načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku -- Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418) – Přemysl Bar

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku -- Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)
-11%
sleva

Elektronická kniha: Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku
Autor: Přemysl Bar
Podnázev: Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)

V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený doktrinální proces tvořily právní rámec kostnického procesu. Propagandistické akce ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  306 Kč 272
+
-
9,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Masarykova univerzita
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 328
Rozměr: 23 cm
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Dějiny Evropy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-210-8870-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený doktrinální proces tvořily právní rámec kostnického procesu. Propagandistické akce polsko-litevské delegace se soustřeďovaly kolem otázky, která koncepce christianizace východní Evropy je úspěšnější.

Popis nakladatele

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený doktrinální proces tvořily právní rámec kostnického procesu. Propagandistické akce polsko-litevské delegace se soustřeďovaly kolem otázky, která koncepce christianizace východní Evropy je úspěšnější. Důležitou součástí publikace je obšírný katalog různorodých textů (traktáty, polemiky, žalobní články, kázání a letáky) vzniklých v souvislosti s tímto sporem během koncilu.

(Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414-1418))
Předmětná hesla
Jeruzalémští bratři
Katolická církev. Kostnický koncil (1414-1418)
DiplomaciePolsko – 15. století
DiplomaciePrusko – 15. století
DiplomacieEvropa – 15. století
Právo obecněEvropa – 15. století
PropagandaEvropa – 15. století
EvropaDějiny – 15. století
Zařazeno v kategoriích
Přemysl Bar - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku

Přemysl Bar

FILOZOFICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA

#477

#477

Přemysl Bar (1979)

V letech 1998–2003 studoval historii

a pomocné vědy historické na Filozofi cké

fakultě Masarykovy univerzity, kde

také v roce 2011 obhájil disertační

práci na téma Monarchie slezských

Jindřichů (1201–1290). Od roku 2011

působí v brněnské pobočce Regest

Imperii, kde se podílí na zpracování

regestů listin a listů císaře Zikmunda

Lucemburského. V minulých letech

pracoval jako výzkumný pracovník

na Ústavu pro studium středověku

Rakouské akademie věd. Je odborným

pracovníkem Ústavu pomocných věd

historických a archivnictví Filozofi cké

fakulty Masarykovy univerzity a věnuje

se dějinám diplomacie a středovýchodní

Evropy (Řád německých rytířů v Prusích,

Polsko-litevská unie) ve vrcholném

a pozdním středověku.

Monografi e představuje první komplexní

pojednání o sporu mezi Řádem

německých rytířů v Prusích a Polsko

-litevskou unií na kostnickém koncilu

(1414–1418), který je analyzován ze

tří navzájem se prolínajících hledisek,

diplomacie, práva a propagandy.

V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva

a komunikace mezi nimi a rozhodovacími

centry. Jednání o prodloužení příměří,

arbitráži a nedokončený doktrinální proces

tvořily právní rámec kostnického procesu.

Propagandistické akce polsko-litevské

delegace se soustřeďovaly kolem otázky,

která koncepce christianizace východní

Evropy je úspěšnější. Důležitou součástí

publikace je obšírný katalog různorodých

textů (traktáty, polemiky, žalobní články,

kázání a letáky) vzniklých v souvislosti

s tímto sporem během koncilu.

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověkuPolsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)

Diplomacie, právo a propaganda

v pozdním středověku

Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů

na kostnickém koncilu (1414–1418)

Přemysl Bar


OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE

UNIVERSITATIS MASARYKIANAE

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY

MASARYKOVY UNIVERZITY

#477FILOZOFICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA

BRNO 2017

#477

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418) Přemysl Bar

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Bar, Přemysl

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů

na kostnickém koncilu (1414-1418) / Přemysl Bar. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masary

kova univerzita, 2017. -- 328 stran. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 477)

Anglické resumé

ISBN 978-80-210-8870-2

327 * 341.7 * 34 * 323.23 * 94(4) * (438) * (434.2) * (048.8)

- Jeruzalémští bratři

- Katolická církev. Kostnický koncil (1414-1418)

- diplomacie -- Polsko -- 15. století

- diplomacie -- Prusko -- 15. století

- diplomacie -- Evropa -- 15. století

- právo -- Evropa -- 15. století

- propaganda -- Evropa -- 15. století

- Evropa -- dějiny -- 15. století

- monografie

94(4) - Dějiny Evropy [8]

Recenzovali: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita)

dr hab. Adam Szweda, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Monografie vznikla v rámci projektu P26524-G18 „Suche nach Machtausgleich: Sigismunds

Politik 1414–1418,“ financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání

(FWF).

Vyobrazení na první straně obálky: transport zubra, kterého král Vladislav II. Jagello daro

val králi Zikmundovi Lucemburskému, z iluminované Richentalovy kroniky o kostnickém

koncilu (rukopis z let 1470–1480; NK ČR, sign. VII A 18, fol. 14v).

© 2017 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-210-8870-2

ISBN 978-80-210-8871-9 (online : pdf)

ISSN 1211–3034

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8871-2017

Obsah

PŘEDMLUVA ........................................................7

ÚVOD ..............................................................9

Stav bádání ........................................................9

Otázky ...........................................................21

Prameny ..........................................................25

DIPLOMACIE .......................................................29

Pozdněstředověká diplomacie ........................................29

Řádová a polsko-litevská diplomacie a poselstva ........................31

Písemnosti diplomacie ..............................................38

Poselstva velmistra a řádu ...........................................42

Jan z Wallenrode ................................................52

Petr Wormditt ..................................................57

Jan Abezier ....................................................61

Kašpar Schuwenpflug ............................................65

Jindřich Holt ...................................................71

Podporovatelé, sympatizanti a právní experti ........................73

Poselstva polského krále a litevského velkoknížete ......................81

Mikuláš Trąba ..................................................88

Ondřej Łaskarzyc ...............................................92

Jakub z Kurdwanowa ............................................99

Pavel Włodkowic ..............................................102

Dva polští rytíři – Jan z Tuliszkowa a Záviš Černý z Garbowa .........109

Podporovatelé, sympatizanti a právní experti ....................... 115

Dary od poselstva ................................................. 118

Ubytování a finanční náklady poselstev ...............................121

Komunikace mezi poselstvy a rozhodovacími centry ................... 131

PRÁVO ...........................................................140

Arbitráž do kostnického koncilu .................................... 141

Brodnické příměří a jeho prodloužení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Osoba arbitra, formy arbitráže a alternativní návrhy ...................156

Předmět sporu ...................................................173

PROPAGANDA .....................................................182

Kázání ..........................................................184

Šíření pomluv a letáková kampaň ...................................188

Spor o christianizaci Žmudi ........................................194

Reductio Graecorum ................................................209

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ............................................ 216

PŘÍLOHA: SOUPIS TEXTŮ .........................................221

Významnější rukopisy .............................................222

Kvestie, traktáty, dobrozdání, polemiky ..............................225

Žaloby a žalobní články (articuli, propositiones) .........................240

Návrhy řešení sporu (oblationes) .....................................269

Promluvy a kázání (orationes, sermones) ...............................274

Polské a řádové letáky .............................................282

SUMMARY ........................................................288

SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY ................................293

Seznam použitých archivních fondů .................................293

Digitální kopie rukopisů ...........................................294

Seznam vydaných pramenů ........................................294

Seznam literatury .................................................298

Zkratky .......................................................... 316

JMENNÝ A MÍSTNÍ REJSTŘÍK ...................................... 319


7

PŘEDMLUVA Předkládaná publikace je výsledkem několikaletého výzkumu, který mi byl umožněn v letech 2014–2017 díky účasti na projektu P26524-G18 Suche nach Machtausgleich: Sigismunds Politik 1414–1418, financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung). Projekt byl řešen na Institutu pro výzkum středověku na Rakouské akademii věd (Institut für Mittelalterforschung ÖAW). Projektový tým měl za úkol zmapovat vybrané aspekty vlády Zikmunda Lucemburského během kostnického koncilu, přičemž na mých bedrech ležela zodpovědnost za modul „Der Streit zwischen dem Deutschen Orden und Polen vor König Sigismund und dem Konstanzer Konzil (1414–1418)“, který měl objasnit roli Zikmunda Lucemburského ve sporu mezi Řádem německých rytířů a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu.

Během zpracovávání příslušných pramenů a vědecké literatury k připravované studii na toto téma

1

ve mně postupně dozrávalo přesvědčení, že nové pojednání

si žádá celý prusko-polský proces na koncilu, nikoli jen jeho určitá část. V historickém bádání jsou totiž stále zdůrazňovány jen vybrané aspekty sporu, aniž by se někdo pokusil o komplexnější pohled. Přitom zmiňovaný konflikt nabízí jedinečnou možnost promyslet obecnější otázky diplomacie, práva a propagandy v pozdním středověku.

Práce by nevznikla bez všestranné podpory mnoha lidí, především vedoucího projektu Dr. Karla Hruzy, MAS, a ostatních členů projektového týmu, za což jim patří můj upřímný dík. Děkuji oběma recenzentům, prof. Liboru Janovi a prof. Adamu Szwedovi, kteří pečlivě přečetli celý rukopis a jejichž věcné 1 Bar, Přemysl: A Tortuous Path to Reconciliation and Justice: Sigismund of Luxembourg as Arbiter in the Dispute between the Teutonic Knights and Poland (1412–1420). ZfO 66, 2017, s. 3–40. P edmluva připomínky přispěly k odstranění některých nedostatků. Za jazykovou a stylistickou úpravu textu vděčím Mgr. Janu Heczkovi, Ph.D. Jako autor však přebírám výlučnou zodpovědnost za všechny jazykové a obsahové nedostatky publikace.

Polským kolegům prof. Jarosławu Nikodemovi a dr. Krzysztofu Kwiatkowskému srdečně děkuji za ochotu konzultovat se mnou otázky o řádové a polsko-litevské politice. S povděkem jsem přijímal zasvěcené poznámky Mgr. Petra Elbla, Ph.D., k Zikmundově politice a některým dalším otázkám. Za kolaci edice polských a řádových letáků z vídeňského rukopisu vřele děkuji Mag. Alexandře Kaar, Ph.D. Ačkoliv jsem osobně podnikl několik badatelských cest po archivech a knihovnách v Berlíně, Krakově, Wrocławi a Vídni, přesto jsem v poslední fázi dokončování rukopisu velmi ocenil vstřícnost Petry Heinicker, M.A. a dr. Sergeje Polechova, kteří mi pomohli zjistit informace k jinak nedostupným archiváliím v Berlíně a Moskvě.

Největší dík nakonec náleží Bohu, který mi dává život a naplňuje ho vším potřebným. Mezi jeho nejcennější dary patří má rodina, která mi vždy byla a je pevnou oporou. Knihu věnuji své ženě Olince a synům Kryštofovi a Ondrovi.

9

ÚVOD

Stav bádání

Trvale napjaté vztahy mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Livonsku na jed

né straně a Polskem a Litvou, resp. Polsko-litevskou unií na straně druhé se již

od doby středověkého dějepisectví staly pevnou součástí historické paměti zejmé

na Němců, Poláků, ale také několika východoslovanských a pobaltských národů,

přestože konstruování přímé kontinuity mezi německo-polským antagonizmem

19. století a spory mezi řádovým státem a Polským královstvím ve 14. a 15. století

je očividným anachronizmem.

V německém i polském dějepisectví a historickém myšlení se fenomén řádo

vého státu (Ordensstaat) v Prusích

2

stal národní ideologií, jež v každém z obou

případů vyrůstala pokaždé z rozdílných příčin.

3

Až do počátku 19. století byla

2 Jsem si vědom problematičnosti označovat řádem ovládané území v Prusích, Pomoří a v Livon

sku novověkým termínem „stát“, přesto tento termín v německé a polské historiografii zdomácněl:

Ordensstaat, resp. państwo krzyżackie. Srov. např. HuBatscH, Walther: Die Staatsbildung des Deutschen

Ordens. In: Preussenland und Deutsche Orden. Festschrift für Kurt Forstreuter zur Vollendung seines

60. Lebensjahres dargebracht von seinen Freunden. Würzburg 1958 (Ostdeutsche Beiträge aus dem

Göttinger Arbeitskreis 9), s. 127–152, který tendenci ke „státotvornosti“ řádu spatřoval už v jeho po

čátcích, přičemž Prusy byly jejím nejzdařilejším projevem. Stejně tak označení „Řád německých rytířů“

vyskytující se dále v textu není ve skutečnosti oficiálním názvem, avšak odpovídá termínu, který je

všeobecně užíván v německé a polské odborné literatuře: „der Deutsche Orden“, resp. „Zakon Krzy

żacki“. V latinských středověkých pramenech lze najít různé varianty následujícího názvu: Ordo fratrum

hospitalis Sancte Marie domus Theutonicorum in Jerusalem (Řád bratří špitálu nejsvětější Panny Marie

domu německého v Jeruzalémě).

3 Ideologické využití a zneužití řádového státu v německém historickém myšlení zkoumal Wipper

mann, Wolfgang: Der Ordensstaat als Ideologie. Das Bild des Deutschen Ordens in der deutschen Geschichts

schreibung und Publizistik. Berlin 1979, který na s. 337–369 (8. kapitola) pojednává rovněž o významu Úvod německá protestantská historiografie sice kritická vůči ozbrojenému boji Řádu německých rytířů proti pohanům a potlačování svobod pruských stavů, současně ale oceňovala jeho kulturní a civilizační vliv v Prusích. Velký vliv na pojetí dějinné role řádu měly politicko-společenské a demografické změny ve východoněmeckých provinciích během 19. a na počátku 20. století,

4

které vyvolaly mezi německým

obyvatelstvem šíření obranných postojů vůči emancipujícímu se polskému etniku. Tyto postoje byly analogicky srovnávány s bojem Řádu německých rytířů o vlastní existenci v 15. století, jenž byl chápan jako výlučný zástupce německé šlechty a jehož christianizační misie byla ahistoricky ztotožňována s šířením němectví coby vyspělejší civilizace ve východní Evropě.

5

Podobně na polské straně byl pohled do minulosti silně ovlivněn vzmáhajícím se německým nacionalizmem zejména po založení německého státu v roce 1871 a s tím spojeným politickým a náboženským útlakem polské menšiny, jež usilovala o znovuobnovení vlastního státu. Negativní hodnocení role řádu v dějinách vlastního národa bylo však v polské historiografii konstantnější, neboť jeho kořeny sahají až k polskému dějepisci Janu Długoszovi (1415–1480), který řádovým rytířům vyčítal, že se zpronevěřili svému poslání (šířit křesťanství a podporovat církev), budovali světské panství a odmítali lenní podřízenost vůči polskému králi.

6

V každém případě byl spor mezi Řádem německých rytířů a Polsko-litevskou unií v obou historiografiích chápán jako samotná esence vztahu mezi Němci a Poláky,

7

a proto vzbuzoval tak živou pozornost, přičemž autoři nekriticky přejímali

argumenty ze studovaných pramenů a nacházeli příliš snadno odpověď, která strana sporu byla v právu a která nikoli. Ačkoliv bylo vzájemné potýkání obou historických útvarů zneužíváno k instrumentalizaci minulosti, nelze pochybovat o tom, že neklidný vývoj v oblasti, rytmizovaný takřka v pravidelných intervalech válečnými konflikty, příměřími a mírovými smlouvami se vedle hospodářských a kulturních a funkci tohoto fenomému v polské historické paměti. Srovnání obou národních ideologií ve vztahu k řádovému státu provedl naposledy KąKoleWsKi, Igor: Deutscher Orden. Verfluchte – Helden. In: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. II: Geteilt / Gemeinsam. Hg. v. Hans Henning HaHn – Robert traBa. Unter Mitarbeit von Maciej Górny – Kornelia Kończal. Paderborn 2014, s. 247–272. 4 Zejména mám na mysli úbytek německého obyvatelstva na východě v důsledku migrace do průmyslově vyspělejších západních oblastí a geopolitické změny po 1. světové válce (1914–1918) v této oblasti. 5 Velký vliv v německé literatuře a publicistice měl v tomto duchu se nesoucí článek treitscHKe, Heinrich von: Das deutsche Ordensland Preußen. Preußische Jahrbücher 10, 1862, s. 95–151. 6 Polský kronikář souhlasil s ideou křížových výprav proti pohanům (Prusům, Litevcům apod.) a schizmatikům, avšak kritizoval, že řád jako církevní instituce a duchovní korporace se této ideji zpronevěřil, viz polaK, Wojciech: Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza. Lublin 1999. 7 Litevské dějepisectví nepřikládalo prusko-polskému sporu takový význam, protože litevský nacionalizmus se více vymezoval vůči polské šlechtě a ruské byrokracii než vůči Němcům, viz FrenKen, Ansgar: Die Erforschung des Konstanzer Konzils (1414–1418) in den letzten 100 Jahren. Paderborn 1993 (AHC 25), s. 215, pozn. 31.

11

Stav bádání

kontaktů rozhodujícím způsobem podepsal na formování mocenských poměrů

na severovýchodním okraji latinské christianitas.

Z delšího chronologického rozpětí od třicátých let 13. století do roku 1525 lze

vyčlenit několik klíčových momentů, které měly rozhodující vliv na vývoj vzájem

ných vztahů mezi Polskem a Litvou na jedné straně a Řádem německých rytířů

budujícím své dominium v Prusích na straně druhé.

8

Prvním byl samotný pří

chod řádu do Pobaltí v době politické dezintegrace Polského království ve 13. sto

letí, která umožnila duchovní korporaci skrze podmanění si pohanského území

a s podporou papežství a císařství vybudovat do značné míry nezávislé dominium.

Dalším rozhodujícím momentem, který se stal na další desetiletí jablkem sváru

mezi řádem a Polskem, bylo na počátku 14. století připojení gdaňského Pomoří

9

k řádovému státu, na něž si stejný nárok činil polský král Vladislav Lokýtek usi

lující o sjednocení Polského království. Polsko-řádové války a teritoriální spory

ukončil až kališský mír roku 1343 mezi velmistrem Ludolfem Königem a polským

králem Kazimírem III. Velikým.

10

Mírová smlouva se ukázala velmi životaschopná,

protože její platnost vydržela ve skutečnosti až do tzv. velké války v letech 1409–

1411. Kališský mír nezahrnoval dosud pohanskou a současně schizmatickou Litvu,

jejíž knížata ovládala ruská (pravoslavná) území. Na litevské území řád nadále

podnikal po celé 14. století tzv. rejzy, čímž naplňoval své poslání boje s nevěřícími.

Křest litevského knížete Jagella

11

a jeho korunovaci na polského krále 4. března

1386 vnímalo vedení řádu jako velkou hrozbu pro svou vlastní existenci, a proto

nehodlalo takový způsob christianizace Litvy a její spojení s Polskem akceptovat.

Vzrůstající napětí spolu se sporem o teritoriální příslušnost Žmudi (území mezi

Prusy a Livonskem), vyvrcholilo v tzv. velké válce (1409–1411) a jedné z největších

středověkých bitev u Grunvaldu 15. července 1410, v níž polsko-litevská vojska

dosáhla spektakulárního vítězství, zatímco na straně řádu padla značná část jeho

8 Jen výběrově zde upozorňuji na novější publikace týkající se celého řádu (militzer, Klaus: Die

Geschichte des Deutschen Ordens. Stuttgart 2012

2

; Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190 bis 2012. Hg.

v. Udo arnold. Weimar 2014

2

) nebo jeho panství v Pobaltí, v nichž je rovněž uvedena starší literatura,

viz BisKup, Marian – czaja, Roman – dłuGoKęcKi, Wiesław – dyGo, Marian – jóźWiaK, Sławomir –

radzimińsKi, Andrzej – tandecKi, Janusz: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo.

Warszawa 2009; Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI

wieku. Pod red. Romana czai i Andrzeja radzimińsKieGo. Toruń 2013.

9 Jedná se o historické území na jihovýchodě baltského pobřeží kolem ústí řeky Visly, jehož správ

ním centrem bylo hanzovní město Gdaňsk. V německé literatuře se toto území označuje jako Pomme

rellen, dříve Pomerellen nebo Weichselpommern, v polské jako Pomorze Gdańskie. Na západ od něj

(baltské pobřeží na severovýchodě Německa a severozápadě Polska) se rozkládá území Pomořany

(něm. Pommern, pol. Pomorze Zachodnie).

10 Řád vrátil Polsku Kujavsko a Dobřiňsko a polský král potvrdil řádu držbu chelminské a michalov

ské země a vzdal se svým jménem i svých nástupců veškerých nároků na Pomoří.

11 Lit. Jogaila, pol. Jagiełło. V řádových pramenech vystupuje jako Jagal, Jagel nebo Jagello, viz Krzy

żaniaKoWa, Jadwiga – ocHmańsKi, Jerzy: Władysław II Jagiełło. Wrocław 1990, s. 55. Při křtu přijal jméno

Vladislav, proto v historické literatuře vystupuje nejčastěji jako Vladislav II. Jagello.

12

Úvod

bojovníků a řádových rytířů.

12

Kompromisní dohoda vyjádřena v toruňském míru

(1411) nepřinesla zásadní změnu geopolitické situace. Přetrvávající nespokojenost

polsko-litevské strany vedla k dalším válečným konfliktům, které se vyvíjely v ne

prospěch řádu a které ukončila až mírová smlouva uzavřená v Brestu Kujavském

roku 1435. Následující hospodářské problémy řádového státu a opozice jeho vlast

ních poddaných vůči vládě vyústily v tzv. třináctiletou válku (1453–1466), která

pro řád, jenž přišel o polovinu svého území a hlavní rezidenci v Malborku ve pro

spěch Polska, skončila katastrofou.

13

Druhý toruňský mír (19. října 1466) zpečetil

politický a hospodářský úpadek řádu, jehož velmistra od té doby považoval polský

král za svého leníka. Velmistr se ovšem jako vedoucí představitel církevní institu

ce s takovou pozicí nehodlal smířit. Situace se vyjasnila až roku 1525, kdy došlo

k sekularizaci pruského řádového panství, přijetí luterské konfese a knížecí Prusy

se staly lénem Koruny polského království (Corona Polonie).

Předložený stručný a v mnohém zjednodušený chronologický přehled zda

leka nevystihuje problematiku vzájemného soužití příslušných politických útvarů

ve všech jeho aspektech. Tento široký a mnohovrstevnatý fenomén překračuje hrani

ci pouhých politických či událostních dějin a vstupuje do oblastí, jako je vojenství,

14

diplomacie,

15

právo,

16

vzdělanost,

17

kultura, identita

18

a politické myšlení,

19

jejichž

12 Z novější literatury k tzv. velké válce viz eKdaHl, Sven: Die Schlacht bei Tannenberg 1410: Quellenkri

tische Untersuchungen. Bd. 1: Einführung und Quellenlage. Berlin 1982, jenž představil vlastně prolegome

na k samotnému tématu. Za pozornost stojí dvě kolektivní monografie z poslední doby, přičemž první

z nich je nejkomplexnějším zpracováním problematiky: jóźWiaK, Sławomir – KWiatKoWsKi, Krzysztof

– szWeda, Adam – szyBKoWsKi, Sobiesław: Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411.

Malbork 2010; Tannenberg – Grunwald – Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter. Hg. v.

Werner paravicini – Rimvydas petrausKas et al. Wiesbaden 2012. Srov. historiografický přehled posled

ních let KWiatKoWsKi, K.: Memoria continenter historiam denotat: Bitwa pod Grunwaldem/Tannenbergiem/

Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach. Toruń 2015.

13 BisKup, Marian: Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466. Oświęcim 2014 (reprint

prvního vydání z roku 1967).

14 Jediný přehled válečných tažení mezi Polskem a řádem představuje kniha BisKup, Marian: Wojny

Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521. Oświęcim 2015. Komplexní pojednání o vojenském potenci

álu řádu viz KWiatKoWsKi, K.: Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja, jej pruskie

władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna. Przy współpracy Marii molendy. Toruń 2016.

15 Výzkum diplomatických vztahů se soustřeďoval a soustřeďuje zejména kolem mírových smluv

a organizace diplomatické praxe: Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert.

Bd. I (1398–1437); Bd. II–III; Register zu Bd. I/II und Bd. III. Hg. v. Erich Weise. Königsberg – Mar

burg 1939–1969; Bd. I. Marburg 1970

2

; neitmann, Klaus: Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in

Preussen 1230–1449. Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaates. Wien

1986; Od Traktatu Kaliskiego do Pokoju Oliwskiego. Polsko-Krzyżacko-Pruskie stosunki dyplomatyczne w latach

1343–1660 = Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva. Diplomatische Beziehungen zwischen dem

Königreich Polen und dem Deutschen Orden / Herzogtum Preußen in Jahren 1343–1660. Ed. Almut Bues – Ja

nusz GraBoWsKi – Jacek KrocHmal – Grischa vercamer – Hubert Wajs. Warszawa 2015; noWaK, Zenon

Hubert: Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382–1434). In: Historia dyplomacji

polskiej. T. I. Połowa X w.–1572. Red. Marian BisKup. Warszawa 1982, s. 315– 393; szWeda, Adam: Or

ganizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454.

Toruń 2009.

Stav bádání

zpracování v historiografii ovšem není stejnoměrné. To je také jeden z důvodů, proč k tomuto tématu dosud chybí syntetická monografie.

20 1617181920

Spor řádu s Polskem a Litvou před kostnickým koncilem (1414–1418) by se mohl z tohoto pohledu jevit jako krátká epizoda. Jejího významu si však oprávněně povšimlo už starší bádání, které nicméně celý konflikt nekriticky zařazovalo do souřadnic aktuálních politických a národnostních sporů.

21

Ozvuky aktuálního zápasu polského národa o sebeurčení z konce 19. století lze vystopovat v práci historika a editora pramenů Antoniho Prochasky (1852–1930), který v účasti polské delegace na koncilu viděl jediný záměr: obhájit v Kostnici před co nejširší veřejností právo na existenci Polsko-litevské unie jako plnopráv- 16 Zde je třeba zmínit hlavně od 19. století vedený ediční podnik vydávání pramenů právní povahy k tomuto sporu Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum (Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim). První svazky prvního vydání však nesplňovaly už ve své době základní kritéria kritických edic. Jednalo se o prosté přetisky rukopisů bez jakéhokoliv kritického aparátu: Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum. Tomus 1–3. Supplementum. Eds. Adam Tytus działyńsKi – Sigismund celicHoWsKi. Posnaniae 1855–1880. O něco lepší standard reprezentují první dva svazky druhého vydání Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum. Tomus 1–2. Ed. Ignacy zaKrzeWsKi. Posnaniae 1890–1892

2

, které obsahují procesní akta z let 1320–1321, 1339 a akta rozhodčího soudu

z let 1412–1414. Za první kritickou edici lze však považovat až třetí svazek tohoto vydání: Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum. Tomus 3. Ed. Jadwiga KarWasińsKa. Warszawa 1935

2

, který

obsahuje akta ze závěrečné fáze rozhodčího procesu (jednání v Budíně jaro–léto 1414). V poválečné době probíhaly intenzivní diskuze o znovuobnovení vydávání již vydaných procesních akt, z nichž vyplynul pouze jeden svazek: Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum. Tomus 1. Ed. Helena cHłopocKa. Wrocław 1970

3

. Další svazky nenásledovaly až v poslední době, kdy byla vydána akta z tzv.

římského procesu v letech 1422–1423: Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum = Spory i sprawy pomiędzy Polakami i Krzyżakami. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422–1423. Ed. Sławomir jóźWiaK – Adam szWeda – Sobiesław szyBKoWsKi pod redakcją Adama szWedy. Toruń 2015. Více k dějinám edice a k polsko-řádovým procesům viz cHłopocKa, Helena: Dotychczasowe edycje Lites ac res gestae w świetle krytyki. StŹr 10, 1965, s. 109–115; táž: Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w XIV wieku. Studium źródłoznawcze. Poznań 1967; sieradzan, Wiesław: Akta procesów polsko-krzyżackich w świetle krytyki historycznej. Uwagi syntetyczno-programowe. In: Tekst źródła — Krytyka, interpretacja. Ed. Barbara trelińsKa. Warszawa 2005, s. 273–286 (neměl jsem k dispozici). 17 Intelektuální vklad polských univerzitních mistrů do sporu zkoumal ożóG, Krzysztof: Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384–1434). Kraków 2004. 18 Zejména výpovědi svědků zahrnuté do procesního materiálu jsou cenným zdrojem informací, viz GaWlas, Sławomir: „Verus heres.“ Z badań nad świadomością polityczną obozu władzy Władysława Łokietka w początku XIV w. KH 95, 1988, s. 78–104. 19 Arguments and Counter-Arguments. The Political Thought of the 14th–15th Centuries during the PolishTeutonic Order Trials and Disputes. Ed. Wiesław sieradzan. Toruń 2012. 20 Určitou náhradou může být populárně naučná kniha BoocKmann, Hartmut: Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte. München 2012

5

, kde zejména šestá až osmá kapitola (s. 138–180)

pojednávají nezaujatě o polsko-litevsko-řádových vztazích, nebo z poslední doby BisKup, M. – czaja, R. et a.: Państwo, s. 233–331. 21 Základní přehled bádání o prusko-polském sporu v Kostnici před rokem 1993 viz FrenKen, A.: Die Erforschung, s. 207–244. Úvod ného člena západokřesťanského společenství proti lživé propagandě šířené řádem na evropských dvorech.

22

V kontextu slovansko-německého antagonizmu pojednal toto téma Konstantin von Höfler, který hlavní osu sporu viděl v polemických traktátech mezi Janem Falkenbergem a Pavlem Włodkowicem. Jedinou společnou motivací k údajné spolupráci mezi polskou a českou delegací (Husova kauza), jež jinak měly velmi rozdílné zájmy, měla být nenávist k Němcům.

23

S daleko větším protipolským šovinistickým zápalem vystoupil o několik desetiletí později slezský katolický duchovní Paul Nieborowski (1873–1948), který se po rozdělení Horního Slezska veřejně zasazoval o revizi versailleského mírového systému. Jeho dizertace obhájená roku 1910 na tehdejší Friedrich-Wilhelms-Universität (dnes Uniwersytet Wrocławski) ve Vratislavi na téma Die Preußische Botschaft beim Konstanzer Konzil bis Ende Februar 1416 se dočkala o pět let později knižního vydání pod názvem Peter von Wormdith. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschen Ordens. Změna názvu reflektovala rozšíření textu o další pramenný materiál zaměřený na životní osudy generálního prokurátora řádu, jehož činnost vyvrcholila během kostnického koncilu. Druhé vydání této knihy v nezměněné podobě avšak pod jiným názvem (Der Deutsche Orden und Polen in der Zeit des größten Konflikts) v roce 1924 mělo podle autora burcovat německou veřejnost, aby se nehodlala smířit s teritoriálními ztrátami ve prospěch nově vzniklého samostatného polského státu. Boj, který na kostnickém koncilu vedl řád za zájmy Svaté říše římské, církve a západní kultury byl prohrán právě vinou říše a církve.

24

Na druhou stra

22 procHasKa, Antoni: Sobór w Konstancji. Kraków 1996

2

(původní vydání v Rozprawy Wydziału Hi

storyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności. Seria II. T. 35. Kraków 1898), s. 7: Idea unii polsko-litewskiej otrzymała pod Grunwaldem krwawy chrzest, a z nim i świetne zwycięstwo nad wrogami. Aby zwycięstwo to stać się mogło triumfem prawdy, trzeba było zasady unii obronić przed całym światem chrześcijańskim, który z małymi wyjątkami stał po stronie zwyciężonego Zakonu i klęskę jego pojmował jako upadek wiary i oświaty zachodniej. [...] Wobec gromadzących się na soborze konstancjańskim reprezentantów Kościoła, piastunów władzy, świeczników nauki nadarzała się ku temu celowi dogodna sposobność. 23 HöFler, Constantin von: Der Streit der Polen und der Deutschen vor dem Constanzer Concil. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 95, 1879 [1880], s. 875–898. 24 S příznačnou hořkostí to přiznává sám autor v předmluvě k druhému vydání, viz nieBoroWsKi, Paul: Der Deutsche Orden und Polen in der Zeit des größten Konflikts. Breslau 1924

2

, s. II: Leider ist die Vorau

ssage der ersten Auflage über die großen Veränderungen, die im Osten bevorstehen, in einer für unser deutsches Vaterland äußerst bitteren Weise in Erfüllung gegangen. Polen hat außer den altpolnischen Gebieten auch fast den ganzen Raub von 1466 erhalten, den es damals dem Deutschen Orden, also der Kirche, wie dem Deutschen Reiche auf so wenig ehrenvolle Weise abgewann. Für jeden Deutschen wird es daher um so wichtiger, auf den Daseinskampf zu blicken, den der Deutsch-Orden damals zugleich für das Reich, die Kirche und die westliche Kultur führte, und durch Schuld der Kirche wie des Reiches verlor. Wenn ich die zweite Auflage meines Geschichtswerks „Peter von Wormdith“ unter dem Titel „Der Deutsche Orden und Polen“ fast unverändert herausgebe, so ist die Ursache vor allem die, daß der wenig sagende Titel war, der die geringe Beachtung des Werkes in der weiten Öffentlichkeit verschuldete. P. Nieborowski byl rovněž ředitelem nakladatelství Wahlstatt-Verlag, v němž pod pseudonymem Paul Waldemar von Marienburg vydal v roce 1931 nacionalistický epos o bitvě u Grunvaldu a obléhání Malborku, dále viz FrenKen, A.: Die Erforschung, s. 218, pozn. 38.

Stav bádání

nu zásluhou Paula Nieborowského byly odborné veřejnosti zpřístupněny dosud neznámé prameny (zejména zprávy řádového prokurátora v podobě stručných regestů). Jeho závěry musely však být dalším bádáním podstatně korigovány.

Ještě před druhým vydáním Nieborowského knihy tak učinil ve své disertaci Kurt Springmann, žák Heinricha Finkeho,

25

jehož koncepce se od Nieborowského

lišila v tom, že se zaměřil na vývoj vztahu mezi velmistrem Michalem Küchmeisterem a Polsko-litevskou unií v době kostnického koncilu. Nakonec Springmann věnuje stejnou pozornost bilaterálním rozhovorům mezi velmistrem, polským králem a litevským velkoknížetem, které se konaly mimo koncilní půdu, jako samotnému jednání obou delegací v Kostnici. Kurt Springmann pracoval převážně s prameny, které shromáždil jeho učitel Heinrich Finke pro známý ediční podnik Acta Concilii Constantiensis. Ne všechny takto shromážděné prameny však byly vydány, a proto velkým přínosem Springmannovy disertace jsou jeho odkazy na rukopisy, jež jsou dnes dokonce nezvěstné. Jinak je ale jeho práce zatížena podobným stereotypním pohledem na polské dějiny jako u Paula Nieborowského, ačkoliv na rozdíl od něj nebyl bezprostředně ovlivněn společensko-politickými změnami ve Slezsku; sám totiž pocházel z Bádenska.

26

Schematické pojetí koncilního sporu vycházelo z předpokladu o jeho lineárním vývoji a hodnotící soudy o něm byly odvozovány od výsledku, k němuž celý konflikt nakonec dospěl, tj. od úpadku Řádu německých rytířů. Protestantský historik Bernhard Bess na konci 19. století například tvrdil, že protivníci řádu měli pravdu v tom, že idea rytířských řádů a křížových výprav byla už v tehdejší době přežitkem. Řád stál od začátku na předem ztracené pozici tím, že lavíroval mezi papežem a císařem. Ve skutečnosti měl spoléhat sám na sebe. Jediné východisko přinesla až sekularizace a přijetí luterské konfese.

27

Paul Nieborowski zase inter

pretoval rozdělení Polska na konci 18. století jako důsledek nepřátelského nastavení polské politiky vůči řádu v pozdním středověku. Naději na diferencovanější 25 sprinGmann, Kurt: Polen und der Deutsche Orden zur Zeit des Konstanzer Konzils. Inaugural–Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br. vorgelegt von Kurt Springmann aus Freiburg i. Br. Freiburg 1923 (rukopis). 26 Dobové stereotypy o mírumílovném řádu a agresivní expanzivní politice Polsko-litevské unie dokládá úvod jeho disertace, viz tamtéž, s. I–II: Ausser einer kritischen Untersuchung der Konstanzer Verhandlungen kam es mir darauf an, die allgemeinen Beziehungen zwischen dem seinem Untergange entgegen eilenden Ordensstaat und der neuen Grossmacht Polen-Lithauen während des Konzils aufzudecken. Es musste dabei etwas weiter ausgeholt werden, um einerseits die Friedens- und Verhandlungspolitik des Hochmeisters Küchmeister, andererseits die national-expansiven Bestrebungen der Polen in vollem Lichte erscheinen zu lassen. 27 Bess, Bernhard: Johannes Falkenberg O.P. und der preussich-polnische Streit vor dem Konstanzer Konzil (mit archivalischen Beilagen). Zeitschrift für Kirchengeschichte 16, 1896, s. 385–464, zde s. 446: Darin hatte sein Gegner doch recht: der „Ritter-Orden s. Mariae des deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen“ hatte sich überlebt. Ihm war weder „per processum doctrinalem“, noch „per processum judicialem“ zu helfen; und erst recht verlassen er war, da er sich abwechselnd auf Kaiser und Papst verliess. Er konnte nur sich selbst helfen – durch eine Neugeburt, wie sie für das Ordensland Preussen stattgefunden hat in und mit einer neuen Weltanschauung. Úvod pohled na celou problematiku a odklon od agresivní rétoriky

spatřoval Ansgar

Frenken v lepším zpřístupnění dosud neznámých relevantních pramenů ke kostnickému procesu.

28

Jeho optimismus lze sdílet pouze částečně.

Z tohoto pohledu se největší pozornosti těšila kauza dominikána Jana Falkenberga, který byl na začátku roku 1417 obviněn polskou delegací, že jeho spis s názvem Satira obsahuje zjevné kacířství. Akta komise pro víru, protokol z jednání natio Gallicana o rozhodnutí komise a teologické a právní expertizy byly vydány vedle traktátů o otázkách vraždy tyrana a kauzy Jana Petita ve známé edici Heinricha Finkeho v roce 1928.

29

Mezi těmito prameny ovšem chyběl ten nejdůležitější

spis – Satira, kterým se kanonický proces ohledně kacířství dominikánského řeholníka zabýval především. Text Satiry nalezli nezávisle na sobě německý historik (Hartmut Boockmann) a polská historička (Zofia Włodek) ve dvou rukopisech (Lipsko a Zeil) až na přelomu 60. a 70. let minulého století.

30

Není divu, že kauza dominikána a jeho pamfletu podněcovala k bádání,

31

ne

boť už ve své době se jednalo o bezprecedentní událost. Jan Falkenberg sepsal své dílko někdy v roce 1412. Obrací se v něm na všechna křesťanská duchovní i světská knížata s výzvou, aby vystoupila proti polskému králi Jagellovi a Polákům. Důvod? Pohanský litevský kníže Jagello se údajně stal křesťanem jen na oko, aby mohl dál prolévat křesťanskou krev, což prý dokazuje jeho spojenectví s pohanskými národy, kteří spolu s ním chtějí zničit Řád německých rytířů. Polský král je v Satiře vylíčen nejen jako pokrytec a kacíř vedený samotným ďáblem, ale dokonce jako modla (idolum), kterou jeho poddaní, tj. Poláci, uctívají jako modloslužebníci. Z tohoto důvodu je podle autora náboženskou povinností každého křesťanského vládce zničit (zabít) polského krále Jagella a jeho poddané stejně tak, jako je bohulibé zabíjet pohany. Každého, kdo tento úkol vykoná, čeká věčný život, a každého, kdo by se chtěl této povinnosti zprostit, čeká věčné zatracení.

32

28 FrenKen, A.: Die Erforschung, s. 220–221. 29 ACC IV, s. 352–432 a úvod k nim viz s. 252–254. 30 H. Boockmann vydal Satiru z obou opisů v rukopise univerzitní knihovny v Lipsku (Ms 1539, fol. 27v–45v) a rukopisu v zámeckém archivu v Zeil (ZAMs 28, fol. 132v–133v, 140r–142v, 149r–150v a 167r– –158r), viz BoocKmann, Hartmut: Johannes Falkenberg, der deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur politischen Theorie des späteren Mittelalters. Göttingen 1975, s. 313–353. Pouze z lipského rukopisu vydala Satiru WłodeK, Sophie: La „Satire“ de Jean Falkenberg. Texte inédit avec introduction. Mediaevalia philosophica Polonorum 18, 1973, s. 51–120, edice na s. 61–95. Dále viz BoocKmann, H.: Johannes Falkenberg, s. 17–18 a FrenKen, A.: Die Erforschung, s. 226. 31 Název díla je převzat z explicitu, viz BoocKmann, H.: Johannes Falkenberg, s. 353: Explicit satira contra hereses et cetera nephanda Polonorum et eorum regis Jaghel fideliter conscripta. Název samozřejmě neodpovídá dnešnímu významu slova, ani pojmu z klasické literatury; spíše se podle středověkého úzu tímto pojmem označovaly hanopisy nebo pamflety; viz tamtéž, s. 38, kde autor dává příklad dvou protizikmundovských spisů, z nichž jeden nese nadpis: Satira, id est carmen detractorium aut reprehensorium in Sigismundum regem Ungarie et Boemie [...]. Jinak se formálně jedná o kázání (sermo) určené křesťanským knížatům. 32 Tamtéž, s. 24–37.

Stav bádání

Kontroverzní dominikánova osobnost přitahovala i pozornost polského dějepisectví,

33

které proti ní postavilo spisy jeho hlavního oponenta Pavla Włodkowice,

doktora dekretů a krakovského rektora. Část z nich byla zpřístupněna už v 19. století (Michał Hieronim Bobrzyński),

34

ale dodnes nejpoužívanější edice jeho spi

sů předložili kněz a teolog Stanisław Franciszek Bełch (1904–1989) a odborník na právní dějiny Ludwik Ehrlich (1889–1968).

35

U obou editorů lze najít určité

nedostatky v kritickém aparátu.

36

Kromě toho bylo vydání Włodkowicových spisů

zatíženo nekritickým hodnocením významu myšlenkového díla krakovského učence, který byl pasován na středověkého mluvčího práv národů na sebeurčení.

37

Rovněž německá historiografie obohatila bádání zpřístupněním některých polemických traktátů a dobrozdání z kostnického koncilu. Největší zásluhu na tom měl historik a archivář Erich Weise (1895–1972), jehož edice však vykazuje značné nedostatky, na které poukázali už první recenzenti.

38

Její název Staatsschriften vy

jadřoval pojetí editora o vydávaných textech jako úředních písemnostech, které měly teoreticky zdůvodňovat právoplatnost řádových privilegií a mezinárodních smluv uzavíraných řádem.

39

Největší slabinou této interpretací editovaných tex

tů je nekritický obdiv k civilizačnímu poslání Řádu německých rytířů v Prusích 33 FijałeK, Jan: Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg. W pięćsetną rocznicę odwołania satyry antypolskiej Falkenberga w Rzymie 1424 r. In: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. I. Lwów 1925, s. 271–348. 34 Starodawne prawa polskiego pomniki. Tom V. Ed. Michael BoBrzyńsKi. Cracoviae 1878. 35 BełcH, Stanislaus F.: Paulus Vladimiri and His Doctrine Concerning International Law and Politics. Vol. I–II. London – The Hague – Paris 1965; Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Tom I–III. Works of Paul Wladimiri (a selection). Vol. I–III. Ed. Ludwig eHrlicH. Warszawa 1966–1969. 36 FrenKen, A.: Die Erforschung, s. 222 a BisKup, Marian: Die Erforschung des Deutschrodensstaates Preußen. Forschungsstand – Aufgaben – Ziele. In: Der Deutschordensstaat Preussen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart. Hg. v. Udo arnold – Marian BisKup. Marburg 1982, s. 1–35 (původní vydání: BisKup, Marian: Stan i potrzeby badań na państwem krzyżackim w Prusach (w. XIII – początek XVI). ZH 41, 1976, s. 21–50), zvl. s. 26 a 34, kde vyjádřena potřeba nového zpracování pramenného materiálu k řečenému sporu alespoň do roku 1466, včetně kostnického koncilu a spisů Pavla Włodkowice. 37 Nejpřehledněji o názorech Pavla Włodkowice viz eHrlicH, Ludwik: Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza. Warszawa 1954. Poněkud stručněji viz týž: Rektor Paweł Włodkowic. Rzecznik obrony przeciw Krzyżakom. Kraków 1963. Autoři populárně-naučných prací v něm viděli otce zakladatele lidských práv, viz BrzostoWsKi, Tadeusz: Paweł Włodkowic. Warszawa 1954 a jasudoWicz, Tadeusz: Śladami Ehrlicha: Do Pawła Włodkowica po naukę o prawach człowieka. Toruń 1995. Střízlivější výklad Włodkowicových tezí viz KaHl, Hans-Dietrich: Die völkerrechtliche Lösung der „Heidenfrage“ bei Paulus Vladimiri von Krakau (+1435) und ihre problemgeschichtliche Einordnung. ZfO 7, 1958, s. 161–209. Další literaturu k Włodkowicovi viz ożóG, K.: Uczeni, s. 92, pozn. 94. 38 Die Staatsschriften des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. Erster Band. Die Traktate vor dem Konstanzer Konzil 1414–1418 über das Recht des Deutschen Ordens am Lande Preußen. Hg. v. Erich Weise. Göttingen 1970. Srov. kritické recenze od H. Koeppena v Blätter für deutsche Landesgeschichte 106, 1970, s. 659–662 a H. Boockmanna v HZ 214, 1972, s. 136–140. 39 SDOP I. Úvod a Pobaltí. Podle Weiseho bylo toto poslání realizováno zcela v souladu s tehdejším platným kanonickým právem.

40

Je třeba souhlasit s názorem Ansgara Frenkena, že samotné zpřístupnění pramenů nezvýšilo úroveň vědecké diskuze na objektivní rovinu,

41

avšak velkým pře

lomem v bádání se v tomto směru stala habilitace Hartmuta Boockmanna (1934– 1998)

42

vydaná roku 1975,

43

jejíž autor ukázal, že je možné problematiku zkoumat

bez nacionálních předsudků a sledovat spor obou stran s patřičným kritickým odstupem. Velký přínos Boockmannovy knihy nespočívá pouze ve zpřístupnění a zevrubné historické analýze dosud neznámého textu Satiry, ani v rekonstrukci kanonického procesu proti Janu Falkenbergovi. Hartmut Boockmann hledal odpověď na klíčovou otázku, zda dominikán Falkenberg napsal dotyčný pamflet z pověření řádu, neboť takové podezření viselo tehdy ve vzduchu, a zda spisek hrál nějakou roli v řádové propagandě vůči polskému králi. Z tohoto důvodu velkou část knihy zabírá kapitola o řádové politice vůči Polsko-litevské unii od jejího vzniku (1386) až do kostnického koncilu.

44

Christianizaci Litvy skrze Jagellův křest

a jeho korunovaci na polského krále měl řád vnímat jako zpochybnění svého poslání (ozbrojený boj s pohany) a vlastní existence v Pobaltí.

Samotné kostnické jednání mezi řádovou a polsko-litevskou delegací rozdělil Hartmut Boockmann na světský a církevní proces. První měl být pokračováním rozhodčího soudu (arbitráže) zahájeného v Budíně roku 1412, který však stejně skončil bez výsledku, protože se obě strany neshodly na osobě arbitra. Náboženská část jednání se měla týkat křesťanské misie na Žmudi a kanonického procesu s Falkenbergem.

45

Více pozornosti než samotným jednáním však autor věnuje

40 Weise, E.: Der Heidenkampf des Deutschen Ordens. ZfO 12, 1963, s. 420–473 (I); s. 622–672 (II); 13, 1964, s. 401–420 (III). Weise, E.: Die Amtsgewalt von Papst und Kaiser und die Ostmission besonders in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Marburg/Lahn 1971. Jeho nekriticky pozitivní postoj k činnosti řádu lze snad vysvětlit jeho původem (vyrůstal v Královci/Königsberg v Prusku) a politicko-profesní kariérou: ve roce 1933 vstoupil do NSDAP a za války působil jako archivář ve Varšavě a Poznani, kde prováděl čistky neárijských a politicky nespolehlivých pracovníků, srov. Gause, Fritz: Weise, Erich. Altpreußische Biographie III. Hg. v. Kurt Forstreuter – Fritz Gause. Marburg 1975, s. 1072, který Weiseho nacistickou minulost zcela zamlčuje. 41 FrenKen, A.: Die Erforschung, s. 224. 42 Hartmut Boockmann pocházel z Prus, odkud v roce 1944 musela jeho rodina uprchnout. Devět let pak prožil v Postupimi, odkud v roce 1954 musel emigrovat do západního Německa. Vystudoval historii, germanistiku a klasickou filologii nejdřív v Tübingenu a pak v Göttingenu, kde pod vedením prof. Hermanna Heimpla napsal disertaci o Laurentiu Blumenau, juristovi ve službách řádu v 15. století. Později působil jako profesor na univerzitě v Kielu, od roku 1982 také v Göttingenu a v letech 1992–1995 na Humboldtově univerzitě v Berlíně, dále viz nekrology z pera Arnolda Esche v HZ 268, 1999, s. 272–275 a Petera Morawa v DA 54, 1998, s. 911–912. 43 Viz pozn. 30. 44 BoocKmann, H.: Johannes Falkenberg, s. 50–129. 45 Tamtéž, s. 197.

Stav bádání

argumentaci v dochovaných polemických traktátech a dobrozdáních obou stran, díky čemuž může lépe osvětlit význam Satiry.

Teze ve spisech Pavla Włodkowice jasně ukazují, že krakovský dekretalista nebyl v žádném případě obráncem práva pohanů na sebeurčení, protože i v jeho pojetí disponoval papež pravomocemi, jimiž mohl trestat pohany, kteří nežijí podle přirozeného práva a provozují modloslužbu. Interpretace Włodkowicových traktátů, která je přiměřenější dobové mentalitě, nijak nesnižuje jejich význam. Učená konstrukce založená na kanonickém právu je totiž pozoruhodná z toho důvodu, že měla posloužit ryze politickému cíli – odstranění řádu ve prospěch Polského království, které mělo převzít jeho roli v Pobaltí.

46

Juristické traktáty (mezi nimi i jeden traktát Falkenberga, ale nikoli Satira!) napsané na objednávku řádové delegace v Kostnici obsahují jednu společnou myšlenku: pokojně žijící pohané neexistují, a je proto křesťanskou povinností přinutit je k přijetí pravé víry, zejména z pověření papeže nebo císaře. Křesťanský kníže tudíž nesmí nasadit do boje proti jinému křesťanskému knížeti oddíly složené z pohanů. Polský král se však právě tímto provinil, a proto by měl být potrestán.

Hartmut Boockmann konstatuje, že existovala shoda mezi politikou řádu před koncilem a kostnickými juristickými texty, podobně jako v případě traktátů Pavla Włodkowice existovala kontinuita s dřívějšími názory a postoji polské strany. Úvahy o toleranci nebo legitimitě názoru jedné či druhé strany jsou z tohoto pohledu druhořadé nebo anachronické. Daleko zajímavější je fakt, že nejdříve Polsko a později i řád dokázali svou politiku argumentačně podpořit teoretickými úvahami. Z pohledu intelektuální výbavy byly obě teorie rovnocenné.

47

Falkenbergova Satira, jejíž obsah mohl být pro některé skutečně skandální, odpovídala podle Boockmanna řádové politice a propagandě před koncilem i během něho. Přesto velmistr Falkenbergův spis oficiálně nepřijal, když mu jej roku 1412 sám autor nabízel. Důvodem nebyl obsah, ale příliš učenecká kanonicko-teologická argumentace, která v řádové propagandě nebyla tehdy v takové míře využívaná.

48

Boockmannova kniha nejen zásadně změnila dosavadní optiku, s níž starší historiografie nahlížela problematiku, nýbrž se také stala standardním dílem určujícím další směr bádání.

49

Největší pozornost přitahoval a dodnes přitahuje ideo

46 Tamtéž, s. 225–234. 47 Tamtéž, s. 261: Was hier interessiert, ist die Tatsache, daß es zunächst der polnischen Krone und später auch dem Orden gelang, ihre Politik durch eine rechtfertigende Theorie zu unterbauen. Diese beiden Theorien scheinen, von ihrer intellektuellen Qualität her beurteilt, einigermaßen gleichwertig. Autor dodává, že se obě teorie shodovaly i ve svých cílech, jimiž bylo konečné odstranění protivníka (finalis exterminacio), viz tamtéž, s. 262. 48 Tamtéž, s. 306–311. 49 Její závěry byly pro Waltera Brandmüllera natolik přesvědčivé, že téměř výlučně na jejich základě napsal příslušnou kapitolu o prusko-polském sporu ve své knize o kostnickém koncilu, viz Brand

20

Úvod

logický zápas zachycený v polemických traktátech obou stran a v pamfletu Satira.

Stefan Kwiatkowski identifikoval filozofické a teologické zdroje řádové a polské

argumentace. Řád od svého založení neměnně trval na určitém typu augustinov

ského konceptu světa vykládaném v nominalistickém duchu, a v tomto smyslu se

např. jeho pojetí spravedlivé války (bellum iustum), míru nebo přirozeného práva

(lex a ius naturale) značně lišilo od koncepce Pavla Włodkowice a krakovských ju

ristů, kteří své argumenty opírali o tomistickou filozofii a teologii.

50

Z tohoto po

hledu je anachronické stavět v rámci středověkého myšlení proti sobě nábožensky

motivované násilí a jeho kritiku.

51

Podle Marca Wüsta, který se zabýval identitou

duchovní korporace, se Řád německých rytířů na kostnickém koncilu snažil aktu

alizovat myšlenku ozbrojeného boje proti pohanům a sám sebe prezentovat jako

štít, který chrání křesťany před pohany a schizmatiky na východní hranici zápa

dokřesťanské Evropy.

52

Vedle Boockmannovy knihy a jejího dopadu na další bádání je ovšem třeba

zmínit ještě práce jeho vrstevníka – toruňského historika Zenona Huberta No

waka (1934–1999), jenž prusko-polský spor zasadil do kontextu mezinárodních ar

bitráží vedených Zikmundem Lucemburským.

53

V rukou římského krále měly být

arbitráže účinným nástrojem pro realizaci jeho politických záměrů a vizí. Arbitráž

Nowak zařadil mezi ostatní mocenské nástroje jako spojenectví a koalice, které

pragmatický Lucemburk snadno uzavíral a stejně tak snadno rušil, když to bylo

müller, W.: Das Konzil von Konstanz 1414–1418. Bd. II: Bis zum Konzilsende. Paderborn et a. 1997,

s. 150–175.

50 KWiatKoWsKi, Stefan: Zakon Niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Toruń 1998; týž: Der

Deutsche Orden im Streit mit Polen-Litauen. Eine theologische Kontroverse über Krieg und Frieden auf dem

Konzil von Konstanz 1414–1418. Stuttgart 2000.

51 Srov. mietHKe, Jürgen: Heiliger Heidenkrieg? Theoretische Kontroversen zwischen Deutschem Orden und

dem Königreich Polen vor und auf dem Konstanzer Konzil. In: Heilige Kriege. Religiose Begründungen

militärischer Gewaltanwendugen: Judentum, Christentum und Islam im Vergleich. Hg. v. Klaus scHrei

ner – Elisabeth müller-lucKner. München 2008, s. 109–125; stručněji týž: Die Polen auf dem Konstanzer

Konzil. Der Konflikt um den Dominikaner Johannes Falkenberg. In: Das Konstanzer Konzil 1414–1418.

Weltereignis des Mittelalters. Essays. Hg. v. Karl-Heinz Braun – Mathias HerWeG – Hans W. HuBert –

Joachim scHneider – Thomas zotz. Darmstadt 2013, s. 106–110.

52 Wüst, Marcus: Studien zum Selbstverständnis des Deutschen Ordens im Mittelalter. Weimar 2013 (QSG

DO 73), s. 255–273 se musel vyrovnat s námitkou vyslovenou už H. Boockmannem a S. Kwiatkowským,

že právnické traktáty ve prospěch řádu byly napsány na jeho objednávku cizími juristy nebo teology,

kteří nemuseli být důkladně obeznámeni s politickou a právní situací zadavatele. Na druhou stranu

bylo v zájmu oslovených expertů, aby byla jejich dobrozdání pro řádové zástupce přijatelná, srov. list

Jana Urbacha řádovému prokurátorovi, zda je srozuměn s obsahem jeho spisu v Die Staatsschriften. Hg.

v. E. Weise, s. 277.

53 noWaK, Zenon Hubert: Internationale Schiedsprozesse als ein Werkzeug der Politik König Sigismunds

in Ostmittel- und Nordeuropa 1411–1425. Blätter für deutsche Landesgeschichte 111, 1975, s. 172–188;

týž: Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie polityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej

i środkowowschodniej Europie 1412–1424. Toruń 1981, s. 13–47, s. 61–123; týž: International Arbitration in

the Later Middle Ages. In: Quaestiones Medii Aevi Novae IV: Peace and war. Warszawa 1999, s. 69–85.

Otázky

v jeho zájmu.

54

Zikmundovu arbitráž včetně jednání na kostnickém koncilu chápal

Nowak jako jeden integrální proces zahájený roku 1412 v Budíně a ukončený vyhlášením rozhodčího výroku 6. ledna 1420 ve Vratislavi. Jeho závěry byly zejména v polské historiografii přijímány bez velkých výhrad, přesto poslední výzkumy ukazují, že rozhodčí řízení nebylo jednoduchým politickým nástrojem v rukou panovníka a že jednání v Kostnici se z celého rozhodčího procesu vymykají. V létě 1414 ztroskotala jednání v Budíně, poté co rozhodčí výrok nebyl ve stanovené dvouleté lhůtě vynesen, a arbitráž měla být obnovena právě během kostnického koncilu. Ve skutečnosti k tomu došlo až na přelomu jara a léta 1419.

55

Dvě studie z poslední doby ukazují, že v současném bádání přece jen více rezonují závěry vyslovené Hartmutem Boockmannem v 70. letech. Pozornost je věnována jednak církevně-politickým událostem (jako např. misie na Žmudi nebo návštěva ortodoxního patriarchy),

56

jednak propagandistickému zápasu projevu

jícímu se např. instrumentalizací pojmů „pohané“ nebo „boj proti pohanům“.

57

Otázky Největší zásluhu na objektivnějším přístupu k problematice prusko-polského sporu na kostnickém koncilu mají bezesporu Hartmut Boockmann a Zenon Hubert Nowak, ačkoliv každý jiným způsobem. Oba dva kladli důraz na určité vybrané aspekty kostnických jednání, která připomínají skládačku puzzle, jejíž dílky do sebe nezapadají snadno.

Zásadní otázkou jsou okolnosti vyslání obou poselstev do Kostnice na podzim roku 1414. Určujícím prvkem politiky Polska a Litvy vůči řádovému státu po tzv. velké válce v letech 1409–1411 byla snaha o revizi ustanovení toruňského míru (1. února 1411).

58

Vladislav II. Jagel       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.