načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Diagnostika zlomenin pánve a acetabula - Jana Chmelová; Valér Džupa; Tomáš Pavelka; Václav Báča; Jan Vavrečka

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula

Elektronická kniha: Diagnostika zlomenin pánve a acetabula
Autor: ; ; ; ;

Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v problematice tak závažné, jako jsou poranění pánve.V knize jsou didakticky ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  350
+
-
11,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 117
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-749-2005-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v problematice tak závažné, jako jsou poranění pánve.

V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest. Jsou popsány různé klasifikační systémy poranění pánve a ty pak porovnány mezi sebou. Pozornost je věnována i poraněním acetabula v rámci poranění pánve. Významným počinem autorů je i skutečnost, že zobrazené klinické případy jsou ukázány nejen v pohledu diagnostických procesů, ale i po definitivním traumatologickém ošetření. Proto tato monografie může sloužit i jako terapeutická směrnice nebo jako vodítko pro následující terapeutické výkony.

Zařazeno v kategoriích
Jana Chmelová; Valér Džupa; Tomáš Pavelka; Václav Báča; Jan Vavrečka - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vydání podpořily společnosti

Upozornění

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být

reprodukována a šířena v papírové, elektronické

či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Galén

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

www.galen.cz

© Galén, 2013


DIAGNOSTIKA

ZLOMENIN PÁNVE

A ACETABULA

Jana Chmelová Valér Džupa

Tomáš Pavelka Martin Ryšavý

Václav Báča Jan Vavrečka

Michal Otčenášek Robert Grill


Jana Chmelová, Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Martin Ryšavý,

Václav Báča, Jan Vavrečka, Michal Otčenášek, Robert Grill

DIAGNOSTIKA ZLOMENIN PÁNVE A ACETABULA

První vydání

Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

Editor PhDr. Lubomír Houdek

Šéfredaktorka PhDr. Soňa Dernerová

Odpovědná redaktorka Mgr. Alena Regalová

Dokumentace z archivu autorů

Sazba Václav Zukal, Galén

Určeno odborné veřejnosti

G281067

Hlavní autoři a pořadatelé

MUDr. Jana Chmelová, PhD.

Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav zobrazovacích metod

Fakultní nemocnice Ostrava, Radiodiagnostický ústav

doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

Ortopedicko-traumatologická klinika

Recenzenti

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta UK, Fakultná nemocnica s poliklinikou,

Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Klinika úrazovej chirurgie

doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

Radiodiagnostická klinika

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena

jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného

souhlasu nakladatelství.

Autoři i nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době zpracování díla.

Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o doporučeném dávkování a kontraindikacích

uvedených výrobci v příbalovém letáku příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji

používaných nebo nově uváděných na trh.

Copyright © Galén, 2009

První vydání v elektronické verzi

ISBN 978-80-7492-005-9 (PDF)

ISBN 978-80-7492-006-6 (PDF pro čtečky)


5

MUDr. Jana Chmelová, PhD.

Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav zobrazovacích

metod Fakultní nemocnice Ostrava,

Radiodiagnostický ústav

doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

Ortopedicko-traumatologická klinika

MUDr. Tomáš Pavelka, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

a Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika ortopedie

a traumatologie pohybového ústrojí

MUDr. Martin Ryšavý, CSc.

Dumfries and Galloway Royal Infirmary, Depatment

of Orthopaedics, Dumfries, Skotsko, Velká Británie

doc. MUDr. Václav Báča, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta,

Ústav anatomie

České vysoké učení technické v Praze,

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně,

Katedra lékařských a humanitních oborů

Autorský kolektiv

MUDr. Jan Vavrečka

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

a Všeobecná fakultní nemocnice, I. chirurgická klinika

Vysoká škola ekonomická v Praze,

Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra podnikového

a evropského práva

doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

a Ústav pro péči o matku a dítě,

Gynekologickoorodnická klinika

MUDr. Robert Grill, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,

Urologická klinika

7

Obsah

PřEDMLUVA ......................................................9

ÚVOD ..................................................................11

1. KLASICKÁ SKIAGRAfIE ........................13

Úvod ...............................................................13

Cíl vyšetření ...................................................13

Způsob vyšetření ............................................13

Výhody vyšetření ...........................................17

Nevýhody vyšetření ........................................17

2. ULTRASONOGRAfICKé

VyšETřENí.................................................19

Úvod ...............................................................19

Cíl vyšetření ...................................................19

Způsob vyšetření ............................................19

Výhody FAST .................................................20

Nevýhody FAST .............................................20

3. RETROGRÁDNí

URETROCySTOGRAfIE .........................23

Úvod ...............................................................23

Cíl vyšetření ...................................................23

Způsob vyšetření ............................................23

Výhody vyšetření ...........................................24

Nevýhody vyšetření ........................................24

4. VýPOčETNí TOMOGRAfIE ...................27

Úvod ...............................................................27

Cíl vyšetření ...................................................27

Způsob vyšetření ............................................27

Výhody spirálního CT vyšetření ....................28

Výhody vyšetření MDCT ...............................28

Nevýhody CT i MDCT vyšetření ...................31

5. ANGIOGRAfIE ...........................................33

Úvod ...............................................................33

Cíl vyšetření ...................................................33

Způsob vyšetření ............................................33

Výhody DCA ..................................................33

Nevýhody DCA ..............................................33

6. MAGNETICKÁ REZONANCE .................37

Úvod ...............................................................37

Cíl vyšetření ...................................................37

Způsob vyšetření ............................................38

Výhody MR ....................................................38

Nevýhody MR ................................................39

7. ZAřAZENí JEDNOTLIVýCH

ZOBRAZOVACíCH METOD

V PRIMÁRNíM DIAGNOSTICKéM

PROCESU .....................................................41

Úvod ...............................................................41

Klasická skiagrafie .........................................41

Ultrasonografické vyšetření ............................41

Retrográdní uretrocystografie .........................42

CT vyšetření ...................................................42

Angiografie .....................................................42

Magnetická rezonance ....................................43

Závěr ...............................................................43

8. KLASIfIKACE ZLOMENIN PÁNVE ......45

Anatomické a biomechanické poznámky .......45

Tileova klasifkace ...........................................45

Youngova a Burgessova klasifikace ...............46

Denisova klasifikace .......................................47

Pohlemannova klasifikace ..............................47

Islerova klasifikace .........................................47

Jonesova klasifikace .......................................47

Bircherova a Hargroveova klasifikace ...........48

9. KLASIfIKACE ZLOMENIN

ACETABULA ...............................................49

Anatomické a biomechanické poznámky .......49

Přehled používaných klasifikací .....................50

Letournelova klasifikace ................................50

Harrisova klasifikace ......................................52 Diagnostika zlomenin pánve a acetabula

10. PříKLADy ZLOMENIN PÁNVE

PODLE AO KLASIfIKACE ......................59

AO klasifikace zlomenin pánve ......................59

Popis poranění typu 61-A1 .............................60

Možnosti léčby ...............................................60

Popis poranění typu 61-A2 .............................62

Možnosti léčby ...............................................62

Popis poranění typu 61-A3 .............................64

Možnosti léčby ...............................................64

Popis poranění typu 61-B1 .............................66

Možnosti léčby ...............................................66

Popis poranění typu 61-B2 .............................70

Možnosti léčby ...............................................70

Popis poranění typu 61-B3 .............................72

Možnosti léčby ...............................................72

Popis poranění typu 61-C1 .............................76

Možnosti léčby ...............................................76

Popis poranění typu 61-C2 .............................78

Možnosti léčby ...............................................78

Popis poranění typu 61-C3 .............................80

Možnosti léčby ...............................................80

11. PříKLADy ZLOMENIN ACETABULA

PODLE AO KLASIfIKACE ......................85

AO klasifikace zlomenin acetabula ................85

Popis poranění typu 62-A1 .............................86

Možnosti léčby ...............................................86

Popis poranění typu 62-A2 .............................90

Možnosti léčby ...............................................90

Popis poranění typu 62-A3 .............................92

Možnosti léčby ...............................................92

Popis poranění typu 62-B1 .............................96

Možnosti léčby ...............................................96

Popis poranění typu 62-B2 .............................98

Možnosti léčby ...............................................98

Popis poranění typu 62-B3 ...........................100

Možnosti léčby .............................................100

Popis poranění typu 62-C1 ...........................104

Možnosti léčby .............................................104

Popis poranění typu 62-C2 ...........................106

Možnosti léčby .............................................106

Popis poranění typu 62-C3 ...........................108

Možnosti léčby .............................................108

ZÁVěR..............................................................113


9

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou komplexní publikace, ve

které byly soustředěny recentní poznatky mapující

diagnostické možnosti současné traumatologie, a to

v problematice tak závažné, jako jsou poraněnípánve. Ta bývají nezřídka následkem nárůstu počtuvysoce energetických poranění složitá, komplexní,

postihující nejen vlastní skelet pánve, ale i kyčelní

klouby a lumbosakrální přechod. Mohou býtspojena s poraněním nitropánevních orgánů, poraněním

velkých cév, pánevním kompartmentem a podobně.

Na všechny tyto okolnosti je třeba při posuzování

závažnosti poranění myslet. Přesná diagnostika je

klíčem ke správné klasifikaci a ta je klíčem ke

správnému terapeutickému postupu.

Volba správného diagnostického postupu,dodržující algoritmus jednotlivých kroků a jejichnávaznost, je kruciální. Pomáhá šetřit čas k provedení

základních terapeutických opatření, která mohou

významným způsobem zvýšit pacientovy šance na

přežití, zejména u složitých komplexních poranění

spojených s významným krvácením.

V této publikaci jsou didakticky přehledným

a skvěle obrazově dokumentovaným způsobemposány základní diagnostické možnosti a jednotlivé

kroky, zobrazovací metody pro diagnostikuporanění skeletu, cévního systému i močových cest. Jsou

popsány různé klasifikační systémy poranění pánve

Předmluva

a ty pak porovnány mezi sebou. Pozornost jevěnována i poraněním acetabula v rámci poranění pánve.

Velmi pozitivním počinem autorů je i fakt, žezobrazené klinické případy jsou ukázány nejen v pohledu

diagnostických procesů, ale i po definitivnímtraumatologickém ošetření. Tím de facto může tatopublikace sloužit i jako terapeutická směrnice, resp.přinejmenším poskytuje filozofický nástin následujících

terapeutických zásahů.

Kniha vznikla jako vyústění intenzivníspolupráce odborníků různých medicínských oborů na půdě

Centra integrovaného studia pánve 3. LF UK vPraze. Centrum bylo založeno třemi z autorů knihy

v roce 2004 s cílem propojovat znalostijednotlivých oborů při péči o pacienty se zlomeninoupánve jako dalšího logického kroku při komplexní péči

o pacienty s poraněním skeletu.

Traumatologie pohybového aparátu má ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady dlouholetou

tradici. Její současnou podobu získala pod vlivem

nestora ortopedie prof. MUDr. Oldřicha Čecha,

DrSc., a jeho následovníků. Kolektiv autorů hlásící

se k této škole odvedl vynikající práci a připravil

pro traumatologickou obec publikaci, která dosud

ve spektru literatury chyběla a která zcela jistě

a právem najde cestu do knihoventraumatologických pracovišť.

doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.


11

Úvod

Dramatický nárůst počtu pacientů s poraněnímpán

ve zejména jako součásti polytraumatu, kterého

jsme byli svědky v posledním desetiletí 20. století,

nadále pokračuje. V našich traumacentrech sezvý

šil za posledních 5 let počet pacientů se zlomeninou

pánve na více než dvojnásobek. Příčinou tohotový

voje je po roce 1989 patrné zvyšování počtuau

tomobilů a motocyklů na našich silnicích, nárůst

stavební činnosti a zvýšení počtu příznivcůadrena

linových sportů. Podobná situace nastala v zemích

západní Evropy a Severní Ameriky na přelomu

70. a 80. let minulého století. Vyžádala si nutnost

intenzivnější spolupráce mnoha medicínskýchobo

rů při diagnostice, primárním zajištění, léčbě aná

sledné péči o tyto pacienty. Vznikly různédoporu

čené postupy při diagnostice a léčbě pacientů

s poraněním pánve. Tyto postupy byly v průběhu let

modifiko vány vývojem pomůcek pro primárnísta

bilizaci pánve (C-svorka), zdokonalením přístrojů

pro diagnostiku zobrazovacími metodami (spirální

CT, víceřadé multidetektorové CT, možnostipost

processingu), propojením diagnostických metod

s terapeutickou intervencí (angiografie se selektivní

embolizací) a vývojem operačních nástrojů aosteo

syntetických prostředků (repoziční pánevní kleště,

cíliče pro zavádění dlouhých kortikálních 3,5mm

šroubů, titanové kanylované 6,5mm šrouby, úhlově

stabilní dlahy). Paralelně s tímto vývojemprobíha

lo precizování doporučených postupů v diskusích

četných časopiseckých prací a monografií. Zapo

sledních dvacet let bylo publikováno více než 400

časopiseckých prací opatřených anglickýmabstrak

tem a více než 10 významných monografiívěnova

ných proble matice poranění pánve. Díky této diskusi

existují dnes jednoduché a všeobsahující doporučené

postupy týkající se diagnostiky a léčby pacientů spo

raněním pánve i pacientů po polytraumatu.

Vývoj správně fungující mezioborovéspoluprá

ce při diagnostice a léčbě pacientů s poraněnímpán

ve u nás ukázal, že nejjednodušší je převzítexistu

jící doporučené postupy a nevymýšlet nové. Avšak

historicky daná situace je nemocnici od nemocnice

jiná a přebíraní existujících doporučení si vyžádalo

drobné modifikace odpovídající místnímpodmín

kám. Nejlepší by bylo sjednotit se na jednomspo

lehlivém postupu a zajistit podmínky ve všechne

mocnicích, aby bylo možné tento jednotný postup

všude dodržet. To je ovšem problém organizační

a často i ekonomický, proto je obtížné najítjednot

né schéma vyhovující všem. Přesto se domníváme,

že hledání univerzálních postupů je správná cesta.

Rozhodli jsme se přispět k tomuto hledání knížkou

zaměřenou na diagnostiku zlomenin pánve aaceta

bula. Vznikla jako důsledek studia monografií ača

sopiseckých prací renomovaných autorůvýznam

ných zahraničních pánevních center, s kterými jsme

se museli v rámci zlepšování péče o vlastnípacien

ty seznámit, a dále jako výsledek několik lettrvají

cího dialogu mezi autory, který měl vyjasnitskuteč

nosti nenalezené v písemnictví. Platformou pro

tento dialog bylo Centrum pro integrované stu­

dium pánve (CISP) založené v roce 2004 na 3.lé

kařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jehož

vybudování a další vědecké fungování bylopodpo

řené rozvojovými programy Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy České republiky (102/2004,

379/2005, 222/4c/2006, 14/24/1/G/2009) a grantem

Interní grantové agentury Ministerstvazdravotnic

tví České republiky (ND 9971-3/2008). Centrum

umožnilo diskutovat problémy z úhlu pohledurůz

ných odborností (anatom, rentgenolog, chirurg,trau

ma to log, ortoped, anesteziolog-intenzivista, urolog,

gynekolog, cévní chirurg, neurochirurg, neurolog,

gas troenterolog, rehabilitační lékař). Nemůžeme

touto útlou knížkou odpovědět na všechny otázky,

které se mohou při diagnostice zlomenin pánve

a ace tabula objevit. Jedinou naší ambicí je zkusit

najít bazální platformu, kterou je možné dodržet při


12 Diagnostika zlomenin pánve a acetabula

diagnostice zlomenin pánve a acetabula ve všech

našich nemocničních zařízeních, a pokusit se opřijetí jednotné klasifikace všemi zúčastněnými odborníky. Aby se nejednalo pouze o diagnostickou

knížku, doplnili jsme text o jednotlivé kazuistiky,

kterými se pokoušíme upozornit na typickézlomeniny a ukazujeme způsob ošetření konkrétníhopacienta. Demonstrovaný způsob ošetřenínepovažujeme za návod, ale za ukázku možného postupu.

Byli bychom rádi, kdyby knížka umožnila získání

základních informací o problematice zlomeninpánve studentům bakalářského studia radiologickýasistent i studentům magisterského studia všeobecnélékařství, dále aby byla návodem pro lékaře v pří pravě

na atestaci z radiodiagnostiky, chirurgie,traumatologie, ortopedie a případně znamenala praktickou»příručku« pro zkušené rentgenology a traumatology.

Závěrem nám dovolte poděkovat lékařům aradiologickým asistentům z radiodiagnostickýchpracovišť ve Fakultní nemocnici v Ostravě, Fakultnínemocnici Královské Vinohrady v Praze, Fakultní

nemocnici Plzeň a Dumfries and Galloway Royal

Infirmary v Dumfries, ze kterých pochází většina

obrazové dokumentace jednotlivých zobrazovacích

technik, za jejich pomoc při zhotovení tétodokumentace i za její zapůjčení k publikování. Náš velký

vděk rovněž patří všem lékařům, sestrám a dalším

spolupracovníkům z ortopedických,traumatologických, chirurgických aanesteziologicko-resuscitačních pracovišť uvedených nemocnic za prácivynaloženou při léčení pacientů s poraněním pánve

a acetabula, jejichž obrazová dokumentace je vknize prezentována.

Ostrava, Praha, Plzeň a Dumfries, říjen 2008

Jana Chmelová, Valér Džupa, Tomáš Pavelka,

Martin Ryšavý, Václav Báča, Jan Vavrečka,

Michal Otčenášek, Robert Grill
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist