načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Elektroinstalace krok za krokem -- 2., zcela přepracované vydání – Josef Kunc

Elektroinstalace krok za krokem -- 2., zcela přepracované vydání

Elektronická kniha: Elektroinstalace krok za krokem
Autor: Josef Kunc
Podnázev: 2., zcela přepracované vydání

Příručka radí, jak provádět elektroinstalaci v různých druzích objektů a jaké množství přístrojů a zařízení v objektu je možné pomocí elektroinstalací ovládat. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  135
+
-
4,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2010
Počet stran: 120
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 2., zcela přeprac. vyd.
Skupina třídění: Elektrotechnika
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2010
ISBN: 978-80-247-3249-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka radí, jak provádět elektroinstalaci v různých druzích objektů a jaké množství přístrojů a zařízení v objektu je možné pomocí elektroinstalací ovládat.

Popis nakladatele

Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření těchto instalací. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti elektrických instalací jak klasických, tak systémových. Obsahuje návrh postupu při sestavování požadavků na novou nebo rekonstruovanou elektrickou instalaci. Z takto vytvořených požadavků vyplývá, jakým způsobem má být instalace vytvořena. Publikace je tedy návodem k optimální volbě přístrojů a zařízení pro elektrickou instalaci v závislosti na náročnosti požadavků stanovených uživatelem. Také komplexně řeší otázky elektrických instalací pro různé stupně komfortu i pro různé úrovně dosažitelných úspor provozních nákladů. Čtenář - koncový uživatel (drobný investor) tak má k dispozici vodítko, kterým se může řídit při výběru vhodných prvků pro elektrické instalace.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Josef Kunc - další tituly autora:
 (e-book)
Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce elektroinstalace
 
K elektronické knize "Elektroinstalace krok za krokem -- 2., zcela přepracované vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Elektrotechnická schémata a zapojení v p Elektrotechnická schémata a zapojení v p
 (e-book)
Elektroinstalace doma a na chatě -- 3., zcela přepracované vydání Elektroinstalace doma a na chatě
 (e-book)
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Josef Kunc

Elektroinstalace krok za krokem

2., zcela přepracované vydání

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 3950. publikaci

Odpovědná redaktorka Věra Slavíková

Sazba Květa Chudomelková

Obrázky v textu z archivu autora (2, 5–8, 10, 24, 26–30, 33, 35, 40–47, 49, 51, 52, 54–60,

65, 66, 69, 78, 83–85, 100, 106), ABB (3, 4, 17–22, 31, 32, 34, 36–39, 48, 50, 53, 61–64, 67,

68, 70–77, 79–82, 86–99, 101, 103–105) BOSSYS (12), KAISER (9, 15, 16), KNX (102),

KOPOS (11, 13), SALTEK (23), WAGO (14)

Počet stran 120

První vydání, Praha 2010

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2010

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2010

Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3249-7


5

ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

1 Jsme před rozhodnutím o nové elektrické instalaci ............................ 7

2 Elektrická přípojka a provizorní elektrické rozvody na staveništi .......... 11

3 Kladení vedení a výběr komponentů ............................................... 15

3.1 Společné pokyny ................................................................................ 15

3.1.1 Skrytá montáž vodičů a kabelů ........................................... 16

3.1.2 Instalace v objektech ze zdicích materiálů ........................ 19

3.1.3 Instalace v objektech z litého betonu ................................. 19

3.1.4 Instalace v panelových objektech ....................................... 21

3.1.5 Povrchová montáž vodičů a kabelů ....................................22

3.1.6 Nástěnné elektroinstalační kanály ......................................23

3.1.7 Požadavky na elektroinstalační krabice .............................25

3.1.8 Nadproudová ochrana .........................................................28

3.1.9 Ochrana před nebezpečným dotykem ................................ 31

3.2 Instalace v objektech z hořlavých stavebních materiálů ................ 37

3.3 Požadavky na elektrické instalace v koupelnách a dalších

prostorách s vyšším rizikem úrazu elektrickým proudem ..............38

4 Rozváděče ............................................................................... 42

4.2 Rozmístění rozváděčů .......................................................................42

4.2 Montáž rozváděčů .............................................................................43

4.3 Přístrojové vybavení rozváděčů ........................................................45

4.3.1 Jističe a pojistky ...................................................................45

4.3.2 Proudové chrániče ................................................................46

4.3.3 Ochrany proti přepětí .........................................................46

4.3.4 Stykače .................................................................................. 47

4.3.5 Impulsní relé .........................................................................48

4.3.6 Přístroje pro systémové instalace ........................................49

4.3.7 Další přístroje .......................................................................50

5 Domovní spínače a zásuvky, jejich zapojování .................................. 51

5.1 Spínače ...............................................................................................52

5.1.1 Elektromechanické spínače světelných obvodů ................53

5.1.2 Žaluziové spínače .................................................................60

Obsah


6

OBSAH

5.1.3 Stmívače ................................................................................ 64

5.1.4 Elektronické snímače pohybu a přítomnosti .....................69

5.1.5 Časové spínače ..................................................................... 71

5.1.6 Přístroje pro řízení topení a chlazení ................................. 73

5.1.7 Spínače pro ovládání provozu různých spotřebičů ........... 75

5.1.8 Dálkově ovládané spínače ................................................... 77

5.1.9 Speciální spínače pro elektrické instalace..........................82

5.2 Silové zásuvky .................................................................................... 84

5.2.1 Rozmístění silových zásuvek ...............................................88

5.2.2 Zásuvky s ochranou proti přepětí ....................................... 91

5.2.3 Třífázové zásuvky .................................................................93

5.3 Zásuvky sdělovací ..............................................................................93

5.3.1 Zásuvky telefonní a pro počítačové sítě .............................93

5.3.2 Anténní zásuvky ................................................................... 94

5.3.3 Sdělovací zásuvky pro další účely ....................................... 94

5.3.4 Ochrana proti přepětí ve sdělovacích rozvodech ..............96

6 Zabezpečení objektu proti nežádoucím vlivům ................................. 97

6.1 Systémy zabezpečení objektu před vnikem nežádoucích osob ..... 97 6.2 Požární signalizace ............................................................................99

6.3 Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy ........................ 100

6.4 Ochrana před zaplavením ............................................................... 101

6.5 Doplňkové systémy zabezpečení objektu ...................................... 102

7 Doplňková vybavení bytu ........................................................... 104

7.1 Rozhlasový poslech po celém bytě................................................. 104

7.2 Řízení audio a video vybavení ........................................................ 105

7.3 Vzdálená komunikace ..................................................................... 106

8 Systémové elektrické instalace pro obytné budovy ........................... 107

8.2 Malé sběrnicové systémy................................................................. 111

8.2 Systémová instalace KNX ............................................................... 112

8.3 Praktické využití systémové instalace ........................................... 114

9 Uvedení instalace do provozu ......................................................117

Závěr ........................................................................................ 119

Použitá literatura ......................................................................... 120


7

Jsme před rozhodnutím o nové

elektrické instalaci Při stavbě nového objektu i při jeho rekonstrukci musíme myslet nejen na stavební uspořádání domu či bytu, ale také na elektrickou instalaci. A na to bychom si měli vyhradit dostatek času. Protože způsob, jakým bude tato instalace vytvořena, jaké možnosti nabídne uživateli, se promítne do úrovně komfortu při ovládání, ale také do možných úspor energie. Proto je potřebné konzultovat svoje požadavky s odborníky, kteří mohou velmi dobře poradit a skloubit uživatelské nároky s technickými možnostmi současných výrobků a systémů, které jsou na trhu. Jelikož se technický rozvoj neustále zrychluje, možnosti elektrické instalace se stále zvyšují. A především pak narůstají možnosti systémových instalací, nazývaných též instalacemi inteligentními. Pokud jsou nároky malé, zcela postačí spolupráce s kvalifi kovaným elektromontérem. Avšak zcela nové instalace, rozsáhlejší úpravy a rekonstrukce je potřebné zpracovat v souladu s ustanoveními stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a návazných předpisů. Podle rozsahu prací (a také podle organizačních schopností) je možné se rozhodnout pro svépomocný, investorský nebo dodavatelský způsob výstavby. Stavební zákon vyžaduje i při svépomocném způsobu výstavby odborné vedení oprávněnou osobou. Tou je vždy autorizovaný architekt, inženýr, technik. U drobných staveb namísto odborného vedení postačí odborný dozor. Ten zajišťuje kvalifi kovaná osoba dohlížející na dodržování bezpečnostních předpisů. Pro práce na elektrických instalacích, tedy na „vybraných“ zařízeních, která mohou svou povahou ohrožovat bezpečnost osob, užitkových zvířat a věcí, je zcela nezbytná elektrotechnická kvalifi kace a platné ověření odborné způsobilosti pro práce na elektrických zařízeních podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechnice“. Ani v budoucnu nelze očekávat, že by jakákoli norma připouštěla nekvalifi kované, laické zásahy do elektrických instalací a dalších vyhrazených technických zařízení. V elektrických instalacích lze používat jen výrobky vyhovující technickým požadavkům stanoveným a ověřeným ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 2005/2002 Sb., 226/2003 Sb. a 227/2003 Sb. Co to v praxi znamená pro uživatele? Všechny elektrické předměty vyráběné podle evropských norem musí

1


JSME PŘED ROZHODNUTÍM O NOVÉ ELEKTRICKÉ INSTALACI

8

1

být vybaveny ochrannou značkou CE (obr. 1). Avšak některé přístroje používané v do

movních elektrických instalacích nejsou celoevropsky normalizovány, v takovém pří

padě naopak nesmí být opatřeny touto ochrannou známkou. Sem patří především do

movní silové zásuvky a vidlice. Pro ně platí, že v každém státě smí být používány pou

ze ty přístroje, které jsou v něm normalizovány. V některých maloobchodních prodej

nách se objevují levné domovní zásuvky, zpravidla nevyhovující bezpečnostním po

žadavkům platných technických norem ČSN. Přitom bývají označeny značkou shody

s evropskými normami – jedná se tedy o podvrh.

Obr. 1 Značka shody s evropskými normami

Doposud je bohužel poměrně častým jevem, že uživatel objektu bez elementárních

elektrotechnických znalostí si sám upravuje elektrickou instalaci. Pak mohou být i pou

hé dva vodiče nesprávně zapojeny. Dochází tak k ohrožení života uživatelů instalace,

především při amatérském, nesprávném zapojení pohyblivých přívodů. Každý pohyb

livý přívod již od roku 1933 (tedy od zavedení chráněných zásuvek a vidlic do tehdej

ších předpisů a norem ESČ) musel a stále musí být (nyní podle ČSN 33 2000-4-46) vy

baven samostatným středním i ochranným vodičem a samozřejmě vodičem fázovým.

Jednofázový přívod tedy vyžadoval použití tří vodičů. A to platilo i v době před ro

kem 1992, kdy vnitřní elektrické instalace byly zhotovovány velice nebezpečným způ

sobem, s tzv. ochranou nulováním.

Především ve starších objektech s nerekonstruovanou elektrickou instalací, tedy tam,

kde byly pro vnitřní rozvody použity hliníkové vodiče (ve většině staveb realizovaných

před rokem 1992) stále ještě hrozí vysoké nebezpečí úrazů elektrickým proudem, pro

tože funkce ochranného a pracovního vodiče byla sdružena do jednoho vodiče spo

lečného PEN. Reálnou nebezpečnost těchto instalací znázorňuje obrázek 2. Přestože

žehlička je ve výborném izolačním stavu, na její vnější kovovou kostru se dostává plné

fázové napětí 230 V v případě, že dojde k přerušení vodiče PEN, například v místě X.


1ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

9

Obr. 2 Při poruše vodiče PEN se přes topné těleso žehličky dostává na kovovou kostru

napětí 230 V

Statistiky prokazují, že přerušení společného ochranného a pracovního středního vo

diče je výrazně častějším jevem než přerušení vodiče fázového. K přerušení dochází

především v instalacích s hliníkovými vodiči, na svorkách elektroinstalačních přístro

jů. Jen stručně k mechanismu přerušení: na přechodovém odporu mezi tělesem svor

ky a povrchem vodiče vzniká průchodem proudu výkonová ztráta měnící se v teplo.

Takto vzniklé teplo urychluje proces tečení hliníku zastudena, pod mechanickým tla

kem, čímž dochází ke zvýšení přechodového odporu, výkonové ztráty i množství vznik

lého tepla. Nakonec se vyvine množství tepla dostatečné pro vzrůst teploty v místě

styku vodiče PEN se svorkou na hodnotu postačující k přetavení hliníkového vodiče,

tedy v místě X. Pak nastává znázorněná nebezpečná situace, o to nebezpečnější, že ji

předem nikdo neočekává. Na kostru vyhovujícího spotřebiče třídy I (tedy spotřebiče

s vnějšími kovovými částmi přístupnými dotyku spojenými s ochranným obvodem)

a také na ochranné kolíky zásuvek, přes vnitřní odpor spotřebiče třídy I nebo třídy II

(bez vnějších, dotyku přístupných kovových částí, s izolačním krytem) se dostává plné

fázové napětí. Tak může snadno dojít i ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

Od devadesátých let minulého století již ve vnitřních elektrických instalacích nesmí

být sdružována funkce ochranného a středního vodiče. Znamená to používání pěti vo

dičů ve třífázových a tří vodičů v jednofázových rozvodech. To není v rozporu s „nu

lovanými“ rozvodnými kabelovými nebo venkovními distribučními rozvody. V nich je

střední vodič uzemněn ve více místech. Jeho poslední propojení se zemním potenci

álem je v místě připojení k distribučnímu rozvodu. Odtud musí být střední i ochran

ný vodič veden samostatně.

L PEN

Žehlička


JSME PŘED ROZHODNUTÍM O NOVÉ ELEKTRICKÉ INSTALACI

10

1

To vše znají kvalifi kovaní pracovníci se znalostmi ověřenými podle již zmíněné vyhláš

ky č. 50/1978 Sb. Hodláte-li se sami podílet na elektromontážních pracích, je nutná

vaše úzká spolupráce s elektromontážní fi rmou, jejíž alespoň jeden pracovník je podle

§7 vyhlášky pracovníkem pro řízení činnosti. Je nezbytné důsledně dodržovat jeho veš

keré pokyny související s dodržováním montážních i bezpečnostních předpisů. Pokud

mezi vašimi známými není takovýto pracovník, lze ho snadno vyhledat například dota

zem na územně příslušném magistrátě či obecním úřadě. Tam mají přehled o fi rmách

působících v obci a současně i o jejich způsobilosti k požadované činnosti. Je důležité

zkontrolovat, zda mají platné oprávnění k provozování živnosti „Montáž, opravy, revize

a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“ vystavené podle zákona č. 455/1991 Sb.

s omezením platnosti podle zákona č. 124/2000 Sb. Oprávnění k elektromontážní živ

nosti mají pracovníci, jejichž živnostenský list byl vystaven po 1. 1. 1993.

Samozřejmostí je zhotovení projektu elektrické instalace ještě před zahájením prací.

V součinnosti s oprávněným projektantem elektrických instalací lze do projektu včle

nit požadavky na stupeň komfortu při ovládání nejen osvětlení, ale i řízení žaluzií, re

gulaci vytápění, chlazení, ventilaci atd. Neměl by chybět ani požadavek na jednotnost

designů použitých domovních elektroinstalačních přístrojů a dalších regulačních prvků.

V nově budovaných domech se často vyskytují i požadavky na vybavení objektu tepel

nými čerpadly a zdroji elektrické energie (fotovoltaické články, větrné elektrárny).

S provozovatelem elektrorozvodné sítě je potom zapotřebí dohodnout nejen nákup,

ale i prodej elektrické energie.


ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

11

2

Elektrická přípojka a provizorní

elektrické rozvody na staveništi Každý objekt i každé staveniště je nutné zásobovat elektřinou pro provoz stavebních mechanismů, ručního elektrického nářadí, pracovního osvětlení atd. Proto se zřizuje přípojka podle zákona č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů a na něj navazující vyhlášku č. 51/2006 Sb. Energetického regulačního úřadu (ERÚ), s podmínkami připojení a dodávek elektřiny pro tzv. chráněné zákazníky. Jednotlivé energetické společnosti rozvádějí obecně stanovené podmínky ERÚ do pravidel pro připojování objektů v daném místě k veřejné elektrorozvodné síti. Tato pravidla jsou obvykle na příslušných internetových stránkách. Chráněný zákazník má právo na dodávky elektrické energie, tedy na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, při plnění smlouvy uzavřené s distributorem. Mezi povinnostmi odběratele jsou opatření zamezující zhoršování kvality elektřiny (změny harmonického průběhu napětí, zhoršování účiníku). Může z toho vyplynout povinnost vybavit objekt technickými prostředky omezujícími zpětné ovlivňování funkce řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky a hromadného dálkového ovládání. Odběratel musí umožnit montáž měřicího zařízení (elektroměru) a přístup dodavatele k tomuto zařízení. Povinností je i udržování odběrných zařízení v provozuschopném stavu. Zákon 670/2004 Sb. (energetický zákon) rámcově stanovuje podmínky pro stavbu přípojek i přípojkových skříní. Přípojková skříň musí být označena vymezenou bezpečnostní značkou – „bleskem“. Tato skříň (např. hlavní domovní pojistková skříň) je místem připojení elektrického zařízení odběratele k rozvodu distribuční společnosti. Slouží pro umístění pojistek jistících celé odběrné zařízení. Jištění lokalizuje poruchy na elektrickém zařízení v objektu. Jeho hlavním účelem je zamezení přenosu zkratových proudů od odběratele do distribuční sítě. Dosud používané pojistky v přípojkové skříni se začínají nahrazovat selektivními jističi (obr. 3), jejichž vypínací charakteristiky se blíží charakteristikám výkonových pojistek. Jejich výhodou je operativní opětovné připojení k síti po vybavení

2


ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA A PROVIZORNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY NA STAVENIŠTI

12

2

nadproudové ochrany zkratem nebo přetížením způsobeným odběratelem. Není nutné

vyčkávat příjezdu pracovníka distribuční společnosti, který pojistku vymění.

Přípojka nízkého napětí slouží zpravidla pro zásobování jedné nemovitosti elektrickou

energií. Provozovatel distribuční soustavy může odsouhlasit společnou přípojku i pro

několik nemovitostí. Přípojka je ukončena hlavní domovní pojistkovou nebo kabelo

vou skříní. Skříně jsou na objektu odběratele nebo na hranici jeho nemovitosti a jsou

součástí elektrické přípojky. U provizorní přípojky může být venkovní přípojka nízké

ho napětí ukončena např. na svorkách hlavního jističe.

Ten, v jehož prospěch byla přípojka zřízena, hradí náklady na její vybudování. Stává

se jejím vlastníkem s povinností zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nesta

la příčinou ohrožení života a zdraví osob anebo poškození majetku.

V případě smyčkového připojení odběrného zařízení se nejedná o přípojku. Smyčka

je vlastnictvím distribuční společnosti se všemi právními důsledky. Společné domov

ní elektrické instalace v domech s více účastníky nejsou součástí přípojky. Jsou sou

částí nemovitosti.

Obr. 3 Selektivní jistič


2ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

13

Obr. 4 Vestavná pětipólová zásuvka a vidlice podle ČSN EN 60309-2

Provizorní elektrické rozvody nesmí způsobit škody na zdraví ani na majetku a musí

znemožnit neoprávněný odběr elektrické energie. Obecně platí: jsou-li elektrické roz

vody podle platných elektrotechnických norem a předpisů, nebude žádná překážka

pro schválení žádosti o připojení objektu. Jednou z příloh přihlášky je revizní zpráva

s pravdivým obrazem o elektrické instalaci. Při použití normalizovaných typů průmys

lových zásuvek a vidlic podle ČSN EN 60309 (např. s vestavnými zásuvkami a vidli

cemi, obr. 4), domovních zásuvek podle ČSN 34 4516 (zásuvky s ochrannými kolíky)

a všech dalších přístrojů podle platných norem ČSN, resp. ČSN EN, jsou-li rozvody

podle předpisových norem především řady ČSN 33 0000, ale i dalších, nejsou překáž

ky pro sestavení pozitivní zprávy z výchozí revize. U provizorních staveništních roz

vodů zpráva popisuje stav prozatímních zařízení, především staveništních rozváděčů,

případně světelných a dalších rozvodů. Podle ČSN 33 2000-7-704, čl. 704.471 musí

být silové zásuvky o jmenovitém proudu do 32 A vybaveny proudovými chrániči pro

ochranu osob – tedy s vybavovacím rozdílovým (reziduálním, chybovým) proudem

nepřekračujícím 30 mA.

Hlavní staveništní rozváděč a případné podružné rozváděče musí splňovat požadav

ky ČSN EN 60439-4 a musí být umístěny tak, aby nemohly být mechanicky poškoze

ny během stavebních prací. Kvůli vypnutí hlavního vypínače pro odpojení přívodního

vedení k nim musí být snadný přístup. Přístroje pro odpojování silového přívodu musí

být možné uzamknout ve vypnuté poloze, anebo musí být umístěny pod uzamykatel

ným krytem. Zásuvky na vnějších stěnách rozváděčů musí být v dostatečném krytí,

nejlépe IP 66, a měly by odpovídat ČSN EN 60309-2. Konstrukce krytů zásuvek má


ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA A PROVIZORNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY NA STAVENIŠTI

14

2

zabezpečit samočinné přiklopení víčka. Na stavbách totiž hrozí nebezpečí vniknutí

mechanických nečistot (zbytků malty, písku apod.) do kontaktního systému zásuvek.

Pak dojde k rychlému mechanickému poškození kolíků vidlic i dutinek zásuvek; dů

sledkem je zvyšování přechodového odporu a následně tepelného namáhání kontaktní

ho systému. Následuje tepelná destrukce plastových dílů a zničení zásuvkového spoje.

Při použití plastové skříně může dojít k jejím tvarovým změnám způsobeným nadměr

ným teplem v blízkosti zásuvky.

Je výhodné vybudovat elektrickou přípojku tak, aby mohla být použita pro zásobová

ní jak staveniště, tak i hotové nemovitosti elektřinou. Po ukončení výstavby bude za

pojen nový elektroměr, mj. v návaznosti na změnu sazeb za spotřebu. S tím souvisí

nová žádost pro změny v dodávkách elektřiny a revizní zpráva o stavu elektrické in

stalace v objektu.

Kabelová vedení na staveništi nesmí být ukládána přes vozovky ani přes cesty pro pěší,

aby se zabránilo mechanickému poškození vodičů. Při hrozbě poškození kabelů stro

ji nebo vozidly na staveništi je nezbytné zajistit jejich zvláštní ochranu. Pohyblivé ka

bely musí být typu H07 RN-F nebo jim rovnocenné s odolností proti oděru a vodě.


3ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

15

Kladení vedení a výběr komponentů

Pro ukládání vodičů a kabelů byly postupně navrženy různé úložné soustavy, z nichž se ale ne všechny běžně používají v oblasti bytové výstavby. Řada z nich je určena především pro ukládání vedení v průmyslových objektech nebo v komerčních a podobných budovách (banky, úřady, školy, obchody, služby, administrativní budovy atd.), proto se jimi nebudeme podrobněji zabývat. V omezeném výčtu se jen zmíníme o některých z nich: ► závěsné kabely, kabelové žebříky, rošty, žlaby a kabelové lávky, především pro roz

vody svazků kabelů v rozsáhlých objektech, jedná se o povrchovou montáž, ► nástěnné kanály velkých průřezů pro vzhlednější povrchovou montáž vysokých po

čtů kabelů ve velkých objektech, ► nástěnné (pancéřové) rozvody s plastovými nebo kovovými trubkami pro kladení

nižších počtů vedení v průmyslových a podobných objektech, ► parapetní kanály pro souběžné kladení silových i sdělovacích rozvodů a současně

pro montáž potřebných silových i sdělovacích zásuvek, případně dalších přístrojů

v kancelářských a podobných provozech, ► rozvody ve stropních podhledech v administrativních a podobných budovách

(používají se i v bytové sféře), ► podlahové rozvody v kanálech zalitých v betonových podlahách nebo v dutinách

stropních železobetonových konstrukcí, pro průmyslové i administrativní budovy, ► kabelové rozvody v meziprostoru zdvojených podlah v bankách, objektech s výpo

četní technikou apod. Historicky nejstarší a dávno již nepoužívanou soustavou vnitřního rozvodu bylo ukládání holých, později izolovaných měděných vodičů na skleněných izolátorcích upevněných ke stěnám. 3.1 Společné pokyny Každá úložná soustava musí být navržena tak, aby s případnou rezervou mohla pojmout požadovaný počet vodičů a kabelů o potřebných průřezech. Chceme-li mít mož

3


KLADENÍ VEDENÍ A VÝBĚR KOMPONENTŮ

16

3

nost dodatečného doplňování vodičů a kabelů, bez nutnosti i ne příliš významných zá

sahů do stavební konstrukce, budeme volit takovou úložnou soustavu, která připouš

tí tyto změny. Je vhodné navrhnout silové rozvody tak, aby nebylo nutné ukládat pří

liš vysoký počet souběžně vedených kabelů po dlouhých trasách. Vhodnější bude vo

lit vyšší počet rozváděčů vzájemně propojených obvykle jen jedním silovým vedením

o vyšším průřezu. Z každého takového podružného rozváděče budou vedení jednotli

vých vývodů již krátká, směřující přímo k jednotlivým obvodům. Celá instalace se tak

stane mnohem přehlednější a snadněji kontrolovatelnou. Vedení musí být svým prů

řezem dimenzována na očekávaná zatížení. Všechna vedení a všechny díly úložných

soustav, ale také další prvky elektrických instalací, musí vyhovovat ustanovením pří

slušných norem ČSN nebo ČSN EN či ČSN IEC a musí na ně být vystaveno prohlá

šení nebo ujištění o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na

výrobky a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb.,

02/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb. a 227/2003 Sb. Vzhledem k tomu, že silové

prvky pro bytovou výstavbu patří mezi výrobky se zvláštním zřetelem na zajištění elek

trické bezpečnosti, případně elektromagnetické kompatibility, musí být ověřeny přísluš

nou státní zkušebnou (často EZÚ Praha) a označeny nejen značkou CE, nýbrž i znač

kou této zkušebny (ESČ). Pokud se jedná o dovážený výrobek, postačí toto označení

v průvodní dokumentaci, u tuzemských výrobků je označení obvyklé přímo na nich.

3.1.1 Skrytá montáž vodičů a kabelů

Hovoříme-li o skrytém způsobu montáže vodičů a kabelů, máme na mysli následující

varianty rozvodu: vedení uložená v trubkách pod omítkou, v trubkách zalitých v be

tonu, v trubkách nebo kabely v dutých příčkách anebo kabelová vedení v omítce či

v drážkách pod omítkou.

Nespornou předností skrytých způsobů montáže vodičů a kabelů je nenarušení este

tického vzhledu interiérů. Mají ale také další výhody, jako dobrá ochrana před mecha

nickým poškozením a z toho vyplývající dlouhá životnost, minimální nároky na údrž

bu. U trubkových vedení se doporučuje ponechat prostorovou rezervu pro dodatečné

úpravy a doplňování počtů vedení. Relativní nevýhodou je nutnost vytváření drážek ve

zdivu. Nevýhodou je i nutnost používání odbočovacích nebo protahovacích krabic ve

vzdálenostech do 15 m při přímém vedení a do 10 m pro vedení s ohyby. Mezi nevýhody

patří i rozdělení montážních prací do alespoň dvou etap: 1. etapa – vytváření drážek


3ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

17

a montáž úložné soustavy, včetně zatahování vodičů do trubek; 2. etapa – po zhotovení omítek – propojování vodičů v krabicích a montáž elektroinstalačních přístrojů. Při montáži se mohou používat elektroinstalační trubky tuhé s průmyslově vyráběným hotovým příslušenstvím obsahujícím tvarové díly jako kolena, ohyby, spojky a také spojovací hrdla ke krabicím. Na trhu jsou i tuhé plastové trubky, které lze při použití vhodných přípravků ohýbat anebo na nich vytvářet spojovací hrdla, bez nutnosti zahřátí na vyšší teplotu. Výhodou tuhých trubek je snadnější zatahování vodičů. Pohodlnější je používání ohebných zvlněných trubek, které se v nepřerušených délkách vedou z jedné krabice do druhé. Ovšem zatahování vodičů je již poněkud obtížnější. Obr. 5 Vymezené instalační zóny pro kladení elektrických vedení Při kladení trubek je nutné dodržovat následující zásady: ► Trasu vést co nejkratším směrem, ve vymezených instalačních zónách podle obráz

ku 5, s použitím výrobků schválených pro používání v České republice a v soula

du s předpisovými normami ČSN. Horní a dolní vodorovná zóna je v rozmezí od

150 do 450 mm od hotového stropu či hotové podlahy. Svislé instalační zóny jsou

v rozmezí od 100 do 300 mm od okenního nebo dveřního otvoru v hrubé stavbě

anebo od rohu místnosti, opět v hrubé stavbě. Svislé zóny mohou být kolem oken

a dvoukřídlých dveří po obou stranách, u jednokřídlých dveří jsou jen na straně

zámku s klikou. V instalačních zónách se umisťují také domovní i sdělovací zá

suvky, spínače a další přístroje. Do dolní zóny patří zásuvky centrálního vysavače.

V kuchyních, pracovnách a domácích dílnách přistupuje ještě další zóna, určená

300

300

300

150

200100 200

150

900


KLADENÍ VEDENÍ A VÝBĚR KOMPONENTŮ

18

3

pro přístroje u pracovní plochy. Tato zóna leží v pásmu od 0,9 m do 1,2 m od ho

tové podlahy. V půdních vestavbách a podobných prostorách se šikmými stěnami

jsou zóny vedoucí shora dolů považovány za svislé. ► Ve vymezených vzdálenostech se používají vhodné protahovací nebo odbočova

cí krabice. Může se jednat i o krabice přístrojové, stropní svítidlové, vývodky pro

nástěnná svítidla, rozvodnice nebo jiná koncová zařízení trasy trubek. Na trubce

mezi dvěma krabicemi smí být nejvýše dva ohyby, při průřezech protahovaných

vodičů do 4 mm

2

až tři ohyby.

► Při souběžném vedení dvou a více trubek mírně ohnout trubky vedoucí do odbočo

vacích krabic, průchozí trubky ponechat rovné. Nejlepší variantou však je vyhnout

se použití odbočovacích krabic – vedení odbočovat v přístrojových krabicích. Ji

nou možností je využití prostoru mezi stropním podhledem a stropem místnosti

k uložení odbočovacích krabic. ► Ohyby v rozích místností (mezi sousedními stěnami nebo mezi stěnou a stropem)

zhotovit s dostatečným poloměrem ohybu, přičemž trubka musí být překryta po

stačující vrstvou omítky. Dostatečného poloměru ohybu dosáhneme zasekáním do

přiměřené hloubky ve zdivu (obr. 6). Obr. 6 Ohyb trubky nebo kabelu v rohu místnosti ► Průměry trubek volíme takové, aby pojaly potřebný počet vodičů o průřezech

přiměřených zatížení jednotlivých obvodů. Možné počty vodičů podle jejich

průřezů pro jednotlivé průměry trubek udávají výrobci úložných soustav ve své

dokumentaci. K udávané kapacitě trubky ale musíme zvážit i zatížení jednotlivých

vodičů v souvislosti s ohřevem jejich jader průchodem zatěžovacího proudu. Čím

Správně Nesprávně

*


3ELEKTROINSTALACE KROK ZA KROKEM

19

více vodičů bude ve společném svazku (ve společné dutině), tím horší bude jejich

ochlazování. Aby nemohlo dojít k jejich přehřátí, bude nutné snížit možný počet

vodičů ve společné trubce. ► Do trubek zatahujeme nejen silové, ale i sdělovací vodiče. Do společné dutiny se

silovými vodiči lze zatahovat i vodiče pomocných obvodů, příslušných k témuž za

řízení. Není-li to na závadu přehlednosti, bezpečnosti provozu a nebo nebrání-li

tomu příslušné předpisy, mohou být ve společné trubce uloženy vodiče ovláda

cích, regulačních, signálních, měřicích a dalších pomocných obvodů. Jedná-li se

o společné vedení silových vodičů nn a vedení sdělovacích na bezpečné malé napě

tí (SELV), musí být izolační pláště sdělovacích vodičů a kabelů ověřeny zkouškou

napětím 4 kV. Takto je tomu například v případě souběhů silových vedení s kabe

lem instalační sběrnice systémové elektrické instalace KNX, popisované v kapito

le 8. Všechny vodiče musí být přehledně označeny, aby nedošlo k jejich záměně. 3.1.2 Instalace v objektech ze zdicích materiálů Moderní stavební technologie využívají rozměrově poměrně přesných stavebních dílců. Pak je možné stavět objekty s velmi tenkými vrstvami omítek, do nichž ale není možné ukládat izolované vodiče a kabely bez předem vytvořených drážek. Při použití drážkovaček a kruhových fréz pro vytváření otvorů pro elektroinstalační krabice je dosahováno velmi nízké pracnosti při kladení kabelů i upevňování krabic. Konkrétní typ frézy vybíráme podle použitého stavebního materiálu. Stejného nářadí se s výhodou využívá i pro vytváření drážek pro trubky a otvorů pro krabice v případě, že si chceme zachovat možnost pozdější výměny a doplňování počtů vedení. 3.1.3 Instalace v objektech z litého betonu Technologie monolitické výstavby budov je vysoce produktivní. Vyžaduje perfektní projekční připravenost již od počátku výstavby. Nosné stěny a často i příčky se kompletně odlévají do systémových bednění, k nimž jsou předem připevněny veškeré elektroinstalační krabice a rozváděče se zavedenými trubkami. S ohledem na síly působící během lití betonu na díly úložné soustavy není možné ve svislých stěnách vytvářet vodorovná vedení. Veškeré trasy trubek směřující ke krabicím ve stěnách musí být ukládány pouze svisle. Vodorovná propojení se uskutečňují z centrální stropní krabice nebo
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.