načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dopravní právo – Vetešník; Jemelka; Potěšil

Dopravní právo
-1%
sleva

Kniha: Dopravní právo
Autor: Vetešník; Jemelka; Potěšil

Práce vymezuje skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech z oblasti dopravy. Text vychází z právního stavu k 1. 2. 2016. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  1 490 Kč 1 475
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
49,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C.H.Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 840
Rozměr: 24 cm
Úprava: xxiii, 813 stran
Skupina třídění: Pozemní doprava
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074004094
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Práce vymezuje skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech z oblasti dopravy. Text vychází z právního stavu k 1. 2. 2016.

Popis nakladatele

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Zatímco některé skutkové podstaty nevyvolávají při své aplikaci téměř žádné problémy, jiné přinášejí poměrně značné nejasnosti. Publikace Dopravní právo se na ně zaměřuje. Podrobný výklad objasňuje navázanost předpisů a rozebírá aktuální judikaturu. Autoři využívají svých vlastních zkušeností z praxe při řešení problematiky správního trestání a odpovídají především na ty otázky, které jsou předmětem dosavadních diskusí. Publikace je určena nejenom úředním osobám zabývajícím se dopravním právem, ale také advokátům, soudcům. Doporučit ji lze také studujícím s právním zaměřením a ostatním zájemcům o danou problematiku, bude přínosem pro odbornou i laickou veřejnost.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Vetešník; Jemelka; Potěšil - další tituly autora:
Stavební zákon Stavební zákon
Obecní policie Obecní policie
Zákon o obecní policii. Komentář (2. vydání) Zákon o obecní policii. Komentář (2. vydání)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

IXObsah

Obsah

Předmluva .............................................................................................................V

O autorech .......................................................................................................... VII

Obsah .................................................................................................................. IX

Přehled použitých zkratek .................................................................................XXI

Kapitola I. Obecně ke správním deliktům v oblasti dopravy ..........................1

1. Hmotněprávní úprava správních deliktů ........................................................1

a) Vymezení správních deliktů .......................................................................1

b) Sankce za správní delikty ..........................................................................7

2. Procesněprávní úprava správních deliktů .....................................................12

a) Použitelné předpisy a vymezení účastníků ..............................................12

b) Doručování a ústní jednání ......................................................................15

c) Podklady pro vydání rozhodnutí ..............................................................17

d) Požadavky na rozhodnutí a náklady řízení ..............................................20

e) Opravné prostředky ..................................................................................22

f) Zvláštní typy řízení ...................................................................................24

Kapitola II. Pozemní komunikace ....................................................................33

1. Stručná charakteristika jednotlivých kategorií pozemních komunikací .......34

a) Dálnice .....................................................................................................34

b) Silnice ......................................................................................................35

c) Místní komunikace ...................................................................................36

d) Účelové komunikace ................................................................................40

2. Pozemní komunikace jako věc v právním smyslu .......................................42

3. Součásti a příslušenství pozemní komunikace .............................................43

4. Evidence pozemních komunikací .................................................................51

5. Péče a údržba pozemních komunikací .........................................................53

6. Výkon státní správy a státního dozoru .........................................................54

7. Přestupky a správní delikty ..........................................................................57

Kapitola III. Užívání a ochrana pozemních komunikací ...............................63

1. Obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací ......................................63

a) Správní delikty spojené s obecním užíváním pozemních komunikací ....67

(1) Omezování obecného užívání pozemní komunikace v rozporu

s § 19 odst. 1 PozKom ........................................................................67

(2) Omezování obecného užívání pozemních komunikací nepovolenými

nebo neoznačenými uzavírkami a objížďkami ...................................68

(3) Umístění pevné překážky a její neodstranění ve stanovené lhůtě ......69

b) Provádění činností, které jsou na pozemních komunikacích zakázané ...77

(1) Provádění činností zakázaných na dálnici, silnici nebo místní

komunikaci .........................................................................................77

(2) Provádění činností zakázaných na veřejně přístupné účelové

komunikaci .........................................................................................81


X Obsah

c) Správní delikty související se zvláštním užíváním pozemních

komunikací ..............................................................................................83

(1) Užívání pozemní komunikace bez povolení zvláštního užívání a ne

dodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání ........84

(2) Neuposlechnutí výzvy k odstranění věci umístěné, zřizované nebo

provozované bez povolení zvláštního užívání pozemní

komunikace ........................................................................................91

2. Poškozování, znečišťování pozemních komunikací a rušení provozu

na nich ..........................................................................................................93

a) Správní delikty spojené se znečištěním a poškozením pozemních

komunikací ...............................................................................................94

(1) Znečištění a poškození dálnice, silnice a místní komunikace, jejich

součástí a příslušenství nebo veřejně přístupné účelové komunikace

s vozovkou ..........................................................................................94

(2) Neodstranění a neoznačení způsobeného znečištění dálnice, silnice

nebo místní komunikace a jeho neoznámení vlastníku (správci) po

zemní komunikace ..............................................................................97

(3) Neoznačení způsobeného poškození dálnice, silnice nebo místní ko

munikace a jeho neoznámení vlastníku (správci) pozemní komunika

ce ......................................................................................................101

(4) Poškození veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky způso

bem znemožňujícím její obecné užívání ..........................................103

b) Správní delikty vlastníků nemovitostí sousedících s pozemní

komunikací .............................................................................................107

(1) Nestrpění provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy,

padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí ..............................107

(2) Neučinění opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin

a stromů nebo jejich částí na svůj náklad ........................................ 111

c) Činnosti, jejichž provádění je v silničním ochranném pásmu pozemních

komunikací omezeno nebo zakázáno .....................................................116

(1) Provádění stavby nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu

bez povolení podle § 32 PozKom nebo v rozporu s tímto

povolením .........................................................................................117

(2) Provádění činnosti na vnitřní straně oblouku pozemní komunikace

anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek

v rozporu s § 33 PozKom .................................................................118

3. Vraky ..........................................................................................................119

a) Odstavení vraku na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně

přístupné účelové komunikaci ...............................................................120

4. Reklamní zařízení .......................................................................................121

a) Společné aspekty přestupků a správních deliktů ...................................121

b) Zřízení a provozování reklamního zařízení bez povolení zvláštního

užívání pozemní komunikace nebo nedodržení podmínek

stanovených v povolení .........................................................................128

c) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném

pásmu bez povolení podle § 31 PozKom nebo nedodržení podmínek

stanovených v povolení ..........................................................................134


XIObsah

d) Odstranění nebo poškození zakrytí reklamy ..........................................136

e) Neuposlechnutí výzvy k odstranění reklamního zařízení provozovaného

bez povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ..........................137

f) Strpění nepovoleného reklamního zařízení na nemovitosti v silničním

ochranném pásmu ...................................................................................138

5. Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí

k pozemním komunikacím .........................................................................140

a) Připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace k dálnici,

silnici nebo místní komunikaci, úpravy a zrušení takového připojení

v rozporu s § 10 PozKom .......................................................................141

6. Sítě a vedení .............................................................................................. 144

a) Neuzavření a neoznačení části pozemní komunikace v případě havárie

sítě nebo vedení a neoznámení takové havárie .....................................144

b) Neoznámení provedení prací nezbytných k bezprostřednímu odstranění

havárie sítě nebo vedení a nezabezpečení místa provádění těchto

prací .......................................................................................................145

c) Neposkytnutí podkladů a odborného dozoru při provádění stavebních

prací s rizikem poškození vedení ...........................................................146

7. Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací .............................146

a) Společné aspekty přestupků a správních deliktů ....................................146

b) Přestupky řidiče související se zpoplatněním pozemních komunikací ..153

(1) Užití vozidla bez uhrazení časového poplatku .................................153

(2) Nepřilepení určeného dílu dálničního kupónu stanoveným způsobem

ve vozidle .........................................................................................155

(3) Nevyznačení údajů o registrační značce vozidla na dálničním

kupónu ..............................................................................................156

(4) Nepředložení dálničního kupónu při kontrole ..................................156

(5) Ponechání dílů dálničního kupónu na viditelném místě ve vozidle

po skončení jeho platnosti ................................................................157

(6) Užití vozidla bez funkčního elektronického zařízení .......................157

(7) Užití vozidla bez zadání údajů do elektronického zařízení nebo

jejich chybné zadání ........................................................................159

(8) Užití zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem nezaevidovaným

u provozovatele systému elektronického mýtného ..........................160

(9) Neuposlechnutí výzvy podstoupit kontrolu funkčnosti elektronického

zařízení a úhrady mýtného ...............................................................160

(10) Neoprávněné nakládání s elektronickým zařízením .......................161

(11) Nezajištění úhrady mýtného ..........................................................161

c) Delikty provozovatele vozidla v souvislosti se zpoplatněním ...............164

(1) Nezajištění zaevidování vozidla v systému elektronického mýtného

a nehlášení změny příslušných údajů ...............................................164

(2) Nezajištění instalace elektronického zařízení do vozidla .................164

(3) Nezajištění úhrady mýtného .............................................................165

(4) Přikázání, dovolení nebo svěření řízení vozidla bez elektronického

zařízení .............................................................................................166

(5) Užití elektronického zařízení z jiného vozidla .................................166

(6) Nepoučení řidiče o používání elektronického zařízení ....................166


XII Obsah

d) Prodej dálničních kupónů ......................................................................167

(1) Nevyznačení počátku doby platnosti dálničního kupónu při jeho

prodeji ...............................................................................................167

8. Kontrolní vážení silničních vozidel ............................................................168

a) Společné aspekty projednávání přestupků a správních deliktů ..............168

b) Přestupky řidiče v souvislosti s kontrolním vážením ............................178

(1) Nepodrobení vozidla nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení .........178

(2) Neuposlechnutí pokynu osoby obsluhující zařízení na

nízkorychlostní kontrolní vážení ......................................................178

(3) Vozidlo překračuje při kontrolním vážení hodnoty stanovené zvlášt

ním právním předpisem ...................................................................179

(4) Pokračování v jízdě po zjištění překročení hodnoty hmotnosti .......181

c) Správní delikty provozovatele vozidla v souvislosti s kontrolním

vážením ..................................................................................................183

(1) Provozování vozidla, které překračuje největší povolené

hmotnosti ..........................................................................................183

(2) Provozování vozidla, které překračuje největší povolené rozměry ..184

(3) Přikázání, dovolení, svěření nebo umožnění řízení vozidla, jehož

hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního

předpisu ............................................................................................185

d) Správní delikt odesílatele zásilky ..........................................................188

(1) Vydání dokladu k zásilce, v němž je uvedena nižší hmotnost

zásilky ...............................................................................................188

9. Služby inteligentního dopravního systému ................................................188

a) Užívání součásti inteligentního dopravního systému a poskytování

služby inteligentního dopravního systému v rozporu s § 39a odst. 2

PozKom ..................................................................................................189

10. Tranzitní doprava ......................................................................................191

a) Provozování vozidla, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení tranzitní

dopravy ...................................................................................................192

Kapitola IV. Provoz na pozemních komunikacích .......................................195

1. Subjekty a orgány silničního provozu ........................................................198

2. Obecné otázky správního trestání podle zákona o silničním provozu .......200

3. Sankce podle zákona o silničním provozu .................................................202

4. Přestupky ....................................................................................................206

a) Přestupky související s technickým stavem vozidla ..............................206

(1) Řízení vozidla, na kterém není umístěna tabulka registrační značky,

nebo umístěna je, ale vozidlu nebyla přidělena, anebo je zakryta,

nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna

nebo podstatně ztížena její čitelnost .................................................206

(2) Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na

pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že

bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních

komunikacích ...................................................................................211

(3) Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo .............217


XIIIObsah

b) Přestupky související s alkoholem a jinou návykovou látkou ...............220

(1) Řízení vozidla po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné

návykové látky .................................................................................224

(2) Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost .............................230

(3) Odmítnutí vyšetření ..........................................................................231

c) Přestupky související se způsobilostí k řízení motorových vozidel .......242

(1) Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění .....................242

(2) Řízení motorového vozidla po zadržení řidičského průkazu ...........252

(3) Řízení motorového vozidla profesně nezpůsobilou osobou .............257

(4) Řízení motorového vozidla bez platného posudku o zdravotní

způsobilosti .......................................................................................260

(5) Řízení motorového vozidla po pozbytí práva k řízení motorového

vozidla na území ČR ........................................................................264

(6) Řízení motorového vozidla po pozastavení řidičského oprávnění ...268

(7) Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření ....................269

(8) Neodevzdání řidičského průkazu nebo osvědčení o registraci

vozidla ..............................................................................................270

d) Přestupky související s řízením vozidla .................................................272

(1) Zákaz při řízení vozidla držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní

přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení .....................272

(2) Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje zastavit vozidlo,

nebo na pokyn „Stůj“ .......................................................................276

(3) Neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné

přejití vozovky, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce

v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, ohrožení chodce

přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a při

odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění

na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání ........................287

(4) Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno .......................295

(5) Nedání přednosti v jízdě ve stanovených případech ........................308

(6) Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno ......317

(7) Otáčení, jízda v protisměru a couvání na dálnici nebo na silnici pro

motorová vozidla ..............................................................................320

(8) Neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené

parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo

neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním

postižením při stání nebo při jízdě ...................................................322

e) Přestupky související s porušením omezení jízdy některých vozidel ....328

f) Přestupky související s dopravní nehodou .............................................333

(1) Způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na

zdraví ................................................................................................335

(2) Ostatní přestupky související s dopravní nehodou ...........................336

g) Přestupky spáchané jiným jednáním ......................................................344

h) Přestupky učitele autoškoly ...................................................................347

(1) Výkon činnosti učitele autoškoly po požití alkoholického nápoje

nebo užití jiné návykové látky ..........................................................348


XIV Obsah

(2) Odmítnutí vyšetření ..........................................................................350

(3) Výkon činnosti učitele autoškoly, jehož schopnost je snížena

v důsledku jeho zdravotního stavu ...................................................350

5. Přestupky a jiné správní delikty související s nejvyšší dovolenou

rychlostí ......................................................................................................352

a) Překročení nejvyšší dovolené rychlosti ..................................................354

b) Použití antiradaru ..................................................................................360

6. Přestupky a jiné správní delikty související s přikázáním nebo svěřením

samostatného řízení vozidla osobě, o níž provozovatel nezná údaje

potřebné k určení její totožnosti .................................................................367

7. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob ....................375

a) Přikázání nebo dovolení, aby bylo v provozu na pozemních

komunikacích použito vozidlo, které nesplňuje podmínky ...................375

b) Svěření řízení vozidla osobě, která nesplňuje stanovené podmínky .....378

c) Svěření řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje stanovené

podmínky ...............................................................................................379

d) Nezajištění, aby barevné provedení a označení vozidla bylo provedeno

tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením

a označením některých vozidel ..............................................................380

e) Přikázání nebo svěření samostatného řízení vozidla osobě, o níž

provozovatel nezná údaje potřebné k určení její totožnosti ...................381

f) Použití antiradaru ...................................................................................381

8. Správní delikt provozovatele vozidla .........................................................382

a) Nezajištění, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly

dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních

komunikacích .........................................................................................382

b) Výzva k uhrazení určené částky ............................................................387

9. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

o silničním provozu ....................................................................................395

a) Započítávání bodů .................................................................................398

b) Pozbytí řidičského oprávnění dosažením 12 bodů ................................401

c) Vrácení řidičského oprávnění .................................................................402

d) Odečítání bodů .......................................................................................403

e) Námitky proti provedení záznamu bodů ................................................405

10. Přestupky v zákoně o silničním provozu de lege ferenda ........................412

a) Sněmovní tisk 221 .................................................................................412

Kapitola V. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích ........413

1. Státní správa a státní dozor .........................................................................416

2. Registr silničních vozidel ...........................................................................417

a) Provoz silničního vozidla nezapsaného v registru silničních vozidel ....420

b) Nepožádání o zápis změny vlastníka silničního vozidla .......................425

c) Nepožádání o zápis změny dalších údajů .............................................428

d) Nezabezpečení řádného vyřazení silničního vozidla .............................429

e) Neoznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno,

a účelu jeho využití ................................................................................430


XVObsah

f) Nesplnění dalších povinností spojených s vyřazením silničního

vozidla ....................................................................................................431

g) Nepožádání o zápis zániku silničního vozidla .......................................432

h) Provozování silničního vozidla nezapsaného v registru silničních

vozidel provozovatelem .........................................................................434

3. Technické zkušebny ....................................................................................441

a) Nezachovávání mlčenlivosti zaměstnanci technické zkušebny .............442

4. Technický stav vozidla ...............................................................................442

a) Uvedení na trh bez schválení technické způsobilosti .............................443

b) Provozování vozidla technicky nezpůsobilého k provozu .....................449

c) Provozování vozidla bez řádně umístěné tabulky s registrační

značkou ..................................................................................................450

d) Provozování vozidla bez řádně evidovaných údajů ...............................451

5. Provádění technických prohlídek ...............................................................455

a) Provádění technické prohlídky bez profesního osvědčení kontrolního

technika ..................................................................................................457

b) Neprovedení technické prohlídky řádným způsobem ...........................459

c) Nevyznačení zjištěných závad a jejich hodnocení do záznamníku

závad ......................................................................................................459

d) Nevložení údaje o výsledku technické prohlídky a nepředání související

dokumentace ..........................................................................................461

e) Neoznámení skutečností týkajících se výkonu funkce kontrolního

technika ..................................................................................................463

f) Provozování stanice technické kontroly bez osvědčení .........................464

6. Měření emisí ...............................................................................................466

a) Nesprávný postup při měření či vyznačování měření emisí ..................467

b) Neoznámení skutečností týkajících se výkonu funkce mechanika ........469

c) Provádění měření emisí bez profesního osvědčení mechanika ..............470

d) Provozování stanice měření emisí bez osvědčení ..................................472

7. Záznamová zařízení a paměťové karty.......................................................473

a) Poškození nebo pozměnění údaje záznamového zařízení nebo

paměťové karty dílny .............................................................................474

b) Nenahlášení změny údajů, poškození, odcizení nebo ztráty paměťové

karty dílny ..............................................................................................475

c) Neodevzdání paměťové karty dílny .......................................................476

8. Provozování stanic technické kontroly.......................................................477

a) Nepředání protokolu o technické prohlídce ...........................................481

b) Nepředání předepsaných údajů správci informačního systému stanic

technické kontroly ..................................................................................482

c) Nezajištění, aby technické prohlídky vozidel prováděly osoby

s osvědčením podle § 60 ProvVoz .........................................................483

d) Nezajištění, aby technické prohlídky vozidel prováděly osoby

s osvědčením podle § 72 ProvVoz .........................................................486

e) Neprovozování stanice technické kontroly v souladu s uděleným

oprávněním ............................................................................................487

f) Nezajištění schválení a metrologické navázání přístrojů a zařízení ...... 487


XVI Obsah

g) Neprovádění technických prohlídek v souladu s technickými

podmínkami ...........................................................................................488

h) Nezajištění vložení údajů do informačního systému stanic technické

kontroly ..................................................................................................490

i) Nezajištění řádného zpracování záznamníku závad a protokolu

o technické prohlídce vozidla .................................................................491

j) Neoznámení změny údajů nebo dokladů ................................................492

k) Nepředložení písemné zprávy o výsledku vnitřní kontroly ...................493

9. Provozování stanic měření emisí ................................................................496

a) Neprovozování stanice měření emisí v souladu s uděleným

oprávněním ............................................................................................498

b) Nezajištění, aby měření emisí vozidel prováděly osoby s osvědčením

podle § 69 ProvVoz ................................................................................499

c) Nezajištění souladu technického vybavení a dalších skutečností

s vydaným osvědčením .........................................................................501

d) Nezajištění schválení a metrologického navázání přístrojů a zařízení ..501

e) Neprovádění měření emisí stanoveným způsobem a ve stanoveném

rozsahu ...................................................................................................502

10. Zvláštní registrační značky .......................................................................506

a) Nezajištění bezpečnosti silničního provozu, životního prostředí a života

či zdraví člověka při zkušebním provozu .............................................508

b) Použití tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za

jiným účelem, než je zkušební provoz ...................................................508

c) Nevedení záznamu o provedené zkušební jízdě v knize jízd .................509

d) Nesjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené při zkušebním

provozu ..................................................................................................509

e) Použití tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami

za jiným účelem, než je manipulační provoz ........................................510

f) Nevedení záznamu o provedené manipulační jízdě silničního vozidla

v knize jízd .............................................................................................511

g) Nesjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené při

manipulačním provozu ..........................................................................512

11. Nový správní delikt dle nařízení EU ........................................................512

Kapitola VI. Silniční doprava .........................................................................514

1. Subjekty a orgány silniční dopravy ............................................................515

2. Silniční doprava a právo Evropské unie .....................................................520

3. Mezinárodní právo a silniční doprava ........................................................522

4. Obecné povinnosti dopravce a obecné otázky správního trestání podle

zákona o silniční dopravě ...........................................................................522

5. Správní trestání a zákon o silniční dopravě ................................................523

6. Společné otázky správního trestání podle zákona o silniční dopravě ........524

7. Důsledky správního trestání na podnikání a výkon práce v silniční

dopravě .......................................................................................................526

8. Sankce ........................................................................................................529


XVIIObsah

9. Správní delikty v oblasti taxislužby ...........................................................530

a) Pojem taxislužby a správní delikty ........................................................530

b) Povinnosti v oblasti taxislužby ..............................................................531

c) Přestupky řidičů na úseku taxislužby .....................................................532

(1) Přestupek osoby, která vykonává práci řidiče taxislužby bez

potřebného oprávnění. ......................................................................532

(2) Přestupky řidičů taxislužby ..............................................................533

d) Správní delikty dopravce (provozovatele) v oboru taxislužby ..............540

(1) Správní delikty v souvislosti se záznamy o provozu vozidla,

záznamy o přepravě nebo záznamy objednávek .............................541

(2) Správní delikty v souvislosti s vozidlem taxislužby ........................543

(3) Správní delikty v souvislosti s osobou řidiče taxislužby ..................544

(4) Správní delikty v souvislosti s tzv. smluvní dopravou .....................545

(5) Správní delikty v souvislosti s taxametrem ......................................545

10. Správní delikty v autobusové a autokarové dopravě ................................550

a) Společné otázky správních deliktů v autobusové a autokarové dopravě

podle předpisů Evropské unie ................................................................550

b) Správní delikty dopravce provozujícího autobusovou nebo autokarovou

dopravu a práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ..........551

(1) Správní delikty dopravce provozujícího autobusovou nebo

autokarovou dopravu vůči cestujícím...............................................552

(2) Správní delikty dopravce provozujícího autobusovou nebo

autokarovou dopravu v souvislosti s osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace .........................................................554

c) Správní delikty provozovatele terminálu a práva cestujících

v autobusové a autokarové dopravě .......................................................557

d) Správní delikty provozovatele cestovní kanceláře nebo cestovní

agentury a práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě .........557

11. Správní delikty dopravce v silniční dopravě ............................................558

a) Obecné vymezení ...................................................................................558

b) Správní delikt dopravce v souvislosti s provozováním silniční dopravy

bez povolení ...........................................................................................558

c) Správní delikt dopravce v souvislosti s provozováním linkové osobní

dopravy ...................................................................................................559

d) Ostatní správní delikty související s veřejnou linkovou dopravou ........561

e) Další správní delikty dopravců v souvislosti s vozidlem pro provozování

silniční dopravy ......................................................................................562

f) Zvláštní správní delikt podnikatele v silniční dopravě provozované

velkými vozidly ......................................................................................564

g) Správní delikty dopravců v silniční dopravě v souvislosti s dobou

výkonu činnosti, řízení, přestávkami a dobou odpočinku .....................565

h) Zbývající správní delikty dopravce v silniční dopravě ..........................568

12. Správní delikt dopravce, příjemce nebo odesílatele, který nedodrží

podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí ...............571


XVIII Obsah

Kapitola VII. Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel ..........................................................................................573

1. Subjekty státní správy a státního dozoru ....................................................574

2. Obecné otázky správního trestání podle zákona o získávání

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel .........575

3. Provozování autoškol .................................................................................575

a) Provozování autoškoly bez registrace ...................................................584

b) Provádění výuky a výcviku nezpůsobilými osobami ...........................584

c) Nenahlášení změny údajů a dokladů .....................................................587

d) Provádění výcviku neschváleným výcvikovým vozidlem ....................588

e) Přijetí osoby, která nesplňuje požadované podmínky, jako žadatele

o řidičské oprávnění ...............................................................................589

f) Nedodržení stanoveného obsahu a rozsahu výuky a výcviku ................590

g) Nepředání seznamu žadatelů k získání řidičského oprávnění ..............591

h) Nepřihlášení žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce ........591

4. Provozování školicího střediska .................................................................594

a) Provozování školicí středisko bez akreditace ........................................600

b) Neprovádění výuky a výcviku odborně způsobilými osobami ..............600

c) Provádění výcviku neschváleným výcvikovým vozidlem .....................601

d) Neprovádění výuky a výcviku podle plánu ...........................................602

e) Nevedení předepsané evidence ..............................................................603

f) Nezaslání stanovených údajů příslušnému orgánu .................................603

g) Neoznámení změny údajů rozhodných pro udělení akreditace .............603

h) Nevydání potvrzení o rozsahu a obsahu výuky a výcviku .....................604

i) Přijetí k výuce a výcviku osoby, která nesplňuje stanovené podmínky..604

j) Nezaslání seznamu účastníků pravidelného školení ...............................604

5. Provozování střediska bezpečné jízdy ........................................................605

a) Provozování střediska bezpečné jízdy bez udělení vyšší akreditace ....609

b) Neprovádění výuky a výcviku bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů

bezpečné jízdy ........................................................................................609

c) Neprovádění školení bezpečné jízdy podle plánu ..................................610

d) Nevedení evidence o uskutečněném školení bezpečné jízdy ................610

e) Nezaslání seznamu účastníků školení bezpečné jízdy ..........................610

f) Neoznámení změny údajů rozhodných pro udělení vyšší akreditace .... 610

g) Nevydání potvrzení o rozsahu a obsahu absolvovaného školení

bezpečné jízdy .......................................................................................611

h) Přijetí na školení bezpečné jízdy osoby, která nesplňuje stanovené

podmínky ...............................................................................................611

Kapitola VIII. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ............................ 613

1. Provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti ................................................615

2. Nepředložení zelené karty ..........................................................................617

Kapitola IX. Trestné činy v dopravě ............................................................. 627

1. Podmínky trestní odpovědnosti u trestných činů v dopravě.......................631


XIXObsah

2. Trestné činy proti životu a zdraví spáchané na úseku trestné činnosti

v dopravě ....................................................................................................638

a) Vražda a usmrcení z nedbalosti ..............................................................638

b) Těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví

z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti ............................................642

c) Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku ...........................664

3. Trestné činy proti majetku ..........................................................................671

a) Neoprávněné užívání cizí věci ...............................................................671

b) Pojistný podvod .....................................................................................674

4. Trestné činy obecně nebezpečné ................................................................681

a) Obecné ohrožení a obecné ohrožení z nedbalosti ..................................681

b) Ohrožení pod vlivem návykové látky ....................................................689

c) Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

z nedbalosti ............................................................................................696

5. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ........................................697

Kapitola X. Právní vztahy související s vozidlem a jeho provozováním .....703

1. Vlastnictví vozidla ......................................................................................703

a) Vozidlo ..................................................................................................703

b) Vlastnické a užívací právo k vozidlu .....................................................706

(1) Změna vlastníka a provozovatele vozidla ........................................708

(2) Prokazování vlastnictví vozidla........................................................713

c) Zánik vozidla ..........................................................................................714

2. Podnikatelská činnost v oblasti silniční dopravy .......................................725

a) Provozování opravny silničních vozidel ................................................725

(1) Smlouva o dílo .................................................................................726

b) Poskytování leasingu .............................................................................727

c) Přeprava věcí a osob .............................................................................727

(1) Linková osobní doprava ...................................................................729

(2) Taxislužba .........................................................................................732

(3) Smlouva o přepravě osob a věcí .......................................................733

3. Újma vzniklá v souvislosti s provozem vozidla a její náhrada ..................739

a) Újma z provozu dopravy a dopravních prostředků ................................740

(1) Provoz vozidla ..................................................................................743

(2) Zproštění se povinnosti nahradit újmu .............................................744

(3) Střet provozů ....................................................................................746

b) Újma vzniklá v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích ..747

(1) Újma související se stavem pozemních komunikací ........................748

(2) Újma související s hlukem ...............................................................759

4. Odškodňování újmy vzniklé v souvislosti s provozem vozidla .................779

a) Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla .............................................780

(1) Pojistný vztah, jeho vznik, průběh a zánik .......................................782

(2) Česká kancelář pojistitelů .................................................................794

Věcný rejstřík .................................................................................................... 811
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.