načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit - Stephen M. R. Covey

Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit
-15%
sleva

Kniha: Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit
Autor:

Tato provokativní a v mnoha směrech převratná kniha rozvíjí klíčové myšlenky bestsellerů S. R. Coveyho "7 návyků skutečně efektivních lidí" a "8. návyk. Od efektivnosti k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  449 Kč 382
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015-05-01
Počet stran: 352
Rozměr: 165 x 235 mm
Úprava: 347 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Speed of trust
Spolupracovali: Rebecca R. Merrill
překlad Aleš Lisa
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788072611768
EAN: 9788072611768
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato provokativní a v mnoha směrech převratná kniha rozvíjí klíčové myšlenky bestsellerů S. R. Coveyho "7 návyků skutečně efektivních lidí" a "8. návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti". Stephen Covey, ml., v ní překonává zažité stereotypy a ukazuje, že důvěra není pouze ctnost, ale je měřitelným faktorem, který ovlivňuje výkonnost a výši vynaložených nákladů. Důvěra a rychlost, s níž ji dokážeme vytvořit, jsou stavebními kameny fungování firmy a jedním z nejvýznamnějších faktorů jejího úspěchu. Kde se naopak důvěry nedostává, vzniká potřeba nadměrné kontroly, skrytých agend, politikaření či jiných neetických praktik. Autor analyzuje proces vytváření důvěry na všech organizačních úrovních i s obchodními partnery a poskytuje návod, jak důvěru vzbudit, udržet si ji a dále prohlubovat.

Popis / resumé

Americký lektor v oblasti personálního managementu vymezuje podstatu důvěry coby základní pilíř podnikatelského úspěchu. Důvěra ztělesňuje klíčový aspekt našeho života: jedná se o pragmatické konkrétní aktivum, které lze vytvářet a prohlubovat. Pokud důvěru rozvíjíme a posilujeme, představuje potenciál úspěchu a prosperity, pokud je však zanedbávána, stává se zdrojem konfliktů a její nedostatek narušuje veškeré vztahy. Velká důvěra zrychluje jednání a snižuje náklady s ním spojené. Důvěra se tak stává měřitelným faktorem, jenž ovlivňuje výkonnost a výši vynaložených nákladů. Covey rozvíjí myšlenky obsažené v předchozích publikacích "7 návyků skutečně efektivních lidí" a "8.návyk".

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Stephen M. R. Covey - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

www.mgmtpress.cz


Stephen M. R. Covey with Rebecca R. Merrill

The Speed of Trust. The One Thing That Changes Everything

Copyright © CoveyLink, LLC, 2006

CoveyLink and the CoveyLink logo and trademarks are trademarks

of CoveyLink, LLC and their use is by permission.

All rights reserved.

Translation © Aleö Lisa, 2008

Cover © Petr Foltera, 2008

ISBN 978-80-7261-176-8

www.mgmtpress.cz


OBSAH

Poděkov·nÌ 11

Předmluva (Stephen R. Covey) 13

JEDIN¡ VĚC, KTER¡ DOK¡éE ZMĚNIT VäE 19

Jak důvěra ovlivňuje naöi cestu osobnÌm i profesnÌm ûivotem,

jeho směr a v ̋sledky ñ a co můûeme udělat,

abychom toto směřov·nÌ změnili.

Nic neumoûňuje dělat věci tak rychle a s tak

nÌzk ̋mi n·klady jako důvěra 21

Můûete s tÌm něco dělat! 45 PRVNÕ VLNA ñ SEBEDŮVĚRA 61

Princip důvěryhodnosti

ÑEtikaì nestačÌ: Proč je osobnÌ důvěryhodnost z·kladem

veökerÈ důvěry a jak jÌ docÌlit.

Čtyři z·kladnÌ prvky důvěryhodnosti 63

Z·kladnÌ prvek 1 ñ Integrita 79

M·te charakter?

Z·kladnÌ prvek 2 ñ ⁄mysly 92

Jak ̋ m·te pl·n?

Z·kladnÌ prvek 3 ñ Způsobilost 111

Jste relevantnÌ?

Z·kladnÌ prvek 4 ñ V ̋sledky 128

Jak ̋mi v ̋sledky se můûete prok·zat?

DRUH¡ VLNA ñ DŮVĚRA VE VZTAZÕCH 145

Princip chov·nÌ

Jak se chovat, abychom se dostali z problÈmů,

do nichû n·s přivedlo naöe chov·nÌ.

7

www.mgmtpress.cz


13 způsobů chov·nÌ 147

Chov·nÌ 1 ñ Mluvte zpřÌma 155

Chov·nÌ 2 ñ Projevte respekt 163

Chov·nÌ 3 ñ Jednejte transparentně 171

Chov·nÌ 4 ñ Napravte nevhodnÈ jedn·nÌ 177

Chov·nÌ 5 ñ Dejte najevo loajalitu 184

Chov·nÌ 6 ñ Mějte v ̋sledky 190

Chov·nÌ 7 ñ Zdokonalujte se 195

Chov·nÌ 8 ñ Postavte se realitě čelem 202 Chov·nÌ 9 ñ Vyjasněte oček·v·nÌ 208 Chov·nÌ 10 ñ Jednejte odpovědně 215 Chov·nÌ 11 ñ NejdřÌve naslouchejte 222 Chov·nÌ 12 ñ Dodrûujte z·vazky 229 Chov·nÌ 13 ñ Poskytujte důvěru 235 Vytv·řÌme akčnÌ pl·n 242

TŘETÕ, ČTVRT¡ A P¡T¡ VLNA ñ DŮVĚRA

ZAINTERESOVAN›CH STRAN 245

Jak dělat věci rychleji, s niûöÌmi n·klady,

a maximalizovat vliv vaöÌ organizace.

TřetÌ vlna ñ Důvěra v organizaci 248

Princip sladěnÌ

Čtvrt· vlna ñ Důvěra na trhu 270

Princip pověsti

P·t· vlna ñ Důvěra ve společnosti 281

Princip přispěnÌ

VZBUZUJEME DŮVĚRU 293

Jak poskytovat ÑRozumnou důvěruì, obnovit důvěru

audělat velk ̋ krok kupředu, kter ̋ vöe změnÌÖ

a proč je ze vöeho nejriskantnějöÌ neposkytovat důvěru.

DŮVĚRA: JEDIN¡ VĚC, KTER¡ DOK¡éE ZMĚNIT VäE8

8

www.mgmtpress.cz


Poskytujeme ÑRozumnou důvěruì 295

Obnovujeme ztracenou důvěru 307

Sklon k důvěře 321

Pozn·mky a odkazy 327

Věcn ̋ rejstřÌk 341

Jmenn ̋ rejstřÌk 344

Obsah 9

9

www.mgmtpress.cz


PŘEDMLUVA

Jak se můûe hrd ̋ otec Ñchlubitì sv ̋m synem a zůstat v očÌch druh ̋ch lidÌdůvěryhodn ̋m člověkem ñ obzvl·ötě v knize věnovanÈ problematice důvěry?

Zamyslete se nad n·sledujÌcÌmi skutečnostmi. Za tři roky působenÌStephena ve funkci gener·lnÌho ředitele mÈ společnosti Covey Leadership Center se

objem jejÌch prodejů tÈměř zdvojn·sobil a zisk vzrostl o vÌce neû 1200 procent.

Společnost za tuto dobu rozöÌřila svoji činnost do 40 různ ̋ch zemÌ světa a jejÌ

trûnÌ hodnota pro akcion·ře se zv ̋öila z 2,4 milionů dolarů na 160 milionů

dolarů. Tyto v ̋sledky byly předpokladem pro ̇spěönou f ̇zi se společnostÌ Franklin Quest a vytvořenÌ společnosti FranklinCovey.

Co umoûnilo Stephenovi dos·hnout takov ̋ch v ̋sledků? Stručně řečeno

ñdůvěra. LidÈ mu důvěřovali, protoûe jeho charakter a kompetentnost je

k tomu opravňovaly. A naopak, Stephen důvěřoval jim. Synergie vyvolan·vz·jemnou důvěrou umoûnila lidem pod·vat v ̋kony jako nikdy před tÌm; tÈměř

pro vöechny, kteřÌ se na pr·ci společnosti v tÈ době podÌleli, představovala jejÌ

transformace mimoř·dnou, ̇chvatnou a inspirujÌcÌ zkuöenost.

Jen tak pro zajÌmavost ñ o Stephenovi jsem hovořil ve svÈ knize The 7 Habits

of Highly Effective People, kdyû jsem popisoval naöi dohodu t ̋kajÌcÌ se pÈče

o tr·vnÌk.

2

V knize, kterou m·te před sebou, se dovÌte, jak vöe, co se tehdyodehr·lo, viděl on ñ a jak ̋ vliv to na něj mělo. Osobně si myslÌm, ûe to, jak senaučil udrûovat tr·vnÌk Ñzelen ̋ a čist ̋ì, mu pomohlo osvojit si vzorec chov·nÌ,

kter ̋ od tÈ doby ve svÈm jedn·nÌ uplatňuje neust·le ñ snahu o dokonalost je

moûnÈ vidět ve vöem, co děl·. Projevilo se to nejenom v tom, jak transformoval

moji společnost, ale je to zřejmÈ i z jeho ̇spěönÈho působenÌ jako lÌdra,lektora, konzultanta ñ a v neposlednÌ řadě i v tom, jak se vyrovnal s psanÌm tÈto

knihy a jak zvl·d· vöechno, co děl·.

2

Česky pod n·zvem 7 n·vyků skutečně efektivnÌch lidÌ vydalo v roce 2006 nakladatelstvÌManagement Press. Pozn. překl.

13

www.mgmtpress.cz


TŘIDŮVODY, PROČ JSEM SI OBLÕBIL TUTO KNIHU

Jsem přesvědčen, ûe tato kniha se zařadÌ ke klasick ̋m pracÌm v oboru. Co mě

k tomu vede? Za prvÈ, zab ̋v· se podstatou problÈmů. Za druhÈ, jde dohloubky, je praktick· a komplexnÌ. Za třetÌ, vzbuzuje naději. PodÌvejme se na kaûd ̋

ztěchto důvodů podrobněji.

Za prvÈ, tato kniha jde ke kořenům. Henry David Thoreau napsal: ÑZ tÌsÌce

lidÌ, kteřÌ bojujÌ se öpatnostÌ, jenom jeden zatne sekeru do kořenů ď·blovastromu.ì To, jak důleûitÈ je ÑjÌt ke kořenůmì, si snadno uvědomÌme, kdyûporovn·me v ̋sledky, jichû dos·hneme, pokud se zaměřÌme na prevenci onemocněnÌ,

s v ̋sledky dosaûen ̋mi v přÌpadě, kdy nemoc Ñpouzeì lÈčÌme; kdyû porovn·me

ÑpouhÈì vynucov·nÌ z·kona s v ̋sledky dosaûen ̋mi při snaze o předch·zenÌ

zločinnosti. Tato kniha ukazuje, ûe v podnik·nÌ je tomu stejně. Respektovatstanoven· pravidla a řÌdit se jimi dnes nestačÌ. DůleûitÈ je optimalizovat vöechny

procesy. V organizacÌch proto musÌme rozvÌjet etiku charakteru, usilovat

o vytv·řenÌ a rozvoj transparentnÌ motivace a o dosaûenÌ mimoř·dnÈ ̇rovně

kompetentnosti ñ tak, abychom stabilně dosahovali vynikajÌcÌch v ̋sledků.

Je ironiÌ naöÌ doby, ûe snaha důsledně se řÌdit ustanovenÌmi Sarbanesova-Oxleyova

3

z·kona (nebo ekvivalentnÌmi normami) oslabila a zatlačila dopozadÌ, jak ukazujÌ moje zkuöenosti zÌskanÈ během cest po celÈm světě, pozornost

věnovanou tzv. měkk ̋m (coû je zav·dějÌcÌ označenÌ) parametrům, jako je

napřÌklad důvěra. Na vrcholu pyramidy se ocitli finančnÌ ředitelÈ a auditoři,

kteřÌ zde nahradili strategicky uvaûujÌcÌ praktiky z oblasti rozvoje lidsk ̋ch

zdrojů. ProblÈm etickÈho jedn·nÌ přitom patřÌ k nejz·vaûnějöÌm a nejaktu·lnějöÌm tÈmatům dneöka ñ vytv·řejÌ a realizujÌ se programy v ̋chovy ketickÈmu jedn·nÌ, vedou se diskuse o etice, vytv·řejÌ se etickÈ kodexy. Tato kniha ukazuje, ûe etika je mimoř·dně důleûit· a nezbytn·, ale sama o soběnepostačuje. Ukazuje, ûe to, co jsme si zvykli nepr·vem povaûovat za měkkÈ parametry, jsou ve skutečnosti tvrdÈ a měřitelnÈ charakteristiky, jejichû působenÌ sepromÌt· do vöech aspektů fungov·nÌ naöich vztahů, organizacÌ, trhů a společnostÌ. FinančnÌ ̇spěch je podmÌněn ̇spěchem na trhu; ̇spěch na trhu se odvÌjÌ od ̇spěchu na pracoviöti. Srdcem i duöÌ vöeho je přitom důvěra.

Tato kniha jde, pokud jde o důvěru, mnohem d·l, neû jsem se ve svÈ pr·ci

dostal j· s·m nebo neû to, co jsem kdy o důvěře četl. Nezůst·v· u etickÈho

vedenÌ lidÌ, překračuje hranice pouhÈho Ñjedn·nÌ v souladu s pravidlyì.Důsledně a do hloubky se zab ̋v· skutečn ̋mi Ñ ̇myslyì a Ñagendouì vyvěrajÌcÌmi

z hloubi lidskÈho nitra a takov ̋m druhem Ñkompetentnostiì, kter ̋ si opr·vněně

zaslouûÌ důvěru druh ̋ch lidÌ. Zamyslete se. Důvěra je, bez ohledu na to, jak ji

DŮVĚRA: JEDIN¡ VĚC, KTER¡ DOK¡éE ZMĚNIT VäE14

3

Z·kon upravujÌcÌ ̇četnÌ a auditorskou činnost, přijat ̋ v USA po krachu v ̋znamn ̋ch firem

(Enron, WorldCom). Pozn. překl.

www.mgmtpress.cz


definujete (jako vz·jemnou důvěru nebo loajalitu nebo etickÈ chov·nÌ), nebo

zda vyuûÌv·te jejÌ plody (posilov·nÌ pravomocÌ a t ̋movou pr·ci a synergii),

z·kladnÌm a rozhodujÌcÌm z·kladem a zdrojem naöeho vlivu.

Tato kniha v·s povede k tomu, uvaûovat jako Ñsoci·lnÌ ekologovÈì ñpřiměje v·s uvědomit si, jak spolu vöechny věci souvisejÌ, umoûnÌ v·m vidět jejich

vz·jemnÈ vztahy a dobrat se pozn·nÌ, ûe vöe m· svůj z·klad ve sfÈře důvěry.

Tato kniha přin·öÌ nejenom öiröÌ pohled na svět, jenû n·s obklopuje, aleukazuje rovněû, jak je moûnÈ postupně transformovat kulturu, pro nÌû je typick· nÌzk·

důvěra, v kulturu vyznačujÌcÌ se vysokou ̇rovnÌ důvěry.

Za druhÈ, tato kniha pracuje s modelem důvěry, jenû jde do hloubky, jepraktick ̋ a komplexnÌ. Tento model definuje pět vln důvěry a při pr·ci s nimi vyuûÌv·přÌstup zevnitř ven. Stejně jako obl·zek, kter ̋ hodÌme do rybnÌka, způsobÌ na hladině

vlny, kterÈ se öÌřÌ od středu k okrajům, přÌstup zevnitř ven začÌn· u n·s sam ̋ch,

přech·zÌ ke vztahům s druh ̋mi lidmi, a nakonec ke vztahům se vöemizainteresovan ̋mi stranami, včetně společnosti. Vhodně zvolenÈ, působivÈ ilustrace ukazujÌ,

ûe principy, z nichû tento model vych·zÌ, jsou univerz·lnÌ a jsou tudÌû platnÈ jak

pro jedince, tak ve vztazÌch dvou lidÌ, v rodin·ch, podnik·nÌ, ökol·ch, nemocnicÌch, vl·dnÌch institucÌch, vojensk ̋ch ̇tvarech nebo v ÑneziskovÈm sektoruì.

Za třetÌ, tato kniha přin·öÌ naději. Při jejÌ četbě ve v·s bude postupně sÌlit

optimismus a pocit, ûe bez ohledu na konkrÈtnÌ situaci nebo existujÌcÌ nÌzkou

̇roveň důvěry ji můûete aktivně vytv·řet nebo obnovovat, můûete přetv·řet

st·vajÌcÌ vztahy ñ a nemusÌ to trvat Ñcelou věčnostì. PřÌběhy a zkuöenosti

Stephena a dalöÌch lidÌ ukazujÌcÌ, jak se lidÈ dok·zali vyrovnat s nepřÌjemn ̋mi,

bolestiv ̋mi, n·kladn ̋mi a dlouho se vlekoucÌmi situacemi, v·m vlijÌ do ûil

energii a utvrdÌ v·s v přesvědčenÌ, ûe nejenom dok·ûete udělat, co jste sipředsevzali, ale dok·ûete to navÌc udělat tak, aby dosaûenÈ v ̋sledky byly trvalÈ.

KLÕČOV› FAKTOR GLOB¡LNÕ EKONOMIKY

TransparentnÌ, glob·lnÌ svět prostoupen ̋ vztahy vz·jemnosti je dnes realitou

vÌce neû kdykoli v minulosti ñ a bude tomu tak i nad·le. Důvěra je dnes pro

ûivotnÌ dr·hu člověka mnohem důleûitějöÌm (a ve skutečnosti rozhodujÌcÌm)

faktorem, neû tomu bylo kdykoli dřÌve. Jedn·nÌ a rozhovory, jeû vedu s lÌdry ze

sfÈry podnik·nÌ na celÈm světě, st·le vÌce ukazujÌ, ûe Ñrychlost na trhuìpředstavuje z·kladnÌ zbraň a konkurenčnÌ v ̋hodu.

NÌzk· důvěra vyvol·v· třenice a spory, způsobenÈ neetick ̋m nebonekometentnÌm jedn·nÌm (dobrÈ ̇mysly nikdy nemohou vynahradit chybn ̋ ̇sudek). NÌzk· důvěra je spojena s největöÌmi n·klady, kterÈ v naöem ûivotě

a organizacÌch, včetně rodiny, vynakl·d·me. NÌzk· důvěra vyvol·v· v ûivot

skrytÈ agendy, vede k politikařenÌ, způsobuje mezilidskÈ konflikty, je zdrojem

Předmluva 15

www.mgmtpress.cz


rivality mezi oddělenÌmi, vede k uvaûov·nÌ v ̋hra ñ prohra, ̇stÌ v obrannou

a defenzivnÌ komunikaci. V ̋sledkem vöech těchto jevů je niûöÌ rychlost a vyööÌ

n·klady, s nimiû děl·me jednotlivÈ věci. NÌzk· důvěra zpomaluje jedn·nÌ azvyöuje n·klady, ať uû jde o rozhodov·nÌ, komunikaci nebo o vztahy.

Důvěra naproti tomu působÌ přesně opačně ñ zrychluje naöe jedn·nÌ asniûuje n·klady s nÌm spojenÈ. A jak Stephen v tÈto knize zdůrazňuje, pro vytv·řenÌ

důvěry jsou nejdůleûitějöÌ dosahovanÈ Ñv ̋sledkyì. V ̋sledky vytv·řejÌ loajalitu

vůči značce. V ̋sledky inspirujÌ a podněcujÌ kulturu typickou pro vÌtěze. Pokud

stabilně dosahujeme v ̋sledků, z·kaznÌci si od n·s objedn·vajÌ st·le vÌce

a doporučujÌ n·s druh ̋m. Ze z·kaznÌků se tak st·vajÌ naöi nejlepöÌ ÑreklamnÌ

agentiì, naöi klÌčovÌ prodejci a marketingovÌ specialistÈ. V ̋sledky n·mzÌsk·vajÌ důvěru prakticky uvaûujÌcÌch řÌdÌcÌch pracovnÌků a zaměstnanců. Pokud prok·ûeme schopnost dosahovat v ̋sledků stabilně, z naöich dodavatelů sestanou strategičtÌ partneři. A to je v dneönÌ novÈ, znalostnÌ, glob·lnÌ ekonomice mimoř·dně důleûitÈ.

Důvěra je jako zvodněn· vrstva (obrovsk ̋ podpovrchov ̋ z·sobnÌk vody

nap·jejÌcÌ vöechny podzemnÌ prameny). Důvěra je z·sobnÌk, nap·jejÌcÌÑpramenyì, jimû v podnik·nÌ a v kaûdodennÌm ûivotě řÌk·me inovace,komplement·rnÌ t ̋my, spolupr·ce, posilov·nÌ pravomocÌ, metoda Six Sigma

4

ñ a mohl bych

zde uv·dět mnoho dalöÌch v ̋razů t ̋kajÌcÌch se tot·lnÌho řÌzenÌ kvality, loajality

vůči značce nebo strategick ̋ch iniciativ. Tyto Ñpramenyì jsou zdrojem ÑûivÈ

vodyì pro řeky a potoky lidsk ̋ch interakcÌ, obchodu, podnik·nÌ, ̇mluv

a dohod. Jsou zdrojem trvalÈ kvality vöech vztahů, včetně rodinn ̋ch vztahů,

vztahů mezi oddělenÌmi, vztahů mezi dodavateli a z·kaznÌky ñ kaûdÈho ̇silÌ,

jehoû smyslem je v ̋znamně přispět k děnÌ kolem n·s.

Z¡VĚREM

Tato kniha je čtiv ̋m, pragmatick ̋m přÌspěvkem k mimoř·dně aktu·lnÌmu

tÈmatu ñ k problÈmům novÈho, ÑplochÈho světaì, v němû ûijeme. Nevych·zÌ

pouze z osobnÌ zkuöenosti nebo z humorn ̋ch z·ûitků, ale opÌr· se o empirick ̋

v ̋zkum a ukazuje, jak lze n·klady a čas, spojenÈ s důvěrou, zahrnout dodůleûit ̋ch propočtů a ̇vah t ̋kajÌcÌch se organizacÌ i lidsk ̋ch vztahů. Pr·věmoûnost měřenÌ je tÌm, co činÌ tuto knihu tak praktickou, důvěryhodnou,spolehlivou a věrohodnou.

Kdyû jsem si uvědomil, ûe se Stephen ve svÈm uvaûov·nÌ a z·věrech dostal

mnohem d·l a pronikl hlouběji k podstatě problÈmů, neû se to kdy podařilo

DŮVĚRA: JEDIN¡ VĚC, KTER¡ DOK¡éE ZMĚNIT VäE16

4

Six Sigma je metodologie slouûÌcÌ k vyloučenÌ problÈmů v řÌzenÌ jakosti ve v ̋robě, sluûb·ch adalöÌch obchodnÌch a podnikatelsk ̋ch aktivit·ch. Pozn. překl.

www.mgmtpress.cz


mně, kdyû jsem viděl, ûe tak z·sadnÌm způsobem obohatil naöe pozn·nÌ apři

spěl k jeho rozvoji, naplnilo mě to hrdostÌ a současně jsem se cÌtil zahanben.

Jsem přesvědčen, ûe pokud jde o problematiku důvěry, Stephen překonal vöe,

čeho aû dosud bylo dosaûeno, a vystoupil na nov ̋ vrchol. Stanul zde jako vzor

ostatnÌm, jako člověk, kter ̋ svÈ poznatky uplatňuje v praxi, jako kompetentnÌ

a seriÛznÌ lÌdr obohacujÌcÌ sv ̋mi myölenkami, t ̋kajÌcÌmi se tohonejdůleûitějöÌ

ho v ûivotě n·s vöech, naöe pozn·nÌ i n·ö ûivot.

Douf·m, ûe se v·m tato kniha bude lÌbit a ûe v·m přinese mnohouûitečnÈ

ho. VÌm, ûe tomu tak bude.

Stephen R. Covey

Předmluva 17

www.mgmtpress.cz
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist