načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků - Václav Macháček

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

Elektronická kniha: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků
Autor:

Cílem příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny – ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 189
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-862-3068-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění. Poslední novela zákona č. 458/2000 Sb. se dotkla i problematiky elektrických přípojek. Po otevření trhu s elektřinou se již kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chráněné, a proto ztratil význam i pojem konečný zákazník. Zákon po poslední úpravě používá již jen pojem zákazník. Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají. První část příručky dále přibližuje nově upravené ustanovení zákona z hlediska zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nn v zastavěném území nebo mimo něj. Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, jsou předmětem druhé části. V ní je též upřesněno, jak je posuzována délka elektrické přípojky nn a co je rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v případně mimo zastavěné území. V následujících dvou částech je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky – PNE. Jsou upřesněna hraniční místa mezi začátkem a koncem přípojky a počátkem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásem elektrických zařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich jednotném systému typového označování. Následují způsoby technického provedení a montáže venkovních i kabelových přípojek nn. V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní. V části týkající se měření spotřeby elektrické energie jsou připomenuty základní technické požadavky distributorů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření. Jsou uvedeny i názvy standardů vydaných regionálními distributory obsahující technické podmínky pro připojení měřicích zařízení u zákazníků. V úvodu závěrečné části příručka obsahuje přehled základních smluvních vztahů přicházejících v úvahu při připojování zařízení žadatele – budoucího zákazníka k distribuční soustavě. Je zde připomenuta nezbytnost a účel provádění revizí přípojek a navazujícího odběrného zařízení. Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí i stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.   Firma IN-EL, spol. s r. o. vydává odborné příručky pro elektrotechniky již od roku 1992. Od září 2011 vydáváme odborné příručky i v elektronické podobě a postupně všechny aktuální odborné příručky převedeme do klasického formátu pdf. Jako první v České republice nejenže vydáváme e-knihy v oboru elektro, ale nyní mají naše e-knihy řadu standardních, ale i úplně novou funkci. Ke standardním funkcím ve všech e-knihách patří: - interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly a podkapitoly prvního řádu), - přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, literaturu apod., - přímé odkazy v celém textu na zmiňované webové stránky.

Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Elektrické pípojky z vedení

distribuţních soustav

a pipojování zákazník

§

§

KNINICE

SVAZEK 82

www.iisel.com

Internetov InformaËnĚ SystČm pro Elektrotechniky

Elektrické pípojky z vedení

distribuţních soustav

a pipojování zákazník

Václav MacháţekVáclav Macháţek

iiSEL

iiSEL

Ž

Ž


Václav Macháček

ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Z VEDENÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

A PŘIPOJOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

IN-EL Praha, 2010

Text k inzerátu na první straně obálky:

SpolečnostDCK Holoubkov Bohemia, a. s. zaloená v roce 1953, patří mezi přední české výrobce ado

davatele venkovních kabelových rozváděčů nn do sítí ČEZ, E.ON a PRE. Svým klientům DCK nabízí

iroký sortiment v několika materiálových provedeních.

Kontakt:

DCK Holoubkov Bohemia, a. s.

338 01 Holoubkov 79

tel: +420 371 751 411, +420 602 423 730 e-mail: odbyt@dck.cz

fax: +420 371 751 413 web: http://www.dck.cz

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


ISBN 978-80-86230-49-8

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


3

Elektrické přípojky

z vedení distribučních soustav

a připojování zákazníků

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


4

Jedním z fenoménů současné doby je kvalitní informace. Získat tuto informaci stojí vdy určité úsilí. Odpovídající technická informace a s ní související technická informovanost pro reálný čas jinými slovy být v obraze doby, se nabízí v různých formách. Absolvování odbornýchseminářů je jednou z moností, dalí moností jsou informace a jejich následné vyuití získané z technických časopisů, případně katalogů výrobců. Jinou a velmi ceněnou formou vyuívající teoretické ipraktické poznatky, jsou informace obsaené v odborných příručkách s konkrétním tématickým zaměřením a aktuálním obsahem.

Toto je i hlavním záměrem této příručky. Cílem je přiblíit projektantům, investorům staveb, elektromontáním společnostem, novým adatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny zákazníkům, současné poadavky na připojení odběrných elektrických zařízení krozvodům distribučních soustav, normativní poadavky na elektrické přípojky a zásady jejichprovádění. A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydání připravovaných.

Obsah příručky navazuje na předchozí příručku z roku 2005. Tomu odpovídá i její titul, proti předchozímu vydání mírně upravený v souladu s platným zněním energetického zákona zákona č. 458/2000 Sb. Základním důvodem jeho poslední novelizace provedené zákonem č. 158/2009 Sb. byly jak nové směrnice a nařízení platná v EU, tak uplatnění zkueností apoznatků z dosavadního několikaletého uplatňování zákona v praxi, zejména po úplnémotevření trhu s elektřinou od počátku ledna 2006. Poslední novela se dotkla i problematikyelektrických přípojek, následně pak v rámci novelizace na zákon navazujících prováděcích vyhláek i podmínek a postupů při připojení adatelů k elektrizační soustavě. Novela té upřesňuje práva a povinnosti odběratele elektřiny zákazníka, jako jednoho z účastníků trhu s elektřinou. V této souvislosti je účelné připomenout, e po otevření trhu s elektřinou se ji kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chráněné, a proto ztratil význam i pojem konečný zákazník pouívaný jetě v předchozí příručce. Zákon po poslední úpravě pouívá ji jen pojem zákazník, co se té odráí v titulu i textu příručky.

Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenegetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i spoadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají. První část příručky dále přibliuje nově upravené ustanovení zákona z hlediska zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nízkého napětí v zastavěném území nebo mimo něj.

Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení adatelů budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajitěním poadovaného příkonu nebo výkonu adatele, jsou předmětem druhé části příručky. V této části je té uvedeno upřesnění, jak je posuzována délka elektrické přípojky nízkého napětí a co je rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v případě mimo zastavěné území.

V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízeníadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


5

jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky PNE, které v řadě případů jako jediné

danou problematiku řeí. Jsou zde upřesněny hraničního místa mezi začátkem a koncempřípojky a počátkem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásem elektrickýchzařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich jednotném systému

typového označování. Následují způsoby vlastního technického provedení a montáevenkovních i kabelových přípojek nízkého napětí.

V navazující části je přiblíena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediskaelektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podruné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínkyprovozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní.

V části týkající se měření spotřeby elektrické energie jsou připomenuty základní technické poadavky distributorů elektřiny na umístění a řeení měřicích míst pro osazení fakturačního měření. Jsou uvedeny i názvy standardů vydaných regionálními distributory obsahujícítechnické podmínky pro připojení měřicích zařízení u zákazníků. Dále, na základě jejichporovnání, i výčet konstatovaných rozdílů, které nelze při přípravě měřicího místa na územíkonkrétního distributora opomíjet.

V úvodu závěrečné části příručka obsahuje přehled základních smluvních vztahůpřicházejících v úvahu při připojování zařízení adatele budoucího zákazníka k distribuční soustavě. Je zde připomenuta nezbytnost a účel provádění revizí přípojek a navazujícího odběrnéhozařízení. V samostatné kapitole této části je rozvedena informace pro zákazníka, směrovaná na předpisy související s kvalitou dodávek elektřiny a slueb v elektroenergetice. Informace jepodrobným přehledem standardů, při jejich nedodrení se poskytuje zákazníkovi náhrada ve výi stanovené platným legislativním předpisem.

Příručka je určena iroké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení,investorů a pracovníků montáních firem, přes revizní techniky, a po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji vyuít budoucí i stávající zákazníci, ale té studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilit

i učitelé středních a vyích stupňů kol.

Skutečnost, e příručka vychází z legislativních předpisů energetiky, z poadavků Pravidel

provozování distribučních soustav, a e obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové

normy energetiky technické předpisy řadě elektrotechniků méně známé, je jejím přínosem

zejména pro ty, kterých se problematika příručky profesně dotýká.

Na závěr chci poděkovat vem, kteří mi při zpracování příručky, ale i jinak, byli nápomocni.

Václav Macháček

Š IN-EL Praha, 2010

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


7

Obsah

1. ÚVOD 11

1.1 Legislativa v elektroenergetice 11

1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějích předpisů 11

1.2.1 Dodávka elektřiny 14

1.2.2 Elektrická přípojka 16

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH

ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKŮ 17 2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení adatele k distribuční

soustavě 17 2.2 Náklady spojené s připojením a se zajitěním poadovaného

příkonu nebo výkonu 22 2.2.1 Podíl adatele o připojení na oprávněných nákladech 22 2.2.2 Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny 24 3. ŘEENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO

A VYSOKÉHO NAPĚTÍ 25 3.1 Projektová dokumentace elektrické přípojky 25 3.2 Stanovení počátku a konce elektrické přípojky 29 3.3 Normativní poadavky na provedení elektrických přípojek 31 3.3.1 Rozdělení elektrických přípojek 31 3.3.2 Normativní poadavky na elektrické přípojky nízkého napětí (nn) 31 3.3.2.1 Normativní poadavky na přípojky nn provedené venkovním vedením 33 3.3.2.2 Normativní poadavky na přípojky nn provedené kabelovým vedením 35 3.3.2.3 Kombinované elektrické přípojky nízkého napětí 36 3.3.3 Přípojky vysokého napětí (vn) 36 3.3.3.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením 37 3.3.3.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením 38 3.3.3.3 Kombinované přípojky vn 38 3.3.4 Přípojky velmi vysokého napětí (vvn) 38 3.3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 40 3.3.6 Ochranná pásma elektrických zařízení distribuční soustavy 43

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


8

4. ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ 47

4.1 Přípojková skříň z hlediska technických norem 47

4.1.1 Provedení pouívaných přípojkových skříní 49

4.2 Stanovení typového značení kabelových rozvodných skříní

pouívaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách 50 4.2.1 Systém typového označování kabelových rozvodných skříní 51 4.2.2 Příklady typového označení přípojkových a rozpojovacích jisticích skříní 54 4.3 Montá přípojkových skříní 58 4.3.1 Montá vypěněním polyuretanovou hmotou 58 4.3.2 Montá klasickým zazděním 58 4.3.3 Montá přípojkových skříní do pilířů 59 4.3.4 Montá přípojkových skříní v ostatních případech 59 4.3.5 Nejčastějí chyby při instalaci skříní a pilířů 59 4.4 Venkovní přípojky 62 4.4.1 Základní součásti výzbroje pro přípojky provedené venkovním vedením 63 4.4.2 Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů 65 4.4.2.1 Přípojky ze závěsných kabelů 66 4.4.2.2 Technologický postup montáe přípojky ze závěsných kabelů vnějí

(venkovní) část přípojky 68 4.4.2.3 Přípojky z izolovaných vodičů 72 4.4.3 Přípojky z holých vodičů 77 4.4.4 Vnitřní část venkovní přípojky svody do přípojkových skříní 78 4.5 Kabelové přípojky 81 4.5.1 Základní poadavky pro uloení kabelů přípojek v zemi 83 4.5.2 Ukončování celoplastových kabelů 85 4.5.3 Spojování celoplastových kabelů 87 4.5.4 Přípojky provedené pomocí T-odbočky 88 4.6 Připojování vodičů přípojek 91 4.7 Jitění přípojek proti nadproudům 96 4.7.1 Jitění přípojek proti přetíení 97 4.7.2 Jitění přípojek proti zkratu 98 4.8 Poadavky na uzemnění vodiče PEN (vodiče PE) v distribuční síti

a elektrických přípojkách 101

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


9

5. SILNOPROUDÉ ROZVODY ZA PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ 105

5.1 Hlavní domovní vedení 105

5.2 Odbočky od hlavního domovního vedení 108

5.2.1 Odbočky k měřicím zařízením (elektroměrům) 108

5.2.2 Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru) 109

5.3 Vedení od měřicích zařízení (elektroměrů) k podruným rozváděčům

nebo rozvodnicím 111 5.4 Ochrana proti přepětí a její realizace v neměřených částech rozvodů

objektů za přípojkovou skříní 112 5.4.1 Přechodná přepětí 112 5.4.2 Ochrana před bleskem a přepětím technické podklady 114 5.4.3 Postupné sniování přepětí pomocí zón ochrany před bleskem 117 5.4.4 Přístupy při realizaci ochrany proti přepětí v neměřené části elektrické

instalace. Rozhraní distribuční společnost zákazník (odběratel) 121 5.4.5 PNE 33 0000-5 ed. 2 123 5.4.6 Instalace a provoz přepět

ových ochran 125

6. MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE FAKTURAČNÍ

MĚŘENÍ 129 6.1 Umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a elektroměrových rozvodnic

(desek) pro měřicí zařízení provozovatele distribuční soustavy u zákazníků 131 6.1.1 Normativní poadavky pro umístění rozváděčů, elektrorozvodných

jader a rozvodnic fakturačního měření 131 6.2 Elektroměrové rozváděče a rozvodnice 134 6.2.1 Elektroměrové a přístrojové desky dle ČSN 35 7020 138 6.3 Druhy měření a základní zapojení rozváděčů pro fakturační měření 138 6.3.1 Přímé měření spotřeby elektrické energie 139 6.3.2 Převodové (nepřímé) měření spotřeby elektrické energie 144 6.3.3 Výpočet násobitele elektroměru při osazení nepřímého měření 147 6.3.4 Shody a rozdíly v technických podmínkách pro připojení měřících

zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nízkého napětí

regionálních provozovatelů distribučních soustav 148 6.4 Řízení a optimalizace spotřeby elektrické energie 155 6.4.1 Hromadné dálkové ovládání 155 6.4.2 Technická opatření pro optimalizaci spotřeby elektrické energie 158

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


10

7. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ADATELE BUDOUCÍHO ZÁKAZNÍKA

K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 161

7.1 Revize a kontroly elektrických přípojek a odběrných zařízení 163

7.2 Kvalita dodávky elektřiny 165

Příloha 1

Základní pojmy pouívané v legislativních předpisech týkající se elektroenergetiky 175

Příloha 2

Legislativní předpisy důleité pro připojení a dodávku elektřiny zákazníkům 179

Příloha 3

Seznam citovaných technických norem 181

Příloha 4

Seznam pouité literatury 187

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


11

1. ÚVOD

Trh s elektřinou je v České republice zcela otevřen. Postupně byl otevírán ve čtyřech etapách od 1. ledna 2002 a dokončen pro vechny zákazníky k 1. lednu 2006.

Jedním z nezbytných opatření pro postupné otevírání trhu a jeho dokončení bylo vytvoření nové legislativy, která celý proces umonila. Za základní počinek lze označit vydání a nezbytnou průběnou aktualizaci zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) včetně na tento zákon navazujících prováděcích vyhláek.

Změna legislativy se tudí nezbytně dotkla i problematiky elektrických přípojek, podmínek připojení a dodávek elektřiny. Dotkla se i poadavků kladených na umístění měřicích zařízení spotřeby elektřiny u odběratelů zákazníků, kteří nakoupenou elektřinu spotřebovávají. 1.1 Legislativa v elektroenergetice

Legislativa v elektroenergetice je soubor právních předpisů a technických norem, které na sebe navazují. Nejvýe jsou postaveny zákony, na ně navazují prováděcí vyhláky (případně nařízení vlády) a technické normy. Součástí této řady jsou i Pravidla provozování distribuční soustavy a Pravidla provozování přenosové soustavy.

Pro pochopení vazeb mezi těmito předpisy je důleité si uvědomit, kdo je zpracovává avydává, aby bylo zřejmé, kdo tato pravidla určuje. Zákony navrhuje vláda, schvalují je obě komory parlamentu České republiky (poslanecká sněmovna a senát) a podepisuje prezident republiky. Vyhláky vydávají přísluné orgány státní správy, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO), Energetický regulační úřad (ERÚ) a dalí zmocněné k tomuzákonem. Vyhláky podléhají mezirezortnímu připomínkovému řízení. Nařízení vlády schvaluje vláda, technické normy podléhají pravidlům stanoveným zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění. Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) zpracovává a vydává příslunýprovozovatel distribuční soustavy, jejich platnost je podmíněna schválením Energetickým regulačním úřadem. Energetický regulační úřad rozhoduje kromě jiného o udělení, změně nebo zruení licencí a vydává také svá rozhodnutí včetně cenových. Systém legislativy týkající se elektroenergetiky je naznačen na obr. 1 (str. 13). 1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějích předpisů

Právní rámec podnikání v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika,plynárenství a teplárenství, zaloený na principech trní ekonomiky, vymezuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který nabyl účinnost dne 1. ledna 2001. Zákon proel od nabytí své platnosti postupně jedenácti novelizacemi a byl doplněn zákony č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb. a č. 158/2009 Sb. (dále jen zákon, energetický zákon nebo zákon č. 458/2000 Sb.).

Tento zákon v současném znění upravuje v souladu s právem Evropských společenstvípodmínky podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, jako i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


12

Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba, přenos a distribuce elektřiny

a obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, výroba, přeprava, distribuce a uskladňováníplynu a obchod s plynem a výroba a rozvod tepelné energie. Přenos a distribuce elektřiny,přerava, distribuce a uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve

veřejném zájmu.

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínekstanovených zákonem č. 458/2000 Sb. fyzické či právnické osoby pouze na základě licenceudělené Energetickým regulačním úřadem.

Licence se uděluje nejvýe na 25 let, a to na:

výrobu, přenos a distribuci elektřiny,

výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu,

výrobu a rozvod tepelné energie.

Licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem se uděluje na dobu 5 let. Licence

na činnosti operátora trhu se uděluje na dobu 25 let. Podmínky pro udělení licence vyplývají

ze zákona č. 458/2000 Sb., podrobnosti o udělování licencí pro podnikání v energetických

odvětvích jsou uvedeny ve vyhláce ERÚ č. 426/2005 Sb. ve znění vyhláek č. 363/2007 Sb.

a č. 358/2009 Sb.

Poznámka:

Licence se podle zákona č. 458/2000 Sb. neuděluje (kromě jiného) na činnost, kdy zákazník či

odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické

osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického, plynového

nebo tepelného zařízení, přičem náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto

osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání. Vpřípadě elektrických zařízení je rozúčtování moné pouze u zařízení do 52 kV včetně.

Ustanovení zákona vymezuje jak základní práva a povinnosti dritele licence v postavení

dodavatele, tak i práva a povinnosti fyzických či právnických osob v postavení odběratelů zákazníků. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, e nesprávným nebo neodborným výkonem

licencované činnosti v energetických odvětvích můe dojít k ohroení ivota, zdraví čimajetku osob jak v procesu výroby, přenosu a dodávky energií, tak i na veřejnosti, zejména vblízkosti provozovaných energetických zařízení.

Proto zákon jako jednu ze základních povinností stanoví dritelům licencí zajit

ovat výkon

licencované činnosti pouze osobami s odbornou způsobilostí a k výkonu licencované činnosti

pouívat technická zařízení splňující poadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovenéprávními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly. Povinnost vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedolo k ohroení ivota a osob, majetku či zájmu na ochranu

ivotního prostředí vyplývá ze zákona pro dritele licence i z dalích povinností. Jejich závané

poruení můe být klasifikováno jako důvod pro zruení licence.

V dalích částech zákona společných pro vechny tři druhy energií (elektřina, plyn, teplo)

je rozvedena působnost ministerstva, Energetického regulačního úřadu jako správního úřadu

pro výkon regulace v energetice, najdeme zde i ustanovení o Státní energetické inspekci jako

kontrolním orgánu a povinnosti a práva operátora trhu.

Oblast elektroenergetiky je řeena zákonem v § 21 a 54. Je nutné připomenout, e odvětví

elektroenergetiky představuje jednotný, vzájemně propojený systém zařízení pro výrobu,

přenos a distribuci elektrické energie včetně odběrných elektrických zařízení, systém rozloený

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


13

po celé ploe České republiky. Vzhledem k tomu, e elektřina je zboím, které nelze skladovat,

musí být v kadém časovém období zachována rovnováha mezi výrobou a spotřebou zajit

ovaná dispečerským řízením. Pro plynulou funkci těchto systémů jsou zákonem stanovenyspecifické podmínky provozu a závazná pravidla vztahů mezi jednotlivými subjekty plnící své

funkce v oblasti elektroenergetiky. Jedná se o výrobce elektřiny, provozovatele přenosovésoustavy, provozovatele distribučních soustav, operátora trhu s elektřinou, obchodníky s elektřinou

a zákazníky neboli současné účastníky trhu s elektřinou.

V navazujícím pokračování této úvodní části příručky jsou přiblíeny základní vztahy

dotýkající se provozovatele distribuční soustavy (distributora elektřiny) a odběrateleelektřiny zákazníka.

Poznámka:

V průběhu postupného otevírání trhu s elektřinou byl konečný zákazník původně uvaován jak

v kategorii chráněných zákazníků, tak i v kategorii oprávněných zákazníků. V souvislosti súplným otevřením trhu byly obě tyto skupiny (kategorie) sloučeny do jedné, a to zákazník. Jde

tudí o celou strukturu zákazníků, od těch největích, jejich zařízení je připojeno k přenosové

soustavě, a po domácnosti odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí. Současně platný zákon

č. 458/2000 Sb. pouívá ji jen pojemzákazník, co se odráí v titulu i v následném textu této

příručky.

Pro účely zákona se pod pojmem zákazník rozumí fyzická či právnická osoba odebírající

elektřinu odběrným elektrickým zařízením, je je připojeno k přenosové nebo distribučnísoustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává.

Vybrané základní pojmy pouívané v legislativních předpisech týkající se elektroenergetiky jsou

uvedeny v příloze 1 a případně i v textu kapitol této příručky. Obr. 1 Systém legislativy v elektroenergetice

ZÁKON

č. 406/2000 Sb.

č. 458/2000 Sb.

Nařízení vlády

Pravidla provozování

přenosové soustavy

Pravidla provozování

distribučních soustav

Technické normy

ČSN, PNE

Prováděcí vyhláky

MPO a ERÚ

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


14

1.2.1 Dodávka elektřiny

Provozovatel distribuční soustavy (PDS) zajit

uje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj

distribuční soustavy na území vymezeném licencí, umoňuje distribuci elektřiny na základě

uzavřených smluv a řídí toky elektřiny v distribuční soustavě v reálném čase při respektování

přenosů elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou vespoluráci s provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy.

Poznámka:

I kdy zákon č. 458/2000 Sb. nerozliuje mezi provozovateli distribučních soustav, v praxi

existují distribuční soustavy přímo připojené k přenosové soustavě (regionální distribuční

soustavy) a distribuční soustavy připojené k jiné distribuční soustavě lokální distribuční

soustavy. Představiteli provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou společnosti

ČEZ Distribuce, a. s., PRE Distribuce, a. s. a E.ON Distribuce, a. s.

Zákon stanovuje provozovateli distribuční soustavy v § 25 (kromě dalího) povinnost

připojit k distribuční soustavě kadého a umonit distribuci kadému, kdo o to poádá a splňuje

podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo

při ohroení spolehlivého provozu distribuční soustavy.

Na základě uvedeného tím vznikají kadému zákazníkovi zejména práva:

na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení kdistribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovenéPravidly provozování distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčenénemovitosti, nakupovat elektřinu od dritelů licence na výrobu elektřiny a od dritelů licence na obchod

s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu s elektřinouorganizovaném operátorem trhu, na dopravu dohodnutého mnoství elektřiny z odběrného místa za cenu uplatněnou v souladu

s cenovou regulací, pokud má pro dodávku elektřiny uzavřenou smlouvu o distribucielektřiny, na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny.

Z hlediska připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě je zákazník

zejména povinen:

podílet se podle výe odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajitěním poadovaného

příkonu (podrobněji viz kapitola 2), umonit instalaci měřicího zařízení provozovateli přísluné distribuční soustavy, zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli distribuční soustavy, udrovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům atechnickým normám, provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny vneprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby

vyhovovala těmto změnám,

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


15

na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí býtprováděny ádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy,

při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umonit změnu

místa připojení včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; dojde-li

v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení, povauje se elektrické

zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; vekerénáklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy.

Měření, kterým se zjit

uje mnoství odebrané elektřiny zákazníkem, zajit

uje v distribuční

soustavě přísluný provozovatel distribuční soustavy. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení

bez jeho souhlasu je zakázán. Zákazníci mohou se souhlasem provozovatele distribučnísoustavy pro vlastní potřebu a na svůj náklad osadit vlastní kontrolní měřicí zařízení, které musí

být zřetelně označeno. Provozovatel distribuční soustavy má právo jednotlivé části měřicího

zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Podrobnosti o měření spotřeby odebranéelektřiny obsahuje 6. kapitola.

Elektřina je dodávána na základě písemné smlouvy. Smlouvou o dodávce elektřiny sezavazuje dodavatel dodávat elektřinu vymezenou výkonem, mnostvím a časovým průběhem

jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit

za ni cenu.

Kapitola 7 přibliuje náleitosti základních smluvních vztahů adatelů o připojení azákazníků s provozovateli distribučních soustav (distributory elektřiny) a obchodníky s elektřinou.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Odběr elektřiny bez uzavřené smlouvy, jejím předmětem by byly dodávka elektřiny

nebo odběr v rozporu s uzavřenou smlouvou, posuzuje zákon č.458/2000 Sb. v § 51 jako

neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy.

Za neoprávněný odběr elektřiny je (kromě dalího) povaováno:

připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,

odběr bez měřicího zařízení, pokud takový odběr nebyl smluvně sjednán,

odběr s měřicím zařízením, na kterém bylo porueno zajitění proti neoprávněné manipulaci

(pokození plomby) a měřicí zařízení vykazuje chybu spotřeby ve prospěch zákazníka.

Neoprávněný odběr lze charakterizovat jako zcizení zboí dodavatele. Při neoprávněném

odběru je zákazník povinen uhradit skutečně vzniklou kodu. Nelze-li vzniklou kodu stanovit,

je náhrada kody vypočtena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Podle zákona je za neoprávněný odběr posuzováno i opakované nedodrení smluveného

způsobu platby za odebranou elektřinu včetně záloh. V tomto případě je provozovateldistribuční soustavy oprávněn dle § 25 zákona dodávku elektřiny odběrateli v nezbytnémrozsahu omezit nebo přeruit.

Stanovení výe náhrady kody za dodávku elektřiny při neoprávněném odběru elektřiny,

za dodanou elektřinu při neoprávněné dodávce elektřiny a stanovení výe náhrady kody

při neoprávněném přenosu nebo distribuci elektřiny bude předmětem novelizované vyhláky MPO č. 218/2001 Sb. po jejím vydání. Byl-li neoprávněný odběr elektřiny zjitěn

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


16

před účinností novelizované vyhláky, pouijí se na způsob stanovení náhrady kody při

neoprávněném odběru přísluná ustanovení § 13 a 16 vyhláky ERÚ č. 51/2006 Sb.

Poznámka:

Nejdůleitějí legislativní předpisy pro připojení a dodávku elektřiny zákazníkům jsou uve

deny v příloze 2.

1.2.2 Elektrická přípojka

Elektrická přípojka (§ 45 zákona č. 458/2000 Sb.) slouí k připojení odběrných elektric

kých zařízení na úrovni distribuční nebo přenosové soustavy. Můe tudí odbočovat nejen od

distribuční soustavy, ale i od přenosové soustavy. Podle zákona není určena k připojování výroben

elektřiny. Zřízení a provozování přípojky musí být v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly

provozování přenosové soustavy nebo s Pravidly provozování přísluné distribuční soustavy.

Obecně platí zásada, e náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jeho prospěch bylazří

zena a který se tak stává jejím vlastníkem.

Ve smyslu poslední novely energetického zákona provedené zákonem č. 158/2009 Sb. splat

ností od 4. července 2009 zřizuje elektrickou přípojku nízkého napětí (§ 45 odst. 2 zákona)

na své náklady:

a) v zastavěném území podle zvlátního právního předpisu provozovatel distribuční soustavy,

b) mimo zastavěné území podle zvlátního právního předpisu, je-li její délka do 50 m včetně,

provozovatel distribuční soustavy,

c) mimo zastavěné území podle zvlátního právního předpisu, je-li její délka nad 50 m,

adatel o připojení.

Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady adatel o připojení (§ 45 odst. 3 zákona).

Poznámka:

Zvlátním právním předpisem ve smyslu výe uvedeného je míněn zákon č. 183/2006 Sb., oúzem

ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V tomto zákoně se rozumí:

zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohotozá

kona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část

obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen in

travilán),

nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné

plochy,

zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách

územního rozvoje.

K zajitění bezpečnosti osob i majetku zákon ukládá vlastníkům elektrické přípojky (§ 45

odst. 5) zajistit její provoz, údrbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohroení ivota azdra

ví osob či pokození majetku jinými slovy řečeno, udrovat ji ve stavu, který odpovídátech

nickým normám a právním předpisům.

Vzhledem k tomu, e provozovatel distribuční soustavy má k vlastní licencované činnosti

odborně způsobilé pracovníky, ukládá mu zákon (§ 45 odst. 6), pokud o to vlastníkelektric

ké přípojky písemně poádá, povinnost za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udrovat

a opravovat.

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


17

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI

PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH

ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKAZNÍKŮ

Legislativa v elektroenergetice řeila jetě počátkem roku 2006 podmínky pro připojenízařízení, dopravu elektřiny a dodávku elektřiny ve dvou předpisech vyhláce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě a vyhláce Energetického regulačního úřadu č. 297/2001 Sb., kterou se stanovípodmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

Na základě velké novely zákona č. 458/2000 Sb., provedené zákonem č. 670/2004 Sb.platným od 30. 12. 2004 byly podmínky pro připojení nově zapracovány do jedné společné vyhláky Energetického regulačního úřadu ze dne 17. února 2006, která nabyla účinnost 1. března 2006 a která výe uvedené vyhláky nahradila.

Tímto předpisem se stala vyhláka č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizačnísoustavě (dále jen vyhláka), stanovující podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajitěním poadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady kody při neoprávněném odběru elektřiny.

Následující text vychází ze znění vyhláky č. 51/2006 Sb., platné v době zpracování tétopříručky, ale zejména z obsahu závěrečných návrhů její aktualizace, zpracovaných na základěposlední novely energetického zákona vydané zákonem č. 158/2009 Sb. Lze předpokládat, e vydáním aktualizovaného znění vyhláky stejného názvu pod novým číselným označením (2. čtvrtletí 2010) bude vyhláka č. 51/2006 Sb. plně nahrazena.

Obsah následujících kapitol je zaměřen v souladu s názvem a náplní příručky zejména na

podmínky a postup související s poadavky uvedených podkladů na připojení odběrného

elektrického zařízení adatele (budoucího zákazníka) k distribuční soustavě (předmětem

nejsou podmínky připojení výrobny elektřiny a připojení k přenosové soustavě).

2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení adatele

k distribuční soustavě

Podmínkami připojení zařízení adatele k distribuční soustavě jsou: podání ádosti o připojení, předloení studie připojitelnosti za podmínek stanovených platnou vyhlákou, uzavření smlouvy o připojení mezi adatelem a provozovatelem distribuční soustavy nebo

změna stávající smlouvy o připojení.

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino


18

Poznámka:

adatelem je fyzická nebo právnická osoba, která ádá o připojení zařízení k distribuční

soustavě nebo o zvýení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení a která je

oprávněna zařízení uívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za adatele sepovauje rovně fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýlí výstavbu výrobny

elektřiny nebo jiného energetického zařízení.

Zařízenímse ve smyslu vyhláky rozumí výrobna elektřiny, distribuční soustava neboodběrné zařízení.

Odběrným zařízením se rozumí elektricky propojené odběrné elektrické zařízení zákazníka

slouící pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k přenosové soustavě nebo distribuční

soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace.

Místem připojeníse ve smyslu vyhláky rozumí místo v přenosové nebo distribuční soustavě,

v něm je zařízení připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace neboprostřednictvím přípojky a domovní instalace.

K jednotlivým podmínkám připojení vyhláka stanovuje:

Podání ádosti o připojení k distribuční soustavě

ádost o připojení zařízení adatele k distribuční soustavě se podává před výstavbou nebopřiojením nového zařízení, před zvýením rezervovaného příkonu, popřípadě výkonu stávajícího

připojeného zařízení nebo před změnou charakteru odběru. ádost se podává na kadé odběrné

nebo předávací místo zvlát

. Náleitosti ádosti pro připojení poadovaného zařízení adatele

jsou uvedeny v přílohách vyhláky. Příloha č. 4 obsahuje náleitosti ádosti o připojeníodběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napět

ové hladiny nízkého napětí.

Poznámka:

Rezervovaným příkonem se pro účely vyhláky rozumí hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě poadovaného příkonu pro odběrné

místo v kW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí, nebo ve výi odpovídajícíjmenovité hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého napětí.

Rezervovaným výkonem se pro účely vyhláky rozumí hodnota připojovaného výkonuvýrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v kW na hladině velmi vysokého nebo

vysokého napětí v základním zapojení sníená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu

elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, nebo ve výi odpovídající jmenovité hodnotěhlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého napětí

Charakterem odběru se pro účely vyhláky rozumí odběrná místa rozliená podle rozsahu

elektrického vybavení. Rozsah elektrického vybavení jednotlivých typů odběrných míst (typ

T1 a T5) upřesňuje příloha č. 7 aktualizované vyhláky).

Předloení studie připojitelnosti(z hlediska vztahu adatel provozovatel distribučnísoustavy)

Provozovatel distribuční soustavy můe od adatele vyádat zpracování studie připojitelnosti:

je-li s přihlédnutím ke vem okolnostem zřejmé, e zařízení, o jeho připojení adatel ádá,

bude mít vliv na spolehlivost provozu distribuční soustavy,

nebo ádá-li o připojení zařízení k napět

ové hladině vysokého napětí a vyích.

Provozovatel distribuční soustavy můe vyádat zpracování studie připojitelnosti nejdéle

do 30 dnů od podání ádosti o připojení. Zároveň musí vymezit poadovaný rozsah studiepřiojitelnosti.

Poádá-li adatel provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studiepřipojitelnosti nejpozději do 30 dnů po obdrení ádosti o její zpracování, provozovatel distribuční

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 Vino
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist