načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J - Karel Schelle; Jaromír Tauchen

Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J
-7%
sleva

Kniha: Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J
Autor: ;

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 07.04.2016
Počet stran: 915
Rozměr: 176x250
Úprava: svazků
Vydání: Vydání: první
Skupina třídění: Právo
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7418-247-1
EAN: 9788074182471
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly. II. svazek Encyklopedie českých právních dějin tvoří abecedně uspořádaná věcná hesla v rozsahu D-J.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Dané a p op la tky...........................................................................................................................................................17

Silvie Anderíová Dané spotřební selektivní - akcízy........................................................................................................................... 20

Michal Radvan Daň silniční...................................................................................................................................................................21

Michal Radvan Daň z nabyti nemovitých véci....................................................................................................................................22

Michal Radvan Daň z nemovitých véci................................................................................................................................................ 23

Michal Radvan Daň z pridané hodnoty................................................................................................................................................ 27

Michal Radvan Daň z p říjm ů .................................................................................................................................................................28

Michal Radvan Daňový poradce...........................................................................................................................................................31

Dana Martinovičová Darováni....................................................................................................................................................................... 33

Tbrezie Pilarová, Adam Tblanda Darování pro prípad sm rti..........................................................................................................................................37

Tbrezie Pilarová, Adam Tblanda Deccnální reces (1748)................................................................................................................................................ 41

František Stellner Defenestrace.................................................................................................................................................................42

JiHBílý

Defensori........................................................................................................................................................................57

Václav lcš Deklarace tříkrálová (1918)........................................................................................................................................59

Karel Schelle Deklarace washingtonská (1918)................................................................................................................................61

Karel Schelle Dekret kutnohorský (1409).......................................................................................................................................... 62

lit i Bily

Dekrete Břetislavova (1039)........................................................................................................................................67

Vilém Knoll Dekrety a kánony tridentského koncilu (1545-1563)............................................................................................ 68

Ignác Antonín Hrdina Dekrety prezidenta republiky (1940-1945).............................................................................................................69

Jan Kuklík


Dekrety protireformační (1649,1650,1651).............................................................................................................92

ftan liick Stellner

Deliktní odpovědnost právnických osob...................................................................................................................93

/гало Rabínská

Deputace dvorní (1742)..............................................................................................................................................97

František Stellner

Desky dvorské.............................................................................................................................................................. 98

Tbmáš Čemušák

Desky zem ské...........................................................................................................................................................100

liH Bílý

Dědic nepominutelný................................................................................................................................................ 106

Karel Schelle

Dědická posloupnost intestátní (do roku 1811).....................................................................................................111

Antonín Sýkora

Dědická posloupnost intestátni (od roku 1811).....................................................................................................114

Karel Schelle

Dědická posloupnost testamentámi (do roku 1811).............................................................................................. 120

Antonín Sýkora

Dědická posloupnost testamentámi (od roku 1811).............................................................................................. 126

Karel Schelle

Dědická substituce.................................................................................................................................................... 139

Martin Svoboda

Dědictví babenberské (1238)....................................................................................................................................153

ftantišek Stcllnerl54

Dědictví korutanské..................................................................................................................................................154

František Stellner

Diplomatická akademie............................................................................................................................................156

Cyril Svoboda

Diplomatické mírové aktivity Jiřfho z Poděbrad...................................................................................................157

Jaroslav Boubín

Diplomatika.................................................................................................................................................................164

Tomáš Krejčík

Direktorium „in cameralibus... tak jako in publico-politicis...“ (1792-1797).................................................166

Christian Ncschtvara

Direktorium „in publicis et cameralibus" (1749-1761)...................................................................................... 168

Christian Neschwara

Dogmatika právní.......................................................................................................................................................170

Petr Osina

Dohoda clevelandská (1915)....................................................................................................................................171

Štefan Kucík

Dohoda českého měSťanstva s představiteli české historické šlechty (1861).....................................................175

ftjve/ Cibulka

Dohoda filadelfská (1918)........................................................................................................................................176

Ján štefanica

Dohoda haagské (1625)............................................................................................................................................178

ftantišok Stellner

Dohoda o srovnání víry (1525)................................................................................................................................179

Ftantišek Stellner

Dohoda pittsburská (1918)........................................................................................................................................180

Štefan Kucík

Dohoda Rudolfa I. Habsburského a Oty Braniborského (1278)..........................................................................185

Ftantišek Stellner

(Domácí), dvorská a státní kancelář (1742-1848) (JHaus-.J Hof- und Staatskanzlei).....................................186

Christian Neschwara

Dom inikál.................................................................................................................................................................. 187

Ftantišek Stellner

Dražba (Aukce)...........................................................................................................................................................188

Vlastislav Stavinoha


Družstevnictví'.............................................................................................................................................................191

Marie Hcskox'á

Družstvo.....................................................................................................................................................................200

Ludmila Lochmanová

Držba........................................................................................................................................................................... 242

PetrBélovský

Držba nesvobodná.................................................................................................................................................... 245

Antonín Lofek

Dualizace monarchie (1848-1849)......................................................................................................................... 249

Martin Skaloš

Dôchodková stráž...................................................................................................................................................... 255

Jaroslav Beneš

Dôkazní prostředky (do roku 1848)......................................................................................................................... 256

Jaromír Slušný

Dôkazní prostředky (od roku 1848)......................................................................................................................... 264

PetrZarivnij

Dvorská komora (vieobecná) (Allgemeine HofkammerJ (do roku 1848)...........................................................268

Christian Neschwara

Dvorská válečná rada a generální válečný komisariát (polovina 17. století - 1848),

Deputace des Status publico-oeconomico-militaris (1697-1749).......................................................................272

Christian Nesehnala

Dvorské řády Českého království (1527.1576).....................................................................................................274

František Stellner

Dvorské sjezdy v české patrimoniální a stavovské m onarchii............................................................................275

Jiri Bílý

Dvouletý hospodářský plán (dvouletka) 1947-1948............................................................................................280

Martin Skaloš

Dvůr panovnický.......................................................................................................................................................289

ftantišek Stellner

Ďuri&ovy zemédčlské zákony (1946).......................................................................................................................290

Ladislav Hubenák

Edice právních pram enů..........................................................................................................................................291

Hana Pátková

Edikt Boleslava П. biskupu Vojtéchovi (992)........................................................................................................ 304

Jan škxrňák

Edikt restituční (1629).............................................................................................................................................. 305

ftantišek Stellner

Edikt wormský (1521).................................................................................................................................................305

ftantišek Stellner

Ekonomická tzv. Rozsypalova reforma...................................................................................................................306

Miroslav Londák

Ekonomická tzv. Sikova reforma............................................................................................................................. 322

Miroslav Londák

ELSA (Evropské sdružení studentů práva).............................................................................................................338

Jan Kazda

Energetický regulační úřad (ERÚ)........................................................................................................................... 339

Petr Maule

E rb ................................................................................................................................................................................340

Jiri L Bílý

Erbovník (erbovní m řáťan)......................................................................................................................................341

Marek Starý

Etnografie p rá v n í...................................................................................................................................................... 344

Petr Osina

Eurojust a Č R .............................................................................................................................................................345

Zdeněk Tbmáš

Europei a ČR...............................................................................................................................................................370

Iva Petráčková


Evidence nemovitostí...............................................................................................................................................375

Karel Schelle, Vladimír Šmíd

Evidence obyvatel...................................................................................................................................................... 386

Karel Schelle, Vladimir Šmíd, Renata Veselá

Evropská soudní síť a ČR......................................................................................................................................... 410

Mariin lánků

Evropská společenství a ČSSR................................................................................................................................. 411

David Kolumbcr

Evropská unie a Č R ..................................................................................................................................................413

Mariin Riix Evropská unie jako součást studia českých právních d é jin ...............................................................................417

Michal Tomášek

Evropské sdružení volného obchodu a ČR............................................................................................................ 433

Mariin Janků

Evropský hospodářský prostor a ČR....................................................................................................................... 434

Martin lánků

Evropský soud pro lidská práva a ČR.................................................................................................................... 435

Ema Tbmšová

Evropský úřad pro boj proti podvodům a ČR........................................................................................................ 445

Mariin Janků

Exempční listin y........................................................................................................................................................ 446

lan Škvrňák

Exportní ústav československý............................................................................................................................... 447

Bohumír Brom

E xteritorialita............................................................................................................................................................452

fbvel Bureš Faleristika...................................................................................................................................................................454

lit í L Bílý

Farní organizace........................................................................................................................................................ 455

Jitka lanová

Farní prím us..............................................................................................................................................................457

lana Rivllčková Hlebová Federace československá (1969-1992)...................................................................................................................457

Karel Schelle Federace česko-slovenská v normalizačních zákonech z prosince 1970 ...........................................................462

lozef Žatkuliak

Federalismus v pojetí FYantiftka Palackého.............................................................................................................485

Karolina Adamová, Antonín Sýkora Feudální rozdrobenost..............................................................................................................................................488

/on Škvrňák Feudum.......................................................................................................................................................................490

Karolina Adamová Fideikomis (svóřenství)..............................................................................................................................................492

Jan Kober Filosofie právní.......................................................................................................................................................... 504

lan Pinz Finanční stráž............................................................................................................................................................ 511

Jaroslav Beneš Frankfurtská unie (1744)......................................................................................................................................... 521

Ftantišek Stellner

l-Vankfurtský parlament a české žerné (1848-1849)............................................................................................ 522

ftantišek Stellner

fraasko-české vztahy (na přelomu 8. a 9. s toletí)................................................................................................ 523

Miroslav Lysý

řVontex - Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnéjSích hranicích členských států Evropské unie a Česká republika........................................................................................................................... 524

Linda Janků


Frýdlantsko.................................................................................................................................................................527

Marek Starý

Fundamentálni články (1871)................................................................................................................................. 533

Veronika Mojžíšová

Genealogie...................................................................................................................................................................536

lì t i L Bílý

Habilitační patent (1811)..........................................................................................................................................538

Ftantišek Stellner Hejtman krajský........................................................................................................................................................ 539

Jiří Bílý

Hejtman zemský........................................................................................................................................................ 541

Marek Starý

Hejtmanství německých lén......................................................................................................................................548

Marek Starý

Helsinský proces a Československo.......................................................................................................................549

Mariin Skaloš Heraldika.....................................................................................................................................................................563

Jiří L Bílý

Hermeneutika právní................................................................................................................................................565

Lukáš Hlouch H lučínsko...................................................................................................................................................................570

Ondřej Kolář Hofmistr.......................................................................................................................................................................574

Jakub Razím. Jan Zelenka

Hofrychtéř...................................................................................................................................................................575

Jakub Razim

Holé p la ty ...................................................................................................................................................................575

Karolina Adamová Homosexualita...........................................................................................................................................................576

Denisa Šmídová. Iva Šmídová Horní svoboda.............................................................................................................................................................596

Ladislav Jangl Horní zákon (1854).....................................................................................................................................................603

Ladislav Jangl Horní zákon (1957).....................................................................................................................................................615

Vítězslav Urbanec Horní zákonodárství (1918-1945)........................................................................................................................... 616

Vítězslav Urbanec Hospodáŕská komora Č R..........................................................................................................................................617

Bohumír Brom Hospodářský zákoník (1964)................................................................................................................................... 627

Karel Marek Hradecký program (1947)........................................................................................................................................648

Ladislav Hubenák Hradní s trá ž ...............................................................................................................................................................655

Vlastislav Man

Hrdelní zločiny...........................................................................................................................................................660

Jaromír Slušný

Hřbitovy....................................................................................................................................................................... 669

Tbmáš Kotrlý Husákova vládni komise pro přípravu ústavního zákona o československé federaci (1968)..........................680

Jozef Žatkuliak

Husitský chiliasmus..................................................................................................................................................703

Jiří Bílý

Husitství....................................................................................................................................................................... 715

Antonín Lojek


Husitští teoretikové a právni myšleni.....................................................................................................................731

Jiri Ke j t

Hymna jako státní symbol....................................................................................................................................... 734

Ivana Dvořáková Hypotéka.................................................................................................................................................................... 735

Zuzana Filipová

Charta 77.....................................................................................................................................................................739

Petr Pilhart

Chebsko.......................................................................................................................................................................758

Jaroslav Rone

Chudinská péée...........................................................................................................................................................766

Martina Halířová

Chudinství...................................................................................................................................................................774

Milan Hlavačka Imunita poslanců a senátorů................................................................................................................................... 785

Eva Popelková Im u n ity.......................................................................................................................................................................787

Nicolas Richard Informatika právní.................................................................................................................................................... 795

ftantišek Cvrček Iniciativa Aristide Brianda a ČSR........................................................................................................................... 805

Michal Babík Inkolát.........................................................................................................................................................................806

Marek Starý Inkorporace.................................................................................................................................................................812

Marek Starý Inkvizice.....................................................................................................................................................................814

Jaromír Slušný

Institut pro kriminológii a sociální prevenci.........................................................................................................825

Miroslav Scheinost Instrukce pro horní úŕedníky................................................................................................................................. 827

Ladislav Jangl Integrační snahy v Evropé a české země (do roku 1945)...................................................................................... 831

Karel Schelle. Ladislav Vojáček

Integrační snahy v Evropě a české země (od roku 1945)...................................................................................... 844

Karel Schelle Integrovaný záchranný systém (IZS).......................................................................................................................860

Josef Vilášek Interpol a ČR.............................................................................................................................................................. 864

Anna Burešová

Interrupce.................................................................................................................................................................. 866

Ilona Schelleová

lus regale montanorum (1300-1305).......................................................................................................................869

Jiří Bílý Jazykový zákon (1615)..............................................................................................................................................873

Karolina Adamová

(azyková Streraayrova nařízení (1880)...................................................................................................................874

Ibvel Cibulka

Jazyková Badeniho nařízení (1897).........................................................................................................................875

fbvel Cibulka

Jazykový zákon (1920)..............................................................................................................................................876

Michal Chorvát

Jednota českých p rávníků....................................................................................................................................... 878

Stanislav Balík

Jednotné zemědělské družstvo..................................................................................................................................881

Zdenčk Hraba


Jitřní d a r.................................................................................................................................................................... 900

Antonin Lojek

Jorgeltník.................................................................................................................................................................... 901

Karolina Adamová Josefinismus.............................................................................................................................................................. 901

Ftantišek Stellner Journal on European History of Law.......................................................................................................................902

jaromír Tbuchen

Juris utriusque doctor................................................................................................................................................902

Karel Schelle JURISTIC.....................................................................................................................................................................904

Ibvel Slípek Justiční akademie......................................................................................................................................................905

Zdenék Koudelka Seznam a u to rů .......................................................................................................................................................... 906

Resume.........................................................................................................................................................................912
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist