načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Dětská kardiochirurgie -- 2., doplněné vydání - Pavel Žáček; Bohumil Hučín

Dětská kardiochirurgie -- 2., doplněné vydání

Elektronická kniha: Dětská kardiochirurgie
Autor: Pavel Žáček; Bohumil Hučín
Podnázev: 2., doplněné vydání

Monografie se zabývá problematikou vrozených srdečních vad u dětí a jejich chirurgických korekcí. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  399
+
-
13,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 319
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace, 1 portrét
Vydání: 2., dopl. vyd.
Spolupracovali: Pavel Žáček (ilustrace)
Skupina třídění: Pediatrie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4497-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie se zabývá problematikou vrozených srdečních vad u dětí a jejich chirurgických korekcí.

Popis nakladatele

Po letech se čtenáři dostává do rukou doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace. Kniha získává také novou cílovou skupinu čtenářů, protože o dřívější "malé pacientyy" se díky vyspělé péči v této oblasti starají nyní i další specialisté. Přehled standardních operačních postupů uvítají mladí lékaři v postgraduálním studiu pediatrie, kardiologie a kardiochirurgie, interny, zobrazovacích metod a dalších souvisejících oborů. Kniha má na 230 vyobrazení, jejichž autorem je doc. MUDr. Pavel Žáček, CSc., recenzoval prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Pavel Žáček; Bohumil Hučín - další tituly autora:
Dětská kardiochirurgie -- 2., doplněné vydání Dětská kardiochirurgie
 (e-book)
Únor 1948: šedesát let poté -- Sborník textů Únor 1948: šedesát let poté
Aortální nedomykavost Aortální nedomykavost
 (e-book)
Aortální nedomykavost Aortální nedomykavost
Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953 - 1989 Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953 - 1989
TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech TAKOVÍ JSME BYLI…Studentské listy po 30 letech
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Dětská kardiochirurgie

Bohumil HučínPavel Žáček (ilustrace)

Bohumil Hučín – Pavel Žáček (ilustrace)

Dětská

kardiochirurgie

2., doplněné vydání

2., doplněné vydáníProf.  MUDr.  Bohumil Hučín, DrSc.

(1934), promoval na Fakultě všeobec ného

lékařství Karlovy univerzity v Praze v roce

1958. Chirurgickou erudici získal na  chi

rurgickém oddělení nemocnice ve  Vla

šimi (1958–1963). V  letech 1963–1976

pracoval jako aspirant, vědecký pracovník

a odborný asistent na Klinice dětské chirur

gie v  Praze u  prof.  MUDr.  Václava Kafk y,

DrSc. V letech 1977–2004 byl primářem

kardiochirurgického oddělení Dětského

kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Pra

ze-Motole. V současné době působí jako

zasloužilý lékař-důchodce a konzultant

v Dětském kardiocentru. V roce 1967 se

stal kandidátem věd, v roce 1987 dokto

rem věd, v  roce 1984 se habilitoval jako

docent a  v  roce 1990 jako profesor chi

rurgie. Dosud publikoval 182 vědeckých prací a přednesl 230 přednášek s kardiochirurgickou tematikou. Většina textů je věnována kardiochirurgii kojenců a novorozenců, stejně tak jako doktorská disertační i habilitační práce.

Prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc., je členem výboru České společnosti kardio

vaskulární chirurgie JEP a  řádným členem řady mezinárodních vědeckých společností (European Association of Cardiothoracic Surgery, Society of Th oracic Surgeons – USA; International Society of Cardiovascular Surgery, International Society of Cardiothoracic Surgeons – Japonsko; British Association of Paediatric Surgeons; Asociace kardiovaskulárních chirurgů Ukrajiny). V roce 1984 získal Státní cenu Československé republiky a v roce 2010 cenu J. E. Purkyně. Jeho další životopisná data jsou uváděna v encyklopedii Kdo je kdo v ČR v roce 1993 a 1998. Doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.  (1959), promoval na  Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v  Hradci Králové v  roce 1984. Po  promoci pracoval do  roku 1987 na  chirurgickém oddělení v  Novém Bydžově a  od  roku 1987 dosud působí na  Kardiochirurgické klinice LF UK a FN v Hradci Králové. Zabývá se kardiochirurgií dospělých v celém rozsahu. Je autorem nebo spoluautorem 120 publikovaných vědeckých prací a více než 100 přednášek z oboru kardiochirurgie. Je hlavním autorem multimediální učebnice „Interaktivní kardiochirurgie“ (Grada Publishing, 2003) a DVD „Interactive Cardiac Surgery“ (Springer, 2005).

Kromě profese kardiochirurga věnuje doc. Pavel Žáček celoživotně svůj volný čas

výtvarné činnosti. Ilustroval řadu odborných monografi í. Potěšení a vlastní vyjádření nalézá ve své volné tvorbě (www.pavelzacek.cz). Prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc. Doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D. (ilustrace)

DĚTSKÁ KARDIOCHIRURGIE

2., doplněné vydání Recenze: Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Autoři i nakladatelství děkují společnostem CARDION s.r.o., TECOM ANALYTICAL SYSTEMS CS, spol. s r.o., Stimcare s.r.o., Johnson&Johnson divize ETHICON, HARTMANN - RICO a.s., IMMOMEDICAL CZ s.r.o., Delacroix-Chevalier – francouzský výrobce kardiovaskulárních nástrojů, Péters Surgical – francouzský výrobce chirurgických šicích materiálů za fi nanční podporu, která umožnila vydání publikace. © Grada Publishing, a.s., 2012 Cover Photo © doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D., 2012 Ilustrace © doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D., 2012 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4952. publikaci Odpovědný redaktor Mgr. Luděk Neužil Sazba a zlom Josef Lutka Počet stran 320 2. vydání, Praha 2012 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN 978-80-247-4497-1 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-8289-8 ve formátu PDF ISBN 978-80-247-8290-4 ve formátu EPUB

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

a šířena v papírové, elektronické či jiné po době bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

5

ObsahObsah

Obsah

Předmluva k druhému vydání ........................................... 7

Předmluva k prvnímu vydání ............................................ 9

Úvod .................................................................. 11

1 Otevřená tepenná dučej ............................................. 15

2 Koarktace aorty ..................................................... 23

3 Interrupce aortálního oblouku ....................................... 33

4 Cévní prstence a smyčky komprimující tracheu a jícen ................. 39

5 Defekt síňového septa ............................................... 47

6 Defekt atrioventrikulárního septa .................................... 53

7 Defekt komorového septa ............................................ 61

8 Fallotova tetralogie .................................................. 73

9 Nekorigovaná d-transpozice velkých arterií ........................... 87

10 Korigovaná l-transpozice velkých arterií .............................. 107

11 Dvojvýtoková pravá komora ......................................... 113

12 Stenóza plicnice ..................................................... 123

13 Aplazie chlopně plicnice ............................................. 129

14 Atrézie plicnice s intaktním komorovým septem ....................... 133

15 Atrézie plicnice s defektem komorového septa ......................... 139

16 Trikuspidální atrézie a vady s funkčně jedinou komorou ............... 149

17 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně ........................... 165

18 Anomálie mitrální chlopně .......................................... 171

19 Aortální stenóza .................................................... 179

20 Aortální regurgitace ................................................. 195

21 Anomálie kořene aorty .............................................. 205

22 Syndrom hypoplastického levého srdce ............................... 211

23 Aortopulmonální defekt ............................................. 217

24 Společný arteriální trunkus .......................................... 223

25 Anomálie koronárních arterií ........................................ 229

6

Dětská kardiochirurgieDětská kardiochirurgie

26 Anomálie ústí plicních žil ............................................ 239

27 Tumory srdce ...................................................... 251

28 Ektopie srdce ....................................................... 257

29 Poranění srdce a velkých cév ......................................... 259

30 Infekční endokarditida .............................................. 263

31 Transplantace srdce ................................................. 267

32 Mimotělní oběh v dětské kardiochirurgii .............................. 277

33 ECMO a systémy dlouhodobé podpory oběhu ......................... 285

34 Kolemoperační péče ................................................ 289

35 Výsledky chirurgické léčby vrozených srdečních vad u dětí v Dětském

kardiocentru v Praze-Motole ......................................... 295

Literatura k operačním metodám ........................................ 299

Doporučená literatura .................................................. 307

Vybrané práce autora k tématu dětské kardiochirurgie ..................... 308

Souhrn ................................................................ 311

Summary ............................................................. 312

Rejstřík ............................................................... 313 Předmluva k druhému vydání První vydání Dětské kardiochirurgie bylo brzy rozebráno. Zájem o  knihu však trvá dále především mezi mladými lékaři, kardiology a zdravotními sestrami, kteří se denně účastní rozhodování a  ošetřování té části populace, která je postižena vrozenými srdečními vadami. Jsou to jak děti s nově zjištěnou vrozenou srdeční vadou, tak na druhé straně i dospělí po operaci vrozených srdečních vad v dětství. Jim všem je věnováno druhé vydání Dětské kardiochirurgie. Podrobné doplňující informace o patofyziologii cirkulace u jednotlivých vad včetně rozboru fyzikálního nálezu a elektrokardiogramu nalezne čtenář v nedávno vyšlé velmi zdařilé publikaci profesora Václava Chaloupeckého a spolupracovníků.

Od prvního vydání Dětské kardiochirurgie přibylo zkušeností s časnou a zejména preventivní prenatální diagnostikou vrozených srdečních vad, která přispívá k eliminaci některých závažných vad srdce, které lze jen těžko beze zbytku rekonstruovat. Přibylo zkušeností s intervenční katetrizací, kterou lze defi nitivně vyřešit některé jednoduché srdeční vady bez chirurgické operace. V  neposlední řadě přibylo i  mnoho zkušeností s časnou intenzivní kolemoperační péčí. Tyto skutečnosti zásadně přispěly k tomu, že dnes přežívá většina dětí po operaci srdce. Operační technika radikálních korekcí jednotlivých srdečních vad se však od doby prvního vydání knihy jen málo změnila. Některé typy operací se sice dnes již neprovádějí tak často jako dříve, je však třeba o  nich vědět. Stále více pacientů po  operaci srdce se dožívá dospělosti. Tito pacienti byli operováni pro vrozenou srdeční vadu v novorozeneckém věku nebo později v dětství původně užívanými operačními metodami. U většiny těchto pacientů se neustále zlepšují jejich funkční schopnosti i kvalita života v dospělosti. Někteří však potřebují v dospělém věku upravit nedostačující funkci chlopní nebo zúžených částí srdečních oddílů, aorty nebo plicnice. Kardiologa i  kardiochirurga dospělých, kteří tyto pacienty ošetřují, zajímá původní typ korekce jejich vady, uvedený v jejich zdravotnické dokumentaci a operačním protokolu.

Na druhé straně se dnes stále více provádějí rekonstrukční operace aortální a mitrální chlopně, které se osvědčily v kardiochirurgii dospělých a jimž se dává přednost před náhradou chlopně. Dr. Roman Gebauer z našeho pracoviště popsal v knize nově operační techniky záchovné rekonstrukce aortální chlopně u  aortální regurgitace a aneuryzmatické dilatace aortálního kořene.

Ve srovnání s prvním vydáním knihy přibylo na našem pracovišti v Dětském kardiocentru množství operovaných dětí, kterých je více než 14  000. Operační mortalita se podstatně snížila u  většiny typů vad pod 1 %. Překvapivé je zjištění, že dnes žije v naší populaci již více dospělých po operaci vrozené srdeční vady, než je počet nových dětí s  touto srdeční vadou. V  poslední kapitole na  konci knihy je uvedena frekvence operací jednotlivých vad u nás se nejčastěji vyskytujících až po vady velmi vzácné. V  přehledných grafech uvádíme, jak se změnila v  průběhu let hospitalizační mortalita u  nejrizikovější skupiny operovaných, jíž jsou bezesporu novorozenci. U  většiny vad ponecháváme v  původním textu na  konci kapitol údaje o  zastoupení podskupin jednotlivých operovaných typů vad, které spojujeme s  odstavcem o  prognóze vad v dospělosti. Na dalším přehledném grafu jsou uvedena kardiochirurgická

Předmluva k druhému vydání


8

Dětská kardiochirurgieDětská kardiochirurgie

pracoviště, na kterých se u nás provádějí korekce vrozených srdečních vad, většinou u  dospělých, vyjma Dětského kardiocentra v  Praze, podle celonárodního registru srdečních operací.

Děkuji panu docentu MUDr. Pavlu Žáčkovi, Ph.D., který opět se svou příkladnou pečlivostí laskavě přikreslil některá nová schémata operací aneuryzmatu kořene aorty. Děkuji všem svým spolupracovníkům, kteří se podíleli svou pomocí i podněty na realizaci nového doplněného druhého vydání této knihy.

Květen 2012

Bohumil Hučín Předmluva k prvnímu vydání Dětská kardiochirurgie zahrnuje především chirurgii vrozených srdečních vad. Ty je možné v současné době korigovat do normálních, nebo téměř normálních anatomických poměrů. Další růst a vývoj pak u většiny dětí probíhá s normální, nebo téměř normální cirkulací a zajišťuje operovaným dobrou kvalitu života až do dospělosti. Získaná onemocnění, poranění a tumory srdce jsou u dětí dnes operovány spíše vzácně.

Zajištění dobré kvality života do dospělosti se neobejde bez pravidelného sledování operovaných pacientů, jejich životosprávy a  jiných problémů, které se vyskytnou v  průběhu dalšího vývoje. Tuto péči provádějí dětští kardiologové v  terénu. Musí ji však později předat kardiologům pro dospělé.

Na  pracovníky v  terénu jsme mysleli i  při tvorbě předkládané monografi e. Ta si klade za  úkol seznámit čtenáře se základní problematikou jednotlivých vrozených srdečních vad, s  operační technikou jejich rekonstrukce i  možnými pooperačními komplikacemi a reziduálními nálezy po operaci. V monografi i jsou uvedeny nejenom všechny v  současnosti užívané operační metody, ale i  ty starší, z  nichž řada byla již nahrazena novými postupy. Je třeba vědět, s jakým vývojem a případnými komplikacemi je možné se setkat u starších a často již dospělých pacientů po různých typech operací a jak o jejich léčbě rozhodnout.

Kniha je určena také širší lékařské veřejnosti, která se zajímá o problematiku vrozených srdečních vad a změn cirkulace po operaci u pacientů, o jejichž zdraví pečují i z jiných diagnostických, léčebných anebo rehabilitačních pohledů. V knize najdou přehled standardních operačních postupů se schématy operací vrozených srdečních vad i studující medicíny a mladí lékaři v postgraduálním studiu pediatrie, kardiologie a  kardiochirurgie. Rozsah textu neumožňuje uvést veškeré informace o  patogenezi jednotlivých vad, o  patofyziologii cirkulace včetně rozboru fyzikálního nálezu a elektro kardiogramu vyčerpávajícím způsobem. Podrobné doplňující informace nalezne čtenář v  monografi i M. Šamánka a  kol. „Dětská kardiologie“ a  v  připojeném přehledu doporučené literatury. Seznam literatury k  operacím jednotlivých vad nebylo rovněž možné uvést vyčerpávajícím způsobem. Uvedeny jsou odkazy zejména na  autory, kteří operaci poprvé uskutečnili, nebo podstatně zlepšili její výsledky. Na konci je připojen seznam prací, kterými sám autor přispěl k rozšíření jednotlivých operačních postupů u nás.

Ilustrace operací jsou umístěny ve skupinách na samostatných tabulích, aby se přehlednost textu vloženými obrázky příliš netříštila. Jednotlivé obrázky jsou opatřeny vlastním stručným popisem. Z  grafi ckých důvodů jsou na  tabulích rozmístěny tak, aby byla vhodně využita celá plocha stránky. Proto jejich pořadí někde neodpovídá sledu odkazů v textu.

První souborná monografi e o kardiochirurgii vyšla v naší republice z pera profesora MUDr.  Jana Navrátila, DrSc., v  roce 1970. Od  té doby se náplň kardiochirurgie, operační technika i  výsledky podstatně změnily. Profesor MUDr.  Jan Dominik, CSc., z Kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové zaznamenal současný stav oboru ve velice zdařilé, přehledné monografi i „Kardiochirurgie“ (Praha, Grada Publishing, 1998). Vymezený rozsah jeho knihy dovolil v kapitole o vrozených srdečních vadách

Předmluva k prvnímu vydání


10

Dětská kardiochirurgieDětská kardiochirurgie

uvést především ta data, která jsou potřebná pro informace dospělých kardiochirurgů. Na výzvu nakladatelství Grada a profesora MUDr. J. Petráška, DrSc., jsem se s radostí ujal úkolu sepsat současný stav znalostí a  zkušeností v  dětské kardiochirurgii u nás. Zdrojem mi byly především zkušenosti a výsledky operací z vlastního pracoviště, Dětského kardiocentra v Praze-Motole, doplněné zkušenostmi z velkých světových pracovišť dětské kardiochirurgie i mezinárodní pracovní skupiny zabývající se problematikou vrozených srdečních vad u dospělých pacientů.

Rád bych zde vyjádřil svůj velký dík MUDr. Pavlu Žáčkovi, který s nadšením celou publikaci ilustroval. Děkuji rovněž všem svým spolupracovníkům, kteří se podíleli na zavádění nových léčebných postupů a operací na našem pracovišti a podnětnými připomínkami přispěli ke kvalitě této knihy.

Prosinec 2000

Bohumil Hučín Úvod Dětská kardiochirurgie rekonstrukcí vrozených srdečních vad je jedním z fascinujících chirurgických oborů, který dosáhl v  posledních letech neobvyklých léčebných úspěchů jak ve  světě, tak i  u  nás. Úkoly dětské kardiochirurgie dnes již daleko přesáhly svůj pediatrický rámec. V současné době se formuje ve světě i u nás nová mezioborová disciplína, která se zabývá problémy pacientů s vrozenými srdečními vadami v dospělosti, včetně jejich psychosociální integrace ve společnosti.

Dětská kardiochirurgie má u nás dlouholetou tradici. Slavní chirurgové, jako byl Emerich Polák, Jan Bedrna, Vladislav Rapant, Jaroslav Procházka, Jan Navrátil a především Václav Kafk a, stáli u počátků operací vrozených srdečních vad a tuto disciplínu také dále rozvíjeli.

Počátek dětské kardiochirurgie ve světě se datuje rokem 1938. Za jejího průkopníka je považován Robert Gross z Bostonu, který poprvé úspěšně podvázal otevřenou tepennou dučej u 7leté dívky. Moderní kardiochirurgie tehdy kladla důraz na znalosti patofyziologie cirkulace a  na  experiment. V  roce 1938 prováděli Gross a  Hufnagel v Bostonu experimentální operace k ověření možnosti resekce koarktace aorty a sešití obou konců aorty k sobě. Clarence Crafoord ze Stockholmu navštívil Grosse v laboratoři, aby se seznámil s jeho pokusy. Sám potom ve Stockholmu jako první resekoval koarktaci u dítěte v roce 1944, a předběhl tak Grosse. Alfred Blalock a Sanford Leeds se zabývali od  roku 1938 experimentálním vyvoláním plicní hypertenze u  psů spojením a. subclavia s  a. pulmonalis. V  roce 1942 demonstroval Blalock v  John Hopkins Hospital v Baltimore pediatrům tuto metodu, kterou se jim mimochodem plicní hypertenzi vyvolat nepodařilo. Tehdy slavná dětská kardioložka Helena Taussigová vyzvala Blalocka, aby použil tuto metodu k  zvětšení plicního průtoku u  cyanotických dětí s pulmonální stenózou. Tak vznikla legendární subklaviopulmonální spojka podle Blalocka a Taussigové, která doposud zachránila statisíce cyanotických dětí po celém světě. Z této doby je nutno připomenout ještě další zajímavé experimenty Johna Gibbona, který se již v roce 1934 začal zabývat myšlenkou konstrukce přístroje pro mimotělní oběh, použitelného jako pulmonální bypass při operaci masivní plicní embolie.

Zprávy o začátcích kardiochirurgie ve světě se k nám ze zahraničí ihned nedostaly. Za druhé světové války byl zcela zablokován tok veškerých informací do celé Evropy. U nás, jak známo, němečtí nacisté uzavřeli veškeré české vysoké školy a zcela systematicky znemožňovali jakoukoli vědeckou činnost. Teprve po skončení války se obnovil tok informací z odborné literatury i ze stipendijních návštěv našich lékařů na zahraničních pracovištích ve Skandinávii, Anglii a Spojených státech amerických. Iniciativu na tomto poli převzali zejména naši přední hrudní chirurgové. Byl to Emerich Polák, který u nás 8. října 1946 poprvé operoval otevřenou tepennou dučej u 5leté pacientky, a to na doporučení profesora Švejcara. Operace byla provedena jako ultimum refugium v těžkém stavu dítěte po prodělané akutní myokarditidě a nebyla úspěšná. Při výkonu nastalo prudké krvácení z poraněné dučeje. Dítě zemřelo, aniž mohla být provedena ligatura dučeje. Při sekci byla nalezena nepoznaná koarktace aorty a rozsáhlá degenerace myokardu po spálové myokarditidě.

Úvod


12

Dětská kardiochirurgieDětská kardiochirurgie

Se zdarem byla poprvé podvázána tepenná dučej až 30. října 1947 Janem Bedrnou v Hradci Králové. Po něm pak operoval v roce 1948 tepennou dučej Vladislav Rapant v Olomouci, v roce 1949 Václav Kafk a v Praze a v témž roce znovu úspěšně Emerich Polák. Vladislav Rapant v Olomouci vytvořil u nás poprvé v roce 1949 subklaviopulmonální spojku podle Blalocka a Taussigové u dítěte s Fallotovou tetralogií. Po něm začal provádět tyto operace Kafk a v  Praze od  roku 1951. Koarktaci aorty resekoval u nás poprvé rovněž Rapant v Olomouci v roce 1949 a po něm Kafk a v Praze v roce 1956. První intrakardiální výkony na zavřeném srdci byly u nás provedeny v Hradci Králové v  roce 1951. Jan Bedrna provedl digitální komisurolýzu revmatické stenózy mitrální chlopně zavřenou cestou. Bedrna také discidoval v  roce 1951 v  Hradci Králové poprvé pulmonální stenózu zavřenou cestou podle Brocka. V  padesátých letech převzal iniciativu v kardiochirurgii vrozených srdečních vad profesor Jan Navrátil na II. chirurgické klinice v Brně. Navrátilovým přínosem bylo zavedení operací na otevřeném srdci. V roce 1956 provedl u nás první operace defektu síňového septa a  pulmonální stenózy na  otevřeném srdci s dočasnou zástavou cirkulace v  hypotermii. Tato metoda se rozšířila i  na  ostatní pracoviště. V  roce 1958 ji použil Václav Kafk a na  Klinice dětské chirurgie Dětské fakultní nemocnice v  Praze a  ve  stejném roce Jaroslav Procházka na  Chirurgické klinice nemocnice v  Hradci Králové. První operace v  mimotělním oběhu provedl rovněž Navrátil v  Brně, a  to 5. února 1958. Korigoval touto novou metodou inkompletní formu defektu atrioventrikulárního septa. Operace vrozených srdečních vad v  mimotělním oběhu pak prováděl Kafk a a Brodský v Praze od roku 1959 a v téže době i Procházka v Hradci Králové. Navrátil byl u  nás rovněž první, kdo korigoval Fallotovu tetralogii v  mimotělním oběhu v roce 1961.

V  60. letech byla kardiochirurgie v  Československu již plně rozvinutým oborem. Počet operací pro srdeční onemocnění provedených do  roku 1960 v  celém našem státě převýšil podle údajů Mládka počet 4700. Kromě komisurolýz mitrální chlopně, kterých bylo nejvíce (2908), byl operován pozoruhodný počet vrozených srdečních vad: 584 podvazů otevřené tepenné dučeje, 122 spojkových operací u  cyanotických vad, 135 zavřených valvulotomií plicnice podle Brocka, 59 valvulotomií aortální stenózy, 124 resekcí koarktace aorty, u 155 pacientů byl uzavřen defekt septa síní a u 28 defekt septa komor.

V Praze rozvinul program pediatrické kardiochirurgie Václav Kafk a a založil vlastní školu pražské dětské kardiochirurgie. Začal operovat vrozené srdeční vady ještě jako docent na  II. chirurgické klinice v  Praze u  profesora Jiřího Diviše. Tepennou dučej úspěšné podvázal již v roce 1949 a první spojku podle Blalocka a Taussigové vytvořil u 6letého chlapce s Fallotovou tetralogií v roce 1951. V roce 1953 vznikla v Praze nová Fakulta dětského lékařství a Kafk a se stal v roce 1954 přednostou nově vzniklé Kliniky dětské chirurgie v Dětské fakultní nemocnici v Praze-Na Karlově, kam také přenesl pediatrický kardiochirurgický program z Divišovy kliniky. První operace defektu síňového septa v  mimotělním oběhu byla provedena na  dětské chirurgické klinice v Praze 19. května 1959. Po odchodu profesora Navrátila z Brna do Vídně v roce 1968 převzalo iniciativu rozvoje v oblasti vrozených srdečních vad kardiochirurgické pracoviště na pražské klinice dětské chirurgie. V roce 1977 bylo zřízeno ministerstvem zdravotnictví Specializované pracoviště pediatrické kardiologie a  kardiochirurgie, později přejmenované na Dětské kardiocentrum ve Fakultní nemocnici v Praze-Mo

13

ÚvodÚvod

tole. Byla vybudována nová organizace péče o děti s vrozenou srdeční vadou v celém

státě se sítí dětských kardiologů v terénu, vyškolených v Dětském kardiocentru.

Dětské kardiocentrum v Praze-Motole bylo od počátku zaměřeno na diagnostiku

a operace dětí s vrozenou srdeční vadou v nejútlejším novorozeneckém a kojeneckém

věku a starších dětí s komplexními vrozenými srdečními vadami. V průběhu 20leté

činnosti bylo na  tomto pracovišti operováno více než 7000 dětí s  vrozenou srdeční

vadou (450 operací za  rok). Transplantace srdce u  dětí provádí Dětské kardiocent

rum v  Praze, Kardiochirurgická klinika IKEM v  Praze a  Centrum kardiovaskulární

a transplantační chirurgie v Brně.

1Otevřená tepenná dučejOtevřená tepenná dučej

1 Otevřená tepenná dučej Otevřená tepenná dučej představuje cévní spojení mezi levou větví plicnice a istmem aorty (obr. 1.1), která v průběhu fetálního vývoje, kdy se plíce nepodílejí na plynové výměně, zajišťuje průtok krve z plicnice do descendentní aorty. Dučej se spontánně uzavírá v  průběhu prvních dnů po  narození. Její funkce končí, jakmile dítě začne dýchat. Svalová tkáň ve stěně dučeje, která je citlivá na prostaglandin placenty v průběhu gravidity, reaguje po narození na pokles hladiny prostaglandinu v krvi kontrakcí a uzavře lumen dučeje. Uzavírající se dučej lze znovu otevřít krátce po narození infuzí prostaglandinu E. Reaktivní tkáň může přesahovat z dučeje na stěnu aorty a plicnice a může přispívat k tvorbě koarktace na aortě nebo plicnici při uzávěru dučeje.

Stěna perzistující otevřené dučeje má jinou histologickou strukturu a  chybí u  ní typická kontraktilní schopnost, kterou má normální dučej. Postnatálně dučej zůstává otevřená u řady patologických cirkulací jako izolovaná vada, nebo jako součást složitějších strukturálních srdečních anomálií (koarktace aorty, defekt komorového septa, interrupce oblouku aorty, stenóza aorty nebo syndrom hypoplastického levého srdce), které se projevují levo-pravým zkratem s objemovým nebo tlakovým přetížením levého srdce. U  pravostranných obstrukčních vad (Fallotova tetralogie, atrézie plicnice, trikuspidální atrézie) zajišťuje tepenná dučej průtok krve plícemi levo-pravým zkratem z aorty. Uvedené vady jsou na otevřené dučeji dependentní. Jestliže se dučej u těchto vad po narození uzavře, dítě je ohroženo kritickou hypoxémií. Dučej je nutné znovu otevřít infuzí prostaglandinu E1 nebo musíme vytvořit náhradu dučeje – arteriální spojku mezi podklíčkovou tepnou a plicnicí.

Otevřenou tepennou dučej popsal poprvé Aranzio v roce 1564. Prevalenci výskytu otevřené tepenné dučeje udává Mitchell 1:200 porodů, Šamánek [121] udává 5 % ze všech vrozených vad. U  nezralých novorozenců je výskyt otevřené tepenné dučeje mnohem častější.

Klinický obraz u dětí s otevřenou tepennou dučejí závisí na její velikosti a na poměru cévních rezistencí v plicnici a aortě. Děti s malou nebo středně hemodynamicky významnou tepennou dučejí nemívají žádné celkové příznaky a  dučej se pozná náhodně při fyzikálním vyšetření. Velký průtok krve širokou tepennou dučejí do  plic se projeví namáhavým dýcháním, tachypnoí a častými respiračními infekty, případně až městnavou srdeční slabostí se známkami plicního edému, který může na RTG snímku simulovat zánětlivý plicní proces. Charakteristickým poslechovým nálezem u tepenné dučeje je kontinuální šelest v prvním a druhém mezižebří vlevo. Při plicní hypertenzi je šelest pouze systolický. Velmi úzká dučej má šelest malé intenzity. EKG u  malé dučeje bývá normální, s  přibývající hemodynamickou významností dučeje se na  něm objeví známky objemového zatížení levé komory. U  novorozenců bývá na EKG obraz hypertrofi e obou komor. Přibývání známek hypertrofi e pravé komory svědčí později pro narůstání plicní hypertenze. Na  RTG snímku hrudníku je u  významné dučeje zvětšený srdeční stín a  bohatá plicní vaskulární kresba. Suverénní diagnostickou metodou je dvourozměrná a dopplerovská echokardiografi e, která prokáže velikost a umístění tepenné dučeje a její hemodynamickou významnost.

+


16

1 Dětská kardiochirurgieDětská kardiochirurgie

Indikace k operaci 1. U novorozenců nebo kojenců je uzávěr tepenné dučeje indikován při nezvládnutelné srdeční slabosti z velkého objemového přetížení levého srdce levo-pravým zkratem dučejí, jak u  izolované tepenné dučeje, tak u dučeje jako součásti komplexních srdečních vad.

2. U dětí s asymptomatickou dučejí je indikován její uzávěr mezi 1. a 3. rokem věku k zamezení usazení infekčního ložiska v dučeji.

3. U  nedonošených symptomatických novorozenců pod 1500 g hmotnosti je indikován pokus o farmakologický uzávěr dučeje indometacinem (antagonista syntézy prostaglandinu) v množství 0,2 mg.kg

–1

ve 2 až 3 dávkách ve 12–24hodinových inter

valech. Používá se též ibuprofen v iniciální dávce 10 mg.kg

–1

i.v. Druhá a třetí dávka

po 5 mg.kg

–1

je podána za 24 a 48 hodin. Není-li farmakologické léčení účinné, nebo

je konzervativní léčení kontraindikováno (sepse, krvácení do mozku, trombocytopenie, ischémie střev), je indikována ligatura dučeje u nedonošeného novorozence bez ohledu na jeho hmotnost.

Kontraindikován je uzávěr perzistující tepenné dučeje:

– u vad, u nichž převládá pravo-levý zkrat z plicnice do aorty nad zkratem levo-pravým, při závažné plicní hypertenzi s celkovou plicní rezistencí nad 10 j.m

–2

u dí

těte staršího 2 let;

– u vad, jejichž cirkulace je na dučeji závislá (atrézie plicnice, Fallotova tetralogie, atrézie aorty, interrupce oblouku aorty u novorozenců apod.). Operace První úspěšnou ligaturu dučeje uskutečnil Robert E. Gross [48] v  Bostonu (USA) v červenci 1938 u 7letého děvčete. V roce 1944 Gross [46] úspěšně resekoval tepennou dučej. Gross, Crawford a Wangensteen resekovali dučej u prvních 170 dětí bez úmrtí. Ligaturu dučeje infi kované při endokarditidě poprvé úspěšně podvázal Tubbs v  Londýně v  roce 1939. Dučej u  nezralého dítěte (1400 g) poprvé úspěšně podvázal DeCanq [31] v roce 1963. Heyman [51] poprvé uzavřel dučej u nezralého dítěte farmakologicky indometacinem. Katetrizační uzávěr tepenné dučeje byl navržen v 80. le - tech 20. století Rashkindem [107], Lockem a  Wesselem. Zprvu byl používán Rashkindův uzávěr tvaru dvojitého deštníčku, který byl později nahrazen Gianturcovou spirálou.

U nás první operoval tepennou dučej Polák [102] v Praze v roce 1946. Dítě však zemřelo. Se zdarem byla tepenná dučej poprvé podvázána až roce 1947 Bedrnou [10] v Hradci Králové. Operační technika Přístup k tepenné dučeji je zpravidla z levostranné torakotomie. 1. Ligatura dučeje V  zadním mediastinu je třeba uvolnit kromě široké dučeje i  oblouk a  istmus aorty a úsek sestupné aorty pod dučejí (viz obr. 1.1). Vodítkem pro nalezení dučeje je r. recurrens bloudivého nervu, který obkružuje dučej zpředu a zespodu. Prostor pod zadní stěnou dučeje je vyplněn tuhým peribronchiálním vazivem, nazývaným „Grossovo ligamentum“, které je nutné obezřetně obkroužit pod aortálním koncem dučeje

17

1Otevřená tepenná dučej

18

1 Dětská kardiochirurgieDětská kardiochirurgie

a opatrně a pečlivě uvolnit. Při ostré a hrubé preparaci této struktury hrozí nebezpečí

poranění zadní stěny dučeje s prudkým krvácením. Kolem dučeje se provléknou dvě

silná vlákna k  ligatuře. Před jejím utažením je důležitá zkouška zkusmé komprese

dučeje prstem k  preparačnímu nástroji. Nezmění-li se pulzová frekvence, kontrak

tilita myokardu, saturace hemoglobinu v  arteriální krvi a  systémový tlak, lze dučej

uzavřít podvazem dvěma silnými hedvábnými vlákny (obr. 1.2), mezi něž se obvykle

přidává propichový steh polyamidovým vláknem. U hypertenzní dučeje usnadníme

její bezpečnou ligaturu tím, že dočasně uzavřeme istmus aorty cévní svorkou a po po

klesu tlaku v  aortě utahujeme na  dučeji dvě ligatury a  zajistíme třetí, propichovou

ligaturou.

2. Resekce dučeje

Je-li dučej krátká a  široká, je třeba ji resekovat mezi svorkami naloženými na  aortu

a plicní konec dučeje (obr. 1.3). Oba resekované konce dučeje se přešijí atraumatický

mi pokračujícími stehy monofi lovými vlákny. Je třeba si uvědomit, že krátká dučej se

po protětí retrahuje a okraje dučeje jsou tvořeny měkkou tkání, ve které stehy špatně

drží.

3. Uzávěr dučeje záplatou

Velmi krátkou širokou dučej tvaru aortopulmonálního okénka uzavíráme záplatou.

Dakronovou záplatu šijeme na  aortální ústí dučeje po  otevření aorty mezi dvěma

svorkami. Rovněž kalcifi kovanou dučej uzavíráme záplatou, našitou na aortální ústí

dučeje přístupem přes aortu.

4. Uzávěr dučeje ze střední sternotomie

Je-li třeba uzavřít tepennou dučej při operaci srdeční vady v mimotělním oběhu, uza

víráme ji intraperikardiálně z předního sternotomického přístupu ještě před zaháje

ním mimotělního oběhu. Kmen plicnice si stáhneme pomocným fi xačním stehem

kaudálně do operační rány (obr. 1.4). Ve vazivu za levou větví plicnice ostře vyprepa

rujeme tepennou dučej intraperikardiálně a  podvazujeme ji dvěma ligaturami. Je-li

třeba, lze dučej i  z  tohoto přístupu resekovat. V  tom případě našíváme dva cirku

lární zdrhovací stehy z tenkých monofi lových vláken na adventicii dučeje, zauzlíme

je na  aortálním a  pulmonálním konci a  dučej mezi nimi resekujeme. Nelze-li dučej

intraperikardiálně uvolnit, lze uzavřít pulmonální konec dučeje stehem nebo záplatou

uvnitř plicnice na mimotělním oběhu.

5. Uzávěr dučeje u nezralých novorozenců

U novorozenců s hmotností 600–1200 g provádíme operaci v inkubátoru na oddělení

nedonošených novorozených dětí v porodnici, aniž bychom dítě převáželi k operaci

na kardiochirurgické pracoviště. Stěna hrudníku i plíce bývají u těchto nedonošených

dětí edematózně prosáklé, nepoddajné a dislokaci plíce dítě špatně snáší. Indikátorem

poruchy oběhu je bradykardie a hypoxémie. Často je nutné postupovat přerušovaně

pro nestabilitu oběhu a v přestávkách plíce plně rozepnout. Tepennou dučej uzavřeme

podvazem jednou silnou ligaturou nebo nasazením tantalové svorky Ligaclip (Ethi

con) bez větší preparace dučeje (obr. 1.5).

19

1Otevřená tepenná dučej       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist