načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska - Stanislav Štefáček

Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska

Elektronická kniha: Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska
Autor:

Publikace přináší přehled o 1 500 vodních plochách ze všech krajů a koutů naší země, dalších na 3 000 ploch je zmíněno v jejich rámci a v rejstříku, a to od nejmenších ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  160
+
-
5,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 84.5%hodnoceni - 84.5%hodnoceni - 84.5%hodnoceni - 84.5%hodnoceni - 84.5% 100%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Libri
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 367
Rozměr: 21 cm
Úprava: xiv stran barev. obr. příl. : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-727-7440-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Popis takřka 1500 míst se zadržovanou vodou: každé heslo obsahuje název, zatopenou plochu či objem, lokalizaci, tvar, druh plochy a poloha vzhledem k vodnímu toku. Dále se uvádí využití, příp. charakteristika hráze a vodní plochy přehrad.

Popis nakladatele

Publikace přináší přehled o 1 500 vodních plochách ze všech krajů a koutů naší země, dalších na 3 000 ploch je zmíněno v jejich rámci a v rejstříku, a to od nejmenších šumavských karových jezírek až po obrovité údolní nádrže jižní Moravy. Encyklopedický text o jednotlivých nádržích (umělých i přírodních) se nevěnuje jen hydrologickému a geografickému popisu, ale autor si všímá i možnosti sportovního, rekreačního či turistického vyžití, historických památek a přírodních pozoruhodností blízkého okolí.

Předmětná hesla
Rybníky -- Česko
stojaté vody -- Česko
Zařazeno v kategoriích
Stanislav Štefáček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 1


Hamerský rybník, kdysi vyhledávané lázeňské letovisko u obce Hamr na jezeře,

na dobové pohlednici

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 2


Encyklopedie vodních ploch

Čech, Moravy a Slezska

Stanislav Štefáček

Nakladatelství Libri

Praha 2010

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 3


Vychází s laskavou podporou Povodí Vltavy, státní podnik,

a firmy Metrostav, a. s.

© Stanislav Štefáček, 2010

Illustrations © Magda Andresová, Tomáš Holub a archiv Libri, 2010

© Libri, 2010

ISBN 978-80-7277-440-1

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 4


O b s a h

Úvodem ........................................................................................................................ 7

Země tisíců rybníků ...................................................................................................... 9

Seznam zkratek ............................................................................................................ 13

Encyklopedie vodních ploch ...................................................................................... 15

Slovníček odborných termínů ................................................................................ 347

Doporučená literatura a internetové odkazy ........................................................ 349

Rejstřík dalších vodních ploch ................................................................................ 351

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 5


vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 6


Ú v o d e m

Vážený čtenáři, tato encyklopedická publikace rozhodně není běžná četba. Vymyká se

totiž běžnému postupu přečíst knihu od začátku do konce – a s napětím čekat, jak to

vlastně dopadne. Zde je naproti tomu od počátku vše jasné: k souvislému čtení budete

mít vždy pouze to, o co sami projevíte laskavý zájem. V tom případě si přečtete vše orybníku, jezeru či údolní nádrži, které hodláte navštívit anebo vás z nejrůznějších důvodů

(velikost plochy, délka nádrže, možnost rybaření anebo kempování atd.) zajímá. Naprostá

většina z nich je obsažena v této knize Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy aSlezska.

Jelikož nešlo do jednoho svazku, a navíc jedním autorem zadokumentovat a popsat

úplně všechny vodní plochy, po dohodě s nakladatelstvím došlo k určitému výběru, který

byl dán především velikostí plochy. Přitom některé další vodní plochy jsou uváděny jen

proto, že sousedí s těmi „vybranými“ anebo vzhledem k tomu, že okolí i místní zajímavosti

jsou stejné jako u těch popisovaných. I tak encyklopedie popisuje bezmála 1 500 míst (!)

se zadržovanou vodou – od Malého Mechového jezírka (0,1 ha) až k údolní nádrži Lipno

(4 870 ha), ale v naprosté většině jen ty, které mají plochu od 7 ha výše. A teprve jejich

poslání – zejména jde-li o turisticky zajímavé lokality – či způsob a stáří jejich výstavby

pak určuje případně detailnější popis.

Snaha byla, aby každé heslo v publikaci obsahovalo následující údaje: název vodní

plochy (včetně alternativních jmen, uvedených též jako odkaz v rejstříku), zatopenouplochu či objem nádrže (v hektarech nebo v m

3

), její co nejpřesnější lokalizaci, tvar, druh

plochy (průtočná, neprůtočná, výtoková) a její polohu vzhledem k vodnímu toku (zda

leží na pravém či levém přítoku nebo v povodí). Dále se uvádí její možné využití:rybochovná, rekreační, sloužící k odběrům vody pro průmysl či zemědělství, vodárenská,kombinovaná apod. V některých případech bylo obtížné zjistit účel vodní plochy, ale prakticky

v každém rybníku je možné se vykoupat a snad v každé vodě (kromě vyloženě závadné

či kamencového jezera) je alespoň malá mřenka. U přehrad uvádíme i charakteristiku

hráze a vodní plochy (výška a délka hráze, objem, délka vzdutí, využití nádrže, možnosti

koupání...), u starších rybníků, pokud jsme to zjistili, alespoň století jejich vzniku. Nejméně

jsou v ČR zastoupena jezera ledovcového původu. A proto ani nejsou takto jiné vodní

plochy nazývány, ovšem existují výjimky, za všechny například Máchovo jezero!

Kromě popisu vodních ploch jsme nemohli opomenout ani zajímavosti v jejich blízkém

okolí, ať už se jedná o přírodní krásy, kulturní pamětihodnosti či jiné pozoruhodné objekty.

Předpokladem je, že zájemce o turistiku, rekreaci, rybolov, koupání, plachtění čiwindsurfing se bude chtít rozhlédnout také po okolí, ať už pojede autem, veřejnou dopravou,

na kole či půjde pěšky. Nejbližší zajímavá místa jmenovitě uvádíme v rubrice Okolí:anejčastěji jde o názvy vrchů, lesních ploch, přírodních zajímavostí i rezervací, kempů aj. Za

7

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 7


nimi po středníku následují sousedící vodní plochy, pokud tu ovšem jsou, tedy malé či

větší rybníky, nádrže, jezera, štěrkoviště, odstavená říční ramena. Mají-li tyto plochy vlastní

heslo, odkazuje na ně šipka před názvem. V ostatních případech se jedná nejčastěji o malé

vodní plochy (pod 7 ha), které jsou též umístěny v rejstříku. Pak následují Lokality: spoisem kulturních památek a jiných zajímavostí v nedalekém městě či obci (v závorce za názvem lokality je počet obyvatel po roce 2000), stručným popisem zajímavé architektury, případně i výzdoby a inventáře na zámku či hradu apod. U kostelů nebo kaplí je z valné většiny napsáno, komu jsou zasvěceny, a není-li uvedeno jinak, jde o římskokatolické kostely. Následuje-li za popisem lokality středník, je věnována pozornost ještě blízkému okolí této lokality. U většího počtu ploch, které se nacházejí blízko sebe, mohou býtlokality totožné, v tom případě je použit odkaz na jiné heslo, ve kterém je tato lokalita sjejími památkami již popsána (např. v blízkosti ÚN Bezdrev se nachází mj. Bezdrývka nebo Munický rybník, které mají vlastní heslo; u Bezdrevu se dozvíte více o Hluboké nadVltavou, na kterou se u těch dalších rybníků už jen poukazuje – Hluboká nad Vltavou viz Bezdrev).

Řazení jednotlivých hesel v encyklopedii, jakož i v doplňujícím rejstříku dalších vodních

ploch, je striktně abecední. Mají-li vodní plochy zachycené encyklopedií v samostatných

heslech stejný název (například Nový rybník), rozlišujeme je mezi sebou indexem (Nový

rybník

1–20

), a to postupně s jejich vzrůstající výměrou v ha. V rejstříku jsou v menší míře

též uvedeny alternativní názvy ploch s příslušným odkazem na stránku „svého“ hesla; tyto

varianty se liší od vžitých názvů, které vznikaly k přihlédnutím k době i krajovým činářečním zvyklostem. Proto se může zdát, že je způsob psaní prvních písmen u vodních

ploch nejednotný. Tyto názvy opatruje Názvoslovná komise Českého úřaduzeměměřičského a katastrálního a mnohé jsou již dávno součástí Zeměpisného lexikonu ČSR (1984),

jehož jsme se přidržovali. U ostatních názvů byla aplikována obdobná pravidla tvoření

zeměpisných názvů s vodní tematikou. Ale přesto se stává, že v internetovýchvyhledávačích, zejména u víceslovných názvů, najdete velká či malá písmena určitého rybníku

odlišně. Rejstřík se ale hlavně věnuje ostatním vodním plochám, na které v encyklopedii

již nezbylo místo v podobě vlastního, samostatného hesla. Čísla stránek za takovoulokalitou pak odkazují na místa, kde je o nich zmínka, což umožňuje jejich základní lokalizaci.

Součástí encyklopedie je také malý slovníček použitých odborných termínů týkajících

se hydrologie, jakož i seznam zkratek a doporučené literatury, která zájemcům nabídne

podrobnější informace zejména k památkám.

Autor i redakce si jsou velmi vědomi toho, že v tomto poměrně malém rozsahu není

samozřejmě ani možné k zařazeným heslům poskytnout vyčerpávající informace, ale jen

ty opravdu základní. Přesto věříme, že cíl, který si knížka vytkla, by se mohl naplnit. A to,

aby si čtenář i na tomto poměrně stručném výčtu uvědomil, kolika vodními plochami

oplýváme a jak jsou početné i rozmanité krásy naší vlasti, ať již v bohatství naší přírody,

množství památek nejrůznějšího druhu, ale i potencionálu lidí, kteří tu žili a žijí, a to v celé

jejich šíři a velikosti...

Autor

8

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 8


Z e m ě t i s í c ů r y b n í k ů ...

Zadáte-li si do internetového vyhledavače „Zemi tisíce jezer“, vypadne jen na Seznamu

více než 250 000 odkazů (nehledě na cizojazyčné mutace). Samozřejmě se tím míní Finsko

a není divu, vždyť je tam příroda obdařila asi 10 000 jezery. A to nás rozhodně ne. Jistě

není třeba podceňovat naše jezera, byť se už Bohuslav Balbín skepticky vyjádřil, že„vlastních jezer a tůní mají Čechy poskrovnu, že si ... pro malý počet a bezvýznamnost aninezasluhují zvláštní výčet“.

Zkusil jsem na internetu totéž se „Zemí tisíců rybníků“, neobjeví-li se odkaz na Českou

republiku. A objevil se, ale jeden jediný, a to na stránce nazvané příznačně Brouzdaliště...

A přitom u nás najdeme tolik rybníků, že by si Česko takovou poetickou přezdívku opravdu

zasloužilo. Navíc nevznikly jako dar od Pána Boha (pardon od Matky Přírody), aleusilovnou prací tisíců lidí a desítek generací. Než se mi dostal do rukou rukopis StanislavaŠtefáčka, ani jsem netušil, kolik těch rybníků vlastně máme. A protože by se opravdu všechny

naše vodní plochy do jedné knihy ani nevešly, museli jsme si stanovit jako kritérium (až

na výjimky), že zahrneme jen ty větší nad 7 ha, a navíc ještě omezíme ilustrační doprovod

a raději zařadíme podrobný rejstřík s dalšími plochami, které kniha mapuje, byť ne vsamostatných heslech. I díky tomu tak nevím dodnes, kolik vodních ploch u nás vlastně je

– a obávám se, že to neví vůbec nikdo (zejména, půjde-li o různé vesnické rybníčky a

přečetné požární nádrže) – ale zároveň soudím, že jejich počet asi není to nejdůležitější.

Libri se od počátku své existence snaží zachytit naše dědictví a k tomu rybníky a vodní

nádrže jako dílo lidských rukou, ale i nemnohá jezera jako dílo přírody bezesporu patří.

A tak se po knize o lázních a léčivých pramenech, mostech, soutocích našich řek, ale

i čtyřdílných Technických památkách (ty vedle jiných vodních děl zachycují jak přehrady,

vzniklé před rokem 1945, tak mnoho velkých rybníků a dovolím si je doporučit zejména

milovníkům technických dat), dostalo samostatné knihy i našim vodním plochám.

Klobouk dolů před autorem, který sice není žádný nováček a napsal už několik knih

věnovaných rybářským průvodcům po tekoucích vodách i vodních plochách a takéencyklopedii našich vodních toků, že se pustil do tak náročného díla, v němž zúročil svůj

celoživotní zájem. Tím spíše, že někdy jsou k dispozici údaje značně rozdílné, kusé, anebo

žádné..., kolísají jak samotné názvy (to jsme se snažili vyřešit připojeným rejstříkem), tak

i způsob použití velkých a malých písmen... Přes snahu autora i redakce se jistě ani nám

nepodařilo uvést vždy správné údaje, což ale můžete Vy, laskaví čtenáři, napravit, když

nám napíšete a na případná nedopatření upozorníte.

Navíc Štefáčkova kniha není zaměřena jen na popis vodní plochy a jejího využití včetně

rekreačního, ale všímá si vždy také nejbližšího okolí, přírodních i kulturních památek, a to

nejen těch proslulých, ale i všech menších vesniček a obcí či měst, kostelíků, kaplí, zřícenin,

přírodních zajímavostí, skal, vyhlídek, prostě přináší zájemcům o turistiku a naši minulost

9

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 9


základní informace, co lze v okolí vyhledat a spatřit. Vědomě se tak vrací k bohužel už

dlouho zapomínanému odkazu našich předků, kteří s citem tvořili to, čemu se říká kulturní

krajina, kdy i užitková díla, kterými rybníky – a těch je v knize samozřejmě naprostápřevaha – nesporně byly, s rozmyslem zasazovali do krajiny.

Většina z nás má samozřejmě povědomí o rožmberské či pernštejnské rybničnísoustavě, jejichž vrchol se datuje už do 16. století, kdy ryby tvořily i významný vývozní artikl.

Jména jako Štěpánek Netolický či Jakub Krčín z Jelčan dodnes neztratila svou proslulost.

Ovšem na mnohé a mnohé další se už pozapomnělo, stejně jako na fakt, že rybníky byly

zakládány už mnohem dříve a také na celé řadě dalších míst, doslova téměř všude. Vnedávné minulosti se jaksi neslušelo připomínat, že k nám znalosti o jejich budování i chovu

ryb přinášely zpočátku církevní řády počínaje benediktiny, přes cisterciáky a premonstráty.

Vždyť ryba byla pro křesťany především postní jídlo, a byť Kosmas vkládal do úst praotci

Čechovi slova, že jsou u nás „vody hojné a nad obyčej rybnaté“, záhy to už nestačilo.

Ostatně o úloze církve při zakládání rybníků vypovídají i jména mnohých z nich: Farář,

Velký i Malý farský, Mnich, Mnišský, Nadmnišský, Jeptiška, Křtěný, Jezuitský, Kartouzský,

Křižovník, Emauzský, Kostelní i Podkostelní, Cirkvičný, Konvent, Opatský i Opatovský,

Převorovský, Klášterský, Kněžský, Děkanský, Prelátský, Biskupský, a dokonce i Papež, ale

najde se i pár Kacířů a též Poloboží, Zbožňov a Nebeský. Není jistě náhodou, že naše

nejvýznamnější dílo o rybníkářství a chovu ryb ze 30. let 16. století O rybnících a rybách,

které v nich žijí(většinou zkráceněO rybnících), které získalo ohlas v celé Evropě, pochází

z pera nejprve biskupského sekretáře a poté biskupa olomouckého Jana Doubravia,jemuž se přičítá i vybudování Záhlinické soustavy rybníků. Ve svém spise vycházel zpoznámek svého předchůdce na biskupském stolci, ale i z vlastního pozorování a studia. Napsal

ho jako humanista v jazyce vzdělanců, latině, a brzy se dočkal jak řady knižních vydání,

tak i překladu do angličtiny či polštiny, jen do češtiny až ve 20. století.

Byla to ale právě jména, která mě v této encyklopedii hned při prvním čtení velicezaujala. Kdo další patřil zejména ve starších dobách k zakladatelům rybníků, vypovídají jejich

jména jako Panský, mnoho Zámeckých či Podzámeckých, ale i Kastelský, ojediněleHradecký či Hradní, Hrádeček, Hradiště a také Tvrzský či Strážov, panovníkům (čili královské

komoře) patřily Komorní, najdeme Panský i Panin, Dvorní, Podedvorní, Dvorský iZádvorský, Kněžic(ký), Knížecí, Král, Králův, Královský i Králomožný. Z dalších „hodností“ odnejnižších po ty nejvyšší je možno připomenout mj. Pěšák (což je pojem rybniční, nevojenský), Soldát, Strážník (Malý i Velký), Služebník a Služebný, Hospodář (Mladý i Starý), Důchodenský, Komorník, Panoš, Dvořák, Rytíř, Rytířský, Hejtmánek, Starosta, Fojtovský, Šafář, Regent, Šlechtic, Šlechtů, Purkrabí, Kancléřský.

Samostatnou kapitolu by si zasloužilo, jak se vodní plochy zapsaly do písní i literatury.

Kdo by neznal Už se ten Tálínskej rybník nahání..., nevzpomněl na Máchu, jehož jezero

je ale rybník! (Balbín k tomu uvádí, že ho dal „pod hradem Bezděz Léta Páně 1366 velkým

úsilím vybudovat a naplnit čerstvou vodou sám vznešený císař Karel IV..., který neváhal

přispět k dílu svýma urozenýma rukama“), starší ročníky vědí ještě ze školních lavic, že

rybník Hejtman posloužil jako múza Františku Hrubínovi, zatímco jeho vrstevník Vilém

10

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 10


Závada jako nutnou úlitbu budovatelskému režimu opěvoval Vodní přehradu. Kolikalegendami (až po tu vytvořenou StB) bylo opředeno Čertovo či Černé jezero...

Je třeba připomenout, že rybníky, byť od toho mají jméno, zdaleka nesloužily jen k chovu ryb. Mnohé měly i další funkce, z nichž jedna byla i ochrana před záplavami, vzpomeňme s vděkem alespoň na Rožmberk, který docela nedávno zachránil Prahu před mnohem větší katastrofou, než ji o povodních postihla... Další zase poskytovaly vodní energii i samu vodu, a to nejen pro mlýny (Mlýnský, Mlýnek, Mlynářův, Mlynářka iněmecky Mollerovský), ale také pro hamry, stoupy, valchy, pivovary a další provozy (Hamr, Hamerský, Dolní a Horní Hamerníků, Buchhamer, Hutní i Huťský, Starohuťský,Vysokoecký, Struský, Kovářský či Kovářovský, Ruda, Rudský, ale také Valcha, Stoupa, Šlejferna, Jahelník, Kroupovský, Pilský, Dehtář, Mydlovarský, Pivovarský).

U jmen samozřejmě narazíme i na taková, která „čekáme“ a jsou spojená s faunou a flórou: Rosnička, Žabí, Žabinec, Žabakor, Žabov, Žabrkoč, Ráček, Rakovec, Mušlov, ale také Hadí. Hodně jmen pochází od ptáků: od obecného Ptáček, přes chovné Kachní, Kachník, Kačenec, Kačer, Kačák, Husí, Husičkář, z dalších je i v našem neúplném výběru zastoupen Bažantí i Bažantula, Brabčák, Bukač, Čápský (i Horčápský a Výčapský), Datlík, Holub, Holoubkův, Chocholouš, Káňov, Kukačka, Labuť, Labutí i Labutinka, Jestřabice, Pávek, Racek, Tetřeví, Slavíček, Sojkův, Soví, Stehlík, Sýkora, Sýkorák i Sýkorník, Špačkov, Vrabec, Výrovský i Výrovice. A to je také jedno z dalších „poslání“ vodních ploch –hnízdiště – ať už dočasné, nebo trvalé – především vodního ptactva.

Méně je kupodivu zastoupen ve jménech hmyz, byť některý v létě turistům dokáže pobyt u rybníka pěkně znepříjemnit: Komárovský, Vosí, Zlatohlav, Muší křídlo, Roháč, najde se i Šváb, zatímco Rus k nám tehdy, zaplať Pán Bůh, ještě nedorazil...

Z dalších zvířat je to dnes už téměř neznámý bobr (Bobrov, Bobří, a to Malý i Velký), dále Ježkovský, Veverský, Zaječí, Králík, Liščí, Vlkovský, Vlček, z domácích Beránkův,Beranovec, Kozí, Kozlovský, Vepřovský i Nesviňský, Kobylí, Klusák, Kravský, Kočkov, Kocour, Čubka, z cizokrajných je to Hroch (a hned Velký). A samozřejmě nechybí ani jménaodvozená od ryb: Kaprov i Kapr, Kaprový, Karásek, Úhoří, Štičí i Rejštičí, Pstruží, kupodivu i Herinkovský.

Další pochází od stromů a další flóry, která se snad vyskytovala na hrázi či v okolí:Březový, Lípa, Lipový, Dubový, Dubný, Smrk, Smrkovec, Smrkový, Smrčků, Olšový, Olší,

Ořechovský, Osika, Tis, Tisovák, Borský, Vrbový i Vrbinec, Jalovcový, ale také Sítinový,

Konopný, Vrbinec, Rákosový, a dokonce i pohádkový Rákosník, Trávní, Luční a pak Senný,

Chmelovský, Přesličkový, Heřmánek, Jahoda, Květoňovský...

Jiný okruh tvoří názvy související s rybníkářstvím: Bašta, Čerpák, Krčín, Sádkový aNadsádkový, Nad Sádkami, Podsádčí, Stav a Stávek, Velké Stavidlo, Plodový, Tažný i Výtažník,

Měrák, Chodec, Haltýř, Dvouhrázný, Obecní, Koryto, Žleb, Hluboký, Bezedno, Propast,

ale i Bahnitý, Blato, Blatec, Blatečko, Hliněný, Hlinitý, Mělčina, Kaliště.

Nikoho nepřekvapí, že najdeme Mokrý rybník, ale že je také Suchý anebo Suchánek,

či dokonce Sahara, Spálený a Požár? Také „moderní“ názvy jako Silniční, Tovární, Nádražní,

Malý a Velký ústavní bychom asi nečekali.

11

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 11


Jiné názvy zachycují často již neexistující povolání jako Dráteník, Písař, Švec, Zahradník, Šenkýř, Krčmařík, Bačův, Hlásný, Kartáčník, Lesník, Myslivecký i Pytlácký, Krejčí i Tovaryš, Pastejřka a další mizející slova Šlejferna, Pazderna, Motovidlo.

Těžko rozhodnout, zda se při pojmenování řídili jen tvarem rybníka, když čteme názvy jako Peřinka, Punčocha i Punčoška, Duchna, Prádlo, Knoflík, Řemínek, Nohavice (Velká i Malá), Klobouček, Kloboučníků, Chobot, Mošnička, Nosovský, Klec.

Rozhodně lze ze jmen rybníků „postavit“ dům, kde je Jizba, Schod, Světlík, Pokoj či Ma lý Pokoj a v něm Stolec, Skříň, Truhličky, Police, V kolébce, Zrcadlo, Podlážka, Kuchyň či Kuchyňka a v ní také Kuchař, najde se i nějaké vybavení: Kalich, Malý kotelský, Miska, Rendlíček, Řešato.

Opominuto nebylo ani jídlo: Polívkův, Rohlík, Rohlíček i Houskův, Homolka, Jelito, Klobása, Paštický, Masáček, respektive jeho gargantuovské následky: Lačnov, Srkovec, Nadýmák, Nadýmač a Nadýmáček, až po Srálkovský a Kakalík, zastoupena je Malá Strana i Velká Strana, ale také Nesvačil, Hlad, Hladov, Nesyt, Hubenov...

Některá jména rybníků jsou opravdu pozoruhodná, za všechny alespoň: Stojespal, Sed milhář, Potěšílek, Posměch i Posmíšek, Překvapil, Šalba, Tupý, Zimolejsek, milovníky židovských anekdot potěší Roubíček (chybí však pan Khon). Je tu Velebil i Plaček, Mrhal, Čekal i Pilný, Vylhal i Nezmar, Škaredý, Škarohled, Šilhavý, Pýchovec i Těšín, Nedovedlo i Potěšil, Vyplatil či Mozol, Vymyslík, Velká Outrata, Chválovec, Překvapil.

Opominut při výběru jmen nebyl ani rozličný stav: Křtěný, Nalezený, Velký i MalýPanenský, Panic, Vdovec i Starý Vdovec, Sirotek, Matka, Stařeček, Bába, Babka, Babí,Svobodný, Ženich, Ženský.

A nakonec jsem si nechal vždy populární „černou kroniku“, na kterou si zjevně potrpěli i naši předci: Malý i Velký Bědný, Brložský, Hrozný, Hrubý, Chudý, Klec, Krvavý, Křivoš, Lačnov i Lačná, Lžín (Nový), Mordýř, Nadávky, Nalezený, Nemravný, Nepřízeň,Nerabov, Nesvorný, Neštěstí, Nuzov, Oběšenec, Oběšený, Podřezaný, Pohořelec, Požár,Proklatý, Puštěnec, Pýcha, Pytlák, Prchal, Skopaný, Skučák, Spurný, Strachovec, Strašný, Šalba, Šatlava i Šatlavy, Šibeničník, Šibeňák, Špitálek i Špitálský, Traviční, Travičník, našel se hned párek Utopenců, nepotěší jistě ani Velká Outrata, natož Vazebný, Vrah, Vražedný,Vydloubal, Vylhal, Výprask, Zármutek, Závist i Závistivý (Malý i Velký), Zlámanec, Zlo, Zhejral,

Zmrhal, a už tehdy nejprve přišla Zástava, aby dotyčný skončil jako Žebrák, Žebrácký, Žeb -

rákov.

Tak Vám přeji hezké počtení a ať Vám kniha dobře slouží při toulkách!

František Honzák, šéfredaktor Libri

12

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:57 Stránka 12


Č Čechy

č. číslo

čp. číslo popisné

ČR Česká republika

čs. československý

ha hektary

CHKO chráněná krajinná oblast

J jih, jižně, jižní

JČ jižní Čechy

JM jižní Morava

JV jihovýchod, jihovýchodně,

jihovýchodní

JVČ jihovýchodní Čechy

JVM jihovýchodní Morava

JZ jihozápad, jihozápadně,

jihozápadní

JZČ jihozápadní Čechy

JZM jihozápadní Morava

km kilometr

km

2

kilometr čtvereční

M Morava

max. maximální

mil. milion

m metr, metrů nad mořem

m

3

metry kubické

NKP národní kulturní památka

NPP národní přírodní památka

NPR národní přírodní rezervace

P. Panna, Panny

PR přírodní rezervace

PZ přírodní zajímavost

S sever, severně, severní

SČ severní Čechy

SL Slezsko

SM severní Morava

STŘČ střední Čechy

STŘM střední Morava

sv. svatý

SV severovýchod, severovýchodně,

severovýchodní

SVČ severovýchodní Čechy

SVM severovýchodní Morava

SZ severozápad, severozápadně,

severozápadní

SZČ severozápadní Čechy

SZM severozápadní Morava

tis. tisíc

TP technická památka

tzv. takzvaný, takzvaně

ÚN údolní nádrž

UNESCO Organizace Spojených národů

pro výchovu, vědu a kulturu

V východ, východně, východní

VČ východní Čechy

VM východní Morava

Z západ, západně, západní

ZČ západní Čechy

ZM západní Morava

žel. železniční

➚ odkaz na heslo

13

S e z n a m z k r a t e k

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 13


vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 14


E n c y k l o p e d i e v o d n í c h p l o c h

Adamovský rybník (8 ha) JČ mezi Ledenicemi a Petrovicemi, 4,5 km SV od Borovan na

levém přítoku Zlaté stoky, Spolském potoce. Rybník s podlouhlým ostrůvkem přístupný

po místních komunikacích má ze tří stran les, slouží k chovu ryb i jako přírodní koupaliště.

Okolí: Velká Vlčná, Stávky (480 m), Bornice, Pláně (470 m); rybníky ➚Výskok, Žabrkoč.

Lokality: Ledenice (2 114) kostel sv. Vavřince, kamenný pranýř.

Amerika, též Městský rybník (45 ha) ZČ u Klestu 2 km JZ od Františkových Lázní nanáhonu Slatinského potoka v Chebské pánvi, je rybochovný. Rekreanti mají vymezen prostor

ke koupání, k dispozici je půjčovna loděk, tábořit lze v autokempu Jadran. Plocha tvaru

ptačí hlavy s dlouhou zátokou (900 m) má uprostřed velký zarostlý koberec. Podél S břehu

vede silnice Lužná – Františkovy Lázně. Okolí: Pod Floridou, Slatina, PZ Amerika, Komorní

Hůrka (503 m); rybníky Miska, Horní, Ptačí, Říční, Klára, ÚN ➚Skalka. Lokality:Františkovy Lázně (5 184) léčba nemocí ženských, ústrojí oběhového a pohybového,Společenský dům, pavilony: Louisina a Studeného pramene, Františkova pramene, Solného

a Lučního pramene s kolonádou, kostel Povýšení sv. Kříže, evangelický kostel, pravoslavná

cerkev sv. Olgy; lázeňský dům Zlatá studna, Císařské lázně, dvorana Glauberovýchpramenů, Balneologické muzeum; v okolí Antonínova výšina (485 m) s vyhlídkou, PR Hájek

(Soos) – rašeliniště s bahenními sopkami, teplými prameny a zajímavou květenou,Komorní Hůrka (503 m) vyhaslá sopka, na jejímž svahu vyúsťuje štola.

Andělský rybník, též Dlouhý rybník (9 ha) ZČ u Tisové 6,2 km JV od Tachova na pravém

přítoku Mže v Tachovské brázdě, je výtokový a rybochovný. Plocha tvaru lidské hlavy

v otevřené krajině je poměrně zarostlá. Břehy s místním ozeleněním mají na J stromy,

uVbřehu vede silnice Tisová – Staré Sedliště. Okolí: Na Vrchu (525 m), U Rozcestí

(518 m), PZ Tisovské rybníky, javor klen; rybníky Pijavka, Bezděkovský, ➚Borský

2

, Velký

a Malý podvesný. Lokality: Lhotka u Tisové, zámeček, zachovány prostory se zrcadlovými

klenbami a štukovou výzdobou. Staré Sedliště (996) kostel sv. Prokopa a Oldřicha.Tisová (459) kostel sv. Mikuláše s chórovou věží.

Anenský rybník (17 ha) ZČ v údolí osady Svatá Anna 1,7 km SZ od Plané na levém příto -

ku Hamerského potoka v Tachovské brázdě. Slouží k chovu ryb, je biologickou rezervací

vodní květeny. Má travnatý břeh, písčité a bahnité dno s pozvolným spádem do 5 m.

Atypická plocha s jednou dlouhou zátokou má břehy s místním ozeleněním, na Z a J les;

PR Anenské rybníky – hnízdiště racka chechtavého. Podél J břehu vede silnice Planá –

Zadní Chodov. Okolí: Sv. Anna, židovský hřbitov, Rybárna; rybníky ➚Labutí, Nový velký,

Mlýnský, Výprask, Kučerův. Lokality: Chodová Planá (1 801) starý zámek, dvoukřídlý

15

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 15


patrový, nový zámek s anglickým parkem, kostel sv. Jana Křtitele; v okolí rybník➚Regent

s loděnicí jachet, Lazurový vrch se zbytky štol, Dolní Kramolín s minerálním pramenem

Ilsano. Planá (5 045) zámek s parkem; farní kostel Nanebevzetí P. Marie, kostel sv. Petra; rozhledna Bohušův vrch. Baba (10 ha) JČ mezi Borovany a Hlubokou v Třeboňské pánvi na pravém přítokuStropnice, je rybochovný, napájen Chrastským a Vrcovským potokem. Má travnatý břeh, ze dvou stran jsou písčité pláže, hlinitopísčité dno s mírným spádem má hloubku do 2 m. Trojúhelníková plocha má břehy s místním ozeleněním, na S je malý lesík, na J vede žel. trať. Okolí: Na Loučkách, Pod Pláněmi (470 m), Padělky, Nový Dvůr, Kuchyňka; rybníky ➚Bašta, Krčín, Výkotná, Linda. Lokality: Borovany (3 312) proboštství augustiniánůkanovníků, trojkřídlý patrový zámek, kostel Navštívení P. Marie; Pohraniční skanzen.Trocnov, památník Jana Žižky (NKP). Babín (11 ha) ZM u Budče 3,7 km JZ od Žďáru nad Sázavou na Oslavě, je rybochovný a slouží jako ochranářská stanice CHKO Žďárské vrchy. Břehy s místním ozeleněním, při V břehu je podlouhlý ostrůvek. Okolí: Babín, Hamerský kopec (593 m), Kopeček (599 m), Zadní Holetín; rybníky ➚Matějovský, Šramový, Obecní. Lokality: Žďár nad Sázavou viz Bránský. Babylón (13 ha) ZČ v rekreačním středisku Babylon na Trhanovském potoce 5,8 km JZ od Domažlic, slouží k chovu ryb a odběrům vody. Má travnatý břeh, písčitou pláž i dno s pozvolným spádem, vymezen prostor pro neplavce. Je využíván ke koupání, plachtění, veslování i windsurfingu. K dispozici je půjčovna loděk, autokemp i ubytování v chatkách. Plocha tvaru číslice 1 má břehy porostlé stromy, na J je v kontaktu s domovní zástavbou. Při Z břehu vede silnice Draženov – Horní Folmava. Okolí: Pila, Baštírna, U Šandu, Na Štejfu, Na Pohodnici, U Honesa, Na Hlavě (533 m), PZ Sokolova vyhlídka, Louka uŠnajberského rybníka; rybníky ➚Černý

1

, Zelenovský, Strakovský, Šnejberský, Velký,Hadrovec; náhon Teplé Bystřice. Lokality: Domažlice viz Smolovský rybník.

Barachovec (11 ha) JČ u Nových Kestřan 8,6 km V od Strakonic na Vítkovském potoce,

levém přítoku Otavy, je průtočný. Obdélná plocha má 4 různě velké zátoky. Břehy s míst -

ním ozeleněním mají při V straně les. Okolí: Horný (420 m), Poledník, PZ a rybník➚Velký potočný, a dále ➚Velký vítkovský, Novokestřanský. Lokality: Dobev (730) koncem

18. století vybudováno 36 domů pro plavce vorů a dřevaře (Nová Dobev); v okolírozhledna Velký Kamýk (531 m).Štěkeň (913) čtyřkřídlý zámek, kostel sv. Mikuláše, hřbitov

s kostnicí, zámecký park; v okolí Sudoměř, Strakonice.

Barbora (11 ha) SZČ na V okraji Duchcova v Mostecké pánvi. Rybník je neprůtočný,téměř celý obklopen domovní zástavbou a chatovými osadami. Plocha s malým zarostlým

ostrůvkem má břehy s místním ozeleněním, které jsou na J lemovány silnicí Duchcov – 16

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 16


Želénky. Okolí: Křinec (241 m); rybníky Malá Barbora, Leontýna, Vinduška, ÚN

➚Všechlapy. Lokality: Duchcov-město (8 913) kostel Zvěstování P. Marie, hřbitovní kostel

sv. Barbory, evangelický kostel s farou, památník katastrofy na dole Döllinger; v okolírekreační oblast Leontina, hrad Osek, Teplice, Dubí. Duchcov-zámek – barokní komplex

po úpravách: čestný dvůr, zámecká obrazárna, Casanova zde napsal paměti, zámeckázahrada; do zámku a parku je bezbariérový přístup.

Barnovská, též Vodní nádrž Barnov (21 ha) SM u Hadinky 7,5 km JV od Budišova nad

Budišovkou v Nízkém Jeseníku ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, leží na řece

Odře. Téměř ze všech stran je obklopena lesem. Okolí: U Hadinky, Častochovskékamenné moře, Olověný vrch (616 m). Lokality: Staré Oldřůvky, kostel Navštívení P.Marie s 3 kaplemi v okolí; břidlicový důl. Budišov nad Budišovkou (3 149) barokní kostel

Nanebevzetí P. Marie.

Bartošovické rybníky (121 ha) SM mezi Pustějovem a Bartošovicemi 3,6 km JZ odStudénky na pravém přítoku náhonu Odry v CHKO Poodří. Větší plochu má Dolníbartošovický (74 ha), menší je Horní bartošovický (47 ha), oba slouží především k chovu ryb; je

tu vzácná vodní květena. Plocha Dolního rybníka se 4 ostrůvky má břehy s místnímozeleněním, na SV je v kontaktu s domovní zástavbou. Horní rybník má na hladině 3 dlouhé

a několik menších ostrůvků, břehy jsou porostlé stromy, na J je les. Okolí: PZ Koryta, Kot -

vice, Bartošovický luh, Pusté nivy (242 m), Bartošovický kopec (277 m); rybníky ➚Kačák,

➚Kotvice, ➚Nový

16

. Lokality: Bartošovice(1 606) dvoukřídlý třípatrový zámek; z kostela

sv. Ondřeje se zachovala věž; PZ Sedlnické sněženky; stanice dravců. Nová Horka (334)

zámek je patrová trojkřídlá budova, pozoruhodná sala terrena, kaple.

Baška ÚN (32 ha) SL 3 km JV od Frýdku-Místku na Baštici, pravém přítoku Ostravice,

v Podbeskydské pahorkatině (od roku 1963). Zemní hráz je vysoká 8,5 m, délka v koruně

962 m. Plocha s 1 ostrůvkem, hloubka až 7,8 m, objem 0,04 mil. m

3

a délka vzdutí je

1 km. Slouží k dodávce vody pro průmysl, rekreačně ke koupání, veslování, plachtění,

windsurfingu a ke sportovnímu rybolovu. Tábořiště je na V straně nádrže, k dispozici je

půjčovna loděk. Nádrž je plochá a mělká, má travnatý břeh, břehy porostlé stromy mají

na V les, na Z jsou chatové osady a domovní zástavba. Okolí: Kvíčalka, Za Příčnicí, Hůrky

(342 m), PZ Profil Morávky; rybník ÚN ➚Olešná. Lokality: Baška (3 176) tábořiště

u přehrady. Frýdek-Místek-město (63 808) kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní kostel sv.

Jošta, poutní kostel P. Marie, evangelický kostel, farní kostel v Místku, Muzeum Beskydy.

Frýdek-Místek-zámek – komplex budov kolem dvou nádvoří rozšířený do čtyřkřídlé

podoby, pětipatrová hranolová věž, arkády, Rytířský sál se znaky slezské šlechty; dopřízemí je bezbariérový přístup. Bašta

1

(7 ha) JČ 1,5 km V od Borovan na pravém přítoku Stropnice v Třeboňské pánvi.

Plocha tvaru pyramidy má břehy s místním ozeleněním, na S a J jsou lesíky, je rybochovný.

17

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 17


Okolí: Vlčinec, Borovanský les, Paškův Mlýn, Borovanský vrch (514 m), PZ Žemlička,

Brouskův mlýn; rybníky Výkotná, Linda, Krčín, Cilíř, Nádrž, Horní a Dolní Rohožný,

Duchna, Šejkovec. Lokality: Borovany (3 312) proboštství augustiniánů kanovníků,trojkřídlý patrový zámek, kostel Navštívení P. Marie; Pohraniční skanzen. Trocnov, památník

Jana Žižky (NKP).

Bašta

2

(8 ha) JZČ u Čichtic 2,5 km JV od Bavorova na pravém přítoku Blanice vŠumavském podhůří. Plocha má tvar palcové rukavice a břehy porostlé stromy, Z břeh je vkontaktu s domovní zástavbou. Rybník je výtokový. Okolí: Nový Dvůr, židovský hřbitov,

Hnojnice (544 m), Čichtický les; rybníky Lhotovský, ➚Hluboký

1

. Lokality: Blanice, kostel

sv. Jiljí; v okolí Bavorov, zříceniny hradu Helfenburk.

Baštovec (7 ha) JČ 2,3 km SZ od Nových Hradů na levém přítoku Stropnice vNovohradském podhůří. Plocha tvaru širočiny je obklopena hrázemi dalších rybníků, místystromy. Okolí: chata Janovka, Svaryšov s rozhledem, chlum Výhledy (548 m), Žárský les;rybníky➚Kachní

2

, Velebil, Oborský, Horní a Dolní karolinský. Lokality: Nové Hrady-město

(2 649) kostel sv. Petra a Pavla; v okolí PR Terčino údolí – lesní park se smíšenými porosty

ve stáří 150–200 let s romantickými stavbami v údolí Stropnice, PR Červené blato (267

ha) – rašeliniště se vzácnými, až 250 let starými porosty borovice blatky, Novohradská

klauza – vodní stoka k plavení dříví, Cuknštejn. Nové Hrady-hrad a zámek – z hradu

se zachovala hranolová věž; patrový zámek – objekt uprostřed anglického parku jedominantou obce; brána s alegorickými plastikami Léta a Podzimu, hlavní sál jenejvýznamnější prostora zámku; v parku domácí i cizokrajné dřeviny, jehličnany a listnáče, zahradní

pavilon.

Bažantí rybník (15 ha) SM u Jistebníku 4,7 km SV od Studénky na kanálu řeky Odry

v CHKO Poodří, je průtočný a rybochovný. Plocha s malým ostrůvkem má břehy porostlé

stromy i místním ozeleněním. Okolí: Bezručova osada, Rybníky, Dřevěný Mlýn, PZRákosina; rybníky Průtočný, ➚Sítinový, ➚Starý, Bezruč (➚Prostřední

7

). Lokality: Jistebník

(1 467) farní kostel sv. Petra a Pavla. Stará Ves nad Ondřejnicí (2 395) kostel sv. Jana

Křtitele, dvoupatrový čtyřkřídlý arkádový zámek, hranolová věž s dřevěným ochozem.

Bažantnice (15 ha) JM mezi Mutěnicemi a Jarohněvicemi Z od Hodonína na Kyjovce

v Dolnomoravském úvalu. Plocha tvaru obdélníku má Z břeh, vedle kterého se nachází

železnice, porostlý stromy, jinde je místní ozelenění. Okolí: Bažantnice, Zlodějská alej,

Nová Hajdová, bývalý důl 1. máj, vinné sklepy; rybníky ➚Jarohněvický, Mlynářka,Hejdovský, ➚Srálkovský. Lokality: Mutěnice viz Srálkovský.

Bečický rybník (8 ha) JČ u Bečic 6,1 km V od Týna nad Vltavou na Židově strouze vTáborské pahorkatině, je průtočný a rybochovný. Plocha tvaru ležící postavy má u hráze na

S straně les, jinde místní ozelenění. Při V břehu vede silnice Bečice – Březnice. Okolí: 18

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 18


Dobšice, Hvížďalka, Silovice, Čenkov u Bechyně; rybník ➚Žimutický. Lokality: Týn nad

Vltavou (6 831) dvoupatrový arcibiskupský zámek, kostel sv. Jakuba Většího, hřbitovní

kostel sv. Víta; otáčivé hlediště; v okolí kanoistická loděnice.

Bedřichov ÚN (42 ha) SČ 6,4 km SV od Liberce na Černé Nise v CHKO Jizerské hory

(od 1906). Tížní zděná hráz je vysoká 23 m s délkou v koruně 340 m. Bahnité dno má

hloubku až 14,6 m, objem 0,04 mil. m

3

, délka vzdutí je 1 km. Patří mezi korytovité nádrže,

využívána je zejména pro hydroenergetiku (z nádrže vede přivaděč na vodní elektrárnu

v Rudolfově). Slouží i k ochraně před velkými vodami, ke sportovnímu rybolovu i prorekreaci. Okolí: Milíř (835 m), kříže – Stammelův, D. Spinové, Gregorův, pomníky –Johneho, Šámalův, Melzerův, U Buku, Krabice, Olivetská hora (886 m), PZ Klikvová louka,

Nová louka, Jizerskohorské bučiny, Ptačí kupy; rybník ÚN ➚Josefův důl. Lokality:Bedřichov (184) oblastní dům Horské služby; rozhledna Královka (859 m); v okolí Liberec;

Jizera (1 122 m).

Bělohůrecký rybník (54 ha) JČ mezi Chvalešovicemi a Bílou Hůrkou 7,2 km JV odProtivína na Bílém potoce v Českobudějovické pánvi. Slouží k chovu ryb i jako zásobárna

pitné vody. Rozeklaná plocha s 1 ostrůvkem má břehy porostlé stromy i místnímozeleněním. Kolem S břehu vede silnice Temelín – Čičenice, u J břehu je silnice Protivín –

Dříteň. Okolí: Sv. Václav, Nuzová (436 m); rybníky ➚Plaček, ➚Dvořák, Čekal,➚Podhorský, Cihelna, Pustý, Kozlovka. Lokality: Bílá Hůrka, kostel sv. Štěpána. Chvalešovice,

část Temelína, nad rybníkem je jedna z nejcennějších jihočeských tvrzí – patrová budova

obdélníkového půdorysu, na čelní straně členěná 3 vysokými štíty se zbytky sgrafit.

Bendík (7 ha) JČ u Hlincové Hory 5,7 km V od Českých Budějovic na pravém přítoku

Vltavy v Třeboňské pánvi, je průtočný a rybochovný. Obdélná plocha má břehy s místním

ozeleněním, na SZ je menší lesík. Nedaleko S břehu vede silnice Rudolfov – Zvíkov.

Okolí: Vyhlídky, Jednota, U Kazu (548 m), Zadní Klíny (539 m), Děkan; rybníky➚Mrhal,

Nosovský, Bahnitý, Čekal. Lokality: Rudolfov (2 303) trojlodní luteránský kostel sv. Víta; zámek Rudolfov z 16. století byl využíván pro vojenské účely; zámek Lustenek z 16. století se zbytky renesančních sgrafit; v okolí Dlouhý vrch (550 m) s výhledem a možnostízávěsného létání. Beranov (11 ha) JČ u Čakova 8,8 km Z od Českých Budějovic na levém přítokuDehtářského potoka v Českobudějovické pánvi, slouží k chovu ryb. Plocha tvaru karafy s 1 ostrův kem má břehy porostlé stromy i místním ozeleněním a S břeh kopíruje silnici Dubné

– Záboří, začíná zde i velký lesní komplex. Okolí: Podvrážský Mlýn, Vráže (480 m), Mezi

Palouky, Šlachty; rybníky Podvrážský, Nechvil, Březový, Podvesný, Dlouhý u Čakova.

Lokality: Čakov (192) kostel sv. Linharta; v okolí vesnice Holašovice (památkaUNESCO).

19

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 19


Betlémský rybník (29 ha) ZČ u Mrázova 2,1 km JZ od Teplé na řece Teplá, má travnatý

a písčitý břeh, písčité dno. Slouží hlavně k rekreačním účelům. Provozovat se zde dá téměř

vše od koupání, plachtění i veslování. K zařízení patří autokemp i ubytování v chatkách.

Plocha tvaru vypuštěného džina s 1 ostrůvkem má břehy s místním ozeleněním. Na Z aJ

je les, nedaleko S břehu vede silnice Klášter – Závišín, na JZ je silnice Mrázov –Křepkovice. Okolí: U Křížku (689 m), Betlém, Betlémský les, Sv. Vojtěch, Beranovský vrch

(739 m); rybníky Malá Pírka, Sv. Vojtěch, Nadváclavský, Václavský, Pivovarský, ➚Starý

7

,

ÚN ➚Podhora. Lokality: Teplá (2 924) kostel sv. Jiljí, osmiboký špitální kostel Nejsvětější

Trojice, oválná kaple sv. Kříže, Bolestné Matky Boží a apoštola Ondřeje, kostel Zvěstování

P. Marie; klášter Premonstrátů v Teplé; v okolí Podhorní vrch (847 m), Služetín.

Bezděkov

1

(7 ha) STŘČ u Vernýřova 6,4 km JV od Uhlířských Janovic na levém přítoku

Vrchlice v Hornosázavské pahorkatině. Plocha vpravo od silnice Uhlířské Janovice –Zbraslavice má břehy porostlé stromy i místním ozeleněním, na JZ začíná velký lesní komplex.

Okolí: Kukle, Hradecký les, Malý Rápošov (516 m), Švábínovský les; rybníky Krsovický,

Švábina, Olšinský. Lokality: Svatý Jan t. Krsovice, kostel sv. Jana Křtitele, dřevěnázvonice. Žandov, roubený špýchar.

Bezděkov

2

(15 ha) JM mezi Valečí a Dalešicemi na Olešné v Jevišovické pahorkatině, je

průtočný. Oválná plocha má břehy s místním ozeleněním, při Z břehu vede silniceRouchovany – Třebíč. Okolí: Mariany, Záhumenice (447 m), Čalonice; rybníky Velký a Malý

pivovarský, zavlažovací nádrž III., ÚN ➚Dalešice. Lokality: Dalešice (520) kostel sv. Petra a Pavla, zámek – čtyřkřídlá patrová budova s čestným dvorem, centrální kaple sv. Kříže, vyhlídková terasa u hlavní hráze ÚN s výhledem na horní (Dalešické) i dolní (Mohelenské přehradní jezero), v okolí zřícenina hradu Holoubek, Mohelenská hadovcová step,Dukovany, vyhlídková věž Babylon na Zeleném kopci (491 m). Valeč (587) renesančnízámek, kostel Povýšení sv. Kříže. Bezdrev ÚN (394 ha) JČ u Zlivi 6,6 km SZ od Českých Budějovic na Bezdrevském potoce

v Českobudějovické pánvi (od 16. století). Zemní hráz vysoká 7,8 m s délkou v koruně

400 m má objem 5,627 mil. m

3

, délka vzdutí 4,4 km, hloubka až 7 m. Využívá se hlavně

k chovu ryb, pro odběr elektrárny Mydlovary, ke koupání, plachtění a windsurfingu. Má

travnaté břehy, písčitou pláž, dno s pozvolným spádem a průměrnou hloubkou 1,5 m.

K dispozici je půjčovna loděk, autokemp i ubytovna. Prostor pro neplavce je vymezen.

Plocha tvaru čínského draka se 2 malými ostrůvky a velkým zarostlým Králičím polo -

ostrovem má břehy porostlé stromy i místním ozeleněním. Podél S břehu vede silnice

Zliv – Hluboká nad Vltavou. Okolí: Křese, Na Výšinách, Bezdrevská bašta, Borek,Vondrov, Na Zuntech; rybníky ➚Munický, ➚Zlivský, ➚Bezdrývka, Přední a ➚Zadní Topole,

Na dýmáček, Malý Bezdrev, Uran. Lokality: Hluboká nad Vltavou-město(4 277) kostel

sv. Jana Nepomuckého; v okolí lovecký zámek Ohrada, obory s vysokou a černou zvěří,

Baba – hradiště kultury knovízské, zřícenina Hrádku, chatový tábor Bezdrev, autokemp

20

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 20


Křivonoska. Hluboká nad Vltavou-zámek – raně gotický hrad přestavěn v 16. století

na zámek, nejprve v renesančním, poté barokním slohu. Současnou podobu zámkupřinesla romantická přestavba z let 1841–71 ve stylu windsorské gotiky. Zámku dominuje

vysoká věž, vzhled zvyšují různé arkýře, ochozy, cimbuří, střílny, chrliče aj., nová jízdárna,

kočárovna, stáje, litinový skleník, zámeček Stöckel, anglický zámecký park; do zámku

a parku je bezbariérový přístup.

Bezdrývka (10 ha) JČ 1,5 km Z od Munic na levém přítoku Bezdrevského potoka vČeskobudějovické pánvi, slouží k chovu ryb. Trojúhelníková plocha má na ZaVstraně stromy,

podél S břehu vede silnice Zliv – Munice. Okolí: Zliv, Na Zuntech; rybníky ➚Bezdrev,

Přední a ➚Zadní Topole. Lokality: Hluboká nad Vltavou viz Bezdrev.

Bezedno (8 ha) SL u Dolního Benešova 4,8 km SZ od Hlučína na přítoku Opavy vOpavské pahorkatině, slouží k chovu ryb. Na ploše tvaru dětské botičky se břehy porostlými

stromy je vidět celkem 5 ostrůvků. Na J straně rybníka, která je téměř v kontaktu sdomovní zástavbou, je les a žel. trať. Okolí: Bor, Velký Dvůr; rybníky ➚Rakovec, ➚Bobrov,

Chobot, ➚Přehyně, ÚN ➚Nezmar. Lokality: Bohuslavice (1 555) kostel NejsvětějšíTrojice. Dolní Benešov (4 268) zámek, benediktinský kostel sv. Martina. Hlučín (14 195)

kostel sv. Jana Křtitele, hradby městského opevnění, zámek, který vznikl přestavbougotické tvrze.

Biřička (8 ha) VČ u Roudničky 4,1 km J od Hradce Králové na Biřičce ve Východolabské

tabuli, je průtočný, slouží vodohospodářským účelům. Podlouhlá plocha (0,3 km) mábřehy s místní vegetací. Podél Z břehu vede Viničná ulice do obce Třebeš, S a J břeh jsou

v kontaktu s domovní zástavbou. Okolí: Datlík, Kopec sv. Jana (277 m), PZ Roudnička,

U Císařské studánky; rybníky Cikán, Datlík. Lokality: Nový Hradec Králové, kostel sv.

Antonína poustevníka; hvězdárna a planetárium. Vysoká nad Labem (821) kostel sv.

Jana Husa.

Bisingrovský rybník (8 ha) JČ u Čimelic 5,2 km SV od Mirotic na levém přítoku Skalice

v Blatenské pahorkatině, je rybochovný. Plocha podoby psí hlavy má břehy porostléstromy, J břeh je od sousedního rybníka Stejskal

1

oddělen pouze hrází. Okolí: Na Pohodnici,

žel. zastávka Čimelice, PZ Kopáčovská; rybníky Zástava, ➚Nerestec. Lokality: Čimelice

viz Stejskal

1

.

Biskupský rybník (17 ha) JČ u Biskupského Dvora 4,8 km SZ od Kardašovy Řečice na

pravém přítoku Lužnice v Třeboňské pánvi, slouží k chovu ryb. Břehy jsou porostlé stromy i místním ozeleněním, na JZ je les. Okolí: Strážka (499 m), U Vencláků, V Padělkách,

Stařec (467 m), Fejralka; rybníky Nový, Racman, ➚Záveský, Ladůvek, Nový Lžín,Mlýnský. Lokality: Lžín (105) patrový zámek z 2. poloviny 19. století.

21

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 21


Blaník (9 ha) JČ na okraji Klece 3,1 km SV od Lomnice nad Lužnicí při CHKO Třeboňsko,

slouží k chovu ryb a rekreaci. Plocha s 1 ostrůvkem a zátokou vlevo od silnice doNovosedel nad Nežárkou má břehy porostlé stromy i místním ozeleněním. Okolí: Hliník

(431 m), U Kahounů, Pohodnice, Bašta Naděje, Rybniční stoka; rybníky ➚Dobrá vůle,

➚Skutek, ➚Víra, ➚Klec, ➚Stehlík. Lokality: Klec (192) nepatrné zbytky hradu Vogelhaus,

kap lička. Lomnice nad Lužnicí (1 677) kostel sv. Václava, v okolí NPR Velký a Malý Tisý.

Blanko (12 ha) JČ 2,3 km JZ od Nové Bystřice na pravém přítoku Lužnice v Javořické

vrchovině, je výtokový. Dostupný je vlevo od silnice Smrčná – Haupschlag, slouží k chovu

ryb. Podlouhlá plocha je ze všech stran obklopena lesem. Okolí: U Pozorovatelny

(624 m), Blanko-Häuser, Smrčná, PZ Blanko; rybníky ➚Velký Proudný, Malý Šalamoun, ➚Mníšský, Tetřeví, Šalamoun. Lokality: Nová Bystřice viz Dolní žižpašský.

Blanský rybník (30 ha) JČ 1,8 km SV od Zlivi na levém přítoku Vltavy v Českobudějovické pánvi, je průtočný a slouží k chovu ryb. Plocha tvaru palcové rukavice je ze všech stran obklopena lesem. Nedaleko V břehu vede silnice Hluboká nad Vltavou – Týn nadVltavou, u J břehu je silnice z Hluboké nad Vltavou do Mydlovar. Okolí: Řídká blana, Malá blana, Malý Kameník (530 m), Rudolfův Kout (460 m), U Gáby, autokemp Křivonoska; rybníky ➚Návesný, Starý, Křivonoska, Pěnský, Šnekl. Lokality: Zliv (3 770) kostel sv. Václava. Hluboká nad Vltavou viz Bezdrev. Blatec

1

(20 ha) JČ u Petříkova 7,9 km V od města Trhové Sviny na levém přítoku Stropnice

v Novohradském podhůří, slouží k chovu ryb. Plocha tvaru sekáčku na maso má břehy

porostlé stromy, na V je v kontaktu s domovní zástavbou, jinde je les. S břeh lemuje

silnice Olešnice – Petříkov. Okolí: Březina, Bašta Petříkov, Xerc, Třeboňská (Široká) alej,

Dolní les, Rezervka, U Koudelů; rybníky➚Vybírač, ➚Smutný, ➚Olešnický velký aOlešnický nový, Rouda, Plánský. Lokality: Olešnice (683) trojkřídlý patrový zámek, kostel; v okolí Dubí (579 m), zřícenina Hrádek. Blatec

2

(24 ha) JČ u Čejkovic 5,1 km SZ od Českých Budějovic na levém přítoku Vltavy

v Budějovické pánvi, je průtočný. Trojúhelníková plocha má břehy s místním ozeleněním,

při Z břehu vede silnice Čejkovice – Dubné. Okolí: Trojar, U Vávrů, Bílý; rybníky➚Vyšatov, Horní a Dolní mlýnský rybník (➚Mlýnský

10

), Máchovec, Motovidlo, ➚Čejkovický,

➚Starý houženský, Fraunvajger, ➚Novohaklovský a ➚Starohaklovský. Lokality: Branišov

(200) v okolí pozůstatky tvrze Doubíčko. Haklovy Dvory, kovárna se zvoničkou.

Blatec

3

(97 ha) JČ u Dívčic 9,6 km JV od Vodňan, na Radomilickém potoce vČeskobudějovické pánvi, slouží k chovu ryb. Při JV břehu je silnice Dívčice – Dříteň, J břehu se

dotýká silnice Dívčice – Vodňany. Plocha s malými ostrůvky je podobná rybě platýzu.

Břehy s místním ozeleněním mají na S lesík. Okolí: Na Lůsech, Vazová (435 m), Za Vrchy

(413 m), Borky (413 m); rybníky Svoletínek, Přední a Zadní záblatský, Horní a Dolní 22

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 22


strachovický, ➚Malé Nákří, ➚Velké Nákří, ➚Březovec, ➚Nová, ➚Černá. Lokality:Dubenec, historická kovárna. Nákří (200) kostel sv. Petra a Pavla.

Blato (40 ha) JČ u Žíteče 4,2 km S od Chlumu u Třeboně na Nové řece v CHKOTřeboňsko, je neprůtočný a slouží rybářům. Plocha se 4 ostrůvky má na S a J straně les,

S břeh opisuje silnice Žíteč – Mirochov. Břehy s místním ozeleněním mají na Z ještě silnici

Libořezy – Lutová. Okolí: Čapí vrch (493 m), Za Pazdernou, Dubovice (486 m), Na

Vrškách (482 m), U Medenice, PZ hrušeň, Losí blato u Mirochova; rybníky ➚VelkáČerná, Velký Roubíkův, Řepů, Olše. Lokality: Žíteč (189) vesnická památková zóna. Lutová

(125) jedna z nejstarších vsí na Třeboňsku, kostel Všech Svatých z 14. století.

Blížkovický rybník (7 ha) JM u Blížkovic 6,7 km JV od Moravských Budějovic naSyrovickém potoce, levém přítoku Jevišovky v Jevišovické pahorkatině, je průtočný arybochovný. Obdélná plocha má břehy porostlé stromy. Nedaleko Z břehu, který je v kontaktu

s domovní zástavbou, vede silnice Blížkovice – Ctidružice. Okolí: Nešovec (397 m);rybník Černý. Lokality: Blížkovice (1 254) kostel sv. Bartoloměje.

Bobrov (9 ha) SM u Dolního Benešova 4,8 km SZ od Hlučína na přítoku Opavy vHlučínské pahorkatině, je průtočný, slouží k chovu ryb. Lichoběžníková plocha má břehyporostlé stromy i místním ozeleněním. Při Z břehu vede silnice Bohuslavice – Háj ve Slezsku.

Okolí: Bor, Velký Dvůr; rybníky Chobot, ➚Rakovec, ➚Bezedno, ➚Přehyně, ÚN ➚Ne -

zmar. Lokality: Bohuslavice (1 555) kostel Nejsvětější Trojice. Dolní Benešov a Hlučín

viz Bezedno.

Bohdalovský rybník, též Hradní rybník (29 ha) JZM u Bohdalova 9,6 km JZ od Žďáru

nad Sázavou na Bohdalovském potoce v Křižanovské vrchovině, je průtočný a slouží

k chovu ryb. Plocha má podobu slona sedícího na okraji lesa. Okolí: Křivá (661 m), VKoečku (663 m), Hudcova skála (663 m), Baba; rybníky ➚Záhumenní, Hornomlýnský,

Dolnomlýnský, Smrkovský, ➚Vazebný, Pařezný. Lokality: Bohdalov (1 075) farní kostel

sv. Vavřince; v okolí rybník ➚Rendlíček s chatovou osadou.

Bohdanečský rybník (90 ha) VČ u Lázní Bohdaneč na Opatovickém kanálu veVýchodolabské tabuli. Od roku 1951 je zde státní PR o výměře 250 ha. Kromě toho, že slouží

k chovu ryb, je zároveň i rezervací vodních ekotopů. Atypická plocha s 1 velkým ostrovem

a se břehy porostlými stromy, má na V silnici Lázně Bohdaneč – Staré Ždánice, na J silnici

do Chlumce nad Cidlinou. Okolí: Mlýny, Na Sádkách, Callisto, Na Smíchově, Bouda

u Dolan, Na Dobrých (219 m), Na Pískách, PR Bohdanečský rybník a rybník Matka –

oba rákosinami zarostlé s přilehlými mokrými loukami, význačné hnízdiště vzácnéhovodního ptactva, patří k nejstarším rybníků pernštejnské soustavy; rybníky Nadýmáček,

➚Skříň, ➚Rozhrna, Horní a Dolní Jílovky, Tichý, Truhličky, Matka, Horní, Dolní a Nový

zábranský. Lokality: Lázně Bohdaneč (2 279) rašelinné a uhličité lázně, léčba nemocípo>23

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 23


hybového ústrojí, anglický park s artéským pramenem minerální vody, kostel sv. Maří

Magdalény, hřbitovní kaple sv. Jiří, lázeňský pavilon; v okolí staleté duby na okrajíchrybníků Skříň a Rozhrna; Kunětická hora (295 m).

Bohumilečský rybník (19 ha) VČ mezi obcemi Bohumileč – Újezd u Sezemic 4,6 km

S od Sezemic na Bohumilečském potoce ve Východolabské tabuli. Plocha se 4 ostrůvky

a dlouhým poloostrovem má břehy porostlé stromy i místním ozeleněním. Na J je vkontaktu s domovní zástavbou. Okolí: U Průhonu (235 m), Zástava, PZ Přesypy u Rokytna

(254 m); rybník ➚Újezdský

2

, usazovací nádrže v povodí Labe. Lokality: Dříteč (348)kostel sv. Petra a Pavla; v okolí Kunětická hora.

Bohušický rybník (17 ha) JM u Bohušic 2,9 km SV od Moravských Budějovic na Rokytce

v Jaroměřické kotlině, slouží k chovu ryb. Trojúhelníková plocha má břehy porostléstromy, na SV je v kontaktu s domovní zástavbou. Při J břehu je menší lesík, za kterým vede

silnice Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice. Okolí: Malkusův Mlýn, Vlčí

pole, Zadní háje. Lokality: Bohušice (108) kaple z 18. století; v okolí Jaroměřice nadRokytnou.

Bohušovský rybník (9 ha) SM u Bohušova 4,4 km J od Osoblahy na Karlovském potoce,

levém přítoku Osoblahy ve Zlatohorské vrchovině, je průtočný, slouží k chovu ryb. Troj -

úhelníková plocha je téměř ze všech stran obklopena lesem. Nedaleko Z břehu vedesilnice Dolní Povelice – Bohušov. Okolí: Lesní Mlýn, Fulštejn, Dubský Mlýn (276 m),Grundek (305 m), PZ duby; rybník Fulštejnský. Lokality: Bohušov (463) kostel sv. Martina;

indiánská vesnice; v okolí hraniční přechod do Polska. Fulštejn, zřícenina hradu z poloviny

13. století.

Bojanovický rybník (20 ha) JM 1,9 km SV od Dolních Bojanovic na Kyjovce vDolnomoravském úvalu. Plocha podobná dlouhému noži slouží především k chovu ryb. Břehy

s místním ozeleněním mají na Z straně lesík. Okolí: Dolní Kapánsko, perimetr Kohoutek,

Ztracená a Okrajová alej, PZ Stupava; rybníky ➚Komárovský

2

, ➚Výtopa

2

,➚Novodvorský

4

, ➚Dvorský

3

. Lokality: Dolní Bojanovice (2 850) kostel sv. Václava.

Bor

1

(10 ha) JČ na SV předměstí Českých Budějovic na pravém přítoku Vltavy v Třeboňské

pánvi, je průtočný. Trojúhelníková plocha má břehy s místním ozeleněním, na S a J je

v kontaktu s domovní zástavbou. Nedaleko V břehu vede Okružní ulice. Okolí: Vráto,

Rudolfov, Husova kolonie, židovský hřbitov, průmyslová zóna, vysílač Teplárna – komín;

rybníky ➚Kamenný

1

, Šafránek. Lokality: Rudolfov viz Bendík. České Budějovice viz

Kamenný

1

.

Bor

2

, též Krvavec, Krvavý (18 ha) ZM mezi Horními Dubenkami a Jihlávkou 4,8 km V od

Počátek na přítoku Hamerského potoka v Javořické vrchovině. Rybník je výtokový ary>24

vod.plocha:Sestava 1 1.4.10 7:58 Stránka 24


bochovný. Na ploše tvaru boxerské rukavice je podlouhlý zarostlý ostrůvek. Břehy jsou

porostlé stromy i místním ozeleněním, na J a S jsou menší lesíky. Okolí: Vasilkův kopec,

Olší, Chadimův Mlýn, Žižkův kámen; rybníky Hluboké, Jehelka Zámek, Růžičkův,Kuchyňka. Lokality: Horní Dubenky (710) kostel církve českobratrské a evangelické; v okolí památník husitské bitvy, Pamětní kámen, Žižkův kámen, vrch Lísek (760 m) s bývalými láz němi Svatá Kateřina s radioaktivním pramenem, zřícenina hradu Janštejn. Borecký rybník

1

(10 ha) ZČ na okraji Borku 1,7 km SV od Rokycan na pravém přítoku

Klabavy v Rokycanské pahorkatině, je průtočný. Má travnatý břeh, bahnité dno shloubkou (u hráze) až 3 m. Využíván je ke sportovnímu rybolovu, pro koupání, windsurfing

i plachtění. Plocha tvaru křivule má břehy s místním ozeleněním, na J je v kontaktu sdomovní zástavbou. Nedaleko S břehu probíhá dálnice D5, při J břehu vede silniceRokycany – Mýto. Okolí: Boreček, Lopatárna, V Borku, židovský hřbitov, Osecký vrch (412

m), hvězdárna, Na Vrchách (425 m), PR Žďár (630 m), PZ Vosek, U hřbitova, Rokycanská

stráň; rybník Kofroňovic. Lokality:Rokycany (14 731) kostel P. Marie Sněžné, hřbitovní

kostel Nejsvětější Trojice, radnice, rodný domek Jana Rokycany; pomník na demarkační

linii; v okolí zalesněný kopec Vršíček s poutním kostelem P. Marie; zámek Kozel, zřícenina

hradu Lopata.

Borecký rybník

2

(18 ha) ZČ u Borku 3,7 km J od Žlutic na Boreckém potoku v Tepelské

vrchovině, slouží sportovnímu rybolovu. Plocha má břehy s místním ozeleněním, na Z je

v kontaktu s domovní zástavbou. Při Z břehu probíhá silnice Žlutice – Zřec, nedaleko J

břehu je silnice Štědrá – Pšov. Okolí: Pohořelec, Štědrý hrádek; rybníky Mlýnský, Velký

a Malý travniční. Lokality: Štědrá (581) zámek z 18. století, kostel Narození P. Marie;

v okolí zřícenina Štědrý Hrádek.

Borek

1

(9 ha) ZM u Stránecké Zhoře 5,8 km SZ od Velkého Meziříčí na říčce Balince

v Křižanovské vrchovině, je průtočný a rybochovný. Obdélná plocha má břehy s místním

ozeleněním, na JV je v kontaktu s domovní zástavbou. Podél S břehu vede dálnice D1,

při J břehu silnice Velké Meziříčí – Měřín. Okolí: Na Babách (527 m); rybníkyStrachovec, Nečas, Pazdírek, Cinkálek, Hluboček, Nový. Lokality: Měřín(1 868) trojlodní bazilika

kostela sv. Jana Křtitele. Stránecká Zhoř (593) zámek – sešlá patrová čtyřkřídlá budova,

na nárožích okrouhlé věže.

Borek

2

(37 ha) JČ u Lhotky 5,1 km S       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist