načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Dopisy bratru Patrikovi - otec Jeroným

Dopisy bratru Patrikovi

Elektronická kniha: Dopisy bratru Patrikovi
Autor:

Výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons. Jsou svědectvím o silném lidském vztahu, vykreslují vznešený ideál života s ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TRIÁDA
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 140
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-861-3844-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons. Jsou svědectvím o silném lidském vztahu, vykreslují vznešený ideál života s Bohem a podávají obraz o životě otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vypovídají o jeho věrnosti mnišskému povolání, o příkladné vytrvalosti v modlitbě a o schopnosti citlivě vést k této věrnosti a vytrvalosti i jiné.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Otec Jeroným se narodil 17. července 1907 na ostrově Rhodu. Po smrti matky,

ještě jako malý chlapec, se vrátil s otcem a sourozenci do Švýcarska. Začalcho

dit do školy v Lausanne, vystudoval gymnázium Saint-Michel ve Fribourgu

a později mezinárodní zemědělskou školu v Grangeneuve, kde získal titulze

mědělského inženýra. Ve svých dvaceti jedna letech vstoupil do trapistického

kláštera Sept-Fons ve střední Francii. Stal se chórovým bratrem. Své slavné

sliby složil 6. května 1934 a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. V roce

1938 mu byl svěřen úkol sekretáře kláštera, kterým zůstal po celý život. Ve

stejné době byl pověřen výukou filosofie. Žádná z těchto činností jejneod

vedla od manuální práce. Po dlouhá léta pracoval v klášterním sadu. Své práci

rozuměl a dělal ji rád. V roce 1967 ho nemoc na čas připoutala na lůžko. Už

v roce 1969 se však vrátil ke všem svým zaměstnáním, a především k dlouhým

hodinám modlitby v kostele před Nejsvětější svátostí. Otec Jeroným zemřel

náhle 29. ledna 1985.

Dopisy, jejichž výběr vydáváme, byly adresovány v letech 1971–1984 bratru

Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons. Jsou svědectvím o silném

lidském vztahu, vykreslují vznešený ideál života s Bohem a podávají obraz

o životě otce Jeronýma. Vypovídají o jeho věrnosti mnišskému povolání, opří

kladné vytrvalosti v modlitbě a o schopnosti citlivě vést k této věrnosti avytr

valosti i jiné.Triáda

Edice Delfín

Svazek čtyřicátý první


Otec Jeroným

Dopisy bratru Patrikovi


Otec Jeroným Triáda

Dopisy bratru Patrikovi Praha


Přeložil Oldřich Selucký

© Abbaye de Sept-Fons, 2002

© Triáda, 2002, 2016

Translation © Oldřich Selucký, 2002

ISBN 80-86138-44-5

ISBN (pdf) 978-80-7474-092-3

ISBN (epub) 978-80-7474-093-0

ISBN (mobi) 978-80-7474-094-7

Kniha vyšla v nakladatelství Triáda

zároveň ve francouzském originálu

Père Jérôme – Lettres à frère Patrick

(ISBN 80-86138-45-3)


Bratře,

zítra v pátek budu ve své pracovně mezi devátou a dvanáctou hodinou. Snažte se najít si volnou chvíli a stavte se u mne.

Neztrácejte odvahu!

Br. M.-Jeroným

Synu,

dnes ráno jste byl nucen ztratit hodně času. Abyste mohl ztracené dohnat, neuvidíme se ani dnes, ani zítra, v pondělí.

Váš

br. M.-Jeroným

Bratře Patriku,

dobrý den.

Šťastný den, příteli.

Neztrácejte čas!

Br. M.-Jeroným

Drahý příteli,

budu se snažit, abych se z práce vrátil do 16.30.

Br. M.-Jeroným


Drahý příteli,

můžete-li, přijďte dnes ráno v 8.30.

Br. M.-Jeroným

Příteli,

dnes ráno žádná výuka, budu pracovat.

Br. M.-Jeroným

Příteli,

dnes ráno ne, mám práci, přijďte raději kolem 16.15.

Br. M.-Jeroným


13Předmluva

Zdánlivě jednoduchý život v klášterním prostředí je náročným

uměním, které má svá tajemství, své požadavky, svá úskalí.

Jako každé umění také klášterní život předpokládádlouhodo

bou přípravu a život mnicha často věrně obráží jeho formaci.

„Svěř se vedení zkušeného mnicha,“ zní zlatá maxima staleté

mnišské tradice. Zformulovali – ale především žili – ji užpoušt

ní otcové. Převzali ji svatý Benedikt a otcové z prvních dob

kláštera Cîteaux a pro ty, kteří se chtějí stát mnichy dnes, ne

ztratila nic ze své naléhavosti.

„Vždycky jsem si mohl být jist, že můj učitel vidí dál než já.

Teď jako by se rána často utápěla v mlze a dny se mi zdají

chladné, protože už nemám nikoho, kdo by byl způsobilýpo

ukázat mi na podstatné věci. Otče, miloval jsem Vás. Naučil

jsem se u Vás poslušnosti. Dnes jsem hrdý na to, že jsem Vám

to dokázal říct.“ Tak hovořil otec Jeroným o Dom Godefroidu

Belorgeyovi, opatu v Cîteaux, s nímž se poprvé setkal vSept

-Fons na začátku třicátých let.

1

Rád vzpomínal i na DomJeana

-Baptistu Chautarda, velkého opata v Sept-Fons a významnou

postavu duchovní obnovy ve 20. století, který ho o několik let

dříve přijal do kláštera a dovedl k řeholním slibům. Tito dva

muži stáli u zrodu toho, co bylo otci Jeronýmovi nejdražší, co

se stalo náplní jeho života; navždy jim za to zůstal hluboceza

vázán.

Stejnou vděčnost vyjádřil později také bratr Patrik, mladý

mnich, v dopisu datovaném 11. října 1972: „Dnes je tomuprá

vě rok, co jste souhlasil, že se mi stanete průvodcem na cestě

intelektuálního života, právě tak jako jste o několik měsíců

1

Srov. Umění naslouchat, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995. Vícebiogra

fických údajů o otci Jeronýmovi lze nalézt v knihách: Protože navždy trvá dlouho..., Kostelní

Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1993, a Otec Jeroným, mnich. Částečný portrét, Praha,

Triáda 2003.


14

dříve souhlasil, že povedete můj život duchovní... Prvním

ovocem výchovy a vzdělání, kterých se mi od Vás dostává, je

vysvobození z oné pohodlné průměrnosti, v níž bych zajisté

setrval, kdybych se s Vámi nebyl setkal. Za to jsem Vámnesmírně vděčný, protože takový dar nelze ničím zaplatit.“

Mezi setkáním otce Jeronýma s Dom Belorgeyem a přijetím

tohoto dopisu uplynulo čtyřicet let. Role otce Jeronýma se

změnila, tradiční maxima však zůstala stejná: svěř se vedení

zkušeného mnicha. Dopisy bratru Patrikovi jsou výmluvnou

ilustrací této moudrosti. Přibližují vztah, v němž se zkušenost

a způsobilost šťastně setkaly s důvěrou, odhodláním aučenlivostí – hluboký vztah mistra a žáka.

Dopisy, které otec Jeroným adresoval bratru Patrikovi, pocházejí z doby po II. Vatikánském koncilu. Krize církve vobdobí před tímto koncilem, v jeho průběhu a po jeho skončení se v klášterním prostředí projevovala jako – někdy i zásadní a bezohledné – zpochybnění ideálu kontemplativního života. Sept-Fons se z tohoto bouřlivého období vymanilo až vosmdesátých letech. Bratr Patrik se poprvé setkal s otcem Jeroný mem na jaře 1971, dva roky po svém vstupu do kláštera. Vzhle dem k celkové situaci znamenalo takové setkání jasnou volbu: dát se na stranu otce Jeronýma se rovnalo přijmout jím zastávané hodnoty.

Jeho ideálem bylo spojení s Bohem a modlitba. Věděl, kam míří a Koho následuje. Pomocníky na této cestě mu bylyvýjimečná inteligence a pevný charakter. Dopisy, které následují, možná leckoho zarazí svou intenzitou a vřelostí. Otec Jeroným

15

byl nepochybně člověk citlivý, muž velkého srdce... Právě tak

charakteristická však byla jeho zdráhavost v navazování no

vých vztahů, a co především – vřelost takto navázaných přá

telství byla nesmlouvavě konfrontována s požadavky mniš

ského života. Jediná nevěrnost v těchto podstatných věcech

mohla způsobit, že se odvrátí a nekompromisně – nikoliv bez

bolesti – vztah ukončí. I ta největší náklonnost tak vždy šla

ruku v ruce s překvapivou nezávislostí.

Otec Jeroným zemřel v roce 1985. Pět let před jeho smrtí byl

bratr Patrik zvolen opatem svého kláštera. Jako adresát těchto

dopisů si přeje, aby vyšly bez odpovědí, kromě těch, které otec

Jeroným v některém ze svých dopisů sám citoval – tyto části

textu jsou vytištěny kurzívou. Rozhodli jsme se vydat knihu

v českém překladu a u českého nakladatele jako slavnostní tisk

u příležitosti otevření kláštera Matky Boží v Novém D voře –

v plzeňské diecézi –, který je filiálním domem opatství Sept

-Fons. Základy nového kláštera jako by sahaly až k těmtodo

pisům, k tomuto silnému vztahu, který umožnil předat tolik

vzácných věcí.

Bratr M.-Mikuláš

20. srpna 2002,

příchod mnichů

na Nový D vůr

28. března 1971

2

Otče,

rád bych s Vámi mluvil.

Můžete mne přijmout?

Děkuji.

Br. Patrik

Ve čtvrt na čtyři

nebo po nešporách.

Předtím, během

i potom – buďte klidný.

Br. M.-Jeroným

2

První lístek; otázka i odpověď jsou napsány na jednom útržku papíru. Otec Jeroným už od

prvého setkání, které následovalo, souhlasil s tím, že se bude starat o duchovní život bratra

Patrika, jejich vztah se nicméně rodil pomalu. Důvody počátečního odstupu byla povaha otce

Jeronýma a bouřlivá dobová situace. Otec Jeroným ovšem věděl, jaký význam mohou mít pro

budoucnost zdánlivě nepatrná gesta – společně s malým lístkem z 28. března 1971 někdo

vstoupil do jeho života. Zpočátku přijímal bratra Patrika jen ke zpovědi, častější setkání však

na sebe nedala dlouho čekat; v říjnu mu začal pravidelně přednášet filosofii.


18

Sept-Fons

1. ledna 1972

3

Drahý bratře Patriku a stále více synu,

dnes, prvého ledna 1972, skládáte sliby podle Řehole svatého Benedikta v komunitě Sept-Fons. Přeji Vám, aby to bylšťastný den; aby i následující dny byly šťastné; aby všechny Vaše dny byly šťastné.

Podpisem stvrzujete svůj závazek vůči Bohu. A Bůh sezavazuje vůči Vám. Jeho podpisem je mnišský hábit, který nosíte. Od nynějška bude vše, co přibližuje k Bohu, Vaším řemeslem, oblastí Vaší kompetence. A Bůh se zavazuje, že Vás povede tak, aby se jména, která jsou Vaší chloubou, pozvolna stala skutečností – totiž mnich, muž kontemplace a přítel Boží.

Bůh Vám nabízí věci, jejichž cena je nesmírná, jejichž důsledky jsou nedozírné! Ano, myslím to naprosto vážně, Bůh Vám nabízí vše. Na Vaší odpovědi bude záviset, zda se Vám a mnohým jiným dostane nesčetných a velkých dober!Rozehrej te tedy svou partii naplno a s odvahou, to je jediné, co Vám mohu říci. Ale rozumějte mi dobře: vybízím Vás k odvaze,neslibuji život na sametových kobercích. Navíc se Vaše statečnost bude muset podobat spíše stálému proudu řeky nežobčasné průtrži mračen. Úspěch v řeholním životě nemá totiž nic společného se světským úspěchem. Neztrácejte čas; nepromarněte žádnou příležitost;neopouštějte dobytá území. Každý den ať je krokem kupředu – k Bohu 3

První dlouhý dopis poslal otec Jeroným bratru Patrikovi u příležitosti jeho časných slibů (ty

mnich skládá po dvou letech noviciátu a zavazuje se jimi žít tři roky podle Řehole svatého

Benedikta ve své komunitě). Korespondence se stane častější až po roce 1974, kdy bude bratr

Patrik kvůli studiím mimo klášter.


19

a pro Boha. Naděje na Boží přátelství Vás bude stále víc a víc

přitahovat.

Nebuďte netrpělivý v prvních zkouškách. Každá zkouška Vás staví do situace, v níž Vás Váš postoj zároveň odhalí akomromituje. Prohlašujete, že jste zvolil TOTO? Nuže, opusťte TO DRUHÉ... Až poměrně dobře obstojíte v několika zkouškách, přijdou další a bude jich víc, budou však příznivýmznamením, zkrátí Vám cestu, umožní uzrát plodům. Skládáte sliby v komunitě v Sept-Fons, žijící stylem roku 1972 a konce století. Tato okolnost má Bohem chtěný význam. Milujte proto svou komunitu. Všech jejích členů si můžetevážit a jste dlužníkem každého z nich. Není pochyb o tom, že zde existují nedostatky; jsou ostatně tak viditelné, že k jejich odhalení není třeba zvláštního nadání. A přece je tatokomunita mateřským lůnem, ve kterém najdete – a mimo něž byste už nenašel – nutné podmínky k uskutečnění svého povolání. Nikde jinde by Vám život s Bohem nepřinášel tolik radosti. Budete šťastný, protože Váš život bude přinášet užitek a bude ho přinášet v plnosti. – Lékař ví, že je užitečný, protože pomáhá od tělesné bolesti a zachraňuje životy. Muž modlitby ví, že je užitečný, protože skrze své spojení s Kristem pomáhá putujícím k dosažení jejich životního cíle a přispívá k věčné spáse mnoha lidí.

Diecézní kněží stále ještě hledají spiritualitu, která by jenaSept-Fons

1. ledna 1972


20

učila sjednocení s Bohem skrze svou službu věřícím. Pro mnicha

je problém už dávno vyřešen – a nikoliv na úkor jednoty jeho

života. Svou pomoc církvi a lidem uskutečňuje skrze své intimní spojení s Bohem. Ostatně zdá se, že i náš Pán se během

svého pozemského života pokaždé, když mu to okolnostidovolily, ze všeho nejraději obracel v modlitbě ke svému Otci –

a to bude Vaše činnost ve prospěch druhých lidí.

Lidé mají totiž jen jedinou naději na štěstí – spásu v Ježíši Kristu. Aby se však této spásy dostalo co největšímu počtu, musí zde být skupina těch, kteří se za druhé modlí. Síla přímluvné modlitby je ale přímo úměrná síle přátelství, které pojí přímluvce se Spasitelem.

Představte si, že každý Váš modlitbou naplněný den začnete slovy: „Otče, vím, že mě vždycky vyslyšíš...“ (Jan 11,42). Nebu dete pak pro druhé apoštolem a bratrem, který vpravdě pomáhá?

Přitom Vás tato činnost, vykonávaná zástupně za jiné lidi, nijak nebude odvádět od Vašeho nejhlubšího úsilí a hledání. Řemeslo, kterému se chcete vyučit a které chcete dělat, jepřece jenom jedno. Část svého času musíte věnovat intelektuální práci. Vzhledem k ní bych si přál, aby se Vám dostalo zvláštního daru, totiž schopnosti zaplašit to, čemu naši předchůdci říkali „plané otázky“ – a to jakmile se ukáží na obzoru.

Víte sám, že naše století se honosí stavbou zvláštníhosupermarketu, velkého tržiště myšlenek. Teologické oddělení patří k těm nejlépe zásobeným – levné zboží doslova mizí před očima. Takové myšlenky Vás však nikdy nepřivedou k lepšímu pochopení Vaší víry ani Vašeho řeholního ideálu. Právě naopak!

Nuže, neztrácejte čas zbytečným přecházením mezi regály. I kdyby Vám měli zboží nabízet zdarma.

Zmatené myšlení je zhoubný mor pro život z teologální víry.

4

Vždyť víra vyžaduje, abychom byli pevní a statečně se mnoha

věcí zřekli.

Zachovejte si vždy svůj vlastní názor. Jestliže někteří lidé chtějí ztrácet čas zkoušením nových doktrín, pokud jde o Vás – nebuďte naivní, nestaňte se pokusným králíkem! Jednoho dne – a ten den se blíží –, až se budete modlit předPánem přítomným ve svatostánku, řeknete mu a bude to pravda: „Jsem tvým mnichem.“ Vyjádříte tím hluboký vzájemný vztah – náklonnost srdce i mysli. Přál bych Vám, abyste později mohl dodat: „Jsem tvým knězem.“ Přátelské pouto se tím posílí.

Bývaly doby, kdy „jméno cisterciácký mnich bylo synonymem ryzí adorace, kontemplativní modlitby“ (Thomas Mer ton, K pra menům mlčení, Desclée de Brouwer 1952, s. 281). Ty doby se mohou a musí vrátit. Nic a nikdo Vám nebrání v uskutečnění této šťastné definice v prvé řadě ve Vašem srdci, ve Va šem životě.

Svěřte se – jako já Vás svěřuji – Panně Marii, Boží Matce, té, která je naší Matkou. Každé milosti, v niž doufáte, se Vám tak dostane ve slíbený čas. Absolutní důvěru! 4

Víra jakožto nadpřirozená ctnost, jejímž původcem a jediným předmětem je Bůh.


22

Budete-li mít opravdu synovskou důvěru, milosti, po nichž

nejvíc toužíte, přijdou dokonce dříve, mnohem dříve, než bylo

slíbeno...

Prožívám s Vámi Vaši radost. Můžete si být jist, že zůstáváte

v mém srdci. Modlím se za Vás.

Br. M.-Jeroným

„Řeholníkův život bude zcela podřízen službě, pro niž byl jeho institut

v církvi ustanoven. Musí být tedy této služby schopen a dělat ji rád.

Nestačí však uvažovat o jeho schopnostech pouze s ohledem na jejichvyužití, stejně jako výraz ‚dělat rád‘ nepoukazuje na ledajaké povrchnízalíbení. Problém je hlubší. Je třeba se ptát, zda výkon daných činností

umožní člověku růst, zda vnese řád do jeho života – zda existuje naděje,

že věrnost povolání bude nejvyšším a nejplnějším dílem svobody. Život

každé řeholní rodiny je prodchnut jistou principalis intentio, je zaměřen

na jistý úkol církve, pro nějž byla tato řeholní rodina ustavena společným Božím povoláním. Toto zaměření musí řídit, dynamizovat aintegrovat všechny osobní sklony. Takto orientovaná životní dynamika, na

níž mají všichni řeholníci účast, působí, že hodnota jejich života roste.

Věrnost řeholníka svému povolání nebude problémem ve chvíli, kdy

účast na zaměření jeho řeholní rodiny se stane jeho vlastnímdominantním zaměřením, principem vlastního růstu.“

P. Pie Raymond Régamey, O. P.,

Duchovní portrét křesťana,

Cerf 1963, s. 321.

5

5

Na závěr svých dopisů otec Jeroným často opisoval texty, které vybíral ze svých výpisků z četby

a jimiž chtěl obohatit adresáta.


23

Romont

6

, 6. března 1972

Drahý bratře Patriku,

Váš dopis

7

na mne hluboce zapůsobil. Chtěl jsem Vámnasat jako první, abych Vám zopakoval své rozhodnutí pomáhat

Vám podle svých nejlepších sil. Ostatně jsem velmi rád, že se

Vám mohu věnovat. Někdy se divím, že to nevzdáte! Dnes

i zítra Pán hledá a bude hledat vytrvalé a způsobilé služebníky,

jejichž myšlení bude jasné a pevné. Budete jedním z nich.Promiňte mi, jestliže se některé věci odehrávají i na citové rovině –

vždyť jsou to tak důležité, tak závažné, tak vzácné věci, třičtvrtiny mého i Vašeho života. – Ano, první strofu invitatoria před

Vámi nikdy nezpívám... Ale to neznamená, že bych Vásodmítal! Ani zdaleka! Copak jsem jisté „ano“ neřekl jen proto, že

jsem k němu cítil pokyn od Pána? Na můj vztah k Vám se tedy

můžete spolehnout; už teď je hluboký a silný; věrný je a bude.

Cesta probíhá podle plánu. Myslím na návrat. Mezi důvody, proč se na něj těším, je i setkání s Vámi.

Ať Vás chrání náš božský Mistr a Pán.

Jako na drahého bratra na Vás vzpomíná

br. M.-Jeroným

6

Otec Jeroným trávil každoročně několik dní v opatství Fille-Dieu, v němž působil jako

kaplan na začátku druhé světové války, kdy se musel vrátit do rodné země.

Text je napsán na rubu pohlednice s leteckým pohledem na Romont, malé město vefrancouzském Švýcarsku; klášter se nachází v jeho blízkosti. Ve městě bydlela se svou rodinou sestra

otce Jeronýma.

7

Dlouhý dopis rekapitulující „první společný rok“; v následujících letech se takové shrnutí

událostí stane nepsaným pravidlem.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist