrolu vykonávajú štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec

a  zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku

alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti

podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Riaditeľ školy je štatutárny orgán a teda v súlade so zákonom môže vykonávať

základnú finančnú kontrolu. Ak na škole nie je vedúci zamestnanec, t. j. riaditeľ

nemá koho určiť na vykonávanie základnej finančnej kontroly, základnú finanč

nú kontrolu musí vykonávať on sám.

* * *

Vykonanie základnej finančnej kontroly – porovnanie právnej úpravy:

do 1. 1. 2016 po 1. 1. 2016

Poverený vedúci zamestnanec Štatutárny orgán alebo ním určený vedú

ci zamestnanec

Zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti.

Zamestnanec zodpovedný za rozpočet,

verejné obstarávanie, správu majetku ale

bo za iné odborné činnosti.

* * *

Otázka č. 7:

Pri kontrole hlavný kontrolór zistil, že na škole sa počas letných prázdnin ne

vykonáva základná finančná kontrola, pretože v škole v tom čase pracuje len

ekonómka, ktorá robí úhrady faktúr, výplaty a iné činnosti. Tento nedostatok

nám pri kontrole hlavný kontrolór vytkol. Kto má však podpisovať doklady

ohľadne základnej finančnej kontroly počas letných prázdnin, kto sa má pod

písať za riaditeľa školy, keď aj zástupca riaditeľa má dovolenku a aj ostatní za

mestnanci majú dovolenku?

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Odpoveď: Podľa zákona o finančnej kontrole štatutárny orgán, t. j. riaditeľ školy musí zabezpečiť taký systém finančného riadenia, aby sa v rámci neho predchádzalo porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov. Zákon o  finančnej kontrole určuje, že základnú finančnú kontrolu vykonávajú štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec a  zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu. Základnú finančnú kontrolu vykonávajú teda vždy dvaja zamestnanci, z toho jeden vedúci zamestnanec. Zastávam názor, že aj z hľadiska uplatnenia iných osobitných predpisov a vnútorných predpisov školy (napr. obeh účtovných dokladov) je dôležité, aby činnosti ohľadne hospodárenia s verejnými financiami a s verejným majetkom, ktorý má škola zverený do správy od zriaďovateľa boli zabezpečované aj v  čase letných prázdnin minimálne dvomi zamestnancami, z  toho jedným vedúcim zamestnancom. Zamedzí sa tak možným rizikám a predíde sa vzniku možných nezrovnalostí, čo je aj jedným z cieľov finančnej kontroly. V  prípade základnej finančnej kontroly nejde len o  podpísanie dokladu, ale o overenie súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona, t. j. s: a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok, b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa

písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v prís

lušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí,

ak ste štátna rozpočtová organizácia, c) osobitnými predpismi alebo  medzinárodnými zmluvami, ktorými je Sloven

ská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú

finančné prostriedky zo zahraničia, d) zmluvami, e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, f ) vnútornými predpismi alebo g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v  písme

nách a) až f ).

* * *

Otázka č. 8: Ako má postupovať centrum voľného času (CVČ) pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, ak je v CVČ zamestnaná len jedna zamestnankyňa, a tá je aj 3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

ekonómkou aj účtovníčkou a aj mzdovou účtovníčkou, t. j. má na starosti čer

panie rozpočtu, účtovanie, pokladňu, evidenciu majetku, prijímanie zamest

nancov, mzdy a všetky ostatné ekonomické činnosti?

Odpoveď:

Ak je v CVČ okrem riaditeľa zamestnaná len jedna zamestnankyňa, tak základ

nú finančnú kontrolu vykonávajú riaditeľ a  táto zamestnankyňa. V  praxi škôl

a najmä školských zariadení ide o obvyklú skutočnosť, pretože väčšina CVČ, zá

kladných umeleckých škôl a  malých škôl a  školských zariadení zamestnáva len

jednu pracovníčku, ktorá vykonáva všetky činnosti, ktoré sú podľa zákona o fi

nančnej kontrole overované základnou finančnou kontrolou.

V tejto súvislosti chcem uviesť, že základnú finančnú kontrolu netreba chápať ako

kontrolnú činnosť, tak ako ju chápeme v súvislosti s výkonom kontroly kontrolných

orgánov, ale v tomto prípade ide o overovanie konkrétnych činností, ktoré riaditeľ

a zamestnankyňa CVČ sami vykonávajú a zodpovedajú za ich realizáciu. To zna

mená, že riaditeľ a  zamestnankyňa CVČ v  rámci svojich obvyklých pracovných

postupov vykonávajú aj postupy a úkony základnej finančnej kontroly.

V praxi ide o to, že napr. pred podpisom zmluvy riaditeľ overí, či sú v rozpočte

vyčlenené finančné prostriedky zabezpečujúce plnenie záväzku vyplývajúceho zo

zmluvy, či bolo vykonané verejné obstarávanie zákazky, či je zmluva vyhotovená

v súlade s osobitnými predpismi a pod.. Zamestnankyňa pred úhradou faktúry

overuje jej súlad so zmluvou, resp. s  objednávkou, finančné krytie v  rozpočte,

overuje spôsob zaúčtovania, použitia rozpočtovej klasifikácie a pod.

* * *

Otázka č. 9:

V  organizačnom poriadku základnej školy s  materskou školou sú ako vedúci

zamestnanci v  zmysle §  9 Zákonníka práce určení zástupcovia riaditeľa školy,

riaditeľka materskej školy, vedúca ekonomického úseku, vedúca školskej jedálne.

Školu riadi štatutárny orgán ‒ riaditeľka školy. Podľa zákona o finančnej kontrole

nemá riaditeľka školy podpisovať základnú finančnú kontrolu. To znamená, že

keď má škola vedúcu pracovníčku pre oblasť ekonomiky, tak základnú finančnú

kontrolu vykoná pracovníčka, ktorá je zodpovedná za určitý úsek ‒ za nákup

materiálu, mzdy, platové dekréty, zmluvy, objednávky a  vedúca ekonomického

úseku? Nie je to v rozpore s tým, že štatutárnym orgánom je riaditeľka školy?

Odpoveď:

Zákon o finančnej kontrole ustanovuje povinnosť orgánu verejnej správy a teda

aj základnej škole s  materskou školou vytvoriť, zachovávať a  rozvíjať finančné

3 Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

riadenie, v rámci ktorého zabezpečuje aj finančnú kontrolu. Citovaný zákon tiež určuje zodpovednosť za vytvorenie systému finančného riadenia a vykonanie finančnej kontroly – zodpovedným je štatutárny orgán, vo Vašom prípade riaditeľka školy. Riaditeľka školy je tak zodpovedná za vytvorenie systému finančného riadenia a finančnej kontroly na Vašej škole, konkrétne za určenie podmienok, za akých budete základnú finančnú kontrolu vykonávať (podmienky jej vykonávania je najlepšie určiť v smernici). V  prípade personálneho zabezpečenia výkonu základnej finančnej kontroly si môžete stanoviť, kto bude vykonávať základnú finančnú kontrolu v prípade vedúcich zamestnancov a štatutárneho orgánu školy, t. j. určíte si, že základnú finančnú kontrolu musia vykonávať najmenej dvaja zamestnanci – kontrola štyroch očí, pričom jeden musí byť vedúci zamestnanec Vašej školy alebo riaditeľka Vašej školy. Je len na Vašom rozhodnutí a  rozhodnutí riaditeľky školy, či bude sama vykonávať základnú finančnú kontrolu a v ktorých prípadoch.

* * * Otázka č. 10: V CVČ spracúva účtovníctvo externá firma na základe zmluvy. Môže základnú finančnú kontrolu v CVČ vykonávať pracovníčka externej firmy? Odpoveď: Podľa §  7 ods. 2 zákona o  finančnej kontrole základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu. Pri externom vedení účtovníctva v CVČ, nie je možné poveriť výkonom základnej finančnej kontroly inú osobu, ktorá nie je zamestnancom CVČ, ale je zamestnancom externej firmy.

* * * Otázka č. 11: Kto v prípade, že v CVČ spracúva účtovníctvo externá firma, vykonáva základnú finančnú kontrolu, ak v CVČ, okrem riaditeľky, pracuje len jedna administratívna pracovníčka, ktorá nevedie účtovníctvo a pedagogickí zamestnanci? Odpoveď: CVČ je podľa zákonnej definície orgánom verejnej správy, a tak je povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu. Základná finančná kontrola sa netýka len vedenia účtovníctva, ale zahrňuje viaceré odborné činnosti, napr. personálnu       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist