načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Občanský a společenskovědní základ Filozofie – Jaromír Schön

Občanský a společenskovědní základ Filozofie
-12%
sleva

Kniha: Občanský a společenskovědní základ Filozofie
Autor: Jaromír Schön

– Dějiny filozofického myšlení hledajícího odpovědi na nejzákladnější otázky života a bytí vůbec představují skutečné dobrodružství. Přijměme je jako výzvu a vydejme se jejich cestami prostřednictvím této učebnice. – Její první kapitola se ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >10ks - doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  220 Kč 194
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer Media
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 108
Rozměr: 300,0x210,0x5,0 mm
Úprava: barevné ilustrace, portréty
Vydání: Nově zpracované 2. vydání
Skupina třídění: Filozofie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Hmotnost: 0,342kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201909
ISBN: 978-80-7402-382-8
EAN: 9788074023828
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Dějiny filozofického myšlení hledajícího odpovědi na nejzákladnější otázky života a bytí vůbec představují skutečné dobrodružství. Přijměme je jako výzvu a vydejme se jejich cestami prostřednictvím této učebnice.

Její první kapitola se pokusí vymezit předmět filozofie i její dílčí obory, vztah filozofie k jiným oblastem lidské zkušenosti a předloží i některé její základní pojmy a problémy.

Další kapitoly seznamují s dějinami filozofického myšlení. Pokusíme se mu porozumět a také ho kriticky vyhodnocovat - již tím budeme i my sami filozofovat. A v tom tkví zásadní smysl učebnice: pomáhá navést hledajícího (i tázajícího se) k jeho vlastním filozofickým postojům.

K základnímu textu jsou vždy přiřazeny texty doplňující a rozšiřující, a to v podobě boxů obsahujících souvislosti, pojmy, citace, problémy, diskuse či zajímavosti. Téměř o všech osobnostech se pojednává v krátkém medailonu, k němuž jsou mnohdy připojeny další okolnosti týkající se jejich životních osudů.

V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí učiva, které usnadní jeho osvojení a opakování, navrženy jsou i náměty pro samostatnou práci.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jaromír Schön - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO .....................................................................................................................................................................................................6

ZDROJE A ODKAZY K DOPLNKOVÝM INFORMACÍM V UČEBNICI, FORMY CITA C Í.............................................................7

SEZNAM TÉMAT.....................................................................................................................................................................................................7

CO JE FILOZOFIE.....................................................................................................................................................................................................8

ČLOVĚK A FILOZOFIE.............................................................................................................................................................................................8

Základní motivy filozofického tázání a předmět filo zo fie..............................................................................................................................................8

POJEM „FILOZOFIE" A JEHO VÝZNAM..............................................................................................................................................................9

FILOZOFIE A SPECIÁLNÍ VĚDY.............................................................................................................................................................................9

FILOZOFIE A NÁBOŽENSTVÍ................................................................................................................................................................................9

ZÁKLADNÍ FILOZOFICKÉ POJMY A PROBLÉMY...........................................................................................................................................10

Jsoucno a b y tí.............................................................................................................................................................................................................10

Monismus, dualismus, pluralismus; materialism us a id e a lism u s..............................................................................................................................10

FILOZOFICKÉ OBORY............................................................................................................................................................................................ M

ANTICKÁ FILOZOFIE ..........................................................................................................................................................................................12

OBDOBÍ ANTICKÉ FILOZOFIE............................................................................................................................................................................12

PŘEDSÓKRATOVSKÁ FILOZOFIE ..................................................................................................................................................................... 12

Hledání prvotního principu, původu s v ě ta................................................................................................................................................................ 12

Elejská škola a Hérakleitos..........................................................................................................................................................................................18

ÚVOD DO FILOZOFIE VRCHOLNÉHO OBDOBÍ............................................................................................................................................16

SOFISTÉ .................................................................................................................................................................................................................... 16

SÓKRATÉS ................................................................................................................................................................................................................16

Sókratova m e to d a......................................................................................................................................................................................................Ю

Platón: Obrana Sokrata .............................................................................................................................................................................................12

Platón: Kritón a Faidón .............................................................................................................................................................................................12

Svoboda a její meze ................................................................................................................................................................................................... 18

Kynická škola - Antisthenés, Diogenés ..................................................................................................................................................................... 18

PLATÓN..................................................................................................................................................................................................................... I9

Platónova filo zo fie..................................................................................................................................................................................................... 19

Nauka o idejích..........................................................................................................................................................................................................19

Platónův ideální s t á t.................................................................................................................................................................................................20

ARISTOTELÉS ZE STAGEIRY .................................................................................................................................... 22

Význam Aristotelova u č e n í................................................................................................................ 22

Aristotelovo d í lo........................................................................................................................................................................................................23

Podstata (substance), látka a forma ...........................................................................................................................................................................23

Pohyb, teleologické pojetí přírody ..............................................................................................................................................................................24

Čtyři p ř íč in y.............................................................................................................................................................................................................24

Teologie.....................................................................................................................................................................................................................24

Učení o duši, antropologie ........................................................................................................................................................................................ 24

Z Aristotelovy e t i k y..................................................................................................................................................................................................25

Z Aristotelovy logiky - sy lo g is tik a............................................................................................................................................................................25

Závěr: Srovnání Platónovy a A ristotelovy filo zo fie...................................................................................................................................................25

POZDNÍ ANTIKA: HELÉNISTICKÁ FILOZOFIE A FILOZOFIE OBDOBÍ ŘÍM A.....................................................................................27

STOICISMUS ............................................................................................................................................................................................................27

EPIKÚROS ZE SAMU ............................................................................................................................................................................................. 28

SKEPTICISMUS .......................................................................................................................................................................................................29

NOVOPLATÓNISMUS - PLÓTÍNOS ................................................................................................................................................... 30

Podstata Plótínova u č e n í.......................................................................................................................................................................................... 30

PATRISTIKA A SCHOLASTIKA .......................................................................................................................................................................31

ÚVOD DO PATRISTIKY A SCHOLASTIKY....................................................................................................................................................... 31

KŘESŤANSTVÍ .........................................................................................................................................................................................................31

Příběh Ježíše N azaretského........................................................................................................................................................................................ 32

Obsah křesťanské zvěsti ............................................................................................................................................................................................ 32

Ježíš Kristus, spása lidského rodu ..............................................................................................................................................................................32

Křesťanství a m yšlení antiky .....................................................................................................................................................................................32

OBDOBÍ PATRISTIKY A SCHOLASTIKY .......................................................................................................................................................... 33

PATRISTIKA..............................................................................................................................................................................................................33

Křesťanství a g n ó z e...................................................................................................................................................................................................34

AURELIUS AUGUSTINUS (SV. AUGUSTIN).................................................................................................................................................... 34

Bůh a Člověk............................................................................................................................................................................................................. 34

Polemika se skepticismem: jestliže se m ýlím , jse m " ............................................................................................................................................ 35

Víra a vědění; důkaz existence Boha ..........................................................................................................................................................................35

„Stvoření z n ič e h o "...................................................................................................................................................................................................36

3 Ш


Augustinovo pojetí času ........................................................................

SCHOLASTIKA ....................................................................................

Vztah rozumu a víry, teologie a filo zo fie.................................................

Důkazy boží e x iste n c e............................................................................

Spor o univerzálie ..................................................................................

RANÁ SCHOLASTIKA; ANSELM Z CANTERBURY....................

Kritika a obhajoba ontologického d ů k a z u................................................

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA; TOMÁŠ AKVINSKÝ....................

Metafyzika Tomáše A kvinského ............................................................

„Pět cest" sv. T o m á še.............................................................................

Tomášova antropologie a epistem ologie..................................................

POZDNÍ SCHOLASTIKA; WILLIAM OCKHAM..........................

RENESANČNÍ MYŠLENÍ.................................................................

RENESANCE A HUMANISMUS.......................................................

RENESANČNÍ PLATONISMUS ........................................................

MIKULÁŠ KUSÁNSKÝ ......................................................................

GIORDANO BRUNO ..........................................................................

NICCOLÒ MACHIAVELLI ................................................................

THOMAS MORE A THOMMASO CAMPANELLA......................

KOSMOLOGIE - NOVÝ POHLED NA VESMÍR...........................

OBDOBÍ REFORMACE ......................................................................

FILOZOFIE 17. A 18. STOLETÍ .......................................................

RACIONALISMUS A EMPIRISMUS ...............................................

RENÉ DESCARTES ..............................................................................

Descartův příklon к m ysli a rozum u č lověka.........................................

„Myslím, tedy j s e m ".............................................................................

Kritérium pravdivosti: P ravdivé je to, co poznáváme jasně a rozlišeně ..

M yslící substance a rozlehlá substance .................................................

Ideje - idea B o h a....................................................................................

Hodnocení a kritika Descartova m y šle n í I..............................................

Hodnocení a kritika Descartova m yšlení I I............................................

BARUCH SPINOZA.............................................................................

Substance neboli příroda neboli B ů h.....................................................

Svoboda a determ inism us .....................................................................

Rozumová láska к Bohu .......................................................................

Hodnocení a kritika Spinozova m y š le n í................................................

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ ...................................................

Leibnizova pluralistická kon ce p ce.........................................................

Theodicea .............................................................................................

BLAISE PASCAL..................................................................................

Rozpornost, paradoxnost lidského údělu ..............................................

Meze lidského rozumu .........................................................................

N áboženství jako „věc srdce" a „skrytý B ů h "......................................

JAN AMOS KOMENSKÝ ..................................................................

FRANCIS BACON...............................................................................

Vědění je moc .......................................................................................

Metoda indukce, v ýznam e x p e rim e n tu.................................................

THOMAS HOBBES.............................................................................

JOHN LOCKE.......................................................................................

Teorie p o z n á n í......................................................................................

DAVID HUME......................................................................................

Kritika m e ta fy z ik y................................................................................

GEORGE BERKELEY..........................................................................

HODNOCENÍ EMPIRISMU .............................................................

OSVÍCENSTVÍ.....................................................................................

Zm ěny v m yšlení a pohledu na společnost ...........................................

JEAN-JACQUES ROUSSEAU...........................................................

Návrat к přirozené rovnosti l i d í..........................................................

IMMANUEL KANT.............................................................................

Oblasti Kantova z k o u m á n í.................................................................

Co mohu vědět, poznat? ]e m ožná metafyzika jako věda? ...................

Stupně p o z n á n í...................................................................................

Co mám konat? ..................................................................................

Heteronomní e tik a...............................................................................

Občanský a společenskovědní základ • FILO ZO FIE

36

37

38

38

38

38

39

39

40

41

42

41

43

43

43

43

,44

.44

.44

.45

.46

47

.47

.47

.47

Л8

.48

.48

.48

.49

.49

.49

.49

.50

.50

.50

.50

,5 0

,5 0

.51

„52

,5 2

..52

..52

..53

..53

„53

..53

..54

„54

..55

„55

„56

„56

..58

..58

„58

..58

„59

„59

..60

..60

„61

„61


Obsah

Kategorický im p e r a tiv...................................................................................................................................................................................................61

Etika autonom ní a f o r m á l n i.........................................................................................................................................................................................62

Etika p o v in n o s tí...........................................................................................................................................................................................................62

Kategorický imperatív a svoboda lidské vůle ................................................................................................................................................................62

Praktický imperativ: Človek jako účel o sobě, nikoli jako p ro s tř e d e k............................................................................................................................62

Hodnocení, kritika a H ans j o n a s...................................................................................................................................................................................63

FILOZOFIE 19. STOLETÍ .........................................................................................................................................................................................65

NĚMECKÁ IDEALISTICKÁ FILOZOFIE................................................................................................................................................................65

JOHANN GOTTLIEB FICHTE ..................................................................................................................................................................................65

FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING..................................................................................................................................................... 65

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL...............................................................................................................................................................65

A bsolutní duch a m yšlenka vývoje ...............................................................................................................................................................................66

Dialektika jako zdroj d ě n í a vývoje = dialektické m y šle n í jako metoda p o z n á n í........................................................................................................... 66

Stupně v ý v o je................................................................................................................................................................................................................66

Duch subjektivní, o b jektivní a a b s o l u t n í......................................................................................................................................................................67

Hodnocení a kritika filozofického m y šle n í H e g e la.........................................................................................................................................................67

S0REN KIERKEGAARD............................................................................................................................................................................................68

Tři stadia v živo tě jednotlivce: estetické, etické a n á b o ž e n s k é.......................................................................................................................................68

Náboženská v í r a............................................................................................................................................................................................................68

Ne myslit je být, n ýb rž věřit je b ý t...............................................................................................................................................................................69

ARTHUR SCHOPENHAUER.....................................................................................................................................................................................69

Svět jako vůle ................................................................................................................................................................................................................69

Svět jako představa........................................................................................................................................................................................................69

Č lověk........................................................................................................................................................................................................................... 70

Hodnocení a kritika filozofického m y šle n í Schopenhauera............................................................................................................................................ 70

FRIEDRICH NIETZSCHE...........................................................................................................................................................................................70

„Vůle к moci" a „věčný návrat téhož" .........................................................................................................................................................................73

Bůžky kácet .................................................................................................................................................................................................................. 73

Bůh je mrtev! ................................................................................................................................................................................................................72

Nadčlověk je sm ysl zem ě................................................................................................................................................................................................72

Morálka panská a otro c ká..............................................................................................................................................................................................72

Hodnocení a kritika N ietzscheho filozofického m y š l e n í................................................................................................................................................73

AUGUSTE COMTE / POŽITIVISMUS ....................................................................................................................................................................73

UTILITARISMUS .........................................................................................................................................................................................................73

KARL MARX .................................................................................................................................................................................................................74

DIALEKTICKÝ MATERIALISMUS .........................................................................................................................................................................74

HISTORICKÝ MATERIALISMUS............................................................................................................................................................................74

Základna a nadstavba....................................................................................................................................................................................................74

Způsob v ý r o b y...............................................................................................................................................................................................................74

Společenské tříd y............................................................................................................................................................................................................74

Příčina společenského v ý v o je.........................................................................................................................................................................................75

O dcizení........................................................................................................................................................................................................................ 75

Vize budoucího vývoje: socialism us a k o m u n is m u s......................................................................................................................................................75

Hodnocení a kritika M arxova filozofického m y š le n í......................................................................................................................................................76

FILOZOFIE 20. STOLETÍ .........................................................................................................................................................................................79

PRAGMATISMUS........................................................................................................................................................................................................79

Podstata filozofie p ra g m a tism u......................................................................................................................................................................................79

ANALYTICKÁ FILOZOFIE ........................................................................................................................................................................................80

Podstata analytické filozofie.................................................................................................................................................,.......................................80

RANÝ WITTGENSTEIN .............................................................................................................................................................................................81

NOVOPOZITIVISMUS, VÍDEŇSKÝ KRUH A RUDOLF CARNAP................................................................................................................ 82

POZDNÍ WITTGENSTEIN ........................................................................................................................................................................................83

WILLARD VAN ORMAN QUINE ............................................................................................................................................................................83

RICHARD RORTY .......................................................................................................................................................................................................84

FILOZOFIE MYSLI.......................................................................................................................................................................................................84

Mohou počítače m y sle t?................................................................................................................................................................................................ 84

Mohou m ít počítače v ě d o m í?.........................................................................................................................................................................................85

KARL POPPER: KRITICKÝ RACIONALISMUS ..................................................................................................................................................86

FILOZOFIE ŽIVOTA: HENRI BERGSON...............................................................................................................................................................88

EDMUND HUSSERL A FENOMENOLOGIE ........................................................................................................................................................89

Fenomenologie...............................................................................................................................................................................................................89

MARTIN HEIDEGGER ...............................................................................................................................................................................................89

RANÝ HEIDEGGER.....................................................................................................................................................................................................89

Kritika filozofické tradice a ontologický ro z d íl...............................................................................................................................................................89

Lidská existence: Pobyt (něm . D a s e in )..........................................................................................................................................................................90


Lidská existence jako vržený projekt a b y tí к s m r t i...........................................................................................................................................................................................

POZDNÍ HEIDEGGER.............................................................................................................................................

Význam a vliv Heideggerova filozofického m y šle n í...........................................................................................................................................................................................

JAN PATOČKA..........................................................................................................................................................

EXISTENCIALISMUS: GABRIEL MARCEL, ALBERT CAMUS, JEAN-PAUL SARTRE A KARL JASPERS

Absurdita lidského ú d ě lu..................................................................................................................................................................................................................................................................

GABRIEL MARCEL: BEZNADĚJ A NADĚJE.......................................................................................................

ALBERT CAMUS: ABSURDNO A REVOLTA .....................................................................................................

Albert Camus: C izin e c.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Albert Camus: M ýtu s o Sisyfovi ...........................................................................................................................................................................................................................................

Albert Camus: Človek revoltující...........................................................................................................................................................................................................................................

Albert Camus: M o r..................................................................................................................................................................................................................................................................................

SVOBODA LIDSKÉ VŮLE / JEAN-PAUL SARTRE............................................................................................

Jean-Paul Sartre: Existencialismus je hum anism us........................................................................................................................................................................................

KARL JASPERS........................................................................................................................................................

Karl jaspers: Svoboda jako d a r..................................................................................................................................................................................................................................................

FILOZOFIE DIALOGU...........................................................................................................................................

MARTIN BUBER .....................................................................................................................................................

Jd a Ty................................................................................................................................. ” ••••;.......................................................................................................................................................................

Teologický exkurz: Cesta člověka podle chasidského u č e n í......................................................................................................................................................................

Problém člověka.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

EMMANUEL LÉVINAS .........................................................................................................................................

Totalita a nekonečno, Stejné a J in é.....................................................................................................................................................................................................................................

Etika předchází ontologii................................................................................................................................................................................................................................................................

KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE....................................................................................................................................

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.....................................................................................................................

DIETRICH BONHOEFFER.....................................................................................................................................

HANS KÜNG ...........................................................................................................................................................

STRUKTURALISMUS A POSTSTRUKTURALISMUS.....................................................................................

POSTMODERNÍ FILOZOFIE................................................................................................................................

MICHEL FOUCAULT .............................................................................................................................................

JEAN-FRANČOIS LYOTARD ................................................................................................................................

JACQUES DERRIDA ..............................................................................................................................................

Hodnocení a kritika postmoderní filo zo fie..................................................................................................................................................................................................................

JMENNÝ REJSTŘÍK.............................................................................................................................................

POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA .................................................................................................

Občanský a společenskovědní základ • FILO ZO FIE

.90

.91

.91

.91

.91

.92

.92

.92

.92

.92

.93

,.93

.94

..94

..94

..94

..97

..97

..97

..97

..98

..98

..98

..99

..99

..99

100

101

103

103

103

104

104

104

106

107
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.