načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Diferenciální diagnóza ve schématech -- Překlad 2., aktualizovaného a doplněného vydání – Meinhard Classen; Volker Diehl; Karl-Martin Koch; Kurt Kochsiek; Dieter Pongratz; Peter C. Scriba

Diferenciální diagnóza ve schématech -- Překlad 2., aktualizovaného a doplněného vydání

Elektronická kniha: Diferenciální diagnóza ve schématech
Autor: Meinhard Classen; Volker Diehl; Karl-Martin Koch; Kurt Kochsiek; Dieter Pongratz; Peter C. Scriba
Podnázev: Překlad 2., aktualizovaného a doplněného vydání

Průvodce obsahuje diagramy, které podávají vedoucí příznaky diferenciální diagnózy a ukazují cestu od příznaku k diagnóze. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  203
+
-
6,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 104
Rozměr: 21 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: 2. české vyd.
Název originálu: Differentialdiagnose auf einen Blick
Skupina třídění: Patologie. Klinická medicína
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3596-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Průvodce obsahuje diagramy, které podávají vedoucí příznaky diferenciální diagnózy a ukazují cestu od příznaku k diagnóze.

Popis nakladatele

Překlad 2., doplněného a aktualizovaného vydání úspěšné publikace DIFFERENTIAL-DIAGNOSE AUF EINEN BLICK, kterou vydalo nakladatelství Urban & Fischer (ELSEVIER).Kniha nabízí na 104 stranách cenné diagnostické informace v podobě barevných schémat, diagramů, tabulek a algoritmů, které má mít téměř každý lékař, medik, nebo dokonce zdravotní sestra stále po ruce. V publikaci najdete stručné návody, jak postupovat v situacích, jako je např. ascites, horečka, krvácení apod.Publikace vede čtenáře rychle a efektivně od symptomů k diagnóze, rozlišuje podstatné a nepodstatné...

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA VE SCHÉMATECH

Pøeklad 2., aktualizovaného a doplnìného vydání

Autoøi:

Meinhard Classen, em. Direktor der II. Med. Klinik und Poliklinik der TU München

Volker Diehl, em. Direktor der. I. Med. Klinik der Universität Köln

Karl-Martin Koch, em. Direktor der Nephrologie, Med. Hochschule Hannover

Kurt Kochsiek, em. Direktor der. Med. Universitätsklinik, Luitpoldkrankenhaus, Würzburg

Dieter Pongratz, Direktor des Friedrich-Baur-Instituts, Klinikum der Innenstadt der LMU München

Peter C. Scriba, em. Direktor der Med. Klinik, Klinikum der Innenstadt der LMU München

This edition of Differentialdiagnose auf einen Blick by Meinhard Classen, Volker Diehl, Karl-Martin Koch, Kurt Kochsiek,

Dieter Pongratz & Peter C. Scriba is published by arrangement with Elsevier GmbH, Urban & Fischer Munich.

Pøeloženo z nìmeckého originálu Differentialdiagnose auf einen Blick ,2. Auflage ,ISBN 978-3-437-43341-2 ,vydaného

v roce 2009 nakladatelstvím Elsevier GmbH, Urban & Fischer Munich.

První vydání pøeložila MUDr. Ivana Suchardová, text 1. vydání posoudil prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Ó Elsevier GmbH, München, 2009

Czech Edition & Translation Ó Grada Publishing, a.s., 2011

Cover Photo Ó fotobanka allphoto, 2011

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Prùhonu 22, Praha 7

jako svou 4358. publikaci

Odpovìdná redaktorka 1. vydání PhDr. Alena Reimanová

Druhé vydání upravil, doplnil a pøipomínkami opatøil MUDr. Evžen Fabian

Sazba a zlom 1. vydání Vladimír Vašek

Grafické úpravy 2. vydání Milan Vokál

Poèet stran 104

2. èeské vydání, Praha 2011

Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a. s.

Názvy produktù ,firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami

pøíslušných vlastníkù, což není zvláštním zpùsobem vyznaèeno.

Postupy a pøíklady v této knize ,rovnìž tak informace o lécích ,jejich formách ,dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlep

ším vìdomím autorù. Z jejich praktického uplatnìní ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní dùsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její èást nesmìjí být žádným zpùsobem reprodukovány ,ukládány èi rozšiøovány

bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 978-80-247-3596-2

verze osvit 2, 16 March 2011.


Pøedmluva

Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

na mnohá pøání se diagramy „Diferenciální diagnostika ve vnitøním lékaøství“ autor ùClassena, Kocha, Koch

sieka, Pongratze a Scriby doèkaly již 2. pøepracovaného vydání. Tyto diagramy podávají vedoucí pøíznaky a di

ferenciální diagnózy a ukazují cestu od pøíznaku k diagnóze. Tento malý prùvodce kapesního formátu je pro

svoji pøehlednost ideálním pomocníkem v praxi.

Rychlá orientace pomocí barevného systému

Zelená vždy znamená výchozí situaci. Mùže se pøi tom jednat o vedoucí pøíznak, komplex pøíznakù nebo již

diagnózu.

Diagnostické postupy, tj. fyzikální, radiologické nebo laboratorní vyšetøení, jsou uvedeny v rámeècích

s modrým pozadím.

Èervená oznaèuje možné diferenciální diagnózy nebo rùzné patogenetické pøíèiny onemocnìní.

Mnoho úspìchu pøi správném stanovování diagnózy.

Vaše nakladatelství Urban & Fischer Verlag


Seznam spoluautorù H.-D. Allescher, Zentrum für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und Stoffwechsel,

Garmisch-Partenkirchen J. Bahlmann, Krankenhaus Oststadt, Abteilung Nephrologie, Hannover E. Beneson, Klinik für Innere Medizin I der Universität Köln, Abt. Klin. Immunologie, Köln H. Bohlen, Klinik für Innere Medizin I der Universität Köln, Köln R. Brunkhorst, Med. Hochschule Hannover, Nephrologische Abteilung, Hannover A. Engert, Klinikum der Universität zu Köln, Klinik I für Innere Medizin, Köln U. Frei, Charité, Abteilung Nephrologie, Berlin P. Gross, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden, Medizinische Klinik und

Poliklinik III, Dresden W. Habscheid, Paracelsus-Krankenhaus Ruit, Med. Klinik, Ostfildern M. Hammer, St.-Josef-Stift, Nordwestdeutsches Rheumazentrum, Sendenhorst W. Hansen, Klinikum rechts der Isar, II. Med. Klinik und Poliklinik der TU München, München P. Hoff, Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich, Schweiz O. E. Janssen, Endokrinologikum, Hamburg K.-H. Krause, Klinikum Innenstadt der LMU München, Friedrich-Baur-Institut, München T. Krieg, Klinik u. Poliklinik für Dermatologie und Venerologie, Köln R. Landgraf, Klinikum Innenstadt der LMU München, Diabeteszentrum München H. Langenfeld, Med. Klinik der Universität Würzburg, Würzburg R. Lorenz, Vogtland-Klinikum Plauen, Medizinische Klinik, Plauen M. Meesmann, Juliusspital Würzburg, Medizinische Klinik, Würzburg W. Müller-Felber, Klinikum Innenstadt der LMU München, Friedrich-Baur-Institut, München F. Neumann, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Med. Klinik III, Dresden C. J. Olbricht, Katherinenhospital, Stuttgart C. Pohl, St.-Elisabeth-Krankenhaus, Köln G. Rudolph, Klinikum Innenstadt der LMU München, Augenklinik, München P. Schanzenbächer, Med. Universitäts-Klinik, Würzburg M. Schmidt, Med. Universitäts-Klinik, Abteilung Pneumologie, Würzburg St. Schmitz, Klinik für Innere Medizin I der Universität Köln, Köln M. Schwonzen, St.-Walburga-Krankenhaus, Meschede St. Stollberg, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Rostock, Schwerin P. Staib, St.-Antonius Hospital, Klinik für Hämatologie und Onkologie, Eschweiler H. Tesch, Klinik für Innere Medizin I der Universität Köln, Köln M. W. Ulbig, Klinikum Innenstadt der LMU München, Augenklinik, München J. Wolf, Klinikum der Universität zu Köln, Klinik I für Innere Medizin, Köln H. Zeidler, Med. Hochschule Hannover, Zentrum Innere Medizin u. Dermatologie, Hannover Th. Zilker, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, München Obsah 1 Adynamie

1-1 Možná onemocnìní provázená adynamií (ztrátou energie) . . . . . . . . . . . . 11

1-2 Diagnostický postup pøi podezøení na hypotyreózu . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Ascites

2-1 Postup pøi diferenciální diagnóze ascitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 Ataxie

3-1 Diagnostický postup u ataxie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 Poruchy vìdomí

4-1 Poruchy vìdomí v pøehledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4-2 Orgánovì zdùvodnitelná porucha vìdomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4-3 Psychogenní porucha vìdomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4-4 Kóma s køeèemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4-5 Diferenciální diagnóza kómatu pøi podezøení na otravu . . . . . . . . . . . . . . 17

4-6 Diferenciální diagnóza kómatu pøi podezøení na otravu: klidné kóma. . . . . . . 18

4-7 Diferenciální diagnóza kómatu pøi podezøení na otravu:

porucha vìdomí s neklidem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5 Bledost

5-1 Bledost – první diferenciálnì diagnostická orientace

podle hemodynamických parametrù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5-2 Schematický pøehled diferenciální diagnózy anémií . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6 Krvácení

6-1 Praktický postup pøi diferenciální diagnostice krvácení . . . . . . . . . . . . . . 20 7 Krvácení do trávicího traktu

7-1 Diferenciálnì diagnostický postup pøi podezøení na gastrointestinální

krvácení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8 Prùjem

8-1 Dùležité pøíèiny akutních a chronických prùjmových onemocnìní . . . . . . . . 22

8-2 Diferenciálnì diagnostický postup pøi podezøení na malabsorpci. . . . . . . . . 22

8-3 Diferenciálnì diagnostický význam anamnestických údajù a fyzikálních nálezù . 23 9 Poruchy žíznì a pøíjmu tekutin

9-1 Pøehled pøíèin poruch žíznì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9-2 Pøehled diagnostiky diabetes mellitus na základì vyšetøení z plné žilní krve . . . 25

9-3 Diagnostický postup pøi podezøení na diabetes insipidus . . . . . . . . . . . . . 26

9-4 Diagnostika hyperkalcemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 10 Zvracení – zvracení krve

10-1 Akutní stanovení diagnózy pøi zvracení krve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

10-2 Diferenciálnì diagnostický postup pøi akutním zvracení . . . . . . . . . . . . . 29

10-3 Diagnostický postup pøi chronickém zvracení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 Horeèka

11-1 Diferenciálnì diagnostický postup pøi horeèce . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

11-2 Pøehled onemocnìní, jejichž manifestace mùže být zahájena horeèkou . . . . 31 12 Ikterus

12-1 Diagnostický postup pøi ikteru nejasného pùvodu . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 Zmìna tìlesné hmotnosti

13-1 Diagnostický postup pøi obezitì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

13-2 Diagnostický postup pøi podezøení na hyperkortizolizmus . . . . . . . . . . . . 34

13-3 Diagnostický postup pøi náhodnì zjištìném, klinicky nìmém nádoru

nadledviny („incidentalom“) ovìøeném CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

13-4 Diagnostický postup pøi podezøení na Addisonovu nemoc, respektive

addisonskou krizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

14 Otok krku a bolest

14-1 Diferenciální diagnóza bolestí v oblasti krku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

14-2 Diferenciální diagnóza nebolestivého otoku v oblasti krku . . . . . . . . . . . . 37

14-3 Postup pøi diferenciální diagnostice strumy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 15 Hematurie a uremie

15-1 Diferenciálnì diagnostický algoritmus u pacientù s hematurií . . . . . . . . . . 39

15-2 Diferenciálnì diagnostický postup pøi podezøení na uremický syndrom. . . . . 40 16 Kožní a vlasové zmìny

16-1 Diferenciální diagnóza pøi hypertrichóze, hirsutizmu a virilizaci . . . . . . . . . . 41 17 Palpitace a poruchy srdeèního rytmu

17-1 Diferenciální diagnóza supraventrikulárních tachykardií . . . . . . . . . . . . . 42

17-2 Diferenciální diagnóza bradykardií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

17-3 Diferenciální diagnóza palpitací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

17-4 Diagnostika poruch srdeèního rytmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

17-5 Diagnostický postup pøi podezøení na hypertyreózu . . . . . . . . . . . . . . . 46 18 Hypertenze

18-1 Algoritmus diferenciální diagnózy hypertenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

18-2 Algoritmus diferenciální diagnózy hypokalemie . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

18-3 Algoritmus diferenciální diagnózy hypokalemie bez hypertenze. . . . . . . . . 48 19 Kašel

19-1 Diagnostický postup k objasnìní kašle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

19-2 Klinické pøíèiny kašle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8 Obsah 20 Hypoglykemie

20-1 Diferenciální diagnóza hypoglykemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 21 Hypogonadizmus

21-1 Diferenciální diagnóza pøi podezøení na mužský hypogonadizmus . . . . . . . 51

21-2 Diagnóza insuficience pøedního laloku hypofýzy . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 22 Pruritus (svìdìní)

22-1 Pøíèiny lokalizovaného pruritu (svìdìní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

22-2 Diferenciálnì diagnostický postup pøi pruritu (svìdìní) . . . . . . . . . . . . . 53 23 Záchvaty køeèí

23-1 Diferenciální diagnóza záchvatovitých svalových køeèí. . . . . . . . . . . . . . 54 24 Ochrnutí

24-1 Diagnostický postup pøi akutním ochrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

24-2 Doprovodné pøíznaky ochrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

24-3 Diferenciálnì diagnostický postup pøi obrnì/slabosti . . . . . . . . . . . . . . 56

24-4 Diferenciálnì diagnostický postup pøi paraplegii a tetraplegii . . . . . . . . . . 57

24-5 Pøehled diagnostického postupu pøi cévní mozkové pøíhodì . . . . . . . . . . 58 25 Zvìtšení lymfatických uzlin – uzlinový syndrom

25-1 Diferenciální diagnóza pøi zvìtšení lymfatických uzlin . . . . . . . . . . . . . . 59

25-2 Anamnéza u pacientù s nejasným zvìtšením lymfatických uzlin. . . . . . . . . 59 26 Svalové køeèe

26-1 Fenomény tetanického komplexu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

26-2 Diagnostický postup pøi podezøení na tetanii, resp. hypokalcemii . . . . . . . . 61 27 Svalová slabost

27-1 Souhrnné schéma diagnostického postupu pøi svalové slabosti . . . . . . . . 62 28 Menstruaèní poruchy

28-1 Diferenciální diagnóza oligomenorey a amenorey . . . . . . . . . . . . . . . . 63

28-2 Diferenciální diagnóza hyperprolaktinemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 29 Bolesti

29-1 Souhrnné schéma diferenciálnì diagnostického postupu pøi bolesti

v oblasti hrudníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

29-2 Schéma diferenciálnì diagnostického postupu pøi hrudních bolestech

srdeèního pùvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

29-3 Souhrnné schéma diferenciálnì diagnostického postupu pøi podezøení

na plicní embolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

29-4 Vyšetøovací postup k objasnìní bolestí v konèetinách . . . . . . . . . . . . . . 67

29-5 Diagnostický postup pøi podezøení na trombózu hlubokých

konèetinových žil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

29-6 Diferenciálnì diagnostický postup pøi vyšetøení kloubù . . . . . . . . . . . . . 68

29-7 Diferenciální diagnóza bolestí hlavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

29-8 Diagnostický postup pøi podezøení na feochromocytom . . . . . . . . . . . . 70

Obsah 9


29-9 Diferenciálnì diagnostický postup pøi kostních bolestech . . . . . . . . . . . 71

29-10 Patogeneze sekundární hyperparatyreózy pøi chronické nebo

terminální renální insuficienci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

29-11 Diferenciálnì diagnostický postup pøi akutních bolestech bøicha. . . . . . . . 72

29-12 Diferenciálnì diagnostický postup pøi bolestech svalù . . . . . . . . . . . . . 73

29-13 Symptomatická diferenciální diagnóza pøi bolestech svalù . . . . . . . . . . . 74

29-14 Praktický postup pøi bolestech v zádech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 30 Šok

30-1 Pøehled rùzných forem šoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

30-2 Diferenciálnì diagnostický postup pøi šoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 31 Slabost – ztráta výkonnosti

31-1 Diferenciálnì diagnostický postup pøi slabosti a ztrátì tìlesné hmotnosti. . . . 78 32 Edémy (otoky)

32-1 Algoritmus diferenciální diagnózy generalizovaných edémù. . . . . . . . . . . 79

32-2 Algoritmus diferenciální diagnózy edémù s regionální lokalizací. . . . . . . . . 80 33 Závra

33-1 Rozlišení anamnestických údajù pøi závrati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

33-2 Polohová závra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

33-3 Ataky rotaèních závratí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

33-4 Dlouhodobá rotaèní závra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 34 Poruchy vidìní

34-1 Diferenciálnì diagnostický postup pøi zhoršeném vidìní s aferentními

poruchami pupily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

34-2 Posouzení papily zrakového nervu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

34-3 Diagnostický postup pøi podezøení na Hortonovu nemoc . . . . . . . . . . . . 85

34-4 Diagnostický postup pøi podezøení na uveitidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 35 Poruchy moèení

35-1 Diferenciální diagnóza infekcí horních a dolních moèových cest . . . . . . . . . 86

35-2 Diferenciálnì diagnostické aspekty oligurie a anurie . . . . . . . . . . . . . . . 87

35-3 Pøehled diferenciální diagnózy polyurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

35-4 Diferenciální diagnóza moèové inkontinence bez neurogenního poškození . . . 89

35-5 Diferenciálnì diagnostický pøehled moèové inkontinence pøi neurogenním

poškození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

36 Tremor (tøes)

36-1 Diferenciální diagnóza tøesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 37 Cyanóza

37-1 Pøíèiny generalizované cyanózy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Zkratky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rejstøík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 10 Obsah

1 Adynamie 11

adynamie (nevýkonnost)

provázená

somatickými

vedoucími

pøíznaky

provázená psycho

patologickými

vedoucími pøíznaky

dominující afektivní

pøíznaky aktuálnì

a/nebo

v anamnéze

dominující

produktivnì

psychotické

pøíznaky aktuálnì

a/nebo

v anamnéze

dominující

dlouhodobé

kognitivnì-afektivní

pøíznaky aktuálnì

a/nebo

v anamnéze

obrazy rùzných

jiných poruch

infekce

anémie

endokrinní

poruchy

spánková apnoe

poruchy pøíjmu

potravy

Parkinsonova

nemoc

léky

unipolární deprese

deprese pøi

cyklotymii

(bipolární poruše)

reaktivní deprese

dystymie

chronické neurózy

poruchy osobnosti

schizofrenie

schizodepresivní

porucha

organický

psychosyndrom

demence

chronická

toxikomanie

chronický únavový

syndrom

autizmus

1-1 Možná onemocnìní provázená adynamií (ztrátou energie)

12 1 Adynamie

hypotyreóza

vylouèena

cave: centrální

hypotyreóza

(nedostatek TSH

nebo TRH)

poporodní

hypotyreóza

Hashimotova

tyreoiditida

atrofická

tyreoiditida

autoimunitní tyreo

iditida s negativní

mi protilátkami,

protilátky blokující

TSH, dyshormono

geneze, aplazie

nebo dysplazie

iatrogenní

hypotyreóza

screening u novorozencù

TSH

fT4

stav po operaci, léèbì radiojodem,

externí ozáøení; tyreostatická léèba

krátce po tìhotenství

hypotyreózasubklinická

hypotyreóza

TPO-Ab (mikrozomální protilátky)

sonografie štítné žlázy: struma

vysoký

normální

cave: rezistence štítné

žlázy vùèi hormonùm

(TSH vysoký,

fT4 normální až vysoký)

nízký

ne

ne

vysoké

neano

laboratorní screeningmanifestace hypotyreózy (únava, zácpa,

retardace, suchá kùže, pøírùstek

hmotnosti, myxedém, bradykardie,

nesnášenlivost chladu atd.)

ano

normální

ano

1-2 Diagnostický postup pøi podezøení na hypotyreózu [TSH: tyreostimulaèní hormon; fT4: volný tyroxin;

TPO-Ab: protilátky proti tyroidální peroxidáze (mikrozomální protilátky); TRH: tyroliberin]

nízký/normální

2 Ascites 13

ascites

vyšetøení ascitické tekutiny

na bílkoviny a cholesterol

transsudát exsudát

CEA, AFP, stanovení laktátu,

amylázy, lipázy, cytologie,

bakteriologie

pravostran

né srdeèní

selhání

jaterní

cirhóza

nefrotický

syndrom

sonografie

bøicha

Buddùv

-Chiariho

syndrom

benigní

nádory

asi u 60 %

exsudátù

zánìtlivý

purulentní

peritonitida

tuberkulózní

peritonitida

pankreati

tida

maligní

nádory

2-1 Postup pøi diferenciální diagnóze ascitu (CEA: karcinoembryonální antigen; AFP: alfa-fetoprotein)

14 3 Ataxie

ataxie

symetrická

zvýraznìní

pøi zavøených oèích

periferní nervový systém

metabolického pùvodu:

• diabetes

• uremie

• nedostatek vitaminu

B

6

toxického pùvodu:

• alkohol

• léky

zánìtlivého pùvodu:

• syndrom

Guillainùv-Barrého

paraneoplastického

pùvodu

3-1 Diagnostický postup u ataxie

asymetrická

mozek a míšní dráhy

metabolického pùvodu:

• nedostatek vitaminu

B

12

• nedostatek vitaminu E

• nedostatek vitaminu

B

6

zánìtlivého pùvodu:

• sclerosis multiplex

• lues

mechanického pùvodu:

• expanzivní útvar

• myelopatie

hereditárního pùvodu:

• Friedreichova ataxie

mozeèek

zánìtlivého pùvodu:

• sclerosis multiplex

• parainfekèní

ischemického pùvodu

paraneoplastického

pùvodu

hereditárního pùvodu

toxického pùvodu:

• alkohol

• fenytoin

• barbituráty

• lithium

• cytostatika

• tìžké kovy

• rozpouštìdla

metabolického pùvodu:

• nedostatek vitaminu E

• vzácná neurometabo

lická onemocnìní

mozeèek

mozkový kmen

expanzivní útvary

ischemie

ano neano

4 Poruchy vìdomí 15

porucha vìdomí

mozková èi jiná

somatická funkèní

porucha s kauzálním

významem

ano (klinicky èastìji) ne (klinicky ménì èasto)

orgánovì zdùvodnitelná

porucha vìdomí

(®schéma 4-2)

psychogenní porucha

vìdomí (®schéma 4-3)

4-1 Poruchy vìdomí v pøehledu

porucha vìdomí

orgánového pùvodu

4-2 Orgánovì zdùvodnitelná porucha vìdomí

charakteristika prùbìhu

neparoxyzmálníparoxyzmální

synkopa

narkolepsie

• záchvaty spánku

• záchvaty bdìní

parasomnie

• pavor

nocturnus

• somnambu

lizmus

záchvat køeèí

• genuinní epilepsie

• symptomatická

epilepsie

• „pøíležitostné køeèe“

støídavì kvali

tativní/kvantita

tivní

• akutní stav

zmatenosti

pøevážnì

kvantitativní

• somnolence

• sopor

• kóma

pøevážnì kvalitativní

• delirium

• oneirismus (ménì èasto také

u akutních stavù neorgánového

pùvodu)

• mrákotný stav (také paroxyzmální)

+

16 4 Poruchy vìdomí

psychogenní porucha

vìdomí

terapeuticky indikovaná?

hypnotický stav

a srovnatelné hetero

a autosugestivnì

vyvolané stavy

4-3 Psychogenní porucha vìdomí

neano

psychogenní mrákotný

stav

disociativní poruchy

• disociativní amnézie

• disociativní fuga (útìk)

• disociativní stupor

• Ganserùv syndrom

(pøedstírání duševní

poruchy)

• disociativní porucha

identity

teofylin

• porucha

metabolizmu

• kardiovaskulární

porucha

• zvracení

kóma s køeèemi

4-4 Kóma s køeèemi

chlorochin

• bolesti hlavy

• fotofobie

• atetózy

• arytmie

• nystagmus

• opistotonus

• myokarditida

• acidóza

• porucha

srážlivosti

• extrémní mióza

• prùjem

• hypersekrece

• bradykardie

• svalová

fascikulace

• snížení

cholinesterázy

fenytoin salicyláty organofosfáty

(alkylfosfáty)

4 Poruchy vìdomí 17

4-5 Diferenciální diagnóza kómatu pøi podezøení na otravu

otrava možná

klidné kóma

(sleep-like coma)

hypnotika

drogy

psychofarmaka

drogy

agitovaná porucha

vìdomí

• antiepileptika

• antimalarika

• antihistaminika

• antiastmatika

• insekticida

kóma s køeèemi

záchvaty køeèí

suspektní diagnózy

• TIA

• fokální migréna

• epidurální nebo

subdurální hematom

• mozkový nádor

• encefalitida

kóma

neurologické vyšetøení

s urèením hloubky

kómatu

bez ložiskových

pøíznakù nebo

stranových rozdílù

napínacích reflexù nebo

zornic

s ložiskovými pøíznaky

18 4 Poruchy vìdomí

klidné kóma

4-6 Diferenciální diagnóza kómatu pøi podezøení na otravu: klidné kóma

s oslabenými reflexy

hypoventilace

hypotonie

• etanol

• barbituráty

• glutethimid

• meprobamát

• metachalon

• chloralhydrát (mióza)

s extrémní miózou

a hypoventilací

s malým postižením

vitálních funkcí

a zachovanými reflexy

opiáty benzodiazepiny

amfetamin

kokain

neuroleptika

• mydriáza

• hyperreflexie

• tachykardie

• hypertonie

• záchvaty køeèí

• mydriáza

• hyperreflexie

• tachykardie

• hypotonie

• záchvaty køeèí

tricyklická antidepresiva

difenhydramin

• mydriáza

• zesílené reflexy

• suchost kùže a sliznic

• tachykardie

• rozšíøení komplexu

QRS

• poruchy rytmu

• záchvaty køeèí

4-7 Diferenciální diagnóza kómatu pøi podezøení na otravu:

porucha vìdomí s neklidem

porucha vìdomí

s neklidem (agitovaná)

5 Bledost 19

bledost

5-1 Bledost – první diferenciálnì diagnostická orientace

podle hemodynamických parametrù

srdeèní frekvence

> 100/min (tachykardie)

hypotonie: šok

šok a anémie: krvácení

hypertonie:

feochromocytom

srdeèní frekvence

60–100/min

srdeèní frekvence

< 60/min (bradykardie)

anémie hypotyreóza

obìhový kolaps

hypofyzární insuficience

1.myelodysplas-

tický syndrom

2.prùvodní

anémie

infekce, nádor,

chronické

onemocnìní

3.nedostatek

erytropoetinu

chronická

renální

insuficience

hemolýza

Coombsùv test

pozitivní pøi

imunogenní

hemolytické

anémii

„hyperchromní“ anémie

MCH > 32 pg/l

makrocyty, ovalocyty a hypersegmen

tované granulocyty v krevním nátìru

normochromní

MCH 28–32 pg/l

1.chronická

krevní ztráta

napø. nádory

gastrointestinál

ního nebo

urogenitálního

traktu,

angiodysplazie

2.nedostateèná

výživa

3.zvýšená

potøeba železa

(tìhoten., kojení)

hypochromní anémie

MCH < 27 pg/l

ferritin < 30 μg/l

5-2 Schematický pøehled diferenciální diagnózy anémií (MCH: /støední/ množství hemoglobinu obsažené

v jedné èervené krvince)

krevní obraz s izolovanou anémií

Hb ̄, leukocyty a trombocyty normální

­retikulocyty ̄

potlaèení

erytropoézy

solidní nádory

leukemie

lymfomy

1.perniciózní

anémie

Schillingùv test

v pøípadì nega

tivních protilátek

proti parietálním

buòkám nebo

vnitønímu faktoru

(DD: myelodys

plastický syn

drom)

2.alkoholizmus

megaloblastová

hematopoéza

cizorodé buòky

v kostní døeni

porušená erytropoézavystupòovaná

erytropoéza

neindikována

vitamin B

12

̄

kyselina listová ̄

hypoproliferativníhyperproliferativní LDH­,

nekonjug. bilirubin­, haptoglobin ̄

nedostatek železa

punkce kostní døenì       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.