načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Endoskopická chirurgie spodiny lební – Radim Lipna; Petr Matoušek autorů; kolektiv

Endoskopická chirurgie spodiny lební
-7%
sleva

Kniha: Endoskopická chirurgie spodiny lební
Autor: Radim Lipna; Petr Matoušek autorů; kolektiv

Problematika nádorů lebeční spodiny patří mezi hraniční oblasti oborů neurochirurgie a otorinolaryngologie. Na diagnostice a léčbě nádorů lebeční spodiny a řešení jejich komplikací ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  490 Kč 456
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Tobiáš
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 360
Rozměr: 22 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: editor: Viktor Chrobok
Skupina třídění: Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
Jazyk: česky
Datum vydání: 29.08.2014
ISBN: 978-80-7311-139-7
EAN: 9788073111397
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Problematika nádorů lebeční spodiny patří mezi hraniční oblasti oborů neurochirurgie a otorinolaryngologie. Na diagnostice a léčbě nádorů lebeční spodiny a řešení jejich komplikací se ale také významně podílejí pracovníci radiodiagnostiky, patologie, neurologie, endokrinologie, oční lékaři a onkologové.

V posledních letech došlo k rozvoji endoskopických technik, které se staly standardní metodou léčby většiny patologií selární oblasti a alternativou pro patologie v dalších oblastech lebeční spodiny. Hlavním cílem transnazální endoskopické chirurgie je minimální traumatizace tkání během přístupu k operované lézi a zároveň zachování stejných možností radikality operačního výkonu, což je však podmíněno úzkou spoluprací neurochirurga a otorinolaryngologa.

Cílem publikace je podat komplexní přehled současných znalostí a technických možností při endoskopickém řešení patologií spodiny lebeční. Vedle nosných kapitol, ve kterých se autoři věnují operační technice, je v monografii popsána také anatomie, fyziologie, patologické stavy, diagnostika a neoperační léčba nádorů selární oblasti a přilehlé části lebeční spodiny. Věříme, že díky multioborovému přístupu, který je hlavním hnacím motorem rozvoje v této oblasti, bude transnazální endoskopická technika přístupná co nejširšímu okruhu pacientů.

Přáli bychom si, aby se monografie stala užitečným zdrojem informací nejen lékařům chirurgických oborů, ale také spolupracujícím specialistům a střednímu zdravotnickému personálu. (mozkové nádory a likvorea)

Předmětná hesla
Endoskopická chirurgie
endoskopická neurochirurgie
báze lební
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Endoskopická chirurgie spodiny lební" doporučujeme také:
Krční metastázy Krční metastázy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

E N D O S K O P IC K Á C H IR U R G IE S P O D IN Y LEBNÍ

O BSAH

I. Ú V O D

1 M ožnosti endoskopickć c h iru rg ie IR. Lipina. Р. Matoušek)....................18

I . I Principy endoskopické c h iru rg ie...............................................................18

I .2 Indikace transnazální endoskopické ch iru rg ie............................................. 19

2 H isto rie tran sna zá ln í c h iru rg ie (R. Salznian, R Vacek, J. Hoza.

J. Kastner)..................................................................................................... 22

2 .1 Historie chirurgie nosu a vedlejších dutin nosních..................................... 22

2.2 Historie transnazální chirurgie hypofýzy a spodiny le b n í..........................24

3 Epidem iologie lézí spodiny lební ( 7ľ Krejčí. .1. Kastner)..........................27

3.1 Epidemiologie pituitárních nádorů................................................................27

3.2 Epidemiologie non-pituitárních patologií spodiny lební.............................28

3.3 Nádory očnice..................................................................................................30

II. A N A T O M IE A P A T O L O G IE L E B E Č N Í S P O D IN Y

4 C h iru rg ic k á anatom ie spodiny lební, sinonazální oblasti

a nosohltanu (M. Chovanec. T. Česák. L. Čábalová. P. Matoušek.

S. Potičný. R. L ip in a ).................................................................................... 36

4.1 Topografická anatomie spodiny lební .........................................................37

4.2 Anatomie sinonazální o b la s ti........................................................................40

4.3 Anatomie selární k ra jin y................................................................................53

4.4 Anatomie fossa pterygopalatina. fossa infratem poralis..............................61

5 Patologické léze spodiny leb ní (P. Buzrla. R. Lipina) .............................63

5.1 Přední jám a le b n í........................................................................................... 64

5.2 Střední jám a lební........................................................................................... 66

5.3 Nádory k liv u....................................................................................................73

l i l . D IA G N O S T IK A

6 D iagnostický a lg o ritm u s onemocnění spodiny lební IR. Lipina.

R. Matoušek)................................................................................................... 80

H )


O b s a h

6 .1 Iniciální příznaky a vyšetřeni......................................................................... 81

6.2 Diagnostický algoritm us specifických vyšetřeni...........................................82

7 E n d o krin o lo g ická Sym ptom atologie (J. C áp)............................................84

7.1 Hypopiluitarizm us ..........................................................................................84

7.2 Nadprodukce hormonů adenohypofýzy........................................................86

7.3 Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy....................................................92

8 O statní k lin ic k é p ro je v y (N. Jirásková. P. Čelakovský, M. Bor.

R. L ip ina ).........................................................................................................95

8.1 Oční Symptomatologie ...................................................................................95

8.2 Neurologická Symptomatologie......................................................................99

9 Zobrazovací m etody u p ato log ických stavů spodiny lební (.). Žižka.

R. L ip ina ).......................................................................................................103

9.1 Význam jed no tlivých zobrazovacích metod ..............................................103

9:2 Radiologický obraz patologických stavů ...................................................106

IV. C H IR U R G IC K Á L É Č B A

10 Technické vyb ave ní (P. Vacek. F. Zenga. J. Hoza.

Р. Komínek. R. Lipina. K. Zelenik)..............................................................122

10.1 Endoskopy...................................................................................................... 122

10.2 O R L nástroje...................................................................................................123

10.3 Neurochirurgické inštrumentárium...............................................................126

10.4 Peroperační n avigace....................................................................................128

10.5 Peroperační zobrazovací vyšetření...............................................................131

10.6 Peroperační elektrofyziologie........................................................................135

11 Transnazální endoskopické p řís tu p y ke spodině lební

(P. Matoušek. R. L ip ina )...............................................................................137

11. 1 Dělení přístupů dle přístupové cesty (k o rid o ru ).........................................140

11.2 Klasifikace přístupů dle roviny rozšíření....................................................142

11.3 Dělení přístupu dle c íle.................................................................................148

12 D u rá ln í reko nstru kce (P. Matoušek. R. L ip ina )........................................152

12.1 Rekonstrukce pooperačního durálního defektu...........................................152

12.2 Zevní lum bálni drenáž...................................................................................161

13 Indikace transnazální exstirpace adenomu h ypo fýzy (R. Lipina,

P. Matoušek)..................................................................................................163

I I


E N D O S K O P IC K Á C H IR U R G IE S P O D IN Y LEBNÍ

13.1 Indikace podle typu nádoru...........................................................................163

13.2 Srovnání endoskopické a m ikroskopické te chn iky.................................... 167

13.3 Kontraindikace endoskopického přístupu....................................................169

14 C h iru rg ic k á technika tran sna zá ln í exstirpace adenomu hypofýzy

(R. Lipina. P. Matoušek. P. Pacek) ...........................................................170

14.1 Predoperační příprava....................................................................................17 1

14.2 lntranazální fáze.............................................................................................172

14.3 Fáze exstirpace...............................................................................................176

14.4 Hemostáza...................................................................................................... 181

14.5 Rekonstrukční fáze ........................................................................................181

14.6 K a z u is tik y...................................................................................................... 182

15 In d ika ce rozšířeného transnazálního endoskopického p řístu p u

(R. Lipina. P. Matoušek) ............................................................................188

15.1 Rozšířený transnazální endoskopieký přístup.............................................188

15.2 Indikace dle lokalizace a typu nádoru..........................................................190

15.3 Srovnání endoskopické a m ikroskopické te chn iky....................................191

15.4 Kontraindikace................................................................................................193

16 C h iru rg ic k á technika rozšířeného transnazálního endoskopického

p řís tu p u v sagitální ro vin ě (R. Lipina. P. Matoušek)..............................195

16.1 Predoperační příprava a poloha pacienta....................................................196

16.2 Oblast přední já m y lební a selární k ra jin y..................................................197

16.3 Oblast k liv u...................................................................................................206

16.4 Oblast kraniocervikálního přechodu...........................................................2 10

16.5 K a z u is tik y......................................................................................................213

17 C h iru rg ic k á technika rozšířeného transnazálního endoskopického

p řís tu p u v k o ro n á rn í rovině (R. Lipina. P. M atoušek).........................219

17.1 Oblast očnice ................................................................................................219

17.2 Oblast kavernózního sinu, apexu pyramidy kosti skalní, laterální stěny

klínové dutiny, pterygopalatinní a infratemporální j á m y........................223

17.3 K a z u is tik y......................................................................................................228

18 Spontánna likvo re a (M. Sičák,.). Fabčin)................................................232

18.1 Etiológia a patogenéza.................................................................................232

18.2 Diagnóza.........................................................................................................234

18.3 L ie čb a.............................................................................................................239

12


O b s a h

V. P O O P E R A Č N Í A N Á S L E D N Á L É Č B A

I і) Pooperační péče (P. Matoušek. Š. Reguli. M. Formánek. T. Hrbáč) ....254

19.1 Všeobecná pooperační péče.........................................................................254

19.2 Nosní lik v o re a...............................................................................................256

19.3 Poruchy minerálové a vodní ro vn o vá h y.....................................................257

19.4 Pooperační péče o dutinu nosní....................................................................260

19.5 Sledování a kontroly po propuštění z nem ocnice......................................262

20 K o m plikace transnazálních endoskopických výkonu

(R. Lipina. P. Komínek. M. Šteffl. P. Matoušek. /І. Gál) .........................264

20.1 Neurochirurgické ko m p lika ce......................................................................264

20.2 O R L komplikace............................................................................................268

21 O šetřovatelská péče p ř i endoskopických operacích spodiny lební,

prevence k o m p lik a c í (J. M e jzlik..). Dvořáková. ./. Škvrňáková,

A. Pel la n i)..................................................................................................... 274

21.1 Příprava к operaci..........................................................................................274

2 1.2 Činnost sestry na operačním sále................................................................ 276

2 1.3 Ošetřovatelská péče o nemocné v pooperačním obd ob í...........................276

2 1.4 Dispenzární péče...........................................................................................283

2 1.5 Péče sestry o nástrojové a přístrojové vybavení na operačním sále

a ve speciálních rinologických poradnách.................................................283

2 1.6 Ošetřovatelské diagnózy............................................................................... 285

21.7 Prevence onemocnění spodiny leb ní...........................................................286

22 R a d io c h iru rg ic k á léčba (.1. Cvek. D. Feltl, L. Knybel. B. Otáhal) .......288

2 2 .1 Principy stereotaktické radiochirurgie.........................................................288

22.2 Stereotaktická radiochirurgie adenomů hypofýzy......................................291

22.3 Stereotaktická radiochirurgie kraniofaryngeomú.......................................292

22.4 Stereotaktická radiochirurgie meningeomú a ostatních nádorů................293

23 E n d o krin o lo g ická léčba (J. Č áp)...............................................................294

23.1 Substituční léčba hypopituitarizm u..............................................................294

23.2 Léčba hormonální nadprodukce...................................................................295

23.3 Léčba poruch minerální a vodní rovnováhy................................................297

V I. Z Á V Ě R

24 Poučení p ro p ra x i (P. Matoušek. R. Lipina. V. Chrobok).........................304

24.1 Definice transnazální endoskopické c h iru rg ie............................................304

13


E N D O S K O P IC K Á C H IR U R G IE S P O D IN Y LEBN l 24.2 Anatomie a patologie spodiny lební............................................................304

24.3 Diagnostika onemocnění spodiny le b n í......................................................305

24.4 Principy transnazální endoskopické chirurgie a používané přístupy 306 24.5 Indikace transnazální endoskopické c h iru rg ie...........................................307

24.6 Obecné zásady transnazální endoskopické operační techniky...................308

24.7 Pooperační péče a prevence k o m p lik a c í.....................................................3 10

V I I . P Ř ÍL O H Y

Slovníček základních pojmů (M. Formánek. P. Štrvmpl)......................................314

Doporučená lite ra tu ra..............................................................................................320

Slovníček jm e n (M. Formánek, Р. Matoušek)......................................................322

O autorech.................................................................................................................330

Seznam tabulek.........................................................................................................333

Seznam obrazových p řílo h ......................................................................................334

Seznam použitých zkratek.......................................................................................338

Seznam použitých zkratek - popisky o brázků..................................................... 340

R ejstřík......................................................................................................................342
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist