načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Didaktika technických odborných předmětů – David Vaněček

Didaktika technických odborných předmětů
-7%
sleva

Kniha: Didaktika technických odborných předmětů
Autor: David Vaněček

Klade si za cíl povzbudit učitele odborných předmětů, kteří přemýšlejí o tom, jak ke zvyšování účinnosti výchovně vzdělávacího procesu ve všech jeho fázích přistupovat přirozeně, nápaditě a neotřele. Kolektiv autorů tří univerzit usiluje o ... (celý popis)
618
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: ČVUT Praha
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 500
Rozměr: 210x297
Úprava: ilustrace (některé barevné), portréty
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
Datum vydání: 11.11.2016
ISBN: 978-80-01-05991-3
EAN: 9788001059913
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Klade si za cíl povzbudit učitele odborných předmětů, kteří přemýšlejí o tom, jak ke zvyšování účinnosti výchovně vzdělávacího procesu ve všech jeho fázích přistupovat přirozeně, nápaditě a neotřele. Kolektiv autorů tří univerzit usiluje o prezentaci poznatků napříč obecnou didaktikou, oborovou didaktikou, pedagogikou a psychologií a pokouší se tak přistupovat např. k výkladu problematiky obsahu učiva, výukových cílů, výukových metod, organizačních forem a didaktických prostředků vzdělávání z různých úhlů pohledu. Předkládaná monografie je určena pedagogům středních a vysokých škol technického zaměření.

Popis nakladatele

Předkládaná monografie je určena pedagogům středních a vysokých škol technického zaměření. Klade si za cíl povzbudit učitele odborných předmětů, kteří přemýšlejí o tom, jak ke zvyšování účinnosti výchovně vzdělávacího procesu ve všech jeho fázích přistupovat přirozeně, nápaditě a neotřele. Kolektiv autorů tří univerzit usiluje o prezentaci poznatků napříč obecnou didaktikou, oborovou didaktikou, pedagogikou a psychologií a pokouší se tak přistupovat např. k výkladu problematiky obsahu učiva, výukových cílů, výukových metod, organizačních forem a didaktických prostředků vzdělávání z různých úhlů pohledu. V textu je uveden výběr z poznatků, jež má současná věda k dispozici, včetně jejich praktických aplikací, nejsou ale předkládána závazná a neměnná schémata připravená pro dané konkrétní použití. Čtenáři je nabízena varieta cest, jak informace transformovat do konkrétních podmínek dané školy a studijního oboru. Autoři jsou si vědomi, že ani zdaleka nemohou pokrýt všechny didaktické problémy, proto je každá kapitola opatřena rozsáhlým seznamem literatury věnující se jednotlivým okruhům procesu vyučování a učení.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Ke knize "Didaktika technických odborných předmětů" doporučujeme také:
CNC -- Programování obráběcích strojů CNC -- Programování obráběcích strojů
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvod.......................................................................................................................................................13

Introduction..........................................................................................................................................14

1

2

3

DIDAKTIKA A JEJÍ MÍSTO V SYSTÉMU VĚD O VZDĚLÁVÁNÍ............................. 16

1.1 ВЮАКТПСА JAKO VĚDA O VZDĚLÁVÁNÍ............................................................. 16

1.1.1 Základní didaktické kategorie, termíny a pojm y..................................................18

1.1.2 Význam studia didaktiky....................................................................................... 23

1.2 SOUDOBÉ TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................... 24

1.2.1 Spiritualistické teorie............................................................................................. 25

1.2.2 Personali stické teorie..............................................................................................26

1.2.3 Kognitivně psychologické teo rie ...........................................................................27

1.2.4 Technologické teorie...............................................................................................28

1.2.5 Sociokognitivní teorie.............................................................................................28

1.2.6 Sociální teorie vzdělávání...................................................................................... 29

1.2.7 Akademické teorie vzdělávání............................................................................... 30

1.2.8 Která teorie je nejlepší?..........................................................................................31

1.3 VÝCHOVNÁ FUNKCE VYUČOVÁNÍ...........................................................................31

1.3.1 Globalizace ve vzdělávání..................................................................................... 32

1.3.2 Výchova a svobodný rozvoj člověka.................................................................... 33

1.3.3 Obsahové zaměření výchovného vyučování.........................................................33

1.3.4 Výchova žáků ke kritickému myšlení..................................... 35

1.4 VĚDECKÝ VÝZKUM V D ID A K TIC E.......................................................................... 37

1.4.1 Druhy a strategie pedagogického výzkumu..........................................................41

1.4.2 Základní pojmy pedagogické metodologie.......................................................... 47

1.4.3 Fáze a metody výzkumné činnosti........................................................................ 54

1.4.3.1 Kvantitativní metody v didaktickém výzkum u......................................56

1.4.3.2 Kvalitativní metody v didaktickém výzkum u........................................76

Literatura k první kapitole............................................................................................................. 78

UČIVO A ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE.....................

2.1 UČIVO, OBSAH VYUČOVÁNÍ................................................................

2.2 STRUKTURA UČIVA (OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ)................................

2.3 KONKRETIZACE UČIVA V PEDAGOGICKÝCH DOKUMENTECH

2.3.1 Školský zákon a Strategie vzdělávací politiky Č R........................

2.3.2 Rámcové vzdělávací programy........................................................

2.3.3 Rámcový učební plán pro střední odborné školy............................

2.3.4 Školní vzdělávací program..............................................................

2.3.5 Učební plán a učební osnovy...........................................................

2.3.6 Časově-tematické plány....................................................................

2.3.7 Didaktická analýza učiva..................................................................

Literatura ke druhé kapitole....................................................................................

81

..81

..83

..86

..87

..88

..93

..96

..98

107

109

111

CÍLE VÝUKY............................................................................................................................112

3.1 VYMEZENÍ POJMU CÍLE VÝUKY, KLASIFKACE CÍLŮ VÝUKY.....................112

3.2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE A ODBORNÉ KOM PETENCE...................................... 115

3.3 TAXONOMIE VÝUKOVÝCH CÍLŮ ........................................................................... 118

3.3.1 Taxonomie poznávacích c ílů ............................................................................... 119

3.3.2 Taxonomie činnostních cílů................................................................................. 126


3.3.3 Taxonomie hodnotových c ílů ............................................................................. 129

3.4 VYMEZOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ..................................................................... 131

3.5 KONKRETIZACE CÍLŮ PŘI PŘÍPRAVĚ UČITELE NA VYUČOVACÍ

HODINY........................................................................................................................... 135

3.6 PRÁCE UČITELE S VÝUKOVÝM CÍLEM................................................................137

Literatura ke třetí kapitole.......................................................................................................... 138

4 DID AKTICKÉ ZÁSADY........................................................................................................ 139

4.1 VYMEZENÍ POJMU A SYSTÉMU DIDAKTICKÝCH Z Á SA D............................. 139

4.2 ZÁSADA SPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ......................................................................... 141

4.3 ZÁSADA NÁZORNOSTI...............................................................................................142

4.4 ZÁSADA AKTIVITY A ŽÁKOVY UVĚDOMĚLÉ PRÁCE..................................... 145

4.5 ZÁSADA PŘIMĚŘENOSTI A INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU..............................146

4.6 ZÁSADA VĚDECKOSTI.................. 147

4.7 ZÁSADA SOUSTAVNOSTI (SYSTEMATIČNOSTI)................................................148

4.8 ZÁSADA TRVALOSTI.................................................................................................. 149

4.9 NĚKTERÉ DALŠÍ DIDAKTICKÉ ZÁSADY.............................................................. 150

Literatura ke čtvrté kapitole....................................................................................................... 151

5 M ETODY VÝUKY................................................................................................... 152

5.1 VYMEZENÍ POJMU METODA VÝUKY A KLASIFIKACE METOD VÝUKY.... 152

5.2 DĚLENÍ METOD VÝUKY PODLE POVAHY A STRUKTURY POZNATKŮ

A PRAMENE POZNÁNÍ................................................................................................155

5.2.1 Metody slovní (metody slovního projevu)......................................................... 155

5.2.2 Metody názorně-demonstrační........................................................................... 163

5.2.3 Metody praktické činnosti žáků (metody dovednostně-praktické)...................168

5.3 DĚLENÍ METOD VÝUKY PODLE OBSAHU VZDĚLÁNÍ..................................... 174

5.3.1 Metoda informačně receptivní............................................................................ 175

5.3.2 Metoda reproduktivní..........................................................................................176

5.3.3 Metoda problémového výkladu.......................................................................... 177

5.3.4 Metoda heuristická...............................................................................................190

5.3.5 Metoda výzkumná (částečně badatelská)...........................................................196

5.4 DĚLENÍ METOD VÝUKY PODLE ROZVÍJENÍ MYŠLENKOVÝCH

OPERACÍ.......................................................................................................................... 198

5.4.1 Induktivní postup................................................................................................. 198

5.4.2 Deduktivní postup................................................................................................ 199

5.5 METODY ŘEŠENI ÚLOH............................................................................................. 200

5.5.1 Třídění úloh podle jej ich operační struktury......................................................201

5.5.2 Metody řešení ú lo h ............................................................................................. 202

5.5.3 Strategie řešení kvantitativních úloh.................................................................. 208

5.6 METODY ROZBOROVÉ, SITUAČNÍ, PROJEKTOVÉ A INSCENAČNÍ.

DIDAKTICKÉ HRY........................................................................................................ 217

5.7 ZÁVĚR К METODÁM V Ý U K Y .................................................................................. 219

Literatura к páté kapitole........................................................................................................... 223

6 ORGANIZAČNÍ FORMY V Y UČOV ÁNÍ...........................................................................224

6.1 KLASIFIKACE ORGANIZAČNÍCH FOREM VYUČOVÁNÍ................................. 228

6.1.1 Individuální a individualizovaná forma vyučování..........................................229

6.1.2 Skupinová forma vyučování...............................................................................230

6.1.3 Frontální (hromadná) forma vyučování............................................................. 232

6.2 NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ ORGANIZAČNÍ FORMY

V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ................................................................................... 232

6.2.1 Vyučovací hodina, vyučovací jednotka............................................................. 232

6.2.2 Exkurze................................................................................................................ 235


6.2.3 Odborná praxe a duální vzdělávání jako forma organizace výuky

v odborném vzdělávání...................................................................................... 238

6.2.4 Další organizační formy výuky v odborném vzdělávání.................................241

6.3 DIFERENCOVANÉ VYUČOVÁNÍ A MASTERY LEARNING............................... 246

Literatura к 6. kapitole............................................................................................................. 252

7 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY...........................................................................................254

7.1 VYMEZENÍ POJMU DIDAKTICKÝ PROSTŘEDEK................................................254

7.2 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY...................................................................................... 256

7.2.1 Klasifikace technických prostředků........................................ 256

7.2.2 Klasifikace technických pom ůcek.....................................................................256

7.3 PŘEHLED A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ TECHNICKÝCH POMŮCEK

VE VÝUCE..................................................................................................................... 257

7.4 UČEBNÍ POMŮCKA..................................................................................................... 281

7.4.1 Klasifikace učebních pom ůcek..........................................................................281

7.4.2 Základní didaktické funkce učebních pom ůcek............................................... 284

7.4.3 Kategorizace učebních pomůcek ..................................................................... 286

7.4.4 Úloha učebních pomůcek ve vyučovacím procesu.......................................... 288

7.5 DIDAKTIKA PRÁCE V LABORATOŘI A JEJÍ SPECIFIKA...................................296

7.5.1 Motivace v laboratoři......................................................................................... 296

7.5.2 Výuková laboratoř..............................................................................................298

7.5.3 Učební strategie při výuce v laboratoři............................................................. 299

Literatura к 7. kapitole.............................................................................................................. 303

8 OSOBNOST UČITELE A STUDENTA.............................................................................. 304

8.1 CHARAKTERISTIKA PROFESE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE

TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A MOTIVACE К JEJÍMU VYKONÁVÁNÍ......... 304

8.2 CHARAKTEROVĚ VOLNÍ VLASTNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO

UČITELE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ...................................................................305

8.3 AUTOREGULAČNÍ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE.............................................................................. 307

8.4 PSYCHICKÉ PROCESY V PRÁCI UČITELE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ.....309

8.4.1 Vnímání.............................................................................................................. 309

8.4.2 Učení - technika samostatného studia...............................................................311

8.4.3 Paměť.................................................................................................................. 313

8.4.4 Myšlení a řeč....................................................................................................... 316

8.5 VÝKON, OBECNÉ A SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI UČITELE..................................319

8.6 TVOŘIVOST UČITELE................................................................................................322

8.6.1 Poj em tvořivost...................................................................................................322

8.6.2 Metody rozvíjení myšlenkové tvořivosti učitele...............................................323

8.7 STYLY UČENÍ............................................................................................................... 324

8.7.1 Styly poznávání a styly u čen í............................................................................ 324

8.7.2 Definice poznávacích (kognitivních) stylů a stylů učení, typologie

stylů učení........................................................................................................... 325

8.7.3 Styly učení podle smyslových preferencí......................................................... 326

8.7.4 Styly učení podle typů inteligence.....................................................................328

8.7.5 Kolbova typologie...............................................................................................330

8.7.6 Povrchový a hloubkový přístup к učení............................................................332

8.8 OSOBNOST STUDENTA A JEHO PŘIPRAVENOST KE STUDIU

NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ...............................................333

8.8.1 Nonkognitivní rámec a připravenost studenta ke studiu...................................335

8.9 STUDENTSKÉ: PODVÁDĚNÍ...................................................................................... 339

8.9.1 Studentské klasické podvádění..........................................................................339

8.9.2 Studentské elektronické podvádění....................................................................340


8.9.3 Plagiátorství........................................................................................................... 341

8.9.4 Typy plagiátorství................................................................................................. 342

8.9.5 Odhalování elektronického podvádění............................................................... 344

8.9.6 Antiplagiátorské systémy......................................................................................345

8.9.7 Faktory ovlivňující podvádění............................................................................. 346

8.9.8 Postoj studentů к podvádění................................................................................ 347

8.9.9 Postoj učitelů к podvádění................................................................................... 349

8.9.10 Podvádění při uveřejňování vědeckých článků...................................................351

Literatura к 8. kapitole................................................................................................................. 353

9 D IA GNO STIKA V ĚD O M O STÍ A D O V E D N O ST Í............................................................ 355

9.1 DRUHY A FORMY Z K O U ŠK Y ....................................................................................356

9.2 POŽADAVKY KLADENÉ NA TVORBU A PRŮBĚH ZK O U ŠK Y.........................359

9.3 DIDAKTICKÝ TEST A JEHO VLASTNOSTI............................................................. 369

9.4 VLASTNOSTI DOBRÉHO DIDAKTICKÉHO TESTU.............................................. 374

9.5 TVORBA DIDAKTICKÉHO T E S T U ............................................................................ 377

9.5.1 Plánování testu.......................................................................................................378

9.5.2 Konstrukce didaktického testu............................................................................. 380

9.5.3 Skoro vání položek testu........................................................................................390

9.5.4 Ověřování a optimalizace didaktického testu.....................................................392

9.6 OBTÍŽNOST POLOŽEK TESTU................................................................................... 393

9.7 CITLIVOST TESTOVÝCH POLOŽEK.........................................................................395

9.8 ANALÝZA NENORMOVANÝCH POLOŽEK............................................................ 398

9.9 STANDARDIZACE DroAKTICKÉHO T E S T U .......................................................... 399

9.10 ŠKOLNÍ KLASIFIKACE PODLE VÝSLEDKŮ TESTU............................................ 405

9.11 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ NE STANDARDIZOVANÉHO TESTU................. 411

9.12 VÝHODY A NEDOSTATKY TESTOVÁNÍ................................................................ 412

Literatura к deváté kapitole.......................................................................................................... 414

10 VZDĚLÁ VACÍ PA RAD IG M ATA A M O D ERN Í K O N CEPCE V ZD ĚLÁ V Á N Í........ 415

10.1 PARADIGMATA A VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................. 415

10.1.1 Didaktika a behaviorální psychologie.................................................................417

10.1.2 Humanistická pedagogika a nativistické pojetí učení........................................420

10.1.3 Kognitivní edukace a konstruktivismus.............................................................. 422

10.2 VIRTUÁLNÍ PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ.............................................................436

10.2.1 E-leaming............................................................................................................... 438

10.2.2 Stručná historie, vznik a vývoj e-leam ingu........................................................441

10.2.3 LMS systém y.........................................................................................................449

10.2.4 Specifika a strategie tvorby elektronických materiálů (E-Content)................. 453

10.2.5 Vybrané e-leamingové aplikace..........................................................................460

10.2.6 Vzdálené experimenty, vzdálené laboratoře.......................................................463

10.2.7 Příklad tvorby vzdáleného experim entu............................................................. 469

10.2.8 Příklady vzdálených experimentů v laboratořích na Internetu.........................478

10.2.9 Počítačem podporovaná interaktivní metoda......................................................480

Literatura к desáté kapitole.......................................................................................................... 483

Z Á V Ě R ................................................................................................................................................. 488

SU M M A RY ..........................................................................................................................................491

R E J S T Ř ÍK ...........................................................................................................................................494
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.