načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Ekonomické a finanční řízení firmy -- Manažerské účetnictví v praxi – 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání – Tomáš Petřík

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Ekonomické a finanční řízení firmy -- Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

Elektronická kniha: Ekonomické a finanční řízení firmy -- Manažerské účetnictví v praxi
Autor: Tomáš Petřík
Podnázev: 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

2. rozšířené vydání manažerské příručky věnující se efektivnímu finančnímu a ekonomickému řízení firem. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  1 267
+
-
42,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 735
Rozměr: 29 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd.
Skupina třídění: Řízení a správa podniku
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-3024-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

2. rozšířené vydání manažerské příručky věnující se efektivnímu finančnímu a ekonomickému řízení firem.

Popis nakladatele

Nové vydání ojedinělé komplexní publikace je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení (Corporate Management) včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery a další řídící pracovníky, pro auditory, účetní profesionály, konzultanty a finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty a pro ty, kteří se připravují na mezinárodní certifikace (např. ACCA, CIMA , ICA), ale i pro majitele firem a podniků a investory. Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví (Management Accounting) v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami. Kniha pracuje také s podrobnou soudobou anglickou finanční, ekonomickou a manažerskou terminologií. (manažerské účetnictví v praxi)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Ekonomické a finanční řízení firmy -- Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Reporting -- 3. rozšířené a aktualizované vydání Reporting
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Tomá Petřík

Ekonomické a finanční řízení firmy

Manaerské účetnictví v praxi

2., výrazně rozířené a aktualizované vydání

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3805. publikaci

Odborná recenzentka prvního vydání Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Odpovědný redaktor Petr Somogyi

Sazba Milan Vokál

Počet stran 736

Druhé vydání, Praha 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Photo Š profimedia.cz

ISBN 978-80-247-3024-0

verze: I osvit 0; 7. 10. 2009


Obsah

O autorovi ..............................................................................19

Úvodní slovo recenzentky prvního vydání ....................................................21

Předmluva k 2., výrazně rozířenému a aktualizovanému vydání .................................23

Kapitola 1 Úvod do manaerského účetnictví (MA) a firemního řízení (CM) .......................25

1.1 Druhy účetních systémů .............................................................26

1.2 Definice manaerského účetnictví a jeho základní aspekty ..................................27

Orientace na budoucnost (future orientation) ...........................................28

Vazba na ekonomickou realitu (economic reality) .......................................29

Slučitelnost cílů (goal congruence) ...................................................29

Vazba na manaerský informační systém (integration to MIS) .............................29

Vliv makroekonomického rámce a nejistoty (macroeconomic framework and uncertainty) .......30

Kapitola 2 Kontrolní funkce manaerského účetnictví (Control) .................................31

2.1 Typy kontrolních systémů ............................................................32

2.2 Rozpočtování a druhy rozpočtů (budgeting) ..............................................33

Výrobní rozpočet (production budget) ................................................34

Rozpočet na administrativu a správu

(administration and overhead-services costs budget) .....................................34

Rozpočet investic a rozpočet vývoje a výzkumu

(capital expenditure budget and research and development budget) ..........................35

Hlavní souhrnný rozpočet (master budget) .............................................35

Penění rozpočet (cash-flow budget) .................................................37

2.3 Metoda a koncepce ABCM ...........................................................39

ABC, Rozpočet tvořený aktivitami (ABB) a související postupy ............................40

Metoda ABC při absorpci nepřímých reijních nákladů a její zhodnocení ....................40

Koexistence ABC a ABCM s metodou EVA při finančním a ekonomickém řízení firmy ........43

2.4 Kontrola rozpočtů (budgetary control) ..................................................43

2.5 Nákladové účetnictví zaloené na standardech (standard costing) .............................46

2.6 Standardy a jejich konstrukce (standards) ................................................47

Stanovení standardu nákladů na pracovní sílu ..........................................48

Stanovení standardu nákladů na materiál ..............................................48

Stanovení standardu nákladů na reii .................................................48

Standardní prodejní cena ...........................................................50

Odpovědnost za určení standardu a jejich revize ........................................51

2.7 Odchylky a jejich analýza (variance analysis) .............................................51

Kontrola pomocí nákladového účetnictví zaloeného na standardech ........................51

Konstrukce odchylek ..............................................................52

Výpočet základních druhů odchylek (materiálu, práce a reie) .............................53

Kalkulace základních odchylek spojených s materiálem a zásobami

(direct material total variance) ...................................................53

Kalkulace základních odchylek spojených s vyuitím práce a pracovní síly

(direct labour total variance) .....................................................55

Kalkulace základních odchylek spojených s vyuitím reie (direct overhead total variance) ....56

Odchylky spojené s fixními reijními náklady (fixed overhead variances) ..................57

Odchylky ziskové mare ...........................................................61 Marginální nákladové účetnictví zaloené na standardech (marginal standard costing) ............61

2.9 Plánování provozních standardů (odchylek) a jejich revize ..................................64

Shrnutí koncepce nákladového účetnictví, rozpočtování a rozpočtové kontroly zaloených na

standardech .....................................................................66

Dopady nákladového účetnictví, rozpočtování a rozpočtové kontroly zaloených na standardech

na efektivnost a nákladovost firmy ...................................................66

Pracovní studie výroby a řízení administrativy (work studies and system analysis) .............67

2.10 Hodnotové analýzy (value analyses) ....................................................67

Druhy hodnotové analýzy (HA) .....................................................68

Příprava .....................................................................69

Zjitění aktuálního stavu .........................................................70

Ověření aktuálního stavu ........................................................70

Analýza moných řeení (variant) .................................................70

Rozbor řeení .................................................................70

Výběr nejvhodnějího řeení a jeho realizace ........................................70

2.11 Kontrola skladu a zásob (stock control) .................................................70

Kontrola skladu a zásob ...........................................................70

Samoobnovovací, nepravidelně kontrolovaný systém (re-order level, RLS) ...................71

Ekonomický objem objednávky EOO (Economic Ordering Quantity, EOQ) ..................73

Periodicky přepočítávaný, pravidelně kontrolovaný systém (periodic review, PRS) .............73

2.12 Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) ...........................................74

2.13 Pokročilé výrobní technologie a jejich vztah k manaerskému účetnictví .......................76

Zpracování výroby počítači (computer aided manufacture, CAM) ..........................76

Počítači zpracovaný design (computer aided design, CAD) ................................76

Materiálem řízené plánování (materials requirement planning, MRP) ..........................76

Just-in-Time (JIT) ................................................................77

Nákup .......................................................................78

Výroba ......................................................................78

Hlavní přínosy metody JIT a její srovnání s klasickým přístupem ...........................79

Srovnání klasického systému a JIT z hlediska přístupu ke kvalitě ...........................80

Manaerské účetnictví v podmínkách pokročilých výrobních technologií (AMT) a procesního

řízení (Process Management) .......................................................81

Nakládání s náklady (cost behaviour) ..............................................81

Vyuívání absorpčních technik v oblasti přímých nákladů ..............................81

Nákladové účetnictví zaloené na standardech (standard costing) ........................81

Časové hledisko a irí výkonnostní ukazatele ........................................81

Nákladové účetnictví (cost accounting) a jeho tradiční a moderní pojetí ......................82

Nefinanční měřítka firemní výkonnosti (NFPM) ........................................83

Cílové nákladové účetnictví (target costing) ............................................84

Zisková mare (profit margin) v manaerské, účetní a investorské praxi .....................85

Kapitola 3 Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational

planning) .....................................................................89

Význam firemního plánování .......................................................90

Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning) a jeho fáze .......90

3.1 Konstrukce dlouhodobého strategického plánu ............................................92

3.2 Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP) ........................94

Výhody a nevýhody strategického plánu ..............................................94

3.3 Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým

plánováním CP (corporate planning) ....................................................95

Operativní a taktické rozpočtové plánování (operational and tactical budgetary planning) ........95

Rozpočtové plánování (operational and tactical budgetary planning), rozpočtování a tradiční

rozpočtový proces ................................................................96

Plánování hotovosti, penění rozpočet (cash budget) a řízení hotovosti (cash management) ......98

Hodnocení a měření finančního plánu a efektivity finančního plánování ....................101

Soustavy PHU a pouití ekonomických normativů .....................................101


Kapitola 4 Tvorba manaerských rozhodnutí (Decision making) ...............................105

Jednotlivé úrovně manaerských rozhodnutí ..........................................106

4.1 Rozhodovací proces a jeho etapy .....................................................106

Definice cílů ...................................................................106

Vypracování a zváení vech alternativ ..............................................107

Zhodnocení vybraných alternativ ...................................................107

Přijetí vhodné alternativy, její řeení a uskutečnění .....................................107

Určení souvisejících nákladů a výnosů ...............................................107

Budoucí orientace ...............................................................108

Zkoumání pouze měnících se nákladů a výnosů (avoidable costs) ..........................108

Koncepce alternativních nákladů čili nákladů ulých příleitostí (oppportunity costs) ..........108

4.2 Obecná pravidla rozhodování (decision rules) ...........................................109

Metoda očekávané hodnoty (EV) a zahrnutí koncepce nejistoty ...........................109

Rozhodovací stromy (decision trees) ................................................109

4.3 Vyuití marginálního-variabilního nákladového účetnictví v rozhodovacích procesech

(marginal costing and decision process) ................................................110

Výpočet bodů zvratu: C-V-P analýza (Cost-Volume-Profit analysis) .......................111

Rozhodnutí o vlastní výrobě nebo o nákupu externí dodávky .............................111

4.4 Krátkodobá manaerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladů (differential costing) ........113

Tvorba externí prodejní ceny (external pricing) ........................................114

Metoda návratnosti celkového kapitálu (rate of return pricing) ............................115

Metoda celkových plných nákladů (full cost pricing or absorption cost pricing) ...............116

Tvorba externí prodejní ceny na principech marginálního přístupu MA

(marginal pricing and external selling price) ..........................................117

Určení interní prodejní ceny (transfer pricing) .........................................118

Metoda plných celkových nákladů ..................................................119

Koncepce marginálních-variabilních nákladů (marginal costing) ..........................120

4.5 Dlouhodobá investiční rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) ...................122

Tradiční postupy hodnocení investičních příleitostí ....................................122

Doba úhrady (Payback period) ..................................................122

Účetní výnosová míra (accounting rate of return, ARR) .................................124

Dynamické metody pracující s hotovostními toky (cash-flows methods) ....................125

Současná hodnota (present value, PV) a budoucí hodnota (future value, FV) .................126

Současná hodnota (present value) ................................................126

Budoucí hodnota (future value) ..................................................127

Čistá současná hodnota (net present value, NPV) ......................................127

Index ziskovosti (profitability index) ................................................129

Vnitřní výnosové procento (internal rate of return, IRR) .................................130

Srovnání metod NPV a IRR .......................................................133

Diskontní sazba a náklady kapitálu (cost of capital) .....................................134

Metoda průměrných nákladů kapitálu (WACC) ........................................134

Pouití metody průměrných váených nákladů kapitálu (WACC) ........................135

Poměr mezi cizím a vlastním kapitálem ..............................................136

Metoda oceňování kapitálových aktiv (capital assets pricing model, CAPM) .................137

Moderní manaerské účetnictví a firemní řízení, trní diskontní sazba (míra) a z trhu

odvozené trní náklady kapitálu (cost of capital) firmy a podniku ..........................139

Současné pojetí diskontní míry (sazby), mezní sazby a náklady kapitálu (cost of capital) v MA . . 141

Úvod do stanovení z trhu odvozených nákladů kapitálu a trní diskontní míry ................142

Náklady cizího kapitálu (cost of debts) ...............................................143

Přímé a nepřímé odvození nákladů cizího kapitálu (firemního dluhu) .......................147

Alternativní a doplňkové techniky určení trních nákladů kapitálu .........................149

Pauální přiráka nad trními náklady dluhového kapitálu .............................149

Přiráka na základě hrubého úrokového krytí (debt/interest coverage ratio) ...............149

Náklady vlastního kapitálu (cost of equity) a jejich trní určení v MA ......................150

CAPM a jeho praktické vyuití při stanovení trní diskontní sazby a odvození firemních

trních nákladů vlastního kapitálu (market value cost of equity) .........................154 Pojetí rizika a konstrukce rizikové sloky v CAPM při určení trní hodnoty vlastního kapitálu firmy ..................................................................159

Koeficienty beta a modifikovaný CAPM model ......................................159

Stanovení, kalkulace a uití koeficientů beta v modifikovaném CAPM k výpočtu trních

nákladů vlastního a celkového kapitálu (WACC) a aktivní práce s trní kapitálovou

strukturou při odvození trní diskontní sazby ........................................162

Národní trh a přízpůsobení modifikovaného oceňovacího modelu CAPM a nákladu kapitálu . . 166

CAPM model rizikového rozpětí/prémie země RPZ (country risk premium, CRP)

A. Damodarana a odvození trních nákladů kapitálu pro reálnou LTI společnost,

n

vk

(cost of equity) = r

f usa

+ b × RPT

usa

+ RPZ + Arp .................................169

Koncepce účetnictví ekonomického ivotního cyklu (life cycle costing, LCC) ................172

Dopady inflace na hodnocení investičních rozhodnutí (investment appraisal and inflation) ...175

Ohodnocení investiční příleitosti reálnými (stálými) hodnotami HT a diskontní sazby .......177

Dopady daní na hodnocení investičních příleitostí (investment appraisal and taxation) .....177

Daň z příjmů z právnických osob (DPPO) ..........................................179

Slevy na dani .................................................................180

Dočasná a podmíněná osvobození od DPPO ........................................180

Daňová ztráta ................................................................180

Nepřímé daně a cla ............................................................180

Riziko a nejistota a jejich vliv na investiční rozhodování (risk and uncertainty) ...............181

Časové metody .................................................................183

Doba návratnosti (payback period) ...............................................183

Riziková prémie (risk premium) ..................................................183

Omezené trvání (finite horizont) ..................................................184

Pravděpodobnostní metody ........................................................184

Kontinuální pravděpodobnostní analýza (continuous probabilistic analysis, CPA) .............185

Simulační metody a citlivostní analýza ...............................................186

NPV a citlivostní analýza (NPV and sensitivity analysis) ................................188

Technika reálných opcí při investičním rozhodování ....................................189

Reálné opce a jejich mezinárodní členění, typy a vyuití .................................191

RO jako monost flexibilního manaerského rozhodnutí v progresivním MA ...............191

Klasifikace a typologie hlavních reálných opcí podle jejich manaerského účelu ...........192

Ocenění firmy a podniku jako kupní (call option) akcionářské opce ....................195

Závěrečná strukturovaná klasifikace RO ...........................................195

Simulační modely ...............................................................196

Portfolio investic a investičních projektů .............................................196

Individuální postoj k riziku ......................................................199

Koncepce přidělování kapitálu v investičním rozhodování (capital rationing, CR) .............200

Investiční rozhodování v podmínkách omezených kapitálových moností ...................201

Vzájemně nezávislé investiční projekty s jednoduchým kapitálovým omezením .............201

Vzájemně závislé, vylučující se a dělitelné investiční projekty s jednoduchým kapitálovým

omezením ...................................................................202

Vzájemně nezávislé a nedělitelné investiční projekty s jednoduchým kapitálovým omezením ...203

Vzájemně nezávislé a dělitelné investiční projekty s měnícím se kapitálovým omezením ......204

Kapitola 5 Měření a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) .......................207

5.1 Měření a hodnocení vnitřní výkonnosti firmy ............................................208

Druhy a konstrukce autonomních firemních sloek středisek (responsibility centres) .........210

Ziskové ukazatele vnitrofiremní výkonnosti, VFV .....................................210

Kontrolovaný zisk (controllable profit) ............................................210

Divizní zisk (divisional profit) ...................................................211

Čistý zisk (net profit) ...........................................................211

Kontrolovaný zůstatkový zisk KZZ (controllable residual profit) .........................211

Čistý kontrolovaný zůstatkový zisk CKZZ (net residual profit) ..........................212

Daně a vnitrofiremní zisk .........................................................215

Ukazatele vnitrofiremní výkonnosti zaloené na návratnosti kapitálu .......................215 Kalkulace celkového kapitálu (investic) při stanovení ROCE (ROA) .......................216

Hrubá účetní hodnota (Gross Value of Assets, GVA) .................................217

Čistá účetní hodnota (Net Assets Value, NAV) .......................................217

Reprodukční pořizovací cena (Current Replacement Cost, CRC) ........................217

Srovnávání návratnosti vloeného kapitálu (ROCE) a zůstatkového zisku (residual profit) ......218

Stanovení cílových ukazatelů vnitrofiremní výkonnosti (target level of performance) ..........218

Komplexní cíle firmy jejich měření a hodnocení a koncepce

(Management by Objectives, MBO) .................................................219

Metoda vyváeného skóre (Balanced Scorecard, BSC) ..................................220

Srovnání tradičních a diskontních hodnotících technik vnitrofiremní výkonnosti ..............222

5.2 Měření celkové finanční výkonnosti a Finanční analýza (Financial analysis, IAS/IFRS) ..........224

Druhy finančních poměrových ukazatelů podle CIMA (IAS/IFRS) ........................225

Provozní finanční poměrové ukazatele (operating ratios) ................................225

Finanční poměrové ukazatele hodnotící ziskovost (profitability ratios) ...................225

Zisková mare (profit margin) ...................................................228

Podpůrné vedlejí poměrové ukazatele ziskové mare .................................229

Podpůrné vedlejí poměrové ukazatele obratu celkového kapitálu (aktiv) .................229

Finanční poměrové ukazatele (financial ratios) ........................................236

Poměrové ukazatele spojené s finanční strukturou a solventností .......................236

Krátkodobé poměrové ukazatele solventnosti (likvidity) ...............................236

Hotovostní tok (cash-flow, CF) ..................................................239

Potřeba hotovosti na investice (capital expenditure requirements) .......................240

Dlouhodobé poměrové ukazatele solventnosti (long-term solvency or gearing ratios, LTSR) . . 242 Investiční finanční poměrové ukazatele IPU (investment ratios) ...........................247

Pouití analýzy poměrových ukazatelů při měření a hodnocení budoucí finanční stability

a výkonnosti (future orientation ratio analysis and Zeta score test) .........................253

Přidaná hodnota (value added) .....................................................255

Vliv inflace na poměrovou účetní finanční analýzu .....................................259

5.3 Ostatní metody finanční analýzy ......................................................261

Indexová analýza ................................................................261

Analýza trendů (horizontal analysis and trend analysis) ..................................263

Procentní rozbor celkové báze (vertical analysis) .......................................265

Rozbor finančních fondů (financial funds analysis) .....................................269

Krátkodobé finanční fondy ......................................................269

Dlouhodobé finanční fondy .....................................................269

Kapitola 6 Rozvinuté a komplexní manaerské účetnictví a současné konkurenční firemní,

podnikové a organizační řízení ..................................................273

6.1 Úpravy českého a mezinárodního finančního účetnictví, jejich výkazů, účetních postupů,

dat a informací na ekonomicky věrný manaerský model ..................................275

Problematika leasingu v MA a jeho vykazování a oceňování (IAS/IFRS a CAS) ..............275

Manaerské účetnictví a jeho ekonomické a trní pojímání finančního pronájmu finančního

leasingu .......................................................................277

Finanční pronájem v CAS (finanční leasing) jako koupě na úvěr v MA a operativní

(operační) pronájem leasing v CAS, IAS/IFRS, US GAAP a MA .......................278

Úpravy a přizpůsobení finančních a manaerských výkazů, dat a informací v souvislosti

s problematickými kategoriemi CAS pro potřeby MA ...................................281

Nehmotná aktiva (intangibles), goodwill, brand, výzkum a vývoj (R&D); rezervy a opravné

poloky; marketing a prodej a aktivace investic ........................................287

Goodwill a jeho účetní vnímání v CAS .............................................289

Investorsky a manaersky vnímaný goodwill ........................................290

Budování značky (Brand Building) a firemní značka (Brand) jako současná významná

součást nehmotných aktiv (intangible assets) a goodwillu, akcionářská hodnota SVA

a její vztah s firemní značkou a nehmotnými aktivy ...................................291

Rezervy, opravné poloky a jejich ekonomicky věrohodné vnímání MA ....................294

Výzkum a vývoj (research & development, R&D) ......................................296 Marketing a investice do současných marketingových, reklamních a akvizičních kampaní ......297 Finanční účetnictví v oblasti finančních a ekonomicky věrohodných úprav pro komplexní a progresivní MA ...............................................................300

6.2 Hlavní současné přístupy, metody a techniky oceňování firmy (podniku) vyuitelné a vyuívané

soudobým MA ....................................................................302

6.3 Výnosové ocenění firmy/podniku pomocí diskontovaných peněních toků (DCF, Discounted

Cash Flows) a jeho základní techniky FCFF (entity) a FCFE (equity) .......................304

DCF ocenění, odvozená metoda i technika volných diskontovaných hotovostních toků směrem k firmě FCFF (free cash flow to firm/entity) při stanovení a odvození trní (výnosové) hodnoty firmy a její uití v MA ....................................................306

Aplikace výnosové oceňovací DCF metody a odvozené techniky FCFF při stanovení

celkové trní hodnoty (market value) firmy/podniku ....................................307

Strategická analýza a její konstrukce a standardní postupy ...............................311

1. Komplexní analýza trhu ......................................................311

2. Analýza konkurence, konkurenční síly a pozice firmy a určení přísluného trního podílu

(market share) ................................................................313

3. Prognóza výnosů, treb, prodejů oceňované firmy (podniku) .........................315

Finanční analýza (financial analysis FA) a její specifika v oceňovacím procesu .............317

Finanční stabilita .............................................................320

Rentabilita a aktivita (obratovost/doba obratu) ......................................323

FPU získané a odvozené z kapitálového trhu ........................................326

Provozně nutná aktiva (net operating assets, viz dříve NOA) ...........................327

Provozně nutný investovaný, zapojený kapitál .......................................328

Agregovaný finanční plán (AFP) ...................................................328

6.4 Určení a odvození celkové trní hodnoty (market value) společnosti preferované MA a DCF

výnosové ocenění a jeho techniky (FCFF a FCFE) ........................................331

Předpoklady DCF výnosového ocenění a techniky FCFF (entity) ..........................332

Technika FCFF (entity) a její vyuití při odvození trní hodnoty společnosti .................333

Kalkulační vstupy oceňovací výnosové techniky FCFF ................................334

Investiční DCF analýzy ........................................................335

DCF investiční analýza pro stanovení vnitřní (fundamentální) hodnoty akcie ..............336

Stanovení a odvození cílené trní hodnoty společnosti hlavním výnosovým oceněním

DCF entity (FCFF) ..............................................................339

Vícefázový výnosový DCF oceňovací model pracující s FCF .............................340

Odvození trní hodnoty společnosti výnosovým oceněním DCF entity FCFF ...............345

Určení volného hotovostního toku FCF (FCFF Free Cash Flow to Firm) ................345

Výpočet hodnoty první (explicitně prognózované) fáze dvoufázového DCF oceňovacího

modelu .....................................................................346

Výpočet hodnoty druhé fáze dvoufázového DCF oceňovacího modelu ....................348

Gordonův vzorec (GVZ) a model a jeho vyuití při výnosovém DCF oceňování firem

a podniků pro výpočet perpetuitní fáze a PH ........................................350

PpVH (NOPLAT, NOPAT...): .....................................................354

DCF výnosová technika ocenění společnosti pomocí volného hotovostního toku pro vlastníky FCFE (DCF equity) ............................................................362

6.5 Výnosová oceňovací metoda kapitalizovaných zisků (kapitalizovaných čistých výnosů, KČV)

alternativa k výnosovým DCF metodám ................................................365

Podstata, předpoklady a odvození metody kapitalizovaných čistých výnosů KČV (KČZ) .....366

6.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha při řízení a hodnocení

efektivity, výkonnosti i ocenění firmy v moderním MA ....................................367

Manaerská koncepce EVA .....................................................368

EVA jako samostatná metoda komplexního oceňování společnosti .......................371

EVA ranking a Czech Top 100 jako koncepce výkonnostního srovnávání ..................374

EVA a MVA metoda a progresivní technika oceňování a odvozování celkové výnosové

(trní) hodnoty firmy a podniku, preferované moderním MA a konkurenčním CM ............375

NOA (Net Operating Assets) v oceňovací metodě EVA ................................376

Obecný postup při komplexním výnosovém ocenění a odvození trní hodnoty společnosti

pomocí progresivní metody EVA a MVA ............................................377

Metoda EVA v podobě entity a equity a její vyuití při oceňování společnosti ..............378

Odvození trní hodnoty konkrétní společnosti pomocí EVA entity valuation progresivní

metody a techniky současného výnosového ocenění ...................................379

Příklad vyuití postupu a metody EVA entity valuation při odvození trní hodnoty konkrétní

firmy/podniku, operující v dynamickém odvětví cestovního ruchu, LTI .....................383

Shrnutí progresivní metody EVA při výnosovém oceňování společnosti ....................384

6.7 Metody ocenění a stanovení hodnoty firmy a podniku na základě analýz trhu (market approach) . . . 387

Relativní investiční komparativní firemní (akciové) analýzy a oceňovací modely ............388

Konstrukce relativních investičních a analytických (akciových) modelů ...................389

Závěr relativní investiční analýzy (Zentiva N.V.) .....................................391

Ocenění trní kapitalizací (market capitalization) a problémy s ní spojené ...................392

Omezení cenové informace kapitálového trhu a transakční náklady ......................392

Nezohlednění prémie za majoritu a omezený počet obchodovaných akcií ..................393

Fungování, předpoklady a věrohodná cenotvorba kapitálového trhu a asymetrie informací ...394

Fundament společnosti, motivace a investiční horizont akciového investora a psychologické

aspekty kapitálového trhu .......................................................396

Nepřímé odvození trní hodnoty společnosti ..........................................397

Ocenění na základě srovnatelných podniků (similar public company methods) ...............397

TN vztaené k vlastnímu kapitálu společnosti (equity multiplies) ........................398

Ocenění společnosti pomocí veřejných nabídek firemních primárních emisí IPO burzovních

analýz (Initial Public Offerings) ....................................................400

Ocenění na principu srovnatelných transakcí (recent acquisition method) ...................401

Ocenění pomocí trních odvětvových multiplikátorů OTN (industry multiplies method) ........403

Kvantitativní TN ..............................................................403

Obecná konstrukce a volba trních násobitelů/multiplikátorů .............................405

Analytické posouzení a výběr vhodných odvětvových trních násobitelů/multiplikátorů (OTN) . . 405

Trní násobitele odvozené z vlastního kapitálu (equity multiplies) .......................406

Trní násobitele typu EV (Enterprise Value) odvozené z celkového investovaného kapitálu

(EV/Firm/TCI multiplies) .........................................................406

Individuální přizpůsobení vstupního trního ocenění a vyuití diskontů a prémií ve firemní

praxiavMA ...................................................................410

Problematika aplikační báze, pojetí a konstrukce diskontů, prémií a subjektivních přiráek,

a jejich aplikace na finální ocenění společnosti ........................................411

Druhy, výběr a aplikace diskontů při individuálním oceňování společnosti ..................413

Konstrukce a pre-IPO odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost ...................414

Teoretické modely odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost ......................415

Empirické modely odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost ......................415

Techniky a studie vyuívající empirická data z primárních úpisů akcií (IPO) na kapitálovém trhu

(pre-IPO studies) a jejich uití pro odvození diskontu za omezenou obchodovatelnost .........416

Finální úprava výsledného ocenění trhem technikou OTN (odvětvových trních

násobitelů/multiplikátorů) prostřednictvím pre-IPO diskontu za omezenou obchodovatelnost ....418

6.8 Majetkové přístupy a metody ocenění společnosti (assets/cost approach) ......................420

Dělení majetkových oceňovacích metod podle časových předpokladů ocenění ..............422

Likvidační hodnota a její úloha v majetkovém ocenění ..................................422

Pouití ocenění likvidační hodnotou v praxi oceňování a MA .............................423

6.9 Majetkové ocenění v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobě hodnototvorné) společnosti

(book value, market value, replacement costs approach) ...................................425

Oceňování (assets valuation) a struktura aktiv ve finančním účetnictví (FA) a rozvinutém soudobém manaerském účetnictví (MA) ............................................425

Ocenění aktiv historickými cenami (book value of assets in historical costs HC) ............426

Ocenění účetní hodnotou vlastního kapitálu v historických cenách (book value of equity in

historical costs). ..............................................................427

Majetkové ocenění v trních hodnotách aktiv (market value of assets) ....................428

Substanční hodnota a majetkové ocenění společnosti pomocí reprodukčních cen (Current

Replacement Costs CRC) ........................................................431

Reprodukční pořizovací cena a pojetí majetkové oceňovací metody a techniky CRC (Current

Replacement Cost CRC) ........................................................431 Vyuití substanční majetkové hodnoty a metody CRC v oceňovací praxi majetkového oceňování společnosti ............................................................434

Problematika nehmotných aktiv (intangible assets) v majetkovém ocenění .................435

Majetkové ocenění na principu úspory nákladů (cost savings) ..........................436

Praktické aplikace majetkového ocenění reprodukčními pořizovacími cenami (CRC ocenění)

a majetkového ocenění společnosti ..................................................437

6.10 Souhrnné ocenění společnosti a celkové shrnutí problematiky ocenění společnosti (firmy, podniku)

jako jednoho funkčního celku ........................................................438

Souhrnné a výsledné ocenění společnosti a jeho praktické odvození ........................439

Shrnutí problematiky souhrnného a výsledného ocenění společnosti ........................443

6.11 Přehled základních oceňovacích přístupů a základních souhrnných metod ocenění firmy/podniku . . 446

Majetkové metody a ocenění podniku (Assets/Cost Approach) ..........................446

Výnosové metody a ocenění podniku (Income Approach) ..............................446

Metody a ocenění podniku na základě analýz trhu (Market Approach) ....................447

6.12 Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manaerů, executives a top managementu . . . 448

Historický vývoj výkonnostně motivačních programů a technik .........................448

Specifika vrcholového managementu, jejich hodnotové preference a očekávání ...............449

Progresivní hodnotová motivace executives a vrcholového managementu metoda manaerských akciových opcí (MO) ................................................452

Podstata a logika efektivní výkonové motivace managementu pomocí poskytnutých

manaerských akciových opcí ......................................................453

Doplňující techniky k metodě MO a její přizpůsobení pro účely moderního a rozvinutého

MA a konkurenčního CM .........................................................456

Neefektivity a problémy spojené s motivačními technikami pomocí poskytnutí tzv. měkkých

manaerských akciových opcí výkonnému exekutivnímu managementu a vrcholovému managementu ..................................................................458

Kreativní finanční účetnictví a zkreslování investorského výkaznictví v oblasti MO

a manaerských benefitů ..........................................................460

Nákup akcií řízené společnosti na veřejném trhu .....................................460

Vydání nových, dodatečných vlastních akcií ........................................462

Problematika motivačních programů a MO v Česku a privatizační proces ...................462

Shrnutí problematiky efektivních motivačních manaerských programů, metod a technik v současném komplexním a rozvinutém MA a progresivním CM ..........................465

6.13 Moderní manaerské účetnictví a současné progresivní a strategické firemní řízení (Corporate

Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy .................465

6.14 Úvod do manaerské koncepce nákladového účetnictví tvořeného aktivitami (ABC), CM a MA,

realizovaného řízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu

hodnoty, zákazníky a trh ............................................................468

Historie, vývoj a vztah ABC a manaerské koncepce ABC/ABM .........................472

Manaerská koncepce ABC/ABM operativní (operational) a strategická (strategic) fáze,

jejich účel, vstupy a výstupy .......................................................473

Operativní ABC/ABM (operational ABC/ABM) ......................................474

Strategické ABC/ABM (strategic) ABC/ABM a jeho vztah s moderním MA ................477

Manaerská rozhodnutí (management decision) a strategické ABC/ABM ...................478

Pouití moderního MA a strategického ABC/ABM při soudobém procesním, hodnotovém a trně orientovaném firemním řízení CM a jeho aktuální klíčové finální nákladové objekty .....480 Strategické ABC/ABM zákazníci a trhy (Strategic ABC/ABM customers and markets): současné primární finální nákladové objekty koncepce ..................................481

Zisk a přidaná hodnota v ABC/ABM a moderním a rozvinutém MA ......................484

Celková ziskovost (profitabilita) dosaitelná ve finančním účetnictví pro ABC/ABM a MA

a jejich pojetí celkové přidané (ekonomické) hodnoty ...................................484

Dílčí zisk (profitabilita) a přidaná hodnota (value added) v ABC/ABM a moderním

a komplexním MA ..............................................................487

Zákazníci a trhy (customers and markets) standardní manaerská rozhodnutí (management

decisions) podporovaná a realizovaná ABC/ABM ......................................491

ABC hodnotová a zisková analýza zákazníci (ABC value added and profit analysis

customers, CVA/CPA) ...........................................................491 Konstrukce ABC-CPA (Customers Profitability Analysis) ...............................494

Identifikace a posouzení jednotlivých hlavních trních segmentů (market segments) a zákazníků

(customers) pomocí ABC .........................................................495

Rozbor CPA a příklad současné výrobní a obchodní automobilové firmy (production automobile

company) ......................................................................496

Hodnotová analýza nákladových objektů ABC/ABM a manaerské ekonomické náklady

(managerial/management costs) ....................................................498

Přidaná hodnota (value added) reálné současné hodnotící kritérium ekonomické výkonnosti

(performance measurements) firmy a organizace .....................................499

Oblast finančního účetnictví .....................................................499

Náklady v pojetí finančního účetnictví a problémy s nimi spojené .......................501

Historie pojetí nákladů ve finančním účetnictví a ekonomické teorii .....................501

Hodnotu nepřidávající (non value added customers) a hodnotu přidávající zákazníci a zákaznické

segmenty (value added customers and segments) .......................................505

Nedostatečnost tradičního nákladového modelu (TM) postaveného na finančním účetnictví

a z něj odvozeného FIS pro moderní a rozvinuté MA a CM ..............................507

Analýza profitability a přidané hodnoty zákazníků CPA/CVA a pozitivní synergické efekty .....508

Dodavatelský řetězec a dodavatelé (suppliers) v ABC a ABC/ABM a rozvinutém MA .......509

Historie a ekonomická a manerská logika mezinárodních dodavatelských a obchodních vzahů

(suppliers relationships) ..........................................................511

Mezinárodní příklady efektivní kooperace dodavatelů a odběratelů (Chrysler, Euclid Engineering,

General Motors, John Deere...): win to win concept, ABC a ABC/ABM ....................512

Výběr nejméně celkově ekonomicky nákladově náročného a ne pouze nejlevnějího dodavatele

(choosing lowest cost not lowest price customersupplier) ...............................513

6.15 Strategické ABC/ABM a jeho původní nákladový objekt produkty a produktové linie

(products and products lines) a jejich vyuití v rozvinutém MA .............................513

Standardní manaerská rozhodnutí (management decision) tvořená na základě PPA/PVA (product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA ................516

Efektivní a reálné ABC nákladové ocenění, tedy obvykle přecenění produktu (ABC product

valuation and repricing products) ................................................516

Efektivní cenotvorba (pricing) určená na základě ABC a její vyuití v ABC/ABM ...........517

Skrytý zisk (hidden profit) a skrytá ztráta (hidden loss) identifikovaná ABC analýzou produktové

ziskovosti a přidané hodnoty (product profitability/added value analysis PPA/PVA) .......517

ABC Product costing, product mix a efektivní strategie v oblasti product mixu .............519

Vyvinout, upravit a přizpůsobit produkt (Develop, adjust and redesign product) ............521

Nahradit stávající produkt (substitute products) .....................................522

Zlepení výrobních a provozních procesů a ativit ....................................522

Změnit, zefektivnit a zlepit výrobní produktové strategie (Change and improve product

strategies) ...................................................................524

Pokročilé výrobní technologie (Advanced Manufacturing Technologies AMT) ............525

Opustit produkt a redukovat product mix (eliminate product and reduce product mix) .......526

Efektivní motivační principy a product costing (motivation and product costing)

v rozvinutém MA ...............................................................530

Shrnutí strategického ABC/ABM spojeného s finálním nákladovým objektem produkt

(product) a problematika capacity managementu v rozvinutém MA a CM ...................532

6.16 Tradiční pojetí fixních a variabilních nákladů v tradičním modelu (traditional fixed and

variable costs) a přístupu ABC a ABC/ABM ............................................533

Podstata nevyuité kapacity (Unused Capacity Management) v ABC a ABC/ABM ............535

Řízení nevyuité kapacity (Unused Capacity Management) ..............................536

Určení optimální kapacity (capacity identification) v ABC/ABM ..........................541

Reálná kapacita (practical capacity) v pojetí ABC/ABM ...............................541

Matematické modely určení PC ..................................................541

Kvalifikovaný odhad PC ........................................................541

Odvození kvalifikovaného odhadu PC .............................................542

Administrativa a její struktura ...................................................543

Závěry týkající se řízení administrativní i reijní kapacity a UC v ABC/ABM ................544

Záloní kapacita (reserve capacity), náklady s ní spojené a její pojetí v ABC/ABM a MA ......545 Nevyuitá kapacita (unused capacity) v ABC a ABC/ABM shrnutí .......................548

6.17 Moderní a rozvinuté manaerské účetnictví, ABC a ABC/ABM v odvětví slueb

(Service Industry, SI) a slubově orientovaných firmách a organizacích

(MA, ABC a ABC/ABM, Service Firms and Organizations, SFO) ...........................550

Současné potřeby firem a organizací poskytujících sluby (customers orientated SFO a SI) z hlediska moderního MA, nákladových (cost system) a řídících IS (Management Information System, MIS) a progresivního CM ..................................................554

Logistika a distribuční kanály v SFO (logistic, distributions/delivery channels and services

flow in SFO) v moderním MA a ABC a ABC/ABM ....................................557

Současné SFO firmy a organizace (IT a telekomunikace, finančnictví; státní správa a sluby

veřejného sektoru) a jejich moderní řízení CM orientované na zákazníky a trh ..............559

Telekomunikační a IT společnosti ................................................559

Finanční SFO ................................................................561

Současné trendy CM v poskytování slueb telekomunikačních, IT a finančních SFO

a jejich vliv na moderní MA .....................................................564

Státní správa a sluby veřejného sektoru (státní správa a státní instituce government;

zdravotnictví healthcare; kolství, věda a výzkum education, science and research

a veřejné sluby public services) ................................................566

Moderní a rozvinuté manaerské účetnictví, CM a ABC a ABC/ABM v oblasti státní správy

a slueb veřejného sektoru (government entities/agencies and public sector services) ..........567

Uití moderního a rozvinutého MA a ABC a ABC/ABM k efektivnímu řízení státní správy a její

restrukturalizaci a pro zadávání veřejných zakázek .....................................571

ABC model a vyuití moderních a trních přístupů ABC/ABM, MA a CM ve veřejných

(municipálních) slubách města Indianapolis. .......................................572

Postup při zavádění ABC a ABC/ABM ve veřejných slubách ...........................573

Princip reálné konkurence nastolený ABC a ABC/ABM a progresivním MA a CM v MS,

zprůhlednění veřejných zakázek (public tenders) a jejich dopady ........................574

Shrnutí přínosů moderního procesního MA a CM a implementace ABC a ABC/ABM

v poskytování veřejných slueb (MS) v Indianapolis ..................................576

Závěr a shrnutí pouití moderního a komplexního MA a CM podporovaných ABC

a ABC/ABM ve státní správě, státních SFO a veřejném sektoru ...........................578

6.18 Rozvinuté moderní a komplexní manaerské účetnictví (MA) a pokročilé aplikace ABC/ABM ....580

Rozpočtování a rozpočet tvořený aktivitami ABB a ABBs (Activity-based Budgeting/Budgets), jeho definice a předpoklady .......................................................583

Definice ABB (Activity-based Budgeting) a jeho srovnání s tradičním rozpočtováním

manaerského účetnictví, rozpočtový proces a konstrukce rozpočtů tvořených aktivitami ABBs (Activity-based Budgets) .........................................................584

Rozpočtový proces a jeho základní etapy (Activity-based Budgeting Process) a komplexní

rozpočtové vstupy ABB a jejich vztah k modernímu a komplexnímu MA ...................586

Rozpočtové vstupy rozpočtování ABB a rozpočtů ABBs ...............................589

Určení firemní a organizační poptávky po aktivitách (procesech) .......................590

Stanovit a ocenit komplexní firemní ekonomické zdroje (total multiple resources) ...........591

Ekonomické a nákladové specifikace (charakteristiky) a poadované parametry

rozpočtovaných komplexních zdrojů a jejich odvození ................................591

Praktická, vyuitá a nevyuitá kapacita a zdrojová omezení v ABB, sestavení ABBs rozpočtů . . 593 Uití, úloha a orientace ABB a rozvinutého ABC/ABM v současné firemní praxi moderního MA a konkurenčního progresivního firemního řízení CM .......................595

6.19 Procesní přístup a linie ABC/ABM, moderní a komplexní MA a progresivní procesní firemní

řízení (Process Management) ........................................................598

Současný procesní a hodnotový přístup k firemnímu řízení (Corporate Management) v mezinárodní praxi a nároky na efektivní, konkurenční, moderní a rozvinuté MA ............602

Moderní a rozvinuté MA, ABC/ABM a Process Management, PM .........................602

ABC a ABC/ABM jako současný manaerský nástroj (management tool) podporující moderní a komplexní MA a uívaný při procesním a hodnotově orientovaném firemním řízení .........603

Shrnutí moderního MA a procesního a hodnotového firemního řízení (process and value

management) zaloeného na procesním přístupu rozvinutého ABC/ABM a jeho budoucí výhledy v mezinárodní a lokální firemní praxi .........................................607       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist