načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Ekonomické minimum starostu - Ingrid Konečná Veverková

Ekonomické minimum starostu
-11%
sleva

Kniha: Ekonomické minimum starostu
Autor:

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 201503
Počet stran: 339
Rozměr: 213,0x155,0x20,0 mm
Úprava: tran
Vydání: Prvé vydanie
Hmotnost: 0,447kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-8168-173-8
EAN: 9788081681738
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce. Ing. Ingrid Konečná Veverková pri jej písaní využila svoje vedomosti a praktické znalosti, ktorými ako dlhoročná hlavná kontrolórka disponuje. Na stránkach monografie sa venuje napríklad problematike rozpočtového hospodárenia obce, zostavovania rozpočtu a záverečného účtu obce, pravidlám rozpočtového hospodárenia, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ale aj otázkam zameraným na pracovnoprávne vzťahy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, realizáciu sociálnej politiky a starostlivosť o zamestnancov. Každá kapitola monografie v závere ponúka otázky, ktoré boli autorke publikácie položené na seminároch, a odpovede na nich môžu starostom a voleným funkcionárom samosprávy pomôcť pri riešení konkrétnych situácií v praxi. Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti v územnej samospráve a pomôže im zorientovať sa v špecifickej odbornej problematike súvisiacej s jej fungovaním, riadením a financovaním.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Príručka dobrého starostu Príručka dobrého starostu
Ulaher Jakub
Cena: 306 Kč
Kladenský starosta Kladenský starosta
Vykouk Jaroslav
Cena: 160 Kč
Starosta castergridgeský Starosta castergridgeský
Hardy Thomas
Cena: 141 Kč
Ekonomické minimum Ekonomické minimum
Holková Vieroslava
Cena: 218 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

3Obsah

Obsah

Použité skratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. riadenie PracovnoPrávnych vzťahov v Podmienkach

územnej samosPrávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1 Obec ako zamestnávateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2 Vznik pracovnoprávneho vzťahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3 Zánik pracovnoprávneho vzťahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3.1 Skončenie pracovného pomeru dohodou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru . . . . . . 24

1.4.1 Dohoda o vykonaní práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.4.2 Dohoda o brigádnickej práci študentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.4.3 Dohoda o pracovnej činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.5 Bezpečnosť a ochrana práce – zodpovednosť zamestnávateľa . . . . . 30

1.6 Sociálna politika – pracovné a životné podmienky zamestnancov

obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.6.1 Zabezpečenie stravovania zamestnancov obce . . . . . . . . . . . . 33

1.6.2 Zabezpečenie zamestnanca obce pri dočasnej pracovnej

neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate

do práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.7 Tvorba a použitie sociálneho fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.8 Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu a náhrada

škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.8.1 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa

za škodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.8.2 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom

úraze a pri chorobe z povolania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.8.3 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených

hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať . . . . . . 45

1.8.4 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených

predmetov a zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

na odložených veciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.8.5 Rozsah a spôsob náhrady škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

1.9 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


4 EKONOMICKÉMINIMUMstarOstU

2. Finančné riadenie a kontrola v Podmienkach územnej

samosPrávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.1 Legislatívna úprava vytvorenia systému finančného riadenia

a finančnej kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.2 Predbežná finančná kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.2.1 Predbežná finančná kontrola – vnútorná administratívna

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.2.2 Predbežná finančná kontrola – administratívna kontrola

kontrolovanej osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.2.3 Predbežná finančná kontrola – kontrola na mieste . . . . . . . . 89

2.3 Priebežná finančná kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

2.4 Následná finančná kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2.5 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3. Pravidlá rozPočtového hosPodárenia subjektov

verejnej sPrávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3.1 Legislatívna úprava hospodárenia subjektov verejnej správy . . . . . . 117

3.2 Pravidlá rozpočtového hospodárenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3.3 Poskytovanie preddavkov z verejných prostriedkov . . . . . . . . . . . . . . 125

3.4 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

4. z odP ovednosť za dodržiavanie Pravidiel rozPočtového

hosP odárenia a Porušenie Finančnej disciPlíny . . . . . . . . . . . . . 131

4.1 Porušenie finančnej disciplíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.2 Sankcie za porušenie finančnej disciplíny a systém ich

uplatňovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

5. hosPodárenie obce a zásady rozPočtového

hosP odárenia obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.1 Princípy rozpočtového hospodárenia obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.1.1 Hospodárenie obce v súlade s rozpočtom . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.1.2 Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov . . . . . 153

5.1.3 Dodržiavanie a zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu . . . . . . 154

5.2 Osobitosti rozpočtového hospodárenia obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.3 Zásady rozpočtového hospodárenia obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5.4 Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

5.4.1 Spôsob poskytovania dotácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

5.4.2 Schvaľovanie dotácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

5.4.3 Zúčtovanie a vrátenie dotácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5.4.4 Rozpočtovanie a účtovanie dotácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5.5 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180


5Obsah

6. r ozP očet obce a rozPočtové Provizórium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

6.1 Obsah rozpočtu obce, príjmy a výdavky rozpočtu obce . . . . . . . . . . . . 198

6.2 Zostavenie rozpočtu obce – rozpočtový proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

6.3 Schvaľovanie rozpočtu obce a rozpis rozpočtu obce . . . . . . . . . . . . . . . 212

6.4 Rozpočtové provizórium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

6.5 Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce

k návrhu rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

6.6 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

7. záverečný účet obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

7.1 Zostavenie záverečného účtu a vysporiadanie finančných vzťahov 224

7.2 Overenie účtovnej závierky a hospodárenia obce audítorom . . . . . . 226

7.3 Zákonné náležitosti a obsah záverečného účtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

7.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

7.5 Peňažné fondy obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

7.6 Zverejnenie a schválenie záverečného účtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

7.7 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného

účtu obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

7.8 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

8. Pravidlá rozPočtovej zodPovednosti a návratné zdroje

Financovania obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

8.1 Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

8.1.1 Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti pre územnú

samosprávu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

8.2 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania . . . . . . . . . . . . 277

8.2.1 Návratné zdroje financovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

8.2.2 Zákonné podmienky používania a prijatia návratných

zdrojov financovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

8.2.3 Opatrenia na zníženie dlhu obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

8.3 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

9. uzatváranie koncesných zmlúv obcou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

9.1 Koncesia a koncesná zmluva v podmienkach obce . . . . . . . . . . . . . . . . 286

9.2 Regulačné podmienky uzatvárania koncesných zmlúv . . . . . . . . . . . . 287

10. o zdravný režim a nútená sPráva obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10.1 Ozdravný režim v obci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

10 .2 Nútená správa v obci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

10.3 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294


6 EKONOMICKÉMINIMUMstarOstU

11. majetok obce a zásady hosPodárenia s majetkom obce . . . . . 299

11.1 Majetková podstata obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

11.2 Hospodárenie s majetkom obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

11.2.1 Spôsoby využitia majetku obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

11.2.2 Formy hospodárenia s majetkom obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

11.2.3 Formy nakladania s majetkom obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

11.3 Zásady hospodárenia s majetkom obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

11.4 Koncesný majetok obce a spoločný podnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

11.5 Otázky a odpovede z praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

12. v šeobecne záväzné Právne PredPisy uPravujúce

ekonomickú oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist