načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků - Václav Macháček

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

Elektronická kniha: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků
Autor:

Jedná se o druhé – aktualizované vydání. Cílem této příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  242
+
-
8,1
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 224
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-7535-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jedná se o druhé – aktualizované vydání. Cílem této příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současně platné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění. A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydání připravovaných. Příručka obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky (PNE), jejichž technické předpisy jsou řadě elektrotechniků již známé, neboť pro činnosti v zařízeních do 1 000 V i nad 1 000 V jsou nezbytné.

Zařazeno v kategoriích
Václav Macháček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SVAZEK 104

Václav MacháčekVáclav Macháček

Elektrické přípojky

z vedení distribučních soustav

a připojování zákazníků Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

(druhé – aktualizované vydání)(druhé – aktualizované vydání)


Ochrana proti přepětí

www.schneider-electric.cz

Výkonné svodiče

bleskových proudů typu 1

Kombinované svodiče

přepětí typu 1 a 2

Pro všechny typologie sítí

a uzemňovací soustavy

Snadná volba a snadná

dostupnost

z

z

z

z

Klidný spánek i když

se čerti žení? S naším

řešením ochrany

proti přepětí ano.

Inzerce Svodi e do p íru ky Elek1 1Inzerce Svodi e do p íru ky Elek1 1 9.11.2017 18:09:449.11.2017 18:09:44


Václav Macháček

Elektrické přípojky

z vedení distribučních soustav

a připojování zákazníků

(druhé – aktualizované vydání)

Text k inzerátu na první straně obálky:

Celosvětově aktivní firma FINDER s více než 60tiletou tradicí výrobyelektrotechnických a elektronických přístrojů:

pro spínání:

- relé do plošných spojů

- průmyslová relé

- reléové vazební členy

- polovodičová relé

pro ovládání a kontrolu:

- relé s nuceně vedenými kontakty

- časová relé

- elektronické elektroměry

- kontrolní a měřicí relé

- snímače hladiny

- spínané napájecí zdroje

- přepěťové ochrany

- termostaty a hydrostaty

pro instalace budov:

- impulzně ovládané spínač

- soumrakové spínače

- pohybová čidla

- schodišťové automaty

- spínací hodiny

- stmívače

- modulární stykače

pro drážní aplikace

pro fotovoltaické aplikace

Kontakt:

Finder CZ, s. r. o., Radiová 1567/2 b, 102 00 Praha 10

tel.: 286 889 504, fax: 286 889 505

finder.cz@findernet.com, www.findernet.com

IN -EL Pardubice, 2018

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


ISBN 978-80-87942-36-9

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


Elektrické přípojky

z vedení distribučních soustav

a připojování zákazníků

(druhé – aktualizované vydání)

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


4

Trvalým fenoménem současné i budoucí doby je a dále bude kvalitní informace. Získat

tuto informaci stojí vždy určité úsilí. Odpovídající technická informace a s nísouvisející technická informovanost pro reálný čas – jinými slovy „být v obraze doby“, se nabízí

v různých formách. Absolvování odborných seminářů je jednou z možností, další možností jsou informace a jejich následné využití získané z technických časopisů, případně katalogů výrobců. Jinou a velmi ceněnou formou využívající teoretické i praktické poznatky, jsou informace obsažené v odborných příručkách s konkrétním tematickým zaměřením a aktuál­ ním obsahem.

Toto je i hlavním záměrem této příručky. Cílem je přiblížit projektantům, investorům

staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím

odběratelům elektřiny – zákazníkům, současně platné požadavky na připojení odběrných

elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické

přípojky a zásady jejich provádění. A to zejména z pohledu v době zpracování příručky

platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydánípřipravovaných. Příručka obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky

(PNE), jejichž technické předpisy jsou řadě elektrotechniků již známé, neboť pro činnosti

v zařízeních do 1 000 V i nad 1 000 V jsou nezbytné. Současný volný přístup k těmtotechnickým normám na internetové adrese www.csres.cz je velkým přínosem.

Obsah příručky svou náplní kapitol navazuje na předchozí příručku z roku 2010. Tomu

odpovídá i její ponechaný titul, který byl již v předchozím vydání upravený v souladu splatným zněním energetického zákona – zákona č. 458/2000 Sb. V této souvislosti je účelné připomenout, že po celkovém otevření trhu s elektřinou počátkem roku 2006 se již kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chráněné, a ztratil význam i pojem konečný zákazník. Zákon v platném znění používá již jen pojem zákazník, což se odráží v titulu i textu příručky.

Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky.

Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblastielektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční

soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které

se této oblasti dotýkají. První část příručky dále přibližuje ustanovení zákona z hlediska

zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nízkého napětí v zastavěném území

nebo mimo něj.

Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích

zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebovýkonu žadatele, platné od 1. února 2016, jsou předmětem druhé části příručky. V této části

je též uvedeno upřesnění, jak je posuzována délka elektrické přípojky nízkého napětí a co je

rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v případě mimo zastavěné území.

V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízenížadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technickýchnorem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky, které v řadě případů jako jediné danou problematiku řeší. Jsou zde upřesněna hraničního místa mezi začátkem a koncem přípojky a počátkem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásemelektrických zařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


5

jednotném systému typového označování. Následují způsoby samotného technickéhoprove

dení a montáže venkovních i kabelových přípojek nízkého napětí.

V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska

elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové

skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahujícípod

mínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím vneměře

ných částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní.

V části týkající se měření spotřeby elektřiny jsou připomenuty základní technicképoža

davky vyplývající z podnikových norem energetiky na provedení elektroměrových rozváděčů

a požadavky distributorů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazenífakturač

ního měření jak pro měření ze sítí nízkého napětí, tak z distribučních sítí vysokého a velmi

vysokého napětí.

V úvodu závěrečné části příručka obsahuje přehled základních smluvních vztahůpři

cházejících v úvahu při připojování zařízení žadatele – budoucího zákazníka k distribuční

soustavě. Je zde připomenuta nezbytnost a účel provádění revizí přípojek a navazujícího

odběrného zařízení. V samostatné kapitole této části je rozvedena informace pro zákazníka,

směrovaná na předpisy související s kvalitou dodávek elektřiny a služeb velektroenergeti

ce. Informace je podrobným přehledem garantovaných standardů, při jejichž nedodržení se

poskytuje zákazníkovi náhrada ve výši stanovené legislativním předpisem.

Na závěr této části příručky, jsou uvedena ustanovení legislativních předpisů týkající

se neoprávněného odběru, dodávky, přenosu nebo distribuce elektřiny a návazně způsobu

stanovení náhrady škody při jejich zjištění.

Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení,in

vestorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po provozovateledistri

bučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí

i stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku

odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.

Skutečnost, že příručka vychází z legislativních předpisů energetiky, z požadavkůPravi

del provozování distribučních soustav, a že obsahuje i řadu ustanovení a odkazů napod

nikové normy energetiky, ale též že obsahuje nové poznatky obsažené v technologických

postupech prováděných činností, je jejím přínosem zejména pro ty, kterých se problematika

příručky profesně dotýká.

Druhé vydání této příručky je aktualizováno s platnými ustanoveními technických norem

a legislativních předpisů, které nabyly účinnost v období od předchozího – prvního vydání

v roce 2010. Na neplatné technické normy, které byly podkladem pro první vydání příručky,

je poukázáno v textu kapitol.

© IN -EL Pardubice, 2018

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


6

Jističe LTN

Jističe před elektroměr

www.oez.cz

Jističe LTN do 80 A splňují podmínky na funkci hlavního

jističe před elektroměr u:

ČEZ Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Ukazatel stavu

Vypínací charakteristika

Vypínací schopnost

10 kA 10000

Laser

Laser

Laser

Jmenovitý proud I

n

L

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


7

Obsah

1. ÚVOD 11

1.1 Legislativa v elektroenergetice 11

1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 11

1.2.1 Dodávka elektřiny 14

1.2.2 Elektrická přípojka 16

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH

ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKŮ 21

2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení žadatele k distribuční soustavě 21

2.2 Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného

příkonu nebo výkonu 25

2.2.1 Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech 26

2.2.2 Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny 28

3. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO

A VYSOKÉHO NAPĚTÍ 31

3.1 Projektová dokumentace elektrické přípojky 31

3.2 Stanovení počátku a konce elektrické přípojky 35

3.3 Normativní požadavky na provedení elektrických přípojek 37

3.3.1 Rozdělení elektrických přípojek 37

3.3.2 Normativní požadavky na elektrické přípojky nízkého napětí (nn) 38

3.3.2.1 Normativní požadavky na přípojky nn provedené venkovním vedením 40

3.3.2.2 Normativní požadavky na přípojky nn provedené kabelovým vedením 41

3.3.2.3 Kombinované elektrické přípojky nízkého napětí 43

3.3.3 Přípojky vysokého napětí (vn) 44

3.3.3.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením 44

3.3.3.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením 45

3.3.3.3 Kombinované přípojky vn 46

3.3.4 Přípojky velmi vysokého napětí (vvn) a zvlášť vysokého napětí (zvn) 46

3.3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 47

3.3.6 Ochranná pásma elektrických zařízení distribuční soustavy 50

4. ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ 55

4.1 Přípojková skříň z hlediska technických norem 55

4.1.1 Provedení používaných přípojkových skříní 58

4.2 Stanovení typového značení kabelových rozvodných skříní používaných

v distribuční soustavě a elektrických přípojkách 59

4.2.1 Systém typového označování kabelových rozvodných skříní 59

4.2.2 Příklady typového označení přípojkových a rozpojovacích jisticích skříní 64

4.2.2.1 Přípojkové skříně 64

4.2.2.2 Rozpojovací jisticí skříně 65

4.3 Montáž přípojkových skříní 68

Jističe LTN

Jističe před elektroměr

www.oez.cz

Jističe LTN do 80 A splňují podmínky na funkci hlavního

jističe před elektroměr u:

ČEZ Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Ukazatel stavu

Vypínací charakteristika

Vypínací schopnost

10 kA 10000

Laser

Laser

Laser

Jmenovitý proud I

n

L

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


8

4.3.1 Montáž vypěněním polyuretanovou hmotou 68

4.3.2 Montáž klasickým zazděním 69

4.3.3 Podmínky pro umístění přípojkové skříně do a na hořlavý podklad 69

4.3.4 Montáž přípojkových skříní do pilířů 70

4.3.5 Montáž přípojkových skříní na podpěrný bod venkovního vedení 70

4.3.6 Opatření proti kondenzaci vodní páry (roseni) ve vnitřním prostoru

přípojkových skříní instalovaných v kompaktních pilířích 71

4.3.7 Nejčastější chyby při instalaci skříní a pilířů 72

4.4 Venkovní přípojky 76

4.4.1 Základní součásti výzbroje pro přípojky provedené venkovním vedením 77

4.4.2 Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů 79

4.4.2.1 Přípojky ze závěsných kabelů 81

4.4.2.2 Technologický postup montáže přípojky ze závěsných kabelů –

vnější (venkovní) část přípojky 83

4.4.2.3 Přípojky z izolovaných vodičů 89

4.4.3 Přípojky z holých vodičů 95

4.4.4 Vnitřní část venkovní přípojky – svody do přípojkových skříní 97

4.5 Kabelové přípojky 98

4.5.1 Základní požadavky pro uložení kabelů přípojek v zemi 101

4.5.2 Ukončování celoplastových kabelů 104

4.5.3 Spojování celoplastových kabelů 105

4.5.4 Přípojky provedené pomocí T -odbočky 106

4.6 Připojování vodičů přípojek 108

4.7 Jištění přípojek proti nadproudům 115

4.7.1 Jištění přípojek proti přetížení 116

4.7.2 Jištění přípojek proti zkratu 117

4.8 Požadavky na uzemnění vodiče PEN (vodiče PE) v distribuční síti

a elektrických přípojkách 120

4.8.1 Uzemňování vodiče PEN (PE) v trase venkovních vedení 121

4.8.2 Uzemňování vodiče PEN (PE) na koncích venkovních hlavních vedení

a na koncích odboček venkovních vedení 121

4.8.3 Uzemňování vodiče PEN (PE) v kabelovém vedení 122

4.8.4 Uzemňování vodiče PEN (PE) na konci elektrických přípojek 122

4.8.5 Mimořádné situace 122

5. SILNOPROUDÉ ROZVODY ZA PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ 125

5.1 Hlavní domovní vedení 125

5.2 Odbočky od hlavního domovního vedení 128

5.2.1 Odbočky k měřicím zařízením (elektroměrům) 128

5.2.2 Průřez vodičů odbočky k měřicímu zařízení (elektroměru) 129

5.3 Vedení od měřicích zařízení (elektroměrů) k podružným rozváděčům

nebo rozvodnicím 131

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


9

5.4 Ochrana proti přepětí a její realizace v neměřených částech rozvodů

objektů za přípojkovou skříní 132

5.4.1 Přechodná přepětí 132

5.4.2 Ochrana před bleskem a přepětím – technické podklady 133

5.4.3 Postupné snižování přepětí pomocí zón ochrany před bleskem 136

5.4.4 Přístupy při realizaci ochrany proti přepětí v neměřené části elektrické

instalace. Rozhraní distribuční společnost – zákazník (odběratel) 141

5.4.5 PNE 33 0000-5 ed. 3 142

5.4.6 Instalace a provoz přepěťových ochran 144

6. MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY – FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ 149

6.1 Umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a elektroměrových rozvodnic

pro měřicí zařízení provozovatele distribuční soustavy u zákazníků 151

6.1.1 Normativní požadavky pro umístění rozváděčů, elektrorozvodných

jader a rozvodnic fakturačního měření ze sítí nízkého napětí 152

6.2 Elektroměrové rozváděče a rozvodnice 154

6.2.1 PNE 35 7030 156

6.2.2 Elektroměrové a přístrojové desky dle ČSN 35 7020 160

6.3 Druhy měření a základní zapojení rozváděčů pro fakturační měření

v sítích nn 161

6.3.1 Přímé měření spotřeby elektřiny 161

6.3.2 Nepřímé (převodové) měření elektřiny v sítích nn 166

6.3.3 Výpočet násobitele elektroměru při osazení nepřímého měření 170

6.4 Nepřímé (převodové) měření elektřiny v odběrných a předávacích

místech napojených z distribučních sítí vn a vvn 171

6.4.1 Způsoby nepřímých měření elektřiny ze sítí vn a vvn 174

6.4.2 Požadavky na měřicí transformátory proudu (MTP) a měřicí transformátory

napětí (MTN) – jejich instalace 176

6.4.3 Vybavení rozváděče ERNM 178

6.4.4 Spojovací vedení mezi měřicími transformátory (MT)

a zkušební svorkovnicí, vodiče vnitřního rozvodu v rozváděči ERNM,

barevné značení spojovacích vedení 180

6.5 Řízení a optimalizace spotřeby elektrické energie 182

6.5.1 Hromadné dálkové ovládání 182

6.5.2 Technická opatření pro optimalizaci spotřeby elektrické energie 185

7. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ŽADATELE – BUDOUCÍHO ZÁKAZNÍKA

K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 189

7.1 Revize a kontroly elektrických přípojek a odběrných zařízení 191

7.2 Kvalita dodávky elektřiny 193

7.3 Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné

dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 205

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


PŘÍLOHA 1

Vybrané pojmy používané v legislativních předpisech týkající se elektroenergetiky 210

PŘÍLOHA 2

Legislativní předpisy důležité pro připojení a dodávku elektřiny zákazníkům 214

PŘÍLOHA 3

Seznam citovaných technických norem (uvedena vydání platná k 31. 12. 2017) 215

PŘÍLOHA 4

Seznam použité literatury 222

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


11

1. ÚVOD

Trh s elektřinou byl v České republice postupně otevírán ve čtyřech etapách od 1.ledna 2002 a dokončen pro všechny zákazníky k 1. lednu 2006.

Jedním z nezbytných opatření pro postupné otevírání trhu a jeho dokončení bylovytvoření nové legislativy, která celý proces umožnila. Za základní počinek lze označit vydání

a nezbytnou průběžnou aktualizaci zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) včetně na

tento zákon navazujících prováděcích vyhlášek.

Změna legislativy se tudíž nezbytně dotkla i problematiky elektrických přípojek,podmínek připojení a dodávek elektřiny. Dotkla se i požadavků kladených na umístění měřicích

zařízení spotřeby elektřiny u odběratelů – zákazníků, kteří nakoupenou elektřinuspotřebovávají.

1.1 Legislativa v elektroenergetice

Legislativa v elektroenergetice je soubor právních předpisů a technických norem, které

na sebe navazují. Nejvýše jsou postaveny zákony, na ně navazují prováděcí vyhlášky(příadně nařízení vlády) a technické normy. Součástí této řady jsou i Pravidla provozování

distribučních soustav a Pravidla provozování přenosové soustavy. Pro pochopení vazeb

mezi těmito předpisy je důležité si uvědomit, kdo je zpracovává a vydává, aby bylozřejmé, kdo tato pravidla určuje. Zákony navrhuje vláda, schvalují je obě komory parlamentu

České republiky (poslanecká sněmovna a senát) a podepisuje prezident republiky.Vyhlášky vydávají příslušné orgány státní správy, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu České

republiky (MPO), Energetický regulační úřad (ERÚ) a další, zmocněné k tomu zákonem.

Vyhlášky podléhají mezirezortnímu připomínkovému řízení. Nařízení vlády schvalujevláda, technické normy podléhají pravidlům stanoveným zákonem č. 22/1997 Sb. v platném

znění. Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) zpracovává a vydává příslušný

provozovatel distribuční soustavy a jejich platnost je podmíněna schválením Energetickým

regulačním úřadem. Energetický regulační úřad rozhoduje kromě jiného o udělení, změně

nebo zrušení licencí a vydává také svá rozhodnutí včetně cenových. Systém legislativy

týkající se elektroenergetiky je naznačen na obr. 1. 1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Právní rámec podnikání v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, založený na principech tržní ekonomiky, vymezuje zákon č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněněkterých zákonů (energetický zákon), který nabyl účinnost dne 1. ledna 2001. Zákon prošel

od nabytí své účinnosti postupně řadou novelizací (dále jen „zákon“, „energetický zákon“

nebo „zákon č. 458/2000 Sb.“).

Energetický zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vnávaznosti na přímo použité předpisy Evropské unie podmínky podnikání a výkon státní správy

v energetických odvětvích, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím

spojené.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


12

ZÁKON

č. 406/2000 Sb.

č. 458/2000 Sb.

Prováděcí vyhlášky

MPO a ERÚ

Nařízení vlády

Pravidla provozování

přenosové soustavy

Pravidla provozování

distribučních soustav

Technické normy

ČSN, PNE

Obr. 1 Systém legislativy v elektroenergetice

Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny,

distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, výroba, přeprava,distri

buce a uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba a rozvod tepelné energie. Přenos

a distribuce elektřiny, přeprava, distribuce a uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné

energie se uskutečňují ve veřejném zájmu.

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmíneksta

novených zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění fyzické či právnické osoby pouze na

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem.

Licence se uděluje nejvýše na 25 let, a to na:

– výrobu elektřiny,

– výrobu plynu,

– výrobu tepelné energie.

Na dobu neurčitou se uděluje licence na:

– přenos elektřiny,

– přepravu plynu,

– distribuci elektřiny,

– distribuci plynu,

– uskladňování plynu,

– rozvod tepelné energie,

– činnosti operátora trhu.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


13

Na dobu 5 let se licence uděluje na:

– obchod s elektřinou,

– obchod s plynem.

Licence se vyžaduje i na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem

nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny spojena spřeno

sovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou vevýrob

nách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebuzákaz

níka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

Podmínky pro udělení licence vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb., podrobnosti oudě

lování licencí pro podnikání v energetických odvětvích jsou pak uvedeny ve vyhlášce ERÚ

č. 8/2016 Sb., která nahradila od 1. 2. 2016 předchozí platnou vyhlášku č. 426/2005 Sb.

Jako výlučné pro celé území České republiky jsou vydávány licence na přenos elektřiny,

přepravu plynu a činnost operátora trhu.

Poznámka:

Ustanovení, kdy a ve kterých případech je možno provozovat výrobu elektřiny, výrobu plynu

nebo výrobu tepelné energie bez licence, jsou uvedeny v § 5 odst. 9 energetického zákona.

Ustanovení zákona vymezuje jak základní práva a povinnosti držitele licence v postavení

dodavatele, tak i práva a povinnosti fyzických či právnických osob v postaveníodběrate

lů – zákazníků. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že nesprávným nebo neodborným

výkonem licencované činnosti v energetických odvětvích může dojít k ohrožení života,

zdraví či majetku osob jak v procesu výroby, přenosu a dodávky energií, tak i na veřejnosti,

zejména v blízkosti provozovaných energetických zařízení.

Proto zákon jako jednu ze základních povinností stanoví držitelům licencí zajišťovat

výkon licencované činnosti pouze osobami s odbornou způsobilostí a k výkonu licencované

činnosti používat technická zařízení splňující požadavky bezpečnosti a spolehlivostistano

vené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly.Po

vinnost vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a osob, majetku

či zájmu na ochranu životního prostředí, vyplývá ze zákona pro držitele licence i z dalších

povinností. Jejich závažné porušení může být klasifikováno jako důvod pro zrušení licence.

V dalších částech zákona společných pro všechny tři druhy energií (elektřina, plyn, teplo)

je rozvedena působnost ministerstva, Energetického regulačního úřadu jako správníhoúřa

du pro výkon regulace v energetice a též i dozoru v energetických odvětvích a povinnosti

a práva operátora trhu.

Oblast elektroenergetiky je řešena zákonem v § 22 až 54. Je nutné připomenout, žeodvět

ví elektroenergetiky představuje jednotný, vzájemně propojený systém zařízení pro výrobu,

přenos a distribuci elektrické energie včetně odběrných elektrických zařízení, systémrozlo

žený po celé ploše České republiky. Vzhledem k tomu, že elektřina je zbožím, které nelze

skladovat, musí být v každém časovém období zachována rovnováha mezi výrobou aspo

třebou zajišťovaná dispečerským řízením. Pro plynulou funkci těchto systémů jsouzáko

nem stanoveny specifické podmínky provozu a závazná pravidla vztahů mezi jednotlivými

subjekty plnící své funkce v oblasti elektroenergetiky. Jedná se o výrobce elektřiny,provo

zovatele přenosové soustavy, provozovatele distribučních soustav, operátora trhu selektři

nou, obchodníky s elektřinou a zákazníky – neboli současné účastníky trhu s elektřinou.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


14

V navazujícím pokračování této úvodní části příručky jsou přiblíženy základní

vztahy dotýkající se provozovatele distribuční soustavy (distributora elektřiny) aod

běratele elektřiny – zákazníka.

Poznámka:

V průběhu postupného otevírání trhu s elektřinou byl konečný zákazník původně uvažován

jak v kategorii chráněných zákazníků, tak i v kategorii oprávněných zákazníků. V souvislosti

s úplným otevřením trhu byly obě tyto skupiny (kategorie) sloučeny do jedné, a to zákazník.

Jde tudíž o celou strukturu zákazníků, od těch největších, jejichž zařízení je připojeno kpřeno

sové soustavě, až po domácnosti odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí. Současně platný

zákon č. 458/2000 Sb. používá již jen pojem zákazník, což se odráží v titulu i v následném

textu této příručky.

Pro účely zákona se pod pojmem zákazník rozumí fyzická či právnická osoba, která nakupuje

elektřinu pro své vlastní užití v odběrném místě. Odběrným místem se rozumí místo, které je

připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě a kde je instalovánoodběrné elektrické za

řízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka

elektřiny.

Odběrné elektrické zařízení zákazníka je zařízení sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny; je

připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou

nebo prostřednictvím domovní instalace.

Vybrané základní pojmy a jejich definice používané v legislativních předpisech týkající se

elektroenergetiky jsou uvedeny v příloze 1 této příručky a případně i v textu kapitol příručky.

1.2.1 Dodávka elektřiny

Provozovatel distribuční soustavy (PDS) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj

distribuční soustavy na území vymezeném licencí, umožňuje distribuci elektřiny na základě

uzavřených smluv a řídí toky elektřiny v distribuční soustavě v reálném čase při respektování

přenosů elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou vespolu

práci s provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy.

Poznámka:

I když zákon č. 458/2000 Sb. nerozlišuje mezi provozovateli distribučních soustav, v praxi

existují distribuční soustavy přímo připojené k přenosové soustavě (regionální distribuční

soustavy) a distribuční soustavy připojené k jiné distribuční soustavě – lokální distribuční

soustavy. Představiteli provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou společnosti

ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s. a E.ON Distribuce, a. s.

Zákon stanovuje provozovateli distribuční soustavy v § 25 (kromě dalšího) povinnost

připojit k distribuční soustavě každého a umožnit distribuci každému, kdo o to požádá

a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozovánídistri

buční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení prodistri

buci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy.

Na základě uvedeného tím vznikají zákazníkům zejména práva:

– na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení

k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínkystanove

né Pravidly provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčené

nemovitosti,

– nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence naob

chod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu selektři

nou organizovaném operátorem trhu,

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


15

– na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za cenu uplatněnou

v souladu s cenovou regulací,

– na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny,

– poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím

vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV

včetně (licence podle zákona č. 458/2000 Sb. na poskytování elektřiny jiné osobě se

neuděluje – není vyžadována).

Z hlediska připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě je zákazník

zejména povinen:

– podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladůprovozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěnímpožadovaného příkonu (podrobněji viz kapitola 2), – umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli příslušné distribuční soustavy, – zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli distribuční soustavy, – udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům

a technickým normám, – provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny vneprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, – při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak,

aby vyhovovala těmto změnám, – na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být

prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, – při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části (včetně přípojek) umožnit

změnu místa připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná

místa. Dojde -li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení,považuje se elektrické zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníkanemovitosti; veškeré náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy.

Měřením, kterým se zjišťuje množství odebrané elektřiny zákazníkem, zajišťuje vdistribuční soustavě příslušný provozovatel distribuční soustavy. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez jeho souhlasu je zakázán. Zákazníci mohou se souhlasem provozovateledistribuční soustavy pro vlastní potřebu a na svůj náklad osadit vlastní kontrolní měřicí zařízení, které musí být zřetelně značeno. Provozovatel distribuční soustavy má právo jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Podrobnosti o měřeníspotřeby odebrané elektřiny obsahuje 6. kapitola příručky.

Elektřina je dodávána na základě písemné smlouvy. Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny dodávat elektřinu vymezenouvýkonem, množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný

účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu.

Kapitola 7 přibližuje náležitosti základních smluvních vztahů žadatelů o připojení azákazníků s provozovateli distribučních soustav (distributory elektřiny) a obchodníky selekIN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


16

třinou nebo s výrobci elektřiny. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.

Odběr elektřiny bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl (odběr bezuzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byly dodávka elektřiny nebo odběr v rozporu suzavřenou smlouvou), posuzuje zákon č. 458/2000 Sb. v § 51 jako neoprávněný odběrelektřiny z elektrizační soustavy.

Za neoprávněný odběr elektřiny je (kromě dalšího) též považováno:

– připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,

– odběr bez měřicího zařízení, pokud takový odběr nebyl smluvně sjednán,

– odběr s měřicím zařízením, na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněnémanipulaci (poškození plomby) a měřicí zařízení vykazuje chybu spotřeby ve prospěchzákazníka nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení.

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy je zakázán. Neoprávněný odběr lze

charakterizovat jako zcizení zboží dodavatele. Při neoprávněném odběru je osoba, která

neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, povinna nahradit v penězích vzniklouškodu. Nelze -li vzniklou škodu stanovit na základě prokazatelně zjištěných údajů, je povinna

uhradit škodu určenou výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo

předřazeného jisticího prvku a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou -li se obě strany

jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťováníneorávněného odběru elektřiny.

Způsob stanovení výše náhrady škody za dodávku elektřiny při neoprávněném odběru

elektřiny, za dodanou elektřinu při neoprávněné dodávce elektřiny a stanovení výšenáhrady škody při neoprávněném přenosu nebo distribuci elektřiny je předmětem vyhlášky

MPO č. 82/2011 Sb. v platném znění – podrobněji viz závěrečná část kapitoly 7.Provozovatel distribuční soustavy je povinen dle § 25 energetického zákona na základěžádosti obchodníka s elektřinou (§ 30 zákona) nebo výrobce elektřiny (§ 23 zákona) omezit,

přerušit nebo ukončit distribuci (dodávku) elektřiny jejich zákazníkům při neoprávněném

odběru elektřiny.

Poznámka:

Nejdůležitější legislativní předpisy pro připojení a dodávku elektřiny zákazníkům jsouuvedeny v příloze 2.

1.2.2 Elektrická přípojka

Elektrická přípojka (§ 45 zákona č. 458/2000 Sb.) slouží k připojení odběrnýchelektrických zařízení na úrovni distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Může tudížodbočovat nejen od distribuční soustavy, ale i od přenosové soustavy; podle zákona není určena

k připojování výroben elektřiny. Zřízení a provozování přípojky musí být v souladu se

smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo s Pravidlyprovozování příslušné distribuční soustavy.

Obecně platí zásada, že náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla

zřízena a který se tak stává jejím vlastníkem.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


17

Ve smyslu novely energetického zákona provedené zákonem č. 158/2009 Sb. s platností

od 4. července 2009 zřizuje elektrickou přípojku nízkého napětí (§ 45 odst. 2 zákona) na

své náklady:

a) v zastavěném území podle zvláštního právního předpisu provozovatel distribuční soustavy,

b) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu, je -li její délka do 50 mvčet

ně, provozovatel distribuční soustavy,

c) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu, je -li její délka nad 50 m, ža da tel

o připojení.

Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady žadatel o připojení (§ 45 odst. 3zá

kona).

Poznámka:

Zvláštním právním předpisem ve smyslu výše uvedeného je míněn zákon č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V tomto zákoně se rozumí:

– zastavěným územím – území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohotozá

kona; nemá ­li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část

obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen„in

travilán“),

– nezastavěným územím – pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné

plochy,

– zastavitelnou plochou – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách

územního rozvoje.

K zajištění bezpečnosti osob i majetku zákon ukládá vlastníkům elektrické přípojky (§ 45

odst. 5) zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života

a zdraví osob či poškození majetku, jinými slovy řečeno: udržovat jí ve stavu, kterýodpo

vídá technickým normám a právním předpisům.

Vzhledem k tomu, že provozovatel distribuční soustavy má k vlastní licencovanéčin

nosti odborně způsobilé pracovníky, ukládá mu zákon (§ 45 odst. 6) – pokud o to vlastník

elektrické přípojky písemně požádá – povinnost za úplatu elektrickou přípojku provozovat,

udržovat a opravovat.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


elektrotechnika

v praxi

ODBORNÝ ELEKTROTECHNICKÝ ČASOPIS

www

.bael.

cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz 28. ročník

Redakce Elektrotechnika v praxi

Korunní 32, 709 00 Ostrava

tel.: 596 634 738, tel./fax: 596 625 421

e-mail: casopis@bael.cz

www.bael.cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz

Vaše spojení se světem elektrotechniky

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


elektrotechnika

v praxi

ODBORNÝ ELEKTROTECHNICKÝ ČASOPIS

www

.bael.

cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz 28. ročník

Redakce Elektrotechnika v praxi

Korunní 32, 709 00 Ostrava

tel.: 596 634 738, tel./fax: 596 625 421

e-mail: casopis@bael.cz

www.bael.cz

www.elektrotechnikavpraxi.cz

Vaše spojení se světem elektrotechniky

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


FCC PUBLIC s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, tel.: +420 286 583 011-12, +420 266 052 804, fax: +420 284 683 022, e-mail: elektro@fccgroup.cz

www.eel.cz

časopis

pro elektrotechniku

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


21

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ

ODBĚRNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKAZNÍKŮ

Ještě počátkem roku 2006 řešila legislativa v elektroenergetice podmínky pro připojení

zařízení, dopravu elektřiny a dodávku elektřiny ve dvou předpisech – vyhlášce Ministerstva

průmyslu a obchodu č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny velek

trizační soustavě a vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 297/2001 Sb., kterou se

stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

Na základě velké novely zákona č. 458/2000 Sb. provedené zákonem č. 670/2004 Sb.

platným od 30. 12. 2004, byly podmínky pro připojení nově zapracovány do jedné společné

vyhlášky Energetického regulačního úřadu ze dne 17. února 2006, která nabyla účinnost

1. března 2006 a která výše uvedené vyhlášky nahradila.

Tímto předpisem se stala vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 51/2006

Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen „vyhláška“), stanovující

podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků

k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a sezajiště

ním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody

při neoprávněném odběru elektřiny, jejíž platnost byla ukončena k 31. lednu 2016.

Současně platným legislativním předpisem stanovujícím podmínky připojení výroben

elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, dále pak

způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovanéhopří

konu nebo výkonu elektřiny a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení

je s účinností od 1. února 2016 vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb.,

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která zároveň zrušila předchozí vyhlášku

č. 51/2006 Sb. a její novelizované znění provedené vyhláškou č. 81/2010 Sb., kterévstou

pilo v planost 1. dubna 2010.

Následující text této kapitoly vychází ze znění platné vyhlášky č. 16/2016 Sb. Obsah

kapitoly je zaměřen v souladu s názvem a náplní příručky zejména na podmínky a postup

související s požadavky vyhlášky na připojení odběrného elektrického zařízení žadatele

(budoucího zákazníka) k distribuční soustavě.

2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení

žadatele k distribuční soustavě

Podmínkami připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě jsou:

– podání žádosti o připojení,

– předložení studie připojitelnosti za podmínek stanovených platnou vyhláškou,

– uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy

nebo změna stávající smlouvy o připojení.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


22

Poznámka:

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k přenosové nebo

distribuční soustavě nebo o změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení

nebo o připojení mikrozdroje k distribuční soustavě nebo o změnu charakteru odběru nebo

o změnu druhu výrobny elektřiny nebo instalovaného výkonu výrobny elektřiny a která je

oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje

rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení

a fyzická nebo právnická osoba, která žádá o smlouvu o připojení nebo její změnu.

Zařízením se ve smyslu vyhlášky rozumí výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné

elektrické zařízení.

Odběrným elektrickým zařízením se rozumí elektricky propojené odběrné elektrické zařízení

zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční

soustavě, a to přímo elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace.

Místem připojení se ve smyslu vyhlášky rozumí místo v přenosové nebo distribuční soustavě,

v němž je zařízení připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace neboprostřednictvím přípojky a domovní instalace.

Mikrozdrojem se ve smyslu vyhlášky rozumí zdroj elektrické energie a všechna související

zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého

napětí se jmenovitým střídavým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálníminstalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Instalovaným výkonem výrobny elektřiny je součet jmenovitých výkonů všech generátorů;

v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všechinstalovaných solárních panelů.

K jednotlivým podmínkám připojení vyhláška stanovuje:

Podání žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě

Žádost o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě se podává před výstavbou

nebo připojením nového zařízení, před zvýšením rezervovaného příkonu, popřípaděvýkonu stávajícího připojeného zařízení nebo před změnou charakteru odběru. Žádost se podává

na každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Náležitosti žádosti pro připojenípožadovaného zařízení žadatele jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Příloha č. 6 obsahuje náležitosti

žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťovéhladiny nízkého napětí.

Poznámka:

Rezervovaným příkonem se pro účely vyhlášky rozumí hodnota elektrického příkonusjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu v místě připojení

v MW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité proudové

hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A v místě připojení na hladině nízkého napětí.

Rezervovaným výkonem se pro účely vyhlášky (kromě dalšího) rozumí hodnotapřipojovaného výkonu výrobny elektřiny sjednaná v místě připojení k distribuční soustavě v MW.

Charakterem odběru se pro účely vyhlášky rozumí odběrná místa rozlišená podle rozsahu

elektrického vybavení. Rozsah elektrického vybavení jednotlivých typů odběrných míst (typ

T1 až T5) upřesňuje příloha č. 9 vyhlášky.

Předložení studie připojitelnosti (z hlediska vztahu „žadatel – provozovateldistribuční soustavy“)

Provozovatel distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studiepřipojitelnosti:

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


23

– je -li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel

žádá, bude mít vliv na provoz distribuční soustavy, nebo – žádá -li o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.

Studie připojitelnosti není vyžadována v případě snížení rezervovaného příkonu nebo výkonu.

Provozovatel distribuční soustavy může vyžádat zpracování studie připojitelnosti nejdéle do 30 dnů od podání žádosti o připojení. Zároveň musí vymezit požadovaný rozsah studie připojitelnosti.

Požádá -li žadatel provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studie připojitelnosti nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti o její zpracování, provozovatel distribuční soustavy poskytne žadateli podklady nezbytné pro zpracování studiepřipojitelnosti do 15 dnů od jejich vyžádání. Nepožádá -li žadatel provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů po obdržení žádosti o jejízpracování, provozovatel distribuční soustavy žádost o připojení neposuzuje.

Nevyžádá -li provozovatel distribuční soustavy zpracování studie připojitelnosti ve výše

uvedené lhůtě nebo neposkytne -li žadateli podklady nezbytné pro zpracování studiepřipojitelnosti, má se zato, že zpracování studie připojitelnosti nevyžaduje.

Žadatel o připojení zařízení k distribuční soustavě předá provozovateli distribuční soustavy

studii připojitelnosti do 90 dnů ode dne, kdy provozovatel distribuční soustavy předal žadateli

podklady nezbytné pro zpracování studie. Není -li studie připojitelnosti zpracována v rozsahu

vymezeném provozovatelem distribuční soustavy, může provozovatel distribuční soustavy

vyžádat její doplnění nebo rozšíření. Provozovatel distribuční soustavy může vyžádatdoplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti nejpozději do 30 dnů od předání studie připojitelnosti.

Vyžádá -li provozovatel distribuční soustavy doplnění nebo rozšíření studiepřipojitelnosti, žadatel předá doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti do 30 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozovatele distribuční soustavy.

Posuzování žádosti o připojení

Žádost o připojení je posouzena provozovatelem distribuční soustavy zejména s ohledem na: – místo a způsob požadovaného připojení, – velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení, – spolehlivost dodávky elektřiny, – charakter zpětného působení zařízení žadatele na distribuční soustavu, – plánovaný rozvoj soustavy, – pořadí podaných žádostí, – limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovené provozovatelempřenosové soustavy.

Je -li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovateldistribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti odolnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve sta novené

lhůtě nebude žádost posuzována.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


24

Byl -li žadatel vyzván k doplnění poskytnutých údajů (viz výše) a žadatel tak neučinil,

provozovatel distribuční soustavy žádost neposuzuje. Tuto skutečnost žadateli bezzbytečného odkladu sdělí.

Nejsou -li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízenížadatele k distribuční soustavě připojit [§ 25 odst. 10 písm. a) energetického zákona], předloží

provozovatel distribuční soustavy žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného

do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné

žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracovánístudie připojitelnosti vyžádáno, návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě

budoucí o připojení.

Nelze -li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem [§ 25

odst. 10 písm. a)], provozovatel distribuční soustavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli

v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny nízkého napětí do 30 dnů nebo vpříadě zařízení připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do

60 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti,pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel distribuční soustavyzároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je -li však možné

zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, provozovatel distribuční soustavy písemně

takovou skutečnost žadateli sdělí včetně důvodů, pro které nelze zařízení za požadovaných

podmínek připojit, a předloží žadateli návrh smlouvy.

Je -li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo ověření chodu sítě

výpočtem, prodlužuje se výše uvedený termín o dobu potřebnou pro měření nebo ověření

chodu sítě nejvýše o 30 dnů na hladině vvn a o 15 dnů na hladině vn a nn. Onezbytnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty informuje provozovatel

distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.

Provozovatel distribuční soustavy navrhne připojení zařízení tak, aby technicképrovedení připojení zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje soustavy při současném zohlednění

zájmu žadatele na minimalizaci nákladů na připojení zařízení k distribuční soustavě.

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuježadateli požadovaný výkon nebo příkon od okamžiku předložení návrhu smlouvy. Pokud

žadatel nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů pro připojení k napěťové hladině nízkéhonaětí nebo do 60 dnů pro připojení k napěťové hladně vysokého napětí a vyšších ode dne

předložení návrhu smlouvy provozovatelem distribuční soustavy, rezervace výkonu nebo

rezervace příkonu zaniká.

Připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy

o připojení. Smlouva o připojení jednoho žadatele může zahrnovat více odběrných nebo

předávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouvě samostatně uvedeno.

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě

Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení k distribučnísoustavě v souladu s českou technickou normou (ČSN 33 2000-1 ed. 2) na dobu určitou.Krátkodobě nelze k distribuční soustavě připojit výrobnu nebo mikrozdroj.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


25

V případě krátkodobého připojení podává žadatel žádost o krátkodobé připojení kdistri

buční soustavě zvlášť za každé odběrné nebo předávací místo. Náležitosti žádosti žadatele

o krátkodobé připojení jsou uvedeny v příloze č. 7 vyhlášky.

Na vydání stanoviska k žádosti o krátkodobé připojení se přiměřeně používají již výše

uvedená ustanovení.

Místo připojení určuje provozovatel distribuční soustavy přednostně tak, abynevyvo

lávalo náklady spojené s připojením. Vzniknou -li provozovateli distribuční soustavyná

klady související se zajištěním krátkodobého připojení zařízení žadatele, uhradí žadatel

o krátkodobé připojení k distribuční soustavě náklady spojené s připojením včetněnákla

dů na uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu v plné výši. Podíl

na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu

nebo výkonu (viz dále) se v tomto případě nehradí.

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy opřipo

jení na dobu určitou. Po ukončení takové smlouvy zaniká i rezervace příkonu.

Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině nízkého napětí.Základní

mi podmínkami připojení jsou:

- naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě není větší než

hodnota limitní. Hodnota limitní impedance je pro zdroj do 16 A na fázi 0,47 Ω, pro zdroj

do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna

hodnotě limitní, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek

podle § 3 odst. 1 vyhlášky;

– technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy

v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy,

které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě

připojení,

– podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy opřipo

jení dle přílohy č. 10 vyhlášky,

– uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem

distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení, přičemž rezervovanývý

kon je roven nule.

Součástí žádosti o připojení je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje

na jeho nemovitosti.

2.2 Náklady spojené s připojením a se zajištěním

požadovaného příkonu nebo výkonu

Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonuza

hrnují nezbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou

nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které byly vyvolánypoža

davkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení.

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice


26

Pořízení, výstavba nebo úpravy distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytněnut

ném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem, místu

a způsobu připojení jeho zařízení.

Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu

dále patří náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcnábře

mena a ostatní bezprostředně souvisejí       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist