načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Dubánci – příběhy jednoho roku – Petr Václavek; Leona Šťastná; Slávek Rydval

Dubánci - příběhy jednoho roku

Elektronická kniha: Dubánci
Autor: Petr Václavek; Leona Šťastná; Slávek Rydval
Podnázev: příběhy jednoho roku

Milé příběhy doplněné ilustracemi i fotografiemi vypráví ti, kteří se s Dubánky setkali. I vy můžete v lese sklonit hlavy a zejména v okolí dubů hledat skřítčí domečky a nebo sami ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  149
+
-
5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4% 97%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: CPress
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 118
Rozměr: 26 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: ilustroval a nafotil Petr Václavek
Skupina třídění: Česká próza
Literatura pro děti a mládež (beletrie)
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-264-1439-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Milé příběhy doplněné ilustracemi i fotografiemi vypráví ti, kteří se s Dubánky setkali. I vy můžete v lese sklonit hlavy a zejména v okolí dubů hledat skřítčí domečky a nebo sami takové příbytky z mechu a větviček postavit. V této knize se pak dočtete, jak se Dubánci skamarádili s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali Poseidona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, drakovi Kaštounovi či jelenu Poldovi. Pohádkové vyprávění o rozpustilých dubových skřítcích a dalších roztodivných bytostech z prostředí lesa a přírody. Pro děti od šesti let.

Popis nakladatele

Víte, že Dubánci skutečně existují? Jak jinak vysvětlíte, že držíte v ruce knihu plnou jejich příběhů? Knihu o životě tak neskutečném, že o něm nemáte ani ponětí. O životě mezi korunami dubů… Poznejte, jak se Dubánci skamarádili s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali Poseidona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, drakovi Kaštounovi či jelenu Poldovi.

(příběhy jednoho roku)
Zařazeno v kategoriích
Petr Václavek; Leona Šťastná; Slávek Rydval - další tituly autora:
Podzime Podzime
Dubánci - příběhy jednoho roku Dubánci
Dubánčí den -- Veršovánky s dubánky Dubánčí den
Dubánčí rok -- Veršovánky s dubánky Dubánčí rok
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Dubánci – příběhy

jednoho roku

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.cpress.cz

www.albatrosmedia.cz

Leona Šťastná, Slávek Rydval

Dubánci – příběhy jednoho roku – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.




  

CPress

Brno

2017


Našimdˇetem–tˇemsouˇcasným,itˇembudoucím


AutoˇridˇekujíZuzanˇeVorlíˇckovézacennépˇripomínkykpˇríbˇeh ̊um.

Úvod 9

Leden 15

Únor 21

Bˇrezen 27

Duben 35

Kvˇeten 43

ˇ

Cerven 51

ˇ

Cervenec 59

Srpen 65

Záˇrí 75

ˇ

Ríjen 85

Listopad 95

Prosinec 103

Bonus 111

7

Úvod 9 Leden 15 Únor 21 Březen 27 Duben 35 Květen 43 Červen 51 Červenec 59 Srpen 65 Září 75 Říjen 85 Listopad 95 Prosinec 103 Bonus 111 8  Ahojdˇetiadospˇelí,

chodíterádidolesa?Aumítepoznatdub?Pokudano, zkustenˇejakýnajítapodnímodhozenédubovéˇcepiˇcky. Vˇeˇrte,žetypatˇrídubánk ̊um,skvˇelýmbytostem,okterých bystemˇelivšichnivˇedˇet.Jsoutotižmilí,pˇrátelští,majírádi legraciapomáhajíostatním.Pˇrestožejsoumaliˇccíanená- padní,lzejenajítopravduvkaždémlese,vekterémroste alespoˇnjedendub.Mnozíznichjsounavícplaší,alejakse dozvítevtétoknize,dokážítutoplachostpˇrekonat,kdyžje tˇreba.

My,autoˇriknížky,Petr, LeonaaSlávek,jsmese sdubánkyseznámili.Zajímá vásjak?Pˇredstavilnámje právˇePetr,kterýsesvou rodinoubydlíhnedulesa Dubˇcína.AvDubˇcínˇeseto dubánkypˇrímohemží.Když bylovenkupˇeknˇeaPetrnechalpootevˇrenéokno,dubáncimu tudyrádilezlidodomuavechvíli,kdysenedíval,dˇelalisi znˇejtroškulegraci.Napˇríkladmusemtampˇresunulinˇejakou vˇecnajinémísto,nežkamjiodložil,asmálise,jaksePetrdiví,

9

Úvod


10


žejinem ̊uženajít.Mimochodem,pokuddomaˇcastonˇecohle-

dáte,možnávtommajíprstíˇckyprávˇedubánci.Nebydlíte

náhodoutakéulesa?

Nemysletesivšak,žedubánciPetrajenzlobí.Takému

nˇekdydˇelajíradost.Napˇríkladnedávnosiránotroškupˇri-

spal,protožesemuv ̊ubecnechtˇelovstávat.Bylodeštivo,Petr

leželvposteliazpolospánkuzamumlal:„Kéžbysemisamo

uvaˇrilokafe.“Uslyšelihodubánci,kteˇrísizrovnatišehráli

podjehopostelí,arozhodlisemupˇripravitnejenkafe,ale

rovnoucelousnídani.Žetoalebylavýzva!Podlevelikosti

11


dubovéˇcepiˇckysijistˇeumítepˇredstavit,jakjetakovýdubá- nekmalý.Pˇrišliknˇemudokuchynˇeavyšplhalisenakuchyˇn- skoulinku.Jedendubánekvyskoˇcilapˇridopaduzapnul rychlovarnoukonvici,vekterénaštˇestíz ̊ustalodostvody zpˇredchozíhodne.Druhýseopˇreldosáˇckuskávouanaklo- niljejtak,žesetrochunamletékávyvysypalodohrnku,který uždrželipˇripravenýdalšídvadubánci.Taktosivzájemnˇe pomohlikávunakonecizalít,pˇridatpárkapekmléka(vˇedˇeli, žetakjimáPetrrád),adokoncezvládliispoleˇcnˇeukrojit chlebaanamazatjejmáslemamedem.Pravda,troškukávy vysypalinazemamáslemimedemupatlali,nacosáhli,ale hlavnípˇreceje,žesejimsnídanˇenakonecpodaˇrila.

KdyžPetrkoneˇcnˇepˇresvˇedˇcil

sámsebevyléztzposteleapˇrijít

dokuchynˇe,nestaˇcilsedivit.Jakto,

žetujeˇcerstvˇeudˇelanékafeanama

zanýchleba,kdyždomazrovna

nebylnikdozjehorodiny?Pˇrestose

mocráddosnídanˇepustilavelmi

muchutnala.Teprvekdyžhonˇekolik

doušk ̊ukávyprobudiloještˇevíc,roz-

hodlse,žepˇrijdenakloubzáhadˇe,

kdožemusnídaniudˇelal.Chvilku

dumalapaksivzpomnˇelnakameru

veskˇríni.Položiljinapolici,namíˇril

smˇeremdomístnosti,spustilnahrá-

váníaodešeldopracovnyupravovat

fotografie.Pozdˇeji,kdyžsedíval

nazáznam,svelkýmpˇrekvapením sledovalmalépostaviˇcky,jakmuskáˇcoupogauˇci,šplhají ponoháchstolu,válejísudynakoberci,houpajísenazáclo- nách,bacovíc,mlsnˇedopíjejíkafe,kterénˇekdozapomnˇel 12 nastole.Okamžitˇenám(SlávkoviaLeonˇe)zavolal,abychom senavideotaképodívali.IhnedjsmezaPetrempˇrijeli asledovalistejnˇeudivenˇejakoon,cožesetodˇejezakouzla.

RozešlijsmesepoPetrovˇe

domˇeavolali:„Ukažtese,

ˇclovíˇcci!Ukažtese,skˇrítci!“ alenicsenedˇelo.Ažkdyž jsmezavolali:„Haló,kuli- hrášci!“vyskoˇcilzpozanohyodstolujedenschovanýdubánekapovídásice tenkým,alehrdýmhláskem: „Hele,mynejsmežádní

ˇclovíˇcci,skˇrítcianikuli- hrášci,myjsmedubánci!“ Apakznejr ̊uznˇejšíchúkryt ̊uvylezlaspoustajehokamarád ̊u,kteˇrínássúsmˇevem pozdravili.

Atakzaˇcalonašepˇrátel

stvísdubánky.Chodilijsme zanimidolesaanechalisi odnichvyprávˇet,jakžijí,ˇcím sezabývajíajakouzábavumajínejradˇeji.Jejichpovídáníse námmoclíbilo,atakjsmejimnavrhli,žeonichnapíšeme knihu.Dubáncinadšenˇesouhlasiliamysihnedrozdˇelili úkoly.PetrsdubánkychodilpoleseafotiljeaSláveksLeo- nouzapisovalidubánˇcípˇríbˇehypˇresnˇetak,jakjenašiduboví kamarádipoveˇcerechvyprávˇeli.Knížkujsmenakonecroz- dˇelilidokapitolpodlemˇesíc ̊uvroce,abybylozˇrejmé,cokdy dubáncidˇelajínejradˇejiacosejimvjednotlivýchmˇesících pˇrihodilo.Kdyžužjsmemˇelivšenapsanéaknihabylatémˇeˇr

13


vtiskárnˇe,stalosenˇeco,codubánciurˇcitˇechtˇelimítzazna-

menané.Atakzaprosincemnajdeteještˇejedenpˇríbˇeh.

Pˇrejemevám,dˇetiadospˇelí,pˇeknéˇcteníamnohoskvˇelých

zážitk ̊usdubánky.

Petr,LeonaaSlávek

14




Vlednukaždýdubánek

natluˇcesinosánek,

nebot’kzlostivodník ̊u

bruslívstˇredurybníku. KousekodlesaDubˇcína,kde dubáncitrávilivˇetšinuroku, bylrybníkRaubíˇrník.Vlétˇe mudubáncinevˇenovali pˇrílišpozornosti,alejakmile udeˇrilyprvnívelkémrazy, vyhrabalibrusle,hokejky avybˇehlinajehozamrzlou hladinu.

ToudobouvodníkMník,

kterýmˇelRaubíˇrníknastarosti,nejradˇejiuléhaldosvé vodníposteleužpoobˇedˇe.Nejprvepˇrepoˇcítalhrníˇcky sdušiˇckamiahnedpotéusínalspánkemspravedlivých. Jenžetobynesmˇelobýtdubánk ̊u.JakmileMníktémˇeˇrusnul, dubáncizaˇcalirejditpozamrzlémrybníku,klouzatse,bruslit, zkoušetpiruety,hráthokej,honitseav ̊ubecdovádˇet,jakse nadubánkyslušíapatˇrí.Samozˇrejmˇeseutohonahlassmáli, pištˇeli,kˇriˇceli,volalinasebeavydávalispoustuzvuk ̊u,kv ̊uli kterýmMníkneaneusnout.

„Holotodubová,“nadával.„Jávámukážu!“Vystrˇcilhlavu

dírouvleduanahlasstrašil:„Brekekekeake!“Dubáncise

15

Leden


16


skuteˇcnˇepolekaliarychleutekli.Jenžezachvilkuužnaledˇe dovádˇelizasavodníkovu„brekekekeake“sejensmáli. AtakvzalMníkvodnickouh ̊ulazkusilzespoduledzvlnit. Opravdusemutopovedloanˇekolikdubánk ̊usinatlouklo nosy.Jenžecobytobylozadubánky,kdybysiztohonˇeco dˇelali.Kdepak.Jenseoklepaliazachvílimˇelizezvlnˇeného leduúžasnoupˇrekážkovoudráhu,nakterépoˇrádalizávody, kdojiprojededˇrív.

„Musímvymysletnˇejakoulest,“zabruˇcelsiprosebevod-

níkazaˇcalpˇremýšlet.Pˇremýšlelazvažoval,alenanickloud- néhonemohlpˇrijít.Pˇrijednomtakovémpˇremýšlenísemu zaˇcalaklížitvíˇcka,ažsemupˇrecejenompodaˇrilousnout.

Zdálosemuokrásnévodnívílesdlouhýmizelenýmivlasy,dokterése zamiloval.Kleknulpˇred ni,požádaljiorukuadaljí krásnýprstensperlou,kte-rouzískalodsvéhokamarádazmoˇre–vodníka Moˇríka.Vodnívílasealezaˇcalachechtatzcelanevílímzp ̊usobem,úplnˇejakopominutá.Mníkpˇrekvapenˇezjis- til,žetosenesmˇejeona,alezasedubánci,kteˇrímuˇrádilinad hlavou,atímhoprobudili.

ToužseMníkopravdurozzlobilaˇreklsi,žetakhletonene- chá.Obléklsisv ̊ujnejlepšívodnickýfrakavydalsenaLesní úˇrad,kdenadubánkypodalstížnost.Úˇradpozdˇejinechalpocelémlesespomocísojekrozhlásitzákazˇrádˇenínarybníku,kterýplatízejménaprodubánky.Dokoncepárdatl ̊u tentozákazvyklovalozobákemdok ̊urystrom ̊u.

17


Acodubánci?Tˇemtobyloúplnˇejedno.Dalobyseˇríct,že

narybníkchodiliještˇeˇcastˇejineždˇríve.

Mníkmohlvztekypuknout,aleconadˇelat?Toliksizoufal,

žehobylolítovšemrybámvrybnícevˇcetnˇestaréhokapra Emila,kterémuužstáˇrímzaˇcalyvypadávatšupiny.Pˇriplaval kMníkoviapošeptalmudoucha:„Jó,Mníku,nadubánky musíšjinak.Tivždyckyvšechnyzákazyschutíporušují. Tojsouvelcínezbedníci.Radímtidobˇre,udˇelejpravýopak.“

Mníkdlouzepˇremýš

lel,jaktoasiEmilstím

pravýmopakemmys

lel,alenichonenapa-

dalo.Ažjednou,když

šelveˇcerpozamrzlém

rybníkupˇeknˇejejnaleš

tit,uklouzlapraštil

sehlavouoled.Vtom

mutodošlo.Nojasnˇe,

nechámnaopakrozhlá

sit,ževšichnidubánci zlesamusípovinnˇekaždýdennarybník!„Tomámaleskvˇelý nápad!“pochválilsenahlas,jakjechytrý.

Jaksiusmyslel,taksestalo.ZašelopˇetnaLesníúˇrad

azanedlouhosecelýmlesemneslavyhláška,kterádubán- k ̊umpˇrikazovaladovádˇetnarybníku.

NejdˇrívejizaslechldubánekVˇetvíkaˇreklkamarád ̊um:

„Heled’te,jánˇejakdnesnemámnabrusleníanihokejnáladu. Cokdybychomsešliradˇejikoulovat?“Avšichniostatní dubáncisouhlasili.

Taksestalo,ženarybníkurázemnebylcelýdenanijeden

dubánek.Mníksemohlkoneˇcnˇevklidunatáhnoutdosvé vodníposteleaspokojenˇeusnout.Spalnˇekolikdníanocí. 18       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist