načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Etická výchova – Metodika 8.-9. ročník – Hana Ginterová; Světlana Hajdinová;

Etická výchova - Metodika 8.-9. ročník
-12%
sleva

Kniha: Etická výchova
Autor: Hana Ginterová; Světlana Hajdinová;
Podtitul: Metodika 8.-9. ročník

Pro učitele je základní pomůckou při výuce etické výchovy metodika. Každá lekce obsahuje náhled odpovídající strany v učebnici a pracovních listech pro snadnější práci. Pro lepší orientaci v metodice slouží sada ikon. (metodika [pro 8. - 9.
Titul je na partnerském skladu >20ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  330 Kč 290
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer Media
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 320
Rozměr: 296 x 210 x 16 mm
Úprava: 103 list. přílohy: ilustrace
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Vazba: Knihy - paperback
Datum vydání: 9. 7. 2018
Nakladatelské údaje: Praha, Národní institut pro další vzdělávání, [2014]
ISBN: 978-80-8744-954-7
EAN: 9788087449547
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Pro učitele je základní pomůckou při výuce etické výchovy metodika. Každá lekce obsahuje náhled odpovídající strany v učebnici a pracovních listech pro snadnější práci. Pro lepší orientaci v metodice slouží sada ikon. (metodika [pro 8. - 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia])

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Hana Ginterová; Světlana Hajdinová; - další tituly autora:
Etická výchova - Metodika 6.-7. ročník Etická výchova
Etická výchova - Pracovní listy 8.-9. ročník Etická výchova
Etická výchova - Pracovní listy 6.-7. ročník Etická výchova
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

8. ROČNÍK.....................................................................................................13

Téma 1: DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY..................................................15

Lekce 1: Lidská prá va pro v š e c h n y........................................................................................ 16

Lekce 2: Co m ohu já a c o o s ta tn í............................................................................................18

Lekce 3: Co je v člově ku s k ry to...............................................................................................22

Lekce 4: O sada B e z p rá v í..........................................................................................................24

Lekce 5: Síla ro z h o d n u tí............................................................................................................26

Téma 2: KOMUNIKACE CITŮ..................................................................... 29

Lekce 6: P odvečerní bila n ce (co p o lš tá ř n e s c h o v á )..........................................................30

Lekce 7: Co s nám i c lo u m á.......................................................................................................32

Lekce 8: Jak se d o lesa v o lá ...?..............................................................................................34

Lekce 9: Past na h n ě v............................................................................................................... 38

Lekce 10: O so b n í scé n ář h n ě v u..............................................................................................40

Lekce 11: D obrý služebník, ale zlý pán ...............................................................................42

Lekce 12: Z a h ra da pro v š e c h n y s m y s ly................................................................................44

Téma 3: ASERTIVITA.....................................................................................47

Lekce 13: Dělám e něco pro s e b e............................................................................................48

Lekce 14: Práva - te n to k rá t pro m n e.....................................................................................52

Lekce 15: Já js e m m a n ip u lá tor, tě ší m ě ...............................................................................54

Lekce 16: Jak p ro s a d it svou bez z trá ty k y tič k y................................................................... 58

Lekce 17: O d d o v e d n o s ti к m is tr o v s tv í................................................................................62

Lekce 18: H ed vá b í a m e č...................................^ ....................................................................66

Téma 4: SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ....................................................................... 69

Lekce 19: D oteky lá s k y.............................................................................................................70

Lekce 20: Třináctá k o m n a ta.....................................................................................................74

Lekce 21: Na prahu d o s p ě lo s ti...............................................................................................78

Lekce 22: V ýsadní p rá v o...........................................................................................................82

Lekce 23: J á a rod in a - nabídky a o č e k á v á n í.......................................................................84

Téma 5: MÉDIA A JEJICH VLIV NA ČLOVĚKA.......................................87

Lekce 24: Síla slova, m o c o b r a z u...........................................................................................88

Lekce 25: N ávštěva „s e d m é v e lm o c i“ ....................................................................................92

Lekce 26: Tajem ství re k la m y....................................................................................................96

Lekce 27: Ž ijem e v m ediálním s v ě tě....................................................................................100


Téma 6: KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST............................................. 103

Lekce 28: P roso ciá lno st v n á s..............................................................................................104

L ekce 29: C o m ohu pro sociá ln ě n a b íd n o u t?.....................................................................110

Lekce 30: Na kole ke vzdělání, vzděláním ke s v o b o d ě ...............................................112

Téma 7: ETIKA A EKONOMIKA................................................................115

Lekce 31: L a byrin t fin a n c í...................................................................................................... 116

Lekce 32: Finanční pasti a s tra s ti..........................................................................................118

Lekce 33: H arpagon, ne bo b o n v iv á n ?................................................................................ 122

Lekce 34: Hra s tis íc ik o ru n o u.................................................................................................126

Téma 8: ETICKÉ CTNOSTI........................................................................129

Lekce 35: Dva b ře h y.................................................................................................................130

Lekce 36: P iknik ž iv o ta............................................................................................................ 134

9. ROČNÍK................................................................................................... 137

Téma 1: SOCIÁLNÍ EMPATIE.....................................................................139

Lekce 1: C o je n o rm á ln í..........................................................................................................140

Lekce 2: Je s p ra v e d ln o s t s le p á ?...........................................................................................146

Lekce 3: Č lo vě k v s í t i...............................................................................................................150

Lekce 4: S voboda, ne bo z á v is lo s t........................................................................................152

Lekce 5: Č lo vě k je sm rti blízek tím , že se n a ro d í..............................................................156

Téma 2: ASERTIVITA VE SKUPINĚ..........................................................159

Lekce 6: K ritizovat, ale n e b ýt při to m ve s p o r u.................................................................160

Lekce 7: M o n te ko vé a K apuleti z naší tříd y........................................................................ 162

Lekce 8: Král není d o m a.................... 164

Lekce 9: K ritika d o k a p s y........................................................................................................168

Lekce 10: Rizika ote vře ných k a re t.........................................................................................170

Téma 3: JÁ, POTENCIÁLNÍ VZOR PRO DRUHÉ.................................. 173

Lekce 11: Dvě stra n y je d n é m in c e....................................................................................... 174

Lekce 12: M o žn o st b ý t v z o re m .............................................................................................176

Lekce 13: Sam é d o b ré r a d y...................................................................................................178

Lekce 14: J a k zm ě n it lidi, aniž se jic h d o tk n e m e..............................................................182

L ekce 15: S tá t si za s v ý m ..................................................................................................... 186

Téma 4: KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST A ROZVOJOVÁ POMOC 189

Lekce 16: Jaké to je, kd yž jsou karty předem ro z d á n y.................................................190

Lekce 17: K dyž d v a dělají to té ž...........................................................................................194

Lekce 18: K d o ví, dokáže se b rá n it.................................................................................... 198

Lekce 19: H ledá se n á r o d....................................................................................................202


Lekce 20: Z a závojem p o z n á n í..............................................................................................206

Lekce 21: Kořeny a k m e n y.....................................................................................................210

Lekce 22: Nelze žít s m yslu p ln ý ž iv o t je n sám pro s e b e................................................. 214

Lekce 23: A d o p c e na d álku ja k o d o o p ra v d y.....................................................................218

Téma 5: DUCHOVNI ROZMĚR ČLOVĚKA.............................................221

Lekce 24: O tazníky kolem ž iv o ta a s m rti............................................................................ 222

Lekce 25: C esty poznání s v ě ta.............................................................................................226

Lekce 26: Kdo ch c e h ýb a t s v ě te m.......................................................................................232

Lekce 27: Můj „b e tlé m “ aneb K d o ke m ně p řic h á z í.........................................................238

Téma 6: ETICKÁ STRÁNKA LIDSKÉ SEXUALITY................................243

Lekce 28: Jakou barvu m á lá s k a...........................................................................................244

Lekce 29: P a rtnerství - ce lo ž iv o tn í ú k o l..............................................................................248

Lekce 30: Lásko, přináším ti d a r !......................................................................................... 250

Lekce 31: R odinný kruh - ro d in n ý d lu h...............................................................................252

Téma 7: ETICKÉ CTNOSTI....................................................................... 257

Lekce 32: Dveře, kterým i ke m ně vch á zí s v ě t...................................................................258

Lekce 33: C osi ta m ve m n ě....................................................................................................262

Lekce 34: A ku tn í p o lid š tě n í č lo v ě k a.................................................................................... 266

Lekce 35: Druhá š a n c e............................................................................................................268

Lekce 36: Na c e s tu...................................................................................................................272

ZÁVĚR........................................................................................................... 275

Použitá literatura........................................................................................276

Přílohy pro 8.ročník....................................................................................279

Moje hranice - ře še ní............................................................................. 280

Citové křižovatky - řešení.......................................................................................................281

Co na to m oje tě lo - řešení.....................................................................................................282

Nepravdivá zrcadla - ře š e n í.................................................................................................. 283

Já, m anipulátor - ře š e n í......................................................................................................... 284

Manipulátorské budíky - ře š e n í.............................................................................................285

Krok do světa lásky - řešení.................................................................................................. 286

Život s reklam ou 2 ....................................................................................................................287

Hra - bankovní ce sto va te l - řešení.......................................................................................288

Těžké rozhodování - n á p o v ě d a.............................................................................................289

Přílohy pro 9.ročník....................................................................................290

Pravda, nebo lež - řešení I I....................................................................................................291

Hra bublinky - ko n tro ln í lis t....................................................................................................292

Lásko, přináším ti d a r.............................................................................................................. 293


Příklady dobré praxe................................................................................. 294

M ezigenerační v z ta h y.............................................................................................................. 295

Ž iv o t s H IV.................................................................................................................................. 298

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova ...............303

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.........................312

8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.