načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

DRG v praxi -- Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2013 - Jiří Šedo

-7%
sleva

Elektronická kniha: DRG v praxi -- Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2013
Autor:

Aktualizované a rozšířené vydání stručného manuálu má za cíl zprostředkovat rychlé seznámení se základními principy úhradového systému DRG pro rok 2013 a jeho implementací v ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  120 Kč 112
+
-
3,7
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Počet stran: 144
Rozměr: 19 cm
Úprava: sv.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2981-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Aktualizované a rozšířené vydání stručného manuálu má za cíl zprostředkovat rychlé seznámení se základními principy úhradového systému DRG pro rok 2013 a jeho implementací v našich podmínkách. Výklad je zaměřen na představení tohoto klasifikačního systému v širších souvislostech, záměrem je především ukázat jeho praktické dopady. Další novinkou druhého vydání je navíc příloha obsahující základní metodické materiály. Závěr knihy obsahuje několik konkrétních příkladů, na kterých si čtenář může otestovat svoje porozumění pravidlům DRG. (seznámení s českou implementací úhradového systému DRG)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Šedo - další tituly autora:
DRG v praxi DRG v praxi
Šedo, Jiří
Cena: 195 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


Upozornění
Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována
a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného
souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
Galén
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
www.galen.cz
© Galén, 2013

Jiří Šedo
DRG V PRAXI 2013
Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG
Galén

Autor
MUDr. Jiří Šedo
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Recenzenti
MUDr. Petr Čech
Národní referenční centrum, Consult Hospital, s.r.o.
Jana Homrová
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Nemocnici Chomutov, o.z.
Ing. Petr Sláma
SW Lab, s.r.o.
Ing. Lubomír Štěrba
SW Lab, s.r.o.
Jiří Šedo
DRG V PRAXI 2013
Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG
První vydání v elektronické verzi
Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
Editor nakladatelství PhDr. Lubomír Houdek
Šéfredaktorka nakladatelství PhDr. Soňa Dernerová
Odpovědná redaktorka Mgr. Zuzana Hladíková
Obrazová dokumentace z archivu autora
Grafický návrh a sazba Alena Laňková
G 321057
Určeno odborné veřejnosti
Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním
systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického,
fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství.
Autor a nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu
znalostí v době zpracování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje
řídit se údaji o dávkování a kontraindikacích uvedených výrobci v příbalovém letáku
příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji používaných
a nově uváděných na trh.
V textu jsou používány ochranné obchodní známky léků a dalších produktů.
Absence symbolů ochranných známek (®, ™ ap.) neznamená, že jde o nechráněné
názvy a značky.
© Jiří Šedo, 2013
© Galén, 2013
ISBN 978-80-7492-011-0 (PDF)
ISBN 978-80-7492-012-7 (PDF pro čtečky)

5
Obsah
1. ÚVOD ......................................................................... 9
2. ZÁKLADY DRG ..................................................... 11
Přínosy a poslání DRG .......................................... 11
Předchozí úhradové systémy v ČR ......................... 15
3. DRG KROK ZA KROKEM .................................. 17
Případ hospitalizace ............................................... 17
Klíčové charakteristiky hospitalizačního případu ... 18
Hlavní diagnóza ..................................................... 19
Vedlejší diagnóza ................................................... 20
Další pravidla a výjimky ......................................... 23
Kódování komplikací zdravotní péče
jako vedlejší diagnózy ......................................... 25
Směrnice pro kódy, které lze vykázat jako
vedlejší diagnózu pouze při propuštění
nebo překladu živého pacienta .............................. 25
Rozdělení případů do skupin podle hlavních
a vedlejších diagnóz .................................................. 26
MDC ..................................................................... 28
Kritický výkon ........................................................ 28
DRG báze .............................................................. 30
Zařazení do konečné skupiny DRG ...................... 30
Výjimky z obecného algoritmu............................... 32
Relativní váha případu .............................................. 32
Case-mix ................................................................ 34
Další charakteristiky ovlivňující relativní váhu ....... 35
Vliv délky hospitalizace na relativní váhu případů .... 35
Výpočet relativní váhy u časového outliera
Úroveň 2
... 37
Pojem „ekonomický outlier“ ................................... 39
Ocenění případu .................................................... 41

DRG V PRAXI
6
Specifické DRG skupiny
Úroveň 2
................................. 42
DRG markery ..................................................... 42
DRG skupiny 888XX .......................................... 44
DRG skupiny 99980, 99990 ................................ 46
4. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT
V SYSTÉMU DRG .................................................. 47
Nastavení motivací v systému
výkonově-paušálních úhrad .................................... 47
Nastavení motivací v systému DRG ...................... 48
Cesty ke zvýšení efektivity zařízení v systému DRG .... 50
Fixní v. variabilní náklady ....................................... 50
Zkrácení délky hospitalizace a optimální obložnost ... 50
Hospitalizační případ v systému DRG .................. 53
Optimální obložnost oddělení v DRG ................... 54
Snižování nákladů na hospitalizaci ........................ 56
Spektrum chirurgických výkonů ............................ 56
Mezioborová péče o pacienty ................................. 58
5. SPRÁVNÉ KÓDOVÁNÍ POMOCÍ
MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ ... 60
MKN a její desátá revize ........................................ 60
Tabelární část ...................................................... 61
Instrukční příručka .............................................. 61
Abecední seznam ................................................. 62
Postup k určení správného kódu diagnózy ............... 62
Zkratka NS (nespecifikovaný) .............................. 67
Zkratka NJ (nezařazený jinde) ............................ 67
Systém „křížků a hvězdiček“ ................................. 68
Problematika upcodingu .......................................... 69
Chybný výběr hlavní diagnózy ............................... 69
Upcoding formou vedlejších diagnóz ..................... 70

7
6. KALKULACE RELATIVNÍCH VAH ................. 72
Vysvětlení pojmu „relativní váha“ ........................... 72
Proces stanovení relativních vah ............................. 72
Auto-regulační a auto-potenciační
mechanismy DRG ................................................. 74
Správné pochopení pojmů ...................................... 75
7. ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY
A METODICKÉ MATERIÁLY ........................... 77
1. Úhradová vyhláška ............................................. 77
2. Metodické materiály .......................................... 77
3. Definiční manuál a grouper ................................ 78
4. Číselníky relativních vah .................................... 80
Úhradové vyhlášky .................................................... 81
Úhradová vyhláška pro rok 2013 ............................ 82
8. TESTOVACÍ PŘÍKLADY ..................................... 90
Okruh 1 – Hlavní diagnózy ...................................... 90
Okruh 2 – Vedlejší diagnózy a markery .................... 97
PŘÍLOHA 1 ............................................................... 103
PŘÍLOHA 2 ............................................................... 113
PŘÍLOHA 3 ............................................................... 123
PŘÍLOHA 4 ............................................................... 131
ODKAZY .................................................................... 138
ZKRATKY .................................................................. 141
ABSTRAKT ............................................................... 143
AU TOR ...................................................................... 144
OBSAH


9
1. Úvod
I v České republice se již klasifikační systém DRG
etabloval jako základní pilíř úhrad za hospitalizační péči. S tím
souvisí i potřeba vzdělávání zdravotníků nejen v oblasti
samotných pravidel pro kódování v tomto systému, ale hlavně
v tom, jak DRG mění celkový pohled na efektivitu lůžkové
péče. Způsob úhrady zcela mění motivace účastníků
systému a má bezpochyby zásadní vliv na rozhodování
zdravotníků v procesu léčby, ať už je to v pozitivním či negativním
směru.
DRG se stalo pro zaměstnance českých nemocnic
denodenní realitou, a přesto až do minulého roku chyběla na
českém trhu publikace, která by všem zdravotníkům i
administrativním pracovníkům zprostř edkovala základní seznámení
s tímto klasifikačním systémem, jak je tomu ve všech
západních zemích. Příručku, která by představila základní
koncept tohoto klasifikačního systému v širších souvislostech,
ale zároveň neopomíjela jeho praktické dopady.
Proto jsme se rozhodli společně s nakladatelstvím Galén
tuto mezeru vyplnit a od roku 2012 jsme začali vydávat
publikaci, která by mohla najít svoje uplatnění na pracovním
stole Vás všech, kteří přímo či nepřímo přicházíte se
systémem DRG do styku. Od samotných kodérů přes
sekundární lékaře až po vedoucí pracovníky a manažery, pro které
jsme zařadili kapitoly o efektivním managementu v
úhradovém prostředí DRG.
Cílem této publikace je zprostředkovat rychlé seznámení
se zcela základními principy DRG, neklade si tedy ambici
plně téma DRG vyčerpat a obsáhnout ho v celé jeho šíři.
Kapitoly jsme navíc rozdělili podle úrovně
předpokládaných znalostí čtenářů. Ty pro pokročilejší jsou označeny

DRG V PRAXI
10
jako úroveň 2, neoznačené kapitoly považujeme za úroveň
první – tedy pro úplné začátečníky. Zájemci o historii
vývoje DRG v jiných zemích a o další témata mohou sáhnout
po české publikaci Klasifikační systém DRG (Kožený et al.,
Grada 2010).
Parametry implementace českého systému DRG se mění
s každým rokem, a navíc vždy až na poslední chvíli, či
dokonce zpětně s příchodem nového kalendářního roku, čímž
je vždy nutně opožděn i proces přípravy publikace.
Proto jsme jako doplněk k této publikaci připravili
i webové stránky www.drgvpraxi.cz, kde naleznete rychlé
aktualizace publikace z předchozího roku ještě před tím, než
vyjde tištěná verze publikace na následující rok, a případně
i další novinky ze světa DRG.
Novinkou letošního vydání publikace jsou čtyři základní
metodické materiály vydávané Ministerstvem
zdravotnictví ČR - naleznete je v příloze.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem recenzentům
za pečlivé pročtení textu a velmi cenné připomínky.
Jiří Šedo
leden 2013

11
2. Základy DRG
Systém „Diagnosis Related Groups“, pro který se již
etablovala zažitá zkratka DRG, se obvykle do českého jazyka
překládá jako systém „Skupin vztažených k diagnóze“. Název
sám napovídá, že jde o určitý klasifikační nástroj, jehož
základním principem je rozdělení léčených pacientů do
skupin podle dia gnóz.
Systém byl vyvinut v sedmdesátých letech 20.
století v USA v rámci projektu na prestižní Yale University.
V 80. letech pak DRG postupně implementoval do svých
úhradových mechanismů program Medicare, rozsáhlý
systém federálního pojištění, s cílem zbrzdit tempo růstu
nákladů na zdravotní péči a mimo jiné i přinést větší
vyváženost při distribuci prostředků mezi jednotlivé
poskytovatele. Systém DRG byl záhy rozšířen v USA i mimo program
Medicare pro ostatní pojistitele a následně ho také poměrně
rychle začaly přebírat i další země. Jednotlivé státy nebo
uskupení států si sice zpravidla vyvíjely a vyvíjí vlastní
modifikace systému, ale základní koncept úhrady je stále
společný. Dnes je klasifikace na principu DRG využívána ve
většině zemí Evropské unie, kde je široce uplatňována především
v úhradách za hospitalizační péči, ale postupně již proniká
i do ambulantní sféry. V ČR bylo DRG v úhradách poprvé
plošně uplatněno v roce 2007. Konkrétně byl zvolen systém
International-Refined DRG (zkratka IR-DRG), který byl
částečně adaptován na podmínky českého zdravotnictví.
Přínosy a poslání DRG
Řekněme si ale nejdříve, v čem byla tato, v zásadě
jednoduchá, myšlenka tak inspirující a proč sklidila tak velký
celosvětový ohlas.

DRG V PRAXI
12
Kdybychom si vzali soupis všech pacientů, kteří byli
propuštěni z hospitalizace v jedné konkrétní okresní
nemocnici za určitý měsíc, dostaneme dlouhý seznam
několika set či několika tisíc hospitalizací pacientů s různou
hlavní diagnózou, lišící se navzájem prakticky ve všech
charakteristikách, jako jsou délka hospitalizace,
náklady na intervence apod. Takový seznam je velmi obtížně
uchopitelný pro jakoukoliv analýzu, není přehledný, a tím
se znehodnocuje jeho informační hodnota. Projevuje se
to především tehdy, když proti sobě stojí poskytovatel
a plátce péče, kteří potřebují navzájem vykomunikovat
způsob, jakým bude stanovena úhrada za poskytnutou
péči.
Systém DRG přichází s myšlenkou, aby se
hospitalizace (nebo přesněji případy hospitalizace)
1
seřadily na základě
podobnosti do větších skupin, které budou mít svůj název.
Případy v každé skupině by měly být podobné z hlediska
průměrně vynaložených nákladů, ale i z hlediska klinické
podobnosti.
Jako příklad jedné takové DRG skupiny můžeme uvést
skupinu „nekomplikované velké výkony na tlustém a
tenkém střevu“, kam jsou řazeny hospitalizace pacientů, kteří
podstoupili některý z určených zákroků. Do jiné skupiny
jsou řazeni pacienti, již se léčili například pro
komplikovanou plicní embolii atd.
Při využití DRG jako úhradového mechanismu se pak
pro všechny případy v dané skupině stanoví jednotná
úhrada, která je dopředu známá nebo alespoň odhadnutelná jak
plátcem, tak poskytovatelem péče. Systém DRG tedy dává
poskytovateli péče poměrně jasnou představu o tom, kolik
Pozn. 1 / Pojem „případ hospitalizace“ bude vysvětlen ve zvláštní kapitole na str. 17.

ZÁKLADY DRG
13
dostane v úhradě za každého pacienta třeba právě s
komplikovanou plicní embolií. Stejně tak umožňuje i plátci péče,
aby zhodnotil, kolik prostředků vynaloží na pacienty v dané
konkrétní skupině. To je důvod, proč jsou úhradové systémy
postavené na principu DRG označovány přízviskem
„prospektivní“.
Úhrada stanovená pro případy v jakékoliv DRG
skupině by měla odpovídat průměrným nákladům na léčbu
případů v této skupině, ačkoliv pojem průměr nelze v tomto
kontextu chápat jako statistickou funkci. Způsob výpočtu
úhrad bude podrobněji popsán později ve zvláštní kapitole,
nicméně vycházejme z toho, že úhrada je stanovena obvykle
tak, že přibližně polovina případů v jedné skupině je reálně
nákladnější, než by odpovídalo této úhradě, a u druhé
poloviny platí opak.
Tím se dostáváme k další výhodné charakteristice
systému, kterou není onen tradiční model „platby za
náklady“ (angl. „Fee for Service“), ale v případě DRG mluvíme
o principu „platby za předpokládané náklady“.
Znamená to, že poskytovatelé dostanou úhradu za určitý
počet hospitalizací pacientů s nekomplikovaným výkonem
na střevech nebo za určitý počet hospitalizací pacientů se
závažnou plicní embolií, ale není zohledněno, zda jedno
zařízení spotřebovalo k léčbě stejného počtu pacientů s
komplikovanou plicní embolií dvojnásobek prostředků než jiné
zařízení. Poskytovatel tedy dostane uhrazeno podle toho,
kolik v určité zemi léčba průměrného pacienta s danými
charakteristikami obvykle stojí, což ho motivuje k tomu, aby
na léčbu nevynakládal více prostředků, než je nezbytně
nutné a než je obvyklé.
Díky tomu dostáváme možnost mezi sebou
zdravotnická zařízení porovnávat z hlediska objemu poskytnuté péče

DRG V PRAXI
14
a o něco spravedlivěji rozdistribuovat úhradu mezi
jednotlivá zařízení.
Nicméně již na tomto místě můžeme zmínit, že toto
pravidlo neplatí absolutně – systém DRG přece jenom
různými mechanismy rozlišuje rozdíly mezi
jednotlivými případy hospitalizace a počítá s tím, že pacienti se
mohou lišit například podle komorbidit a nebo mohou
být hospitalizace komplikované z řady vnějších příčin.
Podrobněji si tyto mechanismy opět popíšeme v dalších
kapitolách.
Jak již vyplynulo z předcházejícího, cílovým bodem
konceptu DRG je nakonec vždy efektivita – poskytovatelé by
měli léčit pacienty co možná nejefektivněji a měli by být
motivováni ke snižování nákladů na léčbu.
Efektivní chování může například spočívat v tom,
že zařízení pacienta po zaléčení co nejdříve propustí
z hospitalizace a hospitalizaci zkrátí na nezbytně
nutnou dobu. Stejně tak je snaha, aby se zařízení vyvarovala
zbytečných vyšetření a byla ordinována skutečně jenom
ta potřebná.
Rozšíření systému DRG ve většině rozvinutých zemí
dokládá to, že tento systém ve srovnání s alternativními
úhradovými systémy dokáže zřejmě nejlépe motivovat ke
zvyšování efektivity péče, aniž by na druhé straně výrazněji trpěla
její kvalita.
Obecně je potřeba vzít v úvahu, že všechny
existující úhradové systémy jsou nějakým způsobem nedokonalé
a nedokážou zaručit absolutně spravedlivou distribuci
prostředků mezi poskytovatele, zvláště pokud má být
zhodnocena i kvalita poskytnuté zdravotní péče. Úhradové systémy
na principu DRG jsou však dnes v rozvinutém světě
považovány za ty nejvhodnější.


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist