načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Doba Ježíše Nazaretského, 2. vydání – Mireia Ryšková

Doba Ježíše Nazaretského, 2. vydání
-7%
sleva

Kniha: Doba Ježíše Nazaretského, 2. vydání
Autor: Mireia Ryšková

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  370 Kč 344
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3% 95%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 538
Rozměr: 148x210
Úprava: genealogické tabulky
Vydání: Druhé, opravené a rozšířené vydání
Skupina třídění: Dějiny křesťanské církve
Jazyk: česky
Datum vydání: 31.07.2019
ISBN: 978-80-246-3532-3
EAN: 9788024635323
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i širší pohled na předchozí a následné dění. V pěti rozsáhlých částech může čtenář sledovat události a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, k jakým změnám a nábožensko-společenským proměnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Dobře známé antické dějiny kniha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy málo známého proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní historické zkušenosti. (historicko-teologický úvod do Nového zákona)

Předmětná hesla
Ježíš Kristus
Bible. Nový zákon
Judaismus – 4. století př. Kr.-2. století po Kr.
Římská antická civilizace – 4. století př. Kr.-2. století po Kr.
Život Ježíše Krista
Biblické postavy – 1. století
Biblické události – 1. století
Rané křesťanství – 1. století
Prvotní církev – 1. století
Křesťanství a společnost – 1.-2. století
Historiografie – 1.-2. století
Palestina – společenské poměry – 4. století př. Kr.-2. století po Kr.
PalestinaNáboženské poměry – 4. století př. Kr.-2. století po Kr.
Kniha je zařazena v kategoriích
Mireia Ryšková - další tituly autora:
Pavel z Tarsu a jeho svět Pavel z Tarsu a jeho svět
Druhý list Tesalonickým -- Český ekumenický komentář k Novému zákonu Druhý list Tesalonickým
První list Tesalonickým První list Tesalonickým
Seeking Gods Face Seeking Gods Face
List Koloským -- Český ekumenický komentář k Novému zákonu List Koloským
 (e-book)
Pavel z Tarsu a jeho svět Pavel z Tarsu a jeho svět
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

1. HISTORICKÉ POZADÍ NOVOZÁKONNÍ DOBY /15

Od Alexandra Velikého po Herodovce (333-40 pŕ. n. L) /15

Palestina v době Heroda Velikého a jeho synů (40/37 př. n. 1. - 39 n. L) /26

Herodes Veliký (37-4 př. n. L) /26

Tzv. Quiriniův census /30

Herodovi nástupci /34

Archelaos (4 př. n. 1. - 6 n. L) /35

Antipas (4 př. n. 1. - 39 n. 1.) /35

Filip (4 př. n. 1. - 34 n. L) /36

Judsko/Palestina v době římských prokurátorů a posledních Herodovců

(6 n. 1. - 66 n. 1.) /37

Judsko a Samařsko do správy Pontia Piláta /37

Pontius Pilatus /38

Agrippa L (37; 39/40-44) /39

Do židovské války /40

Židovská válka a poslední zbytky židovské samostatnosti (66-135 n. 1.) /43

Diaspora /46

Diasporní židovstvo /47

Proselyté /51

Bohabojní/bojící se Boha /52

Vzdálenější přívrženci /52

Filó/Filón Alexandrijský (25 př. n. 1. - 50 n. 1.) /53

Dílo teologické /53

Dílo filosoficko-teologické /55

Dílo historicko-politické /58

Chrám, synagoga, Zákon v době Ježíšově /59

Náboženský, správní a ekonomický význam Chrámu /59

Chrámový provoz /60

Velerada /61

Synagogy /61


Galilea: přírodní, sociálně-ekonomické a náboženské podmínky /192

Nazaret kontra Betlém? /195

Kafarnaum - hlavní místo Ježíšovy činnosti /197

Ježíšova rodina /198

Exkurz - Ježíšova rodina a jeho bratři a sestry /201

Ježíšovi učedníci /203

Ježíš a ženy /207

Jeruzalém a pašijové události /209

Ježíš a jeho životní data - relativní chronologie /210

Ježíš a Jan Křtitel /214

Jan Křtitel a jeho hlásání /214

Životopisné údaje /214

Janovo hlásání /215

Adresáti /218

Jan a Kumrán /219

Janův křest /219

Ježíšův křest v Jordáně /221

Ježíšova nauka ve vztahu к nauce Jana Křtitele /222

Ježíšova veřejná činnost /224

Ježíšovy etické postoje a nauka /225

Ježíšova etika v kontextu židovské etiky /225

Etika podle Tóry /226

Zpřísnění norem /227

Uvolnění norem /228

Ježíšova etika mezi mudroslovnou tradicí a eschatologickým nárokem /229

Společenství s hříšníky a lidmi na okraji společnosti /232

Eschatologie /233

Boží království a jeho blízkost /233

Soud /234

Mesiánské tituly a jejich používání Ježíšem samým /235

Mesiáš (Christos) /235

Syn Boží /236

Syn člověka /237

Ježíšovy mocné činy a zázraky /237

Ježíšova slova /239

Abba jako výraz zvláštního vztahu к Bohu-Otci, Ježíšova synovství /241

Otčenáš /242

Ježíšovo sebepochopení /250

Mocné skutky, znamení a prorocká gesta jako výraz Ježíšovy moci,

autority, sebepochopení /251


Charisma - povolání к následování /252

Ježíšovo vědomí násilné smrti jako vykupujícího aktu /253

Přijetí smrti a víra ve vzkříšení /256

Poslední večeře /257

Tradice Ježíšových slov při Poslední večeři - slova ustanovení /258

Původní podoba slov /263

Mk 14, 22- 25 /264

Mt 26, 26- 28 /266

L 22,14-20 /267

1 К 11,23-26 /268

Zmrtvýchvstání /270

4. PROCES VZNIKU NOVÉHO ZÁKONA /272

Fáze vzniku Nového zákona - písemné fixace tradice /275

Nejstarší podoby reflexe víry a „literární žánry“ /279

Mesiánské tituly - tzv. výsostné tituly /279

Mesiáš /280

Syn Boží /282

Pán /283

Syn člověka /284

Spasitel /289

Syn Davidův /289

Formule víry /290

Formule víry v 1 К 15,3-8 /292

Ř l,3n - tzv. formule Syna /295

Christologické hymny /295

Fp 2,6-11 /296

Ко 1,15-20 /296

J 1,1-18 /298

1 Tm 3,16/302

Žd 1,3-4 /302

Vznik evangelií /303

Předevangelní tradice /303

Vyprávění/Příběhy /304

Řeči/Výroky /342

Smíšené/přechodné formy /344

Pramen Q /344

Evangelium jako literární žánr /346

Synoptický problém - vznik synoptických evangelií /348


5. ŠÍRENÍ KŘESŤANSTVÍ NA ZÁPAD A VZNIK CÍRKEVNÍCH OBCÍ

V 1. STOLETÍ N. L. /352

Počátky církve /354

Palestina a Jeruzalém /356

Křesťanství mimo Palestinu - sever, severozápad, severovýchod /360

Šíření křesťanství na západ do Evropy, Pavlova misie /362

Pavlův přínos pro konstituování křesťanství /363

Šíření křesťanství na jih /371

Rozchod s židovstvím /371

Rozmanitost křesťanství a vznik prvních herezí /374

Jednotlivé skupiny rané církve /375

Judaizující židokřesťané v Jeruzalémě a Judsku /376

Helénistické židokřesťanství /380

Pohanokřesťané - antiochijská obec a další obce v pohanském prostředí /384

Korintští libertinisté a korintská obec /389

Sociální pozadí korintské obce (pavlovských obcí) /392

Putující kazatelé, misionáři - misie /393

Sociální zakotvení putujících charizmatiků /397

Nenastalá parúzie a apokalyptika /399

Očekávání brzkého příchodu Páně a problém nenastalé parúzie /399

Role apokalyptiky, apokalyptických představ v křesťanství /400

Čas církve /401

Přechod od putujících misionářů a kazatelů к usedlým místním obcím /401

(Od „bezdomovce“ Ježíše přes putující misionáře, neúnavného cestovatele

Pavla ke strukturovaným obcím s místním vedením) /401

Dvanáct /401

Vznik úřadů /402

Starší /403

Proroci, učitelé a apoštolově /405

Biskupové - episkopoi a jáhni - diakonoi /408

Církevní obec a postavení žen a otroků v ní /413

Domácí církev /413

Role ženy v prvotní církvi /413

Otroctví v prvotní církvi doby Pavlovy /421

Janovské obce a jejich splynutí s tzv. velkou, petrovskou církví /423

Rozchod se Židy /424

Vznik a původ obce /424

Konkurence s hnutím Jana Křtitele /425

Vliv gnóze a rozpad obce na dvě části /426

Obec bez „hierarchického zřízení“ /427

Problém gnóze /430


Základní nauka /430

Základní rysy gnóze /432

Hlavní představitelé a zdroje /433

Nejstarší mimobiblická svědectví o Kristu a křesťanech /434

Josephus Flavius - Židovské starožitnosti /434

Židovské prameny - Talmud /437

Syrský pramen - dopis syrského stoika Mary bar Sarapiona /438

Římské prameny /439

Plinius Mladší (61/62-113, možná až kolem 120) - dopis císaři Trajánovi /439

Tacitus (55/56 - kolem 120) - Anály /442

Suetonius (70 - kolem 130) - Životopisy dvanácti císařů /443

Hadrián (76-138) /444

Thallus /445

Křesťané ve společnosti na konci prvního století /447

Sociální situace a integrace do společnosti /449

Vnitřní problémy obcí s „heretickými“ názory a skupinami

a ochabováním víry /452

Sk 20,29-35 /452

Tt 1,10-16 a 3,9nn. /453

1 Tm 1,3-11 /454

1J 2,18-26 /455

2J7-11 /455

Ju 4.8.16-19/455

2 Pt 2,1-3.18-2 /456

Zj 2,4n.; 3,lb-3.15-17 /457

Postavení křesťanů ve vztahu к Židům a „pronásledování ze strany Židů /458

Diasporní židovstvo a křesťanské obce /463

Zjevení Janovo 2,9.13; 3,9 /466

Pronásledování ze strany pohanů/římských úřadů /468

Pronásledování apoštolů a misionářů /469

Claudiův edikt /470

Pronásledování za Nerona /471

Pronásledování po roce 70 /472

Domicián (81-96) /474

Žd 3,12n.; 6,4-6; 10,26-39 /476

1 Pt 2,11-17; 3,13-17; 4,2-4.12-15 /478

2 Те 1,4-10 /481

Zj 20,4 /482

Situace na přelomu 1. a 2. století za císařů Trajána (98-117)

a Hadriána (117-138) /482

Shrnutí /483


ZÁVĚREM /488

PŘÍLOHY /490

Přehled římských císařů do r. 138 n. 1. /490

Rodokmen Herodovců /491

Herodovci uvedení v Novém zákoně /492

Rodokmen Hasmoneovců /494

Makabejští - Hasmoneovci /495

Biblické zkratky /496

Zkratky a vysvětlivky /499

Redakční poznámka /501

Bibliografie /502

Rejstřík biblických míst /517
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.