načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Elektroinstalace krok za krokem -- 2., zcela přepracované vydání - Josef Kunc

Elektroinstalace krok za krokem -- 2., zcela přepracované vydání

Elektronická kniha: Elektroinstalace krok za krokem -- 2., zcela přepracované vydání
Autor:

Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 120
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-6804-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření těchto instalací. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti elektrických instalací jak klasických, tak systémových. Obsahuje návrh postupu při sestavování požadavků na novou nebo rekonstruovanou elektrickou instalaci. Z takto vytvořených požadavků vyplývá, jakým způsobem má být instalace vytvořena. Publikace je tedy návodem k optimální volbě přístrojů a zařízení pro elektrickou instalaci v závislosti na náročnosti požadavků stanovených uživatelem. Také komplexně řeší otázky elektrických instalací pro různé stupně komfortu i pro různé úrovně dosažitelných úspor provozních nákladů. Čtenář - koncový uživatel (drobný investor) tak má k dispozici vodítko, kterým se může řídit při výběru vhodných prvků pro elektrické instalace.

Související tituly dle názvu:
Elektroinstalace krok za krokem Elektroinstalace krok za krokem
Kunc Josef
Cena: 135 Kč
Elektroinstalace doma a na chatě Elektroinstalace doma a na chatě
Štech Karel
Cena: 135 Kč
Česky krok za krokem 1 ukrajinsky Česky krok za krokem 1 ukrajinsky
Holá Lída
Cena: 539 Kč
Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění
Špinar Jindřich, Vítovec Jiří, kolektiv a, Špinarová Lenka
Cena: 421 Kč
Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce elektroinstalace
Kunc Josef
Cena: 144 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Josef Kunc

Elektroinstalace krok za krokem

2., zcela přepracované vydání

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 3950. publikaci

Odpovědná redaktorka Věra Slavíková

Sazba Květa Chudomelková

Obrázky v textu z archivu autora (2, 5–8, 10, 24, 26–30, 33, 35, 40–47, 49, 51, 52, 54–60,

65, 66, 69, 78, 83–85, 100, 106), ABB (3, 4, 17–22, 31, 32, 34, 36–39, 48, 50, 53, 61–64, 67,

68, 70–77, 79–82, 86–99, 101, 103–105) BOSSYS (12), KAISER (9, 15, 16), KNX (102),

KOPOS (11, 13), SALTEK (23), WAGO (14)

Počet stran 120

První vydání, Praha 2010

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2010

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2010

Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3249-7


5

ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

1 Jsme před rozhodnutím o nové elektrické instalaci ............................ 7

2 Elektrická přípojka a provizorní elektrické rozvody na staveništi .......... 11

3 Kladení vedení a výběr komponentů ............................................... 15

3.1 Společné pokyny ................................................................................ 15

3.1.1 Skrytá montáž vodičů a kabelů ........................................... 16

3.1.2 Instalace v objektech ze zdicích materiálů ........................ 19

3.1.3 Instalace v objektech z litého betonu ................................. 19

3.1.4 Instalace v panelových objektech ....................................... 21

3.1.5 Povrchová montáž vodičů a kabelů ....................................22

3.1.6 Nástěnné elektroinstalační kanály ......................................23

3.1.7 Požadavky na elektroinstalační krabice .............................25

3.1.8 Nadproudová ochrana .........................................................28

3.1.9 Ochrana před nebezpečným dotykem ................................ 31

3.2 Instalace v objektech z hořlavých stavebních materiálů ................ 37

3.3 Požadavky na elektrické instalace v koupelnách a dalších

prostorách s vyšším rizikem úrazu elektrickým proudem ..............38

4 Rozváděče ............................................................................... 42

4.2 Rozmístění rozváděčů .......................................................................42

4.2 Montáž rozváděčů .............................................................................43

4.3 Přístrojové vybavení rozváděčů ........................................................45

4.3.1 Jističe a pojistky ...................................................................45

4.3.2 Proudové chrániče ................................................................46

4.3.3 Ochrany proti přepětí .........................................................46

4.3.4 Stykače .................................................................................. 47

4.3.5 Impulsní relé .........................................................................48

4.3.6 Přístroje pro systémové instalace ........................................49

4.3.7 Další přístroje .......................................................................50

5 Domovní spínače a zásuvky, jejich zapojování .................................. 51

5.1 Spínače ...............................................................................................52

5.1.1 Elektromechanické spínače světelných obvodů ................53

5.1.2 Žaluziové spínače .................................................................60

Obsah


6

OBSAH

5.1.3 Stmívače ................................................................................ 64

5.1.4 Elektronické snímače pohybu a přítomnosti .....................69

5.1.5 Časové spínače ..................................................................... 71

5.1.6 Přístroje pro řízení topení a chlazení ................................. 73

5.1.7 Spínače pro ovládání provozu různých spotřebičů ........... 75

5.1.8 Dálkově ovládané spínače ................................................... 77

5.1.9 Speciální spínače pro elektrické instalace..........................82

5.2 Silové zásuvky .................................................................................... 84

5.2.1 Rozmístění silových zásuvek ...............................................88

5.2.2 Zásuvky s ochranou proti přepětí ....................................... 91

5.2.3 Třífázové zásuvky .................................................................93

5.3 Zásuvky sdělovací ..............................................................................93

5.3.1 Zásuvky telefonní a pro počítačové sítě .............................93

5.3.2 Anténní zásuvky ................................................................... 94

5.3.3 Sdělovací zásuvky pro další účely ....................................... 94

5.3.4 Ochrana proti přepětí ve sdělovacích rozvodech ..............96

6 Zabezpečení objektu proti nežádoucím vlivům ................................. 97

6.1 Systémy zabezpečení objektu před vnikem nežádoucích osob ..... 97

6.2 Požární signalizace ............................................................................99

6.3 Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy ........................ 100

6.4 Ochrana před zaplavením ............................................................... 101

6.5 Doplňkové systémy zabezpečení objektu ...................................... 102

7 Doplňková vybavení bytu ........................................................... 104

7.1 Rozhlasový poslech po celém bytě................................................. 104

7.2 Řízení audio a video vybavení ........................................................ 105

7.3 Vzdálená komunikace ..................................................................... 106

8 Systémové elektrické instalace pro obytné budovy ........................... 107

8.2 Malé sběrnicové systémy................................................................. 111

8.2 Systémová instalace KNX ............................................................... 112

8.3 Praktické využití systémové instalace ........................................... 114

9 Uvedení instalace do provozu ......................................................117

Závěr ........................................................................................ 119

Použitá literatura ......................................................................... 120


7

Jsme před rozhodnutím o nové

elektrické instalaci Při stavbě nového objektu i při jeho rekonstrukci musíme myslet nejen na stavební uspořádání domu či bytu, ale také na elektrickou instalaci. A na to bychom si měli vyhradit dostatek času. Protože způsob, jakým bude tato instalace vytvořena, jaké možnosti nabídne uživateli, se promítne do úrovně komfortu při ovládání, ale také do možných úspor energie. Proto je potřebné konzultovat svoje požadavky s odborníky, kteří mohou velmi dobře poradit a skloubit uživatelské nároky s technickými možnostmi současných výrobků a systémů, které jsou na trhu. Jelikož se technický rozvoj neustále zrychluje, možnosti elektrické instalace se stále zvyšují. A především pak narůstají možnosti systémových instalací, nazývaných též instalacemi inteligentními. Pokud jsou nároky malé, zcela postačí spolupráce s kvalifi kovaným elektromontérem. Avšak zcela nové instalace, rozsáhlejší úpravy a rekonstrukce je potřebné zpracovat v souladu s ustanoveními stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a návazných předpisů. Podle rozsahu prací (a také podle organizačních schopností) je možné se rozhodnout pro svépomocný, investorský nebo dodavatelský způsob výstavby. Stavební zákonvyžaduje i při svépomocném způsobu výstavby odborné vedení oprávněnou osobou. Tou je vždy autorizovaný architekt, inženýr, technik. U drobných staveb namístoodborného vedení postačí odborný dozor. Ten zajišťuje kvalifi kovaná osoba dohlížející nadodržování bezpečnostních předpisů. Pro práce na elektrických instalacích, tedy na „vybraných“ zařízeních, která mohou svou povahou ohrožovat bezpečnost osob, užitkových zvířat a věcí, je zcela nezbytná elektrotechnická kvalifi kace a platné ověření odborné způsobilosti pro práce naelektrických zařízeních podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českéhobáňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechnice“. Ani v budoucnu nelze očekávat, že by jakákoli norma připouštěla nekvalifi kované, laickézásahy do elektrických instalací a dalších vyhrazených technických zařízení. Velektrických instalacích lze používat jen výrobky vyhovující technickým požadavkůmstanoveným a ověřeným ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 2005/2002 Sb., 226/2003 Sb. a 227/2003 Sb. Co to v praxi znamená pro uživatele? Všechny elektrické předměty vyráběné podle evropských norem musí

1


JSME PŘED ROZHODNUTÍM O NOVÉ ELEKTRICKÉ INSTALACI

8

1

být vybaveny ochrannou značkou CE (obr. 1). Avšak některé přístroje používané vdo

movních elektrických instalacích nejsou celoevropsky normalizovány, v takovémpří

padě naopak nesmí být opatřeny touto ochrannou známkou. Sem patří předevšímdo

movní silové zásuvky a vidlice. Pro ně platí, že v každém státě smí být používánypou

ze ty přístroje, které jsou v něm normalizovány. V některých maloobchodníchprodej

nách se objevují levné domovní zásuvky, zpravidla nevyhovující bezpečnostním po

žadavkům platných technických norem ČSN. Přitom bývají označeny značkou shody

s evropskými normami – jedná se tedy o podvrh.

Obr. 1 Značka shody s evropskými normami

Doposud je bohužel poměrně častým jevem, že uživatel objektu bez elementárních

elektrotechnických znalostí si sám upravuje elektrickou instalaci. Pak mohou být ipou

hé dva vodiče nesprávně zapojeny. Dochází tak k ohrožení života uživatelů instalace,

především při amatérském, nesprávném zapojení pohyblivých přívodů. Každýpohyb

livý přívod již od roku 1933 (tedy od zavedení chráněných zásuvek a vidlic dotehdej

ších předpisů a norem ESČ) musel a stále musí být (nyní podle ČSN 33 2000-4-46)vy

baven samostatným středním i ochranným vodičem a samozřejmě vodičem fázovým.

Jednofázový přívod tedy vyžadoval použití tří vodičů. A to platilo i v době předro

kem 1992, kdy vnitřní elektrické instalace byly zhotovovány velice nebezpečnýmzpů

sobem, s tzv. ochranou nulováním.

Především ve starších objektech s nerekonstruovanou elektrickou instalací, tedy tam,

kde byly pro vnitřní rozvody použity hliníkové vodiče (ve většině staveb realizovaných

před rokem 1992) stále ještě hrozí vysoké nebezpečí úrazů elektrickým proudem,pro

tože funkce ochranného a pracovního vodiče byla sdružena do jednoho vodičespo

lečného PEN. Reálnou nebezpečnost těchto instalací znázorňuje obrázek 2. Přestože

žehlička je ve výborném izolačním stavu, na její vnější kovovou kostru se dostává plné

fázové napětí 230 V v případě, že dojde k přerušení vodiče PEN, například v místě X.


1ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

9

Obr. 2 Při poruše vodiče PEN se přes topné těleso žehličky dostává na kovovou kostru

napětí 230 V

Statistiky prokazují, že přerušení společného ochranného a pracovního středníhovo

diče je výrazně častějším jevem než přerušení vodiče fázového. K přerušení dochází

především v instalacích s hliníkovými vodiči, na svorkách elektroinstalačníchpřístro

jů. Jen stručně k mechanismu přerušení: na přechodovém odporu mezi tělesemsvor

ky a povrchem vodiče vzniká průchodem proudu výkonová ztráta měnící se v teplo.

Takto vzniklé teplo urychluje proces tečení hliníku zastudena, pod mechanickýmtla

kem, čímž dochází ke zvýšení přechodového odporu, výkonové ztráty i množstvívznik

lého tepla. Nakonec se vyvine množství tepla dostatečné pro vzrůst teploty v místě

styku vodiče PEN se svorkou na hodnotu postačující k přetavení hliníkového vodiče,

tedy v místě X. Pak nastává znázorněná nebezpečná situace, o to nebezpečnější, že ji

předem nikdo neočekává. Na kostru vyhovujícího spotřebiče třídy I (tedy spotřebiče

s vnějšími kovovými částmi přístupnými dotyku spojenými s ochranným obvodem)

a také na ochranné kolíky zásuvek, přes vnitřní odpor spotřebiče třídy I nebo třídy II

(bez vnějších, dotyku přístupných kovových částí, s izolačním krytem) se dostává plné

fázové napětí. Tak může snadno dojít i ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

Od devadesátých let minulého století již ve vnitřních elektrických instalacích nesmí

být sdružována funkce ochranného a středního vodiče. Znamená to používání pětivo

dičů ve třífázových a tří vodičů v jednofázových rozvodech. To není v rozporu s„nu

lovanými“ rozvodnými kabelovými nebo venkovními distribučními rozvody. V nich je

střední vodič uzemněn ve více místech. Jeho poslední propojení se zemnímpotenci

álem je v místě připojení k distribučnímu rozvodu. Odtud musí být střední iochran

ný vodič veden samostatně.

L PEN

Žehlička


JSME PŘED ROZHODNUTÍM O NOVÉ ELEKTRICKÉ INSTALACI

10

1

To vše znají kvalifi kovaní pracovníci se znalostmi ověřenými podle již zmíněnévyhláš

ky č. 50/1978 Sb. Hodláte-li se sami podílet na elektromontážních pracích, je nutná

vaše úzká spolupráce s elektromontážní fi rmou, jejíž alespoň jeden pracovník je podle

§7 vyhlášky pracovníkem pro řízení činnosti. Je nezbytné důsledně dodržovat jehoveš

keré pokyny související s dodržováním montážních i bezpečnostních předpisů. Pokud

mezi vašimi známými není takovýto pracovník, lze ho snadno vyhledat napříkladdota

zem na územně příslušném magistrátě či obecním úřadě. Tam mají přehled o fi rmách

působících v obci a současně i o jejich způsobilosti k požadované činnosti. Je důležité

zkontrolovat, zda mají platné oprávnění k provozování živnosti „Montáž, opravy, revize

a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“ vystavené podle zákona č. 455/1991 Sb.

s omezením platnosti podle zákona č. 124/2000 Sb. Oprávnění k elektromontážníživ

nosti mají pracovníci, jejichž živnostenský list byl vystaven po 1. 1. 1993.

Samozřejmostí je zhotovení projektu elektrické instalace ještě před zahájením prací.

V součinnosti s oprávněným projektantem elektrických instalací lze do projektuvčle

nit požadavky na stupeň komfortu při ovládání nejen osvětlení, ale i řízení žaluzií,re

gulaci vytápění, chlazení, ventilaci atd. Neměl by chybět ani požadavek na jednotnost

designů použitých domovních elektroinstalačních přístrojů a dalších regulačních prvků.

V nově budovaných domech se často vyskytují i požadavky na vybavení objektutepel

nými čerpadly a zdroji elektrické energie (fotovoltaické články, větrné elektrárny).

S provozovatelem elektrorozvodné sítě je potom zapotřebí dohodnout nejen nákup,

ale i prodej elektrické energie.


ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

11

2

Elektrická přípojka a provizorní

elektrické rozvody na staveništi Každý objekt i každé staveniště je nutné zásobovat elektřinou pro provoz stavebních mechanismů, ručního elektrického nářadí, pracovního osvětlení atd. Proto sezřizuje přípojka podle zákona č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. o podmínkáchpodnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů a na něj navazující vyhlášku č. 51/2006 Sb. Energetického regulačního úřadu (ERÚ), s podmínkami připojení a dodávek elektřiny pro tzv. chráněné zákazníky. Jednotlivé energetické společnosti rozvádějí obecně stanovené podmínky ERÚ do pravidel pro připojování objektů v daném místě k veřejné elektrorozvodné síti. Tato pravidla jsou obvykle na příslušných internetových stránkách. Chráněný zákazník má právo na dodávky elektrické energie, tedy na připojeníodběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, při plnění smlouvy uzavřené sdistributorem. Mezi povinnostmi odběratele jsou opatření zamezující zhoršováníkvality elektřiny (změny harmonického průběhu napětí, zhoršování účiníku). Může z toho vyplynout povinnost vybavit objekt technickými prostředky omezujícími zpětnéovlivňování funkce řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky a hromadného dálkovéhoovládání. Odběratel musí umožnit montáž měřicího zařízení (elektroměru) a přístupdodavatele k tomuto zařízení. Povinností je i udržování odběrných zařízení vprovozuschopném stavu. Zákon 670/2004 Sb. (energetický zákon) rámcově stanovuje podmínky pro stavbupříojek i přípojkových skříní. Přípojková skříň musí být označena vymezenou bezpečnostní značkou – „bleskem“. Tato skříň (např. hlavní domovní pojistková skříň) je místem připojení elektrického zařízení odběratele k rozvodu distribuční společnosti. Slouží pro umístění pojistek jistících celé odběrné zařízení. Jištění lokalizuje poruchy na elektrickém zařízení v objektu. Jeho hlavním účelem je zamezení přenosu zkratových proudů od odběratele do distribuční sítě. Dosud používané pojistky v přípojkové skříni se začínají nahrazovat selektivními jističi (obr. 3), jejichž vypínací charakteristiky se blíží charakteristikám výkonových pojistek. Jejich výhodou je operativní opětovné připojení k síti po vybavení

2


ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA A PROVIZORNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY NA STAVENIŠTI

12

2

nadproudové ochrany zkratem nebo přetížením způsobeným odběratelem. Není nutné

vyčkávat příjezdu pracovníka distribuční společnosti, který pojistku vymění.

Přípojka nízkého napětí slouží zpravidla pro zásobování jedné nemovitosti elektrickou

energií. Provozovatel distribuční soustavy může odsouhlasit společnou přípojku i pro

několik nemovitostí. Přípojka je ukončena hlavní domovní pojistkovou nebokabelo

vou skříní. Skříně jsou na objektu odběratele nebo na hranici jeho nemovitosti a jsou

součástí elektrické přípojky. U provizorní přípojky může být venkovní přípojkanízké

ho napětí ukončena např. na svorkách hlavního jističe.

Ten, v jehož prospěch byla přípojka zřízena, hradí náklady na její vybudování. Stává

se jejím vlastníkem s povinností zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby senesta

la příčinou ohrožení života a zdraví osob anebo poškození majetku.

V případě smyčkového připojení odběrného zařízení se nejedná o přípojku. Smyčka

je vlastnictvím distribuční společnosti se všemi právními důsledky. Společnédomov

ní elektrické instalace v domech s více účastníky nejsou součástí přípojky. Jsousou

částí nemovitosti.

Obr. 3 Selektivní jistič
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist