načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dynamika sociálno-ekonomických procesov – Ignác Prno

Dynamika sociálno-ekonomických procesov
-7%
sleva

Kniha: Dynamika sociálno-ekonomických procesov
Autor: Ignác Prno

Autor o svojej knihe hovorí: - Ešte nikdy od „úsvitu“ priemyslovej revolúcie nebolo potrebné, aby sa manažéri naučili i „odnaučili“ toľkým rôznym veciam, a len málokedy sa im v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  351 Kč 326
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 306
Rozměr: 170x240
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: slovensky
Téma: modelování a simulace
Datum vydání: 20.03.2013
Nakladatelské údaje: Bratislava, Veda, 2012
ISBN: 978-80-2241-250-6
EAN: 9788022412506
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autor o svojej knihe hovorí:

Ešte nikdy od „úsvitu“ priemyslovej revolúcie nebolo potrebné, aby sa manažéri naučili i „odnaučili“ toľkým rôznym veciam, a len málokedy sa im v tomto smere ponúkalo toľko rôznorodých a protikladných rád. Viera priemyselného veku v také veci, ako je vertikálna integrácia, synergia, úspory plynúce z hromadnej výroby a hierarchické organizácie založené na príkazovej právomoci a kontrole je nahrádzaná vierou v priaznivé prijatie takých vecí, ako je spolupráca s externými dodávateľmi, minimalizácia sériovosti, ziskové strediská, sieťové štruktúry a rôzne ďalšie organizačné formy. Svetový prognostik Rowan Gibson doslova hovorí: „Keď sa dnes dívame do budúcnosti, ani trochu sme si nie istí tým, kam máme vlastne namierené a ako sa tam dostaneme... Vidíme pred sebou svet plný chaosu a neistoty. Svet stále rýchlejších zmien...“ (simulovanie dynamiky v sociálno-ekonomických systémoch)

Další popis

Z textu je patrné značné penzum znalostí a dlouholetých zkušeností autora nejen v oblasti systémové vědy a systémového modelování, ale i širšího teoretického rámce a aplikačních konsekvencí. Autor se značnou odbornou erudicí prezentuje poznatky a navrhuje originální myšlenky. Procesy a úkoly, které ve fenoménu dynamiky měkkých systému hrají roli, spolu se systémovými přístupy, jenž jsou integračním rámcem práce, autor v textu zpracoval beze zbytku...... Monografie je akceptovatelná pro široké auditorium kvalifikovaných manažerů a rozhodovatelů a jejich bohatší systémové myšlení směrem k nastolení rovnováhy mezi myšlením o nástrojích a myšlením o systémech. Publikaci lze zcela jistě doporučit také pro vysokoškolské studium - autorův způsob výkladu je jedním z nejmodernějších prostředků tzv. přitažení studenta k meritu dané problematky a současně poskytuje základ jeho dalšího tvůrčího profesního rozvoje. Doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ignác Prno - další tituly autora:
Synegetika v ekonómii a manažmente Synegetika v ekonómii a manažmente
Celostný obraz sveta Celostný obraz sveta
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú V O D ................................................................................................................................................. 7

1 TEO R ET IC K O -M ET O D O L O G IC K É V Ý C H O D IS K Á...................................... 10

1.1 A plikačné zhrnutie ................................................................................................... 17

2 PRIN CÍPY T V O R B Y M O D E L O V.................................................................................20

3 ŠTR U K TÚ R A M O D ELU D Y N A M IC K ÉH O SY STÉM U ..................................27

3.1 Z obrazovanie o n esk o ren í.........................................................................................30

4 RO ZV ETV EN Á SIEŤO V Á ŠTR U K TÚ R A M O D E L U..........................................35

5 SY STÉM RO V N ÍC A IC H V Ý PO Č T O V.....................................................................38

6 PRAVIDLÁ, A LG O R ITM Y A R O Z H O D N U T IA.....................................................4 1

7 AGREG O V A N IE PREM EN N Ý CH ................................................................................51

8 N EZÁ V ISLÉ P R E M E N N É................................................................................................53

9 O H O D N O TE N IE V H O D N O STI M O D E L U ..............................................................55

10 SY STÉM O V É ARCM ETYPY .........................................................................................61

10.1 Sebaposilňujúce sa sp rá v a n ie................................................................................61

10.2 C ieľové sp ráv an ie.......................................................................................................62

10.3 M edze rastu ..................................................................................................................63

10.4 E sk alácia.........................................................................................................................63

10.5 Presun brem ena ...........................................................................................................64

10.6 N ápravy, ktoré sa vypom stia .................................................................................65

10.7 E rózia cieľov ................................................................................................................66

10.8 Rast a nedostatočné in v estície...............................................................................67

10.9 Spojenci protivníkm i ................................................................................................68

10 .10 Úspech úspešným .......................................................................................................70

10.11 Tragédia sp o lo čn éh o..................................................................................................70

11 M ODULY S Y S T É M O V.......................................................................................................72

11.1 Tok. ktorý vstupuje do h la d in y............................................................................72

11.2 Tok vstupujúci do hladiny s tokom vystupujúcim z h la d in y...................73

11.3 Tok vstupujúci do hladiny so spätnou v äzb o u...............................................74

11.4 Tok vystupujúci z hladiny so spätnou v ä z b o u...............................................75

11.5 H ladina s prítokom a odtokom so spätným i väzbam i .................................76

11.6 Správanie sa m odulu sledujúceho c i e ľ..............................................................77

11.7 Správanie sa m odulu v tvare S-krivky ..............................................................78

11.8 Správanie sa m odulu s o sciláciam i......................................................................79

11.9 Správanie sa m odulu pri čerpaní spoločného zdroja ....................................81

12 PRÍK LA D Y M ODELOVANIA A SIM U LO V A N IA SY STÉM O V ....................84

12.1 M odel systém u rastu trhu výrobnej firm y ........................................................84

12.1.1 O pis spoločnosti ......................................................................................84

5


Ig n á c P rn o : D y n a m ik a so c iá ln o -c k o n o m ic k ý c h p ro c eso v

12.1.2 Vytváranie m o d elu ............................................................................... 85

12.1.3 Spustenie prvej sim ulácie m o d e lu................................................ 89

12.2 Rozšírenie m odelu systém u rastu trhu f in n y............................................ 91

12.2.1 D oplnenie opisu spoločnosti............................................................ 92

12.2.2 Rozšírenie vytvoreného m o d e lu..................................................... 93

12.2.3 Sim ulácia rozšíreného m odelu ....................................................... 95

12.3 M odel výrobno-odbytového sy sté m u.......................................................... 99

12.3.1 Prístup k m o d elo v an iu....................................................................... 102

12.3.2 Rovnice pre m aloobchodný okm h (M O )..................................... 105

12.3.3 Rovnice pre veľkoobchodný okruh (V O ).................................... 120

12.3.4 Rovnice pre výrobný podnik (P O )................................................. 126

12.3.5 Počiatočné podm ienky........................................................................ 131

12.3.6 Param etre sy sté m u............................................................................... 134

12.3.7 Experim entovanie na m odeli (sim ulovanie).............................. 139

12.4 M odel výroby súčiastok a pohybu C Z......................................................... 158

12.4.1 Základné okruhy sy sté m u................................................................. 160

12.4.2 Faktory zahrnované do m o d e lu...................................................... 162

12.4.3 Rovnice m odelu sy stém u................................................................... 165

12.4.4 Pom ocné výstupné inform ácie...........................................................213

12.4.5 Sim ulácia dynam iky sy sté m u............................................................217

12.4.6 Ročná periodická zm ena dopytu ......................................................223

12.4.7 D vojročná periodická zm ena d o p y tu...............................................225

12.4.8 N áhodné výkyvy vo výstupe tcchn. oddelenia kupujúceho 226

12.4.9 Toky peňažných prostriedkov a finančná b ilan cia.....................228

12.4.10 Zm eny param etrov skúm aného systém u .....................................2 3 1

12.5 M odel riadenia realizácie projektu .................................................................250

12.5.1 Rovnice systém u ....................................................................................252

12.5.2 Sim ulovanie sy stém u.............................................................................259

12.6 M odely správania sa trh u....................................................................................2 6 1

12 .6 .1 Príklad m odelu správania sa trh u......................................................263

12.6.2 M odel životného cyklu produktu......................................................270

12.7 M odel vývoja m estskej populácie....................................................................274

12.7.1 Čiastkový model m estskej populácie...............................................275

12.7.2 Čiastkový model b ý v a n ia....................................................................277

12.7.3 Sim ulácia m odelu m estskej populácie ...........................................279

12.8 M odelovanie ekonom ických cyklov .............................................................281

12.8.1 M odel riadenia zásob ...........................................................................283

12.8.2 O scilácie v hybridnom m odeli ra s tu................................................289

12.9 M odelovanie ekonom ického chaosu ..............................................................294

12 .9 .1 Lorcnzov m odel chaosu .......................................................................295

12.9.2 M odel m estského systém u ..................................................................298

13 PER SPEK TÍV Y V Y U Ž IT IA...........................................................................................302

L IT E R A T Ú R A..............................................................................................................................304

PRÍLO H A ....................................................................................................................................(CD )

6
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist