načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Farmakologie -- pro studenty zdravotnických oborů – Jiřina Martínková; kolektiv

Farmakologie -- pro studenty zdravotnických oborů

Elektronická kniha: Farmakologie
Autor: Jiřina Martínková; kolektiv
Podnázev: pro studenty zdravotnických oborů

Učebnice pro posluchače magisterského a bakalářského studia lékařské farmakologie (včetně klinické farmakologie) na vysokých školách zdravotnického zaměření. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  365
+
-
12,2
bo za nákup

hodnoceni - 66%hodnoceni - 66%hodnoceni - 66%hodnoceni - 66%hodnoceni - 66% 70%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 379
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Farmacie. Farmakologie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1356-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice pro posluchače magisterského a bakalářského studia lékařské farmakologie (včetně klinické farmakologie) na vysokých školách zdravotnického zaměření.

Popis nakladatele

Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z praxe. Kniha obsahuje velké množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiřina Martínková; kolektiv - další tituly autora:
Farmakologie -- pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplněné vydání Farmakologie
 (e-book)
Farmakologie -- pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplněné vydání Farmakologie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

FARMAKOLOGIE

Pro studenty zdravotnických oborů

Hlavní autorka a editorka:

Prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

Autorský kolektiv:

Prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.

Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.

Recenze:

Prof. MUDr. Miroslav Kršiak, DrSc.

MUDr. Josef Šedivý, CSc.

© Grada Publishing, a.s., 2007

Autor obrázků 2.4, 4.1, 10.2 PhDr. Josef Bavor.

Technická spolupráce na obrázku 2.4, 4.1 Hana Kalhousová.

Ostatní obrázky překreslila a upravila Hana Kalhousová podle podkladů dodaných hlavní

autorkou.

Cover Photo © isifa.com, 2007

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 2936. publikaci

Odpovědná redaktorka Mgr. Olga Kopalová

Sazba a zlom Josef Lutka

Počet stran 380

1. vydání, Praha 2007

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., děkuje Nemocnici Na Homolce

za exkluzivní spolupráci a fi nanční podporu této publikace.

Autoři děkují časopisu Remedia za poskytnutí podkladů k obrázkům.

Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo re

gistrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vy

značeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování

a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale

nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem repro

dukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 978-80-247-1356-4


Obsah Předmluva ............................................................ 19

1 Obecné principy ve farmakologii ..................................... 21

1.1 Úvod .......................................................... 21

1.2 Léčivo, léčivý přípravek .......................................... 21

1.3 Farmakodynamika ............................................... 22

1.3.1 Účinky na molekulární úrovni ............................... 22

● Kvantitativní aspekty interakce léčivo–receptor .............. 22

● Klasifikace receptorů .................................... 25

1.3.2 Odpověď na úrovni tkání a systémů .......................... 26

1.3.3 Klinická odpověď (reakce) na podaný LP ...................... 28

1.4 Farmakokinetika ................................................ 29

1.4.1 Obecné zákonitosti pohybu léčiva v těle ....................... 29

● Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva ...................... 30

● Vlastnosti biomembrán a prostup léčiv ..................... 30

○ Pasivní difuze ....................................... 30

○ Filtrace ............................................. 31

○ Nosičový a aktivní nosičový transport ................... 31

○ Pinocytóza .......................................... 32

● Vazba léčiva ........................................... 32

1.4.2 Farmakokinetické děje ...................................... 33

● Absorpce .............................................. 33

● Distribuce ............................................. 37

● Metabolismus (biotransformace) .......................... 40

● Vylučování (exkrece) .................................... 42

● Eliminace .............................................. 44

○ Clearance ........................................... 46

1.4.3 Farmakokinetické parametry ................................. 50

● Biologický poločas eliminace, t

1/2

......................... 50

● Plocha pod křivkou (Area Under the Curve – AUC) .......... 51

● Biologická dostupnost ................................... 53

1.5 Faktory určující reakci (odpověď) nemocného na léčivý přípravek ...... 54

1.5.1 Faktory vztahující se k léčivému přípravku .................... 54

● Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva ..................... 54

● Léková forma .......................................... 55

● Potrava ................................................ 58

1.5.2 Faktory vztahující se k nemocnému ........................... 59

● Věk ................................................... 59

● Pohlaví ................................................ 62

● Tělesná hmotnost ....................................... 62

● Cirkadiální rytmy ....................................... 63

● Patologický stav ........................................ 63

● Genetické faktory, genotyp, fenotyp ....................... 68

1.5.3 Faktory vztahující se k léčivému přípravku i k nemocnému ....... 70

● Dávka ................................................ 70

● Opakované podávání LP ................................. 73


● Kombinace (současné podávání) LP ....................... 74

● Faktory podmiňující pozdní účinky ........................ 74

○ Účinky teratogenní ................................... 74

○ Účinky mutagenní .................................... 76

○ Účinky kancerogenní ................................. 76

1.6 Reakce (odpověď) nemocného na podaný LP ........................ 77

1.6.1 Reakce normergní, očekávaná, zamýšlená ..................... 77

1.6.2 Reakce nežádoucí ......................................... 77

1.7 Indikace a kontraindikace ......................................... 80

1.8 Lékové interakce ................................................ 80

1.9 Jak individuálně upravit dávkování léčiv ............................ 83

1.9.1 Farmakodynamický princip ................................. 83

1.9.2 Farmakokinetický princip .................................. 83

1.10 Jak hodnotit reakci (odpověď) nemocného na léčbu ................... 86

1.11 Jak uvést nový léčivý přípravek na trh .............................. 87

1.11.1 Preklinické hodnocení ..................................... 87

1.11.2 Klinické hodnocení ........................................ 88

● 1. fáze ................................................ 89

● 2. fáze ................................................ 89

● 3. fáze ................................................ 89

● 4. fáze ................................................ 91

1.11.3 Současnost a perspektivy ................................... 92

2 Látky ovlivňující periferní nervový systém ............................ 95

2.1 Úvod .......................................................... 95

2.2 Vegetativní nervový systém ....................................... 95

2.2.1 Cholinergní systém ........................................ 95

● Receptory pro acetylcholin ............................... 98

● Látky ovlivňující cholinergní systém (přehled) .............. 101

○ Cholinomimetika ..................................... 101

○ Antimuskarinové a anticholinergní látky ................. 103

2.2.2 Adrenergní systém ........................................ 107

● Látky ovlivňující adrenergní systém ....................... 110

○ Sympatomimetika .................................... 110

○ Sympatolytika ....................................... 112

2.3 Somatický (somatomotorický) nervový systém ....................... 114

2.3.1 Myorelaxancia ............................................ 114

● Centrální myorelaxancia ................................. 114

● Periferní myorelaxancia ................................. 114

○ Látky působící presynapticky .......................... 114

○ Látky působící postsynapticky .......................... 115

○ Látky ovlivňující kosterní sval jiným mechanismem ....... 116

2.4 Somatosenzitivní nervový systém .................................. 116

3 Látky ovlivňující centrální nervový systém ............................ 119

3.1 Úvod – přenos vzruchu na nervových synapsích CNS, systémy

neurotransmiterů ................................................ 119

3.2 Léčiva ovlivňující CNS ........................................... 124

3.2.1 Léčiva působící na afektivní poruchy (poruchy nálady) .......... 125

● Antidepresiva .......................................... 125

○ Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) .................. 127


○ Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů ............. 128

○ Pomocná vyšetření při léčbě antidepresivy ............... 132

● Stabilizátory nálady (thymostabilizéry) při bipolární poruše ................................................. 132

● Léčiva používaná při úzkostných poruchách (anxiolytika) ..... 133

○ Obecné principy léčby úzkostných poruch ............... 133

○ Psychofarmaka ....................................... 134

3.2.2 Léčiva ovlivňující psychické integrace (myšlení a vnímání) ...... 134

● Antipsychotika (neuroleptika) .............................. 134

○ Klasická (typická) antipsychotika (neuroleptika) .......... 135

○ Atypická neuroleptika ................................ 137

○ Ostatní léčiva používaná k léčbě schizofrenie ............. 138

● Halucinogeny a delirogeny ................................ 138

3.2.3 Léčiva při neurodegenerativních poruchách, ovlivňující

paměť a schopnost učení (kognitivní funkce). Antiepileptika ...... 138

● Neurodegenerativní poruchy a jejich léčba .................. 138

○ Akutní cévní mozková příhoda a její léčba ............... 139

○ Alzheimerova choroba a její léčba (ALCH) .............. 139

○ Parkinsonova choroba a její léčba (PCH) ................ 140

○ Huntingtonova chorea a její léčba (HCH) ................ 143

● Antiepileptika .......................................... 143

○ Přehled antiepileptik .................................. 144

○ Léčba antiepileptiky .................................. 145

3.2.4 Léčiva ovlivňující bdělost a stav vědomí ....................... 147

● Látky působící tlumivě – sedativa, hypnotika, celková anestetika .............................................. 148

○ Sedativa ............................................ 148

○ Hypnotika .......................................... 149

○ Celková anestetika – narkotika ......................... 151

● Látky působící aktivačně (budivě) – psychostimulancia, anorektika ............................................. 153

○ Psychostimulancia (psychomimetika) ................... 153

○ Anorektika .......................................... 154

3.3 Léková závislost (syndrom závislosti) .............................. 155

3.3.1 Přehled psychotropně účinných látek vedoucích k lékové

závislosti ................................................. 156

● Opiáty (alkaloidy opia), opioidy (deriváty a náhražky

alkaloidů) ............................................. 156

● Ostatní látky tlumící CNS (sedativa, hypnotika a anxiolytika) .......................................... 156

● Psychostimulancia ...................................... 156

● Nikotin – alkaloid tabákovníku Nicotina tabacum a tabák ..... 157

● Kanabinoidy – alkaloidy z Cannabis sativa indica LAM (konopí) ............................................... 157

● Halucinogeny a delirogeny ............................... 158

● Těkavé látky k inhalaci (organická rozpouštědla) ............ 158

● Metylxantiny – kofein ................................... 158

● Etylalkohol ............................................ 159

3.3.2 Stručný přehled farmakoterapie lékové závislosti a jejích

důsledků ................................................. 160

● Senzitizující léčiva ...................................... 160

● Antagonisté opioidů ..................................... 160

● Léčiva proti bažení (anticravingová) ....................... 160

● Podpůrná léčba ......................................... 160

● Substituční léčba ....................................... 160

4 Léčiva ovlivňující bolest a zánět ...................................... 161

4.1 Úvod .......................................................... 161

4.2 Opioidní analgetika .............................................. 161

4.3 Nesteroidní protizánětlivé látky – antiflogistika – antirevmatika

(NSA, NSAIDs – nonsteroidal antiinflammatory drugs) ............... 168

4.3.1 Účinky nesteroidních protizánětlivých látek .................... 168

4.3.2 Nežádoucí reakce na léčbu NSA ............................. 169

4.3.3 Jednotlivé skupiny NSA .................................... 171

● Analgetika-antipyretika .................................. 172

○ Salicyláty ........................................... 172

○ Paracetamol (acetaminofen, derivát fenacetinu) ........... 172

○ Pyrazolidinové deriváty ............................... 173

● Ostatní léčiva s účinky analgetickými a protizánětlivými ...... 173

○ Deriváty kyseliny octové .............................. 173

○ Deriváty kyseliny propionové .......................... 173

○ Oxikamy ........................................... 173

○ COX-2 preferenční NSA s nižší prevalencí nežádoucích reakcí na léčbu ........................... 173

4.4 Útlum bolesti. Volba opioidních a neopioidních analgetik a NSA ........ 174

4.4.1 Pravidla užívání analgetik ................................... 174

● Akutní a chronická nenádorová nemoc ..................... 174

● Nádorová bolest ........................................ 175

● Obecné zásady analgetické farmakoterapie .................. 176

4.4.2 Koanalgetika .............................................. 176

4.5 Základní protizánětlivé látky, chorobu modifikující látky (DMARDs – disease modifying antirheumatic drugs) ................. 176

4.5.1 Přehled chorobu modifikujících látek ......................... 176

● Sulfasalazin ............................................ 176

● Sloučeniny zlata – auranofix a aurothiomaleát ............... 176

● Penicilamin ............................................ 176

● Chlorochin, antimalarikum ............................... 177

● Metotrexát (MTX) ...................................... 177

● Anticytokinová (biologická) léčba ........................ 177

4.6 Antiuratika ..................................................... 178

5 Látky ovlivňující hladký sval ......................................... 179

5.1 Úvod .......................................................... 179

5.2 Látky vazotropní ................................................ 180

5.2.1 Látky navozující vazokonstrikci .............................. 180

5.2.2 Látky navozující vazodilataci – vazodilatancia ................. 180

● Vazodilatancia působící přímo ............................ 180

○ Antagonisté Ca

2+

-kanálů .............................. 180

○ Aktivátory kaliových kanálů ........................... 180

○ Léčiva působící prostřednictvím cAMP, cGMP a NO ...... 181

○ Antagonisté receptorů pro endotelin, sentany ............. 181

○ Léčiva s neznámým mechanismem účinku ............... 181

● Vazodilatancia působící nepřímo .......................... 182

○ Antagonisté α

1

-receptorů sympatiku ..................... 182

○ Inhibitory systému renin–angiotenzin–aldosteron (ACEI) ... 182

○ Antagonisté receptorů pro angiotenzin II (AT

1

) – sartany ... 184

● Látky zvyšující prokrvení, působící místně ................. 184

5.3 Látky ovlivňující hladké svaly mimocévní ........................... 184

5.3.1 Látky ovlivňující hladké svaly útrobní ........................ 184

5.3.2 Látky ovlivňující hladké svaly děložní ........................ 184

● Léčiva zvyšující motilitu dělohy – uterotonika, abortiva ....... 184

○ Oxytocin ........................................... 185

○ Karbetocin .......................................... 185

○ Prostanoidy a jejich deriváty ........................... 185

○ Ergometrin a metylergometrin .......................... 185

● Léčiva snižující motilitu a tonus dělohy – tokolytika ......... 185

○ Agonisté β

2

-receptorů ................................. 185

○ Blokátory Ca

2+

-kanálů ................................. 186

○ Atosiban ............................................ 186

○ Magnesium sulfát .................................... 186

6 Diuretika .......................................................... 187

6.1 Úvod .......................................................... 187

6.2 Diuretika působící v proximálním tubulu – inhibitory karboanhydrázy ... 188

6.3 Diuretika působící v Henleově kličce – kličková diuretika ............. 188

6.4 Diuretika působící v distálním tubulu – thiazidy ...................... 189

6.5 Diuretika působící ve sběrných kanálcích – kalium šetřící diuretika ...... 190 6.6 Osmotická diuretika ............................................. 190

7 Látky ovlivňující kardiovaskulární systém ............................. 191

7.1 Látky kardiotropní ............................................... 191

7.1.1 Antiarytmika .............................................. 191

● Antiarytmika účinná proti tachyarytmiím ................... 194

○ Třída I – blokátory sodíkového kanálu ................... 194

○ Třída II, β-antagonisté ................................ 195

○ Třída III ............................................ 195

○ Třída IV – antagonisté Ca

2+

-kanálů ..................... 196

○ Nezařazená antiarytmika .............................. 196

● Antiarytmika učinná proti bradyarytmiím ................... 196

7.1.2 Kardiotonika – léčiva zvyšující stažlivost myokardu ............. 196

● Srdeční glykosidy, léčiva digitalisového typu ................ 196

● Sympatomimetika ....................................... 198

● Vazodilatancia .......................................... 198

● Levosimendan .......................................... 199

7.1.3 Léčiva užívaná při angině pectoris ............................ 199

● Antiagregační léčiva .................................... 199

● Antianginózní léčiva .................................... 200

○ Nitráty ............................................. 200

○ Antagonisté Ca

2+

-kanálů .............................. 201

○ β-antagonisté ........................................ 202

○ Ostatní antianginózní léčiva ........................... 203

● Léčba nestabilní AP – akutní formy ICHS .................. 203 7.2 Antihypertenziva ................................................ 203

7.2.1 Léčba hypertenze .......................................... 205

● Diuretika .............................................. 205

○ Thiazidová diuretika .................................. 205

○ Kličková diuretika ................................... 205

○ Diuretika šetřící kalium ............................... 205

● Sympatolytika .......................................... 206

○ Antagonisté α

1

-receptorů .............................. 206

○ Agonisté α

2

-receptorů, centrálně působící

antihypertenziva ..................................... 206

○ Antagonisté β

1

-receptorů .............................. 207

● Vazodilatancia přímo působící ............................ 208

○ Dihydralazin ........................................ 208

○ Minoxidil ........................................... 208

○ Antagonisté Ca

2+

-kanálů .............................. 208

● Vazodilatancia nepřímo působící .......................... 208

○ ACE-inhibitory (ACEI) ............................... 208

○ Blokátory angiotenzinových receptorů typu I

(AT

1

-blokátory) ..................................... 208

7.2.2 Postupy léčby ............................................. 209

7.3 Farmakoterapie srdečního selhání .................................. 209

7.3.1 Snížení nároků na myokard ................................. 210

● ACE-inhibitory ......................................... 210

● Antagonisté β-receptorů ................................. 210

7.3.2 Odstranění retence Na

+

a vody ............................... 211

7.3.3 Podpora kontraktility selhávajícího myokardu .................. 212

7.4 Venotonika ..................................................... 212

8 Hypolipidemika, antiobezitika ........................................ 213

8.1 Hypolipoproteinemie, dyslipidemie; hypolipidemika .................. 213

8.1.1 Úvod .................................................... 213

8.1.2 Terapie hyperlipidemie a dyslipidemie ........................ 216

● Hypolipidemika ........................................ 216

○ Statiny, blokátory 3-HMG-CoA-reduktázy ................ 216

○ Ezetimib ............................................. 216

○ Pryskyřice – sekvestranty žlučových kyselin .............. 217

○ Fibráty .............................................. 217

○ Kyselina nikotinová ................................... 217

○ Torcetrapib ........................................... 217

8.2 Obezita, antiobezitika ............................................ 217

8.2.1 Léčba obezity ............................................. 218

● Sibutramin ............................................. 218

● Orlistat ................................................ 218

● Rimonabant ............................................ 218

9 Autakoidy (lokální hormony) ......................................... 221

9.1 Histamin a antihistaminika ........................................ 221

9.1.1 Histamin a jeho význam .................................... 221

9.1.2 Antihistaminika ........................................... 222

● H

1

-antagonisté (H

1

-lytika) ................................ 222

● H

2

-antagonisté .......................................... 224


● H

3

-antagonisté .......................................... 224

9.2 Serotonin a antiserotoninergika .................................... 224

9.2.1 Serotonin a jeho význam .................................... 224

9.2.2 Látky ovlivňující receptory serotoninu (serotoninergní) .......... 225

● Agonisté 5-HT-receptorů ................................. 225

● Antagonisté 5-HT-receptorů .............................. 225

9.3 Bradykinin a antagonisté bradykininu ............................... 225

9.4 Autakoidy odvozené od kyseliny arachidonové ....................... 226

9.4.1 Prostaglandiny (PG) ........................................ 226

9.4.2 Prostacyklin .............................................. 227

9.4.3 Tromboxany (TX) ......................................... 227

9.4.4 Leukotrieny ............................................... 227

10 Léčiva ovlivňující trávicí a močový trakt .............................. 229

10.1 Léčiva používaná k léčbě vředové choroby žaludku a duodena

(antiulceróza) .................................................. 229

10.1.1 Snížení sekrece kyseliny chlorovodíkové parietálními

buňkami sliznice ........................................ 229

● Léčiva snižující sekreci HCl ............................ 231

○ Blokátory protonové pumpy ......................... 231

○ Blokátory H

2

-receptorů ............................. 231

○ Parasympatolytika – blokátory M

1

-receptorů

v žaludku ......................................... 231

10.1.2 Neutralizace HCl již vytvořené ............................ 231

● Antacida ............................................. 231

10.1.3 Tvorba ochranné vrstvy ................................... 231

10.1.4 Antihelikobakterová léčba ................................. 231

10.2 Léčiva ovlivňující nauzeu a zvracení .............................. 232

10.2.1 Emetika ................................................ 232

10.2.2 Antiemetika ............................................. 232

10.3 Látky ovlivňující motilitu trávicího ústrojí .......................... 233

10.3.1 Prokinetika ............................................. 233

10.3.2 Spasmolytika trávicího ústrojí ............................. 233

● Neurotropní spasmolytika .............................. 233

○ Parasympatolytika (antimuskarinové látky) ............. 233

○ Anticholinergika (antimuskarinové + antinikotinové látky) ............... 233

● Myotropní spasmolytika ................................ 234

● Spasmoanalgetika ..................................... 234

● Strategie léčby spasmolytiky ............................ 234

10.4 Karminativa ................................................... 234

10.5 Deflatulencia ................................................... 234

10.6 Probiotika, eubiotika ............................................ 235

10.7 Léčiva používaná k léčbě poruch vyprazdňování ..................... 235

10.7.1 Projímadla – laxativa ..................................... 235

● Projímadla zvyšující střevní obsah v tlustém střevě

a změkčující stolici .................................... 235

○ Objemová projímadla ............................... 235

○ Projímadla změkčující stolici ......................... 236

● Projímadla snižující absorpci vody a elektrolytů ............ 236

○ Salinická projímadla ................................ 236

○ Osmotická projímadla ............................... 236

● Projímadla zvyšující střevní motilitu ..................... 236

○ Alkaloidy ......................................... 236

○ Syntetická projímadla ............................... 236

10.7.2 Léčiva působící proti průjmu – antidiaroika, obstipancia ....... 237

● Střevní adsorbencia .................................... 237

● Střevní antiseptika ..................................... 237

● Opioidy a příbuzné látky ............................... 237

● Ostatní obstipancia .................................... 238

10.8 Léčiva používaná k substituční léčbě .............................. 238

10.8.1 Acida .................................................. 238

10.8.2 Pankreatické enzymy ..................................... 238

10.8.3 Proteolytické enzymy (enzymoterapie) ...................... 239

10.9 Léčba chronických zánětlivých střevních onemocnění ................ 239

10.10 Antihemoroidalia .............................................. 239

10.10.1 Místně působící antihemoroidalia ......................... 239

10.10.2 Celkově působící antihemoroidalia ........................ 240

10.11 Hepatoprotektiva .............................................. 240

10.12 Léčiva u onemocnění žlučníku a žlučových cest .................... 240

10.12.1 Cholagoga ............................................ 240

10.12.2 Látky k rozpouštění žlučových kamenů ................... 241

10.13 Látky napomáhající hemostáze při akutním krvácení z GIT ........... 241

10.14 Látky určené k ovlivnění poruch a onemocnění močového traktu ...... 241

10.14.1 Léčba močové inkontinence ............................. 242

● Léčba urgentní a reflexní inkontinence ................. 242

● Léčba stresové inkontinence .......................... 242

10.14.2 Benigní hyperplazie prostaty (BHP) ...................... 242

● Selektivní inhibitory 5-α-reduktázy .................... 243

● Blokátory α

1

-adrenergních receptorů ................... 244

● Rostlinná léčiva ..................................... 244

10.14.3 Antiseptika močových cest ............................... 245

● Infekce dolních cest močových ........................ 245

● Infekce horních cest močových ........................ 245

11 Léčiva chorob dýchacích cest ......................................... 247

11.1 Úvod .......................................................... 247

11.2 Antiastmatika ................................................... 247

11.2.1 Bronchodilatancia ........................................ 248

● β

2

-agonisté ........................................... 248

○ Krátkodobě účinná léčiva ............................ 249

○ Dlouhodobě účinná léčiva ............................ 249

● Antagonisté muskarinových receptorů ..................... 250

● Teofylin a deriváty (metylxantiny) ........................ 250

11.2.2 Protizánětlivé látky ....................................... 251

● Kortikosteroidy (glukokortikoidy) ........................ 251

● Antileukotrieny ........................................ 252

11.3 Antitusika ...................................................... 253

11.3.1 Antitusika kodeinového typu ............................... 253

11.3.2 Antitusika nekodeinová .................................... 253 11.4 Expektorancia .................................................. 253

11.5 Surfaktanty .................................................... 253

12 Léčiva ovlivňující hemostázu a trombózu .............................. 255

12.1 Hemostáza ..................................................... 255

12.2 Léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení –

hemostatika .................................................... 257

12.2.1 Hemostatika účinná v destičkové fázi ........................ 257

12.2.2 Hemostatika účinná ve fázi koagulace ........................ 258

● Hemostatika pro místní účinek ........................... 258

● Hemostatika pro systémový účinek ....................... 258

○ Koagulační faktory .................................. 258

○ Vitamin K .......................................... 258

○ Protamin sulfát ..................................... 258

12.2.3 Hemostatika účinná ve fázi fibrinolýzy

(při nadměrné aktivaci) .................................... 258

12.3 Léčiva působící proti trombóze – antitrombotika ..................... 259

12.3.1 Antikoagulancia .......................................... 260

● Heparin nefrakcionovaný ................................ 260

● Nízkomolekulární hepariny (LMWH) ..................... 262

● Antitrombiny .......................................... 262

● Perorální antikoagulancia ............................... 262

● Látky vážící Ca

2+

...................................... 265

12.3.2 Protidestičkové (antiagregační) látky ........................ 265

● Kyselina acetylsalicylová ............................... 265

● Ostatní protidestičkové léky ............................. 265

12.3.3 Fibrinolýza (trombolýza) a fibrinolytika ...................... 266

● Fibrinolytika .......................................... 266

○ Streptokináza ....................................... 266

○ Urokináza .......................................... 266

○ Tkáňový aktivátor plazminogenu ....................... 266

13 Hormony .......................................................... 269

13.1 Hypotalamické a hypofyzární hormony ............................. 269

13.1.1 Hypotalamické hormony ................................... 269

● Hormon uvolňující somatotropin (růstový hormon) .......... 269

● Somatostatin (hormon inhibující uvolnění somatotropinu) .... 269

● Hormon uvolňující tyreotropin ........................... 269

● Hormon uvolňující kortikotropin, kortikoliberin ............. 269

● Hormon uvolňující gonadotropin, gonadoliberin ............ 269

● Hormon inhibující uvolnění prolaktinu – dopamin ........... 270

13.1.2 Hormony předního laloku hypofýzy ......................... 270

● Somatotropin, růstový hormon ........................... 270

● Tyreotropin ........................................... 270

● Adrenokortikotropin .................................... 270

● Folikuly stimulující hormon, folitropin .................... 270

● Luteinizační hormon ................................... 270

● Prolaktin ............................................. 271

13.1.3 Hormony zadního laloku hypofýzy .......................... 272

13.2 Hormony pankreatu ............................................. 272

13.2.1 Inzulin; diabetes mellitus a antidiabetika ..................... 272


● Diabetes mellitus 1. typu ................................ 272

● Diabetes mellitus 2. typu ................................ 272

● Komplikace diabetu .................................... 274

● Hyperglykemické ketoacidotické kóma (u DM1) ............ 274

● Antidiabetika .......................................... 274

○ Inzulin ............................................. 274

○ Inzulinová analoga ................................... 278

○ Nová antidiabetika ................................... 279

○ Perorální antidiabetika ............................... 280

○ Nežádoucí účinky antidiabetik ......................... 282

13.2.2 Metabolický syndrom (MS) ................................ 282

13.2.3 Glukagon ............................................... 283

13.3 Hormony kůry nadledvin ......................................... 284

13.3.1 Glukokortikoidy .......................................... 284

● Kortizol .............................................. 285

● Syntetické glukokortikoidy .............................. 286

13.3.2 Mineralokortikoidy ....................................... 288

13.4 Hormony štítné žlázy a antityreoidální látky ........................ 288

13.4.1 Tyroxin (T

4

) a trijódtyronin ................................ 288

● Poruchy funkce štítné žlázy ............................. 290

○ Hypertyreóza ....................................... 290

○ Hypotyreóza ....................................... 290

● Léčba hypofunkce štítné žlázy ........................... 292

● Léčba hyperfunkce štítné žlázy .......................... 292

○ Antityreoidální látky (tyreostatika) ..................... 292

13.4.2 Kalcitonin .............................................. 292

13.5 Hormony příštítných tělísek ...................................... 293

13.6 Pohlavní hormony .............................................. 293

13.6.1 Ovariální hormony ....................................... 293

● Estrogeny a látky, které je ovlivňují ...................... 293

○ Estradiol, estron, estriol .............................. 293

○ Parciální agonisté ................................... 295

○ Antiestrogeny ...................................... 295

○ Inhibitory biosyntézy estrogenů ....................... 296

● Gestageny (progesterony, progestiny) ..................... 296

○ Progesteron ........................................ 296

○ Syntetické progestiny, deriváty 17-hydroxyprogesteronacetátu ................. 296

○ Syntetické progestiny, deriváty 19-nortestosteronu

(nandrolon – anabolikum) ............................ 297

○ Atypické progestiny ................................. 297

● Hormonální antikoncepce pro ženy ....................... 297

○ Perorální hormonální antikoncepce .................... 297

○ Parenterální antikoncepce ............................ 298

○ Přínos antikonceptiv ................................. 298

○ Nežádoucí účinky antikonceptiv ....................... 298

13.6.2 Mužské pohlavní hormony – androgeny ..................... 299

● Testosteron ........................................... 299

● Syntetické androgeny .................................. 300

● Antagonisté androgenních receptorů ...................... 300

13.7 Léčiva v regulaci homeostázy minerálů kostí ........................ 300

13.7.1 Endogenní regulace ....................................... 301

13.7.2 Exogenní regulace ........................................ 301

14 Chemoterapie mikrobiálních a virových onemocnění .................... 303

14.1 Chemoterapie antimikrobiálními látkami – antibiotiky ................ 303

14.1.1 Účinek antibiotik ......................................... 303

● Determinace antibiotického účinku ....................... 303

● Mechanismy účinku antibiotik ........................... 305

● Druhy antibiotické léčby ................................ 306

● Indikace antibiotické léčby a jak si počínáme při výběru ..... 306

● Rozdělení antimikrobiálních látek ........................ 306

14.1.2 Betalaktamová antibiotika ................................. 306

● Peniciliny ............................................ 307

○ Peniciliny úzkospektré ............................... 307

○ Peniciliny širokospektré .............................. 307

○ Peniciliny potencované .............................. 308

● Cefalosporiny ......................................... 308

● Monobaktamy ......................................... 309

● Karbapenemy ......................................... 309

14.1.3 Tetracykliny a chloramfenikol .............................. 309

● Tetracykliny .......................................... 309

● Chloramfenikol ....................................... 310

14.1.4 Aminoglykosidová antibiotika .............................. 311

14.1.5 Vankomycin a teikoplanin ................................. 314

● Vankomycin .......................................... 314

● Teikoplanin ........................................... 315

14.1.6 Makrolidová antibiotika ................................... 315

14.1.7 Polypeptidová antibiotika ................................. 316

14.1.8 Klindamycin ............................................ 316

14.1.9 Sulfonamidy ............................................. 317

14.1.10 Chinolony, fluorochinolony ............................... 318

14.1.11 Metronidazol ........................................... 319

14.1.12 Antimykobakteriální látky ................................ 319

● Antituberkulotika .................................... 319

○ Léčiva první volby ................................. 319

○ Alternativní léky ................................... 320

● Látky k léčbě lepry ................................... 321

14.1.13 Antimykotika .......................................... 321

● Antimykotika pro systémovou léčbu ..................... 321

○ Amfotericin B ..................................... 321

○ Azoly a triazoly; echinokandiny ...................... 322

○ Griseofulvin ...................................... 323

○ Terbinafin ........................................ 323

● Antimykotika pro lokální léčbu ......................... 324

14.2 Antivirové látky ................................................ 324

14.2.1 Antivirové látky používané proti chřipce a antiherpetické

látky ................................................... 325

● Antivirové látky proti chřipce ............................ 325

● Antiherpetické látky .................................... 325

+


14.2.2 Antiretrovirové látky ...................................... 327

● Antiretrovirové látky k léčbě HIV ........................ 327

14.2.3 Inhibitory HIV proteázy ................................... 327

14.2.4 Inhibitory virových DNA polymeráz ........................ 327

14.2.5 Látky ovlivňující mediátory imunitní odpovědi –

interferony .............................................. 328

15 Chemoterapie nádorových onemocnění – cytostatika ................... 329

15.1 Úvod ......................................................... 329

15.2 Cytostatická léčba ............................................... 332

15.2.1 Přehled cytostatik ........................................ 332

● Alkylující a příbuzné látky .............................. 332

○ Skupina bis (chloretyl) aminů ......................... 332

○ Deriváty nitrosomočoviny ............................ 333

● Antimetabolity ........................................ 333

○ Antagonisté kyseliny listové .......................... 333

○ Antagonisté purinů .................................. 334

○ Antagonisté pyrimidinů .............................. 336

● Rostlinné alkaloidy .................................... 337

○ Rostlinné alkaloidy z barvínku ........................ 337

○ Taxany ............................................ 338

○ Podofylotoxiny ..................................... 338

● Antibiotika ........................................... 339

○ Antracykliny ....................................... 339

○ Bleomycin ......................................... 340

● Hormony ............................................. 340

○ Estrogeny, androgeny a antagonisté .................... 340

○ Glukokortikoidy .................................... 341

● Ostatní cytostatika ..................................... 341

○ Sloučeniny platiny .................................. 341

○ Asparagináza ....................................... 342

○ Inhibitory topoizomerázy I ............................ 342

○ Prokarbazin ........................................ 342

○ Interferony ......................................... 342

15.2.2 Časté projevy orgánové toxicity cytostatik ................... 342

● Myelotoxicita ......................................... 342

● Orální a gastrointestinální toxicita ........................ 343

● Nefrotoxicita a urotoxicita .............................. 343

● Neurotoxicita ......................................... 343

● Toxicita extravazálního podání ........................... 343

● Kardiotoxicita ......................................... 344

● Infertilita ............................................. 344

● Teratogenní účinek ..................................... 345

● Sekundární malignita a mutagenní účinek ................. 345

15.2.3 Cílená léčba v onkologii .................................. 345

16 Imunomodulancia ................................................... 347

16.1 Imunitní reakce – úvod .......................................... 347

16.1.1 Akutní zánětlivá a imunitní reakce .......................... 347

16.1.2 Chronická zánětlivá a imunitní reakce ....................... 347

16.1.3 Poruchy imunitní reakce .................................. 348


16.2 Imunosupresiva ................................................. 349

16.2.1 Imunosupresiva nespecifická ............................... 349

● Glukokortikoidy ....................................... 349

● Imunosupresiva zasahující do tvorby DNA ................ 349

○ Azathioprin ........................................ 349

○ Cyklofosfamid ...................................... 349

○ Mykofenolát mofetil ................................. 349

○ Polyspecifické i.v. imunoglobuliny .................... 349

○ Antibiotika ........................................ 349

○ Protilátky proti T-lymfocytům ........................ 350

16.2.2 Imunosupresiva specifická ................................ 350

● Alergenová imunoterapie ............................... 350

16.3 Imunostimulancia ............................................... 351

16.3.1 Syntetické imunomodulátory .............................. 351

16.3.2 Bakteriální imunomodulátory .............................. 351

16.3.3 Produkty imunitního systému .............................. 351

● Transfer faktor ........................................ 351

● Cytokiny ............................................ 351

○ Interferony (IFNα, IFNβ, IFNγ) ....................... 351

17 Antiprotozoární látky ............................................... 353

17.1 Intestinální a vaginální protozoózy ................................. 353

17.2 Krevní a tkáňové protozoózy ..................................... 353

17.2.1 Protozoózy nevyskytující se v Evropě ....................... 353

17.2.2 Protozoózy vyskytující se v Evropě ......................... 354

● Látky schizontocidní ................................... 354

● Látky potlačující syntézu a využití kyseliny listové ......... 354

18 Audiovizuální učební pomůcky ....................................... 355

Seznam zkratek ........................................................ 357

Literatura ............................................................. 361

Rejstřík věcný ......................................................... 363

Rejstřík účinných látek ................................................. 371


Věnováno památce

prof. MUDr. Vojtěcha Grossmanna,

zakladatele hradecké farmakologické školy,

nadšence pro farmakologii

a nezapomenutelného učitele

Prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.