načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 3., aktualizované vydání - Hana Scholleová

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 3., aktualizované vydání

Elektronická kniha: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 3., aktualizované vydání
Autor:

Chcete zvládnout základy ekonomického a finančního řízení firem? Pak je tato kniha přesně pro vás! Přístupnou formou, srozumitelně a na mnoha řešených a diskutovaných ilustrativních ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  314
+
-
10,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 271
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 3., aktualizované vydání
Skupina třídění: Řízení a správa podniku
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0413-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka určená manažerům přináší základní poznatky z finančního a ekonomického řízení nefinančních společností.

Popis nakladatele

Chcete zvládnout základy ekonomického a finančního řízení firem? Pak je tato kniha přesně pro vás! Přístupnou formou, srozumitelně a na mnoha řešených a diskutovaných ilustrativních příkladech osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo využitelné v praxi.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Hana Scholleová - další tituly autora:
Investiční controlling -- Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice Investiční controlling
Finance podniku -- Sbírka řešených příkladů a otázek Finance podniku
 (e-book)
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
 (e-book)
Investiční controlling -- Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice Investiční controlling
 (e-book)
Finance podniku -- Sbírka řešených příkladů a otázek Finance podniku
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 3., aktualizované vydání Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Hana Scholleová

Účetní výkazy a co v nich najdeme ■

Výnosy, náklady a zisk ■

Způsoby financování podniku ■

Řízení zásob, pohledávek, závazků

a cash flow

Investice a jejich efektivita ■

Finanční analýza a poměrové ukazatele

Ekonomické

a finanční řízení

pro neekonomy

3., aktualizované vydáníGrada Publishing

Hana Scholleová

Ekonomické

a fi nanční řízení

pro neekonomy

3., aktualizované vydání


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodu

kována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6644. publikaci Odborně recenzovali: Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědný redaktor Ing. Marek Vojtíšek Sazba a grafická úprava Milan Vokál Návrh a zpracování obálky Ondřej Mikulecký Počet stran 272 Třetí vydání, Praha 2017 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2017 Cover Photo © Depositphotos/scanrail ISBN 978-80-271-9870-2 (ePub) ISBN 978-80-271-9869-6 (pdf ) ISBN 978-80-271-0413-0 (print)

Obsah

O autorce ............................................................... 8

Předmluva .............................................................. 9

1. Účetní výkazy a co v nich najdeme ................................... 11

1.1 Rozvaha .......................................................... 12

1.2 Výkaz zisku a ztráty ................................................18

1.3 Výkaz o peněžních tocích (cash flow) .................................27

1.3.1 Rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady ...................27

1.3.2 Proč sestavujeme výkaz cash flow? .............................30

1.4 Výnosy, náklady a zisk ..............................................40

1.4.1 Metody stanovení nákladové funkce ...........................40

1.4.2 Výnosy, náklady a bod zvratu .................................46

1.4.3 Hrubé rozpětí ...............................................50

TEST 1 ................................................................ 56

2. Způsoby financování podniku ...................................... 59

2.1 Minimalizace nákladů na kapitál .....................................61

2.1.1 Ratingový model určování WACC .............................68

2.2 Bilanční pravidla ...................................................71

2.2.1 Zlaté bilanční pravidlo .......................................71

2.2.2 Pravidlo vyrovnání rizika .....................................74

2.2.3 Pari pravidlo ................................................75

2.2.4 Růstové pravidlo ............................................76

2.3 Finanční páka .....................................................77

TEST 2 ................................................................ 83

3. Krátkodobé finanční řízení ......................................... 87

3.1 Obratový cyklus peněz ..............................................88

3.2 Pracovní kapitál ...................................................91

3.3 Složky pracovního kapitálu a možnosti jejich řízení .....................93

3.3.1 Zásoby .....................................................94

3.3.2 Pohledávky .................................................97

3.3.3 Možnosti řízení pohledávek ...................................99

3.3.4 Krátkodobý finanční majetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.4 Vztah řízení pracovního kapitálu a cash flow ..........................102

3.5 Financování pracovního kapitálu ....................................105

3.5.1 Krátkodobé závazky jako zdroj financování ....................107

TEST 3 ...............................................................113


6

4. Investice a jejich efektivita ........................................117

4.1 Hodnocení podnikových investic ...................................120

4.2 Metody hodnocení investic .........................................124

4.2.1 Statické metody ............................................124

4.3 Dynamické metody hodnocení investic ..............................129

4.3.1 Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value, NPV) ........132

4.3.2 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) ........133

4.3.3 Index ziskovosti (Profitability Index, PI) .......................135

4.3.4 Doba návratnosti, splacení (Payback Period, PP) ................136

4.4 Financování investic ...............................................141

4.4.1 Financování vlastním kapitálem ..............................142

4.4.2 Financování cizím kapitálem .................................142

4.4.3 Leasing jako způsob financování investic ......................145

4.5 Inflace ...........................................................154

4.6 Obnovovací investice ..............................................155

TEST 4 ...............................................................160

5. Finanční analýza .................................................163

5.1 Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů .....................167

5.2 Poměrové ukazatele ...............................................176

5.2.1 Ukazatele rentability ........................................177

5.2.2 Ukazatele likvidity ..........................................178

5.2.3 Ukazatele aktivity ..........................................180

5.2.4 Ukazatele zadluženosti ......................................183

5.2.5 Ukazatele kapitálového trhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

5.2.6 Ukazatele produktivity ......................................185

5.3 Analýza čistého pracovního kapitálu .................................188

5.4 Souhrnné indexy hodnocení podniku ................................191

5.4.1 Altmanova analýza .........................................191

5.4.2 Index IN05 ................................................192

5.5 Hodnotové ukazatele (EVA) ........................................194

5.6 Srovnávání .......................................................196

TEST 5 ...............................................................206

Závěr ................................................................. 208

Řešení příkladů .....................................................209

1. kapitola ............................................................210

2. kapitola ............................................................221

3. kapitola ............................................................227

4. kapitola ............................................................234

5. kapitola ............................................................241

Výsledky testů .........................................................254


7

Literatura ............................................................. 255

Přílohy ........................................................... 257

Příloha 1: Formulář Rozvahy .......................................258

Příloha 2: Formulář Výkaz zisku a ztrát ..............................262

Příloha 3: Formulář Výkaz cash flow .................................264

Příloha 4: Doporučené minimální hodnoty r

POD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

Přehled použitých zkratek ............................................... 266

Shrnutí ............................................................... 268

Summary ............................................................. 269

Rejstřík ............................................................... 270


Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy8

O autorce

Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity

Karlovy v roce 1988 vystudovala na Fakultě podnikohospo

dářské Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková

ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktor

ské studium. Od roku 1996 působila jako odborná asistentka

a následně jako docentka na katedře podnikové ekonomiky,

kde vyučovala kurzy související zejména s řízením podni

kových financí (Podniková ekonomika, Controlling, Oce

ňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické

kapitálové investice), podílela se též na předmětech vedlejší

specializace Finanční manažer a na přípravě kurzů progra

mu MBA. V současné době je garantkou oboru Ekonomika

a management na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Je autorkou a spoluau

torkou řady článků s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje

a stanovování jejich hodnoty. Napsala nebo se autorsky podílela i na knihách Investiční

controlling, Hodnota flexibility – Reálné opce, Manažerské finance, Chování podniku v proce

su globalizace, Ekonomický slovník, Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací,

Nová ekonomika – nové příležitosti? a dalších. Spolupracuje s firemní praxí a lektorsky se

podílí na přednáškové činnosti pro Controller Institut, Institut oceňování majetku, VOX aj.


Předmluva 9

Předmluva Podíváme-li se na podnik jako na živý organizmus, má řadu funkcí a činností, které jsou mezi sebou provázány a musí reagovat na podmínky z okolí, ať již jsou příznivé, či ne.

Položme si otázku – jaký úkol v tomto organizmu má ekonomické a finanční řízení? Není přímo svázáno s výrobou, není tedy důležité? Důležité je umět vyrobit kvalitní produkt nebo poskytovat dobré služby, umět je prodat, a to dráž než vyrobit... Proč se zabývat financemi v podniku? Není to jen nutné zlo?

Finance jsou svázány se vším, obíhají všemi částmi podniku, někde jsou vidět méně, někde více. Že se pokazil výrobní stroj, je viditelné ihned v okamžiku závady – na rozdíl od porouchaných financí. Jako u člověka – všichni známe pocit, když nás bolí noha, ruka, hlava, sledujeme se a snažíme se bolest odstranit, léčit... Přitom nejčastější příčinou těžkých onemocnění a smrti nejsou vyvrtnuté kotníky, bolestivý žlučník nebo migréna, ale problémy oběhového systému, které včas nikdo nezaznamenal. A analogicky u podniku to jsou problémy finančního rázu.

V první řadě je třeba mít motivaci... Proč byste se měli zajímat o finance, když nejste ani ekonom, ani finanční ředitel, jen máte svou práci a chcete ji dělat pořádně?

Každý, kdo nesedí doma a nekouká jen do zdi, se dennodenně setkává s podnikovými financemi, někdy viditelně, jindy aniž to zaznamená. Možná jsou pro vás finance velkým exotickým zvířetem, slonem, u kterého máte pocit, že se mu nikdy nemůžete dostat pod kůži. Jistě víte, že se slonem můžete bojovat, můžete ho i porazit, ale dlouhodobě je daleko přínosnější, když si ho ochočíte a on bude pracovat pro vás. Tato kniha by vám měla pomoci poznat finance a cesty, jak jejich systém pochopit, pokořit a využít ve svůj prospěch. Co můžete čekat?

Jen minimum teorie, ale řadu příkladů, jak systémy fungují, jak jsou provázané, a to na jednoduchých příkladech, které se vás nebudou snažit ohromit čísly účtů či naprosto cizími výrazy.

Přístupnou formou vysvětlíme základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo aplikovatelné. Existují firmy, které mají vynikající produkty, velmi dobré technické a organizační řízení podniku, a přitom se u nich objevují tu a tam výkyvy či dílčí problémy způsobené mezerami v ekonomickém a finančním řízení. A právě nalezení a odstranění těchto mezer může prudce zvednout prosperitu podniku.

Text je průběžně doplněn ilustrativními příklady, v závěru kapitol naleznete další příklady, jejichž řešení je umístěno na konci knihy, aby čtenáře nedemotivovalo. Ke každé kapitole jsou připojeny i úvahové otázky a testy, které by vás měly přinutit znovu se nad probranou problematikou zamyslet a zkontrolovat, zda jste přečtené správně pochopili. Nebojte se, i pro tyto úkoly jsou na konci knihy zařazena hodnocení. První kapitola je věnována základním účetním výkazům; neudělá z  vás účetního, ale měli byste pochopit, co ve výkazech můžete hledat a najít, o čem vypovídají, jak jsou

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy10

vzájemně provázané. Dozvíte se také, jak pracovat s výnosy a náklady, aby bylo firemní

hospodaření úspěšné.

Druhá kapitola rozebírá základní způsoby financování, ukazuje jejich výhody a nevýhody

v návaznosti na majetek, který potřebuje podnik profinancovat, a náročnost na cenu kapi

tálu. Dává k dispozici základní pravidla, kterými je možné se při rozhodování o struktuře

a množství potřebného kapitálu řídit.

Třetí kapitola je orientována na krátkodobé finanční řízení, upozorňuje na aspekty, kte

rými by se měl podnikatel zabývat při řízení pracovního kapitálu a hledání jeho optimální

výše, a to jak na straně oběžného majetku, tak i krátkodobých závazků.

Čtvrtá kapitola poskytuje návody, jak přistupovat k rozhodování o dalším rozvoji pod

niku prostřednictvím investic, jakými metodami investice hodnotit, kdy je přijmout, či

zamítnout a kde na ně vzít dodatečný kapitál.

Pátá kapitola umožňuje podívat se na podnik jako celek prostřednictvím komplexního

hodnocení jeho činnosti odrážející se ve finančních výsledcích – tj. prostřednictvím finanč

ní analýzy. Ukazuje jednotlivé metody i jejich praktické použití a vzájemnou provázanost,

ale i možné interpretace.

Po prostudování této knihy byste měli vědět, co se vám snaží sdělit účetní, jak se vás po

kouší obalamutit věřitel, kdy použít leasing a kdy je lepší se zadlužit, za jakých okolností je

pro vás skutečně výhodný kontokorent, proč nemáte na účtu peníze a jak je tam dostat...,

ale také proč po vás finanční ředitel chce, abyste snížili zásoby, proč máte někomu dávat

slevu za včasné placení, ale sám platit později, jak můžete jako zaměstnanec argumentovat,

abyste mohl dostat vyšší mzdu... Tak proč to nezkusit?

KAPITOLA 1

1. Účetní výkazy

a co v nich najdeme

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy12

1.1 Rozvaha

České přísloví „Dvakrát měř a jednou řež“ nás nabádá, abychom věci řešili s rozvahou. Co

je to rozvaha? Jako obyčejný člověk si sednete a přemýšlíte... Jako ekonom nebo účetní

začnete sčítat své majetky a zdroje.

Rozvaha je účetní výkaz, jehož plnou formu naleznete v  příloze 1, ale my se na ni

podíváme z hlediska základních informací, které v ní lze najít.

Pojďme se podívat na případ malé Alenky, která si také může vytvořit svou rozvahu –

a to ve formě jednoduché tabulky.

I Příklad

Maminka pošle Alenku nakoupit – dává jí 50 Kč a říká – kup chleba, mléko, 2 jogurty a pro sebe si můžeš koupit čokoládu, zbytek peněz si pak dej do pokladničky. Alenka má štěstí, protože je u  nich na návštěvě hodná teta, která jí přidá ještě 20 Kč, aby si mohla koupit pořádnou čokoládu.

Kdyby si Alenka sestavila svou rozvahu, sepsala by si svůj majetek (tj. to, co má – odborně

tomu říkáme aktiva) a kapitál (tj. kde na to vzala peníze – odborně tomu říkáme pasiva). Tab. 1.1 Rozvaha Alenky poté, co obdržela peníze

Majetek (aktiva) Kč Kapitál (pasiva) Kč

peníze v ruce 70

maminka 50

teta 20

Celkem 70 Celkem 70 Za hodinu přijde Alenka s nákupní taškou a účtenkou z obchodu: přinesla chleba za 18 Kč, mléko za 15 Kč, 2 jogurty za 16 Kč, čokoládu za 16 Kč a v ruce drží pětikorunu, se kterou běží k pokladničce. Kdyby si sestavila rozvahu nyní, odrážela by nové skutečnosti a vypadala by takto: Tab. 1.2 Rozvaha Alenky po nákupu

Majetek (aktiva) Kč Kapitál (pasiva) Kč

potraviny, z toho: 65 maminka 50

chleba 18 teta 20

mléko 15

jogurty (2 × 8) 16

čokoláda 16

peníze v ruce 5

Celkem 70 Celkem 70

Účetní výkazy a co v nich najdeme 13

Vidíme, jak se rozvaha Alenky mění, a je jasné, že až jí za chvíli maminka nákup vezme, její

rozvaha bude vypadat zase úplně jinak. To znamená, že rozvaha se v čase mění a je důležité

vždy uvádět časový okamžik, ke kterému byla sestavena.

Rozvaha podniku popisuje stav majetku (aktiv) a kapitálu (pasiv) vždy k určitému

datu; říkáme, že veličiny v ní obsažené jsou stavové.

Kdy se v podniku sestavuje rozvaha? Teoreticky by se mohla rozvaha sestavovat kdykoli, ale protože v řízení podniku jsou i jiné úkoly než si jako Harpagon sčítat majetky a  kapitály, obvykle je sestavována při účetní závěrce – ať už řádné, nebo mimořádné. Co všechno můžeme najít v rozvaze podniku?

Rezervy

Aktiva Dlouhodobý majetek Nehmotný (software, licence...)

Hmotný (pozemky, budovy, stroje...)

Finanční (nakoupené akcie jiných firem...)

Oběžný majetek

Zásoby

(materiálu, nedokončené výroby, zboží...)

Pohledávky (odběratel nám ještě nezaplatil

a my u něj máme peníze)

Krátkodobý finanční majetek

(peníze v pokladně, na běžném účtu...)

Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál

Vytvářené fondy ze zisku

Zisky ponechané v podniku pro další rozvoj

Cizí zdroje

Dlouhodobé

(úvěr u banky na dobu delší než1 rok...)

Krátkodobé (dosud nezaplacené peníze

za dodaný materiál, úvěr u banky,

nevyplacené mzdy, daně...) Obr . 1 .1 Rozvaha podniku Jak se pozná, který majetek je dlouhodobý a který oběžný? ■ Mezi dlouhodobý majetek jsou zahrnuty věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč

a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok; měly by sloužit podniku k vy

tváření dalšího ekonomického užitku.

■ Oběžný majetek je takový, který se neustále mění podle činnosti firmy, obíhá – za peníze

je pořízen materiál, ten je opracován a z něj vytvořen výrobek, který si odveze odběratel,

zaplatí za něj, a tím se získají další peníze, za které může být znovu zakoupen materiál...


Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy14

Čím se liší vlastní a cizí kapitál? Obojí má přece podnikatel ve svém podniku. ■ Vlastní kapitál je ten, který je zakladatelem vložen do podniku na začátku podnikání

nebo postupně navyšovaný tím, že podnik má zisk a vlastník ho nepoužívá pro sebe,

ale ponechává ho v podniku pro jeho další rozvoj. ■ Cizí kapitál má podnikatel pouze zapůjčen a bude ho muset někdy vrátit. Doba pou

žívání je dána obvykle smluvně předem. V případě bankovních zdrojů nebo i jiných

dlouhodobých půjček se k nim váže i platba za zapůjčení peněz (úrok). Část krátkodo

bých zdrojů podnikatel používá zdarma; obvykle jde o prostředky, u nichž je definováno,

kdy mají být zaplaceny a v této době je zahrnuto i prodlení. Je dobré, aby podnikatel měl víc pasiv než aktiv? Aktiv a pasiv musí být vždy stejně – není možné, abychom legálním způsobem pořídili majetek, na který jsme neměli zdroje, a naopak není možné, aby se část kapitálu někam jen tak ztratila. Strana pasiv nám totiž ukazuje, z jakých prostředků jsme pořídili majetek – aktiva a pasiva jsou dvěma stranami jedné mince.

Jak v pasivech, tak v aktivech lze najít ještě položku časového rozlišení aktiv a pasiv, tzv. ostatní aktiva nebo pasiva.

Podrobné členění rozvahy najdete v  příloze 1, kde je struktura rozvahy v zákonem předepsané formě. V prvním sloupci jsou označeny jednotlivé řádky číslováním, které pomáhá orientaci v  položkách. Základním značením jsou velká písmena  – ty označují nejhrubší rozdělení aktiv (pasiv), pak následují římské číslice a  za další tečkou arabské číslice. Čím podrobnější úroveň aktiva (pasiva), tím má u sebe více značek (písmeno + číslice). Položka na vyšší úrovni je vždy dána součtem položek příslušející nižší úrovně.

Například se můžeme podívat na B. Dlouhodobý majetek. Ten je součtem položky B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek, B.II. Dlouhodobý hmotný majetek a B.III. Dlouhodobý finanční majetek. Zároveň např. položka B.II. Dlouhodobý hmotný majetek je součtem položek Pozemky, Stavby atd., které jsou označeny jako B.II.1. až B.II.9.

Na straně aktiv je o  dva sloupce více pro čísla než na straně pasiv, kde se uvádí jen hodnoty tohoto a minulého období, zatímco sloupce na straně aktiv, určené pro aktuální období, mají tajemné názvy brutto, korekce a netto. Skutečná hodnota aktiva je netto, nicméně některá aktiva jsme pořídili kdysi za jinou cenu (podívejte se na své auto, jak se ztrácí jeho hodnota), takže pro vyrovnání na skutečnou cenu uplatňujeme korekci, vyjadřující opotřebení majetku. K vysvětlení jejího použití se ještě vrátíme u dalších účetních výkazů.

V rozvaze platí tzv. základní bilanční princip: aktiva = pasiva.

I Příklad

Pan Karel Vazba je knihař, který váže knihy, ale tiskne i  vizitky, dělá desky pro certifikáty,

uznání a diplomy na zakázku apod. Rozhodl se, že se postaví na vlastní nohy a založí pod

nik. Bohužel jeho firma není ještě příliš známá, tak zatím získal jedinou zakázku. Z přebytku

času se pak rozhodl, že si udělá malou inventuru svého majetku a  kapitálu. Přitom zjistil,

že kromě dílničky s pozemkem za 100 tis. Kč má stroje za 150 tis. Kč. Na zakázku nakoupil

a spotřeboval materiál za 150 tis. Kč, ale moc mu to nevadí, protože za něj ještě nezaplatil.

No co, vždyť firma, pro kterou udělal čestná uznání za 160 tis. Kč, mu taky nezaplatila. Do

Účetní výkazy a co v nich najdeme 15

podnikání vložil na začátku roku 500 tis. Kč. Kolik by měl najít v pokladně? Pan Vazba si sečte

svá aktiva a pasiva (viz tab. 1.3).

Ta b. 1. 3 Rozvaha pana Vazby

Majetek (aktiva) tis. Kč Kapitál (pasiva) tis. Kč

Dlouhodobý majetek 250 Vlastní kapitál 500

dílna s pozemkem

stroje

100

150

Cizí kapitál 150

krátkodobé závazky

z obchodních vztahů

(nezaplacený materiál)

150

Oběžný majetek

pohledávka (čestná uznání)

pokladna

160

?

Celkem Celkem 650

Hodnota aktiv celkem, ale bez peněz v pokladně je 410 tis. Kč. Přebytečný kapitál musí být

někde uložen – nemá-li pan Vazba již žádný jiný majetek, měl by ho mít v hotovosti nebo

na účtu. To znamená, že aby bylo splněno základní pravidlo bilance, musí v pokladně (nebo

na účtu) být 650 – 410 = 240 tis. Kč.

Co se stane, když firma, která panu Vazbovi dluží 160 tis. Kč, se rozhodne mu zaplatit?

Jaké změny nastanou v  jeho rozvaze? Samozřejmě, že zmizí pohledávka 160 tisíc Kč, ale

nemůže se jen tak ztratit, protože to by znamenalo, že by bylo porušeno základní pravidlo

bilance (aktiva = pasiva).

Rozvaha (bilance) není jen vykazováním „pro papíry“, ale přesně odráží situaci

v podniku.

Při uhrazení pohledávky přijdou panu Vazbovi peníze na účet (ve výši pohledávky) a zároveň

zmizí pohledávka. Potom bude strana aktiv vypadat viz tab. 1.4.

Tab. 1.4 Změny v aktivech v souvislosti s uhrazením pohledávky

Aktiva (tis. Kč) původně po uhrazení

pohledávky

popis události

Dlouhodobý majetek 250 250

Oběžný majetek 400 400

pohledávka 160 – uhrazení pohledávky – mizí

pokladna 240 240 + 160 přibyly peníze z uhrazení pohledávky

Celkem 650 650 celkový stav se nezměnil

Na straně pasiv nedojde k žádné změně.

Pan Vazba má nyní na účtu 400 tis. Kč a  rozhodne se, že i  on zaplatí svůj dluh svému

dodavateli materiálu. Jak se to projeví v  rozvaze? Pan Vazba vezme 150 tis. Kč z  běžného

účtu a  dá je dodavateli. To znamená, že tím pádem už mu nebude nic dlužit  – zmizí jeho

+

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy16

závazek vůči dodavateli. Podívejme se, jaké změny tedy nastanou oproti poslednímu stavu

rozvahy (viz tab. 1.5).

Tab. 1.5 Změny v aktivech v souvislosti se zaplacením závazku

Aktiva (tis. Kč) původně po změně Pasiva (tis. Kč) původně po změně

Dlouhodobý

majetek

250 250 Vlastní kapitál 500 500

Oběžný majetek 400 250 Cizí kapitál 150 0

Peníze 400

400 – 150 =

250

Krátkodobý

závazek

150 150 – 150 = 0

Celkem 650 500 Celkem 650 500

Tentokrát se změnily položky peníze a krátkodobé závazky a celková výše aktiv a pasiv po

klesla, ale tak, že opět je splněn bilanční princip (aktiva = pasiva).

Zkuste samostatně do rozvahy promítnout situaci, kdy:

a) pan Vazba uhradí jen polovinu závazku,

b) apan Vazba dále přijme od nového zákazníka zálohu 100 tis. Kč.

Řešení naleznete na konci knihy v Řešení příkladů. V předchozích příkladech jsme si mohli všimnout, že není možné, aby se nějaká změna odehrála jen na jednom místě rozvahy – každá změna musí mít svůj původ a důsledek, a  proto se musí odrazit ve změně dvou položek (možná i  více, ale vždy jde rozložit do kroků na dvou místech). V rozvaze mohou nastat tyto změny: ■ Pokles (růst) jedné položky aktiv a růst jiné položky (např. pan Vazba dostal na účet

peníze za čestná uznání, která dávno zákazníkovi odevzdal, ale ten mu za ně tehdy

nezaplatil). ■ Pokles (růst) jedné položky pasiv a růst jiné položky (krátkodobý dluh byl smlouvou

převeden na dlouhodobý). ■ Růst (pokles) jedné položky na straně aktiv i  pasiv (např. když si podnikatel půjčí

peníze od banky – na straně pasiv vzroste o příslušnou částku krátkodobý cizí kapitál,

na straně aktiv se získané peníze objeví v pokladně). Zároveň o stejnou částku vzroste

(poklesne) celkový součet aktiv i pasiv. V případě poklesu může jít např. o zaplacení

dluhu (jak tomu bylo u pana Vazby).

Shrnutí

■ Rozvaha je účetní výkaz, který eviduje stav majetku a kapitálu v podniku k určitému

datu. ■ Majetek se nazývá aktiva a zdroje, ze kterých byl pořízen, kapitál neboli pasiva.

Účetní výkazy a co v nich najdeme 17

■ Bilanční princip říká: aktiva = pasiva.

■ Během života podniku se velikost položek v rozvaze stále mění, ale musí být zachován

bilanční princip, což znamená, že se změna nikdy nemůže odrazit pouze v jedné položce.

Příklady k procvičení Příklad 1.1 Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva: pohledávky, závazky, zásoby, zisk, ztráta, vlastní kapitál, úvěr, základní kapitál, dlouhodobý nehmotný majetek, závazky k zaměstnancům, peníze na účtu. Příklad 1.2 Pan Švec přerušil spravování bot a začal zjišťovat, co ve své živnosti má a nemá. Sepsal si všechny položky, na které narazil: ■ dílna s pozemkem 300 000 Kč ■ verpánek, řezací stroj 200 000 Kč ■ gumy, podrážky, nitě apod. 50 000 Kč ■ pokladna 100 000 Kč ■ základní kapitál 600 000 Kč ■ nerozdělený zisk 45 000 Kč ■ fondy ze zisku 15 000 Kč ■ úvěr u banky 100 000 Kč ■ pohledávka

(odběratel nezaplatil)

130 000 Kč

■ nezaplaceno dodavateli 20 000 Kč Sestavte jeho současnou rozvahu. Jak velký je jeho vlastní kapitál? Jak velký je jeho oběžný majetek? Příklad 1.3 Pan Švec se kromě zákazníků a kontroly z finančního úřadu nejčastěji setkává s panem Tkadlecem, od kterého kupuje speciální textilie a nitě, a panem Gumou, který mu dodává podrážky a imitace kůží. Občas jedná i s panem Baťkem, který od něj odebírá větší množství polotovarů na gumáky. Minulý měsíc mu pan Tkadlec přivezl auto plné materiálu s tím, že zaplatit stačí až za týden – a asi na to zapomněl, takže pan Švec nezaplatil.

Panu Gumovi by se tohle stát nemohlo – vždycky, když si pan Švec něco objedná, nechá si od něj půlku částky vyplatit jako zálohu, teď zrovna zaplatil 10 tis. Kč jako zálohu na dodávku podrážek, které přivezou v pondělí.

Pan Batěk je velký zákazník, a tak si může dovolit tvrdší jednání – naloží polotovary na gumáky a zaplatí, až vyrobí a prodá gumáky, což někdy trvá i dva měsíce; minulý týden odvezl, co mohl, papíry vyplnil a od té doby se nic neděje.

Posuďte pravdivost následujících tvrzení:

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy18

Tvrzení ano, nebo ne?

A Pan Tkadlec má pohledávku u pana Švece.

B Pan Švec má pohledávku u pana Tkadlece.

C Pan Tkadlec má závazek k panu Švecovi.

D Pan Švec má závazek k panu Tkadlecovi.

E Pan Guma má pohledávku u pana Švece.

F Pan Švec má pohledávku u pana Gumy.

G Pan Guma má závazek k panu Švecovi.

H Pan Švec má závazek k panu Gumovi.

I Pan Batěk má pohledávku u pana Švece.

J Pan Švec má pohledávku u pana Baťka.

K Pan Batěk má závazek k panu Švecovi.

L Pan Švec má závazek k panu Baťkovi.

Příklad 1.4

Pankrác, Servác a Bonifác jsou zmrzlí muži, a tak se rozhodnou, že se v blízké restau

raci rozehřejí. U kuchařky Žofie si objednají tři grogy. Pánové je vypijí, pookřejí, ale

když mají zaplatit, ukáže se, že peníze má jen Pankrác. Zaplatí tedy za sebe a Bonifáce.

Servác je v této restauraci víc než doma, a tak se dohodne s Žofií, že útratu uhradí zítra.

Kdo má u koho závazek a kdo pohledávku? Zdůvodněte jejich původ.

1.2 Výkaz zisku a ztráty

Účelem založení podniku je vykonávání činnosti, která má sloužit k vytváření zisků a růstu

podniku či přesněji jeho tržní hodnoty. Účetní výkaz, který sleduje výsledky hospodaření

podniku, se nazývá Výkaz zisku a ztráty a je spíše znám pod lidovým názvem výsledovka

nebo zkratkou VZZ.

Při vykonávání hlavní činnosti podniku vzniká produkt, který je pak dodáván na trhy

a prodáván. Tím podnik realizuje výnosy. Zároveň při tvorbě produktu (ať již jde o vý

robky, nebo služby) dochází ke spotřebě výrobních faktorů (práce, zásoby, majetek), čímž

vznikají náklady.

Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku – nezáleží na tom, zda byla

provedena skutečná peněžní transakce (tj. zda za dodaný výrobek nebo odvedenou

službu bylo skutečně zaplaceno).

Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby podniku – opět bez závislosti na tom, zda

skutečně proběhla peněžní transakce.

Výkaz zisku a ztráty obsahuje tzv. tokové veličiny, sleduje vždy výnosy a náklady

vztahující se k určitému období (v průběhu celého období), je proto nutné znát začá

tek a konec období, za které se výsledovka sestavuje. Obvykle to bývá kalendářní rok.

Účetní výkazy a co v nich najdeme 19

Jak výnosy, tak náklady se ve výkazu zisku a ztráty rozdělují do dvou podskupin, na výnosy a náklady: ■ z provozní činnosti, ■ z finanční činnosti. Podle zákonné úpravy platné do roku 2015 byly součástí výkazu zisku a ztráty ještě výnosy a náklady z mimořádné činnosti, můžete se proto s nimi setkat ve starších výkazech podniku.

V provozní činnosti jsou výnosy a náklady týkající se hlavní činnosti podniku, tj. výnosy z  prodeje nakoupených a  později prodaných výrobků někoho jiného, výnosy z  prodeje vlastních výrobků a služeb nebo prodeje dlouhodobého majetku. Když od nich odečteme jednotlivé náklady, tj. spotřebu vynaloženou na získání výnosů, dostaneme hospodářský výsledek z provozní činnosti podniku, tzv. provozní zisk nebo ztrátu. Mezi základní provozní náklady patří náklady na nákup zboží, spotřeba materiálu, energie, mzdy, poplatky, úpravy hodnot (neboli odpisy). Udělejme odbočku a vysvětleme si, co znamená pojem úpravy hodnot, se kterým se ale častěji setkáte pod starším a velmi rozšířeným názvem odpisy.

1

I zde budeme dále pracovat

s pojmem odpisy.

Odpisy (úpravy hodnot) jsou definovány jako peněžní vyjádření fyzického opotřebení majetku. Co si pod tím představit a jak je to zahrnuto do účetních výkazů?

Vraťme se k panu Vazbovi. Na začátku podnikání si koupí nový knihařský lis. Určitě stál nemalé peníze, přitom do provozních nákladů ho není možné zahrnout. Proč? Zkrachoval by? Neměl by žádné zisky? Ale vždyť za něj opravdu peníze dal... To sice ano, ale náklady odrážejí spotřebu (nikoli vydané peníze) a ke spotřebě lisu dochází jeho postupným opotřebováním – k celkovému opotřebení nedojde během několika dnů nebo do roka. I pan Vazba očekává, že na něm bude pracovat několik let, proto je namístě každý rok započítat jen částečné opotřebení. Je třeba si uvědomit, že výkaz zisku a ztráty slouží i samotnému podnikateli jako přehled o hospodaření podniku, ale také slouží státu k vyměřování daňové povinnosti – čím větší zisk, tím větší daně odváděné do státní pokladny. A jak pan Vazba, tak i jiní podnikatelé by raději daně neplatili... Kdyby bylo možné i dlouhodobý majetek zahrnovat do provozního zisku, docházelo by vždy v prosinci (nebo přesněji k datu daňové uzávěrky) k obrovským investicím, které by měly za účel zejména vyrovnat výnosy a náklady tak, aby jejich rozdíl, tedy zisk, byl minimální. Proto je možné dlouhodobý majetek jen „rozkouskovat“ a zahrnovat do provozních nákladů (prostřednictvím položky úprava hodnot – do roku 2015 odpisů) postupně po několik dalších let. Způsob dělení má však svá zákonem daná pravidla, která můžeme najít např. v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Propočet opotřebení závisí: ■ na výši pořizovací ceny investičního majetku, ■ na zařazení do odpisových skupin a ■ na zvoleném způsobu odepisování. 1

Pojem odpisy byl nahrazen termínem úpravy hodnot při změně zákona o účetnictví z roku 2015,

nicméně v dalších navazujících zákonech, např. v zákonu o dani z příjmu se stále pracuje s termínem

odpisy, taktéž nebyl termín nahrazen v ostatních formulářích podnikového výkaznictví.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist