načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: DRG v praxi -- Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2013 - Jiří Šedo

DRG v praxi -- Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2013

Elektronická kniha: DRG v praxi -- Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2013
Autor:

Aktualizované a rozšířené vydání stručného manuálu má za cíl zprostředkovat rychlé seznámení se základními principy úhradového systému DRG pro rok 2013 a jeho implementací v ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  120
+
-
4
boky za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 144
Rozměr: 19 cm
Úprava: sv.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2981-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Aktualizované a rozšířené vydání stručného manuálu má za cíl zprostředkovat rychlé seznámení se základními principy úhradového systému DRG pro rok 2013 a jeho implementací v našich podmínkách. Výklad je zaměřen na představení tohoto klasifikačního systému v širších souvislostech, záměrem je především ukázat jeho praktické dopady. Další novinkou druhého vydání je navíc příloha obsahující základní metodické materiály. Závěr knihy obsahuje několik konkrétních příkladů, na kterých si čtenář může otestovat svoje porozumění pravidlům DRG. (seznámení s českou implementací úhradového systému DRG)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Šedo - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Upozornění

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Galén

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

www.galen.cz

© Galén, 2013


Jiří Šedo

DRG V PRAXI 2013

Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG

Galén


Autor

MUDr. Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Recenzenti

MUDr. Petr Čech

Národní referenční centrum, Consult Hospital, s.r.o.

Jana Homrová

Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Nemocnici Chomutov, o.z.

Ing. Petr Sláma

SW Lab, s.r.o.

Ing. Lubomír Štěrba

SW Lab, s.r.o.

Jiří Šedo

DRG V PRAXI 2013

Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG

První vydání v elektronické verzi

Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

Editor nakladatelství PhDr. Lubomír Houdek

Šéfredaktorka nakladatelství PhDr. Soňa Dernerová

Odpovědná redaktorka Mgr. Zuzana Hladíková

Obrazová dokumentace z archivu autora

Grafický návrh a sazba Alena Laňková

G 321057

Určeno odborné veřejnosti

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním

systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického,

fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství.

Autor a nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu

znalostí v době zpracování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje

řídit se údaji o dávkování a kontraindikacích uvedených výrobci v příbalovém letáku

příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji používaných

a nově uváděných na trh.

V textu jsou používány ochranné obchodní známky léků a dalších produktů.

Absence symbolů ochranných známek (®, ™ ap.) neznamená, že jde o nechráněné

názvy a značky.

© Jiří Šedo, 2013

© Galén, 2013

ISBN 978-80-7492-011-0 (PDF)

ISBN 978-80-7492-012-7 (PDF pro čtečky)


5

Obsah

1. ÚVOD ......................................................................... 9

2. ZÁKLADY DRG ..................................................... 11

Přínosy a poslání DRG .......................................... 11

Předchozí úhradové systémy v ČR ......................... 15

3. DRG KROK ZA KROKEM .................................. 17

Případ hospitalizace ............................................... 17

Klíčové charakteristiky hospitalizačního případu ... 18

Hlavní diagnóza ..................................................... 19

Vedlejší diagnóza ................................................... 20

Další pravidla a výjimky ......................................... 23

Kódování komplikací zdravotní péče

jako vedlejší diagnózy ......................................... 25

Směrnice pro kódy, které lze vykázat jako

vedlejší diagnózu pouze při propuštění

nebo překladu živého pacienta .............................. 25

Rozdělení případů do skupin podle hlavních

a vedlejších diagnóz .................................................. 26

MDC ..................................................................... 28

Kritický výkon ........................................................ 28

DRG báze .............................................................. 30

Zařazení do konečné skupiny DRG ...................... 30

Výjimky z obecného algoritmu............................... 32

Relativní váha případu .............................................. 32

Case-mix ................................................................ 34

Další charakteristiky ovlivňující relativní váhu ....... 35

Vliv délky hospitalizace na relativní váhu případů .... 35

Výpočet relativní váhy u časového outliera

Úroveň 2

... 37

Pojem „ekonomický outlier“ ................................... 39

Ocenění případu .................................................... 41


DRG V PRAXI

6

Specifické DRG skupiny

Úroveň 2

................................. 42

DRG markery ..................................................... 42

DRG skupiny 888XX .......................................... 44

DRG skupiny 99980, 99990 ................................ 46

4. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT

V SYSTÉMU DRG .................................................. 47

Nastavení motivací v systému

výkonověaušálních úhrad .................................... 47

Nastavení motivací v systému DRG ...................... 48

Cesty ke zvýšení efektivity zařízení v systému DRG .... 50

Fixní v. variabilní náklady ....................................... 50

Zkrácení délky hospitalizace a optimální obložnost ... 50

Hospitalizační případ v systému DRG .................. 53

Optimální obložnost oddělení v DRG ................... 54

Snižování nákladů na hospitalizaci ........................ 56

Spektrum chirurgických výkonů ............................ 56

Mezioborová péče o pacienty ................................. 58

5. SPRÁVNÉ KÓDOVÁNÍ POMOCÍ

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ ... 60

MKN a její desátá revize ........................................ 60

Tabelární část ...................................................... 61

Instrukční příručka .............................................. 61

Abecední seznam ................................................. 62

Postup k určení správného kódu diagnózy ............... 62

Zkratka NS (nespecifikovaný) .............................. 67

Zkratka NJ (nezařazený jinde) ............................ 67

Systém „křížků a hvězdiček“ ................................. 68

Problematika upcodingu .......................................... 69

Chybný výběr hlavní diagnózy ............................... 69

Upcoding formou vedlejších diagnóz ..................... 70


7

6. KALKULACE RELATIVNÍCH VAH ................. 72

Vysvětlení pojmu „relativní váha“ ........................... 72

Proces stanovení relativních vah ............................. 72

Auto-regulační aautootenciační

mechanismy DRG ................................................. 74

Správné pochopení pojmů ...................................... 75

7. ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY

A METODICKÉ MATERIÁLY ........................... 77

1. Úhradová vyhláška ............................................. 77

2. Metodické materiály .......................................... 77

3. Definiční manuál a grouper ................................ 78

4. Číselníky relativních vah .................................... 80

Úhradové vyhlášky .................................................... 81

Úhradová vyhláška pro rok 2013 ............................ 82

8. TESTOVACÍ PŘÍKLADY ..................................... 90

Okruh 1 – Hlavní diagnózy ...................................... 90

Okruh 2 – Vedlejší diagnózy a markery .................... 97

PŘÍLOHA 1 ............................................................... 103

PŘÍLOHA 2 ............................................................... 113

PŘÍLOHA 3 ............................................................... 123

PŘÍLOHA 4 ............................................................... 131

ODKAZY .................................................................... 138

ZKRATKY .................................................................. 141

ABSTRAKT ............................................................... 143

AU TOR ...................................................................... 144

OBSAH9

1. Úvod

I v České republice se již klasifikační systém DRGetabloval jako základní pilíř úhrad za hospitalizační péči. S tím

souvisí i potřeba vzdělávání zdravotníků nejen v oblastisamotných pravidel pro kódování v tomto systému, ale hlavně

v tom, jak DRG mění celkový pohled na efektivitu lůžkové

péče. Způsob úhrady zcela mění motivace účastníkůsystému a má bezpochyby zásadní vliv na rozhodovánízdravotníků v procesu léčby, ať už je to v pozitivním či negativním

směru.

DRG se stalo pro zaměstnance českých nemocnicdenodenní realitou, a přesto až do minulého roku chyběla načeském trhu publikace, která by všem zdravotníkům iadministrativním pracovníkům zprostředkovala základní seznámení s tímto klasifikačním systémem, jak je tomu ve všechzápadních zemích. Příručku, která by představila základní koncept tohoto klasifikačního systému v širších souvislostech, ale zároveň neopomíjela jeho praktické dopady.

Proto jsme se rozhodli společně s nakladatelstvím Galén tuto mezeru vyplnit a od roku 2012 jsme začali vydávatpublikaci, která by mohla najít svoje uplatnění na pracovním stole Vás všech, kteří přímo či nepřímo přicházíte se systémem DRG do styku. Od samotných kodérů přessekundární lékaře až po vedoucí pracovníky a manažery, pro které jsme zařadili kapitoly o efektivním managementu vúhradovém prostředí DRG.

Cílem této publikace je zprostředkovat rychlé seznámení se zcela základními principy DRG, neklade si tedy ambici plně téma DRG vyčerpat a obsáhnout ho v celé jeho šíři. Kapitoly jsme navíc rozdělili podle úrovně předpokládaných znalostí čtenářů. Ty pro pokročilejší jsou označeny


DRG V PRAXI

10

jako úroveň 2, neoznačené kapitoly považujeme za úroveň

první – tedy pro úplné začátečníky. Zájemci o historii vývoje DRG v jiných zemích a o další témata mohou sáhnout

po české publikaci Klasifikační systém DRG (Kožený et al.,

Grada 2010).

Parametry implementace českého systému DRG se mění s každým rokem, a navíc vždy až na poslední chvíli, čidokonce zpětně s příchodem nového kalendářního roku, čímž je vždy nutně opožděn i proces přípravy publikace.

Proto jsme jako doplněk k této publikaci připravili i webové stránky www.drgvpraxi.cz, kde naleznete rychlé aktualizace publikace z předchozího roku ještě před tím, než vyjde tištěná verze publikace na následující rok, a případně i další novinky ze světa DRG.

Novinkou letošního vydání publikace jsou čtyři základní metodické materiály vydávané Ministerstvemzdravotnictví ČR - naleznete je v příloze.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem recenzentům za pečlivé pročtení textu a velmi cenné připomínky.

Jiří Šedo

leden 2013


11

2. Základy DRG

Systém „Diagnosis Related Groups“, pro který se jižetablo

vala zažitá zkratka DRG, se obvykle do českého jazykapře

kládá jako systém „Skupin vztažených k diagnóze“. Název

sám napovídá, že jde o určitý klasifikační nástroj, jehožzá

kladním principem je rozdělení léčených pacientů do sku

pin podle dia gnóz.

Systém byl vyvinut v sedmdesátých letech 20. stole

tí v USA v rámci projektu na prestižní Yale University.

V 80. letech pak DRG postupně implementoval do svých

úhradových mechanismů program Medicare, rozsáhlý sys

tém federálního pojištění, s cílem zbrzdit tempo růstu ná

kladů na zdravotní péči a mimo jiné i přinést většívyváže

nost při distribuci prostředků mezi jednotlivéposkytovate

le. Systém DRG byl záhy rozšířen v USA i mimo program

Medicare pro ostatní pojistitele a následně ho také poměrně

rychle začaly přebírat i další země. Jednotlivé státy nebo

uskupení států si sice zpravidla vyvíjely a vyvíjí vlastnímodi

fikace systému, ale základní koncept úhrady je stálespoleč

ný. Dnes je klasifikace na principu DRG využívána vevětši

ně zemí Evropské unie, kde je široce uplatňována především

v úhradách za hospitalizační péči, ale postupně již proniká

i do ambulantní sféry. V ČR bylo DRG v úhradách poprvé

plošně uplatněno v roce 2007. Konkrétně byl zvolen systém

International-Refined DRG (zkratka IR-DRG), který byl

částečně adaptován na podmínky českého zdravotnictví.

Přínosy a poslání DRG

Řekněme si ale nejdříve, v čem byla tato, v zásadějednodu

chá, myšlenka tak inspirující a proč sklidila tak velkýcelo

světový ohlas.


DRG V PRAXI

12

Kdybychom si vzali soupis všech pacientů, kteří byli propuštěni z hospitalizace v jedné konkrétní okresnínemocnici za určitý měsíc, dostaneme dlouhý seznam několika set či několika tisíc hospitalizací pacientů s různou hlavní diagnózou, lišící se navzájem prakticky ve všech charakteristikách, jako jsou délka hospitalizace, náklady na intervence apod. Takový seznam je velmi obtížně uchopitelný pro jakoukoliv analýzu, není přehledný, a tím se znehodnocuje jeho informační hodnota. Projevuje se to především tehdy, když proti sobě stojí poskytovatel a plátce péče, kteří potřebují navzájem vykomunikovat způsob, jakým bude stanovena úhrada za poskytnutou péči.

Systém DRG přichází s myšlenkou, aby se hospitalizace (nebo přesněji případy hospitalizace)

1

seřadily na základě

podobnosti do větších skupin, které budou mít svůj název.

Případy v každé skupině by měly být podobné z hlediska

průměrně vynaložených nákladů, ale i z hlediska klinické

podobnosti.

Jako příklad jedné takové DRG skupiny můžeme uvést skupinu „nekomplikované velké výkony na tlustém a tenkém střevu“, kam jsou řazeny hospitalizace pacientů, kteří podstoupili některý z určených zákroků. Do jiné skupiny jsou řazeni pacienti, již se léčili například prokomplikovanou plicní embolii atd.

Při využití DRG jako úhradového mechanismu se pak pro všechny případy v dané skupině stanoví jednotnáúhrada, která je dopředu známá nebo alespoň odhadnutelná jak plátcem, tak poskytovatelem péče. Systém DRG tedy dává poskytovateli péče poměrně jasnou představu o tom, kolik Pozn. 1 / Pojem „případ hospitalizace“ bude vysvětlen ve zvláštní kapitole na str. 17.


ZÁKLADY DRG

13

dostane v úhradě za každého pacienta třeba právě skomplikovanou plicní embolií. Stejně tak umožňuje i plátci péče,

aby zhodnotil, kolik prostředků vynaloží na pacienty v dané

konkrétní skupině. To je důvod, proč jsou úhradové systémy

postavené na principu DRG označovány přízviskem „prospektivní“.

Úhrada stanovená pro případy v jakékoliv DRG skupině by měla odpovídat průměrným nákladům na léčbupříadů v této skupině, ačkoliv pojem průměr nelze v tomto kontextu chápat jako statistickou funkci. Způsob výpočtu úhrad bude podrobněji popsán později ve zvláštní kapitole, nicméně vycházejme z toho, že úhrada je stanovena obvykle tak, že přibližně polovina případů v jedné skupině je reálně nákladnější, než by odpovídalo této úhradě, a u druhépoloviny platí opak.

Tím se dostáváme k další výhodné charakteristice systému, kterou není onen tradiční model „platby za náklady“ (angl. „Fee for Service“), ale v případě DRG mluvíme o principu „platby za předpokládané náklady“.

Znamená to, že poskytovatelé dostanou úhradu za určitý počet hospitalizací pacientů s nekomplikovaným výkonem na střevech nebo za určitý počet hospitalizací pacientů se závažnou plicní embolií, ale není zohledněno, zda jednozařízení spotřebovalo k léčbě stejného počtu pacientů skomlikovanou plicní embolií dvojnásobek prostředků než jiné zařízení. Poskytovatel tedy dostane uhrazeno podle toho, kolik v určité zemi léčba průměrného pacienta s danými charakteristikami obvykle stojí, což ho motivuje k tomu, aby na léčbu nevynakládal více prostředků, než je nezbytněnutné a než je obvyklé.

Díky tomu dostáváme možnost mezi sebou zdravotnická zařízení porovnávat z hlediska objemu poskytnuté péče


DRG V PRAXI

14

a o něco spravedlivěji rozdistribuovat úhradu mezijednotlivá zařízení.

Nicméně již na tomto místě můžeme zmínit, že toto pravidlo neplatí absolutně – systém DRG přece jenom různými mechanismy rozlišuje rozdíly mezi jednotlivými případy hospitalizace a počítá s tím, že pacienti se mohou lišit například podle komorbidit a nebo mohou být hospitalizace komplikované z řady vnějších příčin. Podrobněji si tyto mechanismy opět popíšeme v dalších kapitolách.

Jak již vyplynulo z předcházejícího, cílovým bodemkonceptu DRG je nakonec vždy efektivita – poskytovatelé by měli léčit pacienty co možná nejefektivněji a měli by být motivováni ke snižování nákladů na léčbu.

Efektivní chování může například spočívat v tom, že zařízení pacienta po zaléčení co nejdříve propustí z hospitalizace a hospitalizaci zkrátí na nezbytně nutnou dobu. Stejně tak je snaha, aby se zařízení vyvarovala zbytečných vyšetření a byla ordinována skutečně jenom ta potřebná.

Rozšíření systému DRG ve většině rozvinutých zemídokládá to, že tento systém ve srovnání s alternativnímiúhradovými systémy dokáže zřejmě nejlépe motivovat kezvyšování efektivity péče, aniž by na druhé straně výrazněji trpěla její kvalita.

Obecně je potřeba vzít v úvahu, že všechny existující úhradové systémy jsou nějakým způsobem nedokonalé a nedokážou zaručit absolutně spravedlivou distribuciprostředků mezi poskytovatele, zvláště pokud má býtzhodnocena i kvalita poskytnuté zdravotní péče. Úhradové systémy na principu DRG jsou však dnes v rozvinutém světěpovažovány za ty nejvhodnější.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist