načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Endometrióza a neplodnost - Bob Flaws

Endometrióza a neplodnost

Elektronická kniha: Endometrióza a neplodnost
Autor:

Výzkumy ukazují, že endometrióza zasahuje 15% amerických žen v reprodukčním věku a je hlavní příčinou neplodnosti. Tato kniha vysvětluje, proč jsou endometrióza a neplodnost v ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Anahita s.r.o.
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 121
Rozměr: 23 cm
Úprava: tran : ilustrace
Spolupracovali: překlad: Ivana Dirk
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-877-4012-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha vysvětluje, proč jsou endometrióza a neplodnost v současné západní společnosti na vzestupu a popisuje, jak tradiční čínská medicína tato dvě často spolu související onemocnění diagnostikuje a léčí. Kniha zahrnuje návody prevence, stravování, cvičení a relaxačních terapií.

Popis nakladatele

Výzkumy ukazují, že endometrióza zasahuje 15% amerických žen v reprodukčním věku a je hlavní příčinou neplodnosti. Tato kniha vysvětluje, proč jsou endometrióza a neplodnost v současné západní společnosti na vzestupu a popisuje, jak tradiční čínská medicína tato dvě často spolu související onemocnění diagnostikuje a léčí. Kniha zahrnuje návody prevence, stravování, cvičení a relaxačních terapií.

Americký spisovatel Bob Flaws patří k nejpopulárnějším autorům v oboru čínské medicíny v anglickém jazyce. Napsal, přeložil nebo vydal více než 80 knížek o čínské medicíně a desítky článků publikovaných v odborných časopisech i populárním tisku. Je bývalým prezidentem a doživotním profesorem Asociace pro akupunkturu v Coloradu, profesorem a ředitelem Národní akademie akupunktury a orientální medicíny a vydavatelem jejího čtvrtletního časopisu.

Podle českých statistik trpí u nás endometriózou kolem 250 000 žen – u 30 – 50 % z nich způsobuje endometrióza neplodnost. Konvenční metody léčení jsou někdy dosti drastické – od operačních zákroků po předpisování antidepresiv - a jejich účinnost je často neuspokojivá. Proto přináší nakladatelství Anahita tento „manuál první pomoci“ při endometrióze také českým ženám.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Bob Flaws - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ENDOMETRIÓZA A NEPLODNOST

Bob Flaws

Endometriosis, Infertility & Traditional Chinese Medicine

A Laywoman’s Guide

All rights reserved

Překlad: I vana Dirk Lukačovičová

Redakční úprava: Danka Šárková

Jazyková úprava: Pavla Melicharová

Obálka, grafická úprava a typo: Adam Friedrich

České vydání: Anahita, s. r. o., Praha, www.anahitacz.cz

Tisk: Ottova tiskárna, s. r. o., Praha

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této knihy nesmí být kopírována, nahrávána, opisována

ani překládána do jiných jazyků bez písemného souhlasu nakladatele.

Copyright © 2009 Blue Poppy Press

Translation © 2016 I vana Dirk Lukačovičová

Czech Edition © 2016 Anahita

ISBN 978–80–87740–12–5Upozornění: Veškerá doporučení v této knize jsou autorem

uvedena v dobré víře. Autor ani nakladatel nenesouodpo

vědnost za případné chyby nebo opomenutí. Vydavatelod

mítá veškeré závazky za případné chyby nebo škody, které

by mohly vzniknout nesprávným pochopením neboapliko

váním rad uvedených v této knize. Nakladatel prezentuje

informace uvedené v knize pro srovnání a rozšířeníinforma

cí v této oblasti.

Nakladatel nedoporučuje ani neschvaluje samoléčení laiky.

Tradiční čínská medicína je odborná medicína,praktikova

ná školenými profesionály. Laici, kteří ji budou po přečtení

této knihy chtít využít, by se měli obrátit na lékařepraktiku

jící tradiční čínskou medicínu.


Endometrióza

a neplodnost

Návod

pro laiky

Bob Flaws

Diagnóza, prevence, dieta,

cvičení a relaxační terapie

podle tradiční čínské medicíny

A N A H I T A 2 0 1 6


6 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 7

Obsah

Předmluva.................................................................................................9

Úvod.................................................................................................11

ČÁST I: ENDOMETRIÓZA...............................................................13

Čínská lékařská teorie menstruace ............................................19

Čínská teorie příčin menstruačních problémů.....................23

Krevní prázdnota............................................................................23

Stagnující qi a stagnace krve.......................................................24

Šest příčin stagnace a horkosti..................................................26

Nadměrné nebo abnormální krvácení.....................................26

Čínská teorie protiproudové extrakce vlhkosti....................28

Teorie pěti prvků.............................................................................29

Čínská diagnóza endometriózy....................................................35

Stagnující qi a krevní stáze..........................................................36

Hromadění chladu způsobující krevní stázi..........................39

Hromadění horka s krevní stází.................................................42

Qi a krevní prázdnota s krevní stází.........................................43

Čínská prevence a léčba endometriózy....................................47

Prevence.............................................................................................47

Omezení stresu................................................................................48

Aerobní cvičení................................................................................50

Životospráva.....................................................................................51

Vyhněte se iatrogenezi..................................................................566 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 7 Léčebné metody...................................................................................61

Čínská herbální medicína.............................................................61

Akupunktura....................................................................................63

Vitaminy a potravinové doplňky ...............................................65

Orientální aromaterapie...............................................................66

Kombinace čínských a západních léčebných metod..........68

Těžiště léčby.....................................................................................71

Délka terapie.....................................................................................73

Kazuistiky...............................................................................................77

Případ 1..............................................................................................77

Případ 2..............................................................................................79

Případ 3..............................................................................................80

Případ 4..............................................................................................82

Případ 5..............................................................................................83

ČÁST II: NEPLODNOST....................................................................85

Prázdnota jater................................................................................87

Stíšnění jater a stagnující qi........................................................91

Prázdnota krve.................................................................................94

Chlad v děloze..................................................................................96

Horko ze stísnění............................................................................99

Hlenovitá vlhkost.........................................................................102

Kazuistiky............................................................................................109

Případ 1...........................................................................................109

Případ 2...........................................................................................110

Závěr.......................................................................................................113

Dodatek: Jak najít dobrého lékaře TČM................................114

Abecední rejstřík..............................................................................117

O B S A H


9


9P Ř E D M L U V A

Předmluva

Endometrióza a neplodnost u žen jsou

dva problémy, o kterých se v poslední

době v hromadných sdělovacích pro

středcích hodně píše. Zdá se, že výskyt

endometriózy stoupá, pokud tedy mů

žeme médiím důvěřovat. Současněstou

pá počet žen, které zkouší, často poprvé,

otěhotnět po třicítce, takže se zdá, že se

počet případů neplodnosti u žen také

zvyšuje dle statistiky. Diagnóza a léčba

těchto dvou onemocnění prostředkyzá

padní medicíny je drahá, invazivní, často

způsobující iatrogenní, tj. chybným lé

čením nebo chybnou diagnózou vyvola

ná, poškození a často bývá neúčinná. Na

rozdíl od západní medicínydiagnostiku

je tradiční čínská medicína tatoonemoc

nění bez drahých laboratorních metod

nebo invazivních traumatických operací.

Kromě toho léčba těchto onemocnění

pomocí čínské tradiční medicíny není

drahá, bere v úvahu lidskou bytost jako

celek a je mnohem efektivnější. Cituji

z přednášky dr. Bruce Holbroooka,před

nesené na třetím každoročním kongresu

Kanadské asociace pro lékařskou antro

pologii:

Čínská medicína umí vyléčit mnohem

šetrnějšími metodami většinu nemocí,

které západní medicína léčí operativ

ně. Příkladem je akutní zánět slepého

střeva, jehož léčba léčivými rostlinami

je samozřejmostí. Dalším příkladem je

endometrióza – už jen kvůli řešení této

nemoci pomocí tradiční čínské medicíny

by feministické hnutí na Západě mělo

zahrnout do svého programu úsilí opři

jetí jejích metod.

Jako americký praktik tradiční čínskéme

dicíny, který se specializuje nagynekolo

gii, jsem často zván k léčbě těchto dvou

nemocí. Tím jsem získal více neždeseti

letou praxi v léčbě a v řešení problémů,

které jsou s nimi v naší společnostispoje

ny. Už nějakou dobu jsem přesvědčen, že

trápení mnoha amerických žen by se dalo

z velké části předejít, kdyby lépe chápaly,

jak tyto nemoci podle teorie čínskéme

dicíny vznikají. Kdyby více žen rozumělo

příčinám těchto nemocí, samy by mohly

preventivně změnit způsob stravování,

cvičení a celého životního stylu nebo by

mohly vyhledat pomoc tradiční čínské

medicíny hned na začátku onemocnění,

kdy je léčba relativně snadná.

Bohužel, mnoho amerických žennej

prve podstoupí heroické úsilí vyléčit se

prostředky moderní západní medicíny.

Podle mého názoru by měly být tytolé

čebné metody vyhrazeny jen pro pokusy

vyléčit dlouhotrvající, pokročilé aopaku

jící se stavy, které humánnější, bezpeč

nější a přirozenější čínská terapie nebyla

schopna vyléčit. Aby zvolily tento způsob,


10 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 11

musí se však americké ženy dozvědět, že

metody tradiční čínské medicíny přiléč

bě endometriózy jsou logické, rozumné

a účinné. Jsem přesvědčen, že kdyby více

amerických žen mělo informace o těchto

výhodách a efektivitě, mnohem více by

ji také využilo, čímž by si často ušetřily

spoustu trápení.

Přesvědčil jsem se o tom na základě

důkazů ze své klinické praxe, a proto

jsem napsal tento úvod k diagnostice,

prevenci a léčbě endometriózy aneplod

nosti tradiční čínskou medicínou, která

je určena zvláště pro laickou veřejnost

v Americe. Upřímně bych si přál, abykni

ha pomohla pokud možno při prevenci

a v horším případě při včasné, snadné

a efektivní léčbě. Rovněž bych si přál, aby

čínská medicína byla konečně uznána

jako univerzálně platná, racionální, vy

spělá a profesionální medicína, kterou

skutečně je.

Bob Flax


10 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 11

Úvod

Endometrióza a neplodnost jsou uvede

ny v seznamech Merckova manuálu, bible

moderní západní medicíny, jako nemoci

alopatické (tj. vzniklé napadením zvenku

nebo vnitřní poruchou).

1

V tradiční čínské medicíně jeneplod

nost považována za nemoc, endomet

rióza však nikoli. Než ženská laická ve

řejnost pochopí tento vysoce racionální,

rozumný přístup čínské medicíny, musí

porozumět, v čem rozdíly spočívají.

Většina Američanů vyrostla na poznat

cích západní medicíny. Je natolik pevnou

součástí našeho vzdělání a našich zku

šeností, že podvědomě máme tendenci

zvažovat, posuzovat a srovnávat všechna

prohlášení týkající se zdraví a nemoci ve

světle této dominantní koncepce.

Popis zdraví a nemoci modernízápad

ní medicínou není jediný platný, logický

a systematický popis, který je možný.

Stejně jako mapa není totožná s teré

nem, který se pokouší popsat, existují

také rozdílné koncepční systémy, které

se snaží popsat realitu. Zda je popis, daný

systémem, platný, tzn. pragmatickyupo

třebitelný, záleží na tom, zda je logický,

konzistentní a empiricky prokazatelný

podle jeho vlastních kritérií popisu faktů.

V rámci jednoho systému se všechnypoj

my vztahují jen k jiným pojmům vrám

ci téhož systému. Slovo systém pochází

z řeckého synistanai a znamená dátdo

hromady skupinu věcí tak, aby vytvořily

jednotu nebo organický celek. Protože

všechny systémy jsou uzavřenými celky,

daný systém rozhodně nemůže býtade

kvátně popsán pojmy jiného, odlišného

systému. Otázkou není, zda jeden systém

je správnější než druhý, ale který z nich

funguje v daném případě lépe.

Tradiční čínská medicína je systémem,

který se vyvíjí více než 2000 let. Jedná se

o profesionální medicínu, nikoliv o lidové

léčitelství.

Ti, kdo ji rozvíjeli a praktikovali, patřili

tradičně k nejvzdělanější anejinteligent

nější části čínské společnosti.

2

Systém

čínské medicíny je přitom založen na

obecnějších popisech přírodních záko

nů a událostí. Číňané tradičně neoddělují

mikrokosmos od makrokosmu. Ačkoli se

čínské teorie vyjadřují v zdánlivě obec

nějších termínech, které se příslušníkům

západní kultury zdají netechnické, jsou

jejich pojmy přesně definované a mají

konzistentní logiku. Navíc se osvědčily

1

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Robert Berkow, ed., Merck, Sharp & Dohme Research

Laboratories, Parkway, NY, 1977, str. 900

2

Holbrook, Bruce, Chinese Psycho-Social Medicine, Doctor and Dang-ki: An intercultural Analysis,

Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica, No. 37, 1974, str. 97

Ú V O D


12 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T

jako praktické a empiricky účinné vprů

běhu mnoha set generací.

Proto musí západní žena, která není

odbornicí, nejprve zapomenout na svou

nedůvěru a nesmí se snažit hodnotit

platnost čínských lékařských koncepcí

západními měřítky. Někteří čtenáři ze

západní civilizace asi prohlásí, že tyto

západní pojmy jsou prostě „fakta“, ale ve

skutečnosti nejsou o nic prokazatelnější,

než čínské pojmy, protože souhrn pojmů

v kterémkoli z obou systémů jeprokaza

telný jen v rámci systému samého.

Problém nastává, když se snažíme

psát o čínské medicíně v angličtině (nebo

češtině) a musíme používat slova, která

už mají v západní medicíně jisté význa

my a konotace. Játra v čínské medicíně

nejsou játra ze západní učebnice biologie,

a ať už čtenář ví o játrech cokoli, musí

na to na okamžik zapomenout. Když se

játra v čínském pojetí zamění s játry dle

západního pojetí, pak se bude čínská

koncepce zdát divná, zjednodušující aar

chaická. Když ji však budeme posuzovat

na základě její vlastní podstaty v rámci

vlastního systému, budou „čínská“ játra

velmi jasným a praktickým pojmem vy

světlujícím mnohé, co zůstává v západní

medicíně skryto v temnotách.

Rozhodl jsem se psát o endometrióze

a neplodnosti ve stejné knize nejenpro

to, že jsou to momentálně dvě aktuální

gynekologická témata, ale protože pod

le západní medicíny může endometrió

za vést k ženské neplodnosti nebo je s ní

často spojena. Studie 365 žen provedená

Společností pro endometriózu vMilwau

kee ukázala, že 47 % žen, které trpěly

endometriózou, bylo také neplodných.

3

U amerických žen od 20 do 30 let jeen

dometrióza hlavní příčinou neplodnosti.

4

U veškeré populace amerických žen je

endometrióza nejobvyklejší příčinoune

plodnosti hned po myomech.

5

Odhaduje

se, že endometrióza ovlivňuje 15 %ame

rických žen v reprodukčním věku.

6

Také

v čínské medicíně se východní teorie

o kauzálním spojení endometriózy ane

plodnosti překrývají. Jakmile pochopíme

tradiční lékařskou teorii čínské medicí

ny o příčinách endometriózy, budeme

schopni porozumět mnohem snadněji

čínské teorii týkající se neplodnosti.

3

Older, Julia, Endometriosis, Charles Scribner’s Sons, NYC, 1984, str. 185

4

Ibid., str. 8

5

Ibid., str. 7

6

Ibid., str. 19


12 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T

· ČÁST I ·

ENDOMETRIÓZA


14 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 15

Podle Merckova manuálu definujezápad

ní medicína endometriózu jako„přítom

nost endometriálních tkání (vnitřní vý

stelky dělohy) v nenormálních lokacích,

včetně stěn dělohy, vaječníků nebo míst

mimo genitálie.“

7

Julia Olderová dálepo

pisuje toto onemocnění z perspektivyzá

padní medicíny takto:

U mnoha žen v reprodukčním věku se

část vnitřní výstelky dělohy, která jenor

málně vyplavována z těla menstruací,

dostává mimo dělohu a uchytí se tam.

U citlivých žen se tato výstelkaimplan

tuje na vaječnících, na vejcovodech, na

vnější stěně dělohy, na děložním čípku

nebo ve vagině. Toto onemocnění sena

zývá endometrióza.

8

Tato děložní tkáň se chová, jako byješ

tě byla v děloze a uniklé endometriální

buňky reagují každý měsíc na stejné

hormony, které vznikají při menstru

ačním cyklu. Ačkoli jsou už tedyvypu

zeny z domovské dělohy, sílí, zvětšují

se a krvácejí, jako by v děloze stále

byly. Pokud má žena štěstí, nejsou tyto

chybně umístěné endometriálníenklá

vy blízko nervových zakončení, a ne

způsobují bolest. Pokud blízko ner

vových zakončení jsou, působí ženě

utrpení.

9

První popis endometriální tkáně nachá

zející se mimo dělohu v západní lékař

ské literatuře pochází od francouzského

chirurga Saviarda z roku 1696.

10

V roce


14 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 15

1860 popsal endometriální tkáň, která

infiltrovala do dělohy, německý lékař

Rokitansky.

11

Nazval tuto infiltraci endometriosis

interna neboli adenomyoma. V roce 1873

provedl systematické zkoumání tétone

moci další německý lékař Kundrat.

12

Ale

teprve v roce 1922 americký lékař John

Sampson vytvořil pojem endometrióza

a podal lékařské vysvětlení, jakým způ

sobem se endometriální tkáň dostává

mimo dělohu.

13

Do vynálezu laparosko

pie v Americe roku 1968

14

bylo objevení

endometriální tkáně možné jen přiope

racích břišní dutiny, ať už diagnostických

nebo léčebných, nebo při pitvě. Do ob

jevu laparoskopie neměli západní lékaři

šanci vidět nebo zjistit endometriózu,

pokud tkáň nevyrostla a nerozmnožila se

tak výrazně, že byla hmatatelná při ruční

prohlídce pánevního dna.

Laparoskop je speciálně upravenáka

mera se studeným světlem na bázioptic

kých vláken, která se chirurgicky zasune

do břicha. Jejím prostřednictvím lékař

může vidět vnitřek břicha. Přilaparosko

pii může vizuálně rozeznatendometriál

ní tkáně na chybných místech, rostoucí

kolem dělohy, vaječníků nebo pobřišni

ce. Podle Julie Olderové se většina lékařů

shoduje, že jediný jistý způsob, jak zjis

tit, zda má žena endometriózu, jekom

binace endoskopie (vizuální prohlídka

optickými přístroji) a biopsie.

15

Vizuální

prohlídka obvykle znamená laparosko

pii a biopsie obvykle znamenálaparoto

mii, neboli odebrání endometriální tkáně

stejným chirurgickým řezem, kterým byl

vložen laparoskop. A tady mámevysvětle

ní, proč se endometrióza zdá být novou

nemocí.

Dokud se nezačaly dělat pitvy a břišní

operace, nemohla být tato nemoc známa.

Její definice záleží na možnosti podívat

se do dutiny břišní. Ve chvíli, kdy byla

vyvinuta relativně bezpečná metoda ná

hledu do břišní dutiny (laparoskopie),vý

skyt diagnózy této nemoci se dramaticky

zvýšil. Mohli bychom doslova říci, že tato

nemoc je produktem technologiepouží

vané k jejímu diagnostikování. To je také

důvod, proč se tato nemoc těší rostoucí

publicitě až od zavedení moderní lapa

roskopie v Americe roku 1968. Obrovský

rozruch vyvolávaný profesionálními eseji

i populárními články o endometriózepo

chází až z doby počátku 70. let.

Nejdříve se zdálo, že endometrióza je

nemocí bílých žen. Její diagnóza seome

zovala většinou na bílé ženy na vzestupu

po společenském žebříčku, dvacátnice

a třicátnice, „egocentrické, orientované

na kariéru, a bezdětné.“

16

Ale totopůvod

ní zhodnocení vyplynulo ze skutečnosti,

že zpočátku měli přístroje k provádění

laparoskopie jen prestižní, a proto dražší,

7

Merck Manual, op. cit., str. 7

8

Older, op. cit., str. 5

9

Ibid., str. 5

10

Lauerson, Niels, H. & De Sevaan, Constance, The

Endometriosis Answer Book: New Hope, New

Help, Rawson Associates, NYC, 1988, str. 40

11

Older, op. cit., str. 171

12

Ibid., str. 171

13

Ibid., str. 8

14

Ibid., str. 66

15

ibid., str. 48

16

Ibid., str. xvi

E N D O M E T R I Ó Z A


16 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 17

lékaři, a jen finančně dobře zabezpečené

ženy si mohly dovolit k těmto lékařům

jít. Tyto ženy byly většinou bílé bezdět

né ženy s profesí. Nyní se však ukázalo,

že nemoc kategorizovaná jakoendomet

rióza „postihuje všechny rasy a všechny

sociálně ekonomické sektory americké

společnosti.“

17

Také dr. Anne B. Wardová

konstatuje: „Jak se laparoskopie stávástá

le běžnější procedurou v rozvojovýchze

mích, je stále častěji objevována takéen

dometrióza.“

18

Jedná se o ironický zvrat

citátu z bible „hledej a nalezneš“.

Endometrióza existovala od počátků

zaznamenaných dějin. Jde jen o to, že

kategorie endometriózy byla definována

v západní medicíně poměrně nedávno.

Když se podíváme na doprovodné pocity

a symptomy endometriózy, zjistíme, že

takové příznaky pociťovaly ženy už před

dávnými časy.

19

V Merckově manuálu se

píše: „Endometrióza může být spojena

s pánevní bolestí, dysmenoreou nebohy

permenoreou (menoragií). Současně se

může vyskytovat také sterilita,dyspareu

nie a potíže s krevním tlakem.“

20

Dále může být endometrióza spoje

na s bolestí zad, bolestivou stolicí nebo

krvácením z konečníku,

21

předmenstru

ačním špiněním,

22

ischiasem,

23

častým

močením, hematurií, dysurií, zvracením,

bolestmi břicha, nadýmáním, bolestmi

v boku nebo s hemoptýzou.

24

Dysmenorea znamená bolestivou

menstruaci. Hypermenorea nebo meno

ragie znamená nadměrné menstruační

krvácení. Polymenorea neboli zkrácený

menstruační cyklus znamená krvácení,

které se dostavuje častěji než za 28 dní.

Sterilita je u žen častěji nazývánaneplod

nost. Dyspareunie je bodavá bolest při

pohlavním styku. Hematurie znamená

krev v moči. Dysurie znamená bolestivé

močení. Hemoptýza znamenávykašlávábr />

16 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 17

ní krve. Pánevní bolest znamená bolest

v dolní části břicha mimo dobu men

struace. Když k tomu dochází uprostřed

cyklu nebo ovulace, nazývají lékaři tuto

bolest střední bolest nebo německýmvý

razem mittelschmerz.

Avšak nejběžnějším symptomem en

dometriózy je bolestivá menstruace.

25

Ve stejné studii se 365 ženami, kte

rou jsme zmínili v úvodu, trpělo 97%

žen bolestivou menstruací; 62 % bolest

pociťovalo po celou dobu menstruace,

59 % mělo bolesti při pohlavním styku,

47 % bylo neplodných, 68 % trpělo prů

jmy, bolestmi střev a/nebo nadýmáním

v době menstruace a 41 % mělo během

menstruace pocity nevolnosti a nutkání

ke zvracení.

26

Bolest při menstruaci je tak

běžným symptomem endometriózy, že

dr. Robert Greenblatt, emeritní profesor

endokrinologie na lékařské fakultě vestá

tě Georgia, doporučuje, aby se „u každé

mladé ženy s bolestivou menstruacípro

věřilo podezření na endometriózu“.

27

Ačkoli tradiční čínská medicína ne

považuje endometriózu za nemoc jako

takovou, rozlišuje, kategorizuje a účin

ně léčí všechny příznaky a symptomy

spojené s endometriózou, které jsme

vyjmenovali výše. Čínská medicína má

odlišnou teorii pro diagnózu amechanis

mus onemocnění, vyjasňující proč daná

žena může mít jeden nebo více těchto

symptomů. Ačkoli západní medicína

má několik teorií, proč se endometriál

ní buňky mohou nacházet mimo dělo

hu (mimo sliznici dělohy), jsou to jen

teorie, z nichž žádná nebyla dokázána

přesvědčivou etiologií nebo kazuistikou.

Merckův manuál přechází otázku příči

ny úplně, takže se vyhne jakékolidisku

si o etiologii.

28

Naopak čínská medicína

může logicky a konzistentně vysvětlit na

základě vlastních fyziologických apato

genetických teorií, proč se tyto příznaky

a symptomy u jisté ženy v určitou dobu

objeví. A každý tento příznak může také

efektivně a bez velkých nákladů léčit.

17

Ward, Anne B., cit. in: Older, op. cit., str. xii

18

Ibid., str. xiii

19

Nejstarší zaznamenaný popis bolestivé menstruace je zachycen na Ebersově papyru ze starověkého

Egypta.

20

Merck Manual, op. cit., str. 900

21

Older, op. cit., str. 29

22

Ibid., str. 30

23

Ibid., str. 30

24

Ibid., str. 31

25

Ibid., str. 35

26

Ibid., str. 22

27

Greenblatt, Robert, cit in: Older, op. cit., str. 185

28

Merck Manual, op. cit., str. 185

E N D O M E T R I Ó Z A


18 E N D O M E T R I Ó Z A A N E P L O D N O S T 19
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist