načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Egyptské záhady 2 - Arnošt Vašíček

Egyptské záhady 2

Elektronická kniha: Egyptské záhady 2
Autor:

Druhý díl úspěšné knížky představuje další udivující tajemství země faraónů. Tajemný benben - Žebřík ke hvězdám - Příliš mnoho mumii - Tušení neznámých - Světlo ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  69
+
-
2,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Mystery Film
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 142
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-877-3009-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Druhý díl úspěšné knížky představuje další udivující tajemství země faraónů.

Tajemný benben - Žebřík ke hvězdám - Příliš mnoho mumii - Tušení neznámých - Světlo faraónů - Stíny v podzemí - Prokleté věštby...

Zařazeno v kategoriích
Zákazníci kupující zboží "Egyptské záhady 2" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MYSTERY FILMARNOŠT VAŠÍČEK

EGYPTSKÉ

ZÁHADY

2. díl

MYSTERY FILM

Ostrava 2004


Arnošt Vašíček – Egyptské záhady 2

Vydání první

Copyright © Arnošt Vašíček

Fotografie Arnošt Vašíček

Veškerá práva vyhrazena. (All rights reserved.)

Tato kniha ani jakákoli její část nesmí být publikovány, kopírovány

či jiným způsobem šířeny bez výslovného povolení.

Vydal MYSTERY FILM, Mánesova 20, Ostrava 2

Obálka, grafická úprava a sazba Daniel Janošec

Foto na obálce Aleš Milerský

Vytiskla Tiskárna Oldřich Harok, 739 34 Šenov

MYSTERY FILM

Ostrava 2004

ISBN 80–239–2812–0


Obsah:

I. Tajemný benben ........................ 9

Nebeské vozy – Hora počátku – Mluvící dar z ráje – Pos­

lední svědek – Vraždící oči – Pouť do jiného vesmíru?

II. Pod svitem Siria ...................... 31

Souboj hadů – Patálie s psí hvězdou – Pěkně stará detek­

tivka – Obr a trpaslík – Kosmická archa – Duchové vod

– Okruh se zužuje

III. Příliš mnoho mumií ................... 51

Na věčné časy – Řekni mi, mámo, proč... – Chybějící

těla – Strach z kříženců? – Mimozemský experiment?

– Šokující dodatky

IV. Stíny v podzemí ....................... 85

Osirisova šachta – Chufevův hrob? – Tunel do hlubin

– Malá chybička v plánech? – Thowtovy tajné komory

– Utajená cesta

V. Společenství moudrých ................ 97

Kolosy uprostřed vod – Světlo faraonů – Zakódované

informace – Svědectví odjinud – Tajemný hieroglyf

VI. Bohové odjinud .................... 111

Případ božské blondýny – Modrá je dobrá – Děti z ab­

solutního jinde

VII. Zaváté stopy ....................... 119

Neznámá země Punt – Skřítek, nebo bůh?

VIII. V moci magie ...................... 129

Božská energie – Skrytá tvářVnikl do mysterií každé svatyně

a nic mu nebylo skryto...

Ptah Mer


I. Tajemný benben

Uprostřed posvátného města On, na plochém vr­ cholu nízkého pískového pahorku, se před tisíci le ty rozkládal obrovský chrám, zasvěcený bohu Reovi. V je ho nezastřešených, k sálajícímu slunci zcela otev­ řených pro s torách byl uctíván jeden z  nejtajemněj­ ších předmětů všech dob – aureolou dohadů a fasci­ nujících pověstí obestřený benben. I když tento zá­ hadný svědek nejtemnějších hlubin lidských dějin bý vá označován jako kámen, vůbec není jasné, co oprav du byl. Vyte sa ná modla ve tvaru pyramidy, své ­ ráz ná astrono mic ká pomůcka, meteorit, nebo mimo­ zemské plavidlo?

Město On, známé také pod řeckým jménem He lio ­ po lis, je považováno za nejstarší kultovní centrum Egyp ta. Stávalo v místech, kde dnes rozpíná svou ne­ nasytnou náruč Káhira, na samé hranici čtvrti Mata ­ rija, v blízkosti léčivého pramene, u něhož podle tradi­ ce při útěku do Egypta odpočívala Panna Marie.

K chrámovému okrsku o rozměrech 1 100 krát 500 met rů putovali věřící z celé země. Modlili se ve svatyni, zasvěcené bohu Reovi, a doufali, že budou moci spatřit posvátný benben. Toto těleso prý bylo „nebeská ko ­ mo ra“, zvláštní komnata, která se odpoutala od Hvězd né lodi, aby mohlo božstvo slétnout na Zemi. Ře če no dnešní terminologií, šlo o  výsadkový modul, v němž přistála mimozemská posádka.

Mytické texty sdělují, že bůh Re pocházel z Plane ty milionů let. Putoval vesmírem v obrovském plavidle. Když se dostal do blízkosti Země, přesedl do horní části své lodi a snesl se dolů.

Nebeská komora měla tvar pyramidy s oblými ro ­ hy. Archeologové objevili její zmenšenou repliku vy­ tesanou z kamene. Na jedné straně lze zřetelně roze­

9

TAJEMNÝ BENBEN


znat, jak ze vstupního otvoru vyhlíží postava s ruka­

ma zvednutýma k pozdravu. Je to gesto, které důvěr­

ně známe. Symbolizuje – nemám zbraň, přicházím

v míru.

Máme tedy uvěřit, že benben byl cizí kosmické pla­ vidlo?

Nelze popřít, že toto záhadné cosi muselo mít pro tehdejší obyvatele obrovský význam. Doslova změnilo jejich dosavadní pohled na svět. Přispělo ke zrodu no­ vého náboženství. Egyptologové jsou přesvědčeni, že chrám v Heliopoli byl vůbec první svatyní, zasvěcenou bohu Reovi. Zasloužila se o zrod to hoto kultu osobní přítomnost božstva a jeho benbenu? Byl chrám posta­ ven na památku této neobyčejné události? Nebo do­ konce právě v  jeho masivních, vysokou zdí obehna­ ných prostorách nebeský létající stroj „parkoval“?

Dedukce z jednotlivých pramenů vytváří překvapi­ vě moderní obraz.

Benben spočíval na zvláštní konstrukci, kterou se­ strojil samotný bůh Ptah (mimochodem otec boha Rea). Podle dochovaného vyobrazení její podoba při­ pomínala masivní odpalovací rampu.

Ochranná opatření odpovídala významu uchováva­ ného objektu. Kosmodrom byl přísně střežen. Jedna skupina hlídala venku. Přejímala od poutníků obětiny a starala se, aby nikdo z nich nepronikl do zapovězené­ ho prostoru. V těsné blízkosti benbenu se směli pohy­ bovat jen zvlášť důkladně prověření strážci. Ti se, jak naznačují posvátné texty, starali nejen o  benben, ale také o  devět dalších, nám bohužel neznámých před­ mětů, které s ním souvisely.

Pozoruhodně stejné situace se později odehrály i na jiných místech naší planety.

EGYPTSKÉ ZÁHADY 2

10


Nebeské vozy

V chrámu Panatarah Sasih v Pejengu na ostrově Bali věřící dodnes uctívají údajné trosky zříceného mimo­ zemského plavidla. Na obrovském, téměř tři metry vy­ sokém podstavci je vystaveno kovové těleso ve tvaru nepravidelného válce. Neobvyklá svátost je dlouhá 186 cen timetrů, v nejširším místě dosahuje průměru 160 centimetrů a na bocích má zvláštní úchy ty. Trup zdobí hlavy čtyř párů bytostí. Jejich inteligentním pro­ táhlým tvářím vévodí velké, kulaté a na Asijce nezvyk­ le rovně uložené oči. Na čelní stěně jsou vyryty nezná­ mé symboly a kresby hvězd.

Zadní stěna je zjevně násilně odlomená a otvírá po­ hled do dutého prostoru.

Bližší průzkum není možný. Nedotknutelnost svá­ tosti chrání neustále přítomní chrámoví hlídači.

Obyvatelé Pejengu tvrdí, že byl podivný předmět, kterému stále předkládají obětiny, součástí „měsíčního vozu“ – kruhového vesmírného plavidla, které se v dáv né minulosti zřítilo na Zemi. Na jeho palubě se nacházely lidem podobné bytosti, které byly po havárii nuceny zůstat na ostrově.

I když se jednotlivé zvěsti o celé události v podrob­ nostech liší, dá se z  nich vyčíst následující příběh: Jed né noci se obloha náhle rozzářila neobvyklým proudem světla. Bylo jasno jako ve dne. Měsíc, tedy jakési vzná šející se těleso kruhového tvaru, se prudce přiblížil k  zemi a  zůstal viset nad vysokými stromy. Zdálo se, že od sálajícího oslnivého svitu les vzplane. Pak „mě síc“ vybuchl a  roztříštil se. Jedna větší část dopadla poblíž vesnice. Tam stále ještě vydávala osle­ pující svět lo. To se nelíbilo partě zlodějů, kteří se zrov­ na chys tali na lup do blízkého stavení. Jeden z nich se rozhodl světlo uha sit. Přistoupil k troskám a za čal na

11

TAJEMNÝ BENBEN


ně močit. Za po divného prskání jisker byl opovážli­

vec na místě ztres tán smrtí.

Tato historka je příliš vulgární, aby byla do pověsti vpašována záměrně k  zdůraznění nadzemských vlast­ ností „měsíčního vozu“. Spíše se zdá, že je vzpomín­ kou na tragédii pozemšťana, který se neopatrně přiblí­ žil k dohasínající části neznámého tělesa. Asi jako kdy­ bychom se my dnes dotkli na zem spadlých drátů elek­ trického vedení, v nichž stále protéká proud.

Bytosti, které „přistání“ přežily, ovládaly nejen ne­ známé dovednosti a technologie, ale i psychickou ener ­ gii. Jejich velitel záhy potlačil odpor domorodých pa­ novníků a stal se přirozeným vůdcem a později i uctíva­ ným bohem této části ostrova.

Proslulá Černá pagoda v  indickém Konáraku je mohutnou kamennou maketou „Slunečního vozu“. V ori ginálním korábu se po obloze plavil hinduistic­ ký dvojník egyptského boha Rea.

Podle legendy byla v prostorách pagody (stejně jako v Heliopoli) uložena součást pravého létajícího stroje. Poutníci se jí klaněli jako nejsvatější relikvii. Pak svaty­ ni postihlo ničivé zemětřesení. Část stavby se zřítila. Na neodklizených troskách vystavěl král Langula Na­ ri simsha Deva ve 13. století nový chrám. Nebeský vůz bohů zůstal ukrytý pod nánosem sutin v nepřístupné zazděné části sklepení. Dodnes se ho nikdo nepokusil vykopat.

U nedalekého města Puri přistál bůh Jaganath. Sa ­ mot né jméno je odvozeno od pojmu Pán vesmíru ne bo také Pán či Bytost z vesmíru. Kult jeho uctívání sa há pravděpodobně až do doby kamenné.

Jaganathovo plavidlo Indové nazývají ratha, což pů vod ně znamenalo rychle létající předmět. Bohové v něm sestupovali z nebes a někdy ho využívali i k do­ pravě vyvolených pozemšťanů do vzdálených oblastí.

EGYPTSKÉ ZÁHADY 2

12


Kovově lesklé ratha dosahovaly vysokých rychlostí,

star tovaly i přistávaly kolmo. Jejich tvar a velikost se

ale různily, jako kdyby šlo o více odlišných typů. Ně ­

k te ré měly dlouhý válcovitý trup, ukon čený nahoře

kruhovou nástavbou s malou kopulí či věžičkou. Na

bocích nosného tělesa visely menší vál ce, snad moto­

ry nebo nádrže na pohonné hmoty. Po dle tohoto

vzo ru jsou vystavěny stovky chrámů v Bhu vanéšvaru

i samotná Jaganathova svatyně v Puri. Jiný typ ratha

disponoval čtyřstrannou stupňovitou základnou, na

jejímž vrcholu byl opět posazen jakýsi disk nebo ku­

pole s výraznou špičkou.

Oblá nástavba byla výsadkovým modulem se samo­ statným pohonem. Dlouhé trasy kosmickým prosto­ rem absolvoval celý stroj. Před přistáním se jeho část oddělila a na Zemi pak mohla sloužit k místní letecké přepravě.

Hora počátku

Benben opravdu spadl z nebes. Neměl ale nic spo­ lečného s mimozemskou civilizací.

„Byl to jen meteorit neobvyklého pyramidového tvaru. Právě dokonalost jeho linií Egypťany zmátla. V  pravidelném jehlanu rozpoznávali počáteční pa­ horek, který se podle jejich víry vynořil z pravodstva a na němž vznikl život. Proto ho začali uctívat. Stal se pro ně inspirací k budování pyramid. Na jejich vr­ cholech pak umísťovali kamennou napodobeninu ben benu.“

S  touto hypotézou vystoupil v  roce 2002 přední britský egyptolog profesor Toby Wilkinson.

Egypťané připisovali stvoření světa bohovi jménem Nun.

13

TAJEMNÝ BENBEN
Arnošt Vašíček

ARNOŠT VAŠÍČEK


27. 8. 1953

Arnošt Vašíček je český spisovatel, scénárista a záhadolog.

Arnošt Vašíček vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, Fakultu žurnalistik. Patří k nejakčnějším českým záhadologům.

Arnošt Vašíček píše o záhadách knihy a scénáře. Navštívil například Jižní Ameriku za mystérii podivných mumií a hrozivého zvířete sachamamy. Právě tohoto tvora spatřilo několik domorodců na severozápadě Peru. O podobném živočichu si odjakživa vyprávějí peruánští indiáni. Říkají mu sachamama, ale v jiných částech Amazonie je známý jako minhacao. ˇUdajný netvor, dlouhý 15 - 40 metrů prý dokáže dlouhé týdny pod hladinou, odkud se občas vynoří a ničí vše, co mu přijde do cesty. O tom všem informují peruánská a světová média. Když to Vašíček zjistí, neváhá a vyráží do hlubin peruánské džungle. Je první, kdo se dostal na místo, vyfotil čerstvou stopu a vyslechl očité svědky. Své zážitky popisuje v knize - Tajemná minulost.

Vašíček se vydal i na indonéský ostrov Jáva za tajemnými trpasličími bytostmi.

Dalším Vašíčkovým velkým tématem je hledání důkazů o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi. Odvolává se na nálezy tisíce let starých kreseb ve skalách např. v Austráli, na nichž rozpoznáváme létající stroje a postavy astronautů.

Vzpomíná na okamžiky, na které nelze zapomenout, např. návštěva zapovězené jeskyně na souostroví Fidži, pobyt u kmene Dani na Západním Iránu, setkání s marockými mágy a kouzelníky ad.

Svou pozornost věnuje spisovatel také Česku. Vydává se do míst s templářskou minulostí, pokouší se o rozluštění tajemství Ďáblovy bible.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist