načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Európsky platobný rozkaz – Zuzana Olexová

Európsky platobný rozkaz
-7%
sleva

Kniha: Európsky platobný rozkaz
Autor: Zuzana Olexová

Cieľom práce je skúmanie v roku 2006 zavedeného inštitútu EPR ako nástroja medzinárodného vymáhania pohľadávok na trhu EU z hľadiska jeho efektívnosti a tým zlepšenia podnikateľského ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  210 Kč 195
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 130
Rozměr: 176x250
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: slovensky, anglicky
Datum vydání: 29.07.2013
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing ; Brno, B.I.B.S., 2013
ISBN: 978-80-7418-178-8
EAN: 9788074181788
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cieľom práce je skúmanie v roku 2006 zavedeného inštitútu EPR ako nástroja medzinárodného vymáhania pohľadávok na trhu EU z hľadiska jeho efektívnosti a tým zlepšenia podnikateľského prostredia v členských štátoch.

Tento inštitút sa stal prelomový tým, že ako prvý zaviedol nové, samostatné, alternatívne popri vnútroštátnym prostriedkom právnej ochrany voliteľné európske konanie a vytýčil tak smer pre ďalší vývoj.

Prínos práce spočíva najmä v tom, že od zavedenia inštitútu EPR sa mu na teoretickej úrovni venovala malá pozornosť, o čom svedčí malý počet zdrojov, ktoré sa problematikou zaoberajú.

Pre lepšie pochopenie inštitútu EPR bolo potrebné sa v analytickej časti práce venovať najmä skúmaniu východísk a podmienok pre výkon rozhodnutí a uznávanie rozhodnutí v medzinárodnom kontexte, v interakcii s príbuznými inštitútmi, najmä konaním o drobných nárokoch a európskym exekučným titulom pre nesporné nároky.

Výsledkom kritického zhodnotenia sú na strane jednej nesporné prínosy tohto inštitútu, ako napríklad vykonateľnosť tohto rozhodnutia v každom členskom štáte bez ďalších administratívnych a právnych obmedzení, ako aj jeho nedostatky, ktoré nemožno ospravedlniť ani snahou o neprílišné zasahovanie EU do oblasti justície ako autonómnej oblasti členských štátov, súvisiacej so štátnou suverenitou.

Předmětná hesla
evropský platební rozkaz
Kniha je zařazena v kategoriích
Zuzana Olexová - další tituly autora:
 (e-book)
Noviny jsou pro každého Noviny jsou pro každého
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Abstrakt...................................................................................................................................................................................4

1. Ú v o d.................................................................................................................................................................................7

1.1 V y m ed z en ie rie še n é h o p ro b lé m u ................................................................................................................7

1.2 Z m y se l a c ieľ p u b lik á c ie..............................................................................................................................10

1.3 T e o retic k é k o n c e p ly........................................................................................................................................11

1.4 P lán v ý sk u m u a ch a ra k le ristik a zd ro jo v in fo rm á c ii...........................................................................14

2. P la to b n ý ro z k a z v n á ro d n e j ú p r a v e.................................................................................................................16

2.1 V šeobecná ch a ra k te ristik a p la to b n é h o ro zk az u ak o p ro c e sn é h o n á stro ja..............................16

2.2 F o rm o v an ie p la to b n é h o ro zk az u v n á ro d n ý c h p o ria d k o c h č le n sk ý c h š tá l o v......................19

2 .3 P lato b n ý ro z k a z po d ľa slo v en sk ej p rá v n e j ú p ra v y...........................................................................21

2.3 .1 P o d m ien k y k o n a n ia.........................................................................................................................21

2 .3 .2 N á v rh n a v y d a n ie p la to b n é h o r o z k a z u..................................................................................26

2 .3.3 D o ru č o v a n ie.......................................................................................................................................28

2 .3.4 P ráv o p la tn o sť a v y k o n ateľn o sť...................................................................................................29

2 .3.5 O d p o r a o d v o la n ie................................................................................к......................................30

3. E u ró p sk y p la to b n ý ro z k a z...................................................................................................................................32

3.1 P otreba v zn ik u a fo rm o v a n ie eu ró p sk e j ú p ra v y ro z k a z n é h o k o n a n ia.....................................32

3.2 V ý ch o d isk á, c ie le a p rin c íp y k o n a n ia o E P R......................................................................................34

3.3 N a ria d e n ie o EPR, je h o cie le a o b s a h.....................................................................................................35

3.3.1 P ô sobnosť N a ria d e n ia o E P R.......................................................................................................36

3.3.2 P o d m ien k y p re v y d a n ie EPR. u rč e n ie p ráv o m o ci podľa n a ria d e n ia B rusel 1.........37

3.3.3 N á v rh n a v y d a n ie E P R...................................................................................................................40

3.3.4 V ydanie a d o ru č o v a n ie E P R........................................................................................................43

3.3.5 O p ra v n é p ro strie d k y.......................................................................................................................45

3.3 .6 V ykonateľnosť a vý k o n EPR.........................................................................................................47

3.4 P o ro v n an ie s in ý m i n ástro jm i E U u rč e n ý m i n a p o ro v n a te ľn é c ie le...........................................48

3.4.1 E u ró p sk e k o n a n ie o d ro b n ý c h n á r o k o c h...............................................................................49

3.4 .2 E u ró p sk y ex e k u čn ý titu l p re n e s p o rn é n á ro k y....................................................................51

4. Z áver.............................................................................................................................................................................54

4.1 S tru č n é p o ro v n a n ie eu ró p sk e j a slo v en sk ej p rá v n e j ú p r a v y......................................................54

4 .2 S tru č n é p o ro v n a n ie EPR s in ý m i in štitú tm i

c e z h ra n ič n é h o v y m á h a n ia p o h ľad áv o k v E U......................................................................................57

4 .3 M iera n a p ln e n ia o č a k á v a n í a fo rm u lo v an ie

n á v rh o v a v ý ch o d ísk p r e z le p še n ie a p lik a č n e j p ra x e......................................................................58

P o u žitá li t e r a t ú r a..........................................................................................................................................................62
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist