načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Fenomén ČKD - Příspěvek k dějinám pražského strojírenského průmyslového koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk - Hynek Stříteský

Fenomén ČKD - Příspěvek k dějinám pražského strojírenského průmyslového koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk
-20%
sleva

Kniha: Fenomén ČKD - Příspěvek k dějinám pražského strojírenského průmyslového koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk
Autor:

Koncern Českomoravská-Kolben-Daněk, zkráceně ČKD, představuje jeden ze symbolů průmyslu českých zemí. ČKD a její předchůdci patřili k našim nejvýznamnějším producentům široké ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  399 Kč 319
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1% 70%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 328
Rozměr: 242 x 175 x 25 mm
Úprava: ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksim.
Vydání: 1. vyd.
Vazba: Vázaný
Datum vydání: 16. 7. 2014
Nakladatelské údaje: Praha, Mladá fronta, Národní technické muzeum, 2014
ISBN: 978-80-204-3161-5
EAN: 9788020431615
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Koncern Českomoravská-Kolben-Daněk, zkráceně ČKD, představuje jeden ze symbolů průmyslu českých zemí. ČKD a její předchůdci patřili k našim nejvýznamnějším producentům široké škály výrobků počínaje cukrovarnickými stroji, alternátory, generátory či elektromotory, pokračuje téměř všemi druhy dopravních prostředků a konče nejrůznějšími domácími spotřebiči. ČKD vyvážela do mnoha evropských zemí i do zámoří, zaměstnávala tisíce dělníků, své továrny měla v řadě českých i moravských měst. Výrazným způsobem proto ovlivňovala zdejší hospodářský i sociální vývoj.

Cílem předkládané kolektivní monografie je poodhalit některá z bílých míst vývoje koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk. Autoři kladli důraz na organizační a technický vývoj ČKD, přičemž se zaměřili především na období do roku 1939. Všechny studie, které publikace obsahuje, jsou původní a většina z nich je založena na podrobném archivním výzkumu. Každá z nich tak originálním způsobem přispívá k hlubšímu poznání dějin pozoruhodného fenoménu jménem Českomoravská-Kolben-Daněk.

První část knihy se zabývá počátky vybraných závodů, které později stály u vzniku celého koncernu ČKD. Druhá část pojednává o některých významných aspektech výroby Českomoravské-Kolben-Daněk, respektive jejích předchůdců. Třetí část je věnována zbrojní výrobě ČKD. Čtvrtá část obsahuje studie, které přibližují vývoj ČKD v dalších, například kulturních souvislostech. Pátá část, jež celou knihu uzavírá, seznamuje čtenáře se současností firmy pod hlavičkou ČKD GROUP, a.s.

Vychází ve spolupráci s Národním technickým muzeem. (příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk)

Předmětná hesla
ČKD (firma)
Dějiny strojírenství -- Česko -- 19.-21. stol.
Strojírenské podniky -- Česko -- 19.-21. stol.
Dějiny podniků -- Česko -- 19.-21. stol.
Praha (Česko)
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PŘEDMLUVA / PREFACE 10

1. К O T C Ů M Z A K L A D A T ELŮ M - T H E C O M P A N Y ’S FO U N D E R S

P o č á tk y P r v n í č e s k o m o ra v s k é to v á r n y n a s tr o je v P ra z e -L ib n i

a c u k ro v a r n ic k ý p r ů m y s l - The F ir s t C z e c h -M o ra v ia n M a c h in e ry

F a c to ry in P ra g u e -L ib e ň a n d S u g a r I n d u s tr y in 1871-1880

/H y n e k St ř ít e s k ý / ................................................................................................................. 15

P r v n í p ly n o v ý m o to r firm y B re itfe ld & D a n ěk - The F irs t Gas

E n g in e fro m th e B re itfe ld & D an ě k C o m p a n y /Jiř í To p in k a / ..................37

D aňk ové. V in c e n c D a n ě k a je h o r o d in a - The D aněks.

V in c e n c D a n ě k a n d h is F am ily /M il o š h o ř e jš/ ...........................................43

T ři g e n e ra c e r o d in y K o lb e n ů - T h re e G e n e ra tio n s o f th e K olben

F am ily /M il o š h o ř e jš/ ............................................................................................................53

2 . OD PÁRY К E L E K T Ř IN Ě . V ÝROBA ČKD V R Ů ZN Ý CH

A S P E K T E C H - FR O M S T E A M TO E L EC T R IC IT Y .

D IF F E R E N T A S P E C T S O F ČKD P R O D U C T IO N Z a lo ž e n í lo k o m o tiv k y P rv n í č e s k o m o ra v sk é to v á rn y n a s tro je v P ra z e -L ib n i - The E s ta b lis h m e n t o f th e L o com o tive W orks o f th e F ir s t C z e c h -M o ra v ia n M a c h in e ry F a c to ry in P ra g u e -L ib e ň /K a r e l Z e it h a m m e r/ ...............................................................................................................75

L o k o m o tiv y ČKD z e s b ír k y N á ro d n íh o te c h n ic k é h o m u z e a -

The ČKD C o m p a n y s L o co m o tiv es in th e N a tio n a l T ech n ical

M u se u m ’s C o llec tio n s /T o m á š Ku č e r a/ .................................................................. 96

S iln ič n í p a r n í v á lc e ČKD - S te a m R ollers fro m th e ČKD C o m p an y

/Ja n Pa l a s/ ....................................................................................................................................126

P ro je k t a re a liz a c e n o v ý ch h u tn íc h p ro v o z ů ČKD v le te c h 1 9 2 8 - 1 9 3 0 -

The P ro je c t a n d Im p le m e n ta tio n o f N ew M e ta llu rg ic a l O p e ra tio n s

a t th e ČKD C o m p a n y in 1928-1930 /Ja r o s l a v Je l ín e k / ................................ 136

E le k tro -P ra g a jak o d c e ř in á s p o le č n o s t ČKD - s e rv is n í sp o le č n o st

p r o p ro d e j a v ý r o b u d o m á c íc h e le k tro s p o tř e b ič ů - The E le k tro -P ra g a

C o m p a n y - a ČKD’s S u b sid ia ry : S e rv ic e C o m p a n y f o r Sale

a n d P ro d u c tio n o f H om e E lectrical A pplian ces /Lu c ie St ř e c h o v á/ 180


3 . ČKD A Z B R O JN Í PR Ů M Y SL - T H E ČKD C O M P A N Y

A N D A R M A M E N T IN D U S T R Y

S tíh a c í le to u n H a w k e r H u r r ic a n e a ČKD. N ěk o lik p o z n á m e k к m o ž n o s ti v y b a v e n í č e sk o slo v e n sk é h o le te c tv a m o d e r n ím i b r its k ý m i s tíh a č k a m i v ro c e 1 9 3 8 - H a w k e r H u r r ic a n e F ig h te r a n d th e ČKD C om pany. S o m e C o m m e n ts R e g a rd in g th e P o s sib ilitie s o f

E q u ip p in g th e C z e c h o slo v a k A ir Forces w ith M o d e rn B ritish F ig h te rs in 1938 /M ic h a l Pl a v e c/ ................................................................................ 195

O b rn ě n é a u to m o b ily P ra g a - A rm o u re d P ra g a C ars /I v o Pe jč o c h/ 206

Č e sk o m o ra v sk é s tro jírn y , a. s., z á v o d „E“ 1944-1945 v do b o v ém k o n te x tu - The "E P la n t” o f th e C z e c h -M o ra v ia n E n g in e e rin g W o rk s in th e C o n te x t o f th e 1944-1945 P e rio d /M a r t in Př ib il/ 218

4 . ČKD V D A LŠÍC H S O U V IS L O S T E C H - T H E ČKD C O M PA N Y

IN O T H E R C O N T E X T S

„Až n a sa m é dno": tzv. d ir e k to r s k á k r iz e ČKD v le te c h 1934-1935 - “D o w n to th e V ery B o tto m ”: “A D ire c to r’s C ris is ” a t th e ČKD

C o m p an y in 1934-1935/Ja r o s l a v Je l ín e k/ ..................................................245

ČKD a S lo v en sk o - The ČKD C o m p an y a n d S lo v ak ia

/M ir o s l a v Sa b o l a Ľu d o v ít H a l l o n/ ................................................................. 266

U m ělci p ra c u jíc í(m ). P řís p ě v e k к so cio lo g ii u m ě n í v p a d e s á tý c h

le te c h 20. s to le tí - A C o n tr ib u tio n to th e S o ciology o f A rt

in th e 1950s /M a r e k Kr e jč í/ .............................................................................279

5 . ČKD DNES-THE ČKD C O M P A N Y NOW ADAYS

P ř íto m n o s t a b u d o u c n o s t ČKD GROUP - The P re s e n c e a n d F u tu r e

o f t h e ČKD GROUP /Ja n M u s il/ ......................................................................................291

PRAMENY A LITERATURA / SOURCES AND BIBLIOGRAPHY .............307

ABSTRAKTY / A BSTRA CTS.............................................................................. 314

SEZNAM A U TO R Ů / L IS T O F A U T H O R S 3 2 6       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist